Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 3 tốc độ phản ứng cân bằng hóa học image marked

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2019, 19:22

... nhiệt độ xuống thấp khơng đủ điều kiện để xảy phản ứng CHEMTip + Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Do trạng thái cân bằng, phản ứng thuận phản. .. hợp với phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Cả phản ứng thuận phản ứng nghịch kết thúc D Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch... đo biến đổi nồng độ chất phản ứng đơn vị thời gian B Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ chất phản ứng C Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng D Tốc độ phản ứng tăng lên có
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 3 tốc độ phản ứng cân bằng hóa học image marked , Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 3 tốc độ phản ứng cân bằng hóa học image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn