Xquang Gan mật

35 433 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 09:27

Các ph- ơng pháp thăm khám gan vμ đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị2. Chụp cản quang túi mật bằng đường uống Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mậtCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống3. Chụp cản quang đ- ờng mật bằng tĩnh mạch4. Chụp cản quang đ- ờng mật4.1. Qua da4.2. Qua Kehr sau mổ4.3. Trong mổ4.4. Qua nội soi ng- ợc dòng.5. Siêu âm6. CLVT7. CHT8. Đồng vị phóng xạGan tráiGan phảiTúi mậtCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:(Nhắc lại giải phẫu)1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mậtChụp gan xa (1,5-2m)Mục đích:- kích th- ớc gan:ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cmĐK hoành-cột sống: 9-12 cm- hình cản quang vùng gan mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mậtChụp gan xa (1,5-2m)Mục đích:- kích th- ớc gan:ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cmĐK hoành-cột sống: 9-12 cm- hình cản quang vùng gan mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật- Sỏi cản quang túi mật- Viêm túi mật mạn: túi mật hình sứ- Viêm túi mật cấp: khí thũng túi mật- Hơi đ- ờng mật- Bóng túi mật toCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:[...]... gan phải ống gan chung ống túi mật túi mật ống mật chủ tá tràng GiảI phẫu đ- ờng mật trong và ngoàI gan ống cổ mật cổ túi mật tá tràng thân túi mật ống gan chung ống mật chủ Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 1 Sỏi túi mật: Bụng không chuẩn bị Uống cản quang Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 1 Sỏi túi mật: Bụng không chuẩn bị Chụp túi mật cản quang đ- ờng uống Một... chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: Chụp đ- ờng mật qua da 3.6 Do di căn: Di căn u túi mật Di căn u gan Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 4 Abces gan- đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua da Sau đt Tr- ớc đt Pseudomonas aeruginose Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 5 Viêm xơ đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua nội soi Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 5 Viêm... hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 2 Tắc mật: 2.1 Chụp Kehr kiểm tra sỏi đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua Kehr Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 2 Tắc mật: 2.1 Chụp Kehr kiểm tra sỏi đ- ờng mật: Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 2 Tắc mật: 2.1 Chụp Kehr kiểm tra sỏi đ- ờng mật: Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 2 Tắc mật: 2.1 Chụp Kehr kiểm... chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.1 Do sỏi OMC: Chụp đ- ờng mật cản quang qua da Chụp đ- ờng mật qua Kehr Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.1 Do sỏi OMC: Chụp đ- ờng mật qua nội soi Can thiệp gắp sỏi Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.2 Do sỏi kẹt cổ túi mật: (HC Mirizzi) Chụp đ- ờng mật qua da Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và... bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.3 Do u đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua da U Klastkin Chụp đ- ờng mật qua nội soi Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.4 Do u đầu tuỵ: Chụp đ- ờng mật qua da Do viêm tuỵ mạn Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 3 Tắc mật: 3.5 Vùng bóng Vater: Chụp đ- ờng mật qua Kehr Chụp đ- ờng mật qua da Do viêm chít Oddi Một... khám gan và đ- ờng mật 1 Bụng không chuẩn bị: Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 1 Bụng không chuẩn bị: Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 2 Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống: BN uống hợp chất Iode-ruột-máu-gantúi mật Mục đích: - hình dạng TM - sỏi TM, u túi mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 3 Chụp cản quang đ- ờng mật qua da: Chọc kim xuyên qua da, nhu mô gan. .. đ- ờng mật - Đánh giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 6 Chụp cản quang đ- ờng mật qua nội soi ng- ợc dòng: Đ- a ống nội soi mềm tới DII, đặt Catheter qua Vater vào OMC, bơm cản quang Mục đích: - Chẩn đoán nguyên nhân tắc mật (sỏi, u) - Điều trị: gắp sỏi-giun, đặt dẫn l- u đ- ờng mật GiảI phẫu đ- ờng mật trong và ngoàI gan ống gan trái ống gan phải ống gan chung... tới đ- ờng mật Chỉ định: Giãn tắc đ- ờng mật cơ giới do sỏi, do u đ- ờng mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 4 Chụp cản quang đ- ờng mật qua Kehr: Chỉ định: - Có sót sỏi hay không - Tình trạng l- u thông đ- ờng mật - Đánh giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật 5 Chụp cản quang đ- ờng mật trong mổ: Mục đích: - Tìm sỏi sót trong đ- ờng mật - Tình... Pseudomonas aeruginose Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 5 Viêm xơ đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua nội soi Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật 5 Viêm xơ đ- ờng mật: Chụp đ- ờng mật qua nội soi . thăm khám gan và đ- ờng mật- Sỏi cản quang túi mật- Viêm túi mật mạn: túi mật hình sứ- Viêm túi mật cấp: khí thũng túi mật- Hơi đ- ờng mật- Bóng túi mật toCác. chungống túi mậttúi mật ng mật chủtá tràngống gan chungống mật chủống cổ mậtcổ túi mậttá tràngthân túi mậtGiảI phẫu đ- ờng mật trong và ngoàI gan Bụng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Xquang Gan mật, Xquang Gan mật, Xquang Gan mật, Bụng không chuẩn bị 2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn