Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam

80 23 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:43

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trường có điều tiết nhà nước, doanh nghiệp hoạt động môi trường cạnh tranh phải đối mặt với khó khăn thách thức Để tồn tại, phát triển, đứng vững thị trường, nâng cao thể cạnh tranh doanh nghiệp cần có chiến lược biện pháp quản lý hiệu Lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới, để đạt đươc mục tiêu đòi hỏi phận cơng ty phải có phối hợp nhịp nhàng, nhà quản lý phải đưa định phù hợp thời điểm cần thiết Chính kế tốn doanh nghiệp có vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin phục vụ cơng tác quản lý điều hành Điều đòi hỏi cơng tác kế tốn kế tốn kết kinh doanh ngày cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày lớn kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề em chọn đề tàiKế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam” Bài khóa luận có nội dung việc nghiên cứu lý luận kết kinh doanh, đồng thời nghiên cứu thực trạng kế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam việc sử dụng, luân chuyển chứng từ, tài khoản sử dụng tài khoản Qua đánh giá thực trạng kế tốn công ty nhằm làm rõ ưu nhược điểm tồn đưa biện pháp khắc phục với mong muốn làm sở tham khảo công ty việc nâng cao hiệu kinh doanh tương lai SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường đại học Thương Mại, nhờ bảo tận tình thầy em trang bị cho kiến thức chuyên ngành kỹ cần thiết làm việc Cùng với khoảng thời gian thực tập cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam giúp đỡ anh chị phòng kế tốn tài em có hội vận dụng kiến thức học vào thực tế, học hỏi thêm nhiều kỹ cần thiết công việc Do thời gian thực tập tương đối ngắn, kiến thức nhiều hạn chế nên q trình thực khóa luận khơng chánh khỏi sai sót khuyết điểm Em mong nhận góp ý thầy khoa Kế Tốn- Kiểm Tốn tồn thể anh chị phòng kế tốn tài cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn bảo nhiệt tình PGS.TS Trần Thị Hồng Mai giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn tài cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam giúp em hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU i LỜI CẢM ƠN ii Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập sử lý liệu 4.2 Phương pháp phân tích liệu .3 Kết cấu khóa luận .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận chung kết kinh doanh doanh nghiệp .5 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nội dung kết kinh doanh 1.1.3 Yêu cầu quản lý kết kinh doanh 12 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán kết kinh doanh 13 1.2 Nội dung kế toán kết kinh doanh 13 1.2.1 Kế toán kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 13 1.2.2 Kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp (theo thông tư 133/ 2016/ TTBTC ngày 26/08/2016) 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRANG TRÍ NỘI THẤT TNJ VIỆT NAM 35 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 35 2.1.1 Tổng quan cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam .35 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 38 2.2 Kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 42 2.2.1 Nội dung phương pháp xác định kế kinh doanh 42 SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán 2.2.2 Phương pháp kế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 46 Chương 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT TNJ VIỆT NAM 58 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 58 3.1.1 Những kết đạt 58 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 61 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam .62 3.2.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ công ty 63 3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản kế tốn kết kinh doanh 65 3.2.3 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn 68 3.3 Điều kiện thực .70 3.3.1 Về phía Nhà nước 70 3.3.2 Về phía cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNj Việt Nam 71 KẾT LUẬN 72 PHỤ LỤC SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 SVTH: Đàm Thị Hoa Từ viết tắt CCDC VKD HĐKD TNHH LN TSDH TSNH TSCĐ VNĐ BH CCDV CP QLDN VCSH BCTC Nội dung Công cụ dụng cụ Vốn kinh doanh Hoạt động kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Lợi nhuận Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Tài sản cố định Việt Nam đồng Bán hàng Cung cấp dịch vụ Chi phí Quản lý doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu Báo cáo tài GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu  Về lý luận Trong xu hội nhập kinh tế thị trường doanh nghiệp có nhiều hội phát triển, mở rộng đồng thời gặp phải khó khăn thách thức Để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi hoàn thiện máy công tác tổ chức để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận Kế tốn cơng cụ cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý đối tượng bên ngồi doanh nghiệp Kế tốn kết kinh doanh công cụ quan trọng hệ thống kế toán, nghiệp vụ, hoạt động phát sinh doanh nghiệp đến công việc cuối xác định kết kinnh doanh, xác định xu hướng tiềm phát triển công ty tương lai Việc xác định kết kinh doanh cách trung thực, xác, kịp thời, có thống phận doanh nghiệp có vai trò quan trọng, sở để đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp, tiêu để so sánh lực hoạt động doanh nghiệp, quan trọng để nhà quản lý đưa định kịp thời, xác Do cần phải hồn thiện cơng tác kế tốn kết kinh doanh doanh nghiệp  Về thực tiễn Ngày với vận động mạnh mẽ mơi trường kinh doanh đòi hỏi thơng tin kế tốn cần cung cấp cách đầy đủ kịp thời với yêu cầu thay đổi cơng ty Chính đòi hỏi cơng tác kế tốn phải khơng ngừng đổi hoàn thiện nội dung, phương pháp hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế, doanh nghiệp Kết kinh doanh tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tình trạng hoạt động doanh nghiệp, kế toán kết kinh doanh công cụ đắc lực cho công tác quản trị, dựa vào số giúp cho nhà quản lý đưa định phù hợp đem lại lợi ích tốt cho cơng ty Từ ta thấy việc đánh giá kết hoạt động kinnh doanh phải thực xác, kịp thời nhiệm vụ chung quan trọng cơng tác kế tốn Thơng qua tài liệu tham khảo, trao đổi với anh chị phòng kế tốn tài cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam q trình thực tập cơng ty em thấy cơng tác kế tốn cơng ty hoàn thiện thực theo chế độ kế toán hành Phương pháp kế toán, sổ sách, tài SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán khoản, chứng từ sử dụng công ty tương đối đầy đủ hợp lý Tuy nhiên đặc thù hoạt động nghiệp vụ kinh tế diễn đa dạng ngày có nhiều nét nên việc theo dõi sổ sách gặp nhiều khó khăn, phức tạp Chính tồn gây khó khăn cho cơng tác kế tốn q trình thực làm cho số đưa chưa thực xác kịp thời Vì em chọn đề tài “Kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam” để nghiên cứu tìm hiểu thêm Kết kinh doanh xác định cách trung thực, kịp thời, xác, có thống năm có ý nghĩa to lớn tồn phát triển cơng ty Nên việc hồn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng việc quan trọng cấp thiết công ty Kết kinh doanh sở để đánh giá tình hình hoạt động cơng ty, quan trọng để nhà quản trị, đối tác đưa đánh giá xác phục vụ cho việc định Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu làm rõ kế toán kết kinh doanh hai mặt lý luận thực tiễn Về mặt lý luận: Khóa luận sâu nghiên cứu làm rõ số lý luận chung kế toán kết kinh doanh hệ thống hóa sở liên quan vế kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp theo chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán Việt Nam Về thực tiễn: Khảo sát đánh giá kế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam, ưu điểm, hạn chế tồn việc áp dụng chuẩn mực, chế độ kế toán để xác định kế kinh doanh cơng ty Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Bài khóa luận tập trung nghiên cứu kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt NamNội dung nghiên cứu: Công tác kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu ● Về không gian: Công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Địa chỉ: Đội 10, thôn Thuận Tốn, xã Thuận Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn ● Về thời gian: Thời gian thực tập công ty từ ngày 02/01/2017 đến ngày 25/04/2017 ● Số liệu: sử dụng số liệu năm 2016 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập sử lý liệu Dữ liệu làm thu thập phương pháp: quan sát, điều tra, vấn, nghiên cứu tài liệu Quan sát: Trong trình thực tập cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam em trực tiếp quan sát để thu thập thông tin: việc tổ chức máy quản lý công ty, phân công công việc, phân chia trách nhiệm nhân viên phòng kế tốn tài chính, theo dõi chứng từ từ khâu lập, kiểm tra, nhập vào máy Từ trình xem xét em hiểu hơn, đánh giá quy trình cơng tác kế tốn Kết thu mang tính chất khách quan hơn, làm tăng độ tin cậy thông tin Phỏng vấn: Trong thời gian thực tập công ty tiến hành vấn kế tốn trưởng nhân viên phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Các câu hỏi vấn liên quan tới việc xác định kết kinh doanh công ty Nghiên cứu tài liệu: Tiến hành nghiên cứu thông tư, nghị định, định BTC, luật kế toán, sách chuyên ngành kế toán … để có sở cho đề tài nghiên cứu Trong thời gian thực tập công ty em thu thập thơng tin cần thiết qua hóa đơn, chứng từ mua bán hàng, sổ tài khoản 911, 511, 642… nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày cơng ty 4.2 Phương pháp phân tích liệu Bên cạnh phương pháp thu thập liệu để có đầy đủ số liệu cần thiết, có giá trị cho khóa luận em sử dụng phương pháp phân tích liệu Đó phép biện chứng, kỹ thuật phân tích: so sánh, đối chiếu, kết hợp với phương pháp khác để liệu phân tích có giá trị Tất thông tin thu thập sau vấn ghi chép cẩn thận sau hồn thiện xếp có hệ thống Các thơng tin thu từ phương pháp tập hợp lại, phân loại chọn lọc thơng tin sử dụng Tất thông tin sau sử lý dùng làm sở cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình cơng ty thực trạng cơng tác kế tốn kết kinh doanh SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Thơng qua kết luận xem xét thành công khứ định hướng tương lai công ty để đưa biện pháp kiến nghị, giải pháp mang tính khả thi cao Kết cấu khóa luận Nội dung khóa luận chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp Chương trình bày số khái niệm liên quan đến kế toán kết kinh doanh, đặc điểm, yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp; Đồng thời hệ thống hóa lý luận kế tốn kết kinnh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam theo chế độ kế toán hành Chương 2: Thực trạng kế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Chương trình bày giới thiệu cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Trình bày tổng quan ảnh hưởng mội trường bên ngoài, bên doanh nghiệp đến kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Từ nêu thực trạng kế toán kết kinh doanh cơng ty (chứng từ, tài khoản, sổ kế tốn liên quan) Chương 3: Các kết luận đề xuất kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Chương tập trung làm rõ ưu điểm, hạn chế tồn nguyên nhân kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Từ đưa đề xuất, điều kiện thực ý nghĩa việc hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận chung kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Các khái niệm kết kinh doanh Kết kinh doanh: Là phần chênh lệch doanh thu, thu nhập chi phí doanh nghiệp sau kỳ kinh doanh định Kết kinh doanh lãi doanh thu lớn chi phí ngược lại kết kinh doanh lỗ doanh thu nhỏ chi phí (Đại học Thương Mại, giáo trình kế tốn tài chính, NXB Thống Kê, năm 2010, trang 319) Như vậy, kết kinh doanh biểu tiền toàn sản phẩm thặng dư kết lao động người lao động mang lại Nói cách khác, kết kinh doanh phần giá trị lại sau bù đắp khoản chi phí kinh doanh doanh nghiệp Kết kinh doanh thể dạng công thức: Kết kinh doanh = Doanh thu - Chi phí Kết hoạt động kinh doanh: Là số chênh lệch doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh thu tài với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài Kết hoạt động khác: Là số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác ngồi dự tính doanh nghiệp, hay khoản thu khơng mang tính chất thường xun, khoản thu có dự tính có khả xảy nguyên nhân chủ quan hay khách quan mang lại Hay hiểu theo cách khác khoản tiền thu hoạt động phát sinh không thường xuyên tạo nên như: lý TSCĐ, xử lý tài sản thừa, thiếu, xử lý vi phạm hợp đồng 1.1.1.2 Các khái niệm doanh thu thu nhập “Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, khơng bao gồm khoản góp vốn cổ đông chủ sở hữu” (VAS 01) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) SVTH: Đàm Thị Hoa GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán  Về hệ thống tài khoản kế toán Để phản ánh cách cụ thể đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế tốn cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006 từ 01/01/2017 công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo định 133/2016/ QĐ- BTC Để phục vụ nhu cầu quản lý, công ty mở tài khoản chi tiết cấp 2, cấp tạo điều kiện thuận lợi cho trình theo dõi hạch tốn Các tài khoản cơng ty sử dụng thống nhiều kỳ kế toán, tuân thủ nguyên tắc quán (VAS 01 - Chuẩn mực kế toán Việt Nam) tài khoản sử dụng theo nội dung phản ánh, kết cấu tài khoản theo chế độ kế toán ban hành  Về hệ thống sổ kế toán Hệ thống sổ kế toán công ty xây dựng sở quy định Bộ Tài có vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sổ sách tổ chức có hệ thống, phản ánh đầy đủ hoạt động kết kinh doanh công ty Công ty áp dụng hình thức sổ kế tốn Nhật ký chung hình thức đơn giản, đảm bảo chứng từ sổ sách cập nhật sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh cung cấp kịp thời với yêu cầu quản lý doanh nghiệp, cập nhật với xu cải tiến hệ thống sổ sách kế toán Việt Nam Với hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký chung, sổ - Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết Hệ thống phần mềm kế tốn cơng ty tạo sổ kế toán tổng hợp chi tiết theo yêu cầu, phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu trình bày báo cáo  Về báo cáo tài Việc lập báo cáo tài cơng ty kế toán trưởng lập theo mẫu biểu tài chính, phản ánh đầy đủ tiêu quy định loại báo cáo Báo cáo tài cơng ty lập kỳ hạn nộp chi cục thuế Phương pháp tổng hợp số liệu lập tiêu báo cáo thực thống kỳ kế tốn, tạo điều kiện cho cơng tác tổng hợp, phân tích, kiểm tra đối chiếu số liệu xác trung thực SVTH: Đàm Thị Hoa 61 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Số liệu báo cáo tài cơng ty phản ánh xác, trung thực, khách quan số liệu tổng hợp từ chứng từ kế toán sau kiểm tra, đối chiếu khoá sổ kế tốn Nhìn chung, cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn kết kinh doanh nói riêng tuân thủ theo quy định hành doanh nghiệp, tài khoản sổ sử dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Tuy nhiên, cơng tác kế tốn kết kinh doanh cơng ty số tồn cần khắc phục 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân Bên cạnh ưu điểm mà doanh nghiệp đạt kể trên, kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam tồn số vấn đề hạn chế, cần quan tâm hoàn thiện cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh ngày tốt nhiệm vụ chức đảm bảo phục vụ kịp thời công tác quản lý định kinh doanh lãnh đạo điều kiện kinh tế  Về máy kế toán Bộ máy kế tốn cơng ty nhìn chung tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, rõ ràng nhiên máy kế tốn, bên cạnh nhân viên có chun mơn, kinh nghiệm có nhân viên kế tốn khơng đào tạo chun ngành Do nhân viên khơng có kiến thức chun mơn sâu, trẻ nên kinh nghiệm nghề nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót q trình làm việc việc xử lý số liệu cơng việc chậm Việc tổ chức khơng gian phòng kế tốn chưa thật hợp lý, kế tốn trưởng khơng có phòng làm việc riêng, khơng gian làm việc chung chật hẹp tất nhân viên kế tốn làm việc phòng nhỏ Như vậy, chưa tạo thoải mái hoàn tồn q trình làm việc cho nhân viên  Chứng từ việc luân chuyển chứng từ Hệ thống chứng từ sử dụng, việc lập luân chuyển chứng từ công ty thực theo quy định hành Các phận công ty cố gắng đảm bảo chuyển chứng từ đến phòng kế tốn cách nhanh để đảm bảo tính xác việc hạch toán Tuy nhiên, thiếu nhân nên việc luân chuyển chứng từ lên SVTH: Đàm Thị Hoa 62 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán phận kế tốn để hạch tốn chậm làm ảnh hưởng đến tính kịp thời việc hạch tốn kế tốn ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin cung cấp cho nhà quản trị  Vận dụng tài khoản Hệ thống tài khoản công ty tuân thủ theo chế độ hành, số tài khoản chi tiết hoá để đáp ứng nhu cầu quản lý Tuy nhiên, số tài khoản công ty nên mở chi tiết để tạo điều kiện cho việc theo dõi đưa kết luận TK 156 – Hàng hóa cơng ty chưa mở chi tiết cho loại hàng hóa khác TK 632- Chưa mở chi tiết cho hàng hóa, loại cơng trình thi cơng theo tìm hiểu em giấy tờ sổ sách để lại năm trước cơng ty có khoản thu phát sinh mà không thu hồi Nhưng vơi hệ thống tài khoản tài khoản vận dụng công ty chưa đưa vào sử dụng tài khoản lập dự phòng  Về sổ kế tốn Đối với báo cáo liên quan đến bán hàng Công ty chưa có báo cáo thu chi cuối ngày, báo cáo lượng hàng tồn ngày Điều nhiều cung gây kho khăn cho nhà quản lý Vì vậy, Công ty nên đưa thêm báo cáo ngày vào q trình hoạt động kinh doanh cơng ty 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng có ý nghĩa vô quan trọng doanh nghiệp Khi mà kinh tế thị trường ngày phát triển, doanh nghiệp đứng trước hội thách thức Vì mà cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam muốn phát triển đứng vững thị trường phải khơng ngừng phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục khó khăn hạn chế Trong hồn thiện kế tốn kết kinh doanh phải ưu tiên Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hành, theo hệ thống tài khoản kế toán thống dùng cho doanh nghiệp Bộ tài định Việc hồn thiện cơng tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn nhằm đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh tốt SVTH: Đàm Thị Hoa 63 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Qua q trình tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học từ hạn chế tồn trên, em xin đưa số ý kiến đề xuất việc hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Hồn thiện tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kế toán Tuy nhiên khơng thể mà cơng ty khơng cần quan tâm cải thiện máy kế tốn Để máy kế tốn cơng ty hoạt động ngày hiệu quả, công ty cần trọng đến việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên nhân tố định hoạt động người Trình độ nhân viên kế tốn cơng ty phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm công ty Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế toán nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế Do đó, để nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện khuyến khích nhân viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra, cơng ty tổ chức buổi thảo luận tìm hiểu lịch sử cơng ty, sách kế tốn mới,… để từ nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ cơng ty, sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp sách Nhà nước vào cơng tác kế tốn cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp kinh tế Khi đào tạo đội ngũ kế tốn chun nghiệp cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng xử lý nhanh nhẹn, đắn, đảm bảo tính trung thực, hợp lý xác số liệu kế toán Hệ thống chứng từ xử lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu giúp cho cơng tác kế tốn kết kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn sai sót Việc xác định kết kinh doanh cuối kỳ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà quản trị định kinh doanh phù hợp Công ty nên mở rộng không gian cho phòng kế tốn kế tốn trưởng nên có phòng làm việc riêng tạo nên tính chuyên nghiệp thoải mái cho nhân viên từ nâng cao chất lượng cơng việc 3.2.1 Hồn thiện việc luân chuyển chứng từ công ty SVTH: Đàm Thị Hoa 64 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Việc luân chuyển chứng từ cung cấp thông tin hàng hóa, chi phí từ kho lên phòng kế tốn chậm làm cho việc phản ánh thơng tin kế tốn đơi chưa kịp thời Để khắc phục tình trạng này, cơng ty đưa số giải pháp định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ nhanh chóng hơn: yêu cầu cán quản lý cần thường xuyên ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để đảm bảo kịp thời phản ánh số liệu kế toán, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị đối tượng cần thông tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ kho lên phòng kế toán lần tuần… để số liệu kế toán cập nhật kịp thời thường xuyên Đặc biệt trình luân chuyển phiếu xuất kho Phiếu xuất kho chứng từ thực hiện, chứng minh cho nghiệp vụ xuất kho hàng tồn kho Khi xuất kho phải xác vào nguyên nhân xuất thông qua chứng từ nguồn bào gồm: lệnh xuất kho, phiếu xin lĩnh vật tư, hóa đơn bán hàng… phải có phiếu xuất kho thủ kho phép xuất hàng hóa Tuy nhiên qua thời gian thực tập tài cơng ty em thấy có nhiều trường hợp thủ kho giao hàng cho khách hàng sau lên làm hóa đơn chứng từ.Và nhiều lần kế tốn qn khơng chuyển phiếu xuất kho xuống cho thủ kho dẫn tới việc theo dõi hàng hóa gặp khó khăn, số liệu theo dõi kế tốn với thủ kho khơng trùng khớp.Vậy để hạn chế tình trạng em xin đưa cách giải sau:  Các bước tiến hành làm phiếu xuất kho - Bước 1: Người có nhu cầu hàng hóa vật tư phải lập giấy xin xuất, lệnh xuất vật tư hàng hoá - Bước 2: Chuyển tới cho người phụ trách duyệt lệnh - Bước 3: Căn vào đề nghị kế toán lập phiếu xuất kho (mẫu phụ lục) - Bước 4: Chuyển phiếu xuất kho tới cho thủ kho để tiến hanhd xuất vật tư hàng hóa, sau ký vào phiếu xuất kho giao chứng từ cho kế toán - Bước 5: Khi nhận phiếu xuất kho, phải chuyển tới cho kế toán trưởng để duyệt chứng từ ghi vào sổ kế toán Phiếu xuất kho lập thành liên Sau tiến hành xuất kho thủ kho phải ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho với người nhận hàng ký phải ghi rõ họ tên vào phiếu Liên 1: Lưu lại phòng ban lập phiếu Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau chuyển lên cho kế toán ghi vào sổ kế toán Liên 3: Giao cho người nhận hàng SVTH: Đàm Thị Hoa 65 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Việc luân chuyển chứng từ cách thường xuyên giúp cho cơng tác hạch tốn kế tốn thực xác, kịp thời hơn, số liệu kế toán kết kinh doanh phản ánh xác hơn, đáng tin cậy 3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản kế toán kết kinh doanh Qua tìm hiểu thực tiễn hoạt động kế tốn cơng ty em thấy cơng ty có khoản nợ khó đòi, kéo dài đến vài năm chưa lập dự phòng phải thu khó đòi Chính để hoàn thiện việc vận dụng tài khoản kết hoạt động kinh doanh kế toán nên tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản phải thu hạn khả thu hồi thấp  Điều kiện mức lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi Trong đó: Đối với nợ phải thu hạn tốn mức trích lập dự phòng sau: - 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm tới năm 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm tới năm 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Đối với nợ phải thu chưa tới hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ chốn bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án, chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi doanh nghiệp tổng hượp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp  Ngun tắc trích lập dư phòng nợ phải thu khó đòi - Khi lập BCTC: doanh nghiệp xác định khoản phải thu khó đòi khoản đầu tư năm giữ tới ngày đáo hạn có chất tương tự có khả khơng đòi để trích lập hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi - Doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng cam kết nợ doanh nghiệp đòi nhiều lần chưa thu Việc xác định thời gian hạn khoản nợ phải thu xác định SVTH: Đàm Thị Hoa 66 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn khó đòi phải trích lập dự phòng vào thời giann trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu khơng tính đến việc gia hạn nợ bên + Nợ phải thu chưa tới thời hạn toán khách nợ lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, tích  Điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi - Phải có chứng từ gốc giấy xác nhận khách nợ số tiền nợ chưa trả bao gồm: hợp đồng kinh tế, cam kết nợ, lý hợp đồng, khế ước vay nợ, đối chiếu công nợ - Mức trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi thực theo quay định hành - Các điều kiện khác theo quy định pháp luật  Việc trích lập hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi thực thời điểm lập BCTC - Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải lập cuối kỳ kế tốn lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi ghi sổ kế tốn số chênh lệch lớn ghi tăng dự phòng ghi tăng chi phí quản lý doanh nghiệp - Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải lập cuối kỳ kế toán nhỏ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi ghi sổ kế tốn sốc chênh lệch nhỏ hồn nhập ghi giảm dự phòng ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp  Đối với khoản phải thu kéo dài nhiều năm Doanh nghiệp cố gắng dùng biện pháp để thu nợ không thu nợ xác định khách nợ thực khơng có khả tốn doanh nghiệp làm thủ tục bán nợ cho cơng ty mua, bán nợ xóa khoản nợ phải thu khó đòi sổ kế tốn Việc xóa khoản nợ phải thu khó đòi phải thực theo quy định pháp luật điều lệ doanh nghiệp Số nợ theo dõi hệ thống quản trị doanh nghiệp trình bày thuyết minh BCTC Nếu sau xóa nợ doanh nghiệp đòi nợ xử lý số nợ thu hạch toán vào TK 711Thu nhập khác  Cách hạch tốn nợ phải thu khó đòi - Khi lập BCTC, vào khoản nợ phải thu khó đòi, số lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp SVTH: Đàm Thị Hoa 67 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Có TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản - Nếu nhỏ hơn, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 :Dự phòng tổn thất tài sản Có 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xác định khơng thể thu hồi kế tốn thực xóa nợ theo quy định hành Căn vào định xóa nợ ghi: Nợ TK 111, 112, 331 Nợ TK 229 : Dự phòng tổn thất tài sản Nợ TK 6422 :Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 131, 138, - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý sau lai thu hồi nợ, kế tốn vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 711- Thu nhập khác - Đối với khoản nợ phải thu hạn bán theo thỏa thuận, tùy trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận sau: + Trường hợp khoản phải thu hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi: Nợ TK 111,112 (theo giá bán thỏa thuận ) Có TK 131, 138, +Trưởng hợp khoản phải thu hạn lập dự phòng phải thu khó đòi số lập dự phòng khơng đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp , ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận ) Nợ TK 229 : Dự phòng tổn thất tài sản Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 131, 138  Chi tiết tài khoản theo số loại hàng hóa trọng yếu doanh nghiệp Để đánh giá cách xác hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để xem xét phân tích tính trọng yếu mặt hàng từ đưa định thúc đẩy, quảng cáo tiêu thụ mặt hàng chủ lực công ty nên mở chi tiết tài khoản theo dõi doanh thu giá vốn theo mặt hàng (chỉ đổi với mặt hàng chủ SVTH: Đàm Thị Hoa 68 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn lực, có lực tiêu thụ cao doanh nhiệp) Theo em nên tiến hành chi tiết doanh thu mặt hàng, quy định sau: TK 51111 : Doanh thu bán hàng khung trần chìm VTC TK 51112: Doanh thu bán hàng khung trần VT TK 51113 : Doanh thu bán hàng thạch cao TK 51114: Doanh thu bán mặt hàng khác Đồng thời với việc vhi tiết tài khoản doanh thu tiến hàng chi tiết tài khoản giả vốn TK 6321: Giá vốn khung trần chìm VTC TK 6322: Giá vốn khung trần VT TK 6323 :Giá vốn loại thạch cao TK 6324: Giá vốn số mặt hàng khác 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác sổ kế tốn  Về sổ kế toán chi tiết Kế toán nên phân loại số nhóm mặt hàng chính, dịch vụ mở sổ chi tiết cho tài khoản, tài khoản doanh thu, giá vốn bán dịch vụ bán sản phẩm phải mở sổ chi tiết sản phẩm gạch, đá, xi măng,… Để từ tổng hợp báo cáo kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp, tương tự tài khoản giá vốn háng bán phải mở sổ chi tiết theo nhóm sản phẩm, dịch vụ + Cơng ty nên mở sổ chi tiết doanh thu cho loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sổ chi tiết: - TK 51111: Doanh thu bán hàng khung trần chìm VTC - TK 51112: Doanh thu bán hàng khung trần VT … + Công ty nên mở chi tiết giá vốn cho loại hàng hóa, dịch vụ • TK 6321: Giá vốn khung trần chìm VTC • TK 6322 :Giá vốn khung trần VT • … SVTH: Đàm Thị Hoa 69 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Bên cạnh đó, cơng ty nên mở sổ chi tiết TK 911 theo hoạt động bán hàng cung cáp dịch vụ Trong hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ lại mở chi tiết cho loại hàng hóa dịch vụ sổ chi tiết TK 9111VTC – xác định kết kinh khung trần chìm VTC , sổ chi tiết TK 9112 VT – xác định kết kinh doanh khung trần VT… Qua đó, giúp cơng ty tính lợi nhuận gộp theo hoạt động cách thuận tiện Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………… Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) : …… Đơn vị tính…… Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ Số hiệu Ngày tháng DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG Số lượng Đơn giá Thành tiền GHI CHÚ - Sổ có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Đàm Thị Hoa Phụ trách kế toán (Ký, ghi rõ họ tên) 70 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Cách ghi sổ: Căn hóa đơn GTGT kế tốn tiên hành ghi sổ chi tiết TK 511 loại hàng hóa ( khung trần chìm, khung trần nổi,…) Cuối kết chuyển sang sổ chi tiết TK 911 loại hàng để xác định kết kinh doanh Căn vào phiếu xuất kho, kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 632 cho loại hàng hóa Cuối kết chuyển sang sổ chi tiết TK 911 hàng hóa để xác định kết kinh doanh Mở sổ chi tiết khơng quản lý nhanh chóng, xác hàng bán dịch vụ cung cấp kỳ mà giúp cho nhà quản trị biết mặt hàng, hay dịch vụ tạo doanh thu chủ yếu cho cơng ty để từ có phương hướng đầu tư, phát triển hợp lý  Về sổ kế toán tổng hợp Tổ chức kế toán nghệ thuật vận dụng hệ thống TK kế toán Việc lựa chọn hình thức ghi sổ cho phù hợp với đơn vị phải tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty mở hệ thống sổ sách hợp lý, hoàn chỉnh gọn nhẹ, tin cậy cao Đặc biệt việc mở sổ tổng hợp tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu khách quan, thuận lợi việc phân tích hoạt động kinh tế 3.3 Điều kiện thực 3.3.1 Về phía Nhà nước Để góp phần giúp doanh nghiệp thực tốt giải pháp đề Nhà nước đóng vai trò quan trọng Trong điều kiện kinh tế thị trường, nước ta ngày phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hội nhập kinh tế, cạnh tranh với DN quốc tế Nhà nước Việt Nam ban hành sách pháp luật hợp lý nhằm hướng dẫn, điều chỉnh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo thống kinh tế Đối với cơng tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, luật kế toán đồng thời đưa nghị định, thơng tư nhằm hướng dẫn DN tạo nên thống kế tốn DN nói chung, điều tạo điều kiện thuận lợi cơng tác quản lý cho DN Nhà nước Ngoài ra, kinh tế có nhiều loại hình DN, loại hình doanh nghiệp có quy mơ khác mà Nhà nước ban hành quy định, chế độ kế toán khác để phù hợp với DN Công ty TNHH SVTH: Đàm Thị Hoa 71 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 133/2016/TT- BTC Bộ tài phù hợp với đặc điểm hoạt động cơng ty Với sách, văn pháp luật ban hành kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam ngày hoàn thiện tất mặt: tổ chức, lực ngày nâng cao hiệu 3.3.2 Về phía cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNj Việt Nam Để thực giải pháp cách có hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải tn thủ chặt chẽ quy định chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam hành Nhân viên kế toán cần thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức ngành hàng mà công ty kinh doanh để phản ánh khoản doanh thu, chi phí vào tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu cầu kinh doanh DN, trích lập khoản dự phòng hợp lý với tình hình tài đơn vị phù hợp nguyên tắc thận trọng kế toán Ngồi ra, nhân viên kế tốn cần tìm hiểu kế toán quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho người, thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị việc định kinh doanh SVTH: Đàm Thị Hoa 72 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán KẾT LUẬN Kết kinh doanh doanh nghiệp vô quan trọng Kết kinh doanh đánh giá thực chất trình kinh doanh, phản ánh lực kinh doanh doanh nghiệp kết kinh doanh tai định đến phát triển, ổn định, mở rộng doanh nghiệp doanh nghiệp có kết kinh doanh tốt tạo niềm tin cho nhà cung cấp, thu hút nhiều đầu tư, có nhiều hội để phát triển Vì vậy, việc hạch toán cách khoa học hợp lý tồn cơng tác kế tốn đặc biệt kế tốn kết kinh doanh có ý nghĩa định tới tồn phát triển Công ty Qua trình học tập trường Đại học Thương Mại việc tìm hiểu thực tế cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam với hướng dẫn tận tình cơ, chị phòng kế tốn giúp em có điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế tốn kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam” Trong chuyên đề này, em mạnh dạn đưa số ý kiến cá nhân với với mục đích thể quan điểm nhìn em việc hồn thiện thêm kế tốn kết kinh doanh cơng ty Trong q trình vận dụng kiến thức học vào thực tế không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp PGS TS Trần Thị Hồng Mai - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề ý kiến đóng góp thầy khoa, cơ, chị phòng kế tốn- tài cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam toàn thể người đọc chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn ! SVTH: Đàm Thị Hoa 73 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài , nhà xuất Thống Kê, năm 2010 , Đại học Thương mại Chế độ kế toán doanh nghiệp, nhà xuất Lao Động - Xã Hội, năm 2007, Bộ Tài Chính Chuẩn mực kế tốn Việt Nam Thơng tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính Quyết định 48/2006/ QĐ – BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ Tài Chính Tài liệu, chứng từ cơng ty TNHH Thương mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Website: Http://www.webketoan.com Website: Http://danketoan.com SVTH: Đàm Thị Hoa 74 GVHD: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai PHỤ LỤC ... độ kế toán hành Chương 2: Thực trạng kế toán kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam Chương trình bày giới thiệu công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt. .. kinh doanh công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 38 2.2 Kế toán kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam 42 2.2.1 Nội dung phương...  Nội dung nghiên cứu: Công tác kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu ● Về không gian: Công ty TNHH Thương Mại trang trí nội thất TNJ Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam, Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, 1 Một số lý luận chung về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, 2 Nội dung kế toán kết quả kinh doanh, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRANG TRÍ NỘI THẤT TNJ VIỆT NAM, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam, 2 Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam, Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TNJ VIỆT NAM, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và trang trí nội thất TNJ Việt Nam, 3 Điều kiện thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn