Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh

32 2 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 20:36

UBND TỈNH TRÀ VINH BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ HỒ SƠ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI Nghiên cứu thực trạng đề xuất khả phát triển số mơ hình nơng nghiệp thị thành phố Trà Vinh Cơ quan chủ trì đề tài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Chủ nhiệm đề tài: Võ Quang Minh Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh , tháng năm Biểu B1-2b-TMĐTXH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP TỈNH I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: 1a Mã số đề tài: (được cấp hồ sơ Nghiên cứu thực trạng đề xuất khả phát triển số mơ hình nơng nghiệp thị thành phố Trà Vinh Loại đề tài: - trúng tuyển) Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình), Mã số: -  Độc lập - Khác Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 12 năm 2016 đến tháng năm 2018) Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 973,709 (triệu đồng), đó: - Từ ngân sách nghiệp khoa học: 726,781 triệu đồng - Từ nguồn tự có tổ chức: 11,100 triệu đồng - Từ nguồn khác: 235,828 triệu đồng Phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối  Khoán phần, đó: - Kinh phí khốn: 726,781 triệu đồng - Kinh phí khơng khốn: 246,928 triệu đồng Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: Võ Quang Minh Ngày, tháng, năm sinh: 2/1/1962 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Phó Giáo Sư Tiến sĩ Chức danh khoa học: Giảng viên Điện thoại tổ chức: 07103832663 Chức vụ: Trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai Nhà riêng: 07103 839252 Mobile 0913604101 Fax: E-mail: vqminh@ctu.edu.vn Tên tổ chức công tác: Trường Đại Học Cần Thơ Địa tổ chức: Khu II, Đường 3/2, P Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Thuyết minh trình bày in khổ A4, sử dụng chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 Địa nhà riêng: 54, đường B21, P An Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Thư ký đề tài: Họ tên: Nguyễn Thị Hà Mi Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1986 Nam/ Nữ: Nữ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chức danh khoa học: Điện thoại tổ chức: (84-0710) 3832663 Chức vụ: Nghiên cứu viên/Giảng viên Nhà riêng: Mobile: (84) 903757727 Fax: E-mail: nthmi@ctu.edu.vn Tên tổ chức công tác: Trường Đại học Cần Thơ Địa tổ chức: Khu II, Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ Địa nhà riêng: 124/30 Phạm Ngũ Lão, An Hòa, Ninh Kiều, TP Cần Thơ Tổ chức chủ trì đề tài 2: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Cần Thơ Điện thoại: (84-0710) 3832663 Fax: (84-0710) 3838 474 E-mail: Website: www.ctu.edu.vn Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Họ tên thủ trưởng tổ chức: Hà Thanh Toàn Số tài khoản: 3713.0.105550600000 Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Cần Thơ Các tổ chức phối hợp thực đề tài: (nếu có) Tổ chức 1: Trung Tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư Tỉnh Trà Vinh Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp phát triển nông nghiệp tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (84) 074 3840171 Fax: Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh Họ tên thủ trưởng tổ chức: Kim Huỳnh Khiêm Số tài khoản: Ngân hàng: Tổ chức 2: Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh Điện thoại: 074 3858257/3858184 Fax : … Địa chỉ: Số 09, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Họ tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Ngọc Nhi Số tài khoản: Ngân hàng: Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đề tài Các cán thực đề tài: (Ghi người có đóng góp khoa học chủ trì thực nội dung thuộc tổ chức chủ trì tổ chức phối hợp tham gia thực đề tài, không 10 người kể chủ nhiệm đề tài Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu gửi kèm theo hồ sơ đăng ký) 10 Họ tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung công việc tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi3) PGS.TS Võ Quang Khoa Môi Minh trường & Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT thành phố; mơ hình NNĐT có triển vọng; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng cho TP Trà Vinh; chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học 05 tháng PGS.TS Nguyễn Bảo Tồn Khoa Nơng nghiệp & Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu kỹ thuật canh tác mơ hình nơng nghiệp thị; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng cho thành phố 02 tháng PGS.TS Nguyễn Minh Thủy Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT thành phố; đánh giá nhu cầu sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu mơ hình NNĐT có triển vọng 02 tháng PGS.TS Trần Thị Ba Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu kỹ thuật canh tác mơ hình nơng nghiệp thị; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng cho thành phố 02 tháng TS Phạm Thanh Vũ Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ Thu thập báo cáo, tài liệu sử dụng đất; đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp; trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT nay; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng 03 tháng TS Lê Thị Linh Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Trà Vinh Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT thành phố; nghiên cứu mơ hình NNĐT có triển vọng; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng cho TP Trà Vinh 03 tháng Một (01) tháng quy đổi tháng làm việc gồm 22 ngày, ngày làm việc gồm tiếng ThS Nguyễn Thị Hà Mi Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT thành phố; đánh giá nhu cầu sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu mô hình NNĐT có triển vọng; định hướng phát triển loại mơ hình NNĐT triển vọng; quy hoạch mơ hình NNĐT cho TP Trà Vinh; tổ chức Hội thảo khoa học 07 tháng KS Ngô Văn Tài Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình NNĐT thành phố; đánh giá nhu cầu sản phẩm nông nghiệp 03 tháng II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 11 Mục tiêu đề tài: (phát triển cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Trà Vinh; thử nghiệm số mơ hình nơng nghiệp thị triển vọng, có hiệu đề xuất định hướng phát triển nông nghiệp đô thị cho thành phố Mục tiêu cụ thể:  Đánh giá thực trạng áp dụng mơ hình nơng nghiệp thị thành phố Trà Vinh  Nghiên cứu tiềm khả phát triển mơ hình nơng nghiệp thành phố: nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chọn lọc mơ hình nơng nghiệp thị triển vọng  Thử nghiệm số mơ hình nơng nghiệp thị có triển vọng: Rau non, giá đậu xanh, Rau thủy canh rau ăn lá, bán thủy canh rau ăn trái, trồng lan cấy mô với giống lan Dendrobium, Cattleya, Hồ Điệp  Đề xuất định hướng khả phát triển mơ hình nơng nghiệp thị có triển vọng cho thành phố  Tổ chức tập huấn, hội thảo phổ biến mơ hình nơng nghiệp thị cho thành phố 12 Tình trạng đề tài: Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác 13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài: 13.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (Mơ tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế công trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài) Ngoài nước: Từ cuối kỷ XX, nông nghiệp đô thị trở thành xu q trình phát triển thị quốc gia giới, gần 1/3 lượng rau, quả, thịt, trứng cung ứng cho đô thị từ nông nghiệp đô thị, 25 - 75% số gia đình thành phố phát triển theo mơ hình nơng nghiệp đô thị Rất nhiều đô thị tiếng giới phát triển mạnh nông nghiệp đô thị Ở Moskva (Nga) 65% gia đình có mơ hình VAC đô thị, Dactxalam 68%, Maputo 37%, ; Berlin (Đức), có vạn mảnh vườn trồng rau đô thị; hàng vạn cư dân New York (Hoa Kỳ) có vườn trồng rau sân thượng Tại nhiều thành phố lớn Trung Quốc Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu , nông nghiệp đô thị, ven đô cung cấp tới 85% nhu cầu rau xanh, 50% thịt, trứng người dân Vườn rau đô thị Mỹ Trang trại rau mái nhà Mỹ Ở London (Anh) có khoảng 650.000 người đến nông trại đô thị vườn cộng đồng năm Nếu bỏ qua diện tích đất cho loại sản phẩm nơng nghiệp khác, tính cho ăn trái rau, người ta ước đốn trung bình suất đạt 10,7 tấn/ha London tự sản xuất khoảng 232.000 trái rau Nếu lấy theo chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới, người dân London tự bảo đảm 18% phần ăn trái rau họ Nông trại đô thị làm giảm việc vận chuyển thực phẩm, nhờ đó, cải thiện chất lượng khơng khí Việc sử dụng phân hữu sản xuất từ rác sinh hoạt cho nơng nghiệp thị làm giảm 40% chất thải gia đình, làm giảm bệnh cho dâu tây đậu Hà Lan Hai công ty chuyên bán hạt giống Anh Thompson Morgan Suttons Seeds nhận định, năm trở lại đây, người dân Anh ngày có xu hướng mua nhiều hạt giống để trồng rau vườn nhà Nếu trước đây, người lớn tuổi có sở thích làm vườn th đất trồng rau, quả, tất người, từ sinh viên người trẻ tuổi bận rộn, muốn có mảnh đất nhỏ để trồng loại rau, u thích Nhiều người dân Anh trồng rau nhà lý sức khỏe, họ muốn có thực phẩm hữu cơ, khơng muốn thuốc hóa học hay loại rác rau họ (theo ông Lenny Moakes, 85 tuổi, người trồng rau London) Đối với họ, phương thuốc giải độc tuyệt vời để sống London Đây cách giải stress hiệu loại rau họ trồng có vị ngon hẳn loại mua chợ (Maeve Polkinhorn, bà mẹ trẻ trồng rau khu đất thuê Đông Nam London) Nước Đức 1,4 triệu khu vườn dạng phân phối với tổng diện tích khoảng 47.000ha Ngồi ra, có hàng triệu khu vườn tư nhân Các khu vườn sản xuất có vai trò quan trọng sản xuất trái tươi, rau tươi, có giá trị giải trí bảo tồn tự nhiên thành phố lớn Mơ hình vườn rau cộng đồng Chương trình nơng nghiệp thị Cuba thành công ấn tượng Phát triển mạnh mẽ nông nghiệp đô thị để cung ứng thực phẩm tươi sống chỗ cho cư dân thị, nhờ thủ La Habana tự túc đến 90% loại thực phẩm Năm 2008 có 20 vạn thị dân Cuba làm việc ngành nông nghiệp đô thị sử dụng 140 km2 đất thị Các nơng trại, nhiều nơng trại nhỏ gia đình nhà Bouza, nguồn cung cấp phần lớn lượng rau cho Cuba Các nông trại cung cấp khoảng 300.000 việc làm toàn Cuba với lương cao Mumbai (Ấn Độ) thành phố có mật độ dân cao giới, 48.215 người/km2 Trong bối cảnh thiếu đất, nước, đông người nghèo, Tiến sĩ Doshi đưa phương pháp làm vườn hữu quy mơ nhỏ ban cơng, chí treo tường, sở dùng bã mía trộn đất đựng túi nhựa hay loại hộp, ống, lốp xe, để hộ dân có rau ăn gia tăng thu nhập Theo cách thức ơng, hộ gia đình tự túc 5kg rau ngày 300 ngày năm (Nguyễn Minh Huy, 2013) Tại Đài Loan, có khoảng 13.000 trồng loại hoa, cảnh, tổng doanh thu ước đạt 500 triệu USD; sản phẩm từ hoa, kiểng có đến 90% tiêu thụ nước Nhờ tác động hoạt động kinh doanh, dịch vụ mà ngành hoa kiểng Đài Loan phát triển bền vững ngày vào suất, chất lượng, hiệu cao Đài Loan trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, tức nông nghiệp nghỉ ngơi, thư giãn cần thiết, không nên xây dựng ngơi đồ sộ, cao tầng theo kiểu kiến trúc đô thị Xây dựng sở nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn phải tơn trọng thiên nhiên, hài hòa thiên nhiên kiến trúc phù hợp với đặc điểm văn hóa, thẩm mỹ vùng, cho dù có thiếu chút tiện nghi bình thường Bên cạnh đó, có 60% lượng rau tươi, 50% thịt heo gà, 90% sữa trứng sản xuất vùng đô thị ven đô thị Thượng Hải (Trung Quốc) Rau ăn cải bẹ xanh, bẹ trắng, xà lách… sản xuất vùng ven đô thị Bangkok (Thái Lan) Trong sản xuất nông nghiệp đô thị lớn, khơng nên trì chăn ni quy mơ lớn, chăn nuôi xa thành phố tốt, nên khai thác lợi địa lý, nguồn nhân lực, thời tiết, khí hậu, đồng cỏ, nguồn nguyên liệu,… để phát triển Trong nước: Ở Việt Nam, nhu cầu phát triển đô thị công nghiệp - dịch vụ, quỹ đất nông nghiệp ngày thu hẹp, số địa phương nghiên cứu, sáng tạo tìm phương thức sản xuất riêng cho mình, phù hợp với điều kiện đất đai hạn chế mang lại hiệu kinh tế cao Nhiều gia đình Hà Nội có nhu cầu dùng rau nên bắt đầu tự trồng rau để phục vụ bữa ăn gia đình Để có rau sạch, nhiều hộ trồng rau vào chậu cảnh, hộp xốp, chí cải tạo tầng thượng thành vườn rau như: vườn rau trồng sân thượng với loại rau trồng đa phần dễ chăm sóc rau muống, rau lang, cải cúc kèm với rau ăn sống xà lách, rau diếp, rau má, tía tơ, mùi tàu… (bà Kim Ngân ngõ 553, đường Giải Phóng); chậu cảnh cao chừng 40cm, đường kính 60cm, chứa đầy rau tươi mướt với 20 chậu cải cúc, 10 chậu xà lách (ông Nguyễn Thái Quang A101, ngõ 466, La Thành); tận dụng khoảng lan can tầng 2, dùng hộp xốp thừa để trồng su su, cà chua, cải ngọt, ớt, hành, xà lách (chị Nguyễn Phương Lan ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xn) Mơ hình trồng hoa cảnh Đà Nẵng phát triển nhanh Hiện, quận huyện có Hội Sinh vật cảnh khu trưng bày sản phẩm, có hộ trồng tới 10.000 chậu cúc/vụ, 5.000 gốc mai cảnh, thu nhập 300-400 triệu đồng/năm Trên địa bàn thành phố có khoảng 300 hộ hoạt động lĩnh vực này, tạo lượng cải trị giá 30-40 tỷ đồng/năm; công nghệ sản xuất rau mầm vào năm 2007 đem đến hội làm giàu, ngày bán 20-30kg, thu 600.000-700.000 đồng (Ông Nguyễn Minh Trường, tổ 12, phường Bình Thuận, Hải Châu) Vườn rau đô thị Hà Nội Vườn lan độ thị Sa đéc Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh: Xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao như: Khu nông nghiệp công nghệ cao (Củ Chi), Trung tâm Công nghệ sinh học (Quận 12), Trung tâm thủy sản (Cần Giờ), trại thực nghiệm Bò sữa cơng nghệ cao hợp tác với Israel (Củ Chi), nhằm tạo giống trồng vật nuôi chất lượng cao, đặc sản, phân bón, kỹ thuật để cung cấp cho nhu cầu chỗ thị trường bên tiến trình phát triển nơng nghiệp thị Sản xuất nơng nghiệp đô thị thời gian qua tạo việc làm cho nhiều lao động chỗ, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện mơi trường, đóng góp vào tăng trưởng nơng nghiệp thành phố Có thể thấy, “Chương trình phát triển hoa, cảnh, chim, cá cảnh” TP Hồ Chí Minh cho hiệu kinh tế cao Từ đầu năm 2008 đến nay, doanh nghiệp hộ nuôi cá cảnh xuất 1.280.000 cá cảnh loại sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản với kim ngạch 1,5 triệu USD, tăng 30% so với kỳ năm 2007 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP HCM Hiện sản xuất nông nghiệp có thị Qng Ngãi, song xét mơ hình nơng nghiệp thị chưa có có chưa hồn chỉnh nơng nghiệp thị Trong năm qua (2005 - 2013), thông qua chương trình nơng nghiệp cơng nghệ cao, TP Đà Lạt tạo hội hợp tác quốc tế đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 2.000 lượt người kiến thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Việc áp dụng công nghệ sinh học sản xuất trọng đưa vào ứng dụng số sản phẩm thực phẩm, ứng dụng phân bón, chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm chuồng trại, chăn nuôi, môi trường thủy sản đặc biệt chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật Bên cạnh kết đạt sản xuất nơng nghiệp thị TP Đà Lạt gặp vấn đề như: theo mơ hình kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, phần lớn sáng tạo người dân nên việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật từ khâu sản xuất đến khâu bảo quản thị trường hạn chế khó khăn, ngành rau, hoa; xảy tình trạng sạt lở, ngập úng hàng năm; ô nhiễm môi trường rác thải, thuốc bảo vệ thực vật khơng nhỏ; lượng khí nhà kính tăng đáng kể năm gần đây, nhiệt độ Đà Lạt ngày tăng, ảnh hưởng đến du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mơ hình trồng rau thủy canh hồn lưu dung dịch dinh dưỡng Nông nghiệp đô thị ĐBSCL dần hình thành phát triển rộng rãi khắp tỉnh thành, người ta biết tận dụng diện tích đất nhỏ, hẹp để phát triển nông nghiệp theo hướng chun mơn hóa, đại hóa TPCT bắt đầu đưa nông nghiệp bước phát triển thị với mơ hình như: - Trồng kinh doanh kiểng, hoa kiểng với loại cảnh phổ biến như: lan, sứ, mai…để tạo cảnh quan đẹp giải trí - Trồng loại rau: mướp, rau lang, rau râm, cải, rau má xung quanh nhà để có nguồn thực phẩm chỗ - Trồng ăn quả, lâu năm để tạo bóng mát, có trái sử dụng - Chăn ni gia cầm để sử dụng sản phẩm trứng, thịt từ chúng - Nuôi cá cảnh, chim cảnh để thư giãn, cà phê hoa viên… Một số mơ hình trồng rau, phong lan độ thị TP Cần Thơ Quận Bình Thủy quy hoạch vành đai xanh TP Cần Thơ, chuyên sản xuất cung ứng rau màu ăn trái loại Tuy nhiên, sản xuất nơng nghiệp thị nhỏ lẻ, manh mún, nông dân thường gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh Vì thế, quận Bình Thủy tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao sở chuyển đổi cấu trồng vật nuôi phù hợp, nhân rộng mơ hình sản xuất hiệu Ngày 25/11, Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức “Hội thảo liên kết phát triển đô thị vùng Đồng sông Cửu Long theo hướng kinh tế xanh” Hội thảo lần tập trung vào hai chủ đề liên kết phát triển thị vùng Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng kinh tế xanh Đồng thời, tạo hội, điều kiện cho nhà khoa học, quản lý doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi vấn đề liên quan đến phát triển bền vững Đồng Tháp: Những năm gần địa bàn TP.Cao Lãnh xuất nhiều mơ hình phát triển nơng nghiệp thị như: mơ hình trồng hoa lan, trồng nấm bào ngư, trồng xồi theo hướng an tồn Các mơ hình khơng góp phần giải việc làm, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà giúp giải hiệu nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp tươi sống, chất lượng cộng đồng dân cư khu vực thành thị Hiện mơ hình trồng hoa lan phát triển mạnh TP Cao Lãnh, chủ yếu trồng hoa lan cắt cành Bên cạnh đó, dịp lễ, Tết, nhiều nhà vườn đầu tư cung cấp sản phẩm lan chậu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Theo số nhà vườn trồng lan TP Cao Lãnh, năm gần đây, xu hướng chơi lan phát triển mạnh ngồi thị trường cho hoa lan cắt cành lan chậu đầu tiềm cho nhà vườn Bạc Liêu: Với xu phát triển nông nghiệp đô thị, TP Bạc Liêu ngày xuất nhiều mơ hình trang trại chăn nuôi động vật hoang dã mang lại hiệu kinh tế cao Nhiều nông dân thành phố chọn hình thức trang trại chăn ni động vật hoang dã làm hướng phát triển bền vững Do diện tích đất sản xuất nhỏ hẹp nên loại gia súc, gia cầm như: gà, vịt, trâu, bò, heo… ngày trở nên khó ni cho hiệu kinh tế thấp Do đó, nhiều nơng dân TP Bạc Liêu thành lập trang trại chăn nuôi động vật hoang dã.Phần lớn trang trại chăn nuôi lồi động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao như: đà điểu, kỳ đà, giông, rắn mối Hầu hết thành phố lớn gánh chịu nhiều hệ nặng nề như: môi trường đất, nước, khơng khí nhiễm trầm trọng, nguy dịch bệnh thường xuyên đe dọa người động vật, thực vật chung quanh Vì hình thành phát triển nông nghiệp đô thị phải đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hoá phù hợp có giá trị cao, hoa lan, kiểng, bonsai, cá cảnh; nuôi trồng loại đặc sản, cao sản; loại rau sạch, thực phẩm an toàn, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật… bảo đảm cảnh quan, góp phần cải thiện mơi trường sinh thái theo hướng xanh - - đẹp, hài hoà thiên nhiên với người cho cư dân đô thị Với điều kiện sẵn có nơng nghiệp thị ĐBSCL nói chung TP Trà Vinh nói riêng tiếp tục phát triển mơ hình trồng rau, trồng lan với biện pháp, kỹ thuật mới, tiên tiến Ngồi ra, TP Trà Vinh phát triển mở rộng mơ hình như: vườn cộng đồng, làm vườn quy mô nhỏ, nuôi trồng thủy sản chăn ni quy mơ nhỏ, sản xuất chun mơn hóa có sách quy hoạch tốt đất đai, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiến tiến nước ngồi 13.2 Luận giải cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài (Trên sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài, nêu rõ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu định hướng nội dung cần thực đề tài) Vận dụng quan niệm Nông nghiệp đô thị FAO (1996), UNDP (1999), RUAF foundation (1999), Luc J.A Mougeot (2002)… vào điều kiện cụ thể Việt Nam, hiểu: nơng nghiệp thị ngành sản xuất trung tâm, ngoại ô vùng lân cận đô thị, có chức trồng trọt, chăn nuôi, chế biến phân phối loại thực phẩm, lương thực sản phẩm khác, sử dụng nguồn lực tự nhiên nhân văn, sản phẩm dịch vụ đô thị vùng lân cận đô thị để cung cấp trở lại cho đô thị sản phẩm dịch vụ cao cấp Nông nghiệp đô thị bao gồm nông nghiệp nội thị nông nghiệp ngoại thị, với hoạt động chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, e: Sai số cho phép (thường lấy mức ý nghĩa alpha xử lý) để xác định cỡ mẫu f) Phương pháp bố trí thí nghiệm Phần mơ hình sản xuất rau * Mơ hình trồng rau thị quy mơ gia đình - Mục đích: trình diễn trồng rau ứng dụng công tiên tiến không dùng đất qui mô nhỏ cho người dân sống thị (có khơng gian thời gian) làm mơ hình điểm để cán kỹ thuật Khuyến nông nắm vững quy trình để nhân rộng người dân tham quan học hỏi ứng dụng mơ hình tự sản xuất rau an tồn bảo vệ sức khỏe cho gia đình, thư giản sau ngày làm việc vất vã, giáo dục trẻ em yêu thiên nhiên, yêu lao động góp phần tạo mảng xanh nhà đô thị - Đối tượng: cán làm việc nghỉ hưu - Địa điểm: hộ gia đình TP Trà Vinh (4 hộ), sử dụng không gian trống sân thượng, hành lang sân vườn diện tích hộ khoảng 5-10 m2 - Chọn hộ thực mơ hình (mỗi mơ hình thực vụ) hộ có mơ hình nhỏ cần đa dạng mơ hình để dễ đánh giá chọn lọc có nhiều loại rau để bổ sung dinh dưỡng bữa ăn: Giá đậu xanh Cải mầm Rau non (Bồn di động, khay xốp: hộ kiểu) Thủy canh (thùng xốp, ống hoàn lưu nhiều tầng, ống hoàn lưu tầng: hộ kiểu) - Sản phẩm dự kiến: Nhiều chủng loại rau ăn gia vị * Tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất rau an tồn - Mục đích:  Các cán kỹ thuật (ít cán bộ) tiếp nhận quy trình cơng nghệ để sau đề tài kết thúc nhân rộng mơ hình sản xuất quy mô lớn tạo mạng lưới liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn TP Trà Vinh  Giúp người sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân) người kinh doanh (công ty) rau địa bàn tỉnh Trà Vinh tỉnh lân cận tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến nông nghiệp từ áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao suất, tăng chất lượng sản phẩm tăng thu nhập cho người sản xuất khu độ thị - Đối tượng tham gia tập huấn:  Cán quản lý, cán kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công, hội nông dân người tham gia thực mơ hình TP Trà Vinh  Các hộ nông dân, hộ gia đình thị, tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, công ty sản xuất kinh doanh rau địa bàn TP Trà Vinh 17 Phần mơ hình trồng lan: Trồng lan cấy mô (chung cho tất giống lan: Dendrobium, Hồ Điệp, Cattleya) Do lan giống chủ yếu cấy mơ, giai đoạn lan có ý nghĩa quan trọng Chăm sóc tốt thời kỳ rút ngắn thời gian sinh trưởng cho hoa sớm * Qui trình trồng lan cấy mơ bao gồm bước sau: - Cây lan cấy mơ thích nghi môi trường Lấy cấy cấy mô từ chai nuôi cấy hay bich nylon nuôi cấy khỏi chai hay bịch nylon Cây lan sau lấy khỏi ống nghiệm cần rửa thạch (agar) bám rễ để tránh phát sinh nấm bệnh Dùng xơ dừa ngâm nước nhiều lần để loại bớt chất chát dùng than, bó thành riêng biệt đặt nhiều vào chậu, sau đặt kệ cao cách mặt đất 80 - 100 cm, giữ thống mát, che ánh sáng từ 40% đến 60%, tưới phun sương ngày lần Ẩm độ không khí tốt giai đoạn >60% Trong thời gian tưới dinh dưỡng N-P2O5- K2O; 30 - 10 - 10 loãng từ 0,05 - 0,1% khoảng tháng lần - Lan cấy mô làm quen với ánh sáng tự nhiên có cường độ thấp Thời gian làm quen với ánh sáng tự nhiên từ 3-4 tuần  Đặt bịch lan lưới che sáng 10-20%  Đặt bịch lan bên rổ vuông (có khe) - Lấy khỏi bịch rửa agar - Chọn giá thể trồng  Chỉ xơ dừa  Than tạp  Than + xơ dừa - Trồng vào chậu khay trồng - Để trồng nơi có ánh sáng thấp (10-20% ánh sáng tự nhiên) - Tưới nước ngày bình tưới, Khơng tưới nước q nhiều - Tưới dinh dưỡng, phân bón theo cơng thức 30-10-10 (N-P2O5-K2O) * Tập huấn cho mơ hình trồng lan cấy mô: với lớp tập huấn sau - Trồng lan cấy mô cho giống (Dendrobium, Hồ Điệp, Cattleya): lập vườn lan, làm giàn lan, che lưới sáng, gắn hệ thống tưới phun sương có timer, cách để chai lan hay bịch lan trước lấy khỏi bình chứa, cách lấy lan khỏi bình chứa đặt rỗ có giá thể sơ dừa - Bón phân cho giống lan (Dendrobium, Hồ Điệp, Cattleya): cách ngâm phân dơi theo liều lượng, cách bón phân hữu cho giống, bón phân vơ tự pha theo công thức giống 18 Trồng lan chậu: chọn giá thể cho giống lan, cách đặt lan chậu có giá thể, cách gắn móc treo chậu, cách chắm sóc cấy để đạt kích thức theo yêu cầu - g) Phương pháp bảo quản, chế biến sản phẩm từ kết mơ hình * Chọn lựa vài loại nơng sản (chủ yếu rau: dạng lá, trái, rau mầm ) sản xuất chủ lực địa phương * Thu hoạch: - Xác định đặc tính loại nguyên liệu theo thời điểm thu hoạch (3 thời điểm thu hoạch cho loại rau: dạng (3 loại), trái (2 loại), rau mầm (2 loại) - Chọn lựa thời điểm thu hoạch rau phù hợp tạo sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Các khảo sát lặp lại lần, mẫu khoảng kg Nguyên liệu cần sử dụng: - Rau dạng lá: loại x (thời điểm thu hoạch) x (lần lặp lại) x kg = 81 kg - Rau dạng trái: loại x (thời điểm thu hoạch) x (lần lặp lại) x kg = 54 kg - Rau dạng mầm: loại x (thời điểm thu hoạch) x (lần lặp lại) x kg = 36 kg * Các biện pháp kỹ thuật tồn trữ nông sản (dạng nguyên dạng chế biến giảm thiểu) - Xử lý nguyên liệu sau thu hoạch trước tồn trữ: áp dụng kỹ thuật xử lý ozone, xử lý phụ gia an toàn, kết hợp với làm lạnh nhằm làm tăng giá trị cảm quan (cấu trúc, màu sắc, hình dạng bên ngồi) Khảo sát lặp lại lần, mẫu khoảng kg  Xử lý kết hợp acid ascorbic + acid citric với nồng độ (%): 0,2; 0,3; 0,4 Tổng số thí nghiệm: x (lần lặp lại) = khảo sát  Xử lý kali sorbate với nồng độ (%): 0,05; 0,1 Tổng số thí nghiệm: x (lần lặp lại) = khảo sát  Xử lý kết hợp acid ascorbic + kali sorbate với nồng độ (%): 0,1; 0,2; 0,3 Tổng số thí nghiệm: x (lần lặp lại) = thí nghiệm Tổng cộng khảo sát cho hoạt động này: + + = 24 khảo sát Lượng nguyên liệu cần sử dụng:  Rau dạng lá: loại x 24 x kg = 216 kg  Rau dạng trái: loại x 24 x kg = 144 kg  Rau mầm: loại x 24 x kg = 96 kg 19 - Bảo quản: Ảnh hưởng loại bao bì nhiệt độ tồn trữ đến chất lượng thời gian tồn trữ sản phẩm khảo sát Các khảo sát lặp lại lần, mẫu khoảng kg Loại bao gói: Khay xốp màng PVC, bao gói PP đục lỗ, hộp nhựa PET Nhiệt độ tồn trữ (oC): 10-15; 25-30 Tổng số: x x (lần lặp lại) = 18 khảo sát Nguyên liệu cần sử dụng:  Rau dạng lá: loại x 18 x kg = 162 kg  Rau dạng trái: loại x 18 x kg = 108 kg  Rau mầm: loại x 18 x kg = 108 kg - Áp dụng sản xuất quy mô nhỏ (hợp tác xã sở sản xuất nhỏ) Điều chỉnh hồn thiện quy trình kỹ thuật áp dụng Các nguyên liệu sử dụng:  Rau dạng lá: 10 kg  Rau dạng trái: 10 kg  Rau mầm: kg * Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật sản xuất địa phương Các nguyên liệu sử dụng:  Rau dạng lá: kg  Rau dạng trái: kg  Rau mầm: kg h) Phân tích số liệu: - Phương pháp thống kê: Từ kết điểu tra thu thập số liệu, thực thống kê mô tả so sánh mơ hình nơng nghiệp thị, tiêu cần thiết liên quan kinh tế, xã hội, mơi trường, v.v để tính tốn dự báo nhu cầu sử dụng đất không gian theo dự kiến - Phương pháp phân tích SWOT: Sử dụng phân tích SWOT để đánh giá trạng mơ hình nơng nghiệp thị, theo thứ tự logic, tìm điểm mạnh, hội, hạn chế, thách thức thành phố Trà Vinh Từ đề phương án chiến lược khả thi để phát triển mơ hình - Phương pháp phân tích kinh tế: Các tiêu hiệu kinh tế mơ hình tính tốn dựa số liệu thu thập hộ gia đình Bên cạnh việc tính tốn đặc điểm kinh tế sản xuất, thông tin đặc điểm thuận lợi, khó khăn mơ hình đúc kết để từ đưa đề xuất nhằm phát triển sản suất cách hiệu cho nông dân Các số mơ hình tổng vụ sản xuất mơ hình 20 + Chi phí (cost): Tổng chi phí sản xuất + Thu nhập (Benefit, Gross Return) = Tổng sản phẩm * giá Lợi nhuận = (Net Benefit, Net Return) = chi phí – thu nhập + Thu nhập/chi phí (TN/CP) (Benefit Cost Ratio - BCR): Tỷ số phản ánh đồng chi phí đầu tư chủ thể đầu tư thu đồng thu nhập Nếu số BCR nhỏ người sản xuất bị lỗ, BCR hồ vốn, BCR lớn người sản xuất có lời Do BCR gọi hiệu đồng vốn + Lợi nhuận/ngày cơng gia đình: Chỉ tiêu đánh giá mức hiệu việc sử dụng ngày công nhàn rỗi gia đình Hiêu lao động = lợi nhuận/tổng lao động Chỉ tiêu nói lên lợi nhuận sử dụng ngày công tạo (kể lao động gia đình lao động thuê mướn) - Phương pháp hệ thống thông tin địa lý GIS: sử dụng để xây dựng đồ trạng quy hoạch mơ hình nơng nghiệp thị thành phố Trà Vinh - Phương pháp chuyên gia: Được vận dụng để tham khảo ý kiến chuyên gia, nhằm xây dựng phương án phát triển tối ưu thông qua việc tổ chức Hội thảo công bố kết nghiên cứu phổ biến mơ hình nơng nghiệp thị i) Phương pháp đề xuất, định hướng nhân rộng mô hình - Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO (1976, 2007) nhằm xác định tiềm đất đai sở đặc tính đất đai (độ sâu tầng phèn sinh phèn, lượng mưa, nhiệt độ, thời gian mưa, nguồn nước tưới…) với yêu cầu loại hình canh tác để chọn lựa vùng có khả phát triển phù hợp Quy trình đánh giá đất đai theo hệ thống đánh giá đất đai FAO (1976) Bước 1: Xây dựng khoanh đơn vị đồ đất đai dựa sở kết điều tra khảo sát nguồn tài nguyên đất đai như: khí hậu, địa hình, đất, nước, thực vật, nước ngầm Mỗi đơn vị đồ đất đai có đặc tính đất đai riêng khác so với đơn vị đồ đất đai lân cận địa bàn thành phố Trà Vinh Bước 2: Chọn lọc mơ tả mơ hình nơng nghiệp thị có triển vọng mà phải phù hợp liên quan đến mục tiêu sách phát triển xây dựng bới nhà qui hoạch phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tự nhiên môi trường mà thành phố thực Bước 3: Chuyển đổi đặc tính đất đai đơn vị đồ đất đai thành chất lượng đất đai mà chất lượng đất đai có ảnh hưởng trực tiêp đến mơ hình chọn lọc Bước 4: Xác định u cầu đất đai cho các mơ hình chọn lọc, hay gọi yêu cầu sử dụng đất đai sở chất lượng đất đai Bước 5: Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất đai mơ hình diễn tả dạng phân cấp yếu tố với chất lượng đơn vị đồ đất đai diễn tả dạng yếu tố chẩn đoán Kết cho phân hạng khả thích nghi đất đai đơn vị đồ đất đai với mô hình nơng nghiệp thị 21 - Phương pháp đồ: xác định thực trạng sản xuất thông qua phân tích đốn ảnh vệ tinh, phân tích thay đổi trạng sản xuất, diễn biến ngập lũ, hạn, lịch thời vụ Ứng dụng khả GIS xây dựng đồ chuyên đề - Phương pháp quy hoạch thực theo khung FAO, 1993: sở tiềm đất đai, định hướng phát triển kết hợp với tiềm thị trường nhu cầu thực tế Thành phố Trà Vinh Ngoài ra, kết hợp với kết quy hoạch có tham gia cộng đồng Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: - Diện tích đất nơng nghiệp quy hoạch sử dụng có hiệu cao vùng nội ven đô, nhằm cung cấp lương thực sạch, rau tươi cho nội thành, TP Trà Vinh vùng khác - Giải lao động, tăng thu nhập cho người dân nơi ứng dụng cơng nghệ cao để tạo sản phẩm chất lượng cao, an tồn bảo vệ cảnh quan mơi trường thành phố văn minh đại - Tận dụng khơng gian để hình thành vành đai xanh, tạo màu xanh cho đô thị, cải thiện môi trường sinh thái đô thị - Phù hợp định hướng phát triển Thành phố với mạnh như: nông nghiệp ven đô (vành đai xanh, vườn rau, kiểng); thương mại - du lịch (vườn ăn trái với du lịch sinh thái, phát triển làng nghề); giúp cân bằng, giảm ô nhiễm môi trường công nghiệp mạnh kinh tế TP Trà Vinh 18 Phương án phối hợp với tổ chức nghiên cứu nước: [Trình bày rõ phương án phối hợp: tên tổ chức phối hợp tham gia thực đề tài (kể tổ chức sử dụng kết nghiên cứu) nội dung công việc tham gia đề tài; khả đóng góp nhân lực, tài - có] - Trung tâm Khuyến nơng - Khuyến ngư, Sở Nơng Nghiệp & PTNT tỉnh Trà Vinh - Phòng Kinh tế TP Trà Vinh Phối hợp tham gia đề tài nội dung/công việc như: thu thập đồ hành chính, đồ trạng sử dụng đất năm 2005-2015, báo cáo, tài liệu sử dụng đất, kinh tế, xã hội, môi trường, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị thành phố; khảo sát, thu thập thông tin trạng sử dụng đất, nhu cầu sản phẩm nông nghiệp; điều tra trạng áp dụng loại mơ hình nơng nghiệp thị; khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường cho khả áp dụng mơ hình có triển vọng định hướng phát triển loại mơ hình nông nghiệp đô thị cho thành phố Là đơn vị thụ hưởng, sử dụng kết nghiên cứu phục vụ chi đạo triển khai ứng dụng kết quy hoạch vùng sản xuất 19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung hợp tác- đối tác có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác khn khổ đề tài; hình thức thực Phân tích rõ lý cần hợp tác dự kiến kết hợp tác, tác động hợp tác kết đề tài) 20 Kế hoạch thực hiện: Các nội dung, công việc chủ yếu cần thực hiện; mốc đánh giá chủ yếu Kết phải đạt Thời gian (bắt đầu, kết thúc) Cá nhân, tổ chức thực hiện* Dự kiến kinh phí Nội dung 1: Nghiên cứu trạng khả áp dụng mơ hình nơng nghiệp thị 22 thành phố Công việc 1: Tổng hợp, phân loại đồ hành chính, đồ trạng sử dụng đất năm 2005-2015; báo cáo, tài liệu sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp vùng nghiên cứu Bản đồ hành chính, đồ trạng sử dụng đất; báo cáo, tài liệu 15/12/2016 31/12/2016 N.T.H.Mi, Công việc 2: Đánh giá số Các báo cáo, tài liệu, tài liệu, đồ thu liệu thập 15/12/2016 31/12/2016 N.T.H.Mi, Công việc 3: Đánh giá biến Báo cáo chuyên động sử dụng đất nông đề 1: Biến động nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2005-2015 01/01/2017 31/01/2017 V.Q.Minh, Công việc 4: Tổng hợp xử lý thông tin từ 30 cán quản lý, kĩ thuật, người sản xuất (nhóm KIP) nơng nghiệp thành phố Thơng tin mơ hình NNĐT, nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp TP 15/01/2017 31/01/2017 V.Q.Minh, Công việc 5: Tổng hợp xử Đầy đủ thông tin lý số liệu điều tra nông hộ theo phiếu điều trạng áp dụng loại tra mô hình nơng nghiệp thị TP Trà Vinh 01/02/2017 28/02/2017 V.Q.Minh, P.T.Vũ P.T.Vũ N.T.H.Mi, 4,465 triệu 2,976 triệu 18,065 triệu L.T.Linh N.T.H.Mi N.T.H.Mi, 5,941 triệu 9,050 triệu N.M.Thủy, P.T.Vũ, N.V.Tài Công việc 6: Xây dựng báo Bảng tổng hợp cáo kết điều tra mơ hình 01/3/2017 31/3/2017 V.Q.Minh, N.T.H.Mi, 9,050 triệu P.T.Vũ, N.V.Tài Nội dung 2: Đánh giá nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp TP Trà Vinh chọn lọc mơ hình có triển vọng Cơng việc 7: Đánh giá biến động nhu cầu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 Báo cáo chuyên đề 2: Biến động nhu cầu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 01/01/2017 31/01/2017 V.Q.Minh, N.T.H.Mi, 18,065 triệu N.M.Thủy, N.V.Tài Công việc 8: Xây dựng báo Bảng tổng hợp số liệu cáo kết điều tra điều tra trạng tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp thành phố 01/02/2017 28/02/2017 V.Q.Minh, N.T.H.Mi, N.M.Thủy, N.V.Tài 23 9,051 triệu Công việc 9: Thu thập số Các tài liệu, số liệu liệu, tài liệu loại hình nơng nghiệp thị nơng nghiệp thị ngồi nước 15/01/2017 31/01/2017 Cơng việc 10: Phân tích, đánh giá hiệu áp dụng nông nghiệp đô thị Thế giới Việt Nam 01/02/2017 28/02/2017 Báo cáo chuyên đề 3: Hiệu áp dụng nông nghiệp đô thị Thế giới Việt Nam V.Q.Minh, 4,441 triệu N.T.H.Mi, L.T.Linh V.Q.Minh, N.T.H.Mi, 17,605 triệu P.T.Vũ, L.T.Linh Cơng việc 11: Đánh giá tính khả thi, thích ứng mơ hình nơng nghiệp thị tại; hiệu kinh tế xã hội - môi trường mơ hình phát triển nơng nghiệp thị TP Trà Vinh Báo cáo chuyên đề 4: Hiệu KT-XH-MT mơ hình phát triển nông nghiệp đô thị thành phố 01/3/2017 31/3/2017 Cơng việc 12: Phân tích, lựa Các mơ hình nơng chọn, xác định mơ hình nghiệp thị có triển nơng nghiệp thị có triển vọng cho thành phố vọng 01/4/2017 15/4/2017 V.Q.Minh, N.T.H.Mi, 19,227 triệu P.T.Vũ, L.T.Linh V.Q.Minh, 8,047 triệu N.T.H.Mi, P.T.Vũ, L.T.Linh Nội dung 3: Thử nghiệm phát triển mơ hình nơng nghiệp thị có triển vọng cho TP Cơng việc 13: Thực bố Các mơ hình trồng rau trí thử nghiệm, chăm sóc, lấy bố trí quy cách tiêu mơ hình trồng rau 16/4/2017 30/7/2017 T.T.Ba 9,200 triệu Công việc 14: Tổng hợp số Đủ tiêu để đánh liệu sau lấy tiêu giá mô hình mơ hình trồng rau 16/4/2017 30/7/2017 T.T.Ba, 4,163 triệu Công việc 15: Đánh giá mô Báo cáo chuyên đề 5: Nghiên cứu mơ hình trồng rau thử nghiệm hình trồng rau an tồn hồn tồn ứng dụng công nghệ tiên tiến 01/8/2017 15/8/2017 V.Q.Minh, Công việc 16: Tổ chức tập Có 03 lớp với 90 học huấn quy trình trồng rau ứng viên dụng cơng nghệ tiên tiến 16/8/2017 31/8/2017 T.T.Ba 15,450 triệu Công việc 17: Hội thảo đánh Báo cáo kỹ thuật mô giá hiệu mơ hình trồng hình trồng rau thơng qua rau 16/8/2017 31/8/2017 T.T.Ba, 11,950 triệu Công việc 18: Thực thử Mơ hình trồng lan cấy nghiệm, chăm sóc mơ hình mơ bố trí 16/4/2017 30/11/2017 24 N.T.H.Mi N.T.H.Mi, 17,194 triệu T.T.Ba N.T.H.Mi, V.Q.Minh N.B.Toàn 30,819 triệu trồng lan Công việc 19: Theo dõi Đủ tiêu để đánh lấy tiêu cho mơ giá mơ hình hình trồng lan cấy mơ 16/4/2017 30/11/2017 N.T.H.Mi 8,603 triệu Cơng việc 20: Tập huấn kỹ Có 03 lớp với 30 học thuật trồng lan bón phân viên 16/4/2017 30/11/2017 N.B.Tồn 10,950 triệu Cơng việc 21: Đánh giá hiệu Báo cáo chun đề 6: mơ hình trồng lan cấy Mơ hình trồng lan cấy mơ kỹ thuật trồng, mơ bón phân cho lan 01/12/2017 15/12/2017 V.Q.Minh, 17,194 triệu Cơng việc 22: Thực thí Bảng tổng hợp số liệu nghiệm phân tích mẫu sản chất lượng sản phẩm rau phẩm rau 01/9/2017 30/11/2017 N.V.Tài 14,774 triệu Cơng việc 23: Phân tích Bảng kết phân tiêu vi sinh theo TCVN tích tổ chức kiểm nghiệm 01/9/2017 30/11/2017 Tổ chức kiểm nghiệm 13,650 triệu Công việc 24: Bảo quản, xử Báo cáo chuyên đề 7: lý rau sau thu hoạch trước Biện pháp bảo quản, tồn trữ xử lý tồn trữ rau (dạng lá, trái, mầm) sau thu hoạch 01/12/2017 15/12/2017 V.Q.Minh, 17,194 triệu N.T.H.Mi, N.B.Toàn N.T.H.Mi, N.M.Thủy, N.V.Tài Nội dung 4: Định hướng phát triển loại mô hình NNĐT triển vọng cho thành phố Cơng việc 25: Đánh giá thuận lợi khó khăn, tính thích nghi đất đai mơ hình canh tác triển vọng (kể mơ hình khơng thử nghiệm) để xác định vùng có khả phát triển phù hợp TP Trà Vinh quy cách Báo cáo chuyên đề 8: Vùng thích nghi đất đai mơ hình canh tác triển vọng TP Trà Vinh 16/12/2017 15/01/2018 Công việc 26: Thành lập Bản đồ định hướng đồ định hướng phát triển phát triển NNĐT cho mơ hình nơng nghiệp thị TP Trà Vinh cho thành phố 16/01/2018 15/02/2018 V.Q.Minh Công việc 27: Đề xuất định hướng phát triển mơ hình nơng nghiệp đô thị triển vọng, hiệu cho thành phố; biện pháp nhân rộng, nâng cao hiệu kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường 16/02/2018 28/02/2018 V.Q.Minh Báo cáo chuyên đề 9: Định hướng phát triển mơ hình nơng nghiệp thị triển vọng, hiệu cho thành phố V.Q.Minh N.T.H.Mi, 18,683 triệu L.T.Linh, P.T.Vũ N.T.H.Mi 9,088 triệu P.T.Vũ N.T.H.Mi, 13,673 triệu L.T.Linh, P.T.Vũ Nội dung 5: Hội thảo công bố kết nghiên cứu phổ biến mơ hình nơng nghiệp thị Cơng việc 28: Tổ chức Hội Báo cáo kỹ thuật đề tài 25 01/3/2018 - V.Q.Minh, 10,450 thảo công bố kết nghiên thông qua, mô cứu phổ biến mơ hình hình phổ biến NNĐT chuyển giao kết cho TT Khuyến nông – Khuyến ngư Phòng Kinh tế TP Trà Vinh 31/3/2018 triệu N.B.Tồn, N.M.Thủy, T.T.Ba, P.T.Vũ, L.T.Linh, N.T.H.Mi, N.V.Tài Công việc 29: Viết báo cáo Báo cáo tổng kết đề tài tổng kết đề tài 01/4/2018 31/5/2018 V.Q.Minh, N.T.H.Mi, 15,961 triệu P.T.Vũ * Chỉ ghi cá nhân có tên Mục 10 III SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 21 Sản phẩm Đề tài yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm) 21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết dự báo; mơ hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, đồ; số liệu, sở liệu sản phẩm khác TT 10 Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt (ghi rõ tên sản phẩm ) Báo cáo khoa học tổng kết Đầy đủ kết nội dung đề tài, báo cáo tóm tắt đề tài quy định Quy trình sản xuất Rau non, giá An toàn tự túc cho gia đình ứng dụng đậu xanh, rau thủy canh rau ăn công nghệ cao, không cần đất, chất lá, bán thủy canh rau ăn trái lượng an toàn Lan Dendrobium Lan Hồ Điệp Lan Cattleya Báo cáo chuyên đề 1: Biến động trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 20052015 Báo cáo chuyên đề 2: Biến động nhu cầu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 Báo cáo chuyên đề 3: Hiệu áp dụng nông nghiệp đô thị Thế giới Việt Nam Báo cáo chuyên đề 4: Hiệu KT-XH-MT mơ hình phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Báo cáo chun đề 5: Nghiên cứu mơ hình trồng rau an tồn hồn tồn ứng dụng cơng nghệ tiên tiến Chiều cao 12 cm, cm Kích thước cm, chiều cao 1-2 cm Kích thước lá, thân 10 cm Ghi 18 mơ hình (tăng suất tối thiểu 20% so với truyền thống, khoảng 2kg/m2) 1000 cây/mơ hình 1000 cây/mơ hình 1000 cây/mơ hình Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 26 Báo cáo chuyên đề 6: Mô hình trồng lan cấy mơ kỹ thuật trồng, bón phân cho lan Báo cáo chuyên đề 7: Biện pháp bảo quản, xử lý tồn trữ rau (dạng lá, trái, mầm) sau thu hoạch Báo cáo chuyên đề 8: Vùng thích nghi đất đai mơ hình canh tác triển vọng TP Trà Vinh Báo cáo chuyên đề 9: Định hướng phát triển mơ hình nơng nghiệp đô thị triển vọng, hiệu cho thành phố Bản đồ định hướng phát triển NNĐT cho thành phố Trà Vinh 11 12 13 14 15 Đĩa CD 16 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Đầy đủ kết nội dung chuyên đề, quy định 18 Tỷ lệ đồ 1:50.000 01 đồ Đầy đủ sở liệu đề tài 02 đĩa 21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; sản phẩm khác Tên sản phẩm (ghi rõ tên sản phẩm) TT Yêu cầu khoa học cần đạt Bài báo đăng tạp chí Có mã số ISSN khoa học nước Dự kiến nơi cơng bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Thơng tin Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh Nông nghiệp, Đô thị Ghi 01 01 Bảo vệ thành công 01 sinh Đào tạo đại học Trường Đại học Cần Thơ luận văn đại học viên Hỗ trợ đào tạo luận 01 học Đào tạo thạc sĩ Trường Đại học Cần Thơ văn cao học viên Hỗ trợ đào tạo luận Đào tạo tiến sĩ Trường Đại học Cần Thơ 01 NCS án nghiên cứu sinh 22 Lợi ích đề tài phương thức chuyển giao kết nghiên cứu: 22.1 Lợi ích đề tài: a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, sách, pháp luật có tác động làm chuyển biến nhận thức xã hội) tác động ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở hướng nghiên cứu thơng qua cơng trình cơng bố nước) - Tận dụng lao động nhàn rỗi, tạo việc làm thu nhập cho dân cư đô thị - Khai thác hiệu sản phẩm nông nghiệp đô thị, đáp ứng nhu cầu nông sản (cung cấp trực tiếp cho siêu thị, chế biến sản phẩm), góp phần đảm bảo an tồn thực phẩm an ninh lương thực - Tận dụng phụ phẩm nhằm tránh việc hoang phí gây nhiễm đất, nước, khơng khí - Tạo cảnh quan, đem lại sức khỏe, bảo vệ môi trường - Đánh giá trạng, tình hình sản xuất nơng nghiệp thị - Nâng cao trình độ phát triển nơng nghiệp thị hiệu quả, bền vững - Áp dụng kết khoa học công nghệ cao sản xuất nông nghiệp đô thị b) Nâng cao lực nghiên cứu tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực đề tài, đào tạo đại học (số người đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) Quá trình thực đề tài kết hợp, hướng dẫn đề tài, luận án sinh viên đại học 27 học viên sau đại học Đào tạo 01-02 sinh viên đại học, hỗ trợ đào tạo nội dung nghiên cứu cho học viên cao học hỗ trợ đào tạo phần nội dung đề án nghiên cứu sinh, chuyên ngành Quản lý đất đai, Môi trường, Nông nghiệp 22.2 Phương thức chuyển giao kết nghiên cứu: (Nêu rõ tên kết nghiên cứu; quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi phương thức chuyển giao kết nghiên cứu) Các mơ hình nơng nghiệp thị với biện pháp kỹ thuật phù hợp kết nghiên cứu đề tài đơn vị phối hợp thụ hưởng, ứng dụng Cơ quan/tổ chức ứng dụng: - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đơn vị nghiệp Sở NN & PTNT tỉnh Trà Vinh Địa chỉ: 109 đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh đơn vị nghiệp Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh Địa chỉ: Số 09, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trung tâm Phòng Kinh tế thực chức tiếp nhận chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình trình diễn, tư vấn kỹ thuật phục vụ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp diêm nghiệp địa bàn tỉnh Kết nghiên cứu giúp nhà hoạch định sách, quan chức liên quan có sở để đưa giải pháp ứng dụng hiệu quả, nhanh chóng quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, bền vững, mang tính thực tiễn cao thị Bộ mơn Tài nguyên đất đai, trường Đại học Cần Thơ phối hợp, chia sẻ thông tin liệu có Việc triển khai đề tài hội cho số cán Bộ môn tiếp xúc, làm việc với chuyên gia, nâng cao trình độ chun mơn 28 IV NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết phụ lục kèm theo) Đơn vị tính: triệu đồng 23 Kinh phí thực đề tài phân theo khoản chi: Trong Trả cơng Tổng số lao động (khoa học, phổ thông) 973,709 302,840 Nguyên, vật liệu, lượng 424,266 Ngân sách SNKH: - Năm thứ nhất*: - Năm thứ hai*: 726,781 288,320 218,958 230,915 218,958 177,200 57,405 42,303 Nguồn khác (vốn huy động, ) 246,928 14,520 205,308 Nguồn kinh phí Tổng kinh phí Xây dựng, sửa chữa nhỏ Thiết bị, máy móc Chi khác 11,100 16,000 219,503 0 219,503 Trong đó: 11,100 (vốn ĐHCT) 16,000 (vốn dân) (*): dự toán đề tài phê duyệt Ngày……tháng …… năm 2016 Ngày……tháng …… năm 2016 Chủ nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì đề tài (Họ tên chữ ký) (Họ tên, chữ ký đóng dấu) Trà Vinh, ngày……tháng …… năm 2016 Sở Khoa học Công nghệ4 (Họ tên, chữ ký đóng dấu) Chỉ ký tên, đóng dấu Đề tài phê duyệt 29 Biểu I.1 DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI STT Họ tên, học hàm, học vị Chức danh thực hiện5 Tổ chức công tác PGS.TS Võ Quang Minh Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Bảo Toàn Thành viên PGS.TS Nguyễn Minh Thủy Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT Trại Nghiên cứu thực nghiệm Nông nghiệp - ĐHCT Khoa NN & SHUD - ĐHCT PGS.TS Trần Thị Ba Thành viên Khoa NN & SHUD - ĐHCT TS Phạm Thanh Vũ Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT TS Lê Thị Linh TT Khuyến nông-KN Trà Vinh ThS Nguyễn Thị Hà Mi KS Ngô Văn Tài ThS Võ Thị Bích Thủy Thành viên Thư ký khoa học/Thành viên Thành viên chính/Thành viên Thành viên 10 ThS Vương Tuấn Huy Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT 11 ThS Phan Hoàng Vũ Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT 12 NCS Phan Chí Nguyện Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT 13 KS Thái Thành Dư Thành viên Khoa MT & TNTN - ĐHCT 14 Cán Phòng Kinh Tế - TP Trà Vinh Thành viên UBND thành phố Trà Vinh Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2016 Khoa MT & TNTN - ĐHCT Khoa NN & SHUD - ĐHCT Khoa NN & SHUD - ĐHCT Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2016 Chủ nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì đề tài (Họ tên chữ ký) (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Trà Vinh, ngày tháng năm 2016 Sở Khoa học Công nghệ3 (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Theo quy định bảng Điểm b Khoản Điều Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự tốn tốn kinh phí nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay