Kế toán chi phí xây dựng công trình Bưu điện Đan Phượng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh

64 7 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:52

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân TĨM LƯỢC Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh ” tập trung trình bày nội dung chủ yếu đây: Về lý luận: Bài viết hệ thống hóa làm rõ vấn đề kế tốn chi phí xây dựng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu chế độ kế toán hành: Trình bày khái niệm chi phí xây dựng nhiệm vụ kế tốn, quy định chuẩn mực kế toán Quyết định 48/2006 QĐ– BTC chi phối nội dung kế toán chi phí xây dựng Về thực tiễn: Bài viết làm rõ thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh với nội dung sau : tổng quan tình hình cơng ty qua đặc điểm công tác tổ chức, quản lý công ty; nhân tố ảnh hưởng tới hình thành phát triển cơng ty nêu thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng ty Từ đối chiếu thực tế với lý luận, đưa nhận xét ưu nhược điểm cơng tác kế tốn chi phí xây dựng công ty đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí xây dựng doanh nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh, bên cạnh việc cố gắng thân em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía SVTH: Nguyễn Thị Thủy 1 Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân nhà trường, thầy cô, bạn bè tập thể cán nhân viên cơng ty để em hồn thiện khóa luận với đề tài: “Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh” Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, giáo trường Đại Học Thương Mại cho em kiến thức bổ ích q trình học tập Em xin chân thành cám ơn hướng dẫn, bảo tận tình Th.S Lương Thị Hồng Ngân với giúp đỡ thành viên phòng Tài - Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên đề tài rộng, phức tạp, thời gian thực khả tiếp cận thực tế nhiều hạn chế, nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Do vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy cơ, tồn thể chú, anh chị Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thủy SVTH: Nguyễn Thị Thủy 2 Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân MỤC LỤC Sơ đồ 1.1.Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty CP Vấn Xây dựng Việt Anh Sơ đồ 2.1.Sơ đồ ghi sổ kế toán - nhật ký sổ Sơ đồ 2.2.Sơ đồ ghi sổ hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.3.Trình tự ghi sổ máy tính Sơ đồ 2.4.Sơ đồ ghi sổ hình thức nhật kí chung Sơ đồ 3.1.Sơ đồ tổ chức máy kế toán SVTH: Nguyễn Thị Thủy 3 Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt ST T Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTC Bộ Tài BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam GTGT Giá trị gia tăng TT Thông MTC Máy thi công CP Cổ phần TSCĐ Tài sản cố định 10 CCDC Công cụ dụng cụ 11 VNĐ Việt Nam đồng 12 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp 14 CPSXC Chi phí sản xuất chung 15 CNTT Công nhân trực tiếp 16 NVPX Nhân viên phân xưởng 17 BHXH Bảo hiểm xã hội 18 BHYT Bảo hiểm y tế 19 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 20 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 21 TK Tài khoản 22 SXKD Sản xuất kinh doanh 23 SD Sử dụng Tiếng nước ST T Từ viết tắt Nghĩa tiếng nước Nghĩa tiếng Việt JSC Joint Stock Company Công ty Cổ phần SVTH: Nguyễn Thị Thủy 4 Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, kinh tế Việt Nam bước phát triển chưa có, đất nước lên vững mạnh mặt.Trong xu hội nhập đặt yêu cầu cấp bách phải hồn thiện hệ thống cơng cụ quản lý kinh tế mà kế tốn phận cấu thành quan trọng Kế tốn vai trò quan trọng hoạt động kinh tế, công cụ tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mơ kiểm tra, kiểm sốt hoạt động doanh nghiệp, khu vực kinh tế Vì đổi mới, hồn thiện cơng tác kế tốn để phù hợp đáp ứng với yêu cầu nội dung trình đổi chế quản lý kinh tế vấn đề thực xúc cần thiết Hiện nay, kinh tế Việt Nam ngành xây dựng ngành sản xuất vật chất lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực xã hội, phận hợp thành kinh tế quốc dân Hàng năm, ngành xây dựng sử dụng lượng vốn Ngân sách Nhà nước nguồn vốn đầu khác với tỉ lệ cao, tạo cở sở vật chất cho xã hội góp phần tăng cường tiềm lực cho đất nước Tuy nhiên đặc thù ngành khác biệt so với ngành khác nên việc hạch tốn phức tạp, cơng tác kế tốn đòi hỏi phải phải xác, cụ thể Chính vai trò kế tốn thực quan trọng kinh tế phát triển Với đặc điểm hoạt động xây lắp lĩnh vực hoạt động tương đối phức tạp nên cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh thực tốt chức trình hạch tốn khơng tránh khỏi hạn chế, tồn điểm chưa hợp lý cần khắc phục việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng, chi phí sản xuất chung để cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thiện Xuất phát từ thực tế nhận thức tầm quan trọng cơng tác hạch tốn chi phí xây dựng nên thời gian thực tập công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh em lựa chọn tên đề tài khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh” SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Bài khóa luận cách nhìn khách quan kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh Qua viết cơng ty thấy rõ ưu điểm số mặt hạn chế tổ chức thực cơng tác kế tốn chi phí xây dựng tham khảo số giải pháp, kiến nghị nêu để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài • Về mặt lý luận: Khái quát vấn đề lý luận kế tốn chi phí xây dựng theo chuẩn mực chế độ kế toán hành nhằm cung cấp nhìn tổng quan hiệu • Về mặt thực tiễn: + Hệ thống hóa lý luận kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng + Nêu điểm mạnh, điểm yếu công tác kế toán doanh nghiệp đưa giải pháp hợp lý + Phân tích số liệu, tình hình hạch tốn chi phí xây dựng Từ đề giải pháp cơng việc hạch tốn chi phí xây dựng tạicơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài kế toán chi phí xây dựng doanh nghiệp xây dựng, cụ thể kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi nội dung: Nghiên cứu kế toán chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh  Phạm vi thời gian: + Thời gian thực tập từ tháng 02/2017 đến ngày 04/2017 + Sử dụng số liệu năm 2016 công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh - Phạm vi khơng gian: Tiến hành nghiên cứu cơng trình Bưu điện Đan Phượng công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh Địa chỉ: Đội 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập liệu, số liệu  Phương pháp quan sát: Thông tin thu thập qua việc quan sát trực tiếp cách làm nhân viên kế toán từ khâu vào chứng từ chuyển chứng từ, tới khâu nhập liệu vào máy Những thông tin giúp đánh giá phần quy trình thực cơng việc Kết thơng tin thu khách quan, xác độ tin cậy cao  Phương pháp điều tra trắc nghiệm: Phương pháp điều tra trắc nghiệm thực dựa việc lấy ý kiến trực tiếp từ nhân viên phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh thông qua phiếu trắc nghiệm lập sẵn Những phiếu trắc nghiệm bao gồm danh sách câu hỏi chuyên môn bao gồm phương án trả lời để người vấn lựa chọn Phiếu điều tra câu hỏi dạng đóng mở ghi rõ mục đích phiếu điều tra Mục đích phương pháp thực để tìm hiểu đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí xây dựng, sổ kế tốn chi phí áp dụng, số sách kế tốn chi phí khác áp dụng Công ty vấn Xây dựng Việt Anh thơng qua cơng trình Bưu điện Đan Phượng Kết thu phương pháp toàn sách kế tốn nói chung tổng quan kế tốn chi phí xây dựng đơn vị  Phương pháp vấn: Thu thập số liệu việc hỏi trực tiếp nhân viên kế toán nhà quản trị công ty Các câu hỏi vấn chuẩn bị trước.Thời gian địa điểm hẹn trước, vấn phòng kế tốn cơng ty Nội dung vấn nhằm tìm hiểu sâu cơng tác kế tốn chi phí xây dựng công ty Kết thu khả quan, số lượng thông tin thu nhiều, việc trao đổi trực tiếp làm sáng tỏ kịp thời vấn đề khúc mắc số liệu kế tốn chứng từ sổ sách công tyPhương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây phương pháp sử dụng tài liệu sẵn nghiên cứu để thu thập thơng tin mong muốn, từ nhìn tổng quan kế toán nguyên vật liệu Sử dụng phương pháp đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu phân loại thông tin để mang lại hiệu chứng từ, sổ sách, BCTC công ty; tài liệu liên quan từ bên qua phương tiện truyền thông website công ty, truyền hình, internet sách chun ngành kế tốn, luận văn khóa trước giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu 4.2 Phương pháp xử lý liệu SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân  Phương pháp tổng hợp liệu: Qua liệu thu thập từ phòng kế tốn, số liệu từ sổ tổng hợp, sổ chi tiết qua đối tượng vấn, em tiến hành tổng hợp liệu để nhận định, đánh giá thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng ty; tìm hiểu hạn chế, nguyên nhân tồn đề xuất số giải pháp.Các liệu thu thập tập hợp lại xếp theo hệ thống chọn lọc  Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích thực thơng qua đối chiếu vật, tượng với để thấy điểm giống khác Trong trình nghiên cứu kế tốn chi phí xây dựng nội dung cụ thể hóa việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức cơng tác kế tốn chi phí xây dựng cơng ty Đối chiếu chứng từ gốc với số liệu liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ sổ bảng tổng hợp chi tiết để kết xác lên báo cáo tài Từ tiến hành so sánh, phân tích đánh giá hiệu thu mặt tồn kèm nguyên nhân để đưa giải pháp, kiến nghị mang tính khả thi cao nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận gồm chương: Chương I: sở lý luận kế tốn chi phí xây dựng doanh nghiệp xây dựng Chương II: Thực trạng kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh Chương III: Các kết luận đề xuất kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Một số lý thuyết kế tốn chi phí xây dựng doanh nghiệp xây lắp 1.1.1 Các khái niệm chi phí xây dựngXây dựng quy trình thiết kế thi công nên sở hạ tầng cơng trình, nhà Hoạt động xây dựng khác với hoạt động sản xuất chỗ sản xuất tạo lượng SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân lớn sản phẩm với chi tiết giống nhau, xây dựng nhắm tới sản phẩm địa điểm dành cho đối tượng khách hàng riêng biệt Tại nước phát triển, ngành công nghiệp xây dựng đóng góp từ 6-9% Tổng sản phẩm nội địa Hoạt động xây dựng bắt đầu việc lên kế hoạch, thiết kế, lập dự tốn thi cơng  tới dự án hoàn tất sẵn sàng đưa vào sử dụng Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu.( theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 01 )  Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa mà doanh nghiệp chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thời kì định  Chi phí sản xuất xây lắp trình chuyển biến vật liệu xây dựng thành sản phẩm tác động máy móc thiết bị sức lao động cơng nhân.Nói cách khác,các yếu tố liệu lao động,đối tượng lao động tác động mục đích sức lao động qua q trình thi cơng trở thành sản phẩm xây dựng.Tất hao phí thể hình thái giá trị chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại khác nhau,cơng dụng mục đích khác song gồm chi phí lao động sống chi phí tiền lương khoản trích theo lương;chi phí lao động vật hoá nguyên vật liệu,khấu hao TSCĐ… + Chi phí sản xuất xây lắp quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận,do việc quản lý giám sát chặt chẽ chi phí cần thiết.Để giám sát quản lý tốt chi phí cần phải phân loai chi phí theo tiêu thức thích hợp  Phân biệt chi phí chi tiêu: + Chi tiêu giảm túy loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích + Chi phí chi tiêu hai khái niệm khác quan hệ mật thiết với Chi tiêu sở phát sinh chi phí, khơng chi tiêu khơng chi phí.Chi phí chi tiêu khác số lượng thời điểm phát sinh, khoản chi tiêu kỳ chưa tính vào chi phí (chi mua nguyên vật liệu chưa sử dụng) nhũng khoản tính vào chi phí kỳ thực tế chưa chi tiêu (chi phí trích trước) SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 1.1.2 Một số lý thuyết kế tốn chi phí xây dựng cơng ty xây lắp 1.1.2.1 Phân loại chi phí xây dựng Việc quản lý sản suất,chi phí sản xuất khơng dựa vào số liệu tổng hợp chi phí sản xuất mà vào số liệu cụ thể loại chi phí theo cơng trình ,hạng mục cơng trình theo thời điểm định  Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chi phí Theo cách phân loai này,các yếu tố nội dung kinh tế xếp chung vào yếu tố khơng phân biệt chi phí sản xuất phát sinh đâu hay dùng vào mục đích sản xuất nhằm tổng hợp cân đối tiêu kinh tế kế hoạch doanh nghiệp.Toàn chi phí sản xuất kỳ doanh nghiệp xây lắp chia thành yếu tố sau: + Chi phí nguyên vật liệu: Là chi phi nguyên vật liệu không phân biệt trực tiếp hay gián tiếp xi măng,sắt thép… + Chi phí sử dụng nhân cơng:Là chi phí tiền lương khoản trích theo lương +Chi phí khấu hao TSCĐ:Bao gồm tồn số tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp +Chi phí dịch vụ mua ngồi:Là số tiền phải trả dịch vụ mua sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiền điện,tiền nước,tiền vấn,… +Chi phí khác tiền:Bao gồm chi phí dùng chi hoạt động sản xuất kinh doanh ngồi bốn yếu tố chi phí nêu Việc phân loại chi phí theo yếu tố ý nghĩa lớn quản lý.Nó cho biết cấu chi phí theo nội dung kinh tế để phân tích đánh giá tình hình thực dự tốn chi phí sản xuất.Nó sở lập dự tốn chi phí sản xuất ,lập kế hoạch cung ứng vật ,kế hoạch quỹ tiền lương,tính tốn nhu cầu sử dụng vốn lưu động định mức.Đối với cơng tác kế tốn sở để lập báo cáo tài ,giám đốc tình hình thực dự tốn chi phí sản xuất,ngồi sở để tính thu nhập quốc dân(c+v+m),đánh giá khái quát tình hình tăng suất lao động  Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Cách phân loại dựa vào cơng dụng chi phí đối tượng ,trong xây lắp giá thành sản phẩm chia thành khoản mục chi phí sau : + Chi phí ngun vật liệu trực tiếp:Phản ánh tồn nguyên vật liệu chính,phụ,nhiên liệu…tham gia trực tiếp vào việc tạo nên thực thể cơng trình + Chi phí nhân cơng trực tiếp:Là tồn tiền lương chính,lương phụ,phụ cấp nhân công trực tiếp xây lắp công trình;cơng nhân vận chuyển ,bốc dỡ vật 10 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Định khoản: Chi phí nhân cơng trực tiếp hạch tốn TK 1542 Ví dụ 2: Với cơng trình Bưu điện Đan Phượng, tháng 09, dựa vào bảng chấm công, bảng tổng hợp tốn tiền lương kế tốn tính tổng lương phải trả cho CNTT sản xuất tháng là: 25.489.998, kế tốn sử dung TK 1542- Cơng trình Bưu điện Đan Phượng định khoản sau: Hạch toán chi phí lương: Nợ TK 1542- Cơng trình Bưu điện Đan Phượng: 25.489.998 TK 334: 25.489.998 Khi tốn lương: Nợ TK 334 : 25.489.998 TK 111: 25.489.998 2.2.3.3 Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng: Khoản mục chi phí sử dụng máy thi cơng khoản mục chi phí riêng doanh nghiệp thực xây lắp với tính chất công việc xây dựng công nghiệp dân dụng, khối lượng công việc lớn, sản phẩm làm cơng trình hạng mục cơng trình lớn nên khơng thể sản xuất dựa sức người mà phải hỗ trợ máy móc, thiết bị,…Vì mà công tác sản xuất xây lắp việc sử dụng máy thi công quan trọng cần thiết để đạt hiệu quả- suất cao Công ty thành lập đội máy thi công riêng, tiến hành xây lắp cơng trình theo phương thức thi cơng hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp máy, phục vụ thi cơng bên ngồi Hợp đồng Chi phí sử dụng máy thi cơng Cơng ty bao gồm khoản chi phí khấu hao xe, máy phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp khoản chi phí th máy thi cơng từ bên ngồi với công suất lớn nhằm để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công + Đối với nghiệp vụ th ngồi máy thi cơng sau thi cơng xong cơng trình theo hợp đồng, cơng ty vào hoá đơn GTGT để toán Đồng thời, kế tốn đưa vào TK 623- chi phí sử dụng máy thi cơng chi tiết cho cơng trình- hạng mục cơng trình Ví dụ 4: Trong tháng 10 cơng ty tiến hành th máy thi cơng từ bên ngồi để thi cơng cơng trình Bưu điện Đan Phượng, sau cơng việc hồn thành bên cho th lập hố đơn, cơng ty tốn tiền mặt trị giá 11.000.000 đồng 50 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Kế tốn sử dụng TK 1543- Chi phí sử dụng máy thi công định khoản: Nợ TK 1543 : 10.000.000 Nợ TK 1331 : 1.000.000 TK 111: 11.000.000 2.2.3.4 Hạch tốn chi phí sản xuất chung (chi phí SXC): Chi phí SXC yếu tố chi phí để tạo phí sản xuất xây lắp, khoản chi phí góp phần làm hồn thiện cho cơng tác tổng hợp chi phí nhằm tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí SXC Cơng ty bao gồm lương nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích lương theo tỷ lệ qui định (24%) nhân viên quản lý đội cơng nhân trực tiếp tham gia xây lắp, chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động đội, chi phí vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ chi phí khác phát sinh kỳ liên quan đến hoạt động đội như: chi phí vận chuyển, chi phí điện - nước, chi phí tiếp khách, xăng xe,… Khoản mục chi phí Cơng ty hạch tốn vào TK 1544- chi phí SXC Đối với chi phí SXC phát sinh cơng trình - hạng mục cơng trình tập hợp cho cơng trình - hạng mục cơng trình đó, phát sinh mà liên quan đến nhiều cơng trình kế tốn tiến hành phân bổ chi phí SXC theo tiêu thức phân bổ chi phí NVLTT Cơng thức phân bổ sau: Mức CP SXC cần phân bổ cho đối Tổng CP SXC cần phân bổ Tổng CP NVLTT tất đối tượng = tượng 2.2.3.4.5 Chi phí nhân viên phân xưởng Tổng CP NVLTT x đối tượng Chi phí bao gồm khoản tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương nhân viên quản lý nhân viên phục vụ đội xây dựng, khoản trích như: KPCĐ, BHXH, BHYT tính theo qui định hành tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý đội,… Đối với nhân viên quản lý đội /tổ sản xuất cách tính lương tương tự cơng nhân trực tiếp sản xuất (tức hình thức trả lương theo thời gian, vào số ngày làm tháng số công làm thêm có) Hàng tháng, cơng nhân phải tự 51 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân điền vào bảng chấm công gửi cho phó Giám đốc ký duyệt, chuyển cho phòng kế tốn, kế tốn nhiệm vụ tính số tiền phải trả nhân viên quản lý, tiền lương làm thêm lập bảng toán tiền lương (Phụ lục 05) Riêng khoản trích theo lương như: BHYT, BHXH, KPCĐ cơng ty trích cho cơng nhân biên chế Công ty mà không bao gồm cơng nhân th ngồi Căn tiền lương tháng công nhân viên mà cuối tháng kế tốn trích khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ qui định Ví dụ 5: Cơng ty tính khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng tháng sau: Tổng số lương NVPX CT BĐ Đan Phượng T10 50.700.000 đ (theo bảng toán tiền lương NVPX) Khoản trích theo lương tính vào chi phí T10 là: 50.700.000 x 24% = 12.168.000 đ Kế toán sử dụng TK 1544- Chi phí nhân viên phân xưởng định khoản: Nợ TK 1544 :12.168.000 TK 338: 12.168.000 2.2.3.4.6 Chi phí dịch vụ mua ngồi: Bao gồm chi phí như: vận chuyển thiết bị, vận chuyển vật tư, chi phí điện nước, …Khi phát sinh chi phí tổ/đội trưởng tập hợp hoá đơn - chứng từ kèm theo viết giấy đề nghị toán hoàn tạm ứng cho ban Giám đốc Sau ký duyệt chuyển sang phòng kế tốn để hồn ứng tốn sở hoá đơn chứng từ tổ/ đội trưởng mang tới Kế toán hoá đơn, chứng từ lập bảng tổng hợp chi phí dịch vụ mua ngồi theo quí 2.2.3.4.7 Đối với chi phí khấu hao TSCĐ: Cơng ty sử dụng TK 1545 để hạch tốn khoản mục chi phí này, hàng tháng kế tốn sổ sổ chi tiết khấu hao TSCĐ Công ty tiến hành lập bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho sản xuất chung tháng Ví dụ 6: Dựa vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ,chi phí khấu hao TSCĐ tháng 10 cơng trình Bưu điện Đan Phượng 5.000.000 đồng, kế tốn sử dụng TK 1545 Chi phí khấu hao TSCĐ hạch tốn: Nợ TK 1545 : 5.000.0000 TK 214: 5.000.000 52 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 2.2.3.4.8 Đối với chi phí cơng cụ sản xuất: Khoản áp dụng cho cơng cụ dụng cụ giá trị nhỏ- chưa đủ điều kiện để tính vào giá trị TSCĐ bao gồm chi phí như: trang bị, bảo hộ lao động cho công nhân, Đối với CCDC giá trị nhỏ xuất dùng, (căn vào phiếu xuất kho) mua sử dụng (căn vào hố đơn, chứng từ) tồn giá trị tính lần vào chi phí sản xuất chung Ví dụ 8: Ngày 10/1 công ty xuất dùng CCDC thuộc loại sử dụng lần giá trị 2.000.000 đ Kế tốn định khoản: Nợ TK 1545: 2.000.000 TK 153 (100% giá trị CCDC): 2.000.000 2.2.3.4.9 Đối với chi phí khác: chi phí lều trại, chi phí xăng xe, chi phí thuê nhà, tiếp khách, giao dịch đội trưởng đội thi cơng thu thập chứng từ gốc liên quan hoá đơn GTGT, Giấy biên nhận viết giấy đề nghị hồn ứng Khoản chi phí hạch toán TK 154 Kế toán lập bảng tổng hợp chi phí khác tiền Tổng hợp chi phí SXC: Căn vào số liệu khoản chi phí SXC tập hợp kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí SXC tiến hành phân bổ chi phí SXC chung cho cơng trình, hạng mục cơng trình Khoản chi phí SXC kế tốn tiến hành lập bảng phân bổ cho cơng trình- hạng mục cơng trình thi cơng q với tiêu thức phân bổ Chi phí NVLTT tiêu hao Chẳng hạn, kế toán phân bổ tiền lương nhân viên phân xưởng cho cơng trình Bưu điện Đan Phượngnhư sau: Trong quí I, tiền lương nhân viên phân xưởng 241 343 049 đ, chi phí NVLTT tiêu hao cho xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng 207 489 623 đ tổng chi phí NVLTT tiêu hao q I cho việc xây dựng cơng trình 960 420 013 đ Tiền lương nhân viên p.bổ cho CT 241 343 049 = BĐ Đan Phượng = 148 651 424 đ 960 420 013 x 207 489 623 Số liệu tập hợp vào bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 53 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 2.2.3.5 Kế toán xử lý thiệt hại thi công Các doanh nghiệp xây lắp tránh khỏi thiệt hại trình sản xuất, đặc điểm ngành xây dựng tiến hành trời nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên gặp nhiều rủi ro, tạo nên khoản thiệt hại bất ngờ ngồi dự tốn Đây ngun nhân làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận doanh nghiệp Do đó, kế tốn phải hạch tốn xác giá trị thiệt hại sản xuất với nguyên nhân thiệt hại nhằm phản ánh kết sản xuất giúp DN đưa biện pháp xử lý kịp thời để tránh thiệt hại sau Thiệt hại sản xuất xây lắp bao gồm thiệt hại phá làm lại thiệt hại ngừng sản xuất + Thiệt hại phá làm lại: xây lắp sai thiết kế, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không bên giao thầu nghiệm thu buộc phải thêm chi phí sửa chữa phá làm lại cho đạt yêu cầu nghiệm thu + Thiệt hại ngừng sản xuất: nguyên nhân thời tiết, không cung ứng kịp thời vật tư, nhân công… Đối với Công ty Cổ phần vấn xây dựng Việt Anh, quản lý chặt chẽ từ khâu thiết kế, thi công đến quản lý chất lượng thi cơng cơng trình nên từ khởi cơng đến không xảy cố dẫn đến thiệt hại chi phí chất lượng tiến độ thi cơng cơng trình Bưu điện Đan Phượng 2.2.3.6 Tổng hợp chi phí sản xuất: Cuối kỳ kế tốn tồn khoản mục chi phí sản xuất bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí SXC tập hợp kết chuyển vào TK 155- thành phẩm, mở chi tiết cho cơng trình - hạng mục cơng trình Cơng ty áp dụng phương pháp tập hợp chi phí phương pháp trực tiếp phí phát sinh cơng trình hạch tốn tổng hợp vào cơng trình từ bắt đầu đến hồn thành Giá trị cơng trình- hạng mục cơng trình hồn thành kỳ xác định theo phương pháp cộng chi phí Bút tốn kết chuyển định khoản sau: + Kết chuyển chi phí NVLTT: Nợ TK 155- CT BĐ Đan Phượng: 207 489 623 TK 1541- 207 489 623 54 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân + Kết chuyển chi phí NCTT: Nợ TK 155 –CT BĐ Đan Phượng: 218 639 253 TK 1542: 218 639 253 + Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công: Nợ TK 155 – CT BĐ Đan Phượng: 43 654 270 TK 1543: 43 654 270 + Kết chuyển chi phí SXC: Nợ TK 155 - CT BĐ Đan Phượng: 222 388 275 TK 1544: 222 388 275 Kế tốn tổng hợp chi phí phát sinh kỳ lập bảng tổng hợp chi phí phát sinh * Kế tốn nhập liệu vào phần mềm kế tốn, máy tính tự động chuyển liệu kết xuất sổ chi tiết, sổ NKC, sổ TK liên quan Cuối tháng, kế toán vào phần mềm kế toán, vào mục sổ sách kế toán, vào mục sổ kế toán chi tiết theo tài khoản cho TK 1541,1542,1543,1544,1545 để in sổ kế toán CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH BƯU ĐIỆN ĐAN PHƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG VIỆT ANH 3.1.Kết luận 3.1.1.Nhận xét, đánh giá chung Cơng tác hạch tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty CP vấn Xây dựng Việt Anh thực cách logic, khoa học với việc đánh giá tầm quan trọng phần hành kế tốn Cơng ty lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí cho cơng trình, đồng thời lựa chọn phương pháp hạch tốn hồn tồn phù hợp với đối tượng hạch tốn chi phí xây dựng Mọi chi phí phát sinh cơng trình tập hợp theo khoản mục tạo điều kiện cho công tác đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xác 3.1.2 Phát 3.1.2.1 Ưu điểm 55 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân + Về chi phí NVLTT: Vật mua chuyển thẳng chân cơng trình xây dựng chuyển kho Cơng ty hồn tồn phù hợp với đặc điểm ngành sản xuất xây lắp.Với nhu cầu sử dụng vật lập dự tốn giúp Cơng ty chủ động việc thi công liên tục, đáp ứng tiến độ thi cơng cơng trình.Chất lượng vật phần lớn đảm bảo, nên chất lượng cơng trình nâng cao Các chứng từ lập theođúng chế độ kế toán hành việc lập sổ chi tiết NVL giúp Cơng ty theo dõi tình hình sử dụng NVL so sánh giá trị NVL cơng trình- hạng mục cơng trình với + Về chi phí nhân cơng trực tiếp: Kế toán xác định tiền lương tổng hợp cơng nhân viên dựa bảng chấm cơng xác nhận đội/ tổ trưởng nên việc tính hạch tốn lương thực cách xác + Về chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung hạch toán tài khoản 1544 Chi phí SXC phát sinh cơng trình- hạng mục cơng trình tập hợp trực tiếp cho cơng trình- hạng mục cơng trình đó, chi phí SXC phát sinh liên quan đến nhiều cơng trình - hạng mục cơng trình phân bổ hợp lý, đảm bảo tính xác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm + Về sổ sách chi tiết: Nhìn chung, cơng tác kế tốn thực theo thể lệ pháp lệnh kế toán thống Việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương đối kịp thời, liên tục đầy đủ Doanh nghiệp thực tương đối tốt hạch toán kinh doanh, cung cấp số liệu tương đối tin cậy cho cơng tác tính giá thành sản phẩm DN Doanh nghiệp mở sổ kế toán theo dõi chi tiết tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm theo cơng trình, đơn đặt hàng cho phép đánh giá tình hình thực định mức chi phí, dự tốn chi phí, giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình, đồng thời cho biết sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn cơng trình hợp lý hay chưa, để nhà quản lý DN biện pháp quản lý giá thành hợp lý tạo điều kiện cho công tác quan lý, kế toán thực tốt 56 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 3.1.2.2Những mặt tồn tại: Với đặc điểm hoạt động xây lắp lĩnh vực hoạt động tương đối phức tạp nên với thành tựu đạt trình bầy trên, cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành thực tốt chức mình.Tuy nhiên, trình hạch tốn khơng tránh khỏi hạn chế, tồn điểm chưa hợp lý cần khắc phục để cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thiện + Chi phí NVLTT: Đây yếu tố mang tỷ trọng lớn việc hồn thành cơng trình xây dựng, vật cung cấp với số lượng lớn hình thức khốn gọn cho đội Mặt khác, cơng ty chưa quan tâm mức việc quản lý sản phẩm dư thừa cơng trình xa cơng ty việc thu mua NVL chuyển thẳng tới cơng trình mà không qua kho Điều tạo lỏng lẻo quản lý khoản chi phí, giúp mưu lợi cá nhân Việc tổ chức quản lý loại vật tư, nhiên liệu không tốt, việc sử dụng chưa tiết kiệm sử dụng cách hiệu + Chi phí NCTT: Chi phí NCTT Cơng ty ngồi khoản phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất bao gồm chi phí nhân viên vận hành- sử dụng máy thi công mà khoản phải hạch toán vào chi phí sử dụng máy thi cơng 1542 Điều làm cho chi phí NCTT tăng đồng nghĩa với việc chi phi sử dụng máy thi công giảm làm ảnh hưởng trực tiếp tới cấu khoản mục chi phí chi phí sản xuất Cơng nhân trực tiếp thi cơng cơng trình khơng cơng nhân DN mà cơng nhân th ngồi Việc thuê dựa vào chứng từ thuê phải trả, thông qua biên nhận chữ ký cơng nhân nên việc trả lương gian lận + Chi phí sử dụng máy thi cơng: Doanh nghiệp chưa tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn, bảo trì máy thi cơng Việc quản lý hiệu thời gian sử dụng máy chưa đạt hiệu qua cao, công tác kiểm tra bảo dưỡng máy thi cơng nên máy móc thường bị hư hỏng, số máy móc xuống cấp nên tiệu hao lượng nhiên liệu lớn + Chi phí sản xuất chung: Ngồi khoản mà Cơng ty hạch tốn vào chi phí SXC chi phí SXC bao gồm khoản chi phí máy thi cơng như: chi phí xăng - dầu, sửa chữa, …làm cho khoản mục chi phí SXC tăng so với bình thường.Mặt khác, 57 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân khoản trích BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN (24%) cơng nhân sản xuất trực tiếp đưa vào chi phí SXC chế độ kế tốn lại khơng chi tiết cho cơng trình - hạng mục cơng trình mà lại đưa chung vào TK 1544 kỳ tiến hành phân bổ + Về chứng từ: Thứ nhất, tổ chức chứng từ kế toán qua khảo sát, Doanh nghiệp tập hợp chứng từ chậm thường dồn vào cuối tháng, cơng trình vùng sâu, vùng xa không trang bị thiết bị khó khăn việc bố trí kế toán Việc lưu giữ chứng từ kế toán thời gian đợi toán thường bị thất lạc, mát khơng nghiệp vụ nên việc xử lý chứng từ thường muộn không tổ chức phát hành hoá đơn xử lý kịp thời Về luân chuyển chứng từ, DN hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình đường gặp nhiều khó khăn cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời đầy đủ Khó khăn việc luân chuyển chứng từ từ địa điểm thi công đến văn phòng kế tốn chậm, khơng kịp thời Do đó, Cơng ty cần biện pháp qui định cụ thể hơn, đôn đốc việc luân chuyển chứng từ cho phù hợp Thứ hai, tổ chức tài khoản kế toán: Cách mở tài khoản chi tiết tài khoản tập hợp CPSX tính GTSP chưa hợp lý, để phục vụ cho việc hạch toán quản lý CPSX GTSP xác 3.2 Các đề xuất kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Việt Anh 3.2.1 Về kế toán chi phí xây dựng Hồn thiện hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí NVLTT khoản mục chi phí tỷ trọng lớn gía thành sản phẩm xây lắp đòi hỏi phải quản lý cách chặt chẽ nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Để đảm bảo công tác quản lý tốt, Công ty nên qui định khoản chi phí mua NVL giá trị lớn- phát sinh thường xun lựa chọn ký kết hợp đồng cung ứng vật trực tiếp với nhà cung cấp uy tín- tin tưởng để đảm bảo chất lượng số lượng NVL, từ làm cho chất lượng cơng trình ngày nâng cao 58 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Cần quản lý chặt chẽ NVL mua xuất thẳng cơng trình, tránh để sử dụng lãng phí NVL lợi cá nhân Hoàn thiện hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Theo cách hạch tốn Cơng ty, tồn khoản tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp trả cho người lao động (không phân biệt lao động thuộc Công ty hay lao động th ngồi) hạch tốn TK 334 - Phải trả người lao động mà không chi tiết tài khoản cấp Theo chế độ kế tốn hành TK 334 chi tiết thành hai tài khoản cấp gồm: TK 3341- Phải trả công nhân viên: Phản ánh khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả cho cơng nhân viên doanh nghiệp tiền lương, lương phụ, phụ cấp, khoản tính chất lương,… khoản phải trả khác thuộc thu nhập công nhân viên (thuộc biên chế doanh nghiệp) TK 3348- Phải trả người lao động khác: Dùng để phản ánh khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả cho lao động khác không thuộc biên chế công ty Như vậy, việc hạch tốn TK 334 Cơng ty thực so với chế độ kế toán chưa phù hợp - không thấy tỷ trọng tiền lương, phụ cấp trả cho lao động thuộc biên chế công ty tiền công phải trả cho lao động th ngồi tổng chi phí nhân cơng trực tiếp Do đó, kế tốn Cơng ty cần phải hạch tốn chi tiết TK 334, nhận định rõ khoản phải trả cho lao động thuê ngoài, từ cung cấp thơng tin cho Ban quản lý để nắm bắt tình hình chặt chẽ sách quản lý phù hợp Mặt khác, việc trích trước tiền lương nghỉ phép cán nhân viên nói chung cơng nhân trực tiếp sản xuất nói riêng chưa thấy thực Cơng ty Đây khoản ảnh hưởng tới việc tính giá thành sản phẩm Công ty kế tốn cần phải thực trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất Cơng ty khơng thể bố trí cho lao động trực tiếp nghỉ phép đặn kỳ hạch toán tính thời vụ nên kế tốn phải dự tốn tiền lương nghỉ phép để tiến hành trích trước tính vào chi phí kỳ hạch tốn theo số dự tốn với cách tính: Mức trích trước tiền = Tổng lương thực tế X lương công nhân nghỉ kỳ trả cơng nhân trực Tỷ lệ trích trước 59 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp phép theo kế hoạch Trong đó: GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân tiếp sản xuất Tổng tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch Tỷ lệ trích trước = năm công nhân trực tiếp sản xuất Tổng tiền lương kế hoạch năm công X 100 nhân trực tiếp sản xuất Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế hoạch lao động trực tiếp kế tốn định khoản: Nợ TK 154: TK 335: Khi lao động trực tiếp nghỉ phép kế hoạch phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả kế tốn ghi: Nợ TK 154: TK 334: Ví dụ với tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ phép kế hoạch lao động trực tiếp cơng ty 2%, tổng lương thực tế quý trả công nhân trực tiếp sản xuất công ty 392 168 157 (Phụ lục 29) mức trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép theo kế hoạch 843 363 Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế hoạch lao động trực tiếp kế tốn định khoản: Nợ TK154: 843 363 TK 335: 843 363 Khi lao động trực tiếp nghỉ phép kế hoạch phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả 945 567 kế toán ghi: Nợ TK 335: 945 567 TK 334: 945 567 Hồn thiện hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng: Thường xun sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng để tránh máy hỏng hóc Quản lý hiệu thời gian sử dụng máy tránh gây lãng phí Hồn thiện chi phí SXC: Hiện cơng ty đưa chi phí dành cho máy thi cơng vào cho chi phí SXC, làm cho chi phí SXC tăng lên Vậy cơng ty nên tách riêng chi phí dành cho máy thi cơng tập hợp riêng, kế toán nên lập bảng tổng hợp chi phí SXC để 60 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân tập hợp chi phí SXC phát sinh kỳ Khi việc theo dõi trở nên thuận tiện Các khoản trích theo lương CNTT sản xuất Cơng ty nên hạch tốn chi tiết cho cơng trình- hạng mục cơng trình để đảm bảo tính hợp lý chi phí phát sinh cơng trình 3.2.2 Về vấn đề khác Hồn thiện chứng từ: Việc luân chuyển chứng từ phòng kế tốn để hạch tốn chậm, khơng nguyên nhân khách quan địa điểm thi công cơng trình xây dựng thường xa, nằm rải rác nhiều địa bàn mà nguyên nhân chủ quan từ phía tổ/đội thi cơng khơng thực trách nhiệm luân chuyển chứng từ Để khắc phục tình trạng Cơng ty cần qui định thời gian nộp chứng từ để kế toán số liệu, xử lý liệu phản ánh kịp thời Thời gian Công ty nên qui định theo kiểu mở tức thời gian nộp chứng từ nên vào phạm vi địa bàn cơng trình thi cơng, đồng thời biện pháp khen thưởng - kỷ luật rõ ràng vậy, việc luân chuyển chứng từ đảm bảo công tác kế tốn kịp thời Đẩy mạnh cơng tác quản lý bồi dưỡng cho cán công nhân viên: Thực tế cho thấy, nhân viên trình độ tiếng Anh chưa cao, lúng túng việc đọc vẽ, yêu cầu kỹ thuật, thích tiếng nước ngồi Vì vậy, để thuận tiện giao tiếp trao đối công việc cán công nhân viên thuộc khối văn phòng Cơng ty cần thiết phải trau dồi thêm ngoại ngữ cách tạo điều kiện cho họ học thêm Ngồi ra, cơng ty cần biện pháp quản lý nhân tốt, biện pháp quản lý nhân tốt phải biện pháp mà phải kết hợp lợi ích chung Công ty lợi ích riêng (lợi ích vật chất tinh thần) người lao động Do vậy, để đạt hiệu cao cơng việc, Cơng ty cần sách thưởng phạt rõ ràng, chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần lao động cán công nhân viên Công ty nên tạo điều kiện cho cán công nhân viên đặc biệt nhân viên làm việc Phòng kế tốn học lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho họ nắm vững nhanh chóng áp dụng chế độ kế toán theo quy chế 61 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân hành, cơng tác kế tốn phải ln tn thủ theo chế độ kế tốn, đặc biệt tìm hiểu, nắm vững Luật thuế Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cơng tác kế tốn khơng vi phạm luật kế tốn, Luật khác liên quan Mặt khác, phải ý tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân tham gia sản xuất sản phẩm xây lắp 3.3 Điều kiện thực đề xuất công ty - Tổ chức công việc: Tổ chức công việc từ công ty xuống đội gắn với hạng mục cơng trình phải khoa học, hợp lý; người, việc làm cho công việc hồn thành hiệu - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Phải chuyên sâu, chuyên ngành công tác kế toán cách đào tạo kèm cặp chỗ, gửi đào tạo trường chuyên ngành kế toán, nâng cao nghiệp vụ cho đối tượng - Tin học hố cơng tác kế tốn: Doanh nghiệp đứng Công nghệ tin học nên việc áp dụng tin học cần thiết, việc công ty áp dụng phần mềm kế tốn phù hợp, cơng ty nên nối mạng rộng rãi từ lãnh đạo công ty đến phòng ban, đội sản xuất để việc trao đổi thơng tin nhanh chóng KẾT LUẬN Như biết, cơng tác kế tốn cơng việc quan trọng tồn phát triển Cơng ty Nó cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời mặt cơng ty như: tình hình sản xuất, cơng nợ, doanh thu, khoản phải nộp Nhà nước,… tình tình lợi nhuận cơng ty, từ ban lãnh đạo hướng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất thị trường thường khó tránh khỏi tình trạng lãi giả - lỗ thật việc xác định khoản chi phí phát sinh doanh nghiệp khơng xác, hợp lý với chế độ kế toán hành đặc biệt cơng tác xác định chi phí sản xuất doanh nghiệp Vấn đề mối quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây lắp nói chung Cơng ty CP vấn Xây dựng Việt Anh nói riêng bối cảnh kinh tế mà sức cạnh tranh ngày mạnh mẽ mang tính liệt Sau thời gian thực tập Công ty CP vấn Xây dựng Việt Anh em hiểu rõ lý luận học đồng thời biết việc ứng dụng lý luận vào thực 62 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân tế Nhìn chung, cơng tác kế tốn chi phí xây dựng cơng ty số hạn chế đáp ứng yêu cầu đề Do kinh nghiệm thức tế ít, trình độ hạn mà thời gian thực tập không dài nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy - giáo, cán kế tốn phòng kế tốn Cơng ty để giúp em hồn thành tốt chuyên đề Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, giáo trường Đại Học Thương Mại cho em kiến thức bổ ích trình học tập Em xin chân thành cám ơn hướng dẫn, bảo tận tình ThS.Lương Thị Hồng Ngân với giúp đỡ thành viên phòng Tài - Kế tốn Công ty CP vấn Xây dựng Việt Anh tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thủy 63 SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam – 2006, NXB Tài TS Nguyễn Tuấn Duy, TS Đặng Thị Hòa – 2010, Giáo trình Kế tốn tài chính, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài ban hành Website Kế tốn: www.webketoan.com www.tapchiketoan.com www.danketoan.com Các luận văn khóa trước SVTH: Nguyễn Thị Thủy Lớp: K11CK8 ... cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh Chương III: Các kết luận đề xuất kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt. .. xây dựng, cụ thể kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi nội dung: Nghiên cứu kế tốn chi phí xây dựng. .. phí xây dựng nên thời gian thực tập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh em lựa chọn tên đề tài khóa luận tốt nghiệp Kế tốn chi phí xây dựng cơng trình Bưu điện Đan Phượng Cơng ty Cổ phần Tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí xây dựng công trình Bưu điện Đan Phượng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh, Kế toán chi phí xây dựng công trình Bưu điện Đan Phượng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG, 1 Một số lý thuyết về kế toán chi phí xây dựng tại các doanh nghiệp xây lắp, 2 Kế toán xây dựng theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán trên máy tính, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN ĐAN PHƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT ANH, CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN ĐAN PHƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT ANH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn