BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG NĂM 2017

202 1 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:34

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SĨC TRĂNG NĂM 2017 Sóc Trăng, tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG CHÍ NH CỦA BÁO CÁO TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG - SÓC TRĂNG - THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG - THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG 2.1 Lịch sử phát triển trường 2.2 Về sở vật chất 2.3 Chức năng, nhiệm vụ trường - 2.4 Ngành nghề đào tạo 2.5 Đội ngũ nhân 2.6 Những thành tích bật trường CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG -11 3.1 Cơ cấu tổ chức -11 3.2 Danh sách cán lãnh đạo chủ chốt Nhà trường -13 3.3 Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên -14 3.4 Đội ngũ giáo viên 14 CÁC NGÀNH NGHỀ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG 14 4.1 Các ngành nghề đào tạo quy mô tuyển sinh trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp -14 4.2 Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp (3 năm trước năm kiểm định) -15 CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH 15 5.1 Diện tích đất 15 5.2 Diện tích hạng mục cơng trình -15 5.3 Tổng số đầu sách thư viện trường 15 5.4 Tổng số máy tính trường 16 5.5 Tổng kinh phí đào tạo 03 năm trở lại 16 5.6 Tổng thu học phí (chỉ tính hệ quy) năm trở lại 16 PHẦN II KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ SỞ 17 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 17 ĐẶT VẤN ĐỀ 17 TỔNG QUAN CHUNG 17 2.1 Căn tự đánh giá 17 2.2 Mục đích tự đánh giá 18 2.3 Yêu cầu tự kiểm định 18 2.4 Phương pháp tự đánh giá 18 2.5 Các bước tiến hành tự đánh giá -18 Quy trình tự kiểm định Trường gồm bước sau: 18 TỰ ĐÁNH GIÁ - 20 3.1 Tổng hợp kết tự đánh giá - 20 3.2 Tự đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn 30 3.2.1 Tiêu chí - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức quản lý 30 3.2.2 Tiêu chí - Hoạt động đào tạo - 50 3.2.3 Tiêu chí - Nhà giáo, cán quản lý, viên chức người lao động 72 3.2.4 Tiêu chí - Chương trình, giáo trình 97 3.2.5 Tiêu chí - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo thư viện -113 3.2.6 Tiêu chí - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế -131 3.2.7 Tiêu chí - Quản lý tài 144 3.2.8 Tiêu chí - Dịch vụ người học -152 3.2.9 Tiêu chí - Giám sát, đánh giá chất lượng 164 PHẦN III TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 173 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỰ KIỂM ĐỊNH -173 MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI 173 PHẦN IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 174 Phụ lục 1: Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng sở giáo dục nghề nghiệp Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng -175 Phụ lục 2: Kế hoạch tự đánh giá chất lượng sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Trường -177 Phụ lục 3: Bảng mã minh chứng 177 CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ký hiệu viết tắt Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ LĐ-TB&XH Ủy ban nhân dân UBND Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ GD&ĐT Cán viên chức CBVC Cán bộ, giảng viên, nhân viên CBGV - NV Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng CĐCĐST Học sinh sinh viên HSSV Đoàn viên niên ĐVTN Thanh niên tình nguyện TNTN Văn hóa - văn nghệ VHVN Thể dục thể thao TDTT Tiến sĩ TS Thạc sĩ ThS Cử nhân CN Giáo dục nghề nghiệp GDNN Khoa học đào tạo KH&ĐT Chương trình đào tạo CTĐT Chất lượng giáo dục nghề nghiệp CLGDNN Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp KĐCLGDNN Đảm bảo chất lượng ĐBCL Chi tiêu nội CTNB Phát - Truyền hình PT-TH Tổ chức - Hành - Tổng hợp TC-HC-TH Khảo thí Đảm bảo chất lượng KT&ĐBCL Cơng tác trị Quản lý học sinh sinh viên CTCT&QLHSSV Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế QLKH&HTQT Nông nghiệp - Thủy sản Phát triển nông thôn NNTS&PTNT Kỹ thuật công nghệ KT-CN Đào tạo - Quan hệ doanh nghiệp Hỗ trợ sinh viên ĐT-QHDN&HTSV Nghiên cứu ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ NCUDKH&CGCN Tư vấn - Xây dựng Phát triển chương trình TVXD&PTCT Nghiên cứu khoa học NCKH Thanh tra nhân dân TTND Trung học sở THCS Trung học phổ thông THPT Trung học chuyên nghiệp THCN Vừa làm vừa học VLVH Trung cấp nghề TCN Công nghệ thông tin CNTT Ngân hàng câu hỏi thi NHCHT Bộ đề thi BĐT Môn học, mô đun MH, MĐ Cơ sở vật chất CSVC NỘI DUNG CHÍ NH CỦA BÁO CÁO TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SĨC TRĂNG THƠNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 1.1 Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 1.2 Tên tiếng Anh: Soctrang Community College 1.3 Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 1.4 Địa trường: Số 400, Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 1.5 Số điện thoại: 0299 3827028 1.6 Fax: 0299 3821730 1.7 Email: cdcdst@edu.vn 1.8 Website: www.stcc.edu.vn 1.9 Năm thành lập trường: - Năm thành lập đầu tiên: 1997 (Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng) - Năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng: 2006 (theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo) 1.10 Loại hình trường đào tạo: Cơng lập:  Tư thục:  THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG 2.1 Lịch sử phát triển trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thành lập sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐBGD&ĐT ngày 08 tháng năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Trải qua 11 năm xây dựng phát triển, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng hồn thiện cấu máy tổ chức với 09 phòng ban, 05 khoa đào tạo 03 trung tâm để trì phát huy hiệu hoạt động Nhà trường theo hướng nâng cao tính phục vụ Bên cạnh đó, Trường trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán quản lý, giảng viên đủ số lượng, mạnh chất lượng để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, quản lý phục vụ Do đó, Nhà trường nhận nhiều giấy khen, cờ thi đua, khen Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam Sứ mạng Trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng sở giáo dục nghề nghiệp đa cấp, đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực; nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức kỹ nghề nghiệp tốt lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật cơng nghệ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; tập trung nghiên cứu, ứng dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất đời sống, phục vụ có hiệu cộng đồng xã hội xây dựng kinh tế tri thức 2.2 Về sở vật chất Nhà trường thường xuyên đầu tư sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhu cầu dạy học a) Tổng diện tích đất trường 95.403,1 m2 (trong đó: Khu A tổng diện tích 13.087,2m2, Diện tích sàn xây dựng 1.818,02m2; Khu C: tổng diện tích 82.315,9m2; Diện tích sàn xây dựng 9.931m2) Cụ thể: * Khu hành chính: tổng diện tích xây dựng 1.918,02m2, số lượng phòng làm việc 24, diện tích bình qn phòng làm việc: 40m2 * Khu học tập: để đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập, Nhà trường khơng ngừng đầu tư xây dựng phòng học, phòng thực hành Đến nay, trường có hệ thống phòng học, phòng thực hành tương đối khang trang, thiết bị tương đối đại đáp ứng đủ nhu cầu dạy học - Phòng học lý thuyết: tổng diện tích xây dựng 3.684,6m2, số lượng phòng học lý thuyết 48, diện tích bình qn phòng học lý thuyết: 76,75m2 - Phòng học thực hành: tổng diện tích xây dựng 473,3m2, số lượng phòng học thực hành 06, diện tích bình qn phòng học thực hành: 78,8m2 - Khu phục vụ: Thư viện, hội trường, thể thao, phòng y tế: tổng diện tích xây dựng 1.755,6m2, số lượng: 10 (trong đó: 01 thư viện, 02 hội trường, 02 sân bóng chuyền, 03 sân bi sắt, 01 nhà thi đấu bóng bàn, 01 phòng y tế) - Các hạng mục khác: 01 phòng thí nghiệm, tổng diện tích xây dựng 50m2 b) Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, quản lý thực nhiệm vụ chuyên môn trường gồm: 02 máy photocopy, 38 máy chiếu projector, hệ thống âm giảng dạy phòng học 2.3 Chức năng, nhiệm vụ trường a) Chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có chức đào tạo trình độ cao đẳng chun mơn trình độ khác thấp hơn, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, gồm ngành nghề chủ yếu như: Trồng trọt bảo vệ thực vật, Chăn ni - Thú y, Kế tốn, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tiếng Anh, Công tác xã hội, Tin học ứng dụng, Pháp luật, b) Nhiệm vụ quyền hạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có nhiệm vụ quyền hạn sau: - Tổ chức giáo dục đào tạo theo mục tiêu, chương trình đào tạo ngành, nghề quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép - Xây dựng chương trình đào tạo, nội dung, kế hoạch đào tạo sở chương trình khung Bộ Lao động - Thương binh Xã hội bộ, ngành có liên quan ban hành Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, giảng ngành đào tạo Trường - Thực quy định tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng theo Quy chế Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chịu kiểm định chất lượng Nhà nước - Tổ chức lớp bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định - Thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, tham gia giải vấn đề kinh tế xã hội địa phương - Thực dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù họp với ngành nghề đào tạo theo quy định pháp luật - Quản lý, chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên, viên chức học sinh, sinh viên, học viên, tạo điêu kiện cho họ góp phân hồn thành tơt nhiệm vụ trị Trường - Quản lý sở vật chất, trang thiết bị, tài Trường theo quy định pháp luật - Liên kết với trường đại học có uy tín nước hỗ trợ đội ngũ giảng viên, cán quản lý Trường việc thực nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học - Phối hợp với gia đình học sinh, sinh viên, học viên, quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, gắn đào tạo với sản xuất đời sống xã hội - Hợp tác quốc tế hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định Nhà nước Được cử cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tham quan, học tập nước ngoài; mời giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên người Việt Nam định cư nước ngoài, người nước đên giảng dạy, tập huấn, trao đổi khoa học theo quy định pháp luật - Thực chức liên kết với học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp nước đào tạo lớp theo quy hoạch tỉnh đáp ứng theo nhu cầu người học - Thực báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quan có liên quan - Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 2.4 Ngành nghề đào tạo Hiện nay, nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 06 ngành bậc cao đẳng 05 ngành bậc trung cấp, cụ thể sau: TT Ngành đào tạo Mã ngành Trình độ đào tạo Tiếng Anh 6220206 Cao đẳng Tin học ứng dụng 6480206 Cao đẳng Công tác xã hội 6760101 Cao đẳng Kế toán 6340301 Cao đẳng Quản trị kinh doanh 6340114 Cao đẳng Quản trị văn phòng 6340403 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 5340302 Trung cấp Công tác xã hội 5760101 Trung cấp Pháp luật 5380101 Trung cấp 10 Trồng trọt bảo vệ thực vật 5620110 Trung cấp 11 Chăn nuôi – Thú y 5630119 Trung cấp 2.5 Đội ngũ nhân Đội ngũ giảng viên, cán quản lý trường không ngừng phát triển số lượng chất lượng Từ đơn vị lúc thành lập với đội ngũ cán bộ, giáo viên 40 người đến tổ ng số cán bộ, giảng viên trường 116 người (64 nữ) Về trình độ chun mơn, cán giảng viên nhà trường có trình độ chun mơn cao, cụ thể: tiến sĩ 01, thạc sĩ 72 (08 nghiên cứu sinh), đa ̣i ho ̣c 27, cao đẳ ng 01, trung cấp 01, khác 14 Về trình độ lý luận trị, cán giảng viên nhà trường không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, đó: cử nhân 02, cao cấp 11, trung cấp 16 Giảng viên trường tập trung chủ yếu chuyên ngành sau: Anh văn, Tin học, Kinh tế, Nông nghiệp, Thủy sản, số môn khoa học bản,… Đội ngũ cán Trường đa số cán bộ, giảng viên trẻ, nổ, nhiệt tình, có tinh thần học tập, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động giảng dạy công việc chuyên môn Công tác tổ chức, xây dựng máy Nhà trường ngày hoàn thiện Hàng năm, Nhà trường thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, giảng viên; chủ động quy hoạch cán bộ, giảng viên có trình độ, lực tham gia học sau đại học để đáp ứng yêu cầu công việc 2.6 Những thành tích bật trường Qua 10 năm hình thành phát triển, quan tâm đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, với nỗ lực tập thể cán bộ, viên chức người lao động, Nhà trường không ngừng phát triển quy mô chất lượng đào tạo; bước đầu tư hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đội ngũ cán giáo viên tăng số lượng chất lượng Đến nay, Nhà trường mở nhiều ngành nghề đào tạo: hệ cao đẳng có 06 ngành, hệ trung cấp nghề có 05 ngành; quy mơ tuyển sinh trường tương đối ổn định qua năm Học sinh sinh viên tốt nghiệp trường có kỹ tốt, đáp ứng yêu cầu xã hội Những thành tích bật đáng ghi nhận: - Dưới lãnh đạo Đảng ủy, BGH nhà trường phối hợp với Đoàn thể, Nhà trường tổ chức tốt nhiều hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo phát triển nhà trường Với thành tích hoạt động thời gian qua, Nhà trường Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen - Đảng ủy nhà trường lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trị Đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong vững mạnh” Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Sóc Trăng cơng nhận tặng Giấy khen - Tổ chức Cơng đồn hoạt động có hiệu cao, phát huy vai trò làm chủ tập thể người lao động, tham gia tích cực vào việc thực quy chế dân chủ sở; tổ chức hoạt động phong trào nhằm thúc đẩy cơng tác giảng dạy học tập, góp phần hồn thành nhiệm vụ trị đơn vị Cơng đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thực Nghị hội nghị Cán - Viên chức hàng năm Thực phong trào thi đua sơi có hiệu quả, đời sống CBVC ngày nâng lên vật chất lẫn tinh thần Nhiều năm liền Cơng đồn trường đạt danh hiệu: “Cơng đồn sở vững mạnh xuất sắc”; nhiều đồn viên tặng Giấy khen Cơng đồn viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Đoàn trường tập hợp đơng đảo đồn viên, niên tham gia hoạt động khơi dậy tính sáng tạo lý tưởng cách mạng Với đặc điểm phần lớn đoàn viên, niên HSSV nên hoạt động Đoàn hướng chủ đề học tập, rèn luyện để ngày mai lập thân lập nghiệp Thông qua hoạt động nhằm giúp HSSV có định hướng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để sau tốt nghiệp trường tìm việc làm tự tạo việc làm Đoàn trường tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa cho ĐVTN văn hóa văn nghệ, TDTT; tham gia tốt hoạt động tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo hàng năm… Công tác tập hợp niên, giáo dục truyền thống có chuyển biến tích cực Đồn trường ln đạt thành tích xuất sắc cơng tác Đồn phong trào niên Trung ương Đồn, Tỉnh đồn Sóc Trăngvà Đồn Khối quan tỉnh phát động * Một số thành tích cụ thể: Số, ngày, tháng, năm định cơng Hình thức khen Năm nhận danh hiệu thi đua, quan ban hành thưởng định Cờ thi đua Hạng Nhì Đơn vị thi đua xuất sắc hoạt động khối 2008 UBND tỉnh Sóc Trăng thi đua Bằng khen Chủ tịch Thành tích xuất sắc phong trào Tồn dân 2008 UBND tỉnh Sóc Trăng bảo vệ An ninh Tổ quốc Bằng khen Chủ tịch Thành tích xuất sắc việc đạo triển khai 2008 UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực Quy chế dân chủ sở Cờ thi đua Hạng Nhất Đơn vị thi đua xuất sắc hoạt động 2009 Chủ tịch UBND tỉnh khối thi đua Sóc Trăng Bằng khen Chủ tịch Thành tích xuất sắc việc đạo, triển khai 2009 UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực Quy chế dân chủ sở Giấy khen Hiệp hội Thành tích xuất sắc cho phát triển Hiệp 2009 Cao đẳng Cộng đồng hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam Việt Nam Bằng khen Chủ tịch Thành tích xuất sắc qua 10 năm thực cơng 2010 UBND tỉnh Sóc Trăng tác Giáo dục Quốc phòng An ninh, 2001-2010 Bằng khen Hiệp hội Thành tích đóng góp cho phát triển mơ 2010 Cao đẳng Cộng đồng hình Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam Việt Nam Giấy khen Thành tích phong trào tồn dân bảo vệ an 2012 Cơng an tỉnh Sóc Trăng ninh Tổ quốc Thành tích thực Quy chế phối hợp Giấy khen 2012 đảm bảo an ninh, trật tự sở giáo dục Cơng an tỉnh Sóc Trăng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bẳng khen Thành tích xuất sắc phong trào tồn dân 2014 Bộ Cơng an bảo vệ an ninh tổ quốc Bằng khen UBND Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 2015 tỉnh Sóc Trăng 10 87 2.8.01 88 13 2.13.01 89 14 2.14.01 90 15 91 92 2.12.01 2.15.01 3.1.01 93 3.1.02 94 3.1.03 95 3.1.04 96 3.1.05 97 3.1.06 98 3.1.01 Quyết định số 192/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 30/6/2015 ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Phiếu nhận xét đơn vị thực tập kèm theo Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp HSSV năm 2014,2015,2016 Các Biên tra công tác thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp năm 2014, 2015, 2016 Quyết định 184/QĐ-CĐCĐ 27/3/2013 ban hành Quy định quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp Báo cáo hoạt động trường, đơn vị năm 2014,2015,2016 Các kế hoạch tuyển dụng số 63, số 717 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng tuyển dụng viên chức Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Bộ Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 UBND tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập địa bàn tỉnh Sóc Trăng Các kế hoạch tuyển dụng số 63, số 717 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng tuyển dụng viên chức 188 99 3.1.02 100 3.2.01 101 3.2.02 102 3 103 3.3.01 3.3.02 104 3.3.01 105 3.1.02 106 3.3.01 107 3.3.02 108 3.3.01 109 3.3.02 110 111 3.4.01 3.1.02 Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Các báo cáo số 1066/BC-CĐCĐ ngày 30/12/2014; Báo cáo số 148/BCCĐCĐ ngày 18/11/2015; Báo cáo số 01BC-CĐCĐ ngày 03/01/2017 việc báo cáo tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động năm 2014,2015,2016 Các Báo cáo số 174/BC-CĐCĐ ngày 01/11/2015; Báo cáo số 175/BCCĐCĐ ngày 01/11/2015 việc báo cáo tình hình thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Danh sách thống kê Văn chuyên môn, chứng sư phạm, tin học, ngoại ngữ giảng viên Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Danh sách thống kê Văn chuyên môn, chứng sư phạm, tin học, ngoại ngữ giảng viên Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Danh sách thống kê Văn chuyên môn, chứng sư phạm, tin học, ngoại ngữ giảng viên Danh sách thống kê tổ chức cán Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo 189 112 3.5.01 113 2.6.01 114 3.5.02 115 116 117 118 119 120 3.5.03 3.5.04 3.5.05 3.5.06 3.5.07 3.5.08 121 3.3.01 122 3.3.02 123 2.6.01 124 3.6.01 125 3.6.02 126 3.5.02 127 3.5.03 128 129 130 3.6.03 2.4.01 3.6.03 Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Quy định chế độ làm việc giảng viên Trường CĐCĐ Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Kế hoạch đào tạo năm học 2014,2015,2016 Kế hoạch năm học Phân công giảng dạy Khoa năm 2014,2015,2016 Thời khóa biểu lớp khóa năm 2014,2015,2016 Danh sách lớp ngành có Trường Danh sách phân nhóm môn thực hành Bảng kê khai định mức tiết chuẩn GV năm 2014,2015,2016 Các bảng toán lương tháng, toán vượt năm Bảng quy đổi Tỷ lệ học sinh giáo viên hữu thỉnh giảng Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Danh sách thống kê Văn chuyên môn, chứng sư phạm, tin học, ngoại ngữ giảng viên Kế hoạch đào tạo năm học 2014,2015,2016 Kế hoạch kiểm tra Biên kiểm tra hồ sơ giáo viên năm 2014, 2015, 2016 Giáo án môn học GV năm 2014,2015,2016 Kế hoạch năm học Phân công giảng dạy Khoa năm 2014,2015,2016 Thời khóa biểu lớp khóa năm 2014,2015,2016 Kế hoạch dự giờ, lịch dự giờ, biên họp rút kinh nghiệm khoa năm 2014,2015,2016 Bảng thống kê kết lấy ý kiến người học năm 2014,2015,2016 Kế hoạch dự giờ, lịch dự giờ, biên họp rút kinh nghiệm 190 131 132 3.6.01 3.1.02 133 3.7.01 134 3.7.02 135 136 3.8.01 3.3.01 137 3.3.02 138 10 139 140 11 3.10.01 3.4.01 3.11.01 141 3.11.02 142 3.11.03 143 12 3.12.01 khoa năm 2014,2015,2016 Kế hoạch kiểm tra Biên kiểm tra hồ sơ giáo viên năm 2014, 2015, 2016 Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Kế hoạch việc đào tạo bồi dưỡng cán viên chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2014, 2015, 2016 Kế hoạch số 169/KH-CĐCĐ ngày 27/10/2016 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng viên chức nước, nước Danh sách cử viên chức, nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ năm 2014,2015,2016 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Danh sách thống kê Văn chuyên môn, chứng sư phạm, tin học, ngoại ngữ giảng viên Báo cáo số 169/BC-CĐCĐ ngày 27/10/2015 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo kết đào tạo viên chức nước năm 2015 Danh sách thống kê tổ chức cán Hồ sơ bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Phiếu tín nhiệm, Kết bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, giáo viên Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ Các Báo cáo: số 761/BC-CĐCĐ ngày 22/9/2014; số 117/BC-CĐCĐ ngày 15/7/2015; số 135/BC-CĐCĐ ngày 29/8/2016 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo tổng kết năm học 2014,2015,2016 Quy chế tổ chức, hoạt động trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 191 144 1.3.03 145 3.4.01 146 147 3.12.02 13 3.4.01 148 3.3.01 149 3.13.01 150 3.13.02 151 152 153 2.15.01 14 3.7.01 3.7.02 ban hành kèm theo Quyết đinh năm 2014,2015,2016 Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-CĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Danh sách thống kê tổ chức cán Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Sóc Trăng Danh sách thống kê tổ chức cán Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên hữu thỉnh giảng năm 2014, 2015 2016 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Hiệu trưởng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Các báo cáo số 1065/BC-CĐCĐ ngày 30/12/2014; báo cáo số 217/BCCĐCĐ ngày 23/11/2016; báo cáo số 217/BC-CĐCĐ ngày 23/11/2016 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo tình hình hoạt động năm học Báo cáo hoạt động trường, đơn vị năm 2014,2015,2016 Kế hoạch việc đào tạo bồi dưỡng cán viên chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2014, 2015, 2016 Kế hoạch số 169/KH-CĐCĐ ngày 27/10/2016 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng viên chức nước, nước 192 154 155 3.14.01 15 3.4.01 156 3.2.01 157 3.10.01 158 1.2.01 159 160 2.1.02 4.2.01 161 4.2.02 162 4.2.03 163 2.1.02 164 2.1.02 165 4 4.2.01 166 167 4.4.01 4.6.01 Danh sách cử cán quản lý tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trị năm 2014, 2015, 2016 Danh sách thống kê tổ chức cán Các báo cáo số 1066/BC-CĐCĐ ngày 30/12/2014; Báo cáo số 148/BCCĐCĐ ngày 18/11/2015; Báo cáo số 01BC-CĐCĐ ngày 03/01/2017 việc báo cáo tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động năm 2014,2015,2016 Báo cáo số 169/BC-CĐCĐ ngày 27/10/2015 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo kết đào tạo viên chức nước năm 2015 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18/10/2017 Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định thành lập hội đồng xây dựng, chuyển đổi CTĐT Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Các biên trình biên soạn/lựa chọn, thẩm định chương trình đào tạo kèm theo Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định thành lập hội đồng xây dựng, chuyển đổi CTĐT Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Danh sách thành viên Trường tham gia hội đồng thẩm định CTĐT CTĐT ngành ban hành 193 168 2.1.02 169 2.1.02 170 2.1.02 171 10 1.2.01 172 173 4.10.01 4.10.02 174 4.10.03 175 11 4.11.01 176 177 4.10.01 4.10.02 178 4.10.03 179 180 5.1.01 5.1.01 Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Bảng Thống kê định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng Trường CĐCĐST (Kèm theo QĐ) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18/10/2017 Thống kê Danh mục giáo trình nhà trường Biên lựa chọn giáo trình, tài liệu học tập khoa Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình Hiệu trưởng Trường CĐCĐST Danh sách thống kê giáo trình lựa chọn cho mơn học chương trình đào tạo Thống kê Danh mục giáo trình nhà trường Biên lựa chọn giáo trình, tài liệu học tập khoa Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình Hiệu trưởng Trường CĐCĐST Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng 194 181 5.1.01 182 5.1.01 183 5.1.01 184 5.1.01 185 5.4.01 186 5 5.5.01 187 5.4.01 đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 592/QĐHCCTUBND ngày 20/6/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 Các biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng Báo cáo thực trạng hồ sơ, sổ sách, quản lý, kết hoạt động giai đoạn 2011-2016 Các biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình cơng 195 188 189 190 5.6.01 5.6.02 5.7.01 191 5.7.02 192 5.7.03 193 194 5.8.01 5.8.02 195 5.9.01 196 14 5.14.01 197 15 5.15.01 trình xây dựng để đưa vào sử dụng Danh mục thiết bị đào tạo có trường Quy chế quản lý sử dụng tài sản Trường Cao đẳng Cộng đồng sóc Trăng; ban hành kèm theo định số 277/QĐ-CĐCĐ, ngày 31 tháng năm 2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng Quy chế quản lý sử dụng tài sản Trường Cao đẳng Cộng đồng sóc Trăng; ban hành kèm theo định số 277/QĐ-CĐCĐ, ngày 31 tháng năm 2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng Báo cáo số 26/BC-CĐCĐ ngày 19/02/2016 2015 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2015 Báo cáo số 189/BC-CĐCĐ ngày 30/11/2016 2015 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng việc báo cáo công khai sở giáo dục nghề nghiệp Các Quyết định số 1049/CĐCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014; Quyết định số 419/CĐCĐ ngày 02 tháng 12 năm 2015; Quyết định số 414/CĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2016 việc thành lập Ban kiểm kê đánh giá tài sản năm 2014,2015,2016 Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng Các báo cáo Thống kê số lượng người học chương trình đào tạo năm 2014,2015,2016 Các biên kiểm kê tài sản Ban kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2014,2015,2016 Các báo cáo tổng kết hoạt động Thư viện năm 2014,2015,2016 Hợp đồng số 83.03/HĐ_2016/QLTV-TM2.0 ngày 9/03/2016 Trường CĐCĐ Sóc Trăng Công ty THNN MTV Giải pháp Công nghệ Điện toán Thái Minh 196 198 3.5.01 199 6.1.01 200 6.1.02 201 6.1.03 202 6.1.04 203 6.1.05 204 6.1.06 205 6.1.07 206 6.1.08 Hợp đồng số 04/2017/HĐKT ngày 20/3/2017 Trường CĐCĐ Sóc Trăng Cơng ty TNHH TMDV Khởi Hưng Quy định chế độ làm việc giảng viên Trường CĐCĐ Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng năm 2014,2015,2016 Quyết định số 488/QĐ-CĐCĐ ban hành Quy định Quản lý Quy trình thực hoạt động KH&CN Trường CĐCĐST Quyết định số 34/QĐ-CĐCĐ ngày 28/1/2015 việc sửa đổi điều 21 Quyết định số 488 Dự thảo quy định NCKH CGCN CBGV; Biên họp lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định số 552/QĐ-CĐCĐST ngày 30/7/2013; Quyết định số 570/QĐ-CĐCĐST ngày 25/7/2014 việc thành lập Hội đồng Khoa học đào tạo trường Các Kế hoạch số 01 ngày 21/8/2014; Kế hoạch số 21 ngày 19/7/2015; Kế hoạch số 14 ngày 22/8/2016 Phòng QLKH&HTQT kế hoạch hoạt động khoa học Trường CĐCĐST năm 2014,2015,2016 Các Kế hoạch số 784 ngày 31/10/2014; Kế hoạch số 20 ngày 10/9/2015; Kế hoạch số 04 ngày 18/2/2016 việc tổ chức Hội thảo KHCN năm 2014,2015,2016 Các Thông báo số 436 ngày 27/5/2014; Thông báo số 1040 ngày 19/12/2014; Thông báo số 47 ngày 1/10/2015; Thông báo số 17 ngày 10/3/2016; Thơng báo số 74 ngày 14/9/2016 Phòng QLKH&HTQT việc đăng kí đề tài NCKH CBGV HSSV Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động NCKH phát triển công nghệ cấp sở địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2016 Chủ 197 207 208 6.1.09 209 210 6.2.01 6.2.02 211 6.3.01 6.3.02 212 6.4.01 213 6.5.01 214 6.5.02 215 6.5.03 216 6.5.04 tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc Ban hành Quy định số định mức xây dựng dự tốn kinh phí thực hiện, quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Sóc Trăng Quy chế chi tiêu nội Trường ban hành kèm theo Quyết định năm 2014,2015,2016 Các Báo cáo số 108 ngày 24/6/2015; Báo cáo số 23 ngày 16/2/2016; Báo cáo số 07 ngày 11/1/2016 việc thực đề tài NCKH Trường CĐCĐST Hồ sơ theo dõi tiến độ thực đề tài NCKH; Hồ sơ thuyết minh đề tài; Hồ sơ thẩm định, nghiệm thu đề tài Danh sách báo, ấn phẩm nhà giáo, cán quản lý, viên chức, người lao động Trường CĐCĐST đăng tạp chí khoa học quốc tế (có định đăng tạp chí kèm theo) Danh mục đặc san Thông tin Khoa học giáo dục Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trường Các Hợp đồng số 48/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng năm 2014; Hợp đồng số 49/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng năm 2014; Hợp đồng số 141/HĐCĐCĐ ngày 01 tháng năm 2015; Hợp đồng số 142/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng năm 2015 việc tiếp nhận giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton châu Á đến giảng dạy tiếng Anh trường Báo cáo số 171/BC-CĐCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2015 việc tiếp nhận 02 giáo viên trao đổi đến từ Trường Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) đến giao lưu, học tập chia sẻ văn hóa trường Báo cáo số 79/BC-CĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2016 việc cử đoàn CBGV trường học tập kinh nghiệm hoạt động quản lý, đào tạo Trường Ban Pongwuadaeng Trường Cao đẳng Nông nghiệp tỉnh Phichit (Thái Lan) từ ngày 12/5/2016 đến ngày 16/5/2016 Công văn số 45/CĐCĐ-HTQT ngày 14 tháng năm 2016 việc tiếp nhận 02 198 217 6.5.05 218 6.5.06 219 3.12.01 220 1.3.03 221 6.1.09 222 223 224 7 7.2.01 7.2.02 7.3.01 225 226 227 7.3.02 7.2.01 7.4.01 giáo viên trao đổi đến từ Trường Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) đến giao lưu, học tập chia sẻ văn hóa trường Các Báo cáo số 451/BC-CĐCĐ ngày 30 tháng năm 2014; Báo cáo số 1064/BC-CĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2014; Báo cáo số 178/BCCĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2015 công tác đối ngoại tháng đầu năm kế hoạch tháng cuối năm năm 2014,2015,2016 Báo cáo số 169/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2016 tổng kết công tác đối ngoại năm 2016 đề phương hướng công tác đối ngoại năm 2017 trường Quy chế tổ chức, hoạt động trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết đinh năm 2014,2015,2016 Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-CĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Quy chế chi tiêu nội Trường ban hành kèm theo Quyết định năm 2014,2015,2016 Hệ thống sổ sách kế toán Trường năm 2014, 2015,2016,2017: dự toán, toán, sổ kế toán, Sổ kiểm kê TS hàng năm, Sổ quỹ TM, Báo cáo tài năm 2014, 2015,2016 Các định cấp ngân sách từ UBND tỉnh 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo nguồn thu hàng tháng, hàng quý, hàng năm 2014, 2015,2016, 2017 Báo cáo tốn năm 2014, 2015,2016; Báo cáo cơng tác tài hàng năm Hội nghị CBVC năm 2014,2015,2016,2017; Thực nghĩa vụ nộp thuế Hệ thống sổ sách kế toán Trường năm 2014, 2015,2016,2017: dự toán, toán, sổ kế toán, Sổ kiểm kê TS hàng năm, Sổ quỹ TM, Báo cáo toán tài năm 2014,2015,2016 nộp cho quan chủ 199 228 229 7.4.02 230 7.5.01 7.5.02 231 232 7.3.02 8.1.01 233 8.1.02 234 8.1.03 235 8.1.04 236 237 8.1.05 238 239 1.12.01 6.1.09 8.1.05 quản Biên kết luận tra tài quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tình hình tài xây dựng Quyết định số 141/QĐ-TTr ngày 28/12/2016 Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tra việc thực sách, pháp luật tài xây dựng Trường CĐCĐ Sóc Trăng Kết luận số 04/KL-TTr ngày 07/04/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng việc cơng bố kết luận tra việc thực sách, pháp luật tài xây dựng Trường CĐCĐ Sóc Trăng Quyết định thành lập Tổ xử lý kết luận tra, Các biên họp Tổ, Các đơn liên quan đến cá nhân, Báo cáo kết xử lý tra tổng hợp từ Phòng TC HC TH, Báo cáo cơng khai tài hàng q, Báo cáo cơng khai tài hàng năm Hội nghị CBVC năm 2014, 2015, 2016, 2017 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2014,2015,2016 Trường CĐCĐST Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa năm 2014,2015,2016 Nghị định 86/2015/NĐ-CP sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 Thủ tướng Chính phủ tín dụng HSSV, đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi Quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân cho HSSV theo Luật Nghĩa vụ quân số 78/2015/QH13 Danh sách MGHP Sổ tay HSSV Quy chế chi tiêu nội Trường ban hành kèm theo Quyết định năm 2014,2015,2016 Danh sách MGHP 200 240 6.1.09 241 8.1.02 242 8.3.01 243 8.3.02 244 8.3.03 245 8.3.04 246 8.3.05 247 248 249 250 251 252 8.4.01 8.3.01 8.4.02 8.5.01 8.6.02 8.7.01 253 8.7.02 254 8.7.03 255 256 257 258 8 8.8.01 8.8.02 8.8.03 8.1.03 Quy chế chi tiêu nội Trường ban hành kèm theo Quyết định năm 2014,2015,2016 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa năm 2014,2015,2016 Kế hoạch đối thoại sinh viên năm 2014,2015,2016 Quyết định danh sách học bổng khuyến khích học tập cho HSSV năm 2014,2015,2016 Quyết định danh sách trợ cấp BCS, BCH năm 2014,2015,2016 Thông báo học bổng danh sách HSSV nhận học bổng Dương Kỳ Hiệp năm 2014,2015,2016 Danh sách học bổng Hessen Quyết định phân công Ban cán lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn năm 2014,2015,2016 Kế hoạch đối thoại sinh viên năm 2014,2015,2016 Báo cáo công tác HSSV năm 2014,2015,2016 Hợp đồng khám sức khỏe cho HSSV năm 2014,2015,2016 Báo cáo phòng chống bệnh sốt xuất huyết 2015-2016; Kế hoạch hội thi, hội diễn văn nghệ; Kế hoạch tổ chức giải bóng đá; Kế hoạch tổ chức hội thao năm 2014,2015,2016 Báo cáo công tác GDQPAN trường học KH Tổ chức Hội nghị an ninh trật tự; Kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo ANTT; Báo cáo công tác ANTT theo năm học năm 2014,2015,2016 Báo cáo tổng kết năm Trung tâm ĐT-QHDN&HTSV năm 2014, 2015, 2016 Danh sách thông tin cá nhân HSSV tốt nghiệp năm 2014, 2015, 2016 Danh sách thông tin cá nhân HSSV tốt nghiệp năm 2014, 2015, 2016 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa năm 2014,2015,2016 201 259 8.9.01 260 8.9.02 261 8.9.03 262 263 8.8.01 264 9.1.01 9.1.02 265 266 9.1.01 267 268 269 9.2.02 270 271 272 9.2.01 9.3.01 9.3.02 9.3.03 9.4.01 9.4.02 Kế hoạch; Quyết định; Giấy mời; Chương trình; Biên hội nghị tuyển sinh việc làm năm 2014, 2015, 2016 Báo cáo kết tổ chức hội chợ việc làm năm 2014, 2015, 2016 Kế hoạch; Giấy mời; Chương trình lễ bế giảng năm 2014, 2015, 2016; Nội dung thông tin tư vấn tuyển dụng Doanh nghiệp Báo cáo tổng kết năm Trung tâm ĐT-QHDN&HTSV năm 2014, 2015, 2016 Kế hoạch lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2014,2015,2016 Danh sách đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến năm 2014,2015,2016 Kế hoạch lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2014,2015,2016 Kế hoạch lấy ý kiến cán quản lý, nhà giáo, viên chức người lao động năm 2014,2015,2016 Danh sách cán quản lý, nhà giáo, viên chức người lao động lấy ý kiến năm 2014,2015,2016 Kế hoạch lấy ý kiến người học năm 2014,2015,2016 Danh sách người học lớp thuộc khóa 8,9,10,11 Danh sách người học lớp lấy ý kiến năm 2014,2015,2016 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng sở giáo dục năm 2014,2015,2016,2017 Báo cáo tự đánh giá chất lượng sở giáo dục năm 2014,2015,2016,2017 202
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG NĂM 2017, BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG NĂM 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay