Cá nhân 2 tTHS những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao viện kiểm sát không có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 12:38

BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỀ BÀI 02: Những khẳng định sau hay sai, ? a Viện kiểm sát khơng có quyền hủy bỏ định đình điều tra quan điều tra b Tòa án có thẩm quyền xét xửa sơ thẩm khơng Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân khu vực Page BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ a Viện kiểm sát có quyền hủy bỏ định đình điều tra quan điều tra Khẳng định Viện kiểm sát chức thực quyền cơng tố có chức kiểm sát hoạt động tư pháp Theo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001, chức kiểm sát Viện kiểm sát bị thu gọn so với trước đây, gói gọn kiểm sát hoạt động tư pháp quan điều tra, tòa án, quan thi hành án cấp nhằm bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất, tránh bỏ lọt người, lọt tội Theo Khoản Điều 164 BLTTHS quy định : "Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận định đình điều tra Cơ quan điều tra, thấy định đình điều tra có Viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra để giải theo thẩm quyền; thấy định đình điều tra khơng có huỷ bỏ định đình điều tra yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi điều tra; thấy đủ để truy tố huỷ bỏ định đình điều tra định truy tố Thời hạn định truy tố thực theo quy định Điều 166 Bộ luật này" Như vậy, xét thấy “quyết định đình điều tra khơng có hủy bỏ định đình điều tra yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi điều tra; thấy đủ để truy tố hủy bỏ định đình điều tra định truy tố” Viện kiểm sát hoàn tồn có quyền hủy bỏ định đình điều tra Cơ quan điều tra Điều 113 BLTTHS quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát điều tra Việc định hủy bỏ định điều tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thấy có đủ cho thấy định đình điều tra Cơ quan điều tra khơng có đủ cứ, hoạt động mang tính kiểm tra giám sát Viện kiểm sát trình tiến hành hoạt động tố tụng hình Quy định thiết lập cơng lợi ích cơng lợi ích riêng Page BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ cá nhân người (người bị hại, người bị khởi tố); xác lập giới hạn cần thiết q trình điều tra (về mặt thời gian) Đây giải pháp có ý nghĩa chủ động việc đề phòng vi phạm quyền lợi ích hợp pháp công dân, đồng thời khác phục sai lầm xảy q trình nhận thức đánh giá tình tiết khách quan vụ việc xảy mang dấu hiệu vụ án hình sự… b Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng Tòa án nhân dân cấp huyện Khẳng định sai Việc quy định đắn thẩm quyền xét xử Tòa án cấp có ý nghĩa quan trọng việc bảo đảm cho Tòa án xét xử đắn, khách quan vụ án; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bị cáo người có liên quan; sở quan trọng để xác định thẩm quyền quan tiến hành tố tụng khác Việc quy định thẩm quyền xét xử Tòa án cấp vào dấu hiệu khác nhau, thông thường dựa vào dấu hiệu sau đây: - Dấu hiệu thể tính nghiêm trọng, phức tạp tội phạm vụ án - Dấu hiệu thể không gian thực thiện tội phạm hành vi tố tụng - Dấu hiệu liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội Theo Điều 170 BLTTHS năm 2003: "1 Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân khu vực xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng, trừ tội phạm sau : a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; b) Các tội phá hoại hồ bình, chống lồi người tội phạm chiến tranh; c) Các tội quy định điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 323 Bộ luật hình Page BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Toà án nhân dân cấp tỉnh án quân cấp quân khu xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm khơng thuộc thẩm quyền Toà án nhân dân cấp huyện Toà án quân khu vực vụ án thuộc thẩm quyền Toà án cấp mà lấy lên xét xử.” Tại khoản Điểu 170 BLTTHS, Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình trừ tội phạm thuộc khoản a, b, c quy định Điều 170 Theo đó, Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng ngồi Tòa án nhân dân cấp huyện có Tòa án qn khu vực vụ án hình mà người phạm tội quân nhân ngũ, cơng nhân, nhân viên quốc phòng, qn nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dân quân tự vệ phối thuộc chiến đấu với quân đội người trưng tập làm nhiệm vụ quân đơn vị quân đội trực tiếp quản lý Tại khoản điều Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án quân cấp quân khu có quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm khơng thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân khu vực vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp mà lấy lên để xét xử Đó thường là: - Vụ án phức tạp: có nhiều tình tiết khó đánh giá thống tính chất vụ án liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành - Vụ án mà bị cáo Thẩm phán, Kiểm sát viên, sĩ quan Công an, cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, người có chức sắc tơn giáo có uy tín cao dân tộc người Tại khoản Điều 171 BLTTHS quy định: “Bị cáo phạm tội nước ngồi xét xử Việt Nam Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối bị cáo nước xét xử Nếu không xác định nơi cư trú cuối nước bị cáo tùy trường hợp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Page BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử Bị cáo phạm tội nước ngoài, thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân Tòa án qn cấp qn khu trở lên xét xử theo định Chánh án Tòa án qn trung ương” Theo Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyền xét xử sơ thẩm trường hợp quy định khoản Điều 171 Ngoài Điều 172 quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm tội phạm xảy tàu bay tàu biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động ngồi khơng phận lãnh hải Việt Nam Từ phân tích kết luận khơng Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng Page ... rõ nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát điều tra Việc định hủy bỏ định điều tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thấy có đủ cho thấy định đình điều tra Cơ quan điều tra khơng có đủ cứ, hoạt... quan điều tra phục hồi điều tra; thấy đủ để truy tố hủy bỏ định đình điều tra định truy tố” Viện kiểm sát hồn tồn có quyền hủy bỏ định đình điều tra Cơ quan điều tra Điều 113 BLTTHS quy định. ..BÀI TẬP CÁ NHÂN II LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ a Viện kiểm sát có quyền hủy bỏ định đình điều tra quan điều tra Khẳng định Viện kiểm sát chức thực quyền cơng tố có chức kiểm sát hoạt động tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Cá nhân 2 tTHS những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao viện kiểm sát không có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra , Cá nhân 2 tTHS những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao viện kiểm sát không có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay