Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cỗ phần Carbon Việt Nam

94 7 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:02

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường Khoa: Kế toán – Kiểm toán SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn TĨM LƯỢC Bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế Thế giới, kinh tế Việt Nam đứng trước khó khăn thách thức mới, nên, muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần sách phù hợp để sản phẩm khách hàng chấp nhận chất lượng giá Trong lĩnh vực sản xuất vậy, doanh nghiệp phải đề biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm mà đảm bảo mang lại lợi nhuận cao Để thực điều giải pháp tối ưu doanh nghiệp phải thực việc thu mua sử dụng nguyên vật liệu thật hợp lý hiệu Thực tốt công việc doanh nghiệp không tiết kiệm chi phí bỏ mà đạt hiệu cao mặt lợi nhuận việc sử dụng vốn Điều khơng mang lại lợi ích mặt vật chất mà đem lại uy tín nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Nhận thức tính cấp thiết tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, sau q trình thực tập cơng ty Cổ phần Carbon Việt Nam em lựa chọn đề tài khóa luận “Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Cổ phần Carbon Việt Nam” Mặc dù hạn chế mặt thời gian kiến thức khóa luận phần cung cấp kiến thức chuyên sâu kế tốn ngun vật liệu tình hình thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty CP Carbon Việt Nam Qua q trình nghiên cứu thực hiện, đề tài khái quát rõ lý thuyết liên quan đến vấn đề nguyên vật liệu, chuẩn mực chế độ liên quan đến vấn đề nguyên vật liệu Bên cạnh khảo sát thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần Carbon Việt Nam, điểm mạnh , điểm yếu đề xuất nhằm hoàn thiện quản lý nguyên vật liệu tồn kho, cơng tác kế tốn ngun vật liệu đơn vị GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng kiến thức để hồn thành đề tài: “Kế tốn ngun vật liệu công ty Cổ phần Carbon Việt Nam” em nhận giúp đỡ hướng dẫn thầy giáo khoa Kế tốn-Kiểm tốn trường Đại Học Thương Mại anh chị phòng Kế tốn, phòng Logistics cơng ty Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo ThS.Trần Mạnh Tường tận tình hướng dẫn góp ý cho em suốt thời gian thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể nhân viên phòng Kế toán cung cấp số liệu giúp đỡ em trình vận dụng kiến thức học vào thực tế Em xin cảm ơn làm việc Công ty tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Với kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi thiếu sót.Em mong nhận góp ý thầy giáo để khóa luận hồn thiện Em xin cảm ơn ! Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Lê Thị Thanh Huyền GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên Bảng 2.1 : Bảng biểu danh mục đăng ký kinh doanh cty CP Carbon Việt Nam Trang 25 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty CP Carbon Việt Nam Trang Hình 2.2: Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty CP Carbon Việt Nam 28 26 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Từ viết tắt DN SXKD NVL CP TNHH XDCB TSCĐ GTGT TK KKTX KKĐK HTK BP HCNS NPP UNC CCDC PNK GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường Ý nghĩa Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Nguyên vật liệu Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tài sản cố định Giá trị gia tăng Tài khoản khai thường xuyên Kiểm định kì Hàng tồn kho Bộ phận Hành nhân Nhà phân phối Ủy nhiệm chi Công cụ dụng cụ Phiếu nhập kho SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường Khoa: Kế toán – Kiểm toán SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu Thực trình sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường quản lý Đảng Và Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ bước đường cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, thách thức trình phát triển đặt bình diện kinh tế vi mơ vĩ mơ Trên bình diện vĩ mơ, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải tạo sức bật nội điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt Cùng với việc hoạch định chiến lược kinh doanh đổi chiến lược thị trường, đổi kỹ thuật cơng nghệ doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác quản trị chi phi nhằm tối thiểu hóa chi phi, tối đa hóa lợi nhuận Để sản xuất hàng may mặc, yếu tố thiểu vải; để xây dựng cơng trình kiến trúc, yếu tố thiếu sắt, thép, xi măng Để bắt đầu trình sản xuất, yếu tố đầu vào thiếu DN sản xuất nguyên vật liệu Nhận thức nguyên vật liệu yếu tố thiếu hoạt động SXKD công ty, nhà quản lý nỗ lực tìm cách để quản lý NVL cách tốt từ lúc thu mua đến lúc đưa vào sản xuất Trong giá thành sản phẩm, giá trị vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, cần biến động nhỏ chi phí vật liệu làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Do vậy, mức giảm chi phí NVL tác động khơng nhỏ đến giá thành, ổn định nguồn cung cấp NVL, giảm chi phí bảo quản NVL, giải phóng số vốn lưu động đáng kể Cơng tác kế tốn NVL giúp cho nhà quản lý nắm bắt thực trạng hoạt động SXKD doanh nghiệp Từ đó, đưa định đắn việc lập dự tốn chi phí NVL, bảo đảm cho việc cung cấp đủ, chất lượng NVL cho sản xuất Giúp cho trình sản xuất diễn nhịp nhàng, kế hoạch xác định nhu cầu dự trữ NVL hợp lý, tránh ứ đọng vốn phát sinh chi phí khơng cần thiết, nhằm đem lại hiệu SXKD doanh nghiệp Trong trình tiếp xúc thực tế với cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Carbon Việt Nam, qua thời gian tìm hiểu tổng quan phần hành kế tốn cơng ty nhận bảo anh chị phòng kế tốn tài chính, em lựa chọn nghiên cứu 7 GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn phần hành kế tốn NVL cơng ty sau trình tìm hiểu sâu sắc thực trạng cơng tác kế tốn NVL Cơng ty q trình thực tập Để cơng tác kể tốn nói chung cơng tác kể tốn NVL nói riêng cơng ty ngày hồn thiện hơn, em xin chọn đề tài: “Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Cỗ phần Carbon Việt Nam” cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận cơng tác kế tốn NVL doanh nghiệp sản xuất tìm hiểu thực trạng Cơng ty CP Carbon Việt Nam, từ đưa đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Công ty CP Carbon Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận cơng tác kế tốn NVL DN sản xuất Bên cạnh đó, khóa luận tập trung giải vấn đề liên quan đến công tác kế tốn NVL Cơng ty CP Carbon Việt Nam để đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty CP Carbon Việt - Nam Phạm vi nghiên cứu:Giới hạn công tác kế tốn NVL Cơng ty CP Carbon Việt Nam với số liệu kế toán chứng từ kế tốn Cơng ty Q 1/2018 Phương pháp thu thập xử lý liệu Phương pháp thu thập, tổng hợp phân tích số liệu, tiêu Phương pháp so sánh, đối chiếu Phương pháp sơ đồ, bảng biểu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Nội dung khóa luận gồm chương: - Chương 1: sở lý luận kế toán NVL Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn NVL Cơng ty CP Carbon Việt Nam Chương 3: Nhận xét đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty CP Carbon Việt Nam GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Một số vấn đề lý luận kế toán NVL 1.1.1 Khái niệm đặc điểm NVL Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành sản xuất phải ba yếu tố bản, là: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Nguyên vật liệu đối tượng lao động-một ba yếu tố trình sản xuất sở vật chất để hình thành nên sản phẩm Khác với tư liệu lao động, nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh định toàn giá trị vật liệu chuyển hết lần vào chi phí kinh doanh kỳ Dưới tác động sức lao động máy móc thiết bị NVL bị tiêu hao tồn hay thay đổi hình thái ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm Do NVL coi yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất nào, đặc biệt trình hình thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Nguyên vật liệu tham gia thường xuyên trực tiếp vào trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Tuỳ vào ngành nghề doanh nghiệp sản xuất khác mà nguyên vật liệu khác ví dụ như: sợi doanh nghiệp dệt, nhựa doanh nghiệp sản xuất ống nhựa, gỗ doanh nghiệp chế biến giấy, mây tre doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… 1.1.2 Vai trò nguyên vật liệu Từ đặc điểm nguyên vật liệu ta thấy rõ vị trí quan trọng nguyên vật liệu trình sản xuất Kế hoạch sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng việc cung cấp nguyên vật liệu không đầy đủ, kịp thời Chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào chất lượng nguyên vật liệu làm Do vậy, để sản xuất sản phẩm tốt, thoả mãn nhu cầu khách hàng cần phải nguyên vật liệu chất lượng cao đảm bảo quy cách chủng loại Mặt khác chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán giá thành sản xuất sản phẩm (trong sản phẩm công nghiệp giá trị nguyên vật liệu chiếm khoảng 50 - 60% giá thành sản xuất, sản phẩm chế biến giá trị nguyên vật liệu chiếm tới 70 - 80% giá thành sản xuất sản phẩm) Vì nên việc tập trung quản lý nguyên vật liệu cách chặt chẽ tất khâu từ thu mua, bảo quản, dự trữ sử dụng nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu vấn đề vô quan trọng mà doanh nghiệp cần phải quan tâm Điều ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm chừng mực việc giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu tiếtkiệm nguồn tài nguyên ngày cạn kiệt dần, sở để tăng sản phẩm xã hội Hơn với xu thị trường nay, với nguồn lực doanh nghiệp việc giảm chi phí nguyên vật liệu cách hợp lý đem lại hội cạnh tranh cho doanh nghiệp, yếu tố định thành công công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, ngun vật liệu vai trò đặc biệt quan trọng doanh nghiệp sản xuất 1.1.3 Phân loại nguyên vật liệu a) Phân loại theo nội dung kinh tế Theo nội dung kinh tế, NVL chia thành loại sau: • NVL chính: đối tựợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm sắt thép doanh nghiệp chế tạo máy, khí, XDCB; Xơ doanh • nghiệp kéo sợi, vải doanh nghiệp may NVL phụ: đối tượng lao động sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm Vật liệu phụ vai trò phụ trợ trình SXKD, sử dụng kết hợp với vật liệu để hồn thiện nâng cao tính chất lượng sản phẩm, sử dụng nhằm mục đích đảm bảo cho cơng cụ dụng cụ hoạt động bình thường, dùng để phục vụ cho yêu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý • Nhiên liệu: dùng để tạo lượng cung cấp nhiệt lượng bao gồm loại thể rắn, lỏng dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị hoạt động trình SXKD như: xăng, dầu, than, đốt Nhiên liệu thực chất vật liệu phụ tách thành nhóm riêng vai trò quan nhằm mục đích quản lý hạch toán thuận tiện 10 10 GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn Phụ lục 19 Trích nhật ký mua hàng Tháng 02/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ NTGS Ghi TK DIỄN GIẢI SH 26/2 Ghi nợ TK NT 26/2 TK 153 Mua lụa dính chịu nhiệt TK 338 TK 133 2.880,000 2,880,000 ………… Tổng cộng Ngày 28 tháng năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn Phụ lục 20 Trích nhật ký mua hàng Tháng 01/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ NTGS DIỄN GIẢI SH 29/1 Ghi nợ TK NT 29/1 Mua dầu DO 0.05%S TK 152 TK 133 20,300,000 2,300,000 Ghi TK TK 331 22,330,000 ………… Tổng cộng Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 21 Sổ TK 152 Tháng 03/2018 ĐVT: Đồng NTGS Chứng từ SH NT DIỄN GIẢI TK đối ứng Số dư đầu kỳ SỐ TIỀN Nợ 7,820,362 22/3 22/3 Mua đá 1-2 Cty Biên Hòa 338 24/3 24/3 Xuất đá 1-2 SX bê tông nhựa rỗng 621 16,102,137 8,204,790 Cộng phát sinh 16,102,137 Số dư cuối kỳ 15,717,709 8,204,790 Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 22 Sổ TK 153 Tháng 02/2018 ĐVT: Đồng NTGS Chứng từ SH NT DIỄN GIẢI TK đối ứng Số dư đầu kỳ 22/3 Mua lụa dính chịu nhiệt 338 28/2 28/2 Xuất lụa dính chịu nhiệt để gia cơng máy thi cơng 623 Số dư cuối kỳ Nợ 26/2 Cộng phát sinh SỐ TIỀN 2,880,000 2,000,000 2,880,000 2,000,000 880,000 Ngày 28 tháng 02 năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 23 Sổ TK 152 Tháng 01/2018 ĐVT: Đồng NTGS Chứng từ SH NT DIỄN GIẢI TK đối ứng Số dư đầu kỳ SỐ TIỀN Nợ 725,000 29/1 29/1 Mua dầu DO 0.05%S 331 31/1 31/1 Xuất dầu DO 0.05%S để chạy máy thi công 623 20,300,000 2,900,000 Cộng phát sinh 20,300,000 Số dư cuối kỳ 18,125,000 2,900,000 Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán Phụ lục 24 Sổ TK 3388-Lê Văn Thành Tháng 3/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ TK NTGS DIỄN GIẢI SH NT ĐƯ Số dư đầu tháng 22/3 22/3 Mua đá 1-2 nhập kho 23/3 23/3 Hoàn ứng tiền mua đá 1-2 Số tiền Nợ 152 141 16,102,137 17,712,000 133 …… … Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 1,610,216 …… … 17,712,000 17,712,353 353 Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán Phụ lục 25 Sổ TK 3388-Nguyễn Đức Hiển Tháng 2/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ TK NTGS DIỄN GIẢI SH NT ĐƯ Số dư đầu tháng 26/2 26/2 Mua lụa dính chịu nhiệt 27/2 27/2 Hồn ứng tiền mua lụa dính chịu nhiệt …… Cộng phát sinh Số dư cuối tháng Số tiền Nợ 153 2,880,000 141 2,880,000 … …… … 2,880,000 2,880,000 Ngày 28 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán Phụ lục 26 Sổ TK 331 Tháng 1/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ TK NTGS DIỄN GIẢI SH NT ĐƯ Số tiền Nợ Số dư đầu tháng 29/1 29/1 Mua dầu DO 0.05%S 152 20,300,000 133 …… … 2,030,000 …… … Cộng phát sinh 22,330,000 Số dư cuối tháng 22,330,000 Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 27 Sổ nhật ký chung Tháng 3/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ DIỄN GIẢI SH 23/3 Số tiền ĐƯ NTGS 22/3 TK NT 22/3 23/3 Nợ Nhập đá 1-2 Cty Biên Hòa Hồn ứng tiền mua đá 152 16,102,137 338 16,102,137 338 16,102,137 133 1,610,216 141 24/3 24/3 Xuất đá 1-2 để sản xuất bê tơng nhựa rỗng 621 152 17,712,000 8,204,790 8,204,790 Cộng Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán Phụ lục 28 Sổ nhật ký chung Tháng 2/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ TK DIỄN GIẢI ĐƯ NTGS SH 26/2 27/2 Số tiền NT 26/2 27/2 Nợ Nhập lụa dính chịu nhiệt Hồn ứng tiền mua lụa dính chịu nhiệt 153 2,880,000 338 338 2,880,000 2,880,000 141 28/2 28/2 Xuất lụa dính chịu nhiệt để gia cố máy thi công 623 153 2,880,000 2,000,000 2,000,000 Cộng Ngày 28 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm toán Phụ lục 29 Sổ nhật ký chung Tháng 1/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ DIỄN GIẢI SH 31/1 Số tiền ĐƯ NTGS 29/1 TK NT 29/1 31/1 Nợ Nhập dầu DO 0.05%S Xuất dầu DO 0.05%S để chạy máy thi cơng 152 20,300,000 331 623 152 20,300,000 2,900,000 2,900,000 Cộng Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 30 Sổ TK 621 Tháng 3/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ NTGS DIỄN GIẢI SH 24/3 Số tiền TK ĐƯ NT 24/3 Nợ Xuất đá 1-2 SX bê tơng nhựa rỗng 152 8,204,790 ………… … …… Kết chuyển sang TK 154 Cộng phát sinh Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn Phụ lục 31 Sổ TK 623 Tháng 2/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ NTGS DIỄN GIẢI SH 28/2 ĐƯ Nợ Xuất lụa dính chịu nhiệt để gia cố máy thi công 153 2,000,000 ………… … …… NT 28/2 Số tiền TK Kết chuyển sang TK 154 Cộng phát sinh Ngày 28 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 32 Sổ TK 623 Tháng 1/2018 ĐVT: Đồng Chứng từ NTGS DIỄN GIẢI SH 31/1 NT 31/1 Số tiền TK ĐƯ Nợ Xuất dầu DO 0.05%S để chạy máy thi công 152 2,900,000 ………… … …… Kết chuyển sang TK 154 Cộng phát sinh Ngày 31 tháng năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế toán – Kiểm toán Phụ lục 33 CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM BIÊN BẢN KIỂM Kho: NM Đồng Nai Thời điểm kiểm kê: ngày 01 tháng 04 năm 2018 Thành phần tham gia kiểm GĐNM: Nguyễn Xuân Giới Phòng Log: Nguyễn Đức Hiển Kế Toán: Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thủ kho: Đinh Thị Thủy Tổ trưởng Emulsion : Vũ Sơn Tùng Tổ trưởng QC: Nguyễn Văn Tiến Kết kiểm kho mặt hàng đây: Tên vật tư ĐV T Tồn sổ sách SL Tồn thực tế GT Đá 1-2 Tấn 124.381 15,717,709 Luạ dính chịu nhiệt mét 2.2 880,000 Dầu DO 0.05%S Lít 1,200 17,400,000 SL Chênh lệch GT SL 1241381 15,717,709 Ghi GT 0 880,000 0 1,200 17,400,000 0 2.2 Ngày 01 tháng 04 năm 2018 THỦ KHO KẾ TOÁN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Th.S Trần Mạnh Tường TỔ TRƯỞNG (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền ... quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, sau q trình thực tập cơng ty Cổ phần Carbon Việt Nam em lựa chọn đề tài khóa luận Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Cổ phần Carbon Việt Nam Mặc dù... Công ty CP Carbon Việt - Nam Phạm vi nghiên cứu:Giới hạn cơng tác kế tốn NVL Công ty CP Carbon Việt Nam với số liệu kế toán chứng từ kế toán Công ty Quý 1/2018 Phương pháp thu thập xử lý liệu Phương... tài: Kế tốn ngun vật liệu công ty Cổ phần Carbon Việt Nam em nhận giúp đỡ hướng dẫn thầy cô giáo khoa Kế toán- Kiểm toán trường Đại Học Thương Mại anh chị phòng Kế tốn, phòng Logistics cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cỗ phần Carbon Việt Nam, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cỗ phần Carbon Việt Nam, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM, NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu mua ngoài

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn