CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI GIAI ĐOẠN III Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018)

51 11 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:56

CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI GIAI ĐOẠN III Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018) CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI GIAI ĐOẠN III Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018)1 NSAP tài liệu xây dựng từ đầu, mà tài liệu kế thừa, cập nhật bổ sung từ NSAP giai đoạn 2010-2014 tập thể thành viên Ban điều phối MFF quốc gia (NCB) thực Việc qui định thực thể địa lý nội dung trình bày ấn phẩm không phản ánh quan điểm Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) tư cách pháp lý quốc gia, lãnh thổ hay khu vực quan có thẩm quyền họ, quan điểm phân định ranh giới quốc gia, lãnh thổ hay khu vực Quan điểm thể ấn phẩm không thiết thể quan điểm IUCN Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai, không thiết thừa nhận tên thương mại quy trình thương mại IUCN Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai khơng chịu trách nhiệm sai sót trình dịch tài liệu sang ngơn ngữ khác tiếng Anh (hoặc ngược lại) Ấn phẩm xuất khn khổ Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai với tài trợ Danida, Norad Sida Cơ quan xuất bản: IUCN, Gland, Thụy Sĩ phối hợp với Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai, Băng-cốc, Thái-lan Bản quyền: © 2015, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Các tổ chức cá nhân tái ấn phẩm mục đích giáo dục phi lợi nhuận mà khơng cần đồng ý trước văn quan giữ quyền, với điều kiện phải trích dẫn nguồn đầy đủ Nghiêm cấm tái ấn phẩm để bán lại mục đích thương mại khác mà không đồng ý trước văn quan giữ quyền Trích dẫn: MFF Việt Nam (2015) Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai Giai đoạn III, Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018), Gland, Thụy Sĩ: IUCN 50 trang Ảnh Bìa: Quang cảnh Vịnh Hạ Long (Ban quản lý Vịnh Hạ Long) Thiết kế: Nguyễn Thùy Anh (IUCN Việt Nam) Nơi cung cấp: Cơ quan Điều phối quốc gia Việt Nam Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai Văn phòng IUCN Việt Nam Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 2A, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Tel: +844 3726 1575 Fax: +844 3726 1561 www.mangrovesforthefuture.org Mục lục MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT GIỚI THIỆU 10 1.1 Rừng ngập mặn cho tương lai 10 1.2 Rừng ngập mặn cho tương lai Việt Nam 10 1.3 Những học kinh nghiệm từ giai đoạn 2010-2013 10 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÙNG 12 BỜ BIỂN 12 2.1 Dân số 12 2.2 Kinh tế 12 2.3 Chính sách 13 2.4 Thực tiễn hoạt động 13 CHÍNH SÁCH, KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 14 3.1 Quản lý tổng hợp vùng bờ biển 14 3.2 Rừng ngập mặn 15 3.3 Chính sách, kế hoạch chương trình quốc gia liên quan tới MFF 16 LỒNG GHÉP VỚI CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 21 4.1 Bộ TNMT 21 4.2 Bộ NN&PTNT 22 4.3 Các địa phương ven biển 22 CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN 22 5.1 Nâng cao kiến thức 23 5.2.1 Nâng cao kiến thức nhận thức 23 5.2.2 Phục hồi hệ sinh thái vùng ven biển 24 5.2.3 Từ thượng nguồn xuống biển 24 5.2 Tăng quyền 24 5.2.1 Đẩy mạnh tham gia tổ chức xã hội vào trình định 24 5.2.2 Sinh kế bền vững 24 5.2.3 Cơ chế tài bền vững 25 5.3 Quản trị 26 5.3.1 Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) 26 5.3.2 Khu bảo tồn biển 26 5.3.3 Thực hành kinh doanh thân thiện với môi trường 27 5.4 Mục tiêu đầu – Sức chống chịu cộng đồng 27 CÁC VẤN ĐỀ XUYÊN SUỐT 28 6.1 Biến đổi khí hậu 28 6.2 Bình đẳng giới 29 6.3 Chương trình nâng cao lực đào tạo quản lý tổng hợp vùng bờ 30 6.4 Huy động nguồn tài trợ 31 BẢNG 3: CÁC CƠ HỘI ĐỒNG TÀI TRỢ VÀ GIẢI PHÁP CỦA MFF 31 6.5 Tài sản quyền sử dụng đất vấn đề nhạy cảm 32 CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2015- 2018 32 7.1 Phạm vi địa lý 32 7.2 Chương trình cấp quốc gia 33 7.3 Quỹ tài trợ dự án quy mô nhỏ 33 7.4 Quỹ tài trợ dự án quy mô vừa 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 Danh mục từ viết tắt AFOLU Sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp loại đất khác APD Tránh phá rừng theo quy hoạch/kế hoạch A/R-CDM Cơ chế trồng rừng/phát triển tái trồng rừng ARR Trồng rừng, tái trồng rừng tái trồng thảm thực vật AUMDD Tránh phát sinh tình trạng suy thối thảm thực vật CBO Tổ chức dựa vào cộng đồng CFM Quản lý rừng cộng đồng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long FIPI Viện Điều tra Quy hoạch rừng GoV Chính phủ Việt Nam ICM Quản lý tổng hợp vùng bờ IUCN Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế LGF Quỹ tài trợ quy mô lớn MARD Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn MGF Quỹ tài trợ dự án vừa MFF Rừng ngập mặn cho tương lai MONRE Bộ Tài nguyên Môi trường MPA Khu bảo tồn biển NCB Ban điều phối quốc gia NGO Tổ chức Phi phủ NSAP Kế hoạch Hành động Chiến lược quốc gia NTFP Lâm sản gỗ ODA Hỗ trợ Phát triển Chính thức PEMSEA Chương trình Đối tác Quản lý Mơi trường biển Đông Á PFES Chi trả dịch vụ mơi trường rừng PoW Chương trình hoạt động REDD Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng SDS-SEA Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á SGF Quỹ tài trợ quy mô nhỏ SLR Mực nước biển dâng SUF Rừng đặc dụng VASI Tổng cục Biển Hải đảo Việt Nam VCS Tiêu chuẩn Các bon Tự nguyện Tóm tắt Mục đích Kế hoạch hành động Chiến lược Quốc gia (NSAP) nhằm giúp Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) xác định, thiết kế lập kế hoạch hoạt động Việt Nam giai đoạn III (2015 – 2018) Trong giai đoạn II, NSAP hỗ trợ NCB quan điều phối MFF Việt Nam điều hành thực hiệu hoạt động MFF Việt Nam NSAP lần rà soát cập nhật thông tin để đáp ứng hội bảo tồn, phục hồi quản lý bền vững hệ sinh thái ven biển Việt Nam để chia sẻ nhiều với khu vực Do đó, NSAP đưa định hướng chiến lược cho MFF Việt Nam giai đoạn III sở đúc kết học kinh nghiệm giai đoạn II định hướng hoạt động MFF khu vực phù hợp với nhu cầu thực tế Việt Nam Kế hoạch hoạt động MFF Việt Nam xây dựng hàng năm sở tham khảo NSAP Tại Việt Nam, MFF trọng vào hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn xem hệ sinh thái “đi đầu” có giá trị dịch vụ quan trọng cung cấp cho người MFF triển khai hoạt động cấp: cấp trung ương địa bàn thí điểm địa phương NSAP không đề xuất tỉnh cụ thể đưa tiêu chí để xác định khu vực địa lý hoạt động ưu tiên xem xét địa điểm dự án Phần đầu NSAP nhận định cập nhật vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên hệ sinh thái vùng ven biển Việt Nam; sách quốc gia, kế hoạch, chương trình (Policies, Plans, Programmes – 3P) học kinh nghiệm từ hoạt động giai đọan II, nhấn mạnh điểm bất cập Phần sau NSAP trình bày cách tóm lược vấn đề kế hoạch chiến lược MFF Việt Nam, như: hội lồng ghép MFF vào PPPs quốc gia, cụ thể hóa định hướng ưu tiên MFF giai đoạn III xác định hành động ưu tiên NSAP lần nhấn mạnh vấn đề xuyên cắt, như: biến đổi khí hậu, vấn đề giới, tham gia khu vực tư nhân, huy động vốn hoạt động truyền thông Đối với nội dung lồng ghép hoạt động MFF vào 3P quốc gia, NSAP đề xuất ưu tiên chương trình thay sáng kiến sách (policy initiatives) chương trình ưu tiên quốc gia liên quan đến việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Trong giai đoạn III, MFF khu vực tập trung vào: Thích ứng với biến đối khí hậu theo cách tiếp cận hệ sinh thái, xem hệ sinh thái ven biển sở hạ tầng tự nhiên phần chủ chốt tăng cường sức chống chịu vùng ven biển Khuôn khổ tăng cường sức chống chịu (Resilience Framework) sử dụng để định hướng cho việc thực SGF, MGF góp phần xây dựng thực hành tốt cộng đồng thích ứng có khả nhân rộng cấp quốc gia cấp khu vực Củng cố mạnh MFF sang tiếp cận quản trị mềm để tăng cường quản trị cấp vùng; Hợp tác với thể chế, thiết chế quản trị có khu vực để thiết lập trung tâm thông tin cấp khu vực quản lý tài nguyên ven biển bền vững, coi điểm khởi đầu cho việc tăng cường sức chống chịu quản lý tổng hợp vùng bờ biển (ICM); Tiếp tục hoạt động chiến lược vùng cần can thiệp dựa sở đề xuất nước thành viên; Tăng cường tham gia doanh nghiệp/khối tư nhân Giới vấn đề tích hợp giới vào hoạt động Trên sở hướng ưu tiên trên, MFF Việt Nam coi mục tiêu nâng cao sức chống chịu cộng đồng sống phụ thuộc vào hệ sinh thái ven biển kết cần đạt giai đoạn 2015-2018 Các mục tiêu giai đoạn tập trung vào: Mục tiêu 1: Xây dựng, phổ biến ứng dụng kiến thức quản lý bền vững hệ sinh thái ven biển Mục tiêu 2: Tăng quyền cho bên liên quan việc tham gia vào việc định nhằm hỗ trợ quản lý bền vững hệ sinh thái ven biển Mục tiêu 3: Tăng cường quản trị vùng ven biển (vùng bờ) nhằm thúc đẩy công tác quản lý tổng hợp Kết phân tích xác định 10 chủ đề (tương đương PoWs trước đây) ưu tiên MFF Việt Nam cho giai đoạn 2015-2018 Trong đó, hai chủ đề mặc định ưu tiên quốc gia thành viên MFF là: Nâng cao kiến thức nhận thức (PoW 1) Quản lý tổng hợp vùng bờ, bao gồm nâng cao lực quản trị cho bên liên quan (PoW 11) Hai chủ đề sở để vận hành MFF cấp trung ương NCB đề xuất Ngoài ra, chủ đề Tài bền vững (PoW 10) xác định ưu tiên bổ sung cấp trung ương để triển khai Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) giảm thiểu phát thải phá rừng suy thoái rừng (REDD) Trong giai đoạn 2015-2018, hai chủ đề xác định mức ưu tiên cao là: Cách tiếp cận từ đầu nguồn đến biển (PoW 3) Mạng lưới khu bảo tồn biển (PoW 13) Ngoài chủ đề ưu tiên cấp trung ương nói trên, chủ đề khác đề xuất thực cấp sở là: Phục hồi hệ sinh thái vùng bờ biển (PoW 2); Sự tham gia cộng đồng (PoW 6); Sinh kế bền vững (PoW 8); Sức chống chịu cộng đồng trước biến đổi khí hậu (PoW 9) Bên cạnh đó, tham gia thành phần kinh tế tư nhân (PoW 15) triển khai tích cực giai đoạn III nhằm thúc đẩy thành phần “Thực hành kinh doanh thân thiện với môi trường” Các vấn đề giới, biến đổi khí hậu, truyền thơng tích hợp vào chủ đề hoạt động cụ thể MFF giai đoạn 2015-2018 Các hoạt động ưu tiên giai đoạn 2015-2018 thiết lập kết nối với bên liên quan, với mạng lưới học hỏi làm sở để chia sẻ thông tin thực hoạt động theo thứ tự ưu tiên: 1) Nâng cao kiến thức (PoW1, PoW2, PoW3); 2) Tăng quyền (PoW6, PoW8, , PoW10); 3) Quản trị (PoW11,PoW13 PoW15) Sức chống chịu cộng đồng trước biến đổi khí hậu (PoW9) trở thành mục tiêu kết đầu chương trình MFF giai đoạn III Các dự án SGF cần lồng ghép ưu tiên hoạt động vào khn khổ chương trình để tạo “chuỗi” giá trị với tham gia doanh nghiệp Các hoạt động NCB dự án MGF tập trung vào hỗ trợ việc vận động sách, giải pháp bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái biển ven biển GIỚI THIỆU 1.1 Rừng ngập mặn cho tương lai Ứng phó với nạn sóng thần xảy Ấn Độ Dương năm 2004, Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) thành lập dựa nguyên tắc đối tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào hệ sinh thái ven biển Được ủng hộ Chính phủ, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tổ chức phi phủ, tổ chức tài trợ khu vực tư nhân, MFF tạo diễn đàn khu vực để hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ biển (ICM) sử dụng rừng ngập mặn xuất phát điểm Sau kết thúc giai đoạn I (MFF I: 2007 2009) giai đoạn II (MFF II: 2010 - 2013), MFF giai đoạn III (MFF III: 2014 2018) MFF giai đoạn III thiết kế để hỗ trợ 10 quốc gia thành viên, có Việt Nam, củng cố cải thiện cấu quản lý tài nguyên ven biển đồng thời tăng cường vai trò tổ chức xã hội trình định đầu tư vào vùng ven biển Tháng năm 2010, Việt Nam trở thành thành viên thức MFF Mặc dù khơng bị ảnh hưởng từ nạn sóng thần năm 2004, Việt Nam quốc gia dễ bị tổn thương với thiên tai, bao gồm tác động biến đổi khí hậu, như: bão, áp thấp, lũ, lụt, nước biển dâng dạng thiên tai khác, tiềm ẩn nguy sóng thần Việt Nam quốc gia có kinh nghiệm thực tế lâu dài việc chuẩn bị phòng chống ứng phó với thiên tai, bao gồm trồng lại rừng ngập mặn quy mô lớn 1.2 Rừng ngập mặn cho tương lai Việt Nam Tại Việt Nam, hoạt động MFF giai đoạn II chịu giám sát Ban điều phối quốc gia (NCB) Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng cục Biển Hải đảo Việt Nam (VASI) thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, làm Trưởng ban Tiến sỹ Nguyễn Nghĩa Biên, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng thuộc Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Phó trưởng ban Bước sang giai đoạn III, năm 2013 IUCN Việt Nam có cơng văn đề nghị VASI xin ý kiến MONRE việc kiện toàn tổ chức NCB MONRE đề nghị tạm giữ cấu NCB thời có định Trong giai đoạn 2014-2018, MFF tiếp tục Chương trình hỗ trợ: dự án nhỏ (SGF) 25.000 USD/ dự án dự án vừa (MGF) từ 50.000 - 100.000 USD/dự án dự án vùng (RGF) 100.000 USD/ dự án cho đề xuất dự án Ở Việt Nam, MFF xem xét hỗ trợ hệ sinh thái vùng triều - cửa sông, vùng ven biển biển ven bờ kết hợp với nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý vùng bờ biển, nâng cao lực nhận thức, lồng ghép giới vào hoạt động 1.3 Những học kinh nghiệm từ giai đoạn 2010-2013 • Điều phối hoạt động MFF hướng vào sách ưu tiên Chính phủ Việt Nam việc quản lý vùng bờ biển; McLeod, E R.V Salm (2006) Quản lý Rừng ngập mặn để ứng phó với Biến đổi Khí hậu IUCN, Gland, Thụy sỹ, 64 pp McNally, R (2010) Báo cáo dự thảo Chính sách Lâm nghiệp, Nguyên nhân rừng Chiến lược sẵn sàng tham gia REDD Việt Nam: Đầu vào cho Kế hoạch Chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng tham gia Chương trình Đối tác Cacbon Lâm nghiệp Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Hà nội McNally, R., A McEwin T Hollvà (2010) Tiềm dự án Cacbon rừng ngập mặn Việt Nam SNV Hà Nội Onyango, G O., S R Swan Vu Lan Huong (2010) Nghiên cứu tiền khả thi khả đền bù carbon cho đối tượng người nghèo rừng ngập mặn Việt Nam Tổ chức CARE quốc tế Việt Nam, Hà nội Nasuchon, N (2009) Quản lý ven biển Quản lý cộng đồng Malaysia, Việt Nam, Campuchia Thái Lan, Nghiên cứu điểm quản lý Thủy sản Thái Lan Phòng Xử lý vấn đề Đại dương Luật đường Biển, Văn phòng Pháp lý, New York Nguyen Chu Hoi (2014) Implementation progress for Sustainable Development Strategy in the Seas of East Asia (SDS-SEA) in Vietnam in 2004-2014 period National report for PEMSEA, Ha Noi Nguyễn Chu Hồi (2013) Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ góc độ tài ngun mơi trường Tạp chí Lý luận Chính trị, số 5-2013, trang 30-41, Hà Nội Nguyen Chu Hoi (2009a) Chính sách quốc gia Việt Nam Phát triển Thủy sản Vùng ven biển Ban Quản lý Biển Đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), Hà Nội Nguyen Chu Hoi (2009b) Quản lý nhà nước vùng Biển Đất đai: Các vấn đề Giải pháp tiếp cận Tạp chí Tài nguyên thiên nhiên Môi trường, 6/09, Hanoi Nguyen Chu Hoi (1998) Thực Chương 17, Kế hoạch Thiên niên kỷ 21 Việt Nam Các báo cáo Ủy ban Kinh tế Xã hội LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNESCAP): Tập 04, New York Nguyen Chu Hoi (1995) Chapter 15: Vietnam Hotta, K I M Dutton (eds.), Quản lý vùng ven biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Vấn đề phương pháp tiếp cận, Liên đoàn Quốc tế Nhật Khoa học công nghệ thủy sản, Tokyo Nguyen Chu Hoi Ho Thu Minh (2003) Đánh giá Thực Hiệp ước Luật Vùng biển LHQ (UNCLOS) 1982 ngành thủy sản Việt Nam Bộ Thủy sản, Hà nội Nguyen Hoang Tri (2009) Bảo tồn tính đa dạng sinh học thơng qua Trung tâm Đa dạng Văn hóa Nghiên cứu Giáo dục Môi trường (CERE), Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 37 Nguyen Thi Hai Yen B Adrien (2003) Cơ cấu lại ủy ban thôn khu bảo tồn thủy sản Hòn Mun: Tổng kết Kiến nghị ban đầu Bộ Thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh hòa Liên hiệp Bảo tồn Thế giới, Nha Trang Nguyen Viet Nghi (2010) Cách thức đạt thành cơng tính bền vững trồng rừng ngập mặn: Kinh nghiệm từ dự án Quản lý Tái trồng rừng ngập mặn xã Daloc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Chương trình CARE Việt Nam, Hà Nội Pham Trong Thinh (2010) Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng 1965-2008 Dự án GIZ ‘Quản lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng’, Sóc Trăng Phan Nguyen Hong Quan Thi Quynh Dao (2003) Tái trồng rừng ngập mặn Việt Nam: Thành tựu Thách thức trong: JRC (2003) Đánh giá tác động hoạt động tái trồng rừng ngập mặn môi trường đời sống người dân vùng ven biển vùng dự án tổ chức chữ thập đỏ Nhật tài trợ, Kỷ yếu Hội thảo, tháng 1/2003 Pomeroy R., Kim Anh Thi Nguyen Ha Xuan Thong (2009) Chính sáchvề nghề cá thủy sản quy mơ nhỏ Việt nam Chính sách thủy sản 33 (2009): 419-428 Pomeroy, R R Guieb (2008) Báo cáo tư vấn Hệ thống đồng quản lý Phá phục vụ Dự án Thừa Thiên Huế Quản lý tổng hợp hoạt động Phá Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Huế Schatz, R.E (1991) Nghiên cứu khía cạnh kinh tế Chương trình Thủy sản Philipin Hỗ trợ Kỹ thuật Ngân hàng ADB 1208, Philippines, Manila, 42 pp Schmitt, K (2010) Bảo tồn hiệu rừng ngập mặn thông qua đồng quản lý đồng sông cửu long, Việt nam Dự án GIZ “Quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng”, Sóc Trăng Schmitt, K (2009) Bảo vệ sử dụng bền vững vùng đất ngập nước ven biển thông qua đồng quản lý phục hồi rừng ngập mặn trọng đến khả ứng phó với biến đối khí hậu Dự án GIZ “Quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng”, Sóc Trăng Shekhar, N.U (2005) Quản lý Tổng hợp vùng ven biển Việt Nam: Tiềm Hiện Thách thức Tương lai Quảng lý vùng biển vùng ven biển 48 (2005) Sultana, P P Thompson (2004) Các phương thức tăng cường quản lý thủy sản dựa vào cộng đồng Bangladesh đồng sông Mekong Các hệ nông nghiệp 82: 327-353 Swan, S.R (2010a) Quản lý Quản trị Hợp tác Tài nguyên Thiên nhiên: Đánh giá kinh nghiệm Quốc tế ngành lâm nghiệp tổ chức CARE Tổ chức CARE quốc tế Việt nam, Hà nội Swan, S.R (2010b) Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên Việt nam: Tổng kết khái niệm, thực tiễn kinh nghiệm.(GTZ), Bảo tồn Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên Dự án vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ bàng, Đồng Hới 38 Swan, S.R (2009a) Các hội tuyên truyền phổ biến nhân rộng lồng ghép mơ hình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng Chương trình CARE Việt Nam, Hà Nội Swan, S.R (2009b) Đánh giá nghiên cứu điểm: Quy hoạch sử dụng đất tổng hợp có tham gia cộng đồng Quá trình Lâm nghiệp Cộng đồng phục vụ Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Phía Bắc Việt nam Chương trình CARE Việt nam, Hà nội Swan, S.R (2008a) Nghiên cứu điểm: Xây dựng hệ thống Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc Việt Nam Chương trình CARD Việt Nam, Hà nội Takahashi, B (2009) IMOLA Kinh nghiệm Đồng quản lý Thủy sản Phá Tam Giang – Cầu hải, Thừa Thiên Huế FAO, Huế Truong Van Tuyen (2008) Báo cáo tư vấn tổng kết Đồng quản lý dựa vào cộng đồng cho Dự án Quản lý Tổng hợp hoạt động Phá, thừa thiên huế FAO, Huế Truong Van Tuyen, Ton That Chat, Chau Thi Tuyet Hanh, Duong Viet Tinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Thi Tuyet Suong, Le Thi Nam Thuan Ton That Phap (2006) Quy hoạch cấp sở có tham gia cộng đồng công tác Quản trị Nguồn lực Phá Tam Giang, Việt Nam 2006 In Tyler, S (Ed.): Nghiên cứu Hoạt động Cộng đồng, Sinh kế Tài nguyên Thay đổi sách Châu Á Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế, Ottawa UNEP (2004) Dự thảo kế hoạch hành động chiến lược quốc gia Bảo tồn Phát triển Bền vững vùng đất ngập nước ven biển giai đoạn 2004 – 2010 GEF, Dự án Biển Đông, Hà nội 2004 VDR (2010) Báo cáo Phát triển Việt nam (VDR) 2011: Quản lý tài nguyên thiên nhiên Báo cáo đối tác phát triển Hội nghị nhóm Tư vấn Việt nam, Hà nội, 7-8/12/2010 VEA-BCD (2009) Dự thảo phân tích điểm bất cập hệ thống khu bảo tồn đất liền Việt nam Quản lý Môi trường Việt nam, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Bộ TNMT, Hà Nội Vo Sy Tuan (2005) Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Khai thác, Chế biến bảo quản thủy sản Nhà Xuất Nông nghiệp, Hà Nội Vu Ngoc Long Le Buu Thach (2010) Quy chế quản lý hợp tác lâm nghiệp Dự án thí điểm quản lý rừng đa phục đích Lâm đồng” Quỹ ủy thác lâm nghiệp (TFF) tài trợ, HCMC Vu Tan Phuong (2004) Báo cáo quốc gia rừng ngập mặn Biển Đông: Vietnam Trung tâm nghiên cứu Sinh thái lâm nghiệp Môi trường (RCFEE), Viện Khoa học lâm nghiệp (FSIV), hà nội Wells, S., C Ravilous, E Corcoran (2006) Tiên phong: Bảo vệ vùng ven biển dịch vụ sinh thái khác từ rừng ngập mặn Thảm San hô UNEP(WCMC), Cambridge, 33 pp 39 Wode, B Bao Huy (2009) Nghiên cứu Thực trạng Lâm nghiệp cộng đồng Việt nam Công ty Tư vấn GFA GIZ, Hà Nội Ngân hàng giới (2005) Tính đa dạng sinh học – Theo dõi Môi trường Việt nam Ngân hàng giới, Washington, D.C WWF (2004) Tự Thương mại, Đói nghèo nơng thơn Mơi trường: Báo cáo khởi động Chương trình Nghiên cứu Việt Nam WWF, Washington, D.C 40 PHỤ LỤC I: Tóm tắt trạng rừng ngập mặn Việt Nam Các giá trị sinh thái rừng ngập mặn Rừng ngập măn, toàn giới (MA, 2005; McLeod Salm, 2006) Việt Nam (Đỗ Đình Sâm Vũ Tấn Phương, 2005; Schmitt, 2009; Schmitt, 2010) mang lại cho xã hội nhiều dịch vụ sinh thái có giá trị mặt văn hóa, xã hội kinh tế: • Cung cấp dịch vụ hàng hóa: đánh bắt thủy sản, sinh kế thương mại (thực phẩm, mơi trường sống ni dưỡng lồi thủy sinh); ni trồng thủy sản; gỗ, củi; lâm sản ngồi gỗ (mật ong, dược thảo, động vật thân mềm, loài giáp xác, v.v) • Chức điều tiết: bảo vệ vùng ven biển (triều cường, bão tố, sóng lớn lũ lụt); hạn chế xói mòn; ổn định bồi đắp đất; trì chất lượng nước; điều hòa khí hậu • Dịch vụ văn hóa: du lịch nghỉ ngơi; giá trị tinh thần • Dịch vụ hỗ trợ: sản xuất nguyên sinh (hấp thụ carbon); tái chế dinh dưỡng Xu hướng che phủ rừng ngập mặn Rừng ngập mặn toàn cầu bị nhanh gấp lần rừng cạn, tỷ lệ phá rừng phản ánh tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn giảm Việt Nam: giai đoạn 2000 – 2005 diện tích rừng tự nhiên Việt Nam giảm 19% so với 4% diện tích rừng thường xanh rộng (Bộ NN&PTNT, 2008) Trong nửa sau kỷ 20, diện tích rừng ngập mặn Việt Nam giảm sút gần 2/3 (Ngân hàng Thế giới, 2005) từ 400.000ha xuống khoảng 155.000ha vào năm 2001 (Phan Nguyên Hồng Quản Thị Quỳnh Dao, 2003) Tỷ lệ thất thoát rừng ngập mặn giai đoạn 1985 - 2000 ước tính khoảng 15.000ha/năm (Võ Sỹ Tuấn, 2005) Số liệu Bộ NN&PTNT (2008) cho thấy tổng số 323.712 đất có rừng ngập mặn tồn quốc, 1/3 (113.971ha) diện tích bị trụi Gần 3/4 diện tích rừng ngập mặn có Việt Nam (gần đây) trồng theo phương thức độc canh đặc trưng tỷ lệ sinh khối thấp tính đa dạng nghèo nàn (UNEP, 2004; VEA-BCD, 2009) Tổng kiểm kê rừng ngập mặn toàn quốc lần cuối tiến hành vào năm 1999, nhiên nhiều số liệu cụ thể khu vực trọng điểm cho thấy tăng cường chương trình bảo vệ rừng tái trồng rừng góp phần ổn định tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn thập kỷ qua (Ngân hàng giới, 2005) đưa Việt Nam chuyển sang giai đoạn trồng rừng (FAO, 2007) Các diện tích rừng ngập mặn manh mún: theo số liệu GIS Viện Điều tra Quy hoạch rừng Bộ NN&PTNT Bộ TNMT, tổng diện tích rừng ngập mặn năm 2005 150.000ha, trung bình khoảnh khoảng 100ha (Brunner, 2010) Đồng sông Cửu Long chiếm 60% diện tích rừng ngập mặn Việt Nam, cộng thêm 20% diện tích phát vùng đơng nam, gần 20% vùng ven biển phía Bắc đồng sông Hồng (Bảng 5) 41 Bảng 5: Tình hình phân bổ rừng ngập mặn Việt Nam (Bộ NN&PTNT, 2008) Vùng Đơng bắc Tổng diện tích (ha) % tổng số Rừng tự nhiên (ha) Rừng trồng (ha) 37.651 18 19.745 17.905 1.885 564 1.321 Nam Trung 2 Đông Nam 41.666 20 14.898 26.768 ĐBSCL 128.537 61 22.400 106.137 Tổng cộng 209.741 100 57.610 152.131 Bắc Trung Nguyên nhân phá rừng suy giảm rừng ngập mặn Trước đây, rừng ngâp mặn Việt Nam bắt đầu giảm mạnh khoảng thời gian Chiến tranh Đông dương (thập kỷ 60 Thế kỷ trước) Không quân Mỹ thả chất độc làm rụng ĐBSCL (Brunner, 2010) Thời gian hậu chiến (kể từ năm 80), theo sách đổi kinh tế, tự hóa thương mại tăng trưởng xuất khẩu, giải pháp kế hoạch phi kế hoạch dấu hiệu thị trường ni trồng thủy sản tồn cầu dẫn đến tượng chuyển đổi quy mơ lớn diện tích rừng ngập mặn thành trang trại nuôi tôm (WWF, 2004; MARD, 2010; McNally, 2010) Hiện tượng nuôi trồng thủy sản quảng canh vào thập kỷ 80 90 làm biến 2/3 diện tích rừng ngập mặn Việt Nam Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu to lớn nhằm tăng giá trị lĩnh vực nuôi trồng thủy sản quốc gia (McNally, 2010), đồng thời quy mô nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ (McNally et al., 2010) Ngồi ngun nhân ni trồng thủy sản gây nên rừng ngập mặn, tất nguyên nhân khác khai hoang mở rộng đất canh tác nông nghiệp, phát triển sở hạ tầng (đặc biệt đê biển xây dựng cảng), thị hóa, phát triển công nghiệp du lịch ven biển bổ sung thêm kết tồi tệ Trong báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) không đạt mong muốn, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) yếu kém, góp phần làm nghiêm trọng thêm tình trạng rừng ngập mặn Việt Nam (Hawkins et al., 2010) Trong năm gần đây, ni sò bãi triều lầy xuất gây tình trạng chặt phá rừng ngập mặn (McNally et al., 2010) Khai thác gỗ củi, nghề cá đánh bắt loài động vật có vỏ góp phần đáng kể gây tình trạng suy giảm chất lượng rừng ngập mặn thập kỷ gần (Hawkins et al., 2010; McNally et al., 2010) 42 Ơ nhiễm mơi trường chất cặn bã phân bón chất biơxit từ hoạt động sản xuất nông nghiệp bị coi tác nhân góp phần suy yếu tính bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Các cơng trình thủy điện, thủy lợi thượng nguồn (đập thủy điện kênh nước tưới tiêu) góp phần gia tăng tính phức tạp việc điều tiết động lực nước vùng ven biển, tác động đến tính bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn thay đổi tỷ lệ xói mòn bồi tụ Hiện tượng mực nước biển dâng cao xâm nhập mặn biến đổi khí hậu (đặc biệt ĐBSCL), với cường độ tần xuất bão gia tăng (dọc bờ biển phía Bắc miền Trung) tác nhân ảnh hưởng đến tính bền vững rừng ngập mặn nhiều thập kỷ tới (Schmitt, 2010) Các nỗ lực tái trồng rừng Việt Nam quốc gia tái trồng rừng ngập mặn nhiều quốc gia (Field, 2000), Chính phủ tài trợ phục hồi rừng ngập mặn vài chục năm trở lại đây, gần phê duyệt 2,4 nghìn tỷ đồng (120 triệu USD) cho kế hoạch phát triển phục hồi rừng ngập mặn toàn quốc giai đoạn 2008 – 2015 (MARD, 2008, xem mục 3.2) Nỗ lực trồng rừng bắt đầu vào năm 1975 sau thống đất nước phong trào lặp lại vào đầu năm 90 Chính phủ phục hồi gần 53.000ha Các tổ chức phi phủ hỗ trợ dự án phục hồi rừng ngập mặn, trồng khoảng 14.000 giai đoạn 1991 - 2002 tỉnh phía bắc bắc Trung (FAO, 2007) Trong năm qua, tổ chức phi phủ, như: Hội chữ Thập đỏ Đan Mạch Nhật Bản tổ chức CARE tài trợ trồng thêm nhiều diện tích rừng ngập mặn nhằm khắc phục thiên tai bão tố mang lại nguồn sinh kế đặc biệt tỉnh phía Bắc miền Trung Các khu rừng trồng chủ yếu gồm loài Kvàelia obovata trồng theo luống hẹp (rộng khoảng 100 – 1.000m) dọc bờ biển phía trước đê biển Tại ĐBSCL, giai đoạn 2004 – 2007, Chương trình Phát triển Bảo vệ vùng đất ngập nước ven biển Ngân hàng Thế giới trồng 4.662ha rừng ngập mặn (McNally et al., 2010) 43 PHỤ LỤC II: Tóm tắt hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam Tầm quan trọng KBTB Việt Nam Việt Nam có vùng biển rộng gấp lần diện tích đất liền 3000 đảo lớn nhỏ phân bố tập trung vùng biển ven bờ Đường bờ biển nước ta dài 3.260 km (trừ bờ đảo) Về mặt hành chính, Việt Nam có 28 tỉnh thành phố trung ương nằm dọc ven biển từ Quảng Ninh (phía Bắc) đến Kiên Giang (phía Nam), có 12 huyện đảo với khoảng 240 ngàn dân cư trú 66 đảo Vùng biển, ven biển hải đảo Việt Nam môi trường sống loài sinh vật thủy sinh, loài chim nước, chim di cư, loài động thực vật đảo, môi trường sống lý tưởng người Đến nay, vùng biển Việt Nam biết khoảng 11.000 loài sinh vật cư trú 20 kiểu hệ sinh thái (HST) biển-ven biển điển hình, thuộc vùng đa dạng sinh học biển khác Lợi ích từ biển lớn, HST đứng trước nguy đe dọa rủi ro ngày tăng từ hoạt động phát triển người thiên tai Chính thế, Chính phủ quan tâm thúc đẩy công tác bảo tồn biển từ sớm mà hoạt động thành lập quản lý hệ thống khu bảo tồn biển (KBTB) Hệ thống KBTB thành lập không góp phần bảo đảm cân sinh thái vùng biển, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm chức điều hồ mơi trường nguồn giống hải sản mà có ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế dài hạn, nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng, giải trí du lịch sinh thái, bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia Hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam Ngày 26 tháng năm 2010 Quyết định 742/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống KBTB Việt Nam đến năm 2020 với danh mục 16 KBTB (bảng 6) Hệ thống 16 KBTB chiếm diện tích khoảng 270.271 hecta, khoảng 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam Khoảng 70.000 rạn san hô, 20.000 thảm cỏ biển phần rừng ngập mặn, phần lớn bãi giống, bãi đẻ nơi cư trú loài thủy sản kinh tế, gần 100 loài đặc hữu nguy cấp quản lý phạm vi KBTB đến năm 2020 Hệ thống KBTB quốc gia mang tính đại diện cho toàn vùng biển quản lý tốt tạo “cân sinh thái” toàn vùng biển Đến năm 2020 tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích vùng biển bảo tồn Bảng 6: Danh mục hệ thống 16 KBTB quy hoạch đến năm 2020 STT Tên KBTB/Tỉnh Kiểu loại theo IUCN 44 Tổng diện tích /diện tích biển (ha) Đảo Trần / Quảng Ninh III 4200/3900 Đảo Cô Tô / Quảng Ninh II 7850/4000 Cát Bà/ Hải Phòng I 20.700/10.900 Bạch Long Vĩ / Hải Phòng III 20.700/10.900 Hòn Mê / Thanh Hóa III 6700/6200 Cồn Cỏ / Quảng Trị II 2.490/2140 Sơn Chà-Hải vân / Thừa Thiên-Huế II 17.039/7626 Cù Lao Chàm / Quảng Nam I 8265/6.716 Lý Sơn / Quảng Ngãi III 7.925/7113 10 Vịnh Nha Trang / Khánh Hòa I 15.000/12.000 11 Đảo Nam Yết / Khánh Hòa II 35.000/20.000 12 Núi Chúa/Ninh Thuận I 29.865/7352 13 Đảo Phú Quý / Bình Thuận III 18.980/16.680 14 Hòn Câu/ Bình Thuận II 12.500/12.390 15 Côn Đảo / Bà Rịa-Vũng Tàu I 29.400/23.000 16 Phú Quốc / Kiên Giang I 33.657/18.700 Tổng diện tích 270.271/169.617 Trong số 16 KBTB quy hoạch, có KBTB liên quan đến hệ thống rừng đặc dụng (Bảng 7) 10 khu không liên quan đến rừng đặc dụng (Bảng 8) Bảng 7: Các KBTB liên quan đến khu rừng đặc dụng phê duyệt 45 TT Tên KBTB Tỉnh, Thành phố Diện tích đề xuất (ha) Xếp hạng Đất liền Biển Đảo Cát Bà Hải Phòng VQG 20.700 10.900 Đảo Hòn Mê Thanh Hoá KDTT 6700 6200 Sơn Chà- Hải Vân Thừa Thiên-Huế KBTL 17.039 7626 Cù Lao Chàm Quảng Nam VQG 1549 6.716 Núi Chúa Ninh Thuận VQG 8265 6.716 Côn Đảo Bà Rịa-Vũng Tàu VQG 29.400 23.000 Bảng 8: Các KBTB không liên quan đến hệ thống rừng đặc dụng STT Tên KBTB Tỉnh, Xếp hạng Thành phố Diện tích quy hoạch (ha) Đất liền Biển Đảo Trần Quảng Ninh KDTT 4200 3900 Đảo Cô Tô Quảng Ninh KBTL 7850 4.000 Đảo Bạch Long Vĩ Hải Phòng KDTT 20.700 10.900 Đảo Cồn Cỏ Quảng Trị KBTL 2.490 2.140 Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi KDTT 7.925 7.113 Vịnh Nha Trang Khánh Hoà VQG 15.000 12.000 Đảo Nam Yết Khánh Hồ KBTL 35.000 20.000 46 Đảo Phú Qúy Bình Thuận KDTT 18.980 16.680 Đảo Hòn Câu Bình Thuận KBTL 12.500 12.390 10 Đảo Phú Quốc Kiên Giang VQG 33.657 18.700 Các nguy gây suy giảm đa dạng sinh học KBTB a) Suy thoái HST biển Theo Viện Tài nguyên giới (2002), khoảng 80% tài sản vô giá biển Việt Nam hệ sinh thái RSH, thảm cỏ biển (TCB) rừng ngập mặn nằm tình trạng rủi ro 50% số chúng cảnh báo rủi ro cao, khó khắc phục Ngồi tình trạng HST rừng ngập mặn nói trên, hệ sinh thái TCB HST nhạy cảm dễ bị tổn thương môi trường sống thay đổi Nếu trước thời kỳ 19961997, diện tích 39 bãi cỏ biển 10.768 ha, đến năm 2003 gần 4.000 ha, nghĩa 60% Trung bình năm 960 ha, tương đương 8% diện tích bãi cỏ Trong năm gần đây, gần 200 điểm RSH khảo sát vùng biển ven bờ Việt Nam cho thấy trạng độ phủ san hô rạn khơng trạng thái tốt Nhìn chung, độ phủ RSH sống miền bắc Việt Nam giảm khoảng 25-50% Theo tiêu chí đánh giá RSH IUCN, khoảng 1% rạn nghiên cứu miền Nam Việt Nam tình trạng tốt RSH tình trạng xấu chiếm khoảng 31% rạn tình trạng tương đối tốt tốt chiếm tỉ lệ tương ứng 41% 26% (Bảng 9) Bảng 9: Chất lượng RSH Việt Nam (Viện Tài nguyên Thế giới, 2008) Loại Độ phủ san hô sống % diện tích Rất tốt >75% san hơ sống Tốt 50-75% san hô sống 26 Tương đối tốt 25-50% san hô sống 41 Xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI GIAI ĐOẠN III Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018), CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI GIAI ĐOẠN III Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay