Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại công ty tnhh dịch vụ thép không gỉ arcelormittal việt nam

69 3 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TỐN - - BẢN THẢO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn Bộ môn Sinh viên thực Lớp Mã sinh viên : Th.s Hoàng Thị Bích Ngọc : Kế tốn quản trị : Nguyễn Duy Hưng : K7HK11 : 11H156436 HÀ NỘI-2013 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại TÓM LƯỢC Kể từ tiến hành thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế nước ta đã co những chuyển biến rõ rệt Nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thi trường co sự điều tiết của Nhà nước đã tạo nhiều hội cho nhân dân cũng các doanh nghiệp phát huy tính tự chủ sáng tạo của mình Đặc biệt, kể từ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO năm 2006, thì lại càng co nhiều hội kinh doanh được mở cho các doanh nghiệp nước Trong xu thế đo, ngành công nghiệp thép nước nhà cũng ngày càng lớn mạnh, số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp hoạt động ngành cũng tăng nhanh bao giờ hết Từ đo mà sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thép cũng ngày càng trở nên gay gắt Làm thế nào để chiếm được lòng tin của khách hàng, làm thế nào để co được chỗ đứng thi trường thép xây dựng? Đo là một câu hỏi lớn cho tất cả các doanh nghiệp ngành thép Bắt đầu từ năm 2008, các doanh nghiệp sản xuất thép được Chính phủ cho phép chủ động đinh giá bán, không còn chiu sự điều tiết của Tổng công ty thép Việt Nam – VSC Cũng từ đo, việc hạ giá thành sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm trở thành một những yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp thi trường Muốn làm được điều này, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý chi phí sản xuất gop phần hạ giá thành sản phẩm sở đảm bảo chất lượng sản phẩm Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam em đã lựa chọn đề tài: “Kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm thép Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam” Do trình độ, thời gian nghiên cứu co hạn, thông tin và tài liệu chưa thật đầy đủ không tránh khỏi những thiếu sot Em rất mong nhận được sự đong gop ý kiến của các thầy cô giáo các anh chi phòng kế toán của công ty để bài viết của em hoàn chỉnh SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoa luận tốt nghiệp em đã nhận được sự giúp đỡ quan tâm bảo của nhiều cá nhân, tập thể và ngoài trường Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Hoàng Thi Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành khoa luận tốt nghiệp của mình Em xin chân thành cám ơn công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam đã tạo điều kiện cho em co một môi trường thực tập, nghiên cứu viết đề tài một cách thuận lợi Ngoài em cũng xin cảm ơn các thầy cô khoa các thầy cô trường ĐH Thương Mại đã dạy em nhiều điều suốt thời gian học tập tại trường Sinh viên Nguyễn Duy Hưng SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài cần nghiên cứu Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Phương pháp thực đề tài Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .3 1.1 Cơ sở lý luận kế toán CPSX doanh nghiệp sản xuất .3 1.1.1 Một số khái niệm CPSX phân loại CPSX doanh nghiệp sản xuất 1.1.2 Đối tượng phương pháp tập hợp CPSX .7 1.1.3 Yêu cầu nhiệm vụ kế toán CPSX doanh nghiệp sản xuất 1.2 Nội dung kế toán CPSX doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 1.2.2 Theo quy định chế độ kế toán Việt Nam 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM 23 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến chi phí sản xuất Cơng ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 23 2.1.1 Tổng quan tình hình Cơng ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 23 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến CPSX Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcerlorMittal Việt Nam 29 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm thép Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 31 2.2.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm thép Cơng ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 31 2.2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm thép công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 31 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM 54 SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 54 3.1.1 Những kết đạt 54 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 57 3.2 Các đề xuất kiến nghị 59 3.3 Điều kiện thực 61 SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếp CFSXC : Chi phí sản xuất chung CCDC : Công cụ dụng cụ CBCNV : Cán bộ công nhân viên CPSX : Chi phí sản xuất DN : Doanh nghiệp DV : Dich vụ KPCĐ : Kinh phí công đoàn NVL : Nguyên vật liệu SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố đinh VLP : Vật liệu phụ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài cần nghiên cứu Chi phí sản xuất là tiêu kinh tế làm giảm lợi ích của doanh nghiệp, đo các nhà quản tri doanh nghiệp quan tâm đến việc làm thế nào để làm giảm chi phí sản xuất một sản phẩm để giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, từ đo làm tăng lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm sản xuất Tập hợp chi phí sản xuất là tiền đề để tính giá thành sản phẩm, xác đinh kết quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nên cần phải tính đúng, tính đủ, xác đinh chính xác, kip thời chi phí sản xuất mỗi sản phẩm Trong các công cụ quản lý kinh tế, thì co hạch toán kế toán là co thể hạch toán kip thời, đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất cung cấp thông tin kip thời cho nhà quản tri kinh doanh của doanh nghiệp Thông qua bộ phận kế toán, doanh nghiệp xác đinh được chi phí đã chi quá trình sản xuất, kinh doanh từ đo so sánh với thu nhập để biết được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thế nào Bởi vậy, kế toán chi phí sản xuất là thực sự cần thiết đối với doanh nghiệp sản xuất Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ Arcelor Mittal Việt Nam em nhận thấy lĩnh vực sản xuất của công ty là sản xuất sản phẩm thép inox không gỉ, các sản phẩm công ty sản xuất với khối lượng khá lớn, vấn đề kế toán CPSX còn co nhiều tồn tại và hạn chế Do đo, việc nghiên cứu kế toán CPSX sản phẩm để giúp cho công ty co thể tìm các giải pháp giúp khắc phục các tồn tại về kế toán CPSX hiện là rất cần thiết Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài Qua đề tài nghiên cứu, em muốn hướng tới các mục tiêu sau: Về lý luận: Nhằm hệ thống hoa, làm rõ những vấn đề lý luận bản về kế toán chi phí sản xuất theo chuẩn mực và kế toán hiện hành Về thực tiễn: Qua một thời gian khảo sát thực trạng kế toán tại Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam, dựa vào những thông tin tìm hiểu để đánh giá thực trạng, những mặt ưu điểm, nhược điểm cũng những tồn tại về công tác kế toán chi phí sản xuất tại DN Trên sở đối chiếu giữa lý luận SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại và thực tiễn để co thể đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tại DN, theo hướng hiệu quả và phù hợp với chế độ kế toán hiện hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam * Thời gian nghiên cứu: Sử dụng số liệu về chi phí sản xuất thép tại “Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam” tháng 03 năm 2012 * Phạm vi nghiên cứu: Tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam Đia chỉ: Km 25, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1 Phương pháp điều tra Phương pháp điều tra được thực hiện thời gian thực tập tổng hợp Phiếu điều tra được phát gồm phiếu cho các nhân viên phòng kế toán và các nhà quản lý, nhằm tìm hiểu về cấu tổ chức, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, về bộ máy kế toán, công tác kế toán CPSX của công ty Sau phát phiếu điều tra, các phiếu điều tra này được tổng hợp lại để đưa các nhận đinh chung nhất 4.1.2 Phương pháp phỏng vấn Sử dụng phương pháp này xin được phỏng vấn bà Phan Thi Vân Anh kế toán trưởng của công ty Trên sở nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung nghiên cứu của đề tài, đã chuẩn bi nội dung một số câu hỏi phỏng vấn cụ thể sau: - Công ty thực hiện chế độ kế toán ban hành theo quyết đinh nào? - Niên độ kế toán của công ty bắt đầu và kết thúc tại ngày, tháng nào? - Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty là hình thức nào? - Hình thức kế toán được công ty áp dụng là hình thức nào? Phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ hay trực tiếp? Phương pháp hạch toán hàng tồn kho thế nào? - Phương pháp khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp? - Hiện công ty tổ chức phân loại chi phí sản xuất theo tiêu chí nào? - Công ty tiến hành tập hợp chi phí sản xuất thế nào? - Chi phí sản xuất chung để sản xuất sản phẩm thép được phân bổ theo tiêu thức nào? Cũng buổi phỏng vấn, đã được sự đồng ý của bà Phan Thi Vân Anh cho phép sử dụng những chứng từ, số liệu cần thiết của công ty để phục vụ cho viết chuyên đề này SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại 4.1.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Đây là phương pháp cho phép thu thập những thông tin sâu rộng từ nhiều mặt, nhiều khía cạnh Các tài liệu nghiên cứu gồm: các tài liệu bên ngoài các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, giáo trình kế toán CPSX, tạp chí kế toán….; các tài liệu bên công ty chứng từ, sổ sách kế toán, BCTC…liên quan đến đề tài và tham khảo các luận văn của khoa trước 4.2 Phương pháp xử lý dữ liệu Sau thực hiện các phương pháp để thu thập các dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, ta tiến hành phân tích các dữ liệu thu thập được các phương pháp phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu các dữ liệu Sử dụng phương pháp này cho phép biến đổi những thông tin tài liệu ban đầu mang tính rời rạc thành những tài liệu mang tính chất tổng hợp phục vụ cho việc nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khoa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép Cơng ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Cơ sở lý luận kế toán CPSX doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm CPSX phân loại CPSX doanh nghiệp sản xuất  Một số khái niệm bản về CPSX SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao của các yếu tố bản tạo nên quá trình sản xuất Đo là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động Sự tiêu hao các yếu tố này quá trình sản xuất, kinh doanh đã tạo các chi phí tương ứng, đo là các chi phí về tư liệu lao động, chi phí về đối tượng lao động, và chi phí về lao động sống Trên phương diện này chi phí được xác đinh là tổng giá tri các khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu Ngoài các hao phí về các lao động sống cần thiết và lao động vật hoá tồn tại và phát triển thì quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn phải bỏ rất nhiều chi phí khác, các khoản chi phí co thể là một bộ phận giá tri mới doanh nghiệp sáng tạo và cũng co khoản chi phí rất kho xác đinh chính xác là hao phí về lao động sống hay lao động vật hoá Vì vậy hiện nay, chi phí sản xuất của doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi quá trình hoạt động kinh doanh, biểu hiện tiền và tính cho một thời kỳ nhất đinh Bản chất của chi phí sản xuất là những hao phí bỏ để đổi lấy sự thu về tương lai, co thể thu về dưới dạng vật chất, đinh lượng được số lượng sản phẩm hoặc thu về dưới dạng tinh thần hay dich vụ được phục vụ Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sự chuyển dich vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất đinh No là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh Bản chất kinh tế của chi phí sản xuất được thể hiện sau: Nội dung của chi phí co thể biểu hiện công thức: C = V + MI Trong đo: C: là hao phí lao động vật hoá, là giá tri tư liệu sản xuất đã tiêu hao chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ… V: là hao phí lao động sống chi phí tiền lương ( tiền công ) phải trả cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh MI: là một phần giá tri mới tạo các khoản trích theo lương: BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN; các khoản thuế co tính chất chi phí thuế tài nguyên, thuế môn bài, thuế nhà đất; chi phí lãi vay SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Phiếu hạch toán 15 18 22 21 27 Trường Đại học Thương Mại Ngày Ngày ghi sổ Diễn giải chứng Nợ Co TK đối ứng từ 12/03 12/03 CP điện sx inox cuộn từ 1-12/03 3.600.218 331101 12/03 12/03 CP điện sx inox 430 từ 1-12/03 2.129.330 331101 12/03 12/03 CP điện sx inox 441 từ 1-12/03 1.501.488 331101 28/03 28/03 Chi phí lương CBQLSX 8.200.500 334100 28/03 28/03 CP Phụ cấp lương CBQLSX 500.000 334100 28/03 28/03 Chi phí ăn ca CBQLSX 720.000 338910 28/03 28/03 Chi phí KH TSCĐ HH cho sx 22.540.338 … … 2141 … 28/03 28/03 28/03 28/03 Chi phí mỡ pvsx Chi phí ô-xy pvsx 28/03 28/03 Chi phí trục cán pvsx … … 28/03 28/03 … … 4.371.850 4.474.300 152210 24.140.458 152410 … … … 152220 Kết chuyển chi phí sx chung 154100 Số dư đầu kỳ: Tổng phát sinh Nợ: 113.628.799 Tổng phát sinh Co: 113.628.799 Số dư cuối kỳ: Bảng 2.14: Sổ TK627 – Chi phí sản xuất chung Ngoài chi phí điện được tập hợp và phân bổ cho từng loại sản phẩm theo đinh kỳ lần/tháng, các chi phí sản xuất chung khác đều được tập hợp một lần vào cuối kỳ sản xuất (cuối tháng) và tiến hành phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiêu thức khối lượng Công thức phân bổ sau: Chi phí sx chung (trừ chi phí điện) phân bổ cho từng loại sp = chi phí sx chung (trừ chi phí điện) phát sinh kỳ Tổng khối lượng sp sx hoàn SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 50 * Khối lượng từng loại sản phẩm hoàn thành GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại thành kỳ Số chi phí phân bổ cho từng loại sản phẩm theo công thức trên, đem cộng với chi phí điện đã được phân bổ ở được chi phí sản xuất chung của từng loại sản phẩm Cụ thể tháng 03 năm 2012, tổng khối lượng cả loại thép sản xuất hoàn thành nhập kho là: 245,31 tấn; đo co: 118,308 tấn inox cuộn; 78,150 tấn inox 430, và 48,852 tấn inox 441 Dựa vào cách tính chi phí sản xuất chung trình bày ở trên, ta tính được chi phí sản xuất chung của từng loại sản phẩm sau: - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho inox cuộn là: 54.800.848 VND - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho inox 430 là: 36.199.465 VND Chi phí sản xuất chung phân bổ cho inox 441 là: 22.628.486 VND 2.2.2.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ Do đặc tính của dây chuyền sản xuất, nên ở công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam, quá trình sản xuất không co sản phẩm dở dang Khi hoạt động của dây chuyền bi gián đoạn, tất cả sản phẩm sản xuất dở dang đều bi hỏng và trở thành thép phế, được công ty nhập kho Hàng tháng, vào cuối tháng, công ty tiến hành bán thép phế liệu Giá tri thép phế thu hồi được được trừ tổng chi phí sản xuất để tính tổng giá thành sản phẩm Tháng 03 năm 2012, công ty đã thu hồi nhập kho 30.270.546 VNĐ thép phế Kế toán thực hiện bút toán đinh khoản sau: Nợ TK 152610: 30.270.546 Co TK 154100: 30.270.546 Giá tri thép phế thu hồi cũng được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo công thức: Tổng giá tri thép phế Giá tri thép phế thu hồi phân bổ cho từng loại sản = phẩm hoàn thành Khối lượng từng thu hồi Tổng khối lượng sản * loại sản phẩm hoàn thành phẩm hoàn thành SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 51 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Tháng 03 năm 2012, tổng khối lượng cả loại thép sản xuất hoàn thành nhập kho là: 245,31 tấn; đo co: 118,308 tấn inox cuộn; 78,150 tấn inox 430, và 48,852 tấn inox 441 Theo đo, giá tri thép phế thu hồi tháng 03/2012 được phân bổ cho từng loại sản phẩm sau: - Giá tri inox phế thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất inox cuộn là: 14.598.866 VND - Giá tri inox phế thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất inox 430: 9.643.484 VND - Giá tri inox phế thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất inox 441: 6.028.196 VND Cuối mỗi kỳ sản xuất, kế toán sử dụng TK 154 (154100)- “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kỳ Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí sản xuất chung cho cả loại sản phẩm (không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm) Dựa vào số liệu về các loại chi phí sản xuất phát sinh kỳ đã được tập hợp theo khoản mục: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, kế toán tiến hành kết chuyển các khoản mục chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang kỳ, lập phiếu hạch toán PHIẾU HẠCH TỐN Tháng 03/2012 Sớ tiền Nợi dung Khách hàng Ngày chứng từ Người lập 2.235.375.800 VND KC chi phí sx T03/2012 31/03/2012 Kế toán trưởng Trưởng phòng Người nhập: Kỳ hạch toán Năm tài chính Số thứ tự Thủ quỹ Oanh 2012 27 Người nhận SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 52 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại STT Ghi Nợ/Ghi Co Tài khoản Số tiền dòng Số hiệu bút toán Diễn giải (VND) Ghi Nợ TK 154100 8000071 Ghi Co TK KC cp VLC 621 154 621100 8000071 Ghi Co TK KC cp VLC sx thép cuộn 621 154 621210 8000071 Ghi Co TK KC cp VLC sx thép inox 430 621 154 621220 8000071 Ghi Nợ TK KC cp VLC sx thép inox 441 621 154 154100 8000071 Ghi Co TK KC cp nhân công trực tiếp 622 154 622100 8000071 Ghi Co TK KC cp lương NC trực tiếp 622 154 622200 923 611.822 850.226.480 272 682.484 75.226.215 48.357.000 1.520.000 KC cp phụ cấp lương NC trực tiếp 622 154 8000071 … 2.046.520.786 … … … Bảng 2.15: Phiếu hạch toán kết chuyển chi phí sản xuất kỳ vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tiếp đo, kế toán tiến hành chuyển số liệu vào sổ cái TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang SỔ CÁI TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Phiếu hạch toán Ngày TK Ngày ghi sổ Diễn giải chứng Nợ Co đối ứng từ KC cp VLC 621à154 KC cp nhân công trực tiếp 622à154 27 Tháng 03/2012 Đơn vị tính: VND 28/03 28/03 KC cp VLP 627à 154 KC cp CCDC 627à 154 … SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 53 2.046.520.786 621 75.226.215 622 70.974.717 6272 1.384.179 6273 … … GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp 30 28/03 28/03 Trường Đại học Thương Mại Thu hồi thép phế Tổng chi phí sx inox cuộn Tổng chi phí sx inox 31 28/03 28/03 430 Tổng chi phí sx inox 441 30.270.546 152610 1.000.093.870 155100 900.747.765 155100 304.263.619 155100 Số dư đầu kỳ: Tổng phát sinh Nợ: 2.235.375.800 Tổng phát sinh Co: 2.235.375.800 Số dư cuối kỳ: Bảng 2.16: Sổ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những kết đạt  Về tổ chức máy kế tốn Bợ máy kế toán co vai trò quan trọng việc ghi chép, phản ánh và cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cho các đối tượng sử dụng, đặc biệt là ban giám đốc Nhằm đảm bảo cho ban lãnh đạo của công ty co được những thông tin chính xác nhất, kip thời nhất, và phản ánh đúng thực tế tình hình tài chính kế toán của công ty nhất, để được các quyết đinh nhanh chong và đúng đắn nhất Như vậy, co thể noi, bộ máy kế toán đong một vai trò không thể thiếu sự thành công của từng doanh nghiệp Ở công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán “tập trung” đã đảm bảo được sự lãnh đạo thống nhất công tác kế toán, phát huy hiệu quả của bộ máy kế toán SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 54 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Bao gồm thành viên với từng chức nhiệm vụ được phân đinh rõ ràng, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức khá hoàn chỉnh, và gọn nhẹ Đội ngũ kế toán viên đều là những người co trình độ chuyên môn cao, vững vàng nghiệp vụ, và tư cách đạo đức tốt Mỗi thành viên bộ máy kế toán đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo từng phần hành kế toán, đồng thời vẫn đảm bảo được sự phối hợp hài hòa giữa các phần hành kế toán với và với các bộ phận khác công ty việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính kế toán của công ty  Về tổ chức thực cơng việc kế tốn máy tính Theo đúng quy đinh của Bộ Tài chính, toàn bộ công việc kế toán công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam đều được thực hiện phần mềm kế toán Bravo Bằng việc tin học hoa công tác kế toán, hiệu quả công tác kế toán công ty đã được nâng cao rõ rệt: từ việc nhập số liệu vào sổ, tính toán tổng hợp, tra cứu số liệu, hay dò tìm sai sot và sửa chữa cũng đều trở nên cực kỳ đơn giản nhờ những phần mềm tin học này Điều này vừa giảm thiểu được lượng công việc tính toán đồ sộ mà mỗi kế toán viên phải thực hiện, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại giảm áp lực cho lao động kế toán, giúp giảm thiểu sai sot, nhầm lẫn, khiến thông tin kế toán ngày càng chính xác và hữu ích Không những thế, phần mềm kế toán của công ty còn thường xuyên được cập nhật và nâng cấp cho phù hợp với những thay đổi chế độ kế toán của nhà nước và những chính sách quản lý của công ty  Về tổ chức vận dụng chế độ kế toán Trên sở hướng dẫn của Quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán công ty đều được xây dựng theo phần mềm kế toán máy và đã đăng ký sử dụng đúng theo quy đinh của Bộ Tài chính về việc đăng ký và sử dụng hoa đơn, chứng từ doanh nghiệp Trên thực tế, mặc dù mẫu chứng từ và sổ sách của công ty co một vài khác biệt so với mẫu Quyết đinh 15 đưa ra, vẫn đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin một cách đầy đủ và cụ thể cho quản lý Chứng từ được lập, luân chuyển, kiểm tra theo một quy trình chặt chẽ không quá rườm rà, vừa đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ kinh tế, vừa tránh không ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện các hoạt động công ty SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 55 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Hệ thống tài khoản kế toán của công ty được tổ chức cụ thể dựa theo hướng dẫn Quyết đinh 15 của Bộ Tài chính, đồng thời, các tài khoản đều được chi tiết thành các tiểu khoản cấp 2, cấp cho phù hợp với tính đặc thù của hoạt động sản xuất, cũng đáp ứng được nhu cầu kiểm tra, theo dõi của nhà quản lý Các tài khoản dùng để tập hợp chi phí giá thành đều được chi tiết cụ thể theo từng nội dung chi phí một cách hợp lý, nhằm phụ vụ cho việc tập hợp, phản ánh và theo dõi các chi phí phát sinh quá trình sản xuất Kỳ sản xuất của doanh nghiệp tính theo tháng, bởi vậy các báo cáo tài chính được lập đều đặn mỗi tháng một lần, giúp nhà quản lý cập nhật được nhanh chong tình hình hoạt động của công ty, từ đo co những quyết đinh, những điều chỉnh kip thời đảm bảo công ty hoạt động co hiệu quả  Về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất • Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm toàn bộ chi phí của phôi thép dùng cho sản xuất mà Điều này là hợp lý vì phôi thép chính là thành phần bản cấu tạo nên thép, chi phí của no thường chiếm từ 90-95% tổng chi phí sản xuất thép Các tài khoản dùng để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 152 và TK 621 đều được chi tiết thành các tiểu khoản: TK 152- Nguyên vật liệu được chi tiết theo từng loại phôi (TK 152110- Phôi inox cuộn: để sản xuất inox cuộn, TK 152120- Phôi inox đốt SD295: để sản xuất inox 430, TK 152130- Phôi inox đốt SD390: để sản xuất inox 441), và TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cũng được chi tiết theo mỗi loại chi phí nguyên vật liệu chính để sản x́t từng loại thép • Về hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp được kế toán tập hợp chung cho cả loại sản phẩm được sản xuất kỳ Sau đo mới tiến hành phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiêu thức số lượng sản xuất của từng loại Cách tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp này là hết sức phù hợp với đặc điểm sản xuất của công ty vì cả loại sản phẩm đều được sản xuất một dây chuyền, co một đội ngũ công nhân sản xuất nên từ đầu không thể tách riêng được chi phí nhân công trực SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 56 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại tiếp cho từng loại sản phẩm Mặt khác các sản phẩm lại co sự đồng nhất (đều là thép xây dựng) khác về hình dạng, kích cỡ nên co thể phân bổ theo tiêu thức số lượng, vừa đơn giản, vừa thuận tiện • Về hạch tốn chi phí sản xuất chung Các tài khoản kế toán dùng để hạch toán chi phí sản xuất chung TK 152, TK 627 đều được công ty chi tiết thành rất nhiều tài khoản nhỏ, phản ánh cụ thể nội dung của từng khoản mục chi phí phụ liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu thay thế,… phát sinh quá trình sản xuất, chi phí mỡ, chi phí dầu BC, chi phí trục cán, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí phụ liệu khác,… Điều này giúp cho các nhà quản lý co thể nhìn thấy được tỷ trọng từng khoản mục chi phí tổng chi phí sản xuất, từ đo co những kế hoạch, phương hướng phù hợp nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng co hiệu quả nhất Giống chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cũng không thể tách riêng được cho từng loại sản phẩm được, nên công ty tập hợp chi phí sản xuất chung cho toàn bộ quy trình sản xuất, cuối kỳ tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm Cách làm này vừa phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp, lại vừa co ưu điểm là hợp lý và nhanh gọn 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân  Về hệ thống sổ sách kế toán Tuy được lập dựa những hướng dẫn Quyết đinh 15, một số sổ sách kế toán của công ty vẫn co mẫu khá phức tạp, tên gọi và mẫu sổ đều khác biệt so với hướng dẫn, gây kho khăn cho các quan quản lý việc kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, và những người bên ngoài không quen với hệ thống sổ sách của công ty Ví dụ rất rõ là các chứng từ ghi sổ lại được gọi là phiếu hạch toán, mẫu sổ và cách ghi khác lạ, phức tạp và kho hiểu so với mẫu chứng từ ghi sổ hướng dẫn quyết đinh 15 Tuy quá trình hạch toán công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, kế toán lại không lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Điều này khiến cho việc quản lý các chứng từ ghi sổ (phiếu hạch toán) mất sự thuận lợi, chặt chẽ đáng co Mặt khác, no cũng khiến cho kế toán thiếu mất khâu đối chiếu tính chính xác của số liệu SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 57 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại kế toán giữa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với bảng cân đối số phát sinh, co thể là nguyên nhân của nhiều sai sot không đáng co Hầu hết sổ sách, tài liệu kế toán của công ty đều được lưu trữ máy tính, vừa thuận tiện cho việc trao đổi, tìm kiếm thông tin, lại gọn nhẹ, tiết kiệm, khiến cho công việc kế toán nhẹ nhàng gấp nhiều lần Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn một nhược điểm cố hữu, đo là co thể bi đe dọa bởi vi-rút máy tính Nếu bi nhiễm vi rút, toàn bộ hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán được lưu bộ nhớ máy tính co thể bi mất hoặc bi phá hủy, ảnh hưởng lớn đến công tác kế toán noi riêng và công tác quản lý noi chung của công ty  Về phương pháp tính giá ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ xuất kho Nguyên vật liệu (gồm cả nguyên vật liệu chính và các loại vật liệu, phụ tùng khác) và công cụ dụng cụ xuất kho dùng cho sản xuất đều được tính theo giá bình quân gia quyền Cách tính giá này co ưu điểm chính là đơn giản Thế nhưng, no lại co nhược điểm là độ chính xác không cao, việc tính giá cũng tính toán chi phí, hạch toán giá thành sản phẩm,… đều phải đợi đến cuối tháng, công việc tính toán dồn dập gây ảnh hưởng đến hiệu quả cũng thời hạn của công tác quyết toán, đấy là chưa kể áp lực công việc cao co thể gây nhiều sai sot, nhầm lẫn công tác kế toán  Về hạch tốn chi tiết ngun vật liệu Cơng ty hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song, về nguyên tắc thì thủ kho và kế toán phải co sự ghi chép song song, kiểm tra đối chiếu thường xuyên lẫn Nhưng ở công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam, bộ phận sản xuất cần cứ vào kế hoạch sản xuất, chủ động đưa phôi vào sản xuất, còn việc ghi chép, kiểm tra, đối chiếu số liệu về lượng phôi xuất được thực hiện bởi thủ kho và nhân viên thống kê của bộ phận sản xuất vào cuối tháng mà Như vậy, kế toán không co sự theo dõi, ghi chép thường xuyên cụ thể về lượng phôi xuất đưa vào sản xuất tháng  Về hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Hiện nay, chi phí nhân công trực tiếp ở công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam bao gồm chi phí tiền lương, thưởng, BHXH của toàn bộ cán bộ, công nhân khối sản xuất, vậy là bao gồm cả bộ phận trực tiếp sản xuất SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 58 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại và những bộ phận không trực tiếp sản xuất Cách phân loại này là không theo đúng với quy đinh của chế độ, bởi vậy không thấy được sự đong gop của từng bộ phận nhân công vào giá thành sản phẩm cũng tỷ trọng từng các loại chi phí giá thành sản phẩm, và đo, còn co thể dẫn tới những quyết đinh không đúng đắn của ban giám đớc  Về hạch tốn chi phí sản xuất chung Hàng năm, cơng ty ln tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn máy moc, thiết bi, dây chuyển sản xuất Chi phí cho việc sửa chữa này thường rất lớn, thời gian sửa chữa kéo dài (khoảng từ 10-15 ngày), đồng thời kỳ đo, phải ngừng sản xuất, nên sản lượng tiêu thụ của công ty cũng giảm mạnh Thế nhưng, kế toán không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm để đinh kỳ phân bổ vào chi phí sản xuất chung mà lại hạch toán chi phí sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất của kỳ đo, dẫn tới chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm kỳ đo bi tăng cao đột biến, cộng với việc doanh thu giảm mạnh, gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh kỳ 3.2 Các đề xuất kiến nghị  Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán Thứ nhất: Theo quy đinh của Bộ Tài chính, với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, công ty nên lập thêm sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vừa để quản lý các chứng từ ghi sổ, lại vừa tăng cường kiểm soát chặt chẽ số liệu và thông tin kế toán, giảm thiểu sai sot đáng tiếc co thể xảy Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm… Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày, tháng A B Chứng từ ghi sổ Số tiền Sổ tiền Ngày, tháng A B +Cộng tháng +Cộng tháng SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 59 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại +Cộng lũy kế từ đầu quý +Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ này co…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang… - Ngày mở sổ… Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày…tháng…năm… Giám đốc Bảng 3.1: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo định 15 Thứ hai: Với các tài liệu, sổ sách kế toán lưu trữ bộ nhớ máy tính, để đề phòng trường hợp dữ liệu máy tính bi mất hay bi phá hủy virut, công ty nên in giấy và lưu trữ riêng thành bản Dù co sự cố xảy với dữ liệu máy tính, công ty vẫn không bi mất hết tài liệu, và công việc không bi gián đoạn nữa SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 60 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại  Hoàn thiện hạch tốn chi phí nhân cơng Đới với cán bộ công nhân khối sản xuất công ty cần phân loại rõ ràng nhân công trực tiếp sản xuất và nhân công gián tiếp, phục vụ cho sản xuất để hạch toán chi phí nhân công vào chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung một cách hợp lý, chính xác Với những chi phí về tiền lương, thưởng, BHXH của nhân công ở những bộ phận tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất bộ phận kỹ thuật, bộ phận sửa chữa cơ, sửa chữa điện…thì phải hạch toán vào chi phí nhân công chi phí sản xuất chung (TK 6271- Chi phí nhân cơng gián tiếp)  Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất chung Cơng ty nên trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch Hàng năm, công ty co kế hoạch tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ vào một tháng nhất đinh nào đo, bởi vậy công ty nên trích trước vào chi phí từng tháng năm để giảm chi phí cũng giá thành sản phẩm tháng sửa chữa đo 3.3 Điều kiện thực  Hoàn thiện sở tơn trọng chế tài chế độ kế toán Nhà nước Sự chuyển hướng nền kinh tế phát triển theo chế thi trường và chế quản lý của nhà nước đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp Để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chế quản lý đo, việc tổ chức công tác kế toán phải tuân theo những nguyên tắc nhất đinh Một những nguyên tắc đo là việc tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước Bởi Nhà nước ta là nhà nước co sự thống nhất quản lý diều hành nền kinh tế quốc dân và với xu thế quốc tế hoa nền kinh tế, chế độ kế toán Việt Nam cũng dần hòa nhập theo những thông lệ chung của kế toán quốc tế  Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh doanh nghiệp Do các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác co đặc điểm tổ chức kinh doanh khác nhau, đo chế độ kế toán áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp Vì vậy, để quản lý sản xuất kinh doanh co hiệu quả, các doanh nghiệp phải biết vận dụng chế độ kế toán một cách linh hoạt, hợp lý  Hoàn thiện phải đảm bảo cung cấp cách xác cụ thể thông tin kinh tế phát sinh doanh nghiệp SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 61 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Noi cách khác, kế toán phải cung cấp đầy đủ và kip thời các thông tin một cách chính xác về công tác kế toán tập hợp CPSX kỳ hạch toán Trên sở đo, nhà quản lý mới co thể đưa các quyết đinh đúng đắn  Hồn thiện cơng tác kế tốn phải qn triệt tinh thần tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế Bất cứ một phương án kinh doanh hoặc phương án tổ chức quản lý nào đều phải tính toán đến hiệu quả và tính khả thi của no Vì vậy, việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất phải chú ý đến việc tiết kiệm chi phí, đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, co hiệu quả, phương hướng hoàn thiện đưa phải khả thi SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 62 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại KẾT LUẬN Với phương châm “Mọi hành động đều hướng tới chất lượng và khách hàng” Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam cố gắng mang đến cho khách hàng những sản phẩm thép co chất lượng cao với giá cả hợp lý Trải qua năm xây dựng và phát triển, công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam vẫn không ngừng tìm tòi học hỏi, với quyết tâm tìm phương thức đúng đắn nhất sản xuất và quản lý, để vừa giải quyết được vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm phải làm hài lòng khách hàng Bởi vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vi trí quan trọng công tác kế toán của doanh nghiệp Qua những gì tìm hiểu được mà em đã trình bày ở trên, công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam về bản đã co hiệu quả, đảm bảo phản ánh chính xác, kip thời tình hình kế toán, đáp ứng được yêu cầu của quản lý, và áp dụng đúng chế độ kế toán hiện hành Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi một số tồn tại Từ những kiến thức được học tại nhà trường, em đã xin đưa một số giải pháp, phương hướng để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam với mong muốn được gop phần phục vụ cho công tác quản lý chi phí được tốt Với nhận thức của một sinh viên, kiến thức làm việc thực tế chưa nhiều đo bài viết của em kho tránh khỏi còn nhiều thiếu sot Em rất mong nhận được những ý kiến đong gop và sự bảo của các thầy cô giáo SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 63 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về "Chế độ Kế toán doanh nghiệp" Chế độ kế toán Việt Nam – nhà xuất bản thống kê năm 2009 Giáo trình kế toán tài chính – GSTS Ngô Thế Chi, TS Trương Thi Thuỷ NXBTC – Năm 2008 Một số bài luận văn tốt nghiệp liên quan đến đề tài, trang web, tài liệu tham khảo Các tài liệu về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam Tài liệu về dây chuyền sản xuất và tổ chức sản xuất của công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 64 GVHD: Th.S Hồng Thị Bích Ngọc ... tốn chi phí sản xuất sản phẩm thép Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam 31 2.2.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm thép Công ty TNHH DV Thép. .. KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến chi phí sản xuất Công ty TNHH DV Thép không. .. tế tại công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam em đã lựa chọn đề tài: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép Cơng ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam Do trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại công ty tnhh dịch vụ thép không gỉ arcelormittal việt nam, Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại công ty tnhh dịch vụ thép không gỉ arcelormittal việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay