SLIDE bài GIẢNG THƯƠNG mại DỊCH vụ (5)

36 14 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 20:50

... hệ kinh tê thương mại tổng thể những mối quan hệ lẫn về kinh tế, tổ chức luật pháp phát sinh giữa DN trình mua bán hàng hóa, dịch vụ Theo nghĩa rộng, quan hệ kinh tế thương mại... Bán thẳng; qua kho trạm, cửa hàng • Theo đợ bền vững: Từng thương vụ; ngắn hạn; dài hạn Xu hướng mối quan hệ kinh tê thương mại ngày càng trở nên phức tạp là do: Thứ nhất,... nhiệm vụ SXSP theo mặt hàng cụ thể, mức tiêu dùng VT cụ thể, định mức DSX , lợng VT tồn kho thuc tế mức SP dở dang v.v Phơng pháp chủ yếu đợc sử dụng để tính toán phơng pháp truc tiếp Nhiệm vụ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE bài GIẢNG THƯƠNG mại DỊCH vụ (5) , SLIDE bài GIẢNG THƯƠNG mại DỊCH vụ (5) , I.Bản chất của các mối quan hệ kinh tế trong TMDV, Phân loại các mối QHKT trong TM, VI.Quan hệ giao dịch thương mại, Một số phương pháp cơ bản của GDKD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn