KỶ YẾU HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC

112 13 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:55

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG KỶ YẾU HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC TP HCM, tháng năm 2017 Thành viên HEDU BAN BIÊN TẬP ThS Đỗ Văn Bình – Trưởng ban TS Phạm Quốc Hưng – Phó ban ThS Trần Thị Lợi – Thành viên THIẾT KẾ ThS Phạm Thị Giang Thùy CN Nguyễn Thị Thùy Dung Trường Đại Học Văn Hiến Khoa Giáo Dục Đại Cương 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3832 0333 – số nội 107 LỜI NÓI ĐẦU Học phần Phương Pháp Học Đại Học (Study skills in higher education - PPHĐH) học phần bắt buộc sinh viên năm thứ trường Đại học Văn Hiến Do đó, học phần PPHĐH bố trí giảng dạy khóa Trường theo chương trình đào tạo định hướng ứng dụng Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức - kỹ phương pháp học tập bậc Đại học - Cao đẳng: Kỹ nghe giảng ghi chép lớp; Kỹ tìm tham khảo tài liệu; Luật quyền; Kỹ thảo luận thuyết trình; Cách thiết lập mục tiêu kế hoạch học tập; Quản lý thời gian khoa học; Cách sử dụng phương pháp phân tích vấn đề, kiện; Sử dụng sơ đồ tư phương pháp dự án học tập; Có hiểu biết nghiên cứu khoa học cách xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học Ngoài ra, học phần bắt đầu seminars nhằm giúp cho sinh viên nhận thay đổi môi trường sống, môi trường học tập, thay đổi cách dạy học theo tín bậc cao đẳng đại học Trước thay đổi đó, sinh viên giảng viên bàn thảo đề cách thích ứng với mơi trường sống học tập Đồng thời, qua giảng dạy, giảng viên yêu cầu trọng giúp sinh viên rèn luyện thêm tinh thần chủ động tự học tập, tự tin giao tiếp, rèn luyện nhân cách thơng qua tham gia hoạt động Đồn, Hội, Câu lạc bộ, phong trào Trường tổ chức Mục tiêu, nội dung phương pháp giảng dạy nêu tập thể Khoa Giáo dục Đại cương nỗ lực biên soạn, chỉnh sửa tập huấn gần tháng Và học phần PPHĐH 09 giảng viên giảng dạy cho gần 29 lớp sinh viên học kỳ I, năm học 20162017 vừa qua Việc giảng dạy được Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức khảo sát ý kiến đánh giá sinh viên Kết cho thấy đại phận sinh viên đánh giá tốt cà nội dung lẫn phương pháp, kỹ giảng dạy giảng viên Cùng với đánh giá này, chấm tiểu luận cuối học phần, giảng viên tỏ phấn khởi chia sẻ với đa số sinh viên làm tốt, tác phong học tập quan hệ với bạn học giảng viên thể tiến thấy rõ Tuy vậy, qua trình giảng dạy số giàng viên phát vài nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa Thật sự, tham khảo giáo trình mơn PPHĐH số trường Đại học – Cao đẳng khác, BCN Khoa GDĐC nhận thấy nội dung học phần Khoa biên soạn có nhiều phần hoàn toàn mới, cần tham khảo thêm ý kiến nhiều giảng viên, chuyên gia, đồng thời tạo hội trao đổi, chia sẻ, học tập thêm phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao lực giảng dạy giảng viên ; nhằm mục đích Khoa mạnh dạn tổ chức Hội thảo Phương pháp học đại học BCN Khoa GDĐC BTC Hội thảo hoan nghênh trân trọng cảm ơn 18 Thầy/Cô giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm việc giảng dạy môn Phương pháp học đại học từ Khoa KHXH NV, Khoa Kinh Tế, Phòng QLKH trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Đồng Nai giảng viên Khoa GDĐC tích cực viết tham luận cho hội thảo Rất mong Hội thảo Kỷ yếu góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hiệu việc giảng dạy môn Phương Pháp Học Đại Học cho sinh viên Trong trình biên tập Kỷ yếu, dù cố gắng chắn không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy/Cơ, Chun gia qua địa email: thuyPTG@vhu.edu.vn Điện thoại (08)38320333/107 Trân trọng cảm ơn Tp Hồ Chí Minh,ngày 10 tháng năm 2017 Ban Biên tập MỤC LỤC ThS Đỗ Văn Bình Vài ý kiến nội dung môn Phương pháp học đại học TS Đoàn Trọng Thiều Nâng cao chất lượng đào tạo môn Phương pháp học đại học 13 ThS Trần Thị Lợi Nâng cao lực tự học cho sinh viên 17 ThS Phạm Thị Hồng Thái Làm để đạt hiệu phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ? 24 ThS Lê Thị Ngọc Thúy Đổi hoạt động tổ chức, kiểm tra đánh giá kết điểm trình sinh viên 29 ThS Nguyễn Thị Bích Thủy Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập sinh viên năm trường đại học Văn Hiến36 ThS Nguyễn Thị Nhung Ứng dụng sơ đồ tư dạy học môn phương pháp học đại học 42 Ths Nguyễn A Say Áp dụng phương pháp dạy học dựa vào dự án (Project Based Learning) học phần phương pháp học đại học 48 Ths Lưu Hồng Giang Phương pháp tình việc giảng dạy sinh viên khối ngành kinh doanh - kinh tế 53 ThS Bùi Huỳnh Tuấn Áp dụng phương pháp trực quan vào giảng dạy môn Phương pháp học đại học 56 TS GVC Nguyễn Hữu Vượng Bàn đổi phương pháp dạy học đại học 61 Ths Đồn Thị Huế Cần làm để có phương pháp học đại học hiệu quả? 66 Ths Đoàn Thị Nhẹ Một vài chia sẻ trình dạy học đại học 74 Ths Cao Thị Thanh Trúc Phương hướng đổi phương pháp dạy học bậc đại học 79 ThS Huỳnh Văn Giàu Mấy suy nghĩ phương pháp dạy học đại học 82 TS Phạm Quốc Hưng Phát huy hiệu việc quản lý thời gian sinh viên môi trường học đại học 88 Ths Nguyễn Thị Túy Một số biện pháp nâng cao kỹ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam 94 ThS Nguyễn Thị Hồng Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học 101 “Vài ý kiến nội dung môn Phương pháp học đại học” VÀI Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ThS Đỗ Văn Bình1 TĨM TẮT Thực chủ trương cải tiến chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; tất chương trình đào tạo, đề cương, giảng môn học trường Đại học Văn Hiến tất Khoa, ngành tổ chức lấy ý kiến người học, người sử dụng sinh viên tốt nghiệp, nhà chuyên môn, tổ chức biên soạn lại năm 2016 hoàn tất vào Quý I/2017 Riêng Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC) phụ trách biên soạn đề cương, giảng môn đại cương số môn sở ngành Đặc biệt, Nhà trường định đưa thêm nhiều mơn đại cương hồn toàn so với trước vào phần đại cương, có mơn Phương pháp học đại học Khoa GDĐC nỗ lực tổ chức biên soạn đề cương, giảng, tập huấn giảng viên tổ chức giảng dạy học phần cho sinh viên năm học kỳ I (NH 2016-2017) Là thành viên nhóm biên soạn giảng dạy mơn học tác giả có nhìn so sánh nội dung học phần với vài tài liệu liên quan khác để có nhận xét; đồng thời đề xuất số ý kiến bổ sung, chỉnh sửa cho giảng môn học Khoa GDĐC Đại học Văn Hiến biên soạn Từ khóa: Phương pháp học đại học (PPHĐH); Cải tiến chương trình đào tạo; Định hướng ứng dụng Đặt vấn đề Đề án “Cải tiến chương trình đào tạo” năm 2016 trường Đại học Văn Hiến có mục tiêu: Cải tiến tất chương trình đào tạo trình độ đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Đại học Văn Hiến; nhằm tạo điều kiện để xây dựng phát triển số ngành đào tạo chất lượng, tiếp cận với chuẩn khu vực đẳng cấp quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 có số chương trình Đại học Văn Hiến kiểm định chất lượng tổ chức uy tín khu vực giới Theo đề án chức Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC), Khoa khơng cải tiến chương trình đào tạo mà làm nhiệm vụ cải tiến đề cương môn học khoa phụ trách trước biên soạn đề cương môn học theo định hướng ứng dụng trường phê duyệt Theo đề án này, đến Khoa GDĐC phụ trách tổ chức giảng dạy 35 học phần (HP) Trong có HP hoàn toàn Ngoài ra, so với trước (2013-2015), Khoa GDĐC Trưởng Khoa GDĐC Trường ĐH Văn Hiến “Vài ý kiến nội dung môn “phương pháp học đại học” phân công phụ trách thêm 21 HP 2, Khoa triển khai giảng dạy học phần kể từ từ Học kỳ I, năm học 2016-2017 Riêng tham luận trình bày nội dung mơn “Phương pháp học đại học” (PPHĐH) hình thức xem xét giống, khác nội dung môn học trường Đại học Văn Hiến với vài tài liệu tham khảo khác Tác giả làm điều với mong muốn nhận góp ý, tư vấn thêm quý đại biểu nội dung tương đối khác tài liệu nhằm giúp sinh viên Văn Hiến có tài liệu học tập cập nhật hiệu quả, phù hợp với bối cảnh xã hội theo mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng Tác giả viết hồn tồn khơng có ý định đánh giá Nội dung môn Phương pháp học đại học Dưới tóm tắt nội dung tài liệu (TL): PPHĐH Nguyễn Thanh Long, Lý Thị Minh Châu, Nguyễn Khánh Trung Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Đỗ LinhLê Vân PPHĐH Nhóm GV ĐH Văn Hiến Gồm bài: Gồm phần: Phần có Gồm bài: chương; Phần có chương Phần có chương Quản lý áp lực: Phần I: Đối tượng, mục tiêu sách; Vai trò người học; Các phương pháp (PP phân tích, tổng hợp; PP lịch sử, logic; PP diễn dịch-quy nạp; PP hệ thống cấu trúc; PP hộp đen; PP song song; PP sáng tạo; PP khách quan hóa ) Học cách thư giãn; Quý trọng thân; Kiểm sốt sống; thực thói quen lành mạnh; Ngủ, Ăn uống; Luyện tập thể dục thể thao Giảm nhân tố gây áp lực: Sử dụng thời gian, thức ngủ, khơng chần chừ trì hỗn Giới thiệu môn học tổ chức seminar Những thay đổi thách thức môi trường đại học: PP học tập; Giảng dạy, Kiểm tra & Đánh giá; Thách thức, hội cách thích nghi mơi trường đại học; Bí thành cơng Các kỹ tự học tập, Tìm kiếm, tiết kiệm, nghỉ - Các kỹ năng: nghe, nói, tự nghiên cứu: ngơi, thay đổi thói quen, ghi thuyết trình, thảo luận Thiết lập mục tiêu học tập; nhanh; sử dụng thời khóa nhóm, đọc, viết, ghi chép, Xây dựng kế hoạch học tập; Quản lý thời gian: Xem chi tiết HP phụ lục Phần II: “Vài ý kiến nội dung môn Phương pháp học đại học” PPHĐH Nguyễn Phương Pháp Học Tập Thanh Long, Lý Thị Hiệu Quả Đỗ LinhMinh Châu, Nguyễn Lê Vân Khánh Trung biểu; Lập kế hoạch thời gian sử dụng ngoại ngữ; hiệu - Các khả năng: ý, tập trung, ghi nhớ, sáng tạo, tổ chứcc công việc, lập KH, quản lý thời gian; PPHĐH Nhóm GV ĐH Văn Hiến Lựa chọn tra cứu tài liệu; Quản lý thời gian; Đánh giá trình tự học, tự nghiên cứu - Các công cụ hỗ trợ: thư Những kỹ tương tác: Khái niệm; Loại bỏ yếu tố viện, máy tính; internet, ti Kỹ làm việc theo nhóm; ảnh hưởng: Địa điểm, ánh sáng, vi radio, máy ghi âm, Kỹ thuyết trình tiếng ồn Sử dụng TLTK, đặt sách học, báo tạp chí; - Các yếu tố phụ trợ: nghỉ mục tiêu học tập ngơi thư dãn, dinh dưỡng, Kỹ sử dụng CNTT Phương pháp ghi nhớ: môi trường; để phục vụ học tập: Các lý thuyết; Các phương Các đức tính, thói quen SV Kỹ khai thác thơng tin pháp ghi nhớ: Lý do, ý, hiểu, nắm ý chính, cách tổng cần rèn luyện: Kiên trì theo mạng; Kỹ sử dụng hợp, rèn luyện, củng cố đuổi mục tiêu, Nhanh nhẹn - thư điện tử; Kỹ thiết kế đoán - dám chịu trách slide trình chiếu thơng tin nhiệm, Kỹ luật, Chăm - Power Point chuyên cần - nhẫn nại, Khiêm tốn - cầu thị Phương pháp tập trung: Phương pháp ghi chú: Phương pháp tiếp cận Giá trị việc ghi chú; Sử - Bàn hiệu quả: Xác định cho nhóm ngành: dụng PP Cornell, Ghi có hiệu theo thời gian; Phương pháp khảo sát; hiệu - Các tiêu chí ảnh hưởng Phương pháp phân tích; PP đến hiệu quả: Động học tổng hợp; PP chứng minh; PP tập, PP học tập, Phương thực nghiệm Cách ghi bài: Ghi điểm quan trọng giảng: Dựa biết; Học tích cực; Chú ý đến dấu hiệu; Cấu trúc; Theo dõi Phần III: tiện học tập, Môi trường học tập, Mục đích học tập, Một số phương pháp Các cách đánh giá học tập; nâng cao hiệu học tập: - Các yếu tố ảnh hưởng đến PP sơ đồ tư duy; PP dự án hiệu quả; Các phương án để học tập hiệu quả: Học lớp; Học nhà; Những “Vài ý kiến nội dung môn “phương pháp học đại học” PPHĐH Nguyễn Thanh Long, Lý Thị Minh Châu, Nguyễn Khánh Trung ý Học từ sách giáo khoa: Biết ý chính; Tóm tắt thơng tin; Đưa câu hỏi; Kiểm nghiệm việc đọc hiểu Học từ giảng: Chuẩn bị trước đến lớp; Tinh thần thái độ cách ghi chép buổi học sau buổi học Làm kiểm tra viết Đọc kỹ đề; Sắp xếp thời gian; Trả lời câu dễ trước; Tập trung vào ý chính; Lập dàn ý; Dùng minh chứng, minh họa Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Đỗ LinhLê Vân nguyên nhân cản trở việc học cách khắc phục; Hứng thú cách tạo hứng thú học tập; PPHĐH Nhóm GV ĐH Văn Hiến Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học: Đạo văn; Công ước Berne Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam; Cách trích dẫn để khơng vi phạm quyền Những vấn đề chung NCKH: Khái niệm; Các đặc điểm NCKH; Phân loại NCKH; Các biến số; Sự đo lường; Tính giá trị độ tin cậy; PP chọn mẫu; Cách tiếp cận khảo sát; PP thu thập liệu Quy trình thực đề tài NCKH: Quy trình chung Giới thiệu bước quy trình: Chọn đề tài NC; Đề cương NCKH; Cách xây dựng đề mục đề cương NCKH Ba tài liệu có nhiều nội dung hồn tồn khác biệt nhau, có nội dung giống đề cập đến việc lập kế hoạch, thời khóa biểu học tập quản lý thời gian - TL 1: Nêu yếu tố liên quan đến sinh hoạt người bình thường có ảnh hưởng đến việc tập trung học tập sinh viên; cách tập trung ghi nhớ, ghi chép, học từ sách, từ giảng cách làm kiểm tra “Vài ý kiến nội dung môn Phương pháp học đại học” - TL 2: Chú trọng đến phương pháp phân tích kiện (cũ mới), kỹ năng, khả năng, phương tiện đức tính, thói quen sinh viên cần có để học tập tốt - TL 3: Chú trọng vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức-kỹ sát thực với bối cảnh học tập nay: Biết cách dạy học đại học (theo tín chỉ), thách thức ứng phó thay đổi mơi trường sống (từ vùng q lên thành phố trọ học), kỹ tham khảo, lựa chọn tài liệu mạng, thư viện; số phương pháp phân tích kiện, ghi chép, lập KH học tập, vấn đề luật quyền số kiến thức NCKH Nội dung tài liệu phong phú, có sở khoa học khơng có nhiều ý tưởng độc đáo chưa đáp ứng nhu cầu học theo phương thức tín chỉ, học bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh Nội dung tài liệu sát hợp với bối cảnh thay đổi môi trường sống, phương pháp dạy học theo phương thức tín học bối cảnh CNTT phát triển nhanh Việc biên soạn giảng tập huấn giảng viên Tháng 5/2016 Trường thức có định việc thêm môn học giao cho Khoa GDĐC tổ chức biên soạn đề cương, giảng để dạy cho sinh viên năm học 2016-2017 Môn PPHĐH môn bắt buộc sinh viên phải học HK1(bắt đầu từ tháng 9/2016 với 29 lớp) Vì Khoa GDĐC phải khẩn trương chuẩn bị đề cương, giảng với nội dung cải tiến theo chủ trương đề án Cải tiến CTĐT Khoa GDĐC tổ chức thực sau: - Lựa chọn GV có kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn gần với môn học để phân công soạn môn học (Bắt đầu vào cuối tháng 5/2016: Có GVCH (ThS) chọn; Gồm: Xã Hội Học, Văn học, Văn hóa học Quản Trị Kinh Doanh) - Cuối tháng đến tháng 8/2016 Khoa tổ chức buổi trình bày giảng (dưới dạng Power Point) để tập thể GV đặt câu hỏi, góp ý điều chỉnh, bổ sung giảng, thống cách chấm điểm q trình, thi cuối mơn học - Đến cuối tháng 8/2016 giảng mơn PPHĐH hồn chỉnh và gởi cho tất GV phân công dạy Dự kiến cuối năm học Nhóm GV họp góp ý bổ sung, hồn chỉnh thêm nội dung giảng mơn học Nhân Hội thảo tơi có góp ý sớm dự kiến Vài đề suất cho TL Dựa vào kinh nghiệm chủ quan qua thực tế giảng dạy môn PPHĐH HKI năm học 2016-2017 tham khảo kỹ tài liệu trên, tơi có đề suất cải tiến, bổ sung Tài liệu (của Khoa GDĐC) sau: - Bài 1: Tài liệu tổng kết Seminar “Những thay đổi thách thức môi trường đại học”của Thầy/Cô giảng dạy cần biên tập lại để đưa vào nội dung “Một số biện pháp nâng cao k̃ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam nay” việc học Đặc biệt sinh viên, tự học chìa khóa vạn định thành cơng q trình học tập Tuy nhiên, ý thức tự học, tự nghiên cứu sinh viên Đa số sinh viên sau học trường thời gian lại khơng nghĩ tới việc học, chí không giành thời gian tối thiểu cho việc học Vậy câu hỏi đặt sinh viên “tiêu dùng” quỹ thời gian lên lớp để làm gì? Trong sống sinh viên, quỹ thời gian sinh viên việc học Trong bao gồm: thời gian lên lớp lên lớp, thời gian chung thời gian riêng… Quỹ thời gian sinh viên phân chia sau: - Thời gian chung: Thời gian dành cho việc học trường ( học lý thuyết lớp, phòng thí nghiệm, thực hành…); Thời gian dành cho hoạt động tự học (tự học nhà, tự học thư viện, tự học nhóm với bạn bè…) - Thời gian riêng: Thời gian dành cho học thêm (Tin học, ngoại ngữ…); Sinh hoạt ngoại khóa ( hoạt động Đồn trường, Câu lạc bộ, Hội thảo…); công tác xã hội, kỹ mềm; Làm thêm tăng thu nhập; Hoạt động văn hóa, văn nghệ; Hoạt động thể dục, thể thao; Hoạt động vui chơi giải trí (xem phim, shopping, gặp bạn bè…)… Thực tế cho thấy, đa số sinh viên trường Cao đẳng, Đại học ý thức việc học, việc chiếm lĩnh tri thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quan trọng Đồng thời, không ngừng rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia hoạt động đồn, đội, hoạt động xã hội khác nhằm trang bị cho kỹ cần thiết, trở thành sinh viên động, chủ động công việc, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội phát triển làm Tuy nhiên, bên cạnh sinh viên biết sử dụng quỹ thời gian cách hiệu quả, biết kết hợp hài hòa việc học nghỉ ngơi, nhằm đạt mục tiêu đề ra, nhiều sinh viên lại khơng biết phân bổ thời gian cho hợp lý có hiệu Họ phung phí thời gian cách vơ ích, lao vào trò chơi vơ bổ, khơng chăm lo cho chuyện học, khơng có ý thức tự học, tự nghiên cứu hay rèn luyện để có thể khỏe mạnh Thói quen làm việc chưa khoa học, học dồn học ép, chơi nhiều, ham ngủ, mê game, lên mạng Internet lướt facebook, online, sống ảo, xem phim… Hệ sinh viên thiếu động, nhiều bạn tình trạng uể oải, không tỉnh táo, tập trung lên lớp, tinh thần sa sút, dẫn tới kết học tập không cao, không đạt mục tiêu đề ra, trở thành “con nợ” mình, chán nản, bng xi việc học Những tượng hệ tất yếu sinh viên thiếu kỹ quản lý thời gian, khoảng thời gian nhàn rỗi Nếu sinh viên khơng có kế hoạch sử dụng thời gian nhàn rỗi cách hợp lý bạn dễ lãng phí vào việc khơng cần thiết, chí vơ bổ Quản lý thời gian quản lý thân làm cho cam kết thân trở nên có tổ chức hơn, trì mức độ tập trung sử dụng thời gian bạn cho có lợi Sai lầm lớn giới trẻ có đủ thời gian để làm việc quan trọng 96 “Một số biện pháp nâng cao k̃ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam nay” lại làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi, buông quăng bỏ vãi, nên chẳng có việc đạt ý muốn Vì vậy, nên cần có mục tiêu để thực tập thay đổi thói quen Một số biện pháp giúp sinh viên sử dụng hiệu quỹ thời gian Sắp xếp thời gian cách hiệu giống người xây gạch xếp hình, hình thành móng vững sử dụng hết viên gạch để tạo nên cơng trình riêng thân Đó tốn thời gian mà nhiều người chưa tìm phương pháp hiệu Thời gian vàng, khơng níu giữ kéo dài thời gian Vì việc quản lí thời gian hiệu vấn đề người quan tâm Nó đòi hỏi phải có cố gắng kiên trì để làm chủ thời gian, hồn thành mục tiêu đề Dưới k̃ giúp bạn sinh viên quản lí thời gian hiệu  Tìm nguyên nhân gây lãng phí thời gian Chúng ta thường lãng phí thời gian số nguyên nhân sau: - Thiếu mục tiêu: Khi không đặt mục tiêu bạn ln rơi vào tình thụ động trước vấn đề nảy sinh học tập sống, việc quan trọng cần làm trước, phải làm có ích cho sống Vì thế, khơng có mục tiêu để phấn đấu học tập rèn luyện - Đặt nhiều mục tiêu mục tiêu vượt sức mình: Khi có nhiều mục tiêu, bạn tốn nhiều thời gian cho việc lựa chọn cân nhắc nên thực mục tiêu trước Khi mục tiêu cao tiêu tốn thời gian công sức bạn kết khó đạt vượt qua khả bạn - Làm việc khơng có kế hoạch: Bạn rơi vào tình trạng lúc có q nhiều thời gian “chết” khơng biết làm gì, thảnh thơi, lúc “vắt chân lên cổ” để giải cơng việc, khơng có kế hoạch bạn khơng kiểm sốt cơng việc cụ thể phải làm Tuy nhiên, cần phải linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với tình bất ngờ kể có kế hoạch định sẵn - Thiếu gọn gàng, ngăn nắp học tập làm việc: bạn nhiều thời gian để tìm kiếm vật dụng học tập/ làm việc/ sinh hoạt bạn cần thiếu ngăn nắp, gọn gàng - Internet – Điện thoại: Ngày công nghệ thông tin phát triển, công cụ đắc lực giúp sinh viên tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ nhân loại Internet, hay bạn dễ dàng liên lạc công việc bạn sử dụng điện thoại thông minh Nhưng trở nên lãng phí sử dụng khơng mục đích Thời gian hoang phí bạn dành nhiều thời gian cho nhắn tin, chơi game, lướt facebook, mạng xã hội khác… - Tính trì hỗn: Đây kẻ cắp thời gian lớn nhất, bạn tăng đáng kể quỹ thời gian hiệu cách nghiêm túc, tự giác thực cơng việc, tránh chần chừ, trì hỗn 97 “Một số biện pháp nâng cao k̃ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam nay” - Không có khả nói “Khơng” với việc khơng cần thiết: Nếu bạn thiếu kỹ “nói khơng” sợ làm người khác phật ý, bạn trở nên căng thẳng, bị stress bạn ôm đồm nhiều việc để làm…  Các biện pháp giúp sinh viên quản lý thời gian hiệu - Xác định mục tiêu: bạn xác định mục tiêu, nghĩa bạn xác định việc đã, phải làm thời gian tới Hay nói cách khác, mục tiêu định hướng cho hoạt động bạn Đây động lực thúc đẩy bạn cần cố gắng để đạt mục tiêu đề Có mục tiêu giúp bạn ln chủ động học tập sống, xác định đâu mục tiêu quan trọng cần ưu tiên thực trước Ít tốn thời gian cho việc khơng quan trọng, hạn chế việc lãng phí thời gian - Lập kế hoạch Để bạn quản lý thời gian cách hiệu quả, thực tốt mục tiêu đặt ra, nguyên tắc quan trọng lập kế hoạch thực Bạn chưa thực điều hơm chuẩn bị cho lịch để bàn sổ để lập kế hoạch thực theo tuần, tháng, năm, chí theo ngày Lập kế hoạch cụ thể chi tiết việc cần phải làm, quan trọng, quan trọng, khẩn cấp, khơng khẩn cấp giúp bạn dễ dàng đạt mục tiêu đề Đây người dẫn đường cho bạn thấy rõ bạn phải làm khoảng thời gian Một điều bạn cần ghi nhớ: đừng quên dành thời gian để tái tạo lượng giảm căng thẳng Ngủ 7-8 tiếng/ ngày giúp bạn tỉnh táo tập trung vào công việc Chẳng hạn, bạn có tiểu luận hết học phần tuần cuối học kỳ Hãy lập kế hoạch từ trước để bạn xác định khoảng thời gian để bạn đọc tài liệu, nghiên cứu viết tiểu luận Nếu bạn nghĩ bạn cần tuần để làm tiểu luận, xếp ghi vào lịch bước làm để hoàn thành kịp thời Như vậy, để đạt mục tiêu đặt sinh viên phải thực bước sau: - Bước 1: Lập danh sách việc cần làm Liệt kê việc phải làm: dài hạn, trung hạn, ngắn hạn Yêu cầu tiên bạn sinh viên phải liệt kê tất việc cần phải làm, bao gồm: tập lớp, tập nhà, hoạt động ngoại khóa, học tin học, ngoại ngữ, làm thêm (nếu có)… Hãy ghi bên cạnh công việc mức độ ưu tiên khoảng thời gian bạn dự định bỏ để hồn thành - Bước 2: Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc Kĩ quản lý thời gian khả người biết xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, biết tập trung vào giải công việc trọng tâm thời gian định Như vậy, để học tập tốt sinh viên phải biết phân loại công việc, xác định đâu công việc quan trọng, đâu cơng việc quan trọng để lập kế hoạch thực thời gian cụ thể 98 “Một số biện pháp nâng cao k̃ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam nay” Việc phân loại cơng việc thành nhóm cơng việc dựa theo chất công việc Thông thường bạn nên phân chia thành nhóm cơng việc sau:  Nhóm 1: Bao gồm công việc phục vụ nhu cầu cá nhân vệ sinh, ăn uống, giặt đồ, ủi đồ…  Nhóm 2: Bao gồm cơng việc liên quan phục vụ cho học tập, cơng tác…  Nhóm 3: Bao gồm công việc liên quan đến hoạt động ngoại khóa, gia đình, bạn bè, sở thích cá nhân… - Bước 3: Bố trí thời gian hợp lý Phân bố thời gian hợp lý cho công việc cụ thể đóng vai trò quan trọng Dành thời gian hiệu cho cơng việc quan trọng Sau hồn thành việc phân loại cơng việc, bạn tính tỷ lệ % cho nhóm cơng việc Sẽ lý tưởng bạn dành 25% cho cơng việc nhóm 1; 50 % cho cơng việc nhóm 25% cho cơng việc nhóm 3… - Bước 4: Thực u cầu:  Ý chí  Thái độ lao động, độ chăm  Phương pháp lao động  Một chút thông minh Loại bỏ kẻ thù thời gian:  Xác định mục tiêu “0”  Phân tâm, không kiểm soát việc linh tinh  Giải nhiều việc lúc  Không cân sống  Khơng biết nói khơng  Lo lắng thái  Luộm thuộm … - Tập thói quen gọn gàng ngăn nắp: Bạn có tốn nhiều thời gian vào việc tìm kiếm sách vở, bút, liệu văn bản, email, chìa khóa xe máy, mũ áo…? Nếu vậy, công việc bạn bị chậm lại, bạn lãng phí nhiều thời gian cho việc tìm kiếm đồ dùng bạn không ngăn nắp Hãy giành chút thời gian để xếp lại nới học tập làm việc bạn Khi bạn gọn gàng, ngăn nắp, việc tìm kiếm thứ trở nên nhanh chóng khơng tốn nhiều thời gian Về việc bạn học hỏi câu nói tiếng Benjamin Franklin “Một chỗ cho tất thứ, tất thứ phải có chỗ riêng cho nó” - Khơng trì hỗn: Tâm lý muốn trì hỗn làm việc khơng thích thường tình người, bạn sinh viên Cần biết kết hợp xếp thời gian hợp lý cho việc thú vị Ví dụ, bạn khơng thích làm việc với 99 “Một số biện pháp nâng cao k̃ quản lý thời gian cho sinh viên trường cao đẳng, đại học Việt Nam nay” số, làm việc vào buổi sáng bạn sảng khoái bị phân tâm cần nghiêm túc tự giác để thực công việc theo thời gian biểu lập theo kế hoạch Việc ngày hôm phải cố gắng làm hôm khơng để sang ngày mai, tạo thành thói quen làm việc, tránh lười biếng, ỷ lại - Tránh lãng phí thời gian: Khi làm việc cần tập trung cao độ, tắt hết thiết bị facebook, zalo, game…tránh phân tán lãng phí thời gian - Biết cách nói “không” trước điều không cần thiết: Đối với người có thú vui định Một lời mời chơi có lẽ hấp dẫn Như vậy, thời gian hồn thành cơng việc bạn giảm nhiều Vì vậy, bạn nên biết từ chối điều không cần thiết tập trung vào làm việc khác Kết luận Thời gian thước đo tạo nên sống, thời gian quý vàng, trân trọng sử dụng hợp lý tương lai phát triển bền vững Cuộc sống thời gian hai người thầy tốt nhất, sống dạy sử dụng thời gian tốt thời gian dạy giá trị sống Quản trị tốt thời gian chìa khóa dẫn tới sống mãn nguyện Kỹ quản lý thời gian cần thiết cho việc giải vấn đề, lập kế hoạch, đặt mục tiêu đạt mục tiêu đó; đồng thời giúp người tránh căng thẳng áp lực cơng việc Khi ngồi ghế nhà trường, thời gian nguồn lực có giá trị sinh viên Tuy nhiên, đa số sinh viên trường Cao đẳng Đại học tiêu dùng thời gian cách phung phí Do đó, để sử dụng thời gian cách có hiệu quả, bên cạnh thời khóa biểu có sẵn, sinh viên cần phải có phương pháp, chiến lược học tập hiệu Bên cạnh kế hoạch chi tiết sinh viên cần có kế hoạch bản, lâu dài, nghiêm túc tự giác thực để đạt mục tiêu đặt Ngoài ra, sinh viên cần ý thức tầm quan trọng kỹ quản lý thời gian, kết hợp hài hòa học tập nghỉ ngơi, sử dụng thời gian cách thông minh nhất, nhằm mang lại hiệu công việc cao TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Huỳnh Văn Sơn (2009), Bạn trẻ kỹ sống, NXB Lao động Xã hội [2] ThS Hoàng thị Phương Thảo (2014), Sinh viên việc quản lý quỹ thời gian hiệu quả, Bản tin khoa học giáo dục, Trường Đại học Yersin Đà Lạt [3] Lê Tuyên (Biên dịch) (2004), Quản lý thời gian, NXB Trẻ, TP HCM 100 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” ĐẠO VĂN VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM KHOA HỌC ThS Nguyễn Thị Hồng20 TĨM TẮT Trong mơi trường học thuật, đạo văn hành vi gian lận, ăn cắp thành lao động người khác ngôn từ, câu văn hay ý tưởng Hành động đạo văn chấp nhận hoạt động khoa học làm giảm uy tín danh dự giới nghiên cứu khoa học Những tác giả có hành vi đạo văn phải gánh chịu những hậu lớn cơng trình nghiên cứu vị trí cơng việc Đó hành động thiếu trung thực vi phạm đạo đức nghiêm trọng Một số trường hợp đạo văn cấu thành hành vi vi phạm quyền Từ khóa: đạo văn, đạo đức, khoa học, hậu Đặt vấn đề Đạo văn hình thức gian lận khoa học phổ biến nghiên cứu khoa học, bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ Trong thời gian gần đây, nhiều kiện liên quan đến nạn đạo văn tranh chấp quyền tác giả, chép luận văn, luận án công trình khoa học… Ở nước giới nói chung, Việt Nam nói riêng, nhiều trường hợp đạo văn bị phát công bố phương tiện truyền thông Trong nghiên cứu khoa học, lỗi đạo văn xem lỗi vi phạm đạo đức nhà khoa học, đồng thời hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ Do đó, cơng trình khoa học bị phát đạo văn dù cố tình hay vơ ý, quan quản lí, sở đào tạo có biện pháp xử lí thích đáng đặc biệt nghiêm trọng bị cộng đồng khoa học lên án, tẩy chay Hàng loạt câu hỏi đặt là: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đạo văn ngày trở nên báo động? Có hình thức đạo văn hay dấu hiệu cho ta nhận biết đạo văn? Có giải pháp cách thức trích dẫn giúp người nghiên cứu khoa học tránh việc đạo văn? Trong phạm vi viết này, tơi cố gắng trình bày hiểu biết vấn đề nêu Khái niệm đạo văn Trước tiên, cần phân biệt trích dẫn đạo văn Đạo văn Hội giáo sư đại học Mĩ (American Association of University Professors) định nghĩa “lấy ý tưởng, phương pháp, hay chữ người khác làm mình, mà khơng ghi nhận nguồn gốc tác giả” Còn trích dẫn hình thức viết lại ý tác giả gốc hình thức diễn tả lại ý tưởng đoạn văn gốc đoạn văn cô đọng chung chung, mà không hẳn dùng lại chữ tác giả gốc Tuy nhiên, khơng cẩn thận trích dẫn, cho dù có đề nguồn bị phạm tội đạo văn 20 Giảng viên Trường ĐH Đồng Nai 101 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” Hoàng Phê Từ điển Tiếng Việt đưa khái niệm đạo văn “Lấy lấy sáng tác văn học người khác làm mình” [3; 290] Theo Từ điển Merriam – Webster trực tuyến, đạo văn (plagiarism) “Sử dụng ngôn từ ý tưởng hay thành người khác làm mình” [5] Từ điển giải thích cụ thể đạo văn hình thức ăn cắp hình thành ý tưởng hay ngôn từ khởi nguồn từ ý tưởng đó; sử dụng sản phẩm mà không công bố nguồn; giới thiệu ý tưởng hay sản phẩm chuyển hóa từ nguồn có từ trước Theo Quy định hình thức xử lí đạo văn Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thì: “Đạo văn việc sử dụng có khơng có chủ ý người viết câu văn, đoạn văn, số liệu ý tưởng người khác vào cơng trình khoa học (luận văn, luận án…) mà khơng có dẫn/thừa nhận tác giả nội dung trích Khi người viết sử dụng, chép, trích dẫn câu văn, đoạn văn, số liệu ý tưởng người khác mà không thông tin cho người đọc biết tác giả điều trích dẫn đó, xác định phạm lỗi đạo văn” [8] Từ định nghĩa trên, hiểu đạo văn sử dụng trái phép chép ngôn từ, câu văn, ý tưởng, tác phẩm hay cơng trình tức thành lao động người khác coi mà khơng trích rõ nguồn gốc Đạo văn không đơn giản chép y nguyên từ ngữ mà bao gồm ý nghĩa tác phẩm Khơng thể lấy cớ từ đồng nghĩa hay khơng có giống mặt từ ngữ để biện minh cho hành vi đạo văn Người làm khoa học phải thực nghiêm chỉnh cách tự viết lời văn sau trích dẫn nguồn tham khảo Để giúp thân viết đoạn văn tốt mà không sát nghĩa so với gốc, thay chép lại đọc từ gốc suy nghĩ ý nghĩa chứa đựng câu văn để xem chúng phản ánh điều Thực trạng đạo văn lĩnh vực học thuật Việt Nam Trong năm gần đây, vấn đề đạo văn trở nên “nóng” hết Cùng với phát triển khoa học, công nghệ, đạo văn có thêm mơi trường thuận lợi để xảy khắp nơi giới Việt Nam Đạo văn gia tăng không vấn đề suy giảm đạo đức, khơng cơng mà kéo tụt phát triển xã hội, nhân loại, triệt tiêu tính mới, tính khám phá tìm tòi khoa học Đạo văn xảy hoạt động khoa học tất chuyên ngành Đặc biệt số ngành thuộc khoa học xã hội Đạo văn xảy nhiều hình thức cách tinh vi Tỉ lệ sinh viên đạo văn số trường Đại học Việt Nam chiếm tỉ lệ cao so với giới Trong viết “Đạo văn” ngày đáng báo động Tuổi trẻ online, tác giả Minh Giang khẳng định 70% sinh viên đạo văn Cơ sở liệu tác giả tập hợp qua số liệu khảo sát số trường Đại học Ơng Võ Thanh Hải - phó Hiệu trưởng Trường 102 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” ĐH Duy Tân đưa số liệu khảo sát sinh viên nhập học trường với câu hỏi: “Bạn chép nguyên viết tác giả mạng, sách tham khảo, giáo trình đoạn văn hay nhiều 1/2 trang mà khơng trích dẫn chưa?” Theo đó, có 16% câu trả lời khơng, lại cho biết có thực việc Trong 13,5% cho biết thực nhiều lần, 12% thường xuyên thực hiện, 49% có thực 9,5% thực Về lý không ghi trích dẫn chép nội dung từ viết tác giả khác, 36% cho khơng biết phương pháp trích dẫn, 12% khơng nhớ tác giả ai, 21% cho biết áp lực tiến độ thực hiện, 9% khơng quan tâm đến việc trích dẫn ” [4] Trong đó, nhóm tác giả Trường Đại học Hoa Sen thực cơng trình nghiên cứu hành vi “đạo văn” sinh viên Trường Kết đưa đáng báo động: “Nghiên cứu thực 681 luận môn học sinh viên ngành nhân lực, du lịch, tài chính, kế tốn, kinh doanh marketing Theo TS Đỗ Bá Khang - người thực nghiên cứu, mức độ tương đồng luận trung bình 29%, tỉ lệ cao so với giới “Trên giới người ta có điểm cắt từ 10-20% (sự tương đồng), có nơi mức độ tương đồng 5% bị xem đạo văn Vì mức trung bình 29% sinh viên Trường Đại học Hoa Sen cao” Cũng theo kết nghiên cứu này, lấy mức tương đồng mức 20% có đến 73% luận có “đạo văn” mức 15% có đến 84% số luận “đạo văn” Các luận dài có tỉ lệ “đạo văn” nhiều so với luận ngắn” [4] Ngược lại, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chưa kiểm tra sinh viên “đạo văn”, tập trung kiểm tra hành vi “đạo văn” giảng viên, người có học hàm, học vị trường học viên cao học TS Trần Long Giang - phó viện trưởng Viện nghiên cứu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết Trường kiểm tra chép công tác thẩm định giáo trình, kiểm tra chép đồ án tốt nghiệp sinh viên cao học kiểm tra chép báo đăng tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải Kết quả, theo ông Giang “một số luận văn thạc sĩ bị hủy có tỉ lệ tương đồng với tài liệu khác Nhiều báo khoa học có tỉ lệ tương đồng cao quy định bị trường trả lại cho người viết, khơng gửi cho tạp chí khoa học” [4] Rõ ràng thấy thực tế tượng đạo văn không xảy giới học sinh, sinh viên mà thạc sĩ, tiến sĩ, nhà nghiên cứu khoa học, giáo sư, phó giáo sư bị cáo buộc đạo văn Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học bị hủy luận văn, luận án hay báo khoa học hành vi Các hình thức đạo văn Trong thực tế, đạo văn xuất nhiều hình thức khác Chẳng hạn Trường Đại học Hoa Sen xác định hành vi bị xem đạo văn gồm: - Sao chép nguyên văn 02 (hai) câu liên tiếp mà không dẫn nguồn quy định; - Sao chép nguyên văn 03 (ba) câu không liên tiếp mà không dẫn nguồn quy định; 103 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” - Diễn đạt lại (rephrase) dịch (translate) tồn ý người khác mà không dẫn nguồn quy định; - Sử dụng 30% nội dung báo cáo cuối kỳ viết để nộp cho lớp khác (cùng học kỳ khác học kỳ) mà khơng có đồng ý giảng viên; - Sao chép phần toàn làm người khác Theo Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, hình thức đạo văn gồm có: - Sử dụng cơng trình người khác mà cam đoan - Sao chép q nhiều từ cơng trình (mặc dù có nguồn trích) để hình thành phần lớn cơng trình - Khơng dẫn nguồn trích thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng tác giả khác, gắn cụm từ nguồn khác chỉnh sửa lại viết, thay đổi từ ngữ cụm từ, giữ nguyên cấu trúc đoạn văn văn - Cung cấp khơng xác tác giả, nguồn thơng tin trích dẫn (thơng tin tác giả A, người viết ghi nguồn trích tác B; nguồn thông tin từ viết chưa xuất bản, ghi dạng báo, sách xuất bản) Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, hình thức xem đạo văn, “lấy ý tưởng người khác viết lại câu văn mà không ghi nguồn; mua luận văn/luận án từ chợ luận văn/luận án Internet” [2] Thật ra, biên giới nghiên cứu đạo văn đơi khó phân minh trắng đen cách rõ ràng Việc tìm hiểu hình thức đạo văn khác cho ta nhìn rõ ràng Ở viết này, xin viện dẫn hai hình thức đạo văn phổ biến sau:  Hình thức thứ nhất: khơng trích dẫn nguồn - Người viết chép y sử dụng nguyên văn cơng trình, tác phẩm, viết người khác công bố, xuất mà cam đoan - Người viết chép có thay đổi Tác giả chép phần lớn, ý tưởng ngơn từ cơng trình, tác phẩm, viết người khác Khi đó, người viết thay đổi số từ kết hợp với ngôn từ ý kiến cá nhân Rất nhiều trường hợp không đạo đoạn mà đạo câu nên khó phát Có người viết khơng dẫn nguồn trích thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng tác giả khác, gắn cụm từ nguồn khác chỉnh sửa lại viết, thay đổi từ ngữ cụm từ, giữ nguyên cấu trúc đoạn văn văn - Người viết chép từ nhiều nguồn khác xếp lại cho nội dung hợp lý mà không tương đồng với gốc - Người viết tái sử dụng thành lao động mình, hình thức đạo văn giới khoa học đặt tên tự đạo văn (self-plagiarism) nghĩa lấy viết cũ để phục vụ cho viết Tác giả công bố báo hay cơng trình thực chất tác giả dùng ý tưởng, liệu mà họ nghiên cứu công 104 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” bố đem vào cơng trình nghiên cứu Điều làm cho hai viết khơng rõ điểm khác biệt  Hình thức thứ hai: có trích dẫn nguồn - Người viết trích nguồn sai thật nguồn không tồn liên quan đến nguồn tham khảo khiến người đọc khơng thể tìm thấy nguồn xác Cung cấp khơng xác tác giả, nguồn thơng tin trích dẫn (thơng tin tác giả A, người viết ghi nguồn trích tác B; nguồn thông tin từ viết chưa xuất ghi dạng báo, sách xuất bản…) - Thậm chí người viết trích dẫn cụ thể lại chép nhiều chứng đạo văn Người viết chép đoạn văn từ cơng trình hay từ nhiều cơng trình khác mà khơng có chữ (mặc dù có nguồn trích) để hình thành phần lớn cơng trình Điều làm cho người đọc bị “đánh lừa” cách trích dẫn nửa vời người viết - Người viết chép nguyên xi đoạn văn người khác qn dấu trích dẫn nghĩa khơng dùng dấu ngoặc kép Mặc dù cung ứng đủ thông tin cho nguồn dẫn người viết bị cho không “tôn trọng” đến gốc “dịch” sai thông tin Người viết dẫn tên tác giả lại quên điền thông tin cụ thể để dẫn chứng đoạn dẫn nguồn tham khảo năm xuất bản, trang, chương mục Nguyên nhân hậu việc đạo văn Nạn đạo văn nước giới phổ biến Việt Nam mức độ có lẽ cao nhiều so với nước khác Vấn đề cần phải tìm hiểu nguyên nhân yếu tố nguy để đưa biện pháp khắc phục tình trạng đạo văn Theo tơi, ngun nhân yếu dẫn đến đạo văn người nghiên cứu đặc biệt sinh viên không hiểu biết đạo văn theo định nghĩa quy định quốc tế, dẫn đến đạo văn ý muốn Trong khi, sinh viên bước chân vào giảng đường Đại học, em tập làm nghiên cứu khoa học nên chưa quen bỡ ngỡ viết tiểu luận, thu hoạch hay tập lớn mà phải trích dẫn Người nghiên cứu không phân biệt đạo văn diễn giải Điều xuất phát từ thực tế người viết không hiểu đạo văn nên không phân biệt đạo văn diễn giải Nhiều gặp thuật ngữ khó, người viết khơng đủ khả tự diễn giải sa vào đạo văn Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo chưa đưa văn quy định cách thức chung trích dẫn trình bày danh mục tài liệu tham khảo Do vậy, trường Cao đẳng, Đại học nước khơng có thống quy định trích dẫn nguồn tham khảo Nhiều trường xây dựng Quy định việc phòng chống, xử lý đạo văn Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh hay Trường Đại học Hoa Sen Nhưng nhiều trường Đại học chưa có mơn học bàn nội dung để giảng cho sinh viên 105 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” Trong trình nghiên cứu, nhiều sinh viên muốn đạt điểm cao mà lại lười biếng suy nghĩ có thái độ, quan điểm dễ dãi học tập nên thực hành vi đạo văn cách tự nhiên Hơn nữa, theo chương trình đào tạo tín quy định giảng viên người định hướng tổ chức hoạt động dạy học Còn sinh viên người đóng vai trò quan trọng việc tự học, tự nghiên cứu để phát huy tính độc lập, chủ động sáng tạo hoạt động học Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên quản lý thời gian tự học Các em lập kế hoạch học tập nghiên cứu cụ thể có lập kế hoạch khơng hợp lý dẫn đến thiếu tự tin, nước đến chân nhảy nên thực đề tài khơng kịp tiến độ Vì thế, để đối phó với giảng viên, em thực hành vi đạo văn cách vô tư Vấn đề đạo văn mang đến hậu nghiêm trọng xã hội, người nghiên cứu khoa học Người học hội học tập phát triển, bị hạ xuống điểm 0, thi rớt, học lại, tạm ngưng học, đuổi học; cảnh báo, tạp chí từ chối đăng Đối với nhà nghiên cứu khoa học bị cách chức, thu hồi cấp… Đạo văn coi ăn cắp ý tưởng người khác Điều làm người nghiên cứu uy tín danh dự Họ bị lương tâm cắn rứt, lòng tin bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp ảnh hưởng đến người khác Các ấn phẩm hay cơng trình khoa học xem tài sản trí tuệ, phạm lỗi đạo văn tương tự tội ăn cắp tài sản người khác tự ý sử dụng tài sản người khác vi phạm đạo đức khoa học Tùy theo mức độ nặng nhẹ hoàn cảnh khác nhau, người vi phạm nguyên tắc đạo văn bị nhận mức phạt khác nhau, tương tự người bị tố cáo ăn trộm tài sản người khác Hậu việc đạo văn khơng dừng lại việc tạo văn học thuật chất lượng thấp mà trở thành hành vi vi phạm pháp luật mà cụ thể vi phạm quyền Một số giải pháp giúp người nghiên cứu khoa học tránh việc đạo văn Đạo văn chép công trình người khác dán vào cơng trình phổ biến Dù biết đạo văn chấp nhận nghiên cứu khoa học nhiều luận án, luận văn, khóa luận “luộc” hay “xào xáo” qua mắt hội đồng bảo vệ cấp Điều phản ánh rõ xuống cấp thật thảm hại giáo dục Việt Nam Chưa lịch sử nước nhà lại có nhiều người có học vị cao mà lực đạo đức Để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng này, ngồi việc điều chỉnh cách dạy học chạy theo thành tích ảo; thay đổi chế đề bạt, bổ nhiệm viên chức kèm theo điều kiện cấp… cần tổ chức hệ thống kiểm soát đạo văn sau chấm luận án, cấp để phát hiện, tên, thu hồi cấp kẻ ăn cắp, lừa dối đeo mặt nạ trí thức Giảng viên trường Đại học phải phân tích, giảng dạy cho học sinh, sinh viên phân biệt đâu đạo văn đâu trích dẫn Có nhiều trường hợp đạo văn xảy sinh 106 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” viên, hỏi em thường trả lời không biết, không hiểu luật đạo văn nên trích dẫn Đó cách biện minh khơng thể chấp nhận Do đó, trường Đại học cần phải thêm nội dung giảng dạy phần đạo đức khoa học chương trình đào tạo sinh viên nghiên cứu sinh Đạo văn cần phải coi phần nội dung quan trọng chuyên đề giảng dạy thức trường học, mức độ nâng dần theo bậc học Nó coi học đạo đức chống lại hành vi ăn cắp, mà ăn cắp ý tưởng, ăn cắp tri thức Hành vi xử lý khơng khác ăn cắp vật chất Các cấp quản lý cần xử lý nghiêm hành vi đạo văn Việc xử lý hành vi đạo văn khơng nhằm mục đích kỷ luật mà giáo dục, nâng cao ý thức Giảng viên hướng dẫn cần giải thích cho sinh viên cách trích dẫn theo thông lệ quốc tế Bộ Giáo dục Đào tạo rõ ràng bảo đảm tính thống phương thức Việc giáo dục cho sinh viên ý thức thực quy định nhằm nâng cao tính trung thực khoa học Khi sinh viên thông hiểu đồng ý việc tránh đạo văn khơng khó nắm u cầu, hiểu rõ áp dụng chặt chẽ hình thức trích dẫn có thái độ nghiêm túc bảo đảm đạo đức nghiên cứu khoa học Khi theo học bậc Đại học, thân sinh viên phải học tập kỹ quản lý thời gian cách hiệu Các em xây dựng thời gian cách khoa học, hợp lý, cân thời gian học tập trường, thời gian tự học nhà hay thời gian lao động vui chơi giải trí… Trong trình nghiên cứu, sinh viên phải lập kế hoạch viết thực tiến độ, không để “nước đến chân nhảy” Sinh viên phải suy nghĩ, tìm hiểu, nắm rõ kiến thức quy định Cơng ước Berner, Luật Sở hữu trí tuệ, luật quy định nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục Đào tạo nói chung luật trường nói riêng Khi nắm rõ luật sinh viên tránh việc đạo văn Bất hình thức đạo văn xem tội phạm quan dứt khốt khơng dung túng Trung thực liêm đặc tính số nghiên cứu khoa học công bố báo khoa học giảng dạy ý để tồn nhà khoa học Đúng tác giả Al Gore (Mĩ) nhận xét: “Nền tảng nghiên cứu khoa học dựa vào tín nhiệm quần chúng liêm hoạt động khoa học” Lời phát biểu có tính phổ qt thích hợp cho hoạt động nghiên cứu khoa học nước giới, kể Việt Nam Nói tóm lại, để tránh đạo văn, trước hết nhà nghiên cứu cần thay đổi quan niệm việc trích dẫn tài liệu đạo văn Đồng thời, nhà nghiên cứu nên tìm hiểu phương pháp qui định trích dẫn tài liệu cách để diễn giải, trích yếu tổng hợp thơng tin từ tài liệu tham khảo Ngoài ra, trường nên xây dựng phần mềm chống “đạo văn” sử dụng công cụ hỗ trợ (hệ thống phát đạo văn điện tử; google, turnitin, plagtracker, plagiarism checke) cho việc trích dẫn cánh tay đắc lực để không 107 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” hỗ trợ nhà nghiên cứu việc chuẩn hóa cách trích dẫn tài liệu mà giúp tránh thiếu sót phần thơng tin trích dẫn quên trích dẫn, dẫn đến đạo văn Sau số cách thức trích dẫn cụ thể giúp người nghiên cứu khơng vi phạm quyền Trích dẫn diễn giải hai hình thức phổ biến văn chương khoa học để tránh đạo văn Trích dẫn có lẽ khơng khó, diễn giải khó đòi hỏi tác giả phải am hiểu từ ngữ vựng, ngữ pháp, hiểu ý nghĩa câu văn gốc có kĩ diễn giải cách trơi chảy Để tránh đạo văn, người viết cần phải luyện kĩ để tự diễn giải thông tin gốc cách thay đổi cấu trúc câu văn, dùng từ đồng nghĩa thay đổi dạng câu văn Diễn đạt lại người khác nói hay viết ngôn từ khác đi, đặc biệt, để làm cho vấn đề trở nên dễ hiểu Khi sử dụng trích dẫn từ thành sáng tạo lao động người khác ý kiến, nhận xét, thảo luận, kết luận, hình ảnh, biểu đồ, biểu bảng, số liệu thống kê tài liệu khoa học mình, người viết phải dẫn nguồn cung cấp thông tin sau Tài liệu trích dẫn tham khảo phải liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Những tài liệu có liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phải trích dẫn viết Trên thực tế, nhiều cơng trình nghiên cứu có liệt kê hàng trăm tài liệu tham khảo thật tác giả khơng tham khảo hay trích dẫn Có cơng trình người viết liệt kê nhiều tài liệu quan trọng, liên quan trực tiếp đến đề tài viết lại khơng đề cập trích dẫn Nếu người viết khơng đọc trực tiếp tồn văn tài liệu chứa thơng tin gốc người viết tn theo cách trích dẫn gián tiếp Cách trích dẫn phổ biến Việt Nam khả tiếp cận tài liệu sinh viên nhà nghiên cứu bị hạn chế Điều có nghĩa thơng tin gốc tác giả A, biết thông qua tác giả B Nói rõ nội dung thơng tin gốc biết qua lăng kính người khác Chúng ta trích dẫn gián tiếp cách dẫn ngun văn diễn ngữ khơng liệt kê danh mục tài liệu tham khảo tài liệu tác giả A mà ghi dẫn theo/theo/dẫn lại theo tác giả B Cách trích dẫn phải có tính thống toàn viết phù hợp với cách trình bày danh mục tham khảo Nếu ta chép lại nguyên tài liệu gốc mẫu trích dẫn thường đặt dấu ngoặc kép in nghiêng, lược đoạn thừa kí hiệu […] Trong học tập, chắn bạn phải làm quen với nguồn thông tin học giả trước, cách tốt trích dẫn nguồn bạn sử dụng lời trích, giải cách chi tiết cụ thể Hãy biết trân trọng thành lao động người khác bạn kỳ vọng người khác tơn trọng nỗ lực bạn Xã hội phát triển có sáng tạo, phát minh sáng kiến 108 “Đạo văn vấn đề đạo đức người làm khoa học” Kết luận Nạn đạo văn không thời đại Internet ngày phát triển, hành vi ngày phổ biến tính thuận tiện chi phí rẻ Hành vi ngăn cản phát triển kỹ quan trọng sinh viên đọc - viết, kỹ nghiên cứu, phân tích hệ thống vấn đề, khả sáng tạo, phản biện, phản ánh khơng xác lực người học, người nghiên cứu Người nghiên cứu khoa học có viện ngun nhân đạo văn khơng thể xóa tội gian lận, ăn cắp, vi phạm quyền học tập, nghiên cứu Đạo văn khơng chiêu trò gian lận với nhà trường mà quan trọng lừa gạt bạn bè, thầy cơ, đồng nghiệp tồn giới nghiên cứu khoa học Nó tạo bất cơng xã hội làm cho ta vi phạm đạo đức nghiên cứu môi trường học thuật Quan trọng nhất, đạo văn lừa gạt, hạ thấp uy tín danh dự thân người Đứng trước thực trạng đạo văn nay, khơng ngăn chặn có biện pháp chế tài mà nạn đạo văn hoành hành phát triển chắn giáo dục nước nhà giậm chân chỗ, chí tụt hậu không sánh kịp nước giới TÀI LIỆU THAM KHẢO [2] Dương Thị Hoàng Anh ( 2016), Đạo văn xâm hại đạo đức http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20160715/dao-van-xam-hai-dao- duc/1135138.html [3] Báo Sinh viên Việt Nam, ngày 15/06/2012 [4] Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng [5] Minh Giang (2015), “Đạo văn” ngày đáng báo động http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150530/dao-van-ngay-cang-dang-bao dong/754254.html [6] Từ điển Merriam – Webster trực tuyến [7] Nguyễn Văn Tuấn (2007), Đạo văn hoạt động khoa học http://vietsciences.free.fr/khaocuu/congtrinhkhoahoc/daovantronghoatdongkhoahoc.htm [8] Trường Đại học Hoa Sen (2012), Quy định việc phòng chống đạo văn Đại học Hoa Sen (Bản phác thảo) http://thuvien.hoasen.edu.vn/ho-tro/huong-dan/chuyen-de-phong-tranh-dao-van/ 109 HUNGHAU CAMPUS TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VẠN XUÂN TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Trụ sở chính: 613 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP HCM Cơ sở 1: 665-667-669 Điện Biên Phủ, P 1, Q.3, TP HCM Cơ sở 4: 302A Vườn Lài, P Phú Thọ Hòa, Q Tân Phú, TP HCM Cơ sở 2: 624 Âu Cơ, P 10, Q Tân Bình, TP HCM Cơ sở 5: 469 Lê Hồng Phong, P 2, Q 10, TP HCM Cơ sở 3: 15K Phan Văn Trị, P 7, Q Gò Vấp, TP HCM Cơ sở 6: 146 - 150 An Dương Vương, TP Huế Thành viên HEDU TRƯỜNG TRUNG CẤP VẠN TƯỜNG ... thống phương pháp mà người học vận dụng trình học bậc đại học để đạt mục đích học tập mình, phương pháp học lớp, phương pháp tự học lên lớp… Phương pháp tự học phương pháp chủ đạo người học bậc đại. .. người học đại học Triết lý dạy học lấy người học làm trung tâm, khơng vấn đề mới, dạy bậc đại học chủ yếu dạy cách học, dạy cách tự học, để từ người học học tập suốt đời, vấn đề trường đại học. .. đổi, chia sẻ, học tập thêm phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao lực giảng dạy giảng viên ; nhằm mục đích Khoa mạnh dạn tổ chức Hội thảo Phương pháp học đại học BCN Khoa GDĐC BTC Hội thảo hoan nghênh
- Xem thêm -

Xem thêm: KỶ YẾU HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC, KỶ YẾU HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay