Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận và thương mại

76 22 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:23

... kết kinh doanh doanh nghiệp  Kết kế toán trước thuế Trong doanh nghiệp, kết kinh doanh bao gồm kết hoạt động kinh doanh kết hoạt động khác Công thức: Kết KD trước thuế = Kết HĐKD + Kết khác  Kết. .. kinh doanh chi nhánh công ty CP giao nhận thương mại K.L 37 2.2.2 Thực trạng kế toán kết kinh doanh chi nhánh công ty CP giao nhận thương mại K.L theo chuẩn mực kế toán Việt Nam... kết hoạt động kinh doanh Kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh kết hoạt động khác Cuối kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết tất hoạt động doanh nghiệp để xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận và thương mại, Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận và thương mại, Chi nhánh công ty CP giao nhận và thương mại K.L thực hiện, áp dụng đúng theo chuẩn mực số 01, cụ thể như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn