Luật thương mại nhóm an, bình, minh góp vốn thành lập CTTNHH đại dương năm 2009 an góp bằng ngôi nhà đứng tên mình, lúc đó trị giá 2 tỷ bình góp bằng

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 09:50

A MỞ BÀI Công ty TNHH loại công ty đối vốn “đặc biệt”, mà ngồi đặc trưng “trách nhiệm hữu hạn” loại công ty đối vốn có đặc điểm cơng ty đối nhân Có thể coi cơng ty trách nhiệm hữu hạn “đứa lai” công ty đối nhân đối vốn Công ty Trách nhiệm hữu hạn có nhiều ưu điểm hẳn loại hình cơng ty khác, thỏa mãn nhu cầu phần đông nhà đầu tư kể vừa nhỏ Tuy nhiên đặc trưng vốn góp chế độ trách nhiệm hữu hạn công ty đối vốn thể mạnh mẽ Mong muốn tìm hiểu nắm rõ vấn đề này, nhóm chúng em xin lựa chọn đề tài số việc tranh chấp vốn góp công ty TNHH Đại Dương làm đề tài nghiên cứu B NỘI DUNG I Lý luận chung Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp 2005) Theo đó, chủ sở hữu cơng ty cơng ty hai thực thể pháp lý riêng biệt Trước pháp luật, công ty pháp nhân, chủ sở hữu công ty thể nhân với quyền nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty Theo quy định Luật doanh nghiệp 2005 cơng ty TNHH chia thành loại: Công ty TNHH thành viên công ty TNHH thành viên trở lên Sự khác biệt hai loại hình doanh nghiệp nằm cấu tổ chức quản lý hay cách thực quyền chủ sở hữu Dù công ty TNHH thành viên hay công ty TNHH thành viên có đặc điểm sau: số lượng thành viên không 50; trách nhiệm thành viên giới hạn phạm vi số vốn cam kết góp vào cơng ty; phần vốn góp chuyển nhượng được, có điều kiện; cơng ty pháp nhân độc lập tách biệt trách nhiệm với thành viên công ty TNHH không phát hành chứng khốn Mặc dù khơng có quyền phát hành chứng khoán để thu hút vốn cho hoạt động kinh doanh loại hình cơng ty cổ phần loại hình cơng ty TNHH lại nhiều người lựa chọn để tiến hành hợp tác kinh doanh đặc tính chịu trách nhiệm phạm vi số vốn góp vào cơng ty việc chuyển nhượng vốn thành viên góp vốn bị hạn chế so với loại hình cơng ty cổ phần II Khái quát thủ tục góp vốn vào cơng ty 2.1 Xác định đối tượng góp vốn Tất tổ chức pháp nhân, bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, khơng phân biệt nơi đăng ký trụ sở cá nhân không phân biệt quốc tịch nơi cư trú, không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp có quyền góp vốn với mức không hạn chế doanh nghiệp theo quy định tương ứng Luật Doanh nghiệp Như vậy, An, Bình, Minh muốn góp vốn vào cơng ti trách nhiệm hữu hạn Đại Dương, họ phải không nằm đối tượng cá nhân bị pháp luật cấm tham gia quản lí góp vốn (trong cơng ti TNHH, người góp vốn đương nhiên thành viên Hội đồng thành viên coi người quản lý công ty) theo quy định Luật Doanh nghiệp, cụ thể là: - Cán bộ, công chức theo quy định pháp luật cán bộ, công chức - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam - Cán lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ người cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp khác - Người chưa thành niên; người bị hạn chế lực hành vi dân bị lực hành vi dân - Người chấp hành hình phạt tù bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật phá sản 2.2 Xác định loại tài sản góp vốn Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác ghi Điều lệ công ty thành viên góp để tạo thành vốn cơng ty.1 Trong trường hợp công ti TNHH Đại Dương, phần vốn góp An, Bình Minh phải chuyển quyền sở hữu cho công ti theo quy định Điều 29 Luật Doanh nghiệp Ngôi nhà An bất động sản, thuộc vào loại tài sản có đăng kí quyền sở hữu nên An phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà cho công ti quan nhà nước có thẩm quyền Máy móc, thiết bị Bình góp tiền Minh góp thuộc loại tài sản khơng đăng kí quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp vốn Bình, Minh với cơng ti TNHH Đại Dương có xác nhận biên 2.3 Định giá tài sản góp vốn Việc định giá tài sản góp vốn thành viên quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể trường hợp khoản Điều 30 (quy định định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp) Tài sản góp vốn An Bình tiền nên định giá thành viên sáng lập theo nguyên tắc trí Nếu tài sản góp vốn định giá cao so với giá trị thực tế thời điểm góp vốn thành viên, cổ đơng sáng lập liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty số Xem Điều Luật Doanh nghiệp 2005 chênh lệch giá trị định giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá Giá trị tỉ nhà tỉ máy móc, thiết bị giá trị thành viên sáng lập công ti TNHH Đại Dương thống với 2.4 Cấp giấy chứng nhận góp vốn Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, An, Bình Minh cơng ti TNHH Đại Dương cấp giấy chứng nhận phần vốn góp Giấy chứng nhận phần vốn góp có nội dung theo quy định khoản Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2005, có ghi cụ thể phần vốn góp giá trị phần vốn góp (ngơi nhà trị giá tỉ với An, máy móc thiết bị trị giá tỉ với Bình tiền mặt tỉ với Minh) Trường hợp, giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy bị tiêu huỷ hình thức khác, thành viên cơng ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp III Xác định tư cách thành viên An Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, cá nhân, tổ chức xác lập tư cách thành viên công ty TNHH nhiều cách thức khác góp vốn trực tiếp vào công ty, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận trả nợ phần vốn góp2 từ thành viên cơng ty Nếu chủ thể góp vốn trực tiếp vào công ty, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế phần vốn góp thành viên cơng ty đương nhiên trở thành thành viên công ty mà khơng cần có phê chuẩn Hội đồng thành viên công ty3 chủ thể không thuộc trường hợp bị cấm góp vốn vào cơng ty4 theo Khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 Trường hợp An trực tiếp góp vốn vào cơng ty để trở thành thành viên công ty TNHH Đại Dương An phép giữ nhà công ty : Điều khoản Luật DN: “Phần vốn góp tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu chủ sở hữu chung công ty góp vào vốn điều lệ.” : Xem khoản điều 4, điều 44, điều 45 Luật DN : Xem khoản điều 13 Luật DN yêu cầu An phải sang tên chuyển nhượng nhà Và An hưởng lợi nhuận theo giá trị nhà ơng An tiến hành góp vốn thành lập cơng ty Ngồi ra, An có nghĩa vụ phải sang tên chuyển nhượng nhà cho công ty công ty yêu cầu Sau hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu ngồi nhà sang cho công ty, An cấp giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định khoản Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2005 Khi cơng ty u cầu mà An khơng hồn thành việc sang tên chuyển nhượng tài sản cho công ty thời hạn số vốn chưa góp tức nhà coi nợ An An phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khơng góp đủ số vốn Tóm lại, kết luận, việc góp đủ hay chưa đủ vốn theo cam kết yếu tố định việc xác lập tư cách thành viên An hồn tồn có tư cách thành viên cơng ty TNHH Đại Dương mà An Bình Minh góp vốn thành lập IV Cách thức giải vụ việc 4.1 Tóm tắt vụ việc: An, Bình, Minh góp vốn thành lập CTTNHH Đại Dương năm 2009 An góp ngơi nhà đứng tên mình, lúc trị giá tỷ; Bình góp máy móc trị giá tỷ; Minh góp tiền mặt tỷ CTTNHH Đại Dương làm ăn tốt, lợi nhuận thành viên chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp (góp thật, không cam kết) Ngôi nhà An dùng làm tài sản góp vốn đứng tên An, thành viên thỏa thuận cơng ty u cầu An phải chuyển quyền sở hữu cho công ty, thực tế công ty chưa yêu cầu Năm 2013, giá trị nhà nhà An tăng lên đến 10 tỉ An đến cơng ty u cầu Bình Minh: - Hoặc phải cho An rút nhà ra, nộp vào CT tỷ tiền mặt tương ứng với giá trị phần vốn góp lâu An; - Hoặc phải sửa phần vốn góp An 10 tỷ tương tương với giá trị nhà, khơng phải tỷ lâu Bình Minh khơng đồng ý u cầu An, An làm đơn Tòa án yêu cầu giải tranh chấp công ty thành viên công ty liên quan đến tài sản góp vốn 4.2 Giải vụ việc 4.2.1 Tại thời điểm An kiện tòa, tài sản nhà thuộc quyền sở hữu An Trước hết, ta xác định việc chuyển quyền sở hữu tài sản thành viên vào công ty Trách nhiệm hữu hạn giao dịch Theo điểm a khoản Điều 29 (Luật Doanh nghiệp) : tài sản có đăng kí giá trị quyền sử dụng đất người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho công ty quan nhà nước có thẩm quyền Những tài sản quy định pháp luật phải đăng kí, sang tên, xin phép quyền sở hữu xác lập từ thời điểm hoàn tất thủ tục giao dịch hợp pháp.5 Trường hợp giao dịch chuyển quyền sở hữu bất động sản cụ thể nhà, giao dịch chuyển quyền sở hữu bất động sản có hiệu lực tính từ thời điểm đăng kí quyền sở hữu Ngơi nhà đứng tên An có nghĩa An chưa tiến hành đăng kí chuyển quyền sở hữu Vì vậy, giao dịch chưa hồn thành Theo giáo trình Luật dân Việt Nam – trang 215 (tập 1)(Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND) Từ đó, kết luận : Tại thời điểm An kiện tòa, tài sản (ngơi nhà) thuộc quyền sở hữu An 4.2.2 An có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu ngơi nhà cho cơng ty có u cầu Nếu chấp nhận yêu cầu An, lợi ích cơng ty khơng đảm bảo Đứng trước tình này, công ty chắn yêu cầu ông An chuyển quyền sở hữu nhà sang cho công ty, cơng ty có quyền u cầu Theo thỏa thuận ban đầu lúc góp vốn : "3 thành viên thỏa thuận công ty yêu cầu An phải chuyển quyền sở hữu cho cơng ty", An chưa chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty An chưa hồn thành nghĩa vụ góp vốn Nếu An khơng đồng ý chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty có u cầu vào điều 39 Luật doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) An phải chịu trách nhiệm việc khơng hồn thành nghĩa vụ góp vốn Điều 39 Luật Doanh nghiệp có quy định : "2 Trường hợp có thành viên khơng góp đủ hạn số vốn cam kết số vốn chưa góp coi nợ thành viên cơng ty; thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khơng góp đủ hạn số vốn cam kết Sau thời hạn cam kết lần cuối mà có thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết số vốn chưa góp xử lý theo cách sau đây: a) Một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp; b) Huy động người khác góp vốn vào cơng ty; c) Các thành viên lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp họ vốn điều lệ cơng ty Sau số vốn lại góp đủ theo quy định khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên khơng thành viên cơng ty cơng ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định Luật này." Việc An không thực thủ tục chuyển quyền sở hữu để hoàn thành nghĩa vụ góp vốn cơng ty u cầu xử lí theo quy định Khi đó, thiệt hại mà An phải chịu lớn Trong so sánh lợi ích thiệt hại, chắn An tiến hành chuyển quyền sở hữu nhà đứng tên thành tài sản cơng ty Chúng ta giải yêu cầu An nhà thuộc quyền sở hữu công ty 4.2.3 Giải yêu cầu An Yêu cầu : "An muốn rút nhà ra, nộp vào công ty tỷ tiền mặt tương ứng với giá trị phần vốn góp lâu An" Điều 42 Luật Doanh nghiệp quy định nghĩa vụ thành viên : "khơng rút vốn góp khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp quy định điều 43, 44, 45 60 Luật này" Trường hợp An không thuộc điều 43, 44, 45, 60 Luật Doanh nghiệp nên An khơng có quyền rút ngơi nhà Nếu An muốn thay đổi loại tài sản góp vốn? Khi thành viên thực xong nghĩa vụ góp vốn quan hệ góp vốn họ cơng ty chấm dứt Vì khơng thể xuất tình trạng làm thay đổi quan hệ góp vốn Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn cam kết, thời hạn quan hệ góp vốn thành viên cơng ty chưa chấm dứt Vì thế, việc thay đổi tài sản góp vốn sau góp vốn khơng thể thực Nếu ông An muốn sở hữu nhà ? Ngôi nhà đứng tên công ty, An muốn sở hữu ngơi nhà An phải mua lại tài sản từ công ty Giá nhà thời điểm năm 2013 xảy tranh chấp 10 tỉ, cơng ty bán nhà cho An với giá 10 tỉ mức giá khác phù hợp theo thỏa thuận hai bên (Theo khoản điều 43 Luật Doanh nghiệp: "Khi có yêu cầu thành viên quy định khoản điều này, không thỏa thuận giá cơng ty phải mua lại phần vốn góp thành viên theo giá thị trường giá định theo nguyên tắc quy định điều lệ công ty thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày có u cầu") Tuy nhiên, cơng ty không đồng ý bán nhà này, tức công ty muốn giữ tài sản công ty hình thức ngơi nhà, An công ty không đến thảo thuận chung mức giá bán ngơi nhà, ngơi nhà tài sản cơng ty, An khơng quyền sở hữu nhà 4.2.4 Giải yêu cầu thứ hai An Nếu yêu cầu không thực hiện, An có yêu cầu khác sau : "Phải sửa phần vốn góp An 10 tỷ tương tương với giá trị nhà, tỷ lâu nay" Yêu cầu An trường hợp việc định giá lại ngơi nhà với giá trị 10 tỉ Điều 30 Luật Doanh nghiệp quy định việc định giá tài sản : "1 Tài sản góp vốn khơng phải tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng phải thành viên, cổ đông sáng lập tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp phải thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc trí; tài sản góp vốn định giá cao so với giá trị thực tế thời điểm góp vốn thành viên, cổ đơng sáng lập liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty số chênh lệch giá trị định giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá Tài sản góp vốn trình hoạt động doanh nghiệp người góp vốn thoả thuận định giá tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá giá trị tài sản góp vốn phải người góp vốn doanh nghiệp chấp thuận; tài sản góp vốn định giá cao giá trị thực tế thời điểm góp vốn người góp vốn tổ chức định giá người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty số chênh lệch giá trị định giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá." Thứ nhất, tài sản góp vốn ngơi nhà phải định giá Thứ hai, nhà phải định giá theo giá trị thực tế thời điểm góp vốn khơng phải thời điểm hồn thành nghãi vụ góp vốn Thời điểm góp vốn trường hợp năm 2009 công ty thành lập Thứ ba, thời điểm góp vốn, thành viên định giá nà tỉ với giá trị thực tế lúc Vì thế, việc định giá hồn tất thời điểm góp vốn với giá trị ngơi nhà tỉ, khơng có việc định giá lại tài sản góp vốn 10 4.2.5 Kết luận việc giải vụ việc Cả hai trường hợp mà An yêu cầu không chấp thuận An phải chịu trách nhiệm việc khơng hồn thành nghĩa vụ góp vốn khơng chấp nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty công ty có u cầu Sau đổi tên ngơi nhà, An muốn sở hữu ngơi nhà phải mua lại từ tài sản công ty với giá 10 tỉ theo thỏa thuận khác hai bên C KẾT BÀI Có thể nói, vấn đề vốn góp chế độ trách nhiệm vừa mối quan tâm nhà đầu tư, vừa đề tài gây tranh cãi người làm luật Công ty trách nhiệm hữu hạn loại hình doanh nghiệp nhiều người lựa chọn để tiến hành đầu tư, hợp tác kinh doanh Từ vụ việc trên, rút bước đi, định nhà kinh doanh cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa tình hình thực tế doanh nghiệp, thị trường trước hết dựa pháp luật Có tránh xung đột hay trách chấp xảy ra, đảm bảo lợi ích nhà kinh doanh góp phần vào phát triển chung kinh tế 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân 2005 Luật Thương mại 2005 Giáo trình Luật thương mại tập (Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND) Giáo trình Luật dân Việt Nam tập (Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND) Nghị định 102/2012/NĐ-CP Nguồn từ Internet - http://danluat.thuvienphapluat.vn/van-de-dinh-gia-tai-san-gop-von-thay-doi-tai-san-gop-von-khiviec-gop-von-da-hoan-thanh-46885.aspx - http://giayphepkinhdoanh.vn/quy-dinh-moi-ve-viec-gop-von/ - http://danluat.thuvienphapluat.vn/tu-cach-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien100902.aspx 12 ... tắt vụ việc: An, Bình, Minh góp vốn thành lập CTTNHH Đại Dương năm 20 09 An góp ngơi nhà đứng tên mình, lúc trị giá tỷ; Bình góp máy móc trị giá tỷ; Minh góp tiền mặt tỷ CTTNHH Đại Dương làm ăn... định giá Giá trị tỉ nhà tỉ máy móc, thiết bị giá trị thành viên sáng lập công ti TNHH Đại Dương thống với 2. 4 Cấp giấy chứng nhận góp vốn Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, An, Bình Minh. .. nhận tài sản góp vốn Bình, Minh với cơng ti TNHH Đại Dương có xác nhận biên 2. 3 Định giá tài sản góp vốn Việc định giá tài sản góp vốn thành viên quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp 20 05, cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật thương mại nhóm an, bình, minh góp vốn thành lập CTTNHH đại dương năm 2009 an góp bằng ngôi nhà đứng tên mình, lúc đó trị giá 2 tỷ bình góp bằng , Luật thương mại nhóm an, bình, minh góp vốn thành lập CTTNHH đại dương năm 2009 an góp bằng ngôi nhà đứng tên mình, lúc đó trị giá 2 tỷ bình góp bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay