Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Giá

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:04

TĨM LƯỢC Đề tài “Kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá” nghiên cứu nhằm mục đích góp phần hồn thiện kế tốn bán hàng Công ty Cổ phần Vật Giá Trước đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty, đề tài đưa sở lý luận liên quan đến kế toán bán hàng Doanh nghiệp thương mại từ lấy làm tảng cho việc nghiên cứu đề xuất giải pháp Bài khóa luận kết trình nghiên cứu thực trạng nghiên cứu sở lý luận liên quan Từ thông tin, số liệu thu thập, qua nghiên cứu, phân tích kết hợp lý luận kế tốn bán hàng, khóa luận đưa phát ưu điểm, mặt hạn chế tồn từ đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng công ty Cổ phần Vật Giá LỜI CẢM ƠN “Học đôi với hành ” phương châm đào tạo trường đại học Thương Mại Sau truyền đạt, tiếp thu kiến thức giảng đường cơng việc sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, so sánh, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học vào thực tế công việc doanh nghiệp Sau trình thực tập sinh viên cần phải làm khóa luận trình bày vấn đề mà quan tâm cơng ty, đồng thời quan trọng giúp giảng viên đánh giá trình học tập kết thực tập sinh viên Để hoàn thành tốt đề tài “Kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá”, cố gắng thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình quý thầy anh chị với gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban giám hiệu, quý thầy trường Đại học Thương Mại - Các giảng viên khoa Kế toán-Kiểm toán, đặc biệt giảng viên hướng dẫn TS Tạ Quang Bình suốt thời gian qua nhiệt tình dạy giúp đỡ em hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp - Toàn thể cán trong, đặc biệt anh chị thuộc phòng tài kế tốn quan tâm giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho em tiếp xúc với cơng việc kế tốn thực tế - Để thêm đơng lực tinh thần học tập, hồn thành tốt tập niềm động viên cổ vũ lớn gia đình bạn bè Do hạn chế mặt thời gian kiến thức làm em chắn nhiều sai sót, em mong nhận giúp đỡ ý kiến đánh giá từ thầy giáo để khóa luận em hồn thiện EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Phương Thảo MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu khóa luận tốt nghiệp .5 CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .7 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Một số khái niệm bán kế toán bán hàng 1.1.2 Một số lý thuyết Kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2 Kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành 13 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 13 1.2.2 Kế toán bán hàng theo quy định Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành (Thông tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính) 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ 34 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố mơi trường ảnh hưởng tới Kế tốn bán hàng Công ty Cổ phần Vật Giá 34 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn bán hàng doanh nghiệp thương mại 34 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường tới kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá 36 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng 43 2.2.1 Đặc điểm kế toán bán hàng 43 2.2.2 Phương pháp kế toán bán hàng loại phần mềm 44 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ 50 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng công ty cổ phần Vật Giá .50 3.1.1 Những kết đạt .50 3.1.2 Những hạn chế tồn 51 3.2 Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng 53 3.3 Điều kiện thực 57 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa DNTM :Doanh nghiệp thương mại DN :Doanh nghiệp GTGT :Giá trị gia tăng DTBH & CCDV :Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ CKTM :Chiết khấu thương mại CKTT :Chiết khấu toán TNHH :Cổ phần TM :Thương mại SX :Sản xuất TK :Tài khoản TGNH :Tiền gửi ngân hàng GBC PX : Giấy báo : Phiếu xuất kho HTK : Hàng tồn kho PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu a Về góc độ lý luận Đối với hoạt động kinh doanh DNTM, bán hàng giữ vai trò định đến hiệu kinh doanh Đẩy mạnh bán hàng góp phần làm tăng doanh thu, qua làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp điều kiện tích lũy mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động bán hàng thực tốt giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước xã hội, đồng thời cải thiện đời sống người lao động Đó lý nhà quản lý doanh nghiệp phải ln ln nghiên cứu, hồn thiện phương pháp nhằm thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa Năm 2014, Bộ tài ban hành Thơng tư 200/2014/TT-BTC thay cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC việc ban hành Chế độ kế toán Doanh Nghiệp Với số doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ, Bộ Tài ban hành Chế độ kế tốn riêng Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đời ngày 14/09/2006 Nhằm hồn thiện Chế độ kế tốn Doanh nghiệp, BTC ban hành số thông tư sửa đổi Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016.Trong thực tế, việc hiểu rõ thấu đáo nội dung cách áp dụng Chế độ kế toán vào Doanh nghiệp nhỏ vừa công việc đơn giản gặp phải số khó khăn, hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng Qua xem xét, tìm hiểu em nhận thấy việc nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty việc cần thiết Việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho định quản lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, yếu tố mang tính cấp bách đặt lên hàng đầu doanh nghiệp thời đại cạnh tranh ngày b Về góc độ thực tiễn Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với kinh thế giới, việc bán hàng phải đối mặt với khó khăn thử thách Do vậy, để đứng vững thị trường Cơng ty phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, chiến lược bán hàng thích hợp cho phép Cơng ty chủ động thích ứng với mơi trường, nắm bắt hội, huy động hiệu nguồn lực để bảo toàn phát triển vốn nâng cao hiệu kinh doanh Qua trình thực tập tại, em nghiên cứu cơng tác kế tốn Cơng ty Trên sở kiến thức, lý luận hiểu biết kế toán bán hàng, em nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng Công ty, bên cạnh ưu điểm đạt hạn chế cần khắc phục hồn thiện như: công tác lưu trữ, sử dụng chứng từ bán hàng chưa thực hợp lý, phương thức bán hàng chưa mở rộng, chưa đa dạng hình thức bán hàng gây giảm hiệu kinh doanh công ty, gây nên nhiều tổn thất cho cơng ty,…Vì em xin chọn đề tài “Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Vật Giá” 1.2 Ý nghĩa Kế tốn bán hàng phục vụ đắc lực cho cơng tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp.Trong cơng tác tiêu thụ hàng hóa Thơng qua số liệu kế tốn hàng hóa tiêu thụ hàng hóa mà chủ doanh nghiệp biết mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh tiêu thụ doanh nghiệp, phát kịp thời thiếu sót, cân đối khâu để từ biện pháp xử lý thích hợp Còn đợi quan Nhà nước thơng qua số liệu biết mức độ hồn thành kế hoạch nộp thuế Đối với doanh nghiệp khác thơng qua số liệu kế tốn để xem đầu tư hay liên doanh với doanh nghiệp hay khơng Để đạt u cầu đó, quản lý hàng hóa tiêu thụ hàng hóa phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp Mỗi khâu trình tổ chức quản lý thuộc phận hàng hóa tiêu thụ hàng hóa xếp phù hợp đặc điểm kinh tế, kỹ thuật doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực kế hoạch thời kỳ Tổ chức, quản lý tốt cơng tác tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho phận kế toán thực nhiệm vụ mình.Từ tạo hệ thống chặt chẽ, khoa học hiệu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Về góc độ lý luận Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán bán hàng theo Chuẩn mực Chế độ Kế toán Việt Nam hành nhằm cung cấp nhìn tổng quan kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 2.2 Về góc độ thực tiễn Qua nghiên cứu kế tốn bán hàng cơng ty, so sánh lý luận thực tiễn để thấy ưu nhược điểm cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty, từ em xin đề xuất số giải pháp hồn thiện để cơng tác kế tốn bán hàng thực quy định đảm bảo xác, kịp thời Đối với Nhà nước, hồn thiện kế tốn bán hàng giúp Nhà nước nhìn tồn diện, đắn cơng tác kế tốn bán hàng doanh nghiệp thương mại, từ xác định nghĩa vụ doanh nghiệp với Nhà nước thông qua việc nộp thuế Đối với thân sinh viên: Nghiên cứu đề tài giúp em vận dụng kiến thức lý thuyết học vào thực tế phục vụ cho công việc sau Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn bán hàng Công ty Cổ phần Vật Giá sở số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tổ chức kế toán bán hàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Em thực khảo sát nghiên cứu phòng kế tốn - Về thời gian nghiên cứu: Em khảo sát nghiên cứu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 15/04/2018, số liệu kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá Quý 4/2017 Phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Phương pháp thu thập tập hợp số liệu Nội dung nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu dựa theo kiến thức lý luận trang bị suốt trình học tập trường Đại Học Thương Mại kế toán bán hàng tình hình thực tế trình thực tập để tìm hiểu nội dung khâu kế toán từ chứng từ ban đầu lập báo cáo tài từ thấy vấn đề tồn nhằm đưa biện pháp khắc phục để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng công ty Để thực để tài em sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp quan sát thực tế: Qua trình thực tập công ty, em quan sát cách làm việc nhân viên công ty, đặc biệt nhân viên kế toán phụ trách kế toán bán hàng, quan sát quy trình thực nghiệp vụ bán hàng từ lập chứng từ, luân chuyển chứng từ tới ghi sổ kế tốn ghi chép lại Từ đó, em nhìn khách quan cơng tác tổ chức máy kế tốn tình hình hoạt động doanh nghiệp thu thập số liệu phù hợp với yêu cầu đề tài em chọn Phương pháp vấn: Là phương pháp thu thập liệu cách xác đầy đủ,có thể thu đánh giá chủ quan thực trạng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng Mục đích phương pháp nhằm xác thực lại xác thơng tin khác ngồi phiếu điều tra Đối tượng vấn kế tốn trưởng nhân viên phòng kế tốn Quy trình vấn sau: Bước 1: Hẹn ngày tiến hành vấn Bước 2: Chuẩn bị câu hỏi để hỏi buổi vấn Bước 3: Phỏng vấn ghi chép để thu thập liệu Việc vấn tiến hành theo phương thức gặp mặt trực tiếp phòng kế tốn Nội dung vấn liên quan đến cơng tác kế tốn bán hàng công ty Phỏng vấn tiến hành theo mẫu phiếu điều tra Đối tượng vấn bao gồm kế toán trưởng kế toán viên cơng ty Địa điểm vấn phòng kế toán, cách thức vấn tiến hành trực tiếp, câu trả lời ghi lại để tiến hành phân tích, câu hỏi đặt liên quan đến cơng tác kế tốn bán hàng áp dụng công ty Sau vấn thông tin tập hợp kết điều tra vấn - Nghiên cứu tài liệu đơn vị thực tập: Em tìm hiểu chứng từ liên quan đến cơng tác kế tốn bán hàng như: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu, giấy báo có, sổ sách kế tốn liên quan,…sau tiến hành tổng hợp lại nghiên cứu tình hình thực kế tốn bán sản phẩm cơng ty - Nghiên cứu tài liệu thứ cấp khác:Các quy định kế toán bán hàng quy định Chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài chính, Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, nghiên cứu khoa học đề tài tốt nghiệp kế toán bán hàng DNTM,… 4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu - Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích thực thông qua việc đối chiếu vật, tượng với để thấy điểm giống khác chúng Phương pháp thực việc nghiên cứu kế toán bán hàng việc so sánh, đối chiếu lý luận với thực tế công tác bán hàng công ty, đối chiếu số liệu chứng từ gốc với sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu sổ cái, sổ tổng hợp với sổ kế toán chi tiết liên quan - Phương pháp tổng hợp liệu: Phương pháp sử dụng để tổng hợp kết nghiên cứu, tìm hiểu doanh nghiệp, tổng hợp kết vấn, quan sát thực tế,… Qua tài liệu thu thập từ phòng kế toán, số liệu tổng hợp, số liệu chi tiết số liệu thu thập qua phương pháp điều tra tiến hành tổng hợp số liệu sau phân tích để đưa nhận xét, đánh giá, đề xuất giải pháp cơng ty - Phương pháp tốn học: Phương pháp sử dụng nhằm mục đích tính tốn, phân tích số liệu thu thập Sử dụng công cụ tốn học để tính tốn tiêu doanh thu, giá vốn, giá trị hàng tồn kho Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận kết cấu ba chương: Chương 1: sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Trình bày khái niệm kế tốn bán hàng khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng khái niệm doanh thu, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại, giá vốn Trình bày tổng quan phương thức bán hàng, phương thức tốn Ngồi trình bày Chuẩn mực toán liên quan đến kế toán bán hàng Trình bày kế tốn bán hàng DNSXTM theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành (Thông tư 200/2014/TT-BTC) Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu kế toán bán hàng doanh nghiệp Thương mại ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá Khảo sát thực trạng kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá; sách bán hàng Cơng ty đồng thời tìm hiểu trình bày số nghiệp vụ bán hàng phát sinh Công ty Chương 3: Các kết luận đề xuất cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá Trình bày kết luận phát qua nghiên cứu, đồng thời đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Công ty CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Một số khái niệm bán kế toán bán hàng  Khái niệm bán hàng Khái niệm bán hàng: Bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14) Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu thu nhập khác”, Bán hàng định nghĩa là: Bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào  Khái niệm doanh thu khoản giảm trừ doanh thu Theo VAS 14 “Doanh thu thu nhập khác”, doanh thu khoản giảm trừ doanh thu định nghĩa sau: - Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kì kế tốn, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp góp phần tăng vốn chủ sở hữu - Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu - Chiết khấu thương mại: Chiết khấu thương mại khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Trường hợp mua lơ hàng đó, kế tốn kho hàng lập “Phiếu nhập kho” Sau kế tốn đổi hàng cho bên mua kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trường hợp Công ty xuất hàng lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng phát hàng hố khơng quy cách, chất lượng phải trả lại tồn hàng hố phần hàng hố, trả lại hàng bên mua cơng ty phải lập biên ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý trả lại hàng theo hoá đơn bán hàng (Số, ký hiệu, ngày tháng hoá đơn) đồng thời kèm theo hố đơn gửi trả lại cho cơng ty để cơng ty lập lại hố đơn GTGT cho số hàng hố nhận, làm cho cơng ty điều chỉnh doanh thu thuế GTGT đầu Kế tốn giảm giá hàng bán Cơng ty khơng thực giảm giá hàng bán Trước hợp đồng kinh tế thực hiện, gửi báo giá loại sản phẩm mà bên khách hàng muốn cung cấp 2.2.2.4 Kế tốn khoản dự phòng Các khoản nợ phải thu khách hàng công ty thường khơng lớn, giao dịch phát sinh tốn định kỳ thời hạn quy định Do quý 4/2017 cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng khoản nợ phải thu 2.2.2.5 Kế toán khoản phải thu a Chứng từ sử dụng: - Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT , Phiếu thu, Giấy báo Ngân hàng, Chứng từ nghiệp vụ khác liên quan b Tài khoản sử dụng: Tài khoản 131: Phải thu khách hàng, công ty chi tiết khoản phải thu theo mã kí hiệu đối tượng khách hàng công ty c Vận dụng tài khoản kế toán Việc toán tiền hàng vào số lượng đặt hàng tháng công ty khách hàng Kế tốn cơng ty xác nhận công nợ báo với bên khách hàng công nợ cần thu hồi Theo cơng ty khách hàng chuyển khoản tốn cơng nợ số àng mua tháng 48 Ví dụ 6: Căn theo phiếu thu số 1612001 thu tiền dịch vụ quảng cáo theo HĐS 19755 công ty TNHH SX TM nhập SWIRLS Việt Nam số tiền 6.600.000 (Phụ lục số 03) kế toán ghi nhận: Nợ TK 1111: 6.600.000 TK 131: 6.600.000 Ví dụ 7: Ngày 01/12/2017 theo phiếu thu số NB1712002(Phụ lục số 03) Thu tiền quảng cáo theo HĐS 33077 ngày 01/12/2017 cá nhân Phạm Anh Quyết Kế toán ghi nhận: Nợ TK 1111: 150.000 TK 131: 150.000 Ví dụ 8: Căn theo ngân hàng số VNCK 0680545 (Phụ lục số 03) khách hàng toán tiền dịch vụ quảng cáo kế toán ghi nhận: Nợ TK 1121: 3.600.000 TK 131: 3.600.000 Các đối tượng khách hàng cơng ty thường tốn cơng nợ nhận hàng toán theo tháng (cộng gộp công nợ lần phát sinh mua hàng tháng), việc thu hồi công nợ nhanh, theo dõi công nợ cho khách hàng với mã riêng, ngồi hàng tháng cơng ty gửi tổng hợp công nợ cho đơn vị khách hàng để đốc thúc thu hồi cơng nợ, khơng xuất tình trạng nợ phải thu khó đòi u cầu lập dự phòng Nợ phải thu khơng cần thiết, kế tốn cơng ty khơng tiến hành lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi d Sổ kế tốn: Căn theo hoá đơn chứng từ, giấy báo ngân hàng kế tốn tập hợp hạch tốn sổ chi tiết tài khoản 131 49 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu công tác kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần Vật Giá 3.1.1 Những kết đạt Qua thời gian thực tập tại, em thấy cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty ưu điểm sau:  Về máy kế tốn: Bộ máy kế tốn Cơng ty tương đối hoàn chỉnh, phản ánh đầy đủ nội dung hạch toán đáp ứng yêu cầu quản lý Độ ngũ kế tốn nhũng người nhiều kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ cao, nắm vững chế độ, tác phong làm việc khoa học Lao động kế toán phân công hợp lý giúp cho công tác kế toán chuyên sâu, tạo điều kiện cho người khả sâu tìm hiểu, nâng cao nghiệp vụ  Vận dụng chế độ kế toán: Hiện cơng ty áp dụng theo chế độ kế tốn ban hành theo thông tư Thông tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính cập nhật thay đổi chế độ kế toán Việc luân chuyển chứng từ thực nhanh chóng, thuận tiện Về nội dung cách ghi chép cho loại chứng từ công ty hướng dẫn cụ thể tạo cho chất lượng cơng tác kế tốn thực tốt  Chứng từ sử dụng trình luân chuyển chứng từ: Cơng ty sử dụng mẫu hóa đơn chứng từ liên quan đến bán hàng Bộ Tài Chính ban hành, lập đầy đủ tính pháp lý Các chứng từ quản lý chặt chẽ (để tập trung lưu trữ phòng kế tốn Cơng ty, để đảm bảo an tồn thơng tin) Hầu hết hàng hóa bán phản ánh đầy đủ hóa đơn GTGT ghi chép hợp lý Đồng thời, giá vốn hàng bán phản ánh xác phiếu xuất kho theo quy định hành Lượng hàng hóa nhập xuất tồn theo dõi cách chặt chẽ để tránh trường hợp hàng  Về Tài khoản sử dụng: Hệ thống TK Công ty đầy đủ phù hợp với hệ thống TK Nhà Nước quy định theo chế độ kế tốn Cơng ty lựa chọn, phù hợp với đặc điểm kinh doanh, nhu cầu quản lý Cơng ty Bên cạnh 50 việc chi tiết TK 131, TK 1121 bán mặt hàng phần mềm giúp Cơng ty quản lý khoản nợ phải thu, tiền gửi Ngân hàng cách chặt chẽ, rõ ràng  Về trình tự hạch tốn: Các trình tự hạch tốn bán hàng phần mềm, dịch vụ quảng cáo Công ty áp dụng cách linh hoạt với quy định chung, từ hạn chế việc ghi chép trùng lặp, Kế tốn ln giải khối lượng công việc lớn,quản lý theo dõi chặt chẽ q trình bán hàng, từ đưa giải pháp kịpthời cho Công ty giúp Công ty phát triển Ngồi ra, việc Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo Phương Pháp khai thường xuyên, giúp cho Kế tốn giám sát chặt chẽ tình hình biến động hàng hóa, sở bảo quản, quản lý hàng tồn kho vể giá trị chất lượng Việc xác định giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền mặt hàng, phương pháp đơn giản, thuận tiện cho việc xác định giá vốn hàng bán, giúp cho việc hạch toán kế toán đơn giản, gọn nhẹ  Về hệ thống sổ kế toán: Hệ thống sổ kế toán xây dựng sở tài vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế kinh doanh công ty Sổ sách tổ chức hệ thống, phản ánh đầy đủ, hiệu kết kinh doanh công ty Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung Hình thức ghi sổ đơn giản gọn nhẹ so với hình thức sổ khác, phù hợp với cơng ty Tất sổ tổng hợp sổ chi tiết cơng ty làm theo mẫu hình thức Nhật ký chung theo quy định hướng dẫn tài Để đơn giản gọn nhẹ, kế tốn khơng sử dụng sổ nhật ký đặc biệt, đó, nghiệp vụ kinh tế phản ánh sổ nhật kí chung 3.1.2 Những hạn chế tồn Mặc dù nhiều cố gắng năm qua công tác tổ chức máy kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn kế tốn bán hàng nói riêng cơng ty khơng tránh khỏi hạn chế yếu cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu cơng tác kế tốn - Thứ chứng từ sử dụng: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản doanh nghiệp thống ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC Chứng từ sử dụng luân chuyển quy định quy định trách nhiệm rõ ràng Nhưng phòng kế tốn văn phòng, chứng từ tập hợp lại chưa cơng tác 51 phân loại (theo nội dung) Bộ chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng phát sinh kế tốn cơng ty tập hợp lưu chung thành hồ sơ lần bán hàng gồm: Hoá đơn Giá trị gia tăng, phiếu thu, giấy báo Như vậy, muốn đối chiếu số liệu gây khó khăn tốn thời gian đặc biệt sử dụng chứng từ gốc làm để ghi sổ liên quan, lập chứng từ ghi sổ quan chức (Thuế) đến kiểm tra Thứ hai phương thức bán hàng: Hiện nay, công ty áp dụng phương thức bán buôn bán lẻ thơng qua việc tìm kiếm khách hàng trực tiếp chủ yếu Khách hàng chủ yếu khách quen khách hàng lâu năm Mặt khác, số lượng khách hàng bị hạn chế số lượng đối thủ cạnh tranh lĩnh vực tương đối nhiều Công ty chưa đẩy mạnh khâu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm rộng rãi Đối với sách ưu đãi khách hàng, Cơng ty hạn chế, nên chưa đẩy mạnh công tác marketing để thu hút khách hàng Thứ ba sách bán hàng: Cơng ty chưa áp dụng sách chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn mà thương lượng qua đàm phán dựa báo giá công ty đưa Bởi vậy, việc thu hút thêm đối tượng khách hàng hạn chế, chưa đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá, đặc biệt phần mềm, dịch vụ quảng cáo Thứ tư dự phòng nợ phải thu khó đòi: Hiện cơng ty tồn số khoản công nợ tồn đọng năm từ năm trước chưa xử lý, đa số khách hàng công ty công ty thương mại, dịch vụ Nhưng tình hình tài cơng ty năm gần không tốt phải gửi BCTC cho Ngân hàng để tiếp tục vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên Cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng cho khoản công nợ tồn đọng Khi xảy trường hợp cơng ty khơng đòi nợ ảnh hưởng lớn tới tình hình tài cơng ty thời điểm - Thứ năm Về ghi nhận giá vốn, ghi nhận khoản phải thu khách hàng của: nhiều chủng loại phần mềm, dịch vụ quảng cáo với khoảng thời hạn thực khác nhau, việc xuất kho mã phần mềm bán thường bị nhầm lẫn dẫn đến giá vốn hàng bán không đúng, ảnh hưởng đến công tác xác định kết kinh doanh công ty Công ty mở sổ chi tiết TK 131 “ Phải thu khách hàng” cho đối 52 tượng khách hàng để tiện theo dõi, nhiên sổ chi tiết cho loại hàng hóa Cơng ty chưa thực Cơng ty theo dõi chi tiết doanh thu theo khách hàng Danh mục bán hàng công ty sử dụng thơng qua hệ thống tài khoản mang tính khái quát chưa chi tiết 3.2 Các đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng Qua thời gian thực tập phòng kế tốn ùng với nghiên cứu mặt lý luận chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam em thấy phận kế tốn bán hàng Cơng ty tồn số vấn đề Việc giải vấn đề cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Vì em xin đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá - Thứ Giải pháp chứng từ sử dụng: Trong khâu kiểm tra chứng từ, chứng từ kế toán đơn vị lập cần phải vào yếu tố chứng từ lập theo quy định Đối với chúng từ tiếp nhận từ bên kế toán cần tiến hành kiểm tra đảm bảo hợp lý, hợp lệ chuyển vào hạch toán Việc kiểm tra phải thực cách thường xuyên, liên tục lập tiếp nhận chứng từ ví dụ lập phiếu thống hóa đơn hàng tuần Bảng thống chứng từ hàng hóa Ngày … đến ngày … STT Chứng từ Số Ngày Người nộp Nội dung Người nhận Ghi … Về việc xếp chứng từ bán hàng Cơng ty nên lưu trữ chứng từ loại với như: Phiếu thu xếp chung sổ Chứng từ thu, Giấy báo xếp chung sổ Chứng từ ngân hàng, Hóa đơn lưu chung sổ, phiếu xuất biên giao nhận hàng hóa, thành phẩm nên kẹp chung lưu chung sổ, tương tự cho hợp đồng kinh tế chứng từ khác - Thứ hai Giải pháp tiêu thụ ghi nhận doanh thu theo dõi chi tiết chủng loại: Công ty nên lập dự toán tiêu thụ hàng theo niên độ kế toán chia 53 theo quý niên độ kế tốn Căn vào nhu cầu khách hàng lượng hàng bán kỳ trước mà cấp lãnh đạo đưa bảng dự toán tiêu thụ hợp lý nhất, nhằm thúc đẩy q trình bán hàng doanh nghiệp Cơng ty nên mở rộng thêm phương thức bán hàng đại lý giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng quy mô, thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty Công ty nên mở rộng thêm phương thức bán hàng đại lý giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng quy mô, thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty Sản phẩm Cơng ty đa dạng chủng loại, mẫu mã Cơng ty cần hạch tốn chi tiết tài khoản kế toán liên quan tới danh mục sản phẩm nhằm xác đinh cụ thể doanh thu tiêu thụ sản phẩm kỳ biến động tăng giảm chủ yếu sản phẩm nào, qua đó, cơng ty phân bổ hợp lý nguồn hàng, tránh tình trạng ứ đọng hàng hố chi phí bảo quản tăng lên cao Công ty nên mở sổ chi tiết cho loại hàng hóa -Thứ ba Giải pháp vê sách bán hàng: Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại chiết khấu tốn để kích thích nhu cầu khách hàng tăng doanh thu cho Công ty Mức chiết khấu áp dụng cụ thể sau: Nếu hạn tốn cơng ty 15 ngày khách hàng trả tiền sớm vòng 10 ngày hưởng mức chiết khấu tốn 1% tổng số tiền nợ Khoản chiết khấu hạch tốn vào TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” Khi phát sinh chiết khấu tốn cho khách hàng, kế toán vào Hợp đồng kinh tế kí kết hai bên, vào sách tín dụng mà cơng ty quy định, kế toán xác định cụ thể mức chiết khấu cho khách hàng để làm sở viết Phiếu chi (hoặc Lệnh chi) (Trường hợp khách hàng toán xong tiền hàng, chiết khấu tốn cơng ty trả tiền mặt) Kế tốn định khoản tăng chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) giảm tiền (Có TK 111, 112) Từ thơng tin trên, kế tốn vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, chọn Phiếu chi tiền mặt nhập đầy đủ thông tin số tiền, bút tốn Khi phần mềm vào Phiếu chi lập, tự động ghi vào sổ Nhật ký chung, từ lên sổ TK 635, 111 112, sổ quỹ tiền mặt hay sổ tiền gửi ngân hàng 54 Trong trường hợp công ty trừ ln chiết khấu tốn vào số tiền hàng phải thu khách hàng toán tiền hàng, Kế toán ghi tăng số tiền thực tế nhận bên Nợ TK 111, 112; ghi tăng Chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) ghi giảm số tiền phải thu (Có TK 131) Cuối kỳ kế tốn thực bút tốn kết chuyển chi phí hoạt động tài sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh Khi thực sách chiết khấu toán cho khách hàng tăng khoản chi phí tài chiết khấu tốn, nhiên lại thu hồi vốn nhanh nên giảm chi phí lãi vay Thực sách hiệu quả, cơng ty giảm lượng lớn chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận, quay vòng vốn nhanh Thứ tư hồn thiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: hạn chế nêu việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi Vì em xin đề xuất cơng ty nên tính tốn khoản nợ khả khó đòi tính tốn lập dự phòng để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí kỳ Để tính tốn mức dự phòng khó đòi, Cơng ty đánh giá khả toán khách hàng phần trăm sở số nợ thực tỷ lệ khă khó đòi tính dự phòng nợ thất thu Đối với khoản nợ thất thu, sau xoá khỏi bảng cân đối kế tốn, kế tốn cơng ty mặt tiến hành đòi nợ, mặt khác theo dõi TK004- Nợ khó đòi xử lý Nếu sau xóa nợ, khách hàng khả tốn doanh nghiệp đòi nợ xử lý, số nợ thu hạch toán ghi tăng vào TK 711: Thu nhập khác, ghi tăng số tiền thu Đồng thời, ghi đơn vào Bên TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” Khi lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty phải tn thủ theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Thơng tư số 200/2014/TT-BTC quy định việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau: Điều kiện: khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo điều kiện sau: - Khoản nợ phải chứng từ gốc, đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - đủ xác định khoản nợ phải thu khó đòi: 55 + Nợ phải thu q hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Phương pháp lập dự phòng: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết… doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp Xử lý khoản dự phòng: - Khi khoản nợ phải thu xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định điểm Điều này; số dự phòng phải trích lập số dư dự phòng nợ phải thu khó, doanh nghiệp khơng phải trích lập; - Nếu số dự phòng phải trích lập cao số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch; 56 - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Để hạch tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi kế tốn sử dụng TK 2293“Dự phòng phải thu khó đòi” Cách lập tiến hành sau: Căn vào bảng chi tiết nợ phải thu khó đòi, kế tốn lập dự phòng: Nợ TK 642( 6422) TK 2293: Mức dự phòng phải thu khó đòi Để hạn chế tình trạng trên, với khách hàng đến hạn phải trả nợ, cơng ty gửi thơng báo trước để nhắc nhở khách hàng toán nợ Định kỳ phải gửi đối chiếu công nợ đến khách hàng, đặc biệt với khách hàng nợ hạn nhiều khơng khả tốn, phải biện pháp cứng rắn (như tỷ lệ lãi trả cho nợ q hạn) Ngược lại, chế độ khuyến khích khách hàng toán hạn 3.3 Điều kiện thực  Về phía Cơng ty - Các kế tốn phải ln người tiên phong nổ lực để hồn thành tốt phần việc mình, phải thường xuyên cập nhật thông tư, chế độ kế tốn, sách kế tốn Bộ Tài Chính Nhằm bảo đảm việc hạch tốn sách, chế độ kế tốn - Ban đạo Cơng ty cần phải giám sát chặt chẽ trình kinh doanh nói chung kế tốn nói riêng - Cần phải tổ chức phận nhân cho hợp lý, phù hợp với trình độ nghiệp vụ nhân viên nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nâng cao trình độ chun mơn nhân viên - Công ty cần ý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho phận kế toán: mua sắm trang thiết bị theo kịp với phát triển cơng nghệ thơng tin, tránh tình trạng bị lạc hậu nhằm đảm bảo cho việc luân chuyển, xử lý thông tin nhanh chóng - Tăng cường đơn đốc việc thu nợ, đề phương án thu nợ hợp lý 57 - Tiếp tục hoàn thiện số nội dung quy chế tài quy đinh tài kế tốn Như vậy: Để thực cơng tác kế tốn bán hàng cách hiệu , kế tốn Cơng ty phải tn thủ chặt chẽ quy định chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn Việt Nam cụ thể ( Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ trưởng BTC) Nhân viên kế toán cần thường xuyên trau dồi thêm kinh nghiệm nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức ngành hàngCông ty kinh doanh để phản ánh khoản bán hàng vào tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù kinh doanh doanh nghiệp Từ đặc điểm tình hình kinh doanh, tình hình tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty, cán kế tốn trình độ kinh nghiệm cơng tác theo em giải pháp thực đem lại hiệu cơng tác kế tốn hiệu cho doanh nghiệp  Về phía Nhà nước Nhà nước cần phải hồn thiện khung pháp lý kế tốn luật kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Luật kế toán quan trọng hoạt động kế toán DN, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kế toán chịu chi phối Luật này, từ quy định chung chứng từ, tài khoản, sổ kế toán đến việc lập báo cáo tài Trong nghiệp vụ bán hàng ngoại lê, cụ thể nhất: Điều 21 – Luật kế tốn quy định rõ việc sử dụng hoá đơn bán hàng hoạt động bán hàng Còn Chế độ kế tốn DN nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng Chế độ kế toán ban hành đồng chế độ chứng từ, sổ sách, tài khoản đến báo cáo tài cho khoa học hợp lý nhất, tạo điều kiện cho kế tốn nói chung kế tốn bán hàng DNTM nói riêng xử lý, phản ánh chất hoạt động kinh tế phát sinh, làm cho thông tin kế tốn cập nhật xác, nhanh chóng kịp thời KẾT LUẬN Để kế tốn phát huy vai trò quản lý kinh tế, thơng qua việc phản ánh giám sát cách toàn diện chặt chẽ nguồn vốn tài sản công ty 58 khâu trình sản xuất kinh doanh, nhằm cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời phục vụ cho việc lãnh đạo huy sản xuất kinh doanh, việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán cơng ty nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng tất yếu, việc chuyển đổi môi trường kinh tế, việc tổ chức kế tốn bán hàng đòi hỏi phải nhanh chóng kiện tồn để cung cấp kịp thời cần cho người quản lý doanh nghiệp thông tin kịp thời cho việc định thúc đẩy hoạt động bán hàng Trên góc độ nhân viên kế toán em cho cần phải nhận thức đầy đủ ly luận thực tiễn, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhiều hình thức khác phải đảm bảo phù hợp nội dung mục đích cơng tác kế tốn Do thời gian thực tập tìm hiểu thực tế khơng dài, trình độ lý luận thực tiễn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến từ thầy giáo Qua em xin chân thành cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn TS Tạ Quang Bình nhân viên phòng kế tốn giúp đỡ em hồn thành khoá luận Sinh viên Lê Thị Phương Thảo 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 chuẩn mực kế tốn kế tốn tài doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT- BTC 3.TS Nguyễn Tuấn Duy (2011), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Luận văn, chuyên đề tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng 5.Tài liệu Phòng Kế tốn cơng ty cung cấp Website http://www.google.com, www.webketoan.vn, www.giadinhketoan PHỤ LỤC Phụ lục số 01: Hoá đơn GTGT Phụ lục số 02: Sổ chi tiết tài khoản 632 Phụ lục số 03: Sao ngân hàng, phiếu thu ... trạng kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Vật Giá; sách bán hàng Cơng ty đồng thời tìm hiểu trình bày số nghiệp vụ bán hàng phát sinh Công ty Chương 3: Các kết luận đề xuất cơng tác kế tốn bán hàng. .. điểm kế toán bán hàng 43 2.2.2 Phương pháp kế toán bán hàng loại phần mềm 44 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ 50 3.1 Các kết... kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn bán hàng doanh nghiệp Thương mại ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Vật Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Giá, Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Giá, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại., 2 Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành., Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ, a. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vật Giá., CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn