CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Hệ bồi dưỡng Chuyên viên

65 1 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 20:15

CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Hệ bồi dưỡng Chuyên viên TS Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng môn HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠNG VỤ CƠNG CHỨC Nghề/công việc Người làm nghề NỘI DUNG Công vụ Cơng chức CƠNG VỤ Là gì? Cải cách cơng vụ? CƠNG VỤ Hoạt động theo ngun tắc nào? CÔNG VỤ Khái niệm A Mục tiêu cơng vụ Cơng vụ gì? B Đặc trưng công vụ Điều kiện đảm bảo thực công vụ C D CÔNG VỤ Khái niệm A Mục tiêu cơng vụ Cơng vụ gì? B Đặc trưng công vụ Điều kiện đảm bảo thực công vụ C D Khái niệm công vụ Là hoạt Là công việc động tất quan người làm việc NN (nghĩa rộng) CQ,ĐV NN, QĐ, CA Là hoạt động công chức CQ NN, ĐVSN LLVT Là hoạt động công chức thực hoạt động HCNN Khái niệm công vụ Công vụ hoạt động mang tính quyền lực nhà nước cán bộ, công chức thực theo quy định PL nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước, phục vụ lợi ích nhà nước, nhân dân XH Chức nhà nước Quản lý CHỨC NĂNG Phục vụ Nhiệm vụ nhà nước QUẢN LÝ PHỤCVỤ VỤ DỊCH CƠNG • Nhằm đáp ứng nhu cầu chung XH • Thuộc sứ mệnh nhà nước • Nhà nước độc quyền, khơng thể ủy quyền cho tổ chức khác • Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu vật chất & tinh thần người dân • Thuộc trách nhiệm nhà nước ủy quyền cho tổ chức khác 10 Phân loại theo cấp quản lý • Cơng chức làm việc quan, tổ chức Trung ương • Công chức làm việc quan, tổ chức cấp tỉnh • Cơng chức làm việc quan, tổ chức cấp huyện • Cơng chức làm việc quan, tổ chức cấp xã 51 Phân loại công chức Ý NGHĨA việc phân loại công chức? 52 Nghĩa vụ, quyền, quyền lợi công chức NGHĨA VỤ QUYỀN QUYỀN LỢI Những phải thực Là việc làm mà không bị ngăn cản, hạn chế Lợi ích vật chất tinh thần hưởng 53 Nghĩa vụ cơng chức • Nghĩa vụ cơng chức gì? – Là trách nhiệm, bổn phận – Là cam kết công chức với Nhà nước gia nhập công vụ – Là hành vi, cách ứng xử bắt buộc công chức thực thi công vụ 54 Nghĩa vụ công chức • Đặc điểm nghĩa vụ cơng chức – Mang tính bắt buộc – Được luật pháp quy định – Nghĩa vụ chiều (khơng có thương lượng, thỏa thuận) – Nghĩa vụ công chức quốc gia khác không giống 55 Nghĩa vụ cơng chức (theo Luật CB, CC 2008) • Nhóm nghĩa vụ liên quan tới thể chế  Trung thành với Nhà nước  Bảo vệ an toàn, danh dự lợi ích QG  Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 56 Nghĩa vụ công chức (theo Luật CB, CC 2008) • Nhóm nghĩa vụ liên quan tới đạo đức công vụ  Tận tụy phục vụ ND, tôn trọng ND, liên hệ chặt chẽ với ND  Có nếp sống lành mạnh, trung thực  Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư  Tham gia sinh hoạt nơi cư trú 57 Nghĩa vụ công chức (theo Luật CB, CC 2008) • Nhóm nghĩa vụ liên quan tới trách nhiệm công vụ  Chấp hành điều động, phân cơng cơng tác quan, tổ chức có thẩm quyền  Chấp hành định cấp • Nhóm nghĩa vụ liên quan tới kỷ cương, ý thức công dân  Ý thức kỷ luật cao  Chấp hành nội quy quan, bảo vệ công 58 sản Nghĩa vụ công chức (theo Luật CB, CC 2008) • Nhóm nghĩa vụ liên quan tới trách nhiệm rèn luyện, học tập  Thường xuyên học tập nâng cao trình độ  Chủ động, sáng tạo, phối hợp cơng tác để hồn thành tốt nhiệm vụ • Nghĩa vụ không làm việc sau:  Những việc không làm liên quan đến đạo đức công vụ, đến bí mật nhà nước  Những việc khơng làm liên quan đến SX, KD, công tác nhân sự, 59 Quyền cơng chức • Bản chất quyền công chức – Do pháp luật trao cho, tương xứng với nhiệm vụ giao – Gắn với vị trí mà công chức đảm nhiệm không gắn với công chức – Phục vụ cho công vụ mà công chức đảm nhận phục vụ cho công chức – Quyền lực hạn chế – Phân biệt quyền thực thi công vụ với quyền công dân mà công chức có 60 Quyền cơng chức (theo Luật CB, CC 2008) • Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ • Được đảm bảo trang thiết bị điều kiện làm việc phù hợp • Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao • Được đào tạo, bồi dưỡng • Được bảo vệ thi hành cơng vụ 61 Quyền lợi • Được hưởng lương theo chức danh, ngạch, bậc (tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao) • Được hưởng phụ cấp làm việc địa bàn khó khăn mơi trường độc hại, nguy hiểm • Được hưởng tiền làm thêm giờ, ngồi giờ, cơng tác phí chế độ khác (nghỉ phép, nghỉ lễ, ) 62 Quyền lợi • Được hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ BHXH, BHYT, … 63 Khen thưởng kỷ luật • Danh hiệu khen thưởng (NĐ số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010) – Lao động tiên tiến – Chiến sỹ thi đua sở – Chiến sỹ thi đua cấp Bộ – Chiến sỹ thi đua toàn quốc 64 Khen thưởng kỷ luật • Các hình thức kỷ luật cơng chức (NĐ số 34/2011NĐ-CP ngày 17/5/2011) – Khiển trách – Cảnh cáo – Hạ bậc lương – Giáng chức – Cách chức – Buộc việc 65 ... công chức CQ NN, ĐVSN LLVT Là hoạt động công chức thực hoạt động HCNN Khái niệm công vụ Cơng vụ hoạt động mang tính quyền lực nhà nước cán bộ, công chức thực theo quy định PL nhằm thực chức năng,... chức, đẩy mạnh phân quyền Đội ngũ công chức Số lượng nhiều Tinh giảm 28 Xu hướng cải cách công vụ Sự thay đổi Công vụ cai trị Công vụ phục vụ Phương thức thực công chức Thi hành mệnh lệnh Linh hoạt,... tiêu công vụ Công vụ gì? B Đặc trưng cơng vụ Điều kiện đảm bảo thực công vụ C D Khái niệm công vụ Là hoạt Là công việc động tất quan người làm việc NN (nghĩa rộng) CQ,ĐV NN, QĐ, CA Là hoạt động công
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Hệ bồi dưỡng Chuyên viên, CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Hệ bồi dưỡng Chuyên viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay