song thai 01 banh nhau htn

43 17 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 07:21

... VỊ TRONG SONG THAI a Màng ối vng góc trục dọc TC   b Trên Dưới Mặt ối song song trục dọc TC   Trái Phải ĐỊNH VỊ TRONG SONG THAI 90% song thai  Vị trí thai thay đổi màng ối ngăn hai thai cố... CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI MỘT BÁNH NHAU Hội chứng truyển máu song thai (Twin Twin Transfusion Syndrome TTTS) Thiếu máu - đa hồng cầu (Twin Anemia Polycythemia Sequence TAPS) Thai chậm tăng trường... CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI MỘT BÁNH NHAU Hội chứng truyển máu song thai (Twin Twin Transfusion Syndrome TTTS) Thiếu máu - đa hồng cầu (Twin Anemia Polycythemia Sequence TAPS) Thai chậm tăng trường
- Xem thêm -

Xem thêm: song thai 01 banh nhau htn , song thai 01 banh nhau htn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn