Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

7 52,800 1,584

kieuan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,400 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 09:13

Hướng dẫn,và các phương pháp vẽ biểu đồ nội lực , cách xác định chính xác biểu đồ. . 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên. 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay