ban in chuong 3 thi truong trai phieu

38 28 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 15:30

... Vinashin Vinashin Lilama Vinashin Vnsteel Lilama CII BIDV Techcombank Vinashin CTCK Thăng Long ACB VNECO Vincom Sacomreal CK Thăng Long Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc SCB Sacomreal Vinacomin... Sacomreal Vinacomin SATRA ACB Minh Phú 500 1.000 500 3. 000 400 1.000 500 3. 000 1.750 3. 000 30 0 10% 10,5% 9,6% 9% 9,5% 9,2% 10 ,3% 8,15% 8,6% 9,4% 9% 5/1/2007 18/1/2007 5 /3/ 2007 13/ 4/2007 10/5/2007... 9/7/2007 23/ 7/2007 31 /8/2007 20/9/2007 22/9/2007 5/1/2012 18/1/2017 5 /3/ 2012 13/ 4/2017 10/5/2012 6/6/2017 9/7/2014 23/ 7/2012 31 /8/2012 20/9/2017 22/9/2009 2.250 500 1.000 500 200 8,6% 10,05% 10 ,3% 9,8%
- Xem thêm -

Xem thêm: ban in chuong 3 thi truong trai phieu , ban in chuong 3 thi truong trai phieu , Khái niệm trái phiếu., Đặc trưng của TP, a/. Trái phiếu doanh nghiệp (corporate bonds ):, b/. Trái phiếu Chính phủ và chính quyền đòa phương:, Các nhân tố ảnh hưởng giá TP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn