Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC

101 16 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:34

Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp TĨM LƯỢC Trong kinh doanh, dù doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp dịch vụ tất quan tâm đến việc tiêu thụ, bán hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ Vì q trình đầu q trình sản xuất, thương mại doanh nghiệp ghi nhận kế hình thức doanh thu bán hàng Do đó, kế tốn bán hàng giữ vai trò quan trọng, nhằm ổn định doanh thu va hiệu kinh doanh doanh nghiệp Khi chế thị trường cạnh tranh gay gắt, muốn quản lý tốt kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp phải biết sử dụng kế tốn cơng cụ quản lý quan trọng khơng thể thiếu Đặc biệt kế tốn bán hàng cần phải phát huy hết chức năng, phải tổ chức cách hợp lý, hợp lý thường xuyên hoàn thiện phù hợp với doanh nghiệp, với thị trường Ngồi ra, muốn hoạch định sách nhằm ổn định doanh thu hiệu kinh doanh, nhà quản trị cần thông tin quản lý khâu bán hàng từ kế tốn Chính vậy, việc kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ kế toán bán hàng tất doanh nghiệp khẳng định cần thiết tương lai GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTH: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, quan tâm, hướng dẫn bảo tận tình thầy em hồn thành khóa luận tốt nghiệp đề tài: “ Kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC” Trước hết em xin gửi tồn thầy giáo khoa Kế tốn – Kiểm toán – Trường Đại học Thương Mại lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Để kết này, em xin trân thành cảm ơn thầy giáo khoa trường giảng dậy xây dựng kiến thức tảng chuyên môn cho chúng em suốt năm học qua Đồng thời, em xin cảm ơn tới toàn thể phận quản lý kinh doanh anh chị phòng kế tốn cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC hướng dẫn em nghiệp vụ thực tế quy trình bán hàng giúp đỡ em hoàn thành đề tài Đặc biệt, em xin cảm ơn giáo TS.Vũ Thị Huyền Ngân – khoa Kế tốn – Kiểm tốn giành thời gian đọc, đóng góp cung cấp ý kiến bổ ích suốt q trình làm khóa luận để em hồn thiện đề tài Vì lần đầu tiếp xúc với nhiệp vụ thức tế, kinh nghiệp thực tế hạn chế thời gian hạn nên khóa luận tốt nghiệp em nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để đề tài em hoàn thiện GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTH: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ iv DANH MỤC VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp thực nghiên cứu .2 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CỦA BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm lý thuyết liên quan kế toán bán hàng DMTM 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Một số lý thuyết liên quan kế toán bán hàng 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 11 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 11 1.2.2 Kế toán bán hàng theo định chế độ kế toán hành – QĐ số 48/2006QĐ- BTC 13 Chương II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ABC 29 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng 29 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn bán hàng 29 2.1.2 Tổng quan công ty CP TM DV Quốc Tế ABC 40 2.1.3 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng 46 2.2 Thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty TM CP DV Quốc Tế ABC 47 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTH: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh cơng tác kế tốn cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC 47 2.2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CP TM DV Quốc Tế ABC .52 Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 63 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu .63 3.1.1 Những kết đạt 63 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 64 3.2 Các đề xuất, kiến nghị vấn đề nghiên cứu 66 3.3 Điều kiện thực 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ STT Tên Sơ đồ số 1.1 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán nhật ký chung (Phụ lục số 01) Sơ đồ số 1.2 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký - sổ (Phụ lục số 02) Sơ đồ số 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ (Phụ lục số 03) Sơ đồ số 1.4 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính (Phụ lục số 04) Sơ đồ 2.1 cấu tổ chức Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý Công ty CP thương mại dịch vụ quốc tế ABC Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế toán công ty Bảng 2.1 :Bảng khái quát kết kinh doanh năm 2014- 2015 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTH: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIKhóa luận tốt nghiệp KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN VIẾT TẮT DANH MỤC STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG BCTC Báo cáo tài CP Cổ phần TM Thương mại DV Dịch vụ BĐS Bất động sản CĐKT Chế độ kế toán CKTM Chiết khấu thương mại CMKT Chuẩn mực kế toán DN Doanh nghiệp 10 DNTM thương mạiCỔ TOÁN BÁN HÀNG TRÊ MÁYDoanh CỦAnghiệp CÔNG TY 11 DT Doanh thu TẾ ABC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC 12 GTGT Giá trị gia tăng 13 GV Giá vốn 14 HTK Hàng tồn kho 15 KH Kế hoạch 16 KT Kế toán 17 KTT Kế toán trưởng 18 KTTH Kế toán tổng hợp 19 NSNN Ngân sách nhà nước 20 SXKD Sản xuất kinh doanh 21 TH Trường hợp 22 TK Tài khoản 23 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 24 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 25 TTTM Trung tâm thương mại HÀ NỘI – 2016 26 TSCĐ Tài sản cố định 27 QĐ Quyết định 28 VNĐ Việt Nam đồng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ GVHD: ThS Thị Thu Huyền PHẦN SVTH: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Về góc độ lý luận: Ngày với kinh tế tồn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, thị trường mục tiêu khởi điểm nơi kết thúc trình kinh doanh, thơng qua thị trường DN nắm bắt nhu cầu xã hội, tự đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, lực quản lý, …của thân DN Điều đặc biệt kinh tế thị trường khách hàng giữ vai trò trung tâm, để đưa sản phẩm thị trường tới tận tay người tiêu dùng, DN phải thực giai đoạn cuối q trình tái sản xuất giai đoạn bán hàng Bán hàng vai trò vơ quan trọng khơng DN mà tồn kinh tế quốc dân Qúa trình bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ cân đối sản xuất ngành, đơn vị sản xuất ngành với nhau, tác động trực tiếp đến việc cân đối cung cầu thị trường, đảm bảo cân tiền hàng lưu thơng Đối với DNTM, bán hàng ý nghĩa to lớn bán hàng sở hình thành nên doanh thu lợi nhuận, tạo thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, bảo tồn phát triển vốn kinh doanh, với việc xác định kết tiêu thụ hàng hóa sở đánh giá cuối hoạt động kinh doanh thời kỳ định, sở phản ánh lực kinh doanh vị DN thị trường Vậy kế toán bán hàng nội dung chủ yếu cơng tác kế tốn DNTM phản ánh hiệu kinh doanh DN thời kỳ, giúp nhà quản trị DN biết tình hình hoạt động DN nào, để từ đưa định tiếp tục hay chuyển hướng kinh doanh, từ giúp DN sách phát triển phù hợp, bền vững… Như kế tốn bán hàng ý nghĩa sống hoạt động kinh doanh DN Về góc độ thực tiễn: Qua kết điều tra vấn trình thực tập, khảo sát thực tiễn phòng kế tốn cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC, em thấy bên cạnh mạnh trình độ chun mơn, thái độ nhiệt tình, chăm cơng việc, kế tốn bán hàng mặt hàng thuốc ho DN tồn số điểm hạn chế cơng tác thiết lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho chưa quan tâm mức, kế toán quản trị bán hàng không vận dụng cách thường xuyên, sổ sách kế tốn bán hàng tồn số điểm chưa hợp lý, … GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp việc nghiên cứu, đánh giá đưa giải pháp khắc phục kế tốn bán hàng Cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC quan trọng cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo chuyên đề thực tập em nhằm thực hai mục tiêu sau: - Về mặt lý luận: Báo cáo chuyên đề thực tập tập trung làm rõ hệ thống hóa số vấn đề lý luận kế toán bán hàng theo chuẩn mực, quy định, chế độ kế toán hành - Về mặt thực tiễn: Qua q trình khảo sát thực tế cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC, báo cáo nêu rõ thực trạng kế toán bán hàng, đánh giá, nhận xét rõ ưu điểm,thế mạnh cần phát huy, đồng thời nêu rõ mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục hoàn thiện kế tốn bán hàng cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC Với đề tài nghiên cứu này, công ty CP TM DV Quốc Tế ABC nhận phần vấn đề tồn đọng kế tốn bán hàng doanh nghiệp Từ giải pháp cụ thể, đề tài giúp công ty sử dụng chứng từ, tài khoản, ghi nhận xác định doanh thu giá vốn bán hàng từ phương thức bán hàng nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác bán hàng, hệ thống sổ kế toán cho đúng, đủ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hành theo đặc thù bán hàng riêng doanh nghiệp - Qua báo cáo em xin đưa số đề xuất, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu kế toán bán hàng Báo cáo chuyên đề thực tập thực kết trình thực tập, khảo sát thực tiễn hoạt động kế toán bán hàng phòng kế tốn cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC từ ngày 4/01/2016 đến ngày 29/04/2016, số liệu sử dụng minh họa báo cáo chuyên đề thực tập số liệu năm 2015 phòng kế tốn cơng ty cung cấp Phương pháp thực nghiên cứu GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực tập, khảo sát thực tiễn cơng ty, để tìm hiểu sâu cơng tác kế toán bán hàng để phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo chuyên đề tốt nghiệp tốt em sử dụng số phương pháp thu thập liệu sau: Phương pháp vấn trực tiếp: Trong q trình thực tập cơng ty, em vấn trực tiếp giám đốc công ty, nhân viên phòng kế tốn phận bán hàng, nhân viên thuộc phận khác công ty Qua ghi nhận từ tiếp vấn, buổi nói chuyện trực tiếp em đã, xem xét, đánh giá tổng hợp thông tin thu thập được, từ nhìn tổng quan Cơng, nhận thấy hội thách thức công ty, đặc biệt phận kế tốn DN,em hiểu rõ sách kế tốn nói chung kế tốn bán hàng DN nói riêng cụ thể như: tổ chức máy kế toán DN, chế độ, hình thức kế tốn áp dụng, phương pháp kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, ….chính sách bán hàng cơng ty, cách hạch tốn trình tự vào sổ kế tốn DN…., bên cạnh em nhận thấy điểm mạnh tồn hạn chế kế tốn bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn DN nói chung Phương pháp quan sát: qua thời gian thực tập phòng kế tốn công ty, hướng dẫn, bảo nhân viên phòng, em tìm hiểu thêm kế toán bán hàng, quan sát hoạt động bán hàng phận bán hàng, tìm hiểu thêm chứng từ, sổ sách kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng như: tìm hiểu sản phẩm, thị trường kinh doanh DN, trình tự kế tốn nghiệp vụ bán hàng,…… - Ngồi ra, thơng qua nguồn sách, báo, tivi, internet … ta thu thập tài liệu bổ ích, giá trị cho q trình nghiên cứu.Kết hợp phương pháp thu thập liệu trên, ta thu nguồn thơng tin xác cần thiết q trình tìm hiểu kế tốn bán hàng DN, từ ta biết tồn tại, yếu đưa đề xuất, phương hướng giải thích hợp cho DN Phương pháp xử lý liệu: Xử lý liệu thu thập thông qua việc sử dụng phép biện chứng vật lịch sử Sử dụng kỹ thuật so sánh đối chiếu, phân tích số liệu thu thập phần mềm xử lý word, excel GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận - Ngồi phần mở đầu, khóa luận gồm chương với nội dung sau: Chương 1: sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Đây chương nêu lên khái niệm , lý thuyết nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại theo quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC Nội dung chương đề cập đến nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn bán hàng, đặc điểm tình hình kinh doanh, cơng tác kế tốn cơng ty CP TM DV Quốc Tế ABC cụ thể thực trạng kế toán bán hàng chứng từ, tài khoản sử dụng, trình tự hoạch toán sổ kế toán Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán bán hàng công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC Đây nội dung quan trọng đề tài: đánh giá ưu nhược điểm kế toán bán hàng công ty CP TM DV Quốc Tế ABC để đưa gia giải pháp hoàn thiện điều kiện cụ thể GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CỦA BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm lý thuyết liên quan kế toán bán hàng DMTM 1.1.1 Một số khái niệm Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Các khái niệm liên quan đến bán hàng: - Theo VAS 01 chuẩn mực chung “ Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn cổ đơng chủ sở hữu” - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng số = doanh thu - Các khoản Số thuế TTĐB, thuế XK, giảm trừ thuế GTGT tính theo doanh thu - phương pháp trực tiếp phải nộp - Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: - Chiết khấu thương mại: khoản mà người bán giảm giá niêm yết cho người mua hàng với khối lượng lớn - Giảm giá hàng bán: số giảm trừ cho khách hàng nguyên nhân thuộc người bán như: hàng phẩm chất, không quy cách…… GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục số 07 Phiếu xuất kho Công ty CP TM DV Quốc tế ABC Địa chỉ:Số 476 - Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - HN Mẫu số : 01 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ -BTC ngày 14 /09/2006 Trưởng BTC) Quyển số: 03 Ngày 14 tháng 12 năm Số: 138 Nợ TK 632: 2015 TK 156: XUẤT KHO Họ tên người nhận: Nguyễn Thị Ngoan Địa chỉ: 476 Hà Huy Tập - Yên Viên – GL – HN Lý thu: Bán hàng Xuất kho: Kho công ty Mã số KH: … Tên KH: … STT Tên Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Thực tính xuất Mực in Ax Lọ 100.000 600.000 140g Chiếc 10 101.000 1.010.000 Cơng sửa máy Chiếc 200.000 2000 tính Trống in lazer … Cộng 1.810.000 GTGT: 181.000 Tổng tiền: 1.991.000 Tổng số tiền: 1.991.000đ (Viết chữ) Một triệu, trăm chín mốt nghìn đồng Kèm theo 01 Chứng từ gốc, hoá đơn GTGT số 0001256 Ngày 14 tháng 12 năm 2015 Người lập Người giao Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: ThS Thị Thu Huyền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục số 08 Hóa đơn GTGT GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 09 a) Sổ chi tiết tài khoản công nợ b) Sổ tài khoản 111 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp c) Sổ tài khoản 112 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp d) Sổ chi tiết tài khoản 131 e) Sổ tài khoản 156 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp f) Sổ chi tiết tài khoản 331 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp g) Sổ tài khoản 511 h) Sổ chi tiết tài khoản 131 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại GVHD: ThS Thị Thu Huyền Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp i) Sổ chi tiết tài khoản 156 j) Sổ chi tiết tài khoản 511 GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại GVHD: ThS Thị Thu Huyền Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** -BIÊN BẢN GIAO HÀNG Hôm nay, ngày… tháng …… năm 20……, …… , hai bên gồm: BÊN BÁN: BÊN CÔNG TY Địa trụ sở chính: Đại diện ông : Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc Số điện thoại : Fax: MST : (Sau gọi tắt Bên A) BÊN MUA: BÊN…… CÔNG TY Địa trụ sở chính: Đại diện ông : Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc Số điện thoại : Fax: MST : (Sau gọi tắt Bên B) Căn vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B hai bên tiến hành xác lập biên công nợ theo điều kiện sau: Điều Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: …………………………………………… ………………………………………………….……………………………………… GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Điều Số lượng, đơn giá,trị giá - Số lượng: - Tương đương với Trị giá: theo HD (đã bao gồm 10% thuế VAT) (Bằng chữ: …………………… ) Điều Bên A xác nhận giao bên B xác nhận nhận đủ số lượng …………… với tổng trị giá bao gồm thuế VAT là: …………………… Bên B trách nhiệm toán trị giá tiền hàng cho Bên A trước ngày …./ …./20… Điều Trong trường hợp bên B không thực cam kết biên giao hàng làm thiệt hại đến kinh tế bên A bên A quyền chủ động đưa việc trước quan pháp luật để giải Biên xác nhận công nợ làm thành 02 bản, bên giữ 01 giá trị pháp lý nhau./ ĐẠI DIỆN BÊN A GVHD: ThS Thị Thu Huyền ĐẠI DIỆN BÊN B SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 11 CÂU HỎI PHỎNG VẤN Sau câu hỏi vấn trực tiếp ghi nhận trả lời:  Những câu hỏi dành cho giám đốc công ty: Cơng ty tổ chức máy kế tốn quản trị khơng ? Trả lời: Hiện cơng ty chưa máy kế tốn quản trị Trên thị trường nhiều cơng ty bán máy tính, cơng ty anh (chị) sách bán hàng để đứng vững thị trường? Trả lời: Công ty bán mặt hàng giá trị lớn, chất lượng hàng hóa đảm bảo kiểm tra kỹ trước xuất hàng, khách hàng mua với số lượng lớn, chúng tơi nhiều khách lâu năm xa nên chúng tơi áp dụng sách bán hàng chiết khấu tốn chiết khấu thương mại  Những câu hỏi giành cho nhân viên kế toán cơng ty: Cơng ty anh (chị) lập dự tốn tiêu thụ với mặt hàng máy tính khơng ? Trả lời: Công ty thường mua linh kiện máy tính để lắp sản phẩm máy tính hồn chỉnh, bên cạnh cơng ty chúng tơi khơng bán máy tính mà bán linh kiện máy tính Nên việc lập dự tốn tiêu thụ cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn Vì cơng ty chúng tơi khơng lập dự tốn mặt hàng máy tính Phương pháp xác định giá vốn hàng bán công ty anh (chị) gì? Trả lời: Cơng ty chúng tơi thường mua hàng hóa từ cơng ty khác sau bán lại cho khách hàng Vì chúng tơi xác định giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp nhập trước xuất trước Xin anh (chị) cho biết cơng ty áp dụng sách kế toán theo định QĐ số 15/2006/QĐ-BTC hay QĐ 48/2006/QĐ-BTC? Trả lời: doanh nghiệp nhỏ vừa nên sách kế tốn chúng tơi áp dụng theo định 48 Xin cho biết hình thức tổ chức kế tốn doanh nghiệp ? Trả lời: Hình thức tổ chức kế tốn cơng ty chúng tơi theo hình thức tập trung Kế tốn trưởng người kiểm tra đạo phận kế toán lại Cơng ty vận dụng hình thức sổ kế toán ? GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến Đại Học Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Trả lời: Chúng tơi vận dụng hình thức sổ nhật ký chung Bởi ghi theo hình thức vừa dễ hiểu, đơn giản mà lại chi tiết cụ thể Đáp ứng với tình hình kinh doanh cơng ty Ngồi hình thức tốn tiền mặt toán chuyển khoản qua ngân hàng cơng ty áp dụng hình thức tốn ? Trả lời: Chúng bán hàng cho khách lẻ thu tiền Còn bán hàng cho khách mua bn mà giá trị hàng hóa 20.000.000 đồng chúng tơi tốn qua tiền gửi ngân hàng, khơng chúng tơi chủ yếu tốn tiền mặt Kế tốn cơng ty anh (chị) trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không? Trả lời: Không Công ty chúng tơi khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chúng tơi xác định trị giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước nên việc giá trị hàng hóa bị giảm giá nguyên nhân thiệt hại khơng lớn nên cơng ty chúng tơi nhận thấy việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không cần thiết Kế tốn cơng ty anh (chị) trích lập dự phòng phải thu khó đòi khơng ? Trả lời: Khơng Chúng tơi khơng lập dự phòng khoản phải thu khó đòi khách hàng chúng tơi mua lẻ phải tốn ngay, mua bn tồn khách quen bán hàng hóa chúng tơi lập hợp đồng kinh kế quy định thời gian giao hàng toán nên việc lập dự phòng chúng tơi nhận thấy khơng cần thiết Những câu hỏi dành cho phận bán hàng công ty: Các phương thức bán hàngcơng ty anh (chị) sử dụng ? Trả lời: Hiện khách hàng nhiều, khách lẻ mà khách mua bn Vì nói phương thức bán hàng công ty chủ yếu bán buôn bán lẻ Hàng tồn kho kiểm theo thời điểm ? Trả lời: Hàng tồn kho kiểm theo phương pháp khai thường xuyên GVHD: ThS Thị Thu Huyền SVTT: Dư Thị Hải Yến ... DV Quốc Tế ABC cụ thể thực trạng kế toán bán hàng chứng từ, tài khoản sử dụng, trình tự hoạch tốn sổ kế tốn Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán bán hàng công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc. .. thuyết liên quan kế toán bán hàng 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 11 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 11 1.2.2 Kế toán bán hàng theo định... CKTM Chiết khấu thương mại CMKT Chuẩn mực kế toán DN Doanh nghiệp 10 DNTM thương mạiCỔ TOÁN BÁN HÀNG TRÊ MÁYDoanh CỦAnghiệp CÔNG TY 11 DT Doanh thu TẾ ABC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC 12 GTGT Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC, Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế ABC, Bảng cân đối số phát sinh, Kết cấu của khóa luận, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI,  Thanh toán trả chậm, Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở DNTM, Chương II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ABC,  Tồ chức mã hóa các đối tượng quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty, Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 2 Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn