HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CƠ SỞ Y TẾ

46 1 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:27

BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CƠ SỞ Y TẾ Hà Nội, Năm 2017 THAM GIA BIÊN SOẠN Đồng Chủ biên - PGS.TS Nguyễn Hồng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; - TS.BS Hồng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Nhóm Biên soạn - ThS.BS Đỗ Hữu Thuỷ - Cục Phòng, chống HIV/AIDS - ThS.BS Cao Kim Thoa - Cục Phòng, chống HIV/AIDS - TS.BS Lê Thị Hường - Cục Phòng, chống HIV/AIDS - ThS Trần Thanh Tùng - Cục Phòng, chống HIV/AIDS - ThS Nguyễn Thanh Vân - Tổ chức UNAIDS; - ThS.BS Vũ Ngọc Phịnh - Tổ chức HAIVN Việt Nam; - ThS.BS Nguyễn Kim Bình - Trung tâm Kiểm sốt dịch bệnh Hoa Kỳ; - Cn Đỗ Thị Phượng - Tổ chức HAIVN Việt Nam Nhóm Thư ký - ThS.BS Đỗ Hữu Thuỷ - Cục Phòng, chống HIV/AIDS; - ThS.BS Cao Kim Thoa - Cục Phòng, chống HIV/AIDS; - ThS Trần Thanh Tùng - Cục Phòng, chống HIV/AIDS; - ThS Nguyễn Hải Huệ - Cục Phòng, chống HIV/AIDS; - Cn Trương Thị Ngọc - Cục Phòng, chống HIV/AIDS LỜI GIỚI THIỆU Kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV rào cản người có hành vi nguy cao, người nhiễm HIV tiếp cận dịch vụ dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS Trong năm qua, có nhiều nỗ lực, kỳ thị phân, biệt đối xử liên quan đến HIV tồn nhiều hình thức, mức độ khác gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trường học sở y tế Chính kỳ thị phân biệt đối xử khiến người có hành vi nguy cao lây nhiễm HIV lo sợ, khơng xét nghiệm HIV, người biết nhiễm HIV khơng tiếp cận với dịch vụ điều trị hỗ trợ Vì vậy, khơng giảm loại bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV đạt mục tiêu 90.90.90 mục tiêu toán đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 Trong bối cảnh nay, Việt Nam chuyển đổi mơ hình khám điều trị HIV/AIDS từ sở chuyên biệt vào bệnh viện để toán chi phí xét nghiệm điều trị HIV/AIDS thơng qua quỹ bảo hiểm y tế Do vậy, đẩy mạnh hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế nội dung quan trọng thiết thực để đảm bảo chất lượng dịch vụ nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh Nhằm kịp thời hướng dẫn cụ thể hóa nội dung hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với đơn vị liên quan biên soạn tài liệu “Hướng dẫn thực giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế” Nhân dịp Ban biên tập trân trọng cảm ơn đơn vị, tổ chức, chuyên gia nước quốc tế tích cực tham gia xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến q báu để hồn thành tài liệu xuất kịp thời Cuốn tài liệu biên soạn lần đầu, nên khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý bạn đọc để chúng tơi hồn thiện tài liệu lần tái sau Xin trân trọng cảm ơn CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỤC TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Long HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU Mục đích tài liệu? Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn cán quản lý sở y tế tổ chức thực hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV đơn vị Ai người sử dụng tài liệu này? - Tài liệu dành cho cán quản lý sở y tế từ trung ương đến địa phương Họ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa, phòng bệnh viện, Trung tâm Y tế; Phòng khám đa khoa người quản lý sở y tế (sau gọi chung sở y tế) có cung cấp dịch vụ dự phòng, khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt dịch vụ dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS - Tài liệu sử dụng cho cán làm lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cấp quan tâm đến giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế Bạn sử dụng tài liệu nào? Đây tài liệu tham khảo dùng để: - Lập kế hoạch giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế; - Tổ chức thực hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế - Theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế Cuốn tài liệu bao gồm nội dung gì? Cuốn tài liệu bao gồm hướng dẫn chi tiết cách thực hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế Do người quản lý người đầu mối tổ chức giao nhiệm vụ triển khai hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế tham khảo để tổ chức thực hoạt động toàn hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử sở y tế Do lần đầu biên soạn tài liệu nên chắn tài liệu chưa thể đáp ứng tất mong muốn bạn Chúng tiếp tiếp thu ý kiến góp ý tất bạn nhằm cải thiện lần tái sau MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ .8 I TỔ CHỨC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ Mục đích Chuẩn bị Thành phần Cách thức tổ chức Nội dung Kết mong đợi II KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ 10 Sự cần thiết khảo sát, đánh giá 10 Tần suất đánh giá .10 Phương pháp đánh giá .10 Đối tượng đánh giá tiêu chuẩn lựa chọn .10 Cỡ mẫu 11 Phương pháp chọn mẫu .12 Thu thập thông tin .12 Phân tích kết .14 Báo cáo phổ biến kết 16 III TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ Y TẾ VỀ GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV 16 Mục đích 16 Thành phần tham dự 17 Thời gian 17 Nội dung tập huấn .18 Một số vấn đề cần lưu ý 19 IV XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN QUY TẮC THỰC HÀNH GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ .21 Mục đích 21 Thời điểm tiến hành 21 Thành phần tham gia 21 Phương pháp tiến hành 21 Nội dung chủ yếu Bộ Quy tắc thực hành 22 Phổ biến quy tắc thực hành .22 V THEO DÕI, GIÁM SÁT GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ 23 Theo dõi .23 Giám sát 25 Báo cáo hoạt động tác động 26 VI CÁC CAN THIỆP KHÁC 26 PHỤ LỤC 28 Phụ lục 1: Mẫu câu hỏi khảo sát đầu kỳ cuối kỳ 28 Phụ lục 2: Chương trình lớp tập huấn .35 Phụ lục Ví dụ Bộ quy tắc thực hành 38 Phụ lục 4: Báo cáo hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử sở y tế 40 Phụ lục 5: Một số số cần theo dõi, đánh giá định kỳ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải HIV gây ARV Thuốc kháng vi rút BHYT Bảo hiểm y tế HIV Vi rút gây suy giảm miễn dịch người KT&PBĐX Kỳ thị phân biệt đối xử KHTH Kế hoạch tổng hợp MSM Nam quan hệ tình dục đồng giới PEPFAR Chương trình cứu trợ khẩn cấp Tổng thống Hoa Kỳ AIDS PLHIV Người sống chung với HIV UNAIDS Chương trình phối hợp Liên Hợp Quốc HIV/AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ Giảm kỳ thị phân biệt đối xử (KT&PBĐX) liên quan đến HIV sở y tế chuỗi hoạt động nhằm cải thiện liên tục chất lượng dịch vụ sở y tế Do chu trình, sau chu trình sở y tế cần tiến hành đánh giá lại điều chỉnh để hoạt động có hiệu Do đó, chất lượng dịch vụ dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS ngày nâng cao Dưới hoạt động giảm KT&PBĐX sở y tế cần triển khai: I TỔ CHỨC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ Mục đích Nâng cao nhận thức cán y tế thực trạng ảnh hưởng tiêu cực KT&PBĐX trình cung cấp dịch vụ, qua tạo đồng thuận kế hoạch triển khai giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV sở y tế Chuẩn bị - Trước tổ chức hội nghị, lãnh đạo sở y tế cần giao cho đơn vị cá nhân (thường Phòng Kế hoạch Phòng Quản lý chất lượng) dự thảo kế hoạch tổ chức thực giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV sở y tế đơn vị để trình lãnh đạo xem xét trước phổ biến, triển khai Cần lưu ý số nội dung xây dựng kế hoạch giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV sở y tế: + Mục tiêu: Mục tiêu cần rõ ràng, đánh giá sau mốc thời gian cụ thể; + Các hoạt động cụ thể: Mỗi hoạt động cần rõ ai, khoa phòng người chịu trách nhiệm chính, ai, khoa phòng phối hợp; thời gian thực hoàn thành; đầu cụ thể phương pháp theo dõi đánh giá - Ngoài cần chuẩn bị văn khác để triển khai (nếu cần) Các hoạt động chuẩn bị thực hội nghị hay họp khác Thành phần - Người chủ trì: Lãnh đạo sở y tế - Thành phần tham dự: Tùy theo quy mô khả đơn vị, triệu tập tồn thể cán y tế mời Lãnh đạo khoa, phòng, điều dưỡng trưởng đơn vị Cách thức tổ chức - Hội nghị chuyên đề: Có thể triển khai hội nghị riêng triển khai kế hoạch giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV sở y tế - Hội nghị lồng ghép: Có thể lồng ghép họp, hội nghị khác đơn vị Tuy nhiên cần đảm bảo có đủ thời gian để thành viên tham dự hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, thảo luận kế hoạch triển khai giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV đơn vị Nội dung Các nội dung sau cần có Hội nghị: - Mục đích, cần thiết giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV sở y tế - Trình bày chứng, số liệu KT&PBĐX làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế người nhiễm HIV nhóm có nguy cao dễ bị lây nhiễm HIV; - Phổ biến văn bản, quy định, đạo nhà nước, ngành y tế việc giảm KT&PBĐX sở y tế; - Giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn triển khai sở y tế khác; - Trình bày dự thảo kế hoạch triển khai giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV đơn vị; - Thảo luận để đạt đồng thuận - Kết luận Lãnh đạo đơn vị kế hoạch thảo luận Kết mong đợi - Người tham dự hiểu cần thiết hoạt động giảm KT&PBĐX sở y tế - Đạt đồng thuận kế hoạch triển khai kế hoạch giảm KT&PBĐX liên quan đến HIV đơn vị; II KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ Sự cần thiết khảo sát, đánh giá - Giúp đưa tranh tổng thể tình trạng kì thị phân biệt đối xử sở y tế thực đánh giá này; - Đưa can thiệp phù hợp với tình hình sở; - Đánh giá hiệu hoạt động can thiệp, làm sở điều chỉnh, thay đổi kế hoạch can thiệp cần thiết; - Theo dõi cải thiện tình trạng kì thị phân biệt đối xử theo thời gian Tần suất đánh giá - Tần suất đánh giá phụ thuộc vào nhu cầu sở y tế, tối thiểu năm/1 lần - Với bệnh viện đánh giá nhanh (quy mơ nhỏ nội dung khảo sát cỡ mẫu) với tần suất tháng lần cho số số cần ưu tiên theo dõi Phương pháp đánh giá - Với cán y tế: thu thập thông tin tự điền dựa câu hỏi thiết kế sẵn - Với khách hàng nhận dịch vụ: Phỏng vấn câu hỏi thiết kế sẵn với khách hàng nhận dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS Đối tượng đánh giá tiêu chuẩn lựa chọn - Cán y tế sở y tế: Cán y tế làm việc sở y tế có tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với người bệnh người nhiễm HIV bao gồm khoa có nhân viên y tế tiếp xúc với dịch tiết, đồ dùng bệnh nhân khoa xét nghiệm, chống nhiễm khuẩn, nhà giặt v.v - Các khoa phòng mà cán y tế không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh dịch tiết, đồ dùng bệnh nhân khơng cần đánh giá, ví dụ phòng Hành chính, phòng Kế tốn, phòng Tổ chức, phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bệnh viện người nhiễm HIV, từ 18 tuổi trở lên, nhận dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS sở y tế (với sở y tế điều trị cho người bệnh HIV/AIDS) 10 dụ: phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, điểm chăm sóc sức khoẻ ban đầu, bệnh viện công lẫn tư, phòng khám điều trị ngoại trú ARV)  Khơng, tơi khơng trì hỗn  Chuyển tiếp đến câu  Có, tơi khơng muốn trì hỗn (Tiếp tục với câu 7.1) 7.1 Nếu có, lý khơng muốn trì hỗn khơng đến sở y tế gần nhà anh/chị gì? (lựa chọn tất câu trả lời phù hợp) (Phỏng vấn viên: Không đọc câu trả lời cho người vấn Cố gắng kiểm tra câu trả lời nhằm liên kết câu trả lời người vấn kết thúc câu hỏi “Anh/chị thấy có thấy lý không?”)  Các lý liên quan  Các lý liên quan  Lý không liên quan tới kỳ thị - Sợ bị tiết lộ tình tới kỳ thị - Chất lượng đến kỳ thị trạng HIV dịch vụ 1.1 Sợ bị tiết lộ tình trạng  2.1 Dịch vụ không thân 3.1 Không thuận tiện cho việc HIV 1.2 Tơi có người quen có người thân gia đình làm việc sở y tế 1.3 Cơ sở y tế ngần nơi tơi làm việc, đồng nghiệp nhìn thấy tơi 1.4 Lý khác (ghi rõ) _ thiện lại  3.2 Khơng có tiền  2.1.1 Các nhân viên  3.3 Các quy trình chăm sóc y nói xấu tơi tơi tế/điều trị/thăm khám/chẩn nhiễm HIV đốn chất lượng không tốt;  2.1.2 Bắt đợi lâu chất lượng kê thuốc bệnh nhân không tốt; kiến thức, đào tạo khơng có HIV, đẩy kinh nghiệm cán y xuống xếp hàng tế không tốt (nhưng không cuối liên quan đến tương tác  2.1.3 Tránh đụng chạm người cung cấp dịch vụ vào với bệnh nhân) Không tin  2.1.4 Đeo lớp găng vào kiến thức chuyên mơn tay lúc  2.1.5 Nhân viên nhìn cán y tế chằm chằm vào  3.4 Chưa đau ốm đến mức bàn tán cần điều trị sở y tế, có  2.2 Đã có trải thể tự điều trị nghiệm tiêu cực lần khám trước  2.3 Sợ nhân viên có thái độ tiêu cực người nhiễm HIV Trong vòng 12 tháng qua, anh/chị có gặp phải tình sở y tế tình trạng nhiễm HIV anh/chị khơng (bao gồm Phòng khám điều trị ngoại trú ARV) (Phỏng vấn viên: đọc tình cho người vấn) Tình Có 32 Khơng Khơng biết/khơng liên quan 8.1 Nhân viên y tế từ chối chăm sóc từ chối 1 điều trị cho anh/chị 8.2 Anh/chị bị buộc phải chấp nhân điều kiện thay đổi hành vi thân trước điều trị (ví dụ chấm dứt quan hệ tình dục, chấm dứt 1 mại dâm, bỏ ma túy, khơng quan hệ tình dục đồng giới phải sử dụng biện pháp tránh thai.) 8.3 Bệnh án anh/chị bị đánh dấu người nhiễm HIV điều làm cho người  xung quanh biết anh/chị bị nhiễm HIV 8.4 Nhân viên y tế nói xấu, mắng mỏ khiển 1 trách anh/chị nhiễm HIV 8.5 Nhân viên y tế tránh đụng chạm vào quần áo, 1 giường bệnh vật dụng anh/chị 8.6 Trong năm vừa qua, anh/chị có nằm viện lần khơng?  Có  Làm tiếp câu 8.7 0  99 0  99 0  99 0  99 0  99 1 0  99 1 0  99  Không  Chuyển câu 8.7 Giường anh/chị đánh dấu người HIV dương tính, theo cách để người xung quanh biết anh/chị nhiễm HIV 8.8 Nhân viên y tế yêu cầu anh/chị bỏ quần áo bệnh viện anh/chị dùng vào nơi/rổ đựng quần áo quy định riêng cho bệnh nhân HIV+ tình trạng nhiễm HIV anh/chị Nếu câu trả lời “Có” cho tình việc xảy đâu?  Tại Cơ sở y tế  Ở Cơ sở y tế khác  Cả Cơ sở y tế Cơ sở y tế khác Trong vòng 12 tháng qua, có anh/chị định khơng đến sở y tế lý sau : Lý Có 10.1 Cảm thấy xấu hổ tình trạng nhiễm HIV thân  10.2 Sợ nhân viên sở y tế nhìn chằm chằm bàn tán 1 anh/chị 10.3 Cảm giác tội lỗi tình trạng HIV thân 1 33 0 Không biết  99 0  99 0  99 Khơng 10 Trong 12 tháng qua, có anh/chị bỏ liều trì hỗn uống ARV, sợ người khác nghi ngờ tình trạng nhiễm HIV anh/chị?  Có  Khơng  99 Không điều trị ARV Phần 3: Công khai Bảo mật 11 Có nhân viên y tế tiết lộ trình trạng nhiễm HIV anh/chị cho người khác (bao gồm chồng/vợ, thành viên khác gia đình, người khác) mà không đồng ý anh/chị khơng?  Có  Khơng  99 Không chắn 12 Anh/chị nghĩ việc bảo mật thông tin cá nhân bệnh án liên quan đến tình trạng nhiễm HIV thân? (Phỏng vấn viên: Đọc lựa chọn/câu trả lời bên để người vấn lựa chọn câu trả lời)  Tôi chắn bệnh án tơi giữ bí mật hồn tồn  Tơi khơng chắn liệu bệnh án tơi có giữ bí mật  Tơi cảm thấy bệnh án tơi hồn tồn khơng giữ bí mật Phần 4: Sinh Sức khỏe sinh sản Kể từ anh/chị chẩnđoán HIV+, có cố mơ tả xảy với anh chị chưa? (Phỏng vấn viên: hỏi câu hỏi đây, quan tâm đến giới tính người trả lời - tất giới trả lời cho câu hỏi này) 13 Đã có nhân viên y tế khun anh/chị khơng nên có anh/chị chẩn đoán HIV+ chưa?  Chưa  Có, vòng 12 tháng qua  Có, 12 tháng trước  Khơng có câu trả lời 14 Đã chị/bạn tình anh khuyên ép phải bỏ thai, tình trạng nhiễm HIV chị/chị chưa?  Chưa  Có, vòng 12 tháng qua  Có, 12 tháng trước  Khơng có câu trả lời Phỏng vấn viên: kiểm tra xem câu hỏi trả lời đầy đủ chưa trước chuyển sang phần cuối (Phần 5) Phần 5: Giới Sự đa dạng Phỏng vấn viên đọc cho người trả lời: “Câu hỏi cuối tương đối nhạy cảm Nhóm nghiên cứu mong nhận hợp tác anh/chị để trả lời câu hỏi Câu trả lời anh/chị vô quan trọng hữu ích nhằm cải thiện dịch vụ y tế theo hướng thân thiện bình đẳng với tất người Xin lưu ý việc trả lời anh/chị hồn tồn tự nguyện, vậy, anh/chị chọn trả lời 34 khơng Anh/chị chọn cách yêu cầu đọc câu hỏi cho anh/chị HOẶC anh/chị tự đọc câu hỏi trả lời.” (Phỏng vấn viên: xin vui lòng lựa chọn thích hợp)  Phỏng vấn viên đọc trả lời cho  Tôi muốn tự trả lời (sau đó, dán kín câu hỏi bỏ vào hộp đựng) 15 Anh/chị nghĩ thân thuộc nhóm đây? (Chọn tất câu trả lời thích hợp)  Nam  Song tính (có QHTD với nam nữ)  Nữ  Người bán dâm  Người chuyển giới  Người tiêm chích ma túy  Đồng tính nam/MSM  Người di biến động  Đồng tính nữ  10 Khác (ghi rõ)……… ******************************* Phụ lục 2: Chương trình lớp tập huấn Lớp tập huấn chuyên sâu: có hai gợi ý lựa chọn Phương án 1: ngày, ngày tiếng THỜI GIAN 08:00- 9:00 9:00- 9:45 NGÀY NGÀY 1: Khai mạc Tóm tắt đánh giá ngày học + Đánh giá trước tập huấn thứ & ôn tập ngày 2: Gọi tên dạng KT & 8: KT&PBĐX sợ hãi PBĐX qua tranh nguyên tắc dự phòng chuẩn 35 9:45 - 10:00 10:00 - 11:30 11:30 - 13:30 13:30 - 14:30 14:30 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 17:00 Giải lao 3: Cảm giác bị kỳ thị nào? Nghỉ trưa 4: Gọi tên loại KT&PBĐX xảy sở y tế Giải lao 9: Tranh luận quan điểm 5: Chia sẻ nhóm có nguy cao Giải lao 6: Trò chơi đổ lỗi 7: Câu hỏi nhóm có nguy cao (bài tập nhà) 11: Lập kế hoạch hành động Nghỉ trưa 10: Phân tích KT&PBĐX sở y tế Giải lao Đánh giá sau tập huấn Bế mạc Phương án 2: ngày, ngày tiếng (thường buổi chiều) Dưới gợi ý cho lớp tập huấn vào buổi sáng, điều chỉnh lại thời gian cho phù hợp tập huấn tổ chức vào buổi chiều Thời gian Nội dung NGÀY 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-10:15 10:15-11.00 11:00-12:00 1: Khai mạc + Đánh giá trước tập huấn 2: Gọi tên dạng KT&PBĐX qua tranh Giải lao 3: Cảm giác bị kỳ thị nào? 4: Gọi tên dạng KT&PBĐX xảy sở y tế 5: Bài tập nhà: Câu hỏi nhóm có nguy cao NGÀY 08:00 – 08:20 08:20 - 09:20 09:20 – 10:00 10.00-10.15 10.15-11.15 11.15-12.00 Tóm tắt đánh giá & ơn tập ngày 6: Chia sẻ nhóm có nguy cao 7: Trò chơi đổ lỗi Giải lao 8: KT&PBĐX sợ hãi nguyên tắc dự phòng chuẩn 9: Phân tích KT&PBĐX sở y tế NGÀY 08.00 - 08.20 08.20 - 08.40 08.40 - 10.00 10.00-10.15 Tóm tắt đánh giá & ơn tập ngày Báo cáo thảo luận nhóm – Phân tích KT&PBĐX sở y tế 10: Tranh luận quan điểm Giải lao 36 10.15- 11.00 11.00-12.00 11: Lập kế hoạch hành động Đánh giá sau tập huấn Bế mạc 3.2 Lớp tập huấn lồng ghép Thời gian (4 giờ) 15 phút 45 phút 45 phút 15 phút 45 phút 45 phút 15 phút 15 phút Nội dung Các hoạt động mở đầu Gọi tên KT&PBĐX qua tranh Đi thử giầy người khác – Cảm giác bị kỳ thị Giải lao Tranh luận quan điểm Thực hành Dự phòng chuẩn để khơng sợ hãi giảm KT&PBĐX Kế hoạch triển khai/Các bước Tóm tắt tổng kết 37 Phụ lục Ví dụ Bộ quy tắc thực hành QUY ĐỊNH Thực hành chống kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV Bệnh viện ………… Mục đích: - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới góp phần thực mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS - Tạo mơi trường y tế thân thiện, nhân viên y tế khách hàng cảm thấy an toàn chấp nhận - Những người sống với HIV khách hàng từ nhóm có nguy cao tiếp tục sử dụng hưởng đầy đủ dịch vụ y tế phù hợp cách bình đẳng Mục tiêu: - Hình thành thái độ tơn trọng, khoan dung thừa nhận nhu cầu quyền người sống với HIV nhóm có nguy cao; - Không KT&PBĐX liên quan đến HIV Bệnh viện … Phạm vi áp dụng: Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức Một số quy định cụ thể: 4.1 Tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người có hành vi nguy người nhiễm HIV - Thực bình đẳng cơng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS bệnh nhân khác đến khám bệnh, chữa bệnh - Đường dây nóng đảm bảo hoạt động thường xuyên để giải câu hỏi phàn nàn bệnh nhân cách kịp thời - Hộp thư góp ý khách hàng/người bệnh cần thu thập tổng hợp định kỳ hàng tuần 5.2 Tư vấn xét nghiệm HIV - Tất trường hợp xét nghiệm HIV dựa sở tự nguyện (theo yêu cầu bệnh nhân định bác sĩ bệnh nhân đồng ý) - Tất trường hợp xét nghiệm HIV cần tư vấn trước sau xét nghiệm (khi trả kết xét nghiệm) cán tư vấn 38 - Việc trả kết xét nghiệm HIV theo quy trình Bộ Y tế Tránh lộ thơng tin kết xét nghiệm HIV khách hàng có HIV dương tính 5.3 Bảo mật thơng tin cá nhân người bệnh HIV/AIDS - Áp dụng quy trình khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh HIV/AIDS giống bệnh nhân khám bệnh, chữa bệnh khác - Phòng, giường, hồ sơ bệnh án, quần áo vật dụng khác bệnh nhân nhiễm HIV khơng có dấu hiệu đánh dấu để nhận biết tình trạng nhiễm HIV bệnh nhân - Hồ sơ, bệnh án thông tin cá nhân người bệnh HIV/AIDS bảo mật, cán có trách nhiệm theo quy định tiếp cận hồ sơ người bệnh nhiễm HIV/AIDS 5.4 Kiểm soát nhiễm khuẩn - Nhân viên y tế ln phải thực Dự phòng chuẩn - Nhân viên y tế thực thời điểm vệ sinh tay là: + Trước đụng chạm vào bệnh nhân + Trước thủ thuật vô trùng + Sau tiếp xúc với dịch bệnh nhân + Sau đụng chạm vào bệnh nhân + Sau đụng chạm môi trường xung quanh bệnh nhân - Kim tiêm vật sắc nhọn phải xử lý theo quy trình 5.6 Phổ biến quy định sách liên quan đến HIV - Các quy định luật pháp chuyên môn phổ biến rộng rãi đến cá nhân liên quan bệnh viên thông qua buổi giao ban định kỳ - Những quy định liên quan đến bệnh nhân phổ biến hàng tuần họp hội đồng bệnh nhân khoa Nguyên tắc áp dụng Triển khai thực nhận quy định/quy trình Phổ biến định kỳ có nhân viên Trưởng phận giám sát việc tuân thủ nhân viên Phản hồi cho Phòng Kế hoạch chưa phù hợp trình thực Việc áp dụng Quy tắc thực hành sở bình xét khen thưởng kỷ luật cán y tế …………Ngày tháng năm Giám đốc 39 Phụ lục 4: Báo cáo hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử sở y tế Báo cáo hoạt động sở y tế (Báo cáo định kỳ hàng quý) Bảng Các hoạt động theo tiến độ Stt 3 Nội dung Có/đã thực Chưa thực Ghi (có tiến độ) Lập kế hoạch giảm KT&PBĐX Khảo sát trước tập huấn Tập huấn cho cán Xây dựng quy tắc thực hành Phổ biến quy tắc thực hành đến rộng rãi cán y tế Đánh giá lại tối thiểu năm/lần Bảng Tập huấn giảm kỳ thị phân biệt đối xử cho cán y tế Stt Cán chung sở y tế Nội dung Tổng số Số tập huấn Tỷ lệ % Cán liên quan trực tiếp HIV Tổng số Số tập huấn Tỷ lệ % Tập huấn chuyên biệt (12 giờ/khóa) Tập huấn lồng ghép (4 giờ/khóa) Báo cáo tổng hợp tỉnh (Báo cáo định kỳ hàng quý) Bảng Các hoạt động theo tiến độ Stt 3 Nội dung Tổng số Số đơn vị Tỷ lệ sở y triển % tế khai Lập kế hoạch giảm KT&PBĐX Khảo sát trước tập huấn Tập huấn cho cán Xây dựng quy tắc thực hành Phổ biến quy tắc thực hành đến rộng rãi cán y tế Đánh giá lại tối thiểu năm/lần Bảng Tập huấn giảm kỳ thị phân biệt đối xử cho cán y tế Stt Cán chung sở y tế Nội dung 40 Cán liên quan trực tiếp HIV Tổng số Tập huấn chuyên biệt (12 giờ/khóa) Tập huấn lồng ghép (4 giờ/khóa) 41 Số tập huấn Tỷ lệ % Tổng số Số tập huấn Tỷ lệ % Phụ lục 5: Một số số cần theo dõi, đánh giá định kỳ (Tối thiểu 12 tháng báo cáo lần, lồng ghép thu thập báo cáo cải thiện chất lượng) Stt Chỉ số Câu hỏi Tỷ lệ người hỏi quan sát thấy cán y tế sở anh/chị không sẵn sàng chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm HIV nghĩ bệnh nhân nhiễm HIV Trong 12 tháng qua, anh/chị có quan sát thấy cán y tế sở anh/chị khơng sẵn sàng chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm HIV nghĩ bệnh nhân nhiễm HIV? Tỷ lệ người hỏi thường đeo Anh/chị có thường đeo hai gang tay hai gang tay cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân nhiễm cho bệnh nhân nhiễm HIV HIV không? Tỷ lệ người hỏi đồng ý Anh/chị có (Rất đồng ý, đồng ý, khơng phụ nữ nhiễm HIV đồng ý, không đồng ý) phụ phép sinh họ mong muốn nữ nhiễm HIV phép sinh họ mong muốn? Tỷ lệ người hỏi trả lời có lo Bạn có lo lắng bị nhiễm HIV bạn lắng bị nhiễm HIV lấy máu lấy máu (lấy máu) từ người nhiễm (rút máu) từ người nhiễm HIV? HIV Tỷ lệ người hỏi trả lời 12 tháng qua, có quan sát thấy cán y tế cung cấp dịch vụ y tế chất lượng (không tốt bệnh nhân khác) cho bệnh nhân nhiễm HIV nghi bệnh nhân nhiễm HIV Trong 12 tháng qua, anh/chị có quan sát thấy cán y tế cung cấp dịch vụ y tế chất lượng (không tốt bệnh nhân khác) cho bệnh nhân nhiễm HIV nghi bệnh nhân nhiễm HIV? Tỷ lệ người hỏi trả lời sở y tế có đủ trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để giúp giảm thiểu nguy lây nhiễm HIV cán y tế Anh/chị có (Rất đồng ý, đồng ý, không đồng ý, không đồng ý) sở y tế có đủ trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để giúp giảm thiểu nguy lây nhiễm HIV cán y tế Tỷ lệ người hỏi trả lời có Anh/chị có tránh tiếp xúc trực tiếp tránh tiếp xúc trực tiếp (động (động chạm vào người hay đồ dùng, 42 chạm vào người hay đồ dùng, quần áo bệnh nhân) cung cấp dịch quần áo bệnh nhân) cung cấp vụ cho bệnh nhân nhiễm HIV dịch vụ cho bệnh nhân nhiễm không? HIV khơng Cơ sở y tế có hướng dẫn Cơ sở y tế anh/chị có hướng dẫn văn để bảo vệ bệnh nhân văn để bảo vệ bệnh nhân nhiễm HIV khỏi KT&PBĐX? nhiễm HIV khỏi KT&PBĐX Ghi chú: Các sở y tế bổ sung lựa chọn tất số chọn số số cần ưu tiên để thu thập TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Y tế (2016) Báo cáo cơng tác phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam 43 Mạng Lưới người sống chung với HIV/AIDS (2012) Nghiên cứu đo lường số Kỳ thị Việt Nam Mạng Lưới người sống chung với HIV/AIDS (2014) Nghiên cứu đo lường số Kỳ thị Việt Nam Hong, K T., Anh, N T V., & Ogden, J (2004) Tìm hiểu kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS Việt Nam Quốc hội nước Việt Nam (2006) Luật phòng, chống HIV/AIDS (No.64/2006/QH11) Thủ tướng Chính Phủ (2012) Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Hà Nội: 25 tháng UNAIDS (2016) Kết đo lường Kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS sở y tế thành phố Hồ Chí Minh II Tiếng Anh Cloete, A., & Kalichman, S (2006) Stigma and discrimination experiences of HIV positive men having sex with men (MSM) and heterosexual men Gaudine, A., Gien, L., Tran, T T., & Do, V D (2010) Perspectives of HIVrelated stigma in a community in Vietnam: a qualitative study International Journal of Nursing Studies, 11 Goffman, E (1963) Stigma: Notes on the management of spoiled identity Goudge, J., Ngoma, B., Manderson, L., & Schneider, H (2009) Stigma, identity and resistance among people living with HIV in South Africa Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, VOL NO Hasan, M T., Nath, S R., & et al (2012) Internalized HIV/AIDS-related Stigma in a Sample of HIV-positive People in Bangladesh Journal of Health, Population, and Nutrition 30(1), 22–30 Do HT Reducing HIV related stigma and discrimination in health care setting in Ho Chi Minh City Presentation at the Asia Regional Consultation Meeting on Addressing HIV-related Stigma & Discrimination in Healthcare Settings (Bangkok, Thailand, May 25-26, 2017) 44 Kaai, S., Sarna, A., Geibel, S., Luchters, S., Munyao, P., Mandaliya, P., Temmerman, M (2006) Self-stigmatization and HAART: documenting changes in stigma faced by people living with HIV/AIDS on HAART, Kenya Kabbash, I A., El-Gueneidy, M., Sharaf, A Y., Hassan, N M., & Al-Nawawy, A N (2008) Needs assessment and coping strategies of persons infected with HIV in Egypt Eastern Mediterranean Health Journal, 14(6) Koopmana, C., Gore-Feltona, C., Maroufa, F., Butlera, L D., & el at (2010) Relationships of perceived stress to coping, attachment and social support among HIV-positive persons 10 Lee, R S., Kochman, A., & Sikkema, K J (2002) Internalized Stigma Among People Living with HIV-AIDS AIDS and Behavior, 6(4) 11 Li, L., Lee, S., & et al (2009) Stigma, social support, and depression among people living with HIV in Thailand AIDS Care 21(8), 1007-1013 12 Lindan, C., Allen, S., Carael, M., Nsengumuremyi, F., Van de Perre, P., Serufilira, A., Hulley, S (1992) Knowledge, attitudes, and perceived risk of AIDS among urban Rwandan women: relationship to HIV infection and behavior change 13 Link, B G., & Phelan, J C (2001) Conceptualizing Stigma Annual Review of Sociology, 27 doi: 10.1146/annurev.soc.27.1.363 14 Luu, B N., & et al (2009) Vietnam family face HIV / AIDS stigma of attitude Mai, D A T., Brickley, D B., Dang, T N V., Colby, D J., Sohn, A H., Nguyen, Q T., Mandel, J S (2008) A Qualitative Study of Stigma and Discrimination against People 15 Living with HIV in Ho Chi Minh City, Vietnam AIDS and Behavior, 12, 6370 16 Mejía., M G M (2006) Felt stigma in Dominican women living with HIV and AIDS 17 Nyamathi, A., Ekstrand, M., Gilburne, J., & el at (2011) Correlates of Stigma among Rural Indian Women Living with HIV/AIDS Springer Science Business Media 18 Oanh, K T H., Ashburn, K., Pulerwitz, J., Ogden, J., & Nyblade, L (2008) Improving hospital-based quality of care in Vietnam by reducing HIV-related stigma and discrimination 45 19 Parker, R., Aggleton, P., & Et al (2003) HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework and implications for action Social Science & Medicine, 57(1), 13-24 20 Phillips, K D., Moneyham, L., Murdaugh, C., & Tavakoli, A (2008) Relationships among internalized stigma of HIV/AIDS and health promoting behaviors Mexico City - AIDS 2008 21 Srithanaviboonchai et al BMC Public Health (2017) 17:245 22 Thai Network of People Living with HIV/AIDS (2009) Index of Stigma and Discrimination against People Living with HIV/AIDS in Thailand 23 UNAIDS (2005) HIV-related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations, Case studies of successful programmes 24 UNAIDS (2011) People Living with HIV Stigma Index Asia Pacific Regional Analysis 25 UNAIDS (2012) Report on the global AIDS Epidemic 26 USAID (2006a) Breaking the cycle: stigma, discrimination, internal stigma, and HIV 27 USAID (2006b) A closer look: the internalization of stigma related to HIV 28 Watel, P., Spire, B., & Obadia, Y (2007) Discrimination against HIV-Infected People and the Spread of HIV: Some Evidence from France 29 WHO (2008), “Quality improvement in primary health centers Operations manual for delivery of HIV prevention, care and treatment in high-prevalence, resource -constrained settings”, page 14 46 ... phối hợp Liên Hợp Quốc HIV/ AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ Giảm kỳ thị phân biệt đối xử (KT&PBĐX) liên quan đến HIV sở y tế chuỗi... quan đến HIV sở y tế; - Tổ chức thực hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế - Theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế. .. chống HIV/ AIDS cấp quan tâm đến giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV sở y tế Bạn sử dụng tài liệu nào? Đ y tài liệu tham khảo dùng để: - Lập kế hoạch giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CƠ SỞ Y TẾ, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CƠ SỞ Y TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay