SỔ TAY HỌC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

45 2 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 23) NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH KHÓA HỌC 2017-2021 Các em sinh viên thân mến! Năm học 2017 – 2018, Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo theo hệ thống tín với mong muốn em phát huy tính chủ động học tập, nghiên cứu để có kiến thức, kỹ cần thiết phục vụ cho công việc sau tốt nghiệp Sổ tay học tập tài liệu hỗ trợ em trình học tập Trường, giúp em tra cứu thông tin học phần (tên học phần, mã học phần, số tín học phần, loại học phần,…), khối lượng kiến thức kế hoạch học tập suốt khóa học Sổ tay học tập cung cấp cho em thông tin quan trọng quy chế, quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín (thời gian học tập, thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập; quy định xét công nhận tốt nghiệp số thông tin hoạt động đặc thù ngành) Mong nội dung sổ với thông tin Khoa cung cấp thông qua hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn hoạt động cố vấn học tập giúp em chủ động xây dựng cho kế hoạch học tập phù hợp thực kế hoạch học tập đạt hiệu cao Chúc em thành cơng Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 MỤC LỤC PHẦN I - QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Giải thích từ ngữ, khái niệm quy ước Điều Thời gian hoạt động giảng dạy Điều Thang điểm Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Điều Chương trình đào tạo, chuẩn đầu đề cương chi tiết học phần Điều Khối lượng kiến thức trình độ bậc đại học Điều Số giảng dạy giảng viên Điều Rà sốt, cập nhật, đánh giá chương trình, đề cương chi tiết học phần Chương 3: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều Thời gian kế hoạch đào tạo Điều 10 Đăng ký nhập học Điều 11 Sắp xếp sinh viên vào học ngành đào tạo trách nhiệm sinh viên học tập Điều 12 Tổ chức lớp học Điều 13 Đăng ký khối lượng học tập Điều 14 Rút bớt học phần đăng ký Điều 15 Đăng ký học lại Điều 16 Nghỉ ốm Điều 17 Xếp hạng năm đào tạo học lực Điều 18 Nghỉ học tạm thời Điều 19 Cảnh báo kết học tập, buộc học, xin học Điều 20 Học lúc hai chương trình 10 Điều 21 Chuyển trường 11 Điều 22 Chuyển điểm 12 Chương 4: KIỂM TRA, THI HỌC PHẦN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 12 Điều 23 Đánh giá học phần 12 Điều 24 Thi kỳ thi kết thúc học phần 13 Điều 25 Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi lưu trữ thi 14 Điều 26 Cách tính điểm đánh giá phận, điểm học phần 15 Điều 27 Cách tính điểm trung bình chung 17 Chương 5: THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP 17 Điều 28 Thực tập cuối khóa 17 Điều 29 Làm đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học học phần thay 18 Điều 30 Chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 19 Điều 31 Thời gian, điều kiện xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp 19 Điều 32 Cấp tốt nghiệp, bảo lưu kết học tập 20 Điều 33 Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy định thi, kiểm tra 21 PHẦN II - TRÍCH LƯỢC “QUY ĐỊNH CƠNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP” 21 Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP 21 Điều Khái niệm cố vấn học tập 21 Điều Nhiệm kỳ Cố vấn học tập 22 Điều Tổ chức hệ thống cố vấn học tập 22 Điều Nhiệm vụ Cố vấn học tập (CVHT) 22 Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP 24 Điều Phân công cố vấn học tập quy trình hoạt động CVHT 24 Điều Các họp CVHT với lớp sinh viên 26 PHẦN III - TỔNG QUAN VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP 27 Bảng tổng quát khối lượng kiến thức 27 Danh mục hệ thống môn học 27 Sơ đồ CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ Hành 31 Thời khóa biểu 32 Quy trình đăng ký mơn học 32 Lịch thi 38 Một số quy định riêng Khoa 38 PHẦN I - QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG (Ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHVL ngày 31/8/2017 Hiệu trưởng) ––––––– Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế quy định tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín Trường Đại học Văn Lang, bao gồm: Quản lý chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; kiểm tra thi học phần; xét công nhận tốt nghiệp; xử lý vi phạm hoạt động đào tạo Quy chế áp dụng đào tạo trình độ đại học hệ quy Điều Giải thích từ ngữ, khái niệm quy ước Học phần loại học phần: a) Học phần: khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích lũy q trình học tập Học phần có khối lượng từ đến tín chỉ, nội dung bố trí giảng dạy trọn vẹn phân bố học kỳ Kiến thức học phần gắn với mức trình độ theo năm học thiết kế kết cấu riêng phần môn học kết cấu dạng tổ hợp từ nhiều môn học Mỗi học phần ký hiệu mã số gồm ký tự chữ số Mã học phần cho học phần Phòng Đào tạo thống quản lý b) Các loại học phần: Có hai loại học phần: học phần bắt buộc học phần tự chọn - Học phần bắt buộc: học phần chứa đựng nội dung kiến thức yếu chương trình bắt buộc sinh viên phải tích lũy; - Học phần tự chọn: học phần chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết, sinh viên tự chọn theo hướng dẫn Khoa thông qua Cố vấn học tập, nhằm đa dạng hóa hướng chun mơn tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số tín quy định cho chương trình Trong đó, học phần phân loại sau: - Học phần tiên quyết: học phần A học phần tiên học phần B sinh viên bắt buộc phải đạt học phần A trước đăng ký học học phần B - Học phần học trước: học phần mà sinh viên phải học trước học học phần khác - Học phần tương đương (học phần thay thế): học phần sử dụng học phần có chương trình đào tạo khơng giảng dạy thay học phần khác tổ chức giảng dạy - Học phần không tính tín tích lũy học tập: gồm học phần Giáo dục Quốc phòng, An ninh học phần Giáo dục thể chất Tín chỉ: a) Tín đơn vị sử dụng để tính khối lượng học tập sinh viên Một tín quy định 15 học lý thuyết 30 tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; 30 thực hành, thí nghiệm, thảo luận 15 tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; 45 thực tập sở, làm tiểu luận, tập lớn, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp b) Một tín tính 50 phút c) Khối lượng tín tích lũy (số tín tích lũy): tổng tín học phần mà sinh viên đạt Lớp học phần Lớp học phần lớp sinh viên đăng ký học phần, có thời khóa biểu học kỳ Mỗi lớp học phần gán mã số riêng Số lượng sinh viên lớp quy định điều 12 quy chế Lớp hành Lớp hành xếp theo khóa học Mỗi lớp hành có tên gắn với Khoa, khóa đào tạo Lớp hành tổ chức theo Quy chế Cơng tác sinh viên Phòng Cơng tác sinh viên phối hợp với Phòng Đào tạo Khoa quản lý Cố vấn học tập Cố vấn học tập phụ trách lớp học phần Cố vấn học tập tổ chức hoạt động lớp học phần theo Quy định công tác cố vấn học tập Trường Đại học Văn Lang Điều Thời gian hoạt động giảng dạy Thời gian hoạt động giảng dạy Trường tính từ đến 20 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần Tùy theo số lượng sinh viên đăng ký học, số lớp học cần tổ chức điều kiện sở vật chất, Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu phù hợp Điều Thang điểm Các thang điểm sử dụng quy chế này: thang điểm 10; thang điểm thang điểm chữ Bảng quy đổi thang điểm: Thang điểm 10 Loại Đạt Không đạt Thang điểm Điểm số Điểm chữ 9,0 đến 10 4,0 A+ 8,5 đến 8,9 3,7 A 8,0 đến 8,4 3,5 B+ 7,0 đến 7,9 3,0 B 6,5 đến 6,9 2,5 C+ 5,5 đến 6,4 2,0 C 5,0 đến 5,4 1,5 D+ 4,0 đến 4,9 1,0 D Dưới 4,0 F Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Điều Chương trình đào tạo, chuẩn đầu đề cương chi tiết học phần Chương trình đào tạo (sau gọi tắt chương trình): hệ thống kiến thức lý thuyết thực hành thiết kế đồng với phương pháp giảng dạy, học tập đánh giá kết học tập để bảo đảm sinh viên tích lũy kiến thức đạt lực cần thiết trình độ đào tạo đại học Chuẩn đầu ra: yêu cầu tối thiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà sinh viên đạt sau hoàn thành chương trình Nhà trường cam kết với sinh viên, xã hội công bố công khai kèm theo điều kiện thực Đề cương chi tiết học phần: thể rõ số tín (lý thuyết, thực hành); mục tiêu học phần; điều kiện tiên (nếu có); nội dung lý thuyết thực hành; tài liệu học tập (giáo trình tài liệu tham khảo); cách đánh giá kết học tập; điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần Chương trình cấu trúc từ học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương giáo dục chuyên nghiệp Chương trình bao gồm nội dung: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu người học tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp hình thức đào tạo; điều kiện thực chương trình; đề cương chi tiết học phần chương trình Điều Khối lượng kiến thức trình độ bậc đại học Đối với ngành có thời gian đào tạo năm 4,5 năm, khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu tương ứng 120 tín 130 tín Đối với ngành có thời gian đào tạo năm, khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín Điều Số giảng dạy giảng viên Giảng viên dạy lý thuyết lớp, thực hành, thực tập, hướng dẫn đồ án,… theo thiết kế học phần quy định đề cương chi tiết học phần Giờ tự học có hướng dẫn phương pháp đánh giá kết tự học có hướng dẫn sinh viên thể đề cương chi tiết Tùy theo đặc thù học phần, giảng viên bố trí thêm thời gian tương đương giờ/tín lý thuyết để làm việc trực tiếp với sinh viên ngồi số thiết kế mơn học nhằm bổ sung kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng, Thời gian thực hoạt động tính vào hướng dẫn sinh viên tự học Những nội dung Khoa phê duyệt, báo cáo Trường thông qua Phòng Đào tạo cơng bố cho sinh viên bắt đầu học phần Điều Rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình, đề cương chi tiết học phần Việc rà sốt, cập nhật, đánh giá chương trình thực năm lần Các Khoa đào tạo thực đầy đủ theo bước quy định sau: a) Bước 1: Lập kế hoạch; b) Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng cần thiết cập nhật chương trình; c) Bước 3: Xây dựng báo cáo đánh giá tính hiệu chương trình; d) Bước 4: Hội đồng Khoa dự thảo nội dung cần sửa đổi để trình Hội đồng khoa học đào tạo Trường xem xét thông qua; đ) Bước 5: Hội đồng khoa học đào tạo Trường họp thông qua nội dung sửa đổi Nếu cần thiết, Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo định việc thẩm định chương trình đào tạo theo quy định hành; e) Hiệu trưởng ký định ban hành chương trình sở đề xuất Hội đồng khoa học đào tạo Trường Chuẩn đầu Hội đồng Khoa học Đào tạo cấp Khoa rà soát năm, gửi kết Trường (thơng qua Phòng Đào tạo) cơng bố bắt đầu khóa học Đề cương chi tiết học phần Hội đồng Khoa học Đào tạo cấp Khoa tổ chức rà soát, cập nhật năm lần (trước bắt đầu năm học mới), gửi kết rà soát (bản in file ĐCCT, báo cáo tổng hợp), cập nhật Trường thơng qua Phòng Đào tạo, cơng bố cho sinh viên biết trước bắt đầu giảng dạy học kỳ Chương 3: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều Thời gian kế hoạch đào tạo Trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học học kỳ Thời gian khóa đào tạo trình độ đại học hệ quy thực từ đến năm học tùy theo ngành đào tạo, công bố chương trình đào tạo ngành học Một năm học có hai học kỳ học kỳ phụ, học kỳ có 15 tuần thực học tuần thi: học kỳ phụ (học kỳ hè) có tuần thực học tuần thi để sinh viên có điều kiện học lại; học bù, học vượt tổ chức học trước số học phần theo đặc thù ngành Thời gian tối đa hồn thành chương trình bao gồm: - Đối với ngành đào tạo năm 4,5 năm: năm cộng với học kỳ - Đối với ngành đào tạo năm: năm cộng với học kỳ Các học kỳ nghỉ học lý cá nhân học Trường khác (đối với sinh viên chuyển trường) tính vào thời gian Các đối tượng hưởng sách ưu tiên theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy khơng bị hạn chế thời gian tối đa để hoàn thành chương trình Căn Kế hoạch tổ chức đào tạo cấp Trường, Khoa lập lịch trình giảng dạy chi tiết, Chương trình đào tạo năm học, danh sách giảng viên giảng dạy, gửi Phòng Đào tạo chậm tháng trước bắt đầu năm học Đề cương chi tiết học phần gửi Phòng Đào tạo tuần học kỳ Điều 10 Đăng ký nhập học Đăng ký nhập học: a) Đối với sinh viên tuyển mới: sinh viên phải nộp giấy tờ theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy hành Tất giấy tờ sinh viên nhập học phải xếp vào túi hồ sơ cá nhân quản lý Phòng Cơng tác sinh viên b) Đối với sinh viên tạm nghỉ học nhập học lại: sinh viên làm thủ tục Phòng Đào tạo chậm tuần trước bắt đầu học kỳ Sau xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận người đến học sinh viên thức Trường Sinh viên cấp: a) Thẻ sinh viên, Cẩm nang sinh viên (đối với sinh viên tuyển mới); b) Sổ tay học tập; c) Lịch cố vấn học tập Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải hoàn thành thời hạn theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy hành theo quy định Nhà Trường diện nhập học lại Sinh viên nhập học Trường cung cấp đầy đủ thông tin mục tiêu, nội dung kế hoạch học tập chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ quyền lợi sinh viên Điều 11 Sắp xếp sinh viên vào học ngành đào tạo trách nhiệm sinh viên học tập Nhà trường xác định điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo kỳ thi tuyển sinh hàng năm, theo đề án tuyển sinh công bố Căn vào đăng ký chọn ngành đào tạo, điểm thi tuyển sinh, Trường xếp sinh viên vào học ngành đào tạo Trách nhiệm sinh viên trình học tập Trường: - Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm vững chương trình ngành đào tạo, kế hoạch học tập học kỳ, quy chế tổ chức đào tạo quy định, chế độ liên quan Trường; - Thường xuyên theo dõi thông báo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học kỳ để thực công việc học vụ theo trình tự thời hạn; - Thực việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ theo quy định; - Thực đầy đủ nghiêm túc tất yêu cầu học phần đăng ký học, tham dự kỳ kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc học phần; - Bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản cá nhân Nhà trường cung cấp d) Triển hai nội dung theo yêu cầu của Khoa/Phòng chức (nếu có) Tổ chức họp đột xuất: Ngoài buổi họp định kỳ theo kế hoạch, CVHT triệu tập họp đột xuất với Ban cán lớp/nhóm sinh viên/sinh viên để giải kịp thời vấn đề phát sinh CVHT giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên có hồn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn học tập, để em vượt qua khó khăn hồn thành kế hoạch học tập; đề xuất/kiến nghị HĐCVHT hỗ trợ thấy cần thiết CVHT phải giữ mối liên hệ thường xuyên với lớp (gặp trực tiếp, qua điện thoại, email) để nắm tình hình học tập lớp [Các nội dung trích lược từ Quy định cơng tác cố vấn học tập Trường Đại học Văn Lang, Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHVL, ngày 13/9/2017] PHẦN III - TỔNG QUAN VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP Bảng tổng quát khối lượng kiến thức KIẾN THỨC BẮT ḄC (tín chỉ) KIẾN THỨC TỰ CHỌN (tín chỉ) (tín chỉ) Cơ (giáo dục đại cương) 50 50 Giáo dục chuyên nghiệp 74 78 - Cơ sở ngành 31 - Kiến thức chuyên ngành 31 - Kiến thức bổ trợ - Thực tập cuối khóa/mơ - Thi TN/Đờ án/khóa luận TN KHỚI KIẾN THỨC Tởng khối lượng 124 TỔNG 128 Danh mục hệ thống mơn học Tên học phần Tín Bắt Tự buộc chọn TT Mã HP DCT0010 Những NLCB CN Mác Lênin x DCT0011 Những NLCB CN Mác Lênin x DCT0030 Tư tưởng HCM x DCT0020 Đường lối CM ĐCS Việt Nam x DPL0010 Pháp luật đại cương x DLK0380 Luật du lịch x 27 Ghi DXH0061 Văn hóa Việt Nam x DXH0041 Phương pháp nghiên cứu khoa học x DTA0012 Anh văn x 10 DTA0020 Anh văn x 11 DTA0030 Anh văn 3 x 12 DTA0040 Anh văn x 13 DTP0032 Ngoại ngữ – Pháp x 14 DTP0042 Ngoại ngữ – Pháp x 15 DTP0052 Ngoại ngữ – Pháp 3 x 16 DTP0062 Ngoại ngữ – Pháp x 17 DTQ0012 Ngoại ngữ – Hoa x 18 DTQ0022 Ngoại ngữ – Hoa x 19 DTQ0032 Ngoại ngữ – Hoa 3 x 20 DTQ0042 Ngoại ngữ – Hoa x 21 DTJ0011 Ngoại ngữ – Nhật x 22 DTJ0021 Ngoại ngữ – Nhật x 23 DTJ0031 Ngoại ngữ – Nhật 3 x 24 DTJ0041 Ngoại ngữ – Nhật x 25 DTN0050 Toán cao cấp x 26 DTN0071 Xác suất Thống kê Xã hội học x 27 DTH0012 Tin học đại cương x 28 DMT0022 Môi trường Qui hoạch du lịch x 29 DKT0010 Kinh tế vi mô x 30 DQT0010 Quản trị học x 31 DKT0021 Marketing x 32 DDL0090 Giao tiếp & Kỹ diễn đạt x 28 Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi 33 DDL0100 Phát triển du lịch bền vững x 34 DDL0110 Quản trị nguồn nhân lực x 35 DDL0120 Quản trị tài x 36 DDL0130 Quản trị chất lượng dịch vụ x 37 DDL0010 Nguyên lý ngành du lịch khách sạn x 38 DDL0140 Xã hội học du lịch x 39 DTA0200 Anh văn du lịch x 40 DTA0210 Anh văn du lịch x 41 DTA0220 Anh văn du lịch 3 x 42 DDL0150 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp lữ hành x 43 DDL0160 Mô quản trị doanh nghiệp du lịch x 44 DDL0040 Địa lý du lịch x 45 DDL0020 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch x 46 DDL0030 Tuyến điểm du lịch x 47 DDL0032 Tuyến điểm du lịch x 48 DDL0170 Kinh tế du lịch x 49 DDL0180 Hệ thống vận chuyển x 50 DDL0190 Quản trị khu vui chơi giải trí x 51 DDL0200 Nghiệp vụ lữ hành x 52 DDL0080 Thực tập tour x 53 DDL0210 Thực tập tour x 54 DDL0220 Thực tập công ty x 55 DDL0051 Báo cáo chuyên đề 1: y tế x 56 DDL0053 Báo cáo chuyên đề 57 DDL0230 Quản trị điểm đến x 58 DDL0240 Điều phối kiện hội nghị x 29 Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi Học phần cốt lõi 59 DDL0250 Di sản du lịch 60 DDL0260 Kỹ hội nhập x 61 DDL0270 Kỹ khởi nghiệp x 62 DDL0280 Thực tập tốt nghiệp x 63 DDL0290 Khóa luận tốt nghiệp/Mơn thay x 30 x Sơ đồ CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ Hành ANH VĂN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ANH VĂN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH VĂN HÓA VIỆT NAM ↓ QUẢN TRỊ HỌC ↓ ↓ ANH VĂN NGOẠI NGỮ (PHÁP/HOA/NHẬT) QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ↓ ↓ ANH VĂN DU LỊCH NGOẠI NGỮ (PHÁP/HOA/NHẬT) ↓ ↓ TOÁN CAO CẤP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ↓ MARKETING CĂN BẢN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LUẬT DU LỊCH QUẢN TRỊ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ ↓ NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC LÊNIN HP2 ↓ ↓ MÔI TRƯỜNG VÀ QUI HOẠCH DU LỊCH NGOẠI NGỮ (PHÁP/HOA/ NHẬT) ↓ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN XÃ HỘI HỌC DU LỊCH MÔN CHỌN ↓ MÔN CHỌN ↓ KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP 31 ↓ ↓ TƯ TƯỞNG HCM ↓ HK ↓ ↓ THỰC TẬP TOUR HK ↓ ↓ THỰC TẬP CÔNG TY ↓ ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM HK ↓ HK ↓ ↓ MÔ PHỎNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DU LỊCH HK THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KINH TẾ DU LỊCH ↓ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TOUR NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC LÊNIN (Phần 1) QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ↓ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ↓ NGHIỆP VỤ KINH DOANH LỮ HÀNH HK ↓ ↓ NGOẠI NGỮ (PHÁP/HOA/ NHẬT) KỸ NĂNG HỘI NHẬP BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ↓ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC ↓ GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT ĐỊA LÝ DU LỊCH ↓ TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH ↓ ANH VĂN DU LỊCH ANH VĂN DU LỊCH NGUYÊN LÝ NGÀNH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ↓ KINH TẾ VI MÔ ANH VĂN TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH ↓ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP/MƠN THAY THẾ ↓ HK ↓ HK Thời khóa biểu - Thời khóa biểu dự kiến học kỳ công bố cổng thông tin điện tử Trường niêm yết bảng tin Khoa trước sinh viên bắt đầu đăng ký môn học tuần - Thời khóa biểu thức cơng bố sau sinh viên kết thúc đăng ký môn học tuần Quy trình đăng ký mơn học a) Sơ đồ: b) Mô tả chi tiết sơ đồ: Bước Nội dung Thời gian Bước Sinh viên tìm hiểu thông tin trước đăng ký học phần tuần trước bắt đầu học kỳ theo thông báo PĐT Bước Sinh viên gặp Cố vấn học tập tuần trước bắt đầu Diễn giải - Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu chuẩn bị liệu trước đăng ký - Sinh viên phải nắm rõ thông tin CTĐT, chuẩn đầu ra, thời hạn đăng ký, thời khóa biểu, số tín tối đa tối thiểu, học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành, trước đăng ký học phần - Cố vấn học tập phổ biến quy trình đăng ký cho SV biết; nhắc nhở, tư vấn điều cần thiết giúp SV định hướng, lập 32 Ghi đăng ký môn học kế hoạch đăng ký môn học theo khả - Mỗi sinh viên cấp tài khoản để đăng ký online - Sinh viên đăng nhập vào website quản lý đào tạo để đăng ký môn học Trong thời gian đăng ký môn học, SV hủy đăng ký thêm thay đổi học phần khác Bước Đăng ký môn học website quản lý đào tạo Trong vòng tuần theo thông báo PĐT - Cố vấn học tập đăng ký mơn học giúp SV - Trong thời gian tuần đầu học kỳ, có nguyện vọng hủy bớt học phần đăng ký, SV làm đơn gửi đến PĐT cố vấn học tập chấp thuận SV hủy học phần số học phần lại đảm bảo đủ số tín tối thiểu theo quy định Ngoài thời hạn trên, học phần đăng ký giữ nguyên, SV không học xem tự ý bỏ học phải nhận điểm F tính học phí - Sau chọn mơn đăng ký, SV xem danh sách môn chọn lưu đăng ký Bước 3.1 - SV đăng ký môn học phải đảm bảo số tín tối thiểu theo quy định điều 13 Quy chế đào tạo tín Trường Chuyển đến bước Đăng ký thành công - Lưu ý: SV không đăng ký môn học học kỳ phải làm đơn xin tạm ngừng học - Sinh viên đăng ký không thành công (do chưa đủ điều kiện, ví dụ: nợ học phí, …), quay lại bước (gặp cố vấn học tập để giải quyết) Các trường hợp này, SV đăng ký môn học phiếu đăng ký, cố vấn học tập duyệt phiếu đăng ký chuyển PĐT Bước 3.2 Đăng ký không thành công Bước 3.3 Đăng ký môn học nguyện vọng tuần trước bắt đầu học - Các môn học hết chỗ không mở lớp, SV đăng ký nguyện vọng mở lớp Bước 3.4 PĐT tập hợp thông tin đăng ký tuần trước bắt đầu học kỳ - Kết thúc thời gian đăng ký mơn học, PĐT xếp thời khóa biểu bổ sung cho học phần sinh viên đăng ký hết chỗ không mở lớp 33 Phiếu đăng ký học tập (bản giấy) nguyện vọng Bước 3.5 Kiểm tra điều kiện mở lớp xếp thời khóa biểu Trong thời gian xếp thời khóa biểu bổ sung - Tùy tình hình thực tế, Hiệu trưởng quy định số lượng SV cho lớp Bước 3.6 Hủy lớp không đủ số lượng SV Tuần đầu học kỳ - Các mơn học có số sinh viên đăng ký nguyện vọng khơng mở lớp PĐT gửi mail thông báo cho SV thông qua email (hoặc cố vấn học tập) Bước 3.7 SV kiểm tra kết đăng ký nguyện vọng tuần sau đăng ký môn học nguyện vọng - Môn học đủ điều kiện mở lớp, sau tuần SV thông báo kết đăng ký thời khóa biểu Bước SV lưu đăng ký xem kết đăng ký Bước Đóng học phí - SV lưu đăng ký sau chọn mơn học SV xem kết đăng ký suốt học kỳ - Sinh viên đóng học phí phòng kế tốn chuyển khoản qua ngân hàng - Kết thúc trình đăng ký môn học c) Hướng dẫn đăng ký môn học online qua mô giao diện phần mềm Edusoft.Net Bước 1: - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Edusoft Web Mã sinh viên, mật ngày sinh sinh viên với định dạng ddmmyy Sinh viên cần lưu ý nên thay đổi mật lần đăng nhập để bảo vệ thông tin cá nhân Sau đăng nhập thông tin chào mừng sinh viên hiển thị banner (Hình 5c-1) Thơng tin chào mừng sinh viên (Hình 5c-1) 34 - “Thơng báo”: hiển thị danh sách thông báo mà nhà trường gửi đến sinh viên Bước 2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - Chọn “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” để tiến hành đăng ký mơn học (Hình 5c-2) Nhập mã mơn để tìm mơn học nhanh Check vào mơn học cần chọn Hiển thị danh sách môn học lọc theo điều kiện Hiển thị danh sách môn chọn (Hình 5c-2) Trong “ĐĂNG KÝ MƠN HỌC” gồm có phần: - Phần lọc để tìm nhanh môn học cần đăng ký - Phần hiển thị danh sách nhóm mơn học, mặc định lần load lên hiển thị danh sách nhóm học xếp dành cho lớp sinh viên - Phần hiển thị danh sách môn chọn đăng ký trước đó, ngồi danh sách hiển thị danh sách môn học đăng ký cứng (môn học sinh viên bắt buộc phải học)  Phần lọc: (Hình 5c-3) (Hình 5c-3) Gồm phần lọc theo mơn học lọc theo điều kiện (khuyến cáo nên dùng lọc theo mơn học để tìm nhanh mơn học sinh viên muốn học) 35 - Lọc theo môn học giúp để tìm nhanh đến mơn học cần đăng ký biết mã môn học tên môn học, cách nhập mã môn tên môn vào ô text sau bấm nút lọc, phần hiển thị hiển thị mơn học sinh viên nhập, tìm theo điều kiện xác tương đối (nghĩa nhập gần từ gợi ý) - Lọc theo điều kiện dùng để lọc lúc nhiều môn học theo “Lớp” “Khoa” Nếu điều kiện lọc chọn “Lớp” danh sách tương ứng kế bên danh sách lớp, sinh viên tìm theo lớp cách nhập mã lớp tên lớp vào ô text Nếu điều kiện lọc chọn “Khoa” danh sách tương ứng kế bên danh sách khoa, sinh viên tìm theo lớp cách nhập mã lớp tên lớp vào ô text  Phần hiền thị danh sách nhóm mơn học: mặc định lần load lên hiển thị danh sách nhóm mơn học xếp dành cho lớp sinh viên (Hình 5c-4) (Hình 5c-4) Thơng tin hiển thị gồm: o ĐK Ơ chọn lựa môn đăng ký o Mã MH Mã môn học o Tên môn học Tên môn học o NMH Nhóm mơn học o STC Số tín mơn học o STCHP Số tín đóng học phí o Sỉ số Số lượng tối đa cho phép đăng ký o CL Số lượng lại cho phép đăng ký o TH Tiết thực hành (để trắng lý thuyết) o Thứ Thứ tuần o Tiết BD Tiết bắt đầu môn học o ST Số tiết môn học diễn 36 o Phòng Phòng học o Tuần Tuần học (1 ký số đại diện cho tuần học, ký hiệu “-” nghĩa tuần không học) * Thời khóa biểu tuần mơn học biểu diễn dãy số với số số thứ tự tuần học học kỳ, dấu gạch tuần không học VD : 12-4 90123: nhóm mơn học học vào tuần 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 học kỳ; học vào thứ mấy, học tiết xem cột thứ, tiết bắt đầu, số tiết - Sau xem thơng tin nhóm mơn học, sinh viên lựa chọn nhóm với điều kiện sinh viên cho thích hợp nhất, muốn đăng ký nhóm mơn check vào vng cột (cột ĐK) nhóm tương ứng - Khi chọn nhóm hệ thống tự động kiểm tra điều kiện ràng buộc môn học, không hợp lệ xuất thông báo tương ứng Lưu ý: ngồi danh sách mơn học sinh viên chọn, danh sách mơn chọn hiển thị môn học đăng ký cứng sinh viên bắt buộc phải học - Nếu đăng ký thành công, môn học hiển thị phần hiển thị danh sách mơn học chọn, mơn học có dấu check bơi đậm (Hình 5c-5) Check chọn bỏ chọn đăng ký Các môn chọn bôi đậm Các môn học đăng ký (Hình 5c-5)  Phần hiển thị mơn học chọn: (Hình 5c-6) 37 Sau đồng ý mơn học chọn, bấm vào lưu đăng ký Nếu đổi ý muốn bỏ đăng ký check vào bấm nút xóa - (Hình 5c-6) Nếu có thay đổi ý kiến muốn bỏ bớt mơn học check vào danh sách chọn click nút xóa để bỏ mơn khỏi danh sách chọn Các môn học đăng ký cứng, sinh viên bắt buộc học khơng thể xóa - Nếu đồng ý mơn đăng ký click vào nút lưu đăng ký để hệ thống lưu vào cở sở liệu Lưu ý: Trường hợp nhóm mơn học cần đăng ký hết chỗ không mở lớp, sinh viên đăng ký mơn nguyện vọng Tùy tình hình thực tế, nhà trường cân nhắc việc mở lớp hay khơng (Hình 5c-7) Nhập mã mơn học đăng ký nguyện vọng Bấm nút lưu - (Hình 5c-7) Sinh viên nhập mã môn học đăng ký nguyện vọng, sau bấm nút lưu Lịch thi - Căn kế hoạch tổ chức đào tạo năm học, Hiệu trưởng định tổ chức thi theo hình thức chiếu (thi sau sinh viên kết thúc mơn học hồn thành ơn tập tổ chức kỳ thi tập trung) - Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa xếp lịch thi công bố cho sinh viên biết sau tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ Một số quy định riêng Khoa 7.1 Ngoại ngữ - Ngoại ngữ chính: đăng ký làm hồ sơ nhập học/ tuần học kỳ o Tiếng Anh chương trình tiếng Việt & chương trình tiếng Anh tăng cường o Tiếng Pháp chương trình Hai văn Pháp – Việt hay gọi chương trình tiếng Pháp - Ngoại ngữ (Ngoại ngữ phụ) o Trong chương trình đào tạo Khoa Du Lịch, ngồi mơn ngoại ngữ chính, sinh viên phải học môn ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ thứ hai) 04 học kỳ o Thời điểm học: bắt đầu học từ học kỳ năm thứ hai đến hết học kỳ năm thứ tư 38 o Thời lượng: 45 giờ/ học kỳ o Môn học: sinh viên tự chọn môn ngoại ngữ phụ, cụ thể:  Đối với sinh viên học ngoại ngữ Tiếng Anh chọn 01 03 ngoại ngữ sau đây: tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nhật  Đối với sinh viên học ngoại ngữ tiếng Pháp chọn 01 03 ngoại ngữ sau đây: tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật o Thời điểm đăng ký: Khoa tiến hành cho SV đăng ký chọn môn Ngoại ngữ vào học kỳ năm thứ hai o Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp cho Trợ lý Giáo vụ 7.2 Điều kiện làm khóa luận - Đối với sinh viên làm khóa luận tiếng Việt: o Sinh viên năm thứ tư có điểm trung bình tích lũy đến học kỳ phải ≥ 7.00 o Không thi lại môn chuyên ngành - Đối với sinh viên làm khóa luận tiếng Pháp tiếng Anh: o Sinh viên năm thứ tư có điểm trung bình tích lũy đến học kỳ phải ≥ 7.00 o Không thi lại môn chuyên ngành o Đối với KLTN tiếng Pháp: sinh viên phải có DELF B1 o Đối với KLTN tiếng Anh: sinh viên phải có điểm trung bình mơn Anh văn đến hết HK5 ≥ 7.00 - Trường hợp đặc biệt: o Sinh viên có điểm trung bình tích lũy gần 7.00 không thi lại môn chuyên ngành o Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.00 có thi lại mơn chun ngành  Sinh viên cần phải:  Có đơn xin làm khóa luận tốt nghiệp  Được Hội đồng Khoa học Khoa xem xét, vào số lượng đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên Lưu ý: o Nếu học kỳ 7, điểm trung bình tích lũy < 7.00  Hội đồng Khoa học Khoa xem xét lại khả tiếp tục làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên o Theo quy định tỷ lệ làm khóa luận tốt nghiệp khoảng từ 15% - 20% tổng số sinh viên 7.3 Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành Không đào tạo mặt kiến thức công tác quản trị doanh nghiệp lữ hành, chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành quan tâm đến việc trang bị 39 cho sinh viên kỹ nghiệp vụ cần thiết để thực công việc người hướng dẫn viên du lịch, người điều hành tour, nhân viên sales tour, … STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỜI ĐỊA ĐIỂM GIAN THỰC THỰC TẬP HIỆN Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - Thực hành nghiệp vụ người hướng dẫn viên Học kỳ (HDV) du lịch: hoạt náo, xử lý tình thuyết minh Các điểm tham quan TP.HCM Thực tập tour - Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn bao g ồm công việc 1HDV ngày: Học kỳ thuyết minh, kiểm tra dịch vụ, … - Khảo sát dịch vụ điểm đến TP.HCM Miền Tây Phú Quốc TP.HCM - Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn bao gồm công việc hướng dẫn viên Tháng (HDV) ngày: TP.HCM sau thuyết minh, hoạt Tây kết Thực tập náo, xử lý tình huống, Nguyên thúc tour kiểm tra dịch vụ, … Miền Trung học kỳ - Khảo sát dịch vụ - TP.HCM điểm đến - Trang bị nghiệp vụ kinh nghiệp cho đợt thực tập công ty - Thực hành nghiệp vụ nhân viên điều hành, Nghiệp vụ thiết kế, sales tour, chuẩn bị thủ tục visa, Học kỳ kinh Tại sở doanh lữ vé - Chuẩn bị kiến hành thức kỹ cần thiết cho đợt thực tập công ty 40 GHI CHÚ - SV trang bị u cầu, kỹ quy trình cơng việc HDV du lịch - Thực hành theo nhóm (10SV/nhóm) hướng dẫn giảng viên để thực hành nghiệp vụ hướng dẫn điểm tham quan TP.HCM - Sinh viên theo dõi thực theo thông báo - Tổ môn Lữ hành phối hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức - Sinh viên theo dõi thực theo thông báo - Đây chuyến thực tập tour trọn gói Chi phí thực tập chia sẻ hai bên: Nhà trường sinh viên Nhà trường hỗ trợ đến 30% chi phí chuyến thực tập - Tổ môn Lữ hành phối hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức - Sinh viên theo dõi thực theo thông báo - Đây chuyến thực tập tour trọn gói Chi phí thực tập chia sẻ hai bên: Nhà trường sinh viên Nhà trường hỗ trợ đến 30% chi phí chuyến thực tập - Do chuyên viên đến từ doanh nghiệp lữ hành TP.HCM phụ trách - Thực tập phận khác doanh nghiệp lữ hành: Hướng dẫn, điều hành, kinh doanh, thiết kế, ….Thực tập Vận dụng kiến thức kỹ công ty trang bị để thực cơng việc giao.- Tích lũy kinh nghiệm thực tế chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp - Thực tập phận khác doanh nghiệp lữ hành: Hướng dẫn, điều hành, kinh doanh, thiết kế, marketing, nhân sự, Thực tập … tốt nghiệp - Chọn đề tài liên quan công việc thực tập để thực báo cáo chuyên đề - Trang bị kinh nghiệm hội nhập môi trường làm việc - Sinh viên tham gia điều hành doanh nghiệp doanh du lịch thị trường ảo thực yêu cầu Tuần lễ ban tổ chức đặt mô - Củng cố lại kiến thức cho sinh viên doanh nghiệp du trước bước vào kỳ thi tốt nghiệp lịch - Hoàn thiện kỹ làm việc tập thể, khả tư logic, khả định, khả quản lý điều hành… Các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM địa phương khác - Thời gian thực tập tối thiểu tháng.- SV chủ động liên hệ đơn vị thực tập.- Tổ Lữ hành trang bị kỹ cần thiết cho việc lập hồ sơ xin thực tập hỗ trợ SV khơng tìm nơi thực tập.- Sinh viên theo dõi thực theo thông báo Hè sau kết thúc học kỳ (giữa tháng - đầu tháng 9) Các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM địa phương khác - Thời gian thực tập tối thiểu tháng - SV chủ động liên hệ đơn vị thực tập - Tổ Lữ hành trang bị kỹ cần thiết cho việc lập hồ sơ xin thực tập hỗ trợ SV khơng tìm nơi thực tập - Sinh viên theo dõi thực theo thông báo Học kỳ (diễn nguyên tuần từ thứ hai đến thứ sáu) Các phòng học sở - Hoạt động theo nhóm tự chọn: 10SV/nhóm - Sinh viên theo dõi thực theo thông báo Hè sau kết thúc học kỳ (giữa tháng - đầu tháng 9) - HẾT - 41 ... báo cáo thực tập Khoa Hình thức nội dung báo cáo thực tập theo yêu cầu ngành, Trưởng khoa/Bộ môn quy định, phải có đầy đủ nội dung như: mục đích thực tập, nội dung thực tập kết đạt Báo cáo thực... rèn luyện kỹ năng, Thời gian thực hoạt động tính vào hướng dẫn sinh viên tự học Những nội dung Khoa phê duyệt, báo cáo Trường thơng qua Phòng Đào tạo công bố cho sinh viên bắt đầu học phần Điều... Hội đồng Khoa dự thảo nội dung cần sửa đổi để trình Hội đồng khoa học đào tạo Trường xem xét thông qua; đ) Bước 5: Hội đồng khoa học đào tạo Trường họp thông qua nội dung sửa đổi Nếu cần thiết,
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY HỌC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG, SỔ TAY HỌC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay