Giáo trình bài giảng PLC nâng cao

183 34 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 10:24

... thực biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện tử cơng nghiệp trình độ CĐN TCN, giáo trình Mơ đun PLC nâng cao giáo trình mơ đun đào tạo chuyên ngành biên soạn theo nội dung chương trình khung Bộ... gian đào tạo 120 gồm có: Bài M33-01: Kết nối dây PLC thiết bị ngoại vi Bài M33-02: PLC hãng khác Bài M33-03: Lắp đặt mơ hình điều khiển PLC Trong trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu khoa... PC /PLC - Hiểu rõ cách thiết lập thông số giao diện 17 - Để viết chương trình điều khiển loại PLC phải sử dụng chương trình kèm Đa số phần mềm viết chương trình lập trình PLC đơn thảo chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bài giảng PLC nâng cao, Giáo trình bài giảng PLC nâng cao, Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi, Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm, Cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng, Những yêu cầu đối với máy tính PC, 2 PLC Loại FXO & FXOS:, PLC Của hãng Simen ( Trung bình và lớn ), Cách kết nối dây, Tóm tắt các mô hình và bài tập ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn