Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặng h

162 1 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Nguyễn Chiến Thắng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT GIẢM ÁP HỐC MẮT ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT BASEDOW MỨC ĐỘ NẶNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI  2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Nguyễn Chiến Thắng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT GIẢM ÁP HỐC MẮT ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT BASEDOW MỨC ĐỘ NẶNG Chuyên ngành : Nhãn khoa Mã số : 62720157 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Văn Đàm PGS.TS Phạm Trọng Văn HÀ NỘI  2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, tơi nhận nhiều giúp đỡ quí báu quan, đơn vị cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, phòng Sau Đại học Phòng, Ban nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Trường Tôi xin gửi tới Thầy, Cô, Anh, Chị công tác Bộ môn Mắt, trường Đại học Y Hà Nội Bệnh viện Mắt Trung ương lời cám ơn chân thành sâu sắc Trong suốt thời gian qua, Bộ mơn Bệnh viện hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập, dành cho tơi tình cảm thân thiết nhất, tạo động lực hứng khởi cho học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn tới Bệnh viện 103 Khoa Mắt giúp tơi có số liệu khoa học phục vụ cho trình nghiên cứu Để tham gia khoá học nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Hà Nội, nhận giúp đỡ cho phép Đảng uỷ, Ban Giám đốc quan chức Học viện Quân y, Bệnh viện 103 Tôi nhận giúp đỡ đặc biệt tập thể cán bộ, nhân viên Bộ môn - Khoa Mắt bệnh Bệnh viện 103, nơi cơng tác, động viên, khuyến khích ủng hộ tơi suốt q trình học tập cơng tác Để đạt kết hôm nay, công lao trước hết thuộc hai Thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Đàm PGS.TS Phạm Trọng Văn Các Thầy tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu Tôi học tập Thầy khơng kiến thức mà học phương pháp nghiên cứu phẩm chất cần có người làm khoa học Trong năm qua, nhận động viên, hỗ trợ kịp thời mặt gia đình, người thân, bạn bè đồng đội, thường xuyên bên cạnh, giúp đỡ vượt qua khó khăn để có thành cơng hơm iv MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i ii LỜI CÁM ƠN .iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH THUẬT NGỮ SỬ DỤNG VÀ TIẾNG ANH TƯƠNG ỨNG ix x xi DANH MỤC CÁC HÌNH xiii DANH MỤC CÁC BẢNG xiv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ xv xvi Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh bệnh học bệnh mắt Basedow 1.1.1 Vai trò nguyên bào sợi 1.1.2 Vai trò thụ thể hóc mơn tuyến giáp 1.1.3 Vai trò thụ thể dành cho yếu tố phát triển giống insulin 1.2 Giải phẫu hốc mắt 1.2.1 Hốc mắt xương 1.2.2 Các mô mềm 10 1.3 Chẩn đoán bệnh mắt Basedow 11 1.4 Phân loại bệnh mắt Basedow 12 1.4.1 Đánh giá giai đoạn viêm bệnh mắt Basedow 14 1.4.2 Đánh giá mức độ nặng bệnh mắt Basedow 15 1.4.2.1 Phân loại mức độ nặng theo Bartalena 15 1.4.2.2 Chẩn đoán thị thần kinh bị chèn ép bệnh mắt Basedow 16 v 1.4.2.3 Phân loại mức độ nặng theo Hội bệnh mắt liên quan tuyến giáp châu Âu năm 2007 18 1.5 Điều trị bệnh mắt Basedow 19 1.5.1 Điều trị cường giáp bệnh nhân bị bệnh mắt Basedow 19 1.5.2 Điều trị bệnh mắt Basedow bệnh nhân có bệnh tồn thân kết hợp 20 1.5.3 Điều trị bệnh mắt Basedow mức độ đe dọa thị lực 20 1.5.3.1 Lựa chọn điều trị cho bệnh nhân bị chèn ép thị thần kinh 21 1.5.3.2 Lựa chọn điều trị cho bệnh nhân có tổn hại giác mạc 22 1.5.4 Điều trị bệnh mắt Basedow mức độ nặng 22 1.5.4.1 Điều trị mắt giai đoạn viêm 22 1.5.4.1 Điều trị mắt giai đoạn mạn tính 25 1.6 Phẫu thuật giảm áp hốc mắt 26 1.6.1 Chỉ định phẫu thuật giảm áp hốc mắt 27 1.6.1.1 Chỉ định phẫu thuật điều trị chèn ép thị thần kinh 28 1.6.1.2 Chỉ định phẫu thuật lồi mắt nặng 28 1.6.2 Các phương pháp phẫu thuật giảm áp hốc mắt 1.6.2.1 Lựa chọn kỹ thuật điều trị chèn ép thị thần kinh 1.6.2.2 Lựa chọn kỹ thuật điều trị lồi mắt nặng 29 29 30 1.6.2.3 Lựa chọn đường mổ vào hốc mắt 34 1.7 Tình hình nghiên cứu điều trị bệnh mắt Basedow Việt Nam 37 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 38 38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 38 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 39 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu 39 vi 2.2.4 Qui trình nghiên cứu 39 2.2.4.1 Trước mổ 39 2.2.4.2 Phẫu thuật giảm áp hốc mắt 40 2.2.4.3 Sau phẫu thuật 44 2.3 Phương tiện nghiên cứu 45 2.3.1 Phương tiện khám lâm sàng 45 2.3.2 Phương tiện phẫu thuật 46 2.4 Thu thập số liệu 46 2.4.1 Đặc điểm bệnh nhân 46 2.4.2 Đặc điểm tuyến giáp bệnh nhân 46 2.4.3 Các khám nghiệm lâm sàng cận lâm sàng 46 2.5 Xử lý số liệu 52 2.6 Vấn đề y đức nghiên cứu 53 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 Đặc điểm bệnh nhân 54 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ học 54 3.1.2 Tình trạng tuyến giáp bệnh lý toàn thân kết hợp 55 3.1.3 Các triệu chứng lâm sàng dẫn tới định phẫu thuật giảm áp 56 3.1.4 Bệnh mắt Basedow bên mắt 57 3.1.5 Mức độ viêm trước mổ mắt định phẫu thuật lồi mắt 59 3.1.6 Mức độ viêm trước mổ mắt định phẫu thuật chèn ép thị thần kinh 3.1.7 Thị lực trước mổ nhóm mắt định giảm áp lồi mắt 61 62 63 3.1.8 Thị lực trước mổ nhóm mắt có chèn ép thị thần kinh 3.1.9 Tình trạng chèn ép thị thần kinh 60 3.1.9.1 Những khám nghiệm lâm sàng 63 3.1.9.2 Khám nghiệm cận lâm sàng 64 3.1.10 Tình trạng nhìn đơi trước mổ bệnh nhân định mổ chèn ép thị thần kinh 66 vii 3.2 Kết sau phẫu thuật 67 3.2.1 Thị lực sau mổ nhóm mắt định phẫu thuật giảm áp lồi mắt 67 3.2.2 Thị lực LogMAR trước mổ sau mổ nhóm mắt định phẫu thuật giảm áp lồi mắt 3.2.3 Thị lực sau mổ nhóm mắt cho chèn ép thị thần kinh 68 69 3.2.4 Thị lực LogMAR trước mổ sau mổ nhóm mắt bị chèn ép thị thần kinh 70 3.2.5 Độ lồi trước mổ sau mổ nhóm mắt định phẫu thuật giảm áp lồi mắt 71 3.2.6 Độ lồi trước mổ sau mổ nhóm mắt định phẫu thuật giảm áp chèn ép thị thần kinh 73 3.2.7 Tình trạng nhìn đơi trước mổ sau mổ bệnh nhân định phẫu thuật lồi mắt 75 3.2.8 Tình trạng nhìn đơi trước mổ sau mổ bệnh nhân bị chèn ép thị thần kinh 76 3.2.9 Lượng mỡ lấy bỏ trình phẫu thuật hai nhóm định phẫu thuật giảm áp chèn ép thị thần kinh lồi mắt 3.2.10 Kết điều trị tăng nhãn áp 77 78 3.2.11 Kết điều trị co rút mi 3.2.12 Những tai biến biến chứng sau mổ 79 81 Chương BÀN LUẬN 83 4.1 Về đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 83 4.1.1 Tuổi giới 4.1.2 Liên quan bệnh mắt thời điểm xuất cường giáp 83 84 4.1.3 Các biện pháp điều trị bướu giáp trước mổ 84 4.1.3.1 Dùng thuốc kháng giáp 85 4.1.3.2 Điều trị Iốt phóng xạ 85 4.1.3.3 Điều trị phẫu thuật 86 4.1.4 Về trường hợp bệnh mắt Basedow biểu bên mắt 87 viii 4.2 Kết phẫu thuật giảm áp hốc mắt 90 4.2.1 Thay đổi thị lực 90 4.2.2 Thay đổi độ lồi mắt 92 4.2.3 Tình trạng đĩa thị trước sau phẫu thuật 4.2.4 Thay đổi nhãn áp sau phẫu thuật 93 94 4.2.5 Thay đổi tình trạng co rút mi 97 4.2.6 Biến chứng phẫu thuật 99 4.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới kết phẫu thuật giảm áp hốc mắt 103 4.3.1 Vấn đề điều trị chống viêm trước mổ 103 4.3.2 Những yếu tố nguy bệnh toàn thân 4.3.3 Vấn đề chẩn đoán sớm thị thần kinh bị chèn ép 4.3.3.1 Những khám nghiệm lâm sàng 105 106 106 4.3.3.2 Khám nghiệm cận lâm sàng 107 4.3.4 Vấn đề lựa chọn phương pháp phẫu thuật 4.3.4.1 Lựa chọn đường phẫu thuật vào hốc mắt 108 109 4.3.4.2 Vấn đề kết hợp phẫu thuật cắt thành xương lấy mỡ tổ chức hốc mắt KẾT LUẬN 110 119 KIẾN NGHỊ 121 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT  ĐNT : Đếm ngón tay  NKQ : Nội khí quản  BN : Bệnh nhân orbitopathy", Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism , 90, pp 5234–5240 71 Krassas GE, Gogakos A (2006), "Thyroid-associated ophthalmopathy in juvenile Graves' disease – clinical, endocrine and therapeutic aspects", Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism , 19, pp 1193–1206 72.Liao SL, Chang TC, Lin LL (2006), "Transcaruncular orbital decompression: an alternate procedure for Graves' ophthalmopathy with compressive optic neuropathy", Am J Ophthalmol, 14, pp 810-818 73.Leone CR, Piest KL, Newman RJ (1989), "Medial and lateral wall decompression for thyroid ophthalmopathy", Am J Ophthalmol, 108, pp 160-166 74.Leong SC, Karkos PD, Macewen CJ, White PS (2009), "A systematic review of outcomes following surgical decompression for dysthyroid orbitopathy", Laryngoscope, 119, pp 1106-1115 75.Lumera G, Prummel MF, Baldeschi L, et al (2004), "Unilateral Graves' orbitopathy: a case control and retrospective follow-up study", J Endocrinol Metab, 8, pp 63-67 76.Marcocci C, Bartalena L, Bogazzi F, et al (1992), "Relationship between Graves' ophthalmopathy and type of treatment of Graves' hyperthyroidism", Thyroid, 2, pp 171-178 77.Marcocci C, Bartalena L, Pinchera A (1998), "Ablative or non-ablative therapy for Graves' hyperthyroidism in patients with ophthalmopathy?", J Endocrinol Invest, 21, pp 468-471 78.Marcocci C, Bruno-Bossio G, Manetti L, et al (1999), "The course of Graves' ophthalmopathy is not influenced by near-total thyroidectomy:a case-control study", Clin Endocrinol, 5,pp 503-508 79.McKeag D, Lane CM, Lazarus JH, et al (2007), "Clinical features of dysthyroid optic neuropathy: a European Group on Graves' Orbitopathy ( EUGOGO ) survey", Br J Ophthalmol, 91, pp 455-458 80.Mori S, et al (1995), "Thyroid stimulating antibody in sera of Graves’ophthalmophathy patients as a possible marker for predicting the efficacy of methylprednisolone pulse therapy", Endorc J, 42, pp 442-448 81.Mourits MP, Prummel MF, Wiersinga WM, Koornneef L (1997), "Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves’ ophthalmopathy", Clin Endocrinol, 47, pp 9-14 82.McCann JD, Goldberg RA, Anderson RL, Burroughs JR, Ben Simon GJ (2006), "Medial wall decompression for optic neuropathy but lateral wall decompression with fat removal for non vision-threatening indications", Am J Ophthalmol, 141, pp 916-917 83.McCord CD (1981), "Orbital decompression for Graves' disease: exposure through lateral canthal and inferior fornix incision", Ophthalmology, 88, pp 533-541 84.Metson R, Dallow RL, Shore JW (1994), "Endoscopic orbital decompression", Laryngoscope, 104, pp 950-957 85.Metson R, Shore JW, Gliklich RE, Dallow RL (1995), "Endoscopic orbital decompression under local anesthesia", Otolaryngol Head Neck Surg, 113, pp 661-667 86.McCord CD (1985), "Current trends in orbital decompression", Ophthalmology, 92, pp 21-33 87.Mourits MP, Koornneef I, Wiersinga WM, et al (1990), "Orbital decompression for Graves' ophthalmopathy by inferomedial, by inferomedial plus lateral and by coronal approach", Ophthalmology, 97, pp 636-641 88.Manson PN, Ruas E, Ilift N, et al (1987), "Single eyelid incision for exposure of the zygomatic and orbital reconstruction", Plast Reconstr Surg, 79, pp 120-126 89.McCormick CD, Bearden WH, Hunts JH, Anderson RL (2004), "Cerebral vasospasm and ischemia after orbital decompression for graves ophthalmopathy", Ophthal Plast Reconstr Surg, 20, pp 347-351 90.Michel O, Oberlander N, Neugebouer A, Russmann W (2001), "Follow-up of transnasal orbital decompression in severe Graves' ophthalmopathy", Ophthalmology, 108, pp 400-404 91.Marcus C, Ehren H, Bolme P, Arner P (1988), "Regulation of lipolysis during the neonatal period importance of thyrotropin", J Clin Invest, 82, pp 1793-1797 92 Mourits MP, Koornneef L, Wiersinga WM (1989), "Clinical criteria for the assessment of disease activity in Graves’ ophthalmopathy: a novel approach", Br J Ophthalmol, 73, pp 639-644 93 Mourits MP, Prummel MF, Wiersinga WM, Koornneef L (1997), "Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves’ ophthalmopathy", Clin Endocrinol, 47, pp 9-14 94 Menconi F, Marino M, Pinchera A, et al (2007), "Effects of total thyroid ablation versus near-total thyroidectomy alone on mild to moderate Graves' orbitopathy treated with intravenous glucocorticoids", Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism , 92,pp 1653–1658 95 Marcocci C, Bartalena L, Bogazzi F, et al (1992), “Relationship between Graves' ophthalmopathy and type hyperthyroidism”, Thyroid , 2, pp 171–178 of treatment of Graves' 96 Marino M, Morabito E, Brunetto MR, et al (2004), “Acute and severe liver damage associated with intravenous glucocorticoid pulse therapy in patients with Graves' ophthalmopathy”, Thyroid , 14, pp 403–406 97 Martin R, O'Malley, Dale R (2009), " Transconjunctival fat femoval combined with conservative medical wall/foor orbital decompression for Graves' orbitopathy" ,Ophthal Plast Reconstr Surg, 25, pp 206-210 98.Neigel JM, Rootman J, Belkin RI, et al (1988), "Dysthyroid optic neuropathy The crowded orbital apex syndrome", Ophthalmology, 95, pp 1515–1521 99 Nugent RA, Belkin RI, Neigel JM, et al (1990), "Graves orbitopathy: correlation of CT and clinical findings", Radiology, 177, pp 675–682 100 Ohtsuka K (1997), “Intraocular pressure and proptosis in 95 patients with Graves ophthalmopathy”, Am J Ophthalmol, 124, pp 570-572 101 Otto AJ, Koornneef L (1996), “Retrobulbar pressures measured during surgical decompression of the orbit”, Br J Ophthalmol, 80, pp 1042-1045 102 Olivari N (1991), "Transpalpebral decompression of endocrine ophthalmopathy (Graves' disease) by removal of intraorbital fat: experience with 147 operations over years", Plast Reconstr Surg, 87, pp 627-641 103 Olivari N (2010), "Endocrine ophthalmopathy: Surgical treatment (in German)", HNO, 58, pp 8-10 104 Prummel MF, Bakker A, Wiersinga WM, et al (2003), "Multi-Center study on the characteristics and treatment strategies of patients with Graves' orbitopathy: the first European Group on Graves'Orbitopathy experience", Eur J Endocrinol, 148, pp 491-495 105 Perros P, Crombie AL, Kendall-Taylor P (1995), "Natural history of thyroid -associated ophthalmopathy", Clin Endocrinol, 42, pp 45-50 106 Prummel MF, Wiersinga WM (1993), "Smoking and risk of Graves' disease", JAMA, 269, pp 479-482 107 Paridaens D, Hans K, van Buten S, Mourits MP (1998), "The incidence of diplopia following coronal and translid orbital decompression in Graves' orbitopathy", Eye, 12, pp 800-805 108 Pritchard J, Han R, Horst N, et al (2002), "Igs from patients with Graves disease induce the expression of T cell chemo-attractants in their fibroblasts", J Immunol, 168, pp 942-950 109 Pitchard J, Han R, Horst N, et al (2003), "Immuno-globulin activation of T cell chemoattractant expression in fibroblasts from patients with Graves disease is mediated through the insulin-like growth factor I receptor pathway", J Immuno,l 170, pp 6348-6354 110 Prummel MF, Wiersinga WM, Mourits MP, et al (1990), “Effect of abnormal thyroid function on the severity of Graves' ophthalmopathy”, Archives of Internal Medicine , 150, pp 1098–1101 111 Perros P, Weightman DR, Crombie AL & Kendall-Taylor P (1990), “Azathioprine in the treatment of thyroid-associated ophthalmopathy”, Acta Endocrinologica , 122, pp 8–12 112 Paridaens D, Lie A, Grootendorst RJ, WA van den Bosch (2006), "Efficacy and side effects of "swinging eyelid" orbital decompression in Graves' orbitopathy: a proposal for standardized evaluation of diplopia", Eye, 20, pp.154-162 113 Rose GE (2006), "Postural visual obscurations in patients with inactive thyroid eye disease a variat of hydraulic disease", Eye, 20 pp 1178-1185 114 Rubin PAD, Watkins LM, Rumelt S, et al (1998), "Orbital computed tomographic characteristics of globe subluxation orbitopathy", Ophthalmology, 105, pp 2061-2064 in thyroid 115 Richter DF, Stoff A, Olivari N (2007), "Transpalpebral decompression of endocrine ophthalmopathy by intraorbital fat removal (Olivari technique): experience and progression after more than 3000 operations over 20 years", Plast Reconstr Surg, 120, pp 109-123 116 Robert PY, Rivas M, Camezind P, et al (2006), "Decrease of intraocular pressure after fat removal orbital decompression in Graves disease", Ophthal Plast Reconstr Surg, 22, pp 92-95 117 Rose GE, Lund VJ (2003), "Clinical features and treatment of late enophthalmos after orbital decompression: a condition suggesting cause for idiopathic "imploding antrum" (silent sinus) syndrome", Ophthalmology, 110, pp 891-826 118 Rapoport B, Alsabeh R, Aftergood D, McLachlan S.M (2000), "Elephantiasic pretibial myxedema insight into and a hypothesis regarding the pathogenesis of the extrathyroidal manifestatons of Graves disease", Thyroid, 10, pp 685-692 119 Solomon B, Glinoer D, Lagasse R, Wartofsky L (1990), "Current trends in the management of Graves' disease", J Clin Endocrinol Metab, 70, pp 1518-1524 120 Soares-Welch CV, Fatourechi V, Bartley GB, et al (2003), " Optic neuropathy of Graves' disease results of transantral orbital decompression and long-term follow-up in 215 patients", Am J Ophthalmol,136, pp 433-441 121 Soroudi AE, Goldberg RA, McCann JD (2004), "Prevalence of asymmetric exophthalmos in Graves' orbitopathy", Ophthalmic Plast Reconstr Surg, 20, pp 224-225 122 Sellari-Franceschini S, Muscatello L, Seccia V, et al (2008), "Reasons for revision surgery after orbital decompression for Graves' orbitopathy", Clin Ophthalmol, 2, pp 283-290 123 Smith T.J, Koumas L and Gagnon A, et al ( 2002), "Orbital fibroblast heterogeneity may determine the clinical presentation of thyroidassociated ophthalmopathy", J Clin Endocrinol Metab, 87, pp 385-392 124 Smith T.J , Wang H.S, Evans C.H (1995), "Leukoregulin is a potent inducer of hyaluronan synthesis in cultured human orbital fibroblasts", Am J Physiol, 268, pp 382-388 125 Sempowski G.D, Rozenblit J, Smith T.J, Phipps R.P (1998), "Human orbital fibroblasts are activated through CD40 to induce proinflammatory cytokine production", Am J Physiol, 274, pp 707-714 126 Starkey K.J, Janezic A, Jones G et al (2003), "Adipose thyrotropin receptor expression is elevated in Graves and thyroid eye disease ex vivo and indicates adipogenesis in progress in vivo", J Mol Endocrinol, 30, pp 369-380 127 Soares-Welch CV, Fatourechi V, Bartley GB, et al (2003), “Optic neuropathy of Graves disease: results of transantral orbital decompression and long-term follow-up in 215 patients”, American Journal of Ophthalmology , 136, pp 433–441 128 Salvi M, Vannucchi G, Campi I, et al (2007), “Treatment of Graves' disease and associated ophthalmopathy with the anti-CD20 monoclonal antibody rituximab: an open study”, European Journal of Endocrinology , 156, pp 33–40 129 Traisk F, Tallstedt L, Abraham-Nordling M, et al (2009), "thyroid Study Group of TT 96: Thyroid-associated ophthalmopathy after treatment for Graves' hyperthyroidism with antithyroid drugs or iodine-131", J Clin Endocrinol Metab, 94, pp 3700-3707 130 Terwee CB, Dekker FW, Prummel MF, Wiersinga WM (2001), "Graves' ophthalmopathy through the eyes of the patient: a state of the art on health-related quality of life assessment", Orbit, 20, pp 281-290 131 Trokel S, Kazim M, Moore S (1993), "Orbital fat removal, decompression for Graves' ophthalmopathy", Ophthalmology, 100, pp 674-682 132 The Foundation of the American Academy of Ophthalmology (20012002), Basic and Clinical Science Course, 7, pp 44- 52 133 Tallstedt L, Lundell G, Blomgren H, Bring J (1994), “Does early administration of thyroxine reduce the development of Graves' ophthalmopathy after radioiodine therapy?”, European Journal of Endocrinology , 130, pp 494–497 134 Unal M, Leri F, Konuk O, Hasanreisoglu B (2003), "Balanced orbital decompression combined with fat removal in Graves' ophthalmopathy: we really need to remove the third wall ?", Ophthal Plast Reconstr Surg, 19, pp 112-118 135 Uddin JM, Davies PD (2002), “Treatment of upper eyelid retraction associated with thyroid eye disease with subconjunctival botulinum toxin injection”, Ophthalmology , 109, pp 1183–1187 136 Vitti P, Rago T, Chiovato L, et al (1997), "Clinical features of patients with Graves' disease undergoing remission after antithyroid drug treatment", Thyroid, 7, pp 369-375 137 Valyasevi R.W, Hartenneck D.A, Dutton C.M, Bahn R.S (2002), "Stimulatin of adipogenesis, peroxisome proliferator-activated receptor-Y (PPAR Y) and thyrotropin receptor by PPAR Y agonist in human orbital preadipocyte fibroblats", J Clin Endocrinol Metab, 87, pp 2352-2358 138 Weetman AP, Wiersinga WM (1998), "Current management of thyroidassociated ophthalmopathy in Europe: results of an international survey", Clin Endocrinol, 49, pp 21-28 139 Wiersinga WM, Bartalena L (2002), "Epidemiology and prevention of Graves' ophthalmopathy", Thyroid, 12, pp 855-860 140 Wakelkamp IM, Baldeschi L, Saeed P, et al (2006), "Surgical or medical decompression as a first-line treatment of optic neuropathy in Graves' ophthalmopathy ? A randomized controlled trial", Clin Endocrinol, 65, pp 132-140 141 Wakelcam IMMJ, Baldeschi L, Saeed P, et al (2005), "Surgical or medical decompression as a first line treatment of optic neuropathy in Graves' ophthalmopathy ? A randomized controlled trial", Clin Endocrinal, 63, pp 323-328 142 Wiersinga WM, Perros P, Kahali CI, et al (2006), "Clinical assessment of patients with Graves' orbitopathy the European group for Graves' orbitopathy recommendations to generalists specialists and clinical researchers", Eur J Endocrinol, 155, pp 387-389 143 Warren JD, Spector JG, Burde R (1989), "Long term follow up and recent observations on 305 cases of orbital decompression for dysthyroid optic neuropathy", Laryngoscope, 99, pp 35-40 144 Walsch TE, Ogura JH (1957), "Transantral orbital decompression for malignant exophthalmos", Laryngoscope, 67, pp 544-568 145 Wu CH, Chang TC, Liao SL (2008), "Results and predictability of fatremoval orbital decompression for disfiguring Graves exophthalmos in an Asian patient population", Am J Ophthalmol, 145, pp 755-759 146 Wiersinga WM (2007), “Management of Graves' ophthalmopathy”, Endocrinology and Metabolism , 3, pp 396–404 147 Wakelkamp I.M, Bakker O, Baldeschi L, et al (2003), "TSH-R expression and cytokine profile in orbital tissue of active vs inactive Graves ophthalmopathy patients", Clin Endocrinol, 58, pp 280-287 PHỤ LỤC PHIẾU THEO DÕI BỆNH NHÂN Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Giới: Số bệnh án: Địa chỉ: Số ĐT: Ngày vào viện: Ngày viện: Chẩn đoán lúc vào: BƯỚU GIÁP Tuổi xuất bướu giáp: Độ bướu: Tuổi xuất cường giáp: nhược giáp: Phương pháp điều trị bướu dùng:  Thuốc  Mổ  Tia xạ Hiện tại:  Bình giáp  Bình giáp dùng thuốc  Cường giáp  Nhược giáp Hóc mơn giáp tại: T3: T4: TSH: KHÁM MẮT Tuổi xuất triệu chứng mắt: Thời gian xuất triệu chứng mắt cường giáp:  Có trước  Cùng lúc (trong vòng 30 ngày)  Có sau Điều trị mắt trước mổ hạ áp:  Cocti toàn thân  Cocti hậu nhãn  Tia xạ Đánh giá giai đoạn viêm mắt: Đau phía sau nhãn cầu:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Đau phía sau nhãn cầu liếc mắt:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Ban đỏ mi mắt:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Cương tụ kết mạc:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Phù nề kết mạc:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Sưng cục lệ:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Mi mắt phù nề dầy lên:  Khơng có  Mắt phải  Mắt trái Thị lực: Mắt phải Độ lồi: Mắt phải Mắt trái Mắt trái Khoảng cách Nhãn áp: Mắt phải Mắt trái Chụp CT: Khám đáy mắt: Đo thị trường: Thị lực màu: Nhìn đơi:  Khơng có  Có liếc hướng  Khơng thường xun nhìn thẳng  Thường xuyên nhìn thẳng Mi mắt: Khoảng cách bờ mi tới ánh đồng tử: Mắt phải Mắt trái Khoảng cách bờ mi tới ánh đồng tử: Mắt phải Mắt trái Độ cong mi trên: Mắt phải Mắt trái Độ cong mi dưới: Mắt phải Mắt trái Độ cao khe mi: Mắt phải Mắt trái Biên độ vận động mi trên: Mắt phải Mắt trái Hở mi (mm): Mắt phải Mắt trái Tổn thương giác mạc:  Không tổn thương  Viêm  Loét  Hoại tử PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TT Họ tên Tuổi Giới Ngày vào viện Số lưu bệnh án Hồ Văn T 44 Nam 5/4/2007 BA 197 Bùi Thị Thùy D 51 Nữ 13/4/2007 BA 185 Phạm Thị C 59 Nữ 3/12/2007 BA 638 Trịnh Bá D 37 Nam 26/9/2007 BA 515 Trịnh Bá D 37 Nam 17/12/2007 BA 640 Nguyễn Hồng V 28 Nam 1/3/2007 BA 116 Thái Thị B 49 Nữ 6/3/2007 BA 117 Thái Thị B 49 Nữ 2/5/2007 BA 194 Đoàn Thị C 48 Nữ 3/7/2008 BA 395 10 Đoàn Thị C 48 Nữ 18/8/2008 BA 426 11 Trần Việt H 38 Nam 17/3/2008 BA 117 12 Trần Việt H 38 Nam 23/09/2008 BA 559 13 Nguyễn Thị H 47 Nữ 30/7/2008 BA 376 14 Nguyễn Quang G 38 Nam 18/9/2008 BA 478 15 Nguyễn Quang G 38 Nam 7/1/2009 BA 40 16 Nguyễn Thị L 59 Nữ 28/7/2008 BA 378 17 Nguyễn Thị L 37 Nữ 24/6/2008 BA 299 18 Lê Quang H 19 Nam 17/7/2008 BA 356 19 Lê Quang H 19 Nam 12/10/2009 BA 595 20 Nguyễn Thị Q 33 Nữ 12/10/2009 BA 597 TT Họ tên Tuổi Giới Ngày vào viện Số lưu bệnh án 21 Nguyễn Thị Q 33 Nữ 17/12/2009 BA 26 22 Phạm Thị Thu l 18 Nữ 20/7/2009 BA 396 23 Phạm Thị Thu l 18 Nữ 26/8/2010 BA 506 24 Chu Thị M 39 Nữ 16/6/2009 BA 278 25 Trần Thị H 50 Nữ 14/5/2009 BA 255 26 Trần Thị H 50 Nữ 1/9/2009 BA 170 27 Nhữ Thị T 44 Nữ 2/12/2009 BA 706 28 Lưu Thị Ngọc M 28 Nữ 27/4/2010 BA 240 29 Lưu Thị Ngọc M 28 Nữ 31/5/2010 BA 311 30 Phạm Thị L 49 Nữ 19/4/2010 BA 227 31 Phạm Thị L 49 Nữ 14/6/2010 BA 340 32 Đinh Trọng H 42 Nam 2/3/2010 BA 118 33 Nguyễn Thị N 47 Nữ 12/7/2010 BA 393 34 Nguyễn Thị N 47 Nữ 13/9/2010 BA 530 35 Đinh Thế L 48 Nam 16/9/2010 BA 560 36 Đinh Thế L 48 Nam 1/8/2011 BA 442 37 Nguyễn Văn H 24 Nam 4/1/2011 BA 35 38 Nguyễn Văn H 24 Nam 4/4/2011 BA 146 39 Đào Văn T 33 Nam 14/2/2011 BA 59 40 Nguyễn Thị Bích T 50 Nữ 1/3/2011 BA 70 41 Phạm Văn T 35 Nữ 6/4/2011 BA 173 42 Phạm Văn T 35 Nữ 1/8/2011 BA 445 43 Hồ Thị Thanh B 36 Nữ 18/7/2011 BA 394 TT Họ tên Tuổi Giới Ngày vào viện Số lưu bệnh án 44 Nguyễn Phương T 23 Nữ 1/8/2011 BA 443 45 Hoàng Thị M 42 Nữ 24/10/2011 BA 622 46 Hoàng Thị M 42 Nữ 12/12/2011 BA 10 47 Mã Chỉnh S 40 Nam 28/9/2011 BA 546 48 Vũ Thị T 44 Nữ 19/10/2011 BA621 49 Nguyễn Thị D 35 Nữ 21/11/2011 BA 678 50 Nguyễn Thị D 35 Nữ 26/12/2011 BA 21 51 Nguyễn Ngọc T 62 Nữ 28/12/2011 BA 34 52 Hoàng Thu T 30 Nữ 22/02/2012 BA 94 53 Nguyễn Thị H 47 Nữ 15/03/2012 BA 142 54 Nguyễn Thị H 47 Nữ 27/04/2012 BA 212 55 Đinh Thị Hương G 28 Nữ 19/03/2012 BA 141 56 Đinh Thị Hương G 28 Nữ 02/05/2012 BA 250 57 Nguyễn Thị L 40 Nữ 17/04/2012 BA 215 58 Nguyễn Thị H 49 Nữ 3/04/2012 BA 171 59 Nguyễn Thị T 35 Nữ 8/05/2012 BA 278 60 Nguyễn Thị T 35 Nữ 06/08/2012 BA 459 61 Nguyễn Thị Thanh B 22 Nữ 25/05/2012 BA 267 62 Đào Hùng C 33 Nam 16/07/2012 BA 401 63 Đào Hùng C 33 Nam 27/08/2012 BA 480 64 Nguyễn Thị Xuân H 29 Nữ 19/10/2012 BA 623 65 Vũ Thị Minh T 45 Nữ 25/09/2012 BA 656 ... mổ bệnh nhân phẫu thuật lồi mắt tuyến trước khâu cò mi H nh 3.4 Ảnh bệnh nhân phẫu thuật giảm áp chèn ép thị thần kinh sau phẫu thuật chỉnh lác H nh 3.5 Ảnh bệnh nhân phẫu thuật giảm áp chèn... Những nghiên cứu cho thấy nồng độ thụ thể hormone giáp tổ chức mỡ h c mắt bệnh nhân bị bệnh mắt Basedow cao bệnh nhân khơng bị bệnh mắt, điều chứng tỏ tăng bộc lộ thụ thể hormone giáp h c mắt liên... áp h c mắt làm giảm áp lực h c mắt để giải phóng chèn ép cách cắt thành xương h c mắt và/hoặc lấy bớt tổ chức mỡ h c mắt phì đại nhằm làm tăng thể tích h c mắt Trên giới, phẫu thuật giảm áp h c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặng h , Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặng h

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay