THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030; TỶ LỆ 1/5.000

60 7 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:54

Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030; TỶ LỆ 1/5.000 + Cơ quan phê duyệt: UBND TỈNH CÀ MAU Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2014 + Cơ quan thẩm định: SỞ XÂY DỰNG CÀ MAU Kèm theo Báo cáo thẩm định số:868/TĐQH-SXD ngày 02 tháng năm 2014 + Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND HUYỆN NGỌC HIỂN Kèm theo Tờ trình số: 62/TTr-UBND ngày 27 tháng năm 2014 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030 TỶ LỆ 1/5.000 + Chủ nhiệm đồ án quy hoạch : Kts Mã Tài Hữu + Chủ trì mơn: -KINH TẾ-KIẾN TRÚC: Kts Nguyễn Hùng Cường -GIAO THÔNG: Ks Phạm Cao Cường -CBKT ĐẤT XÂY DỰNG: Ks Nguyễn Thanh Bình -CẤP NƯỚC: Ks Nguyễn Thanh Bình -THỐT NƯỚC: Ks Nguyễn Thanh Bình -CẤP ĐIỆN: Ks Hà Trang Tuấn Khải -THÔNG TIN LIÊN LẠC: Ks Nguyễn Thanh Hiếu -ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CL: Ks Trương Viễn Kiều + Quản lý kỹ thuật: -KINH TẾ-KIẾN TRÚC: Kts Nguyễn Hùng Cường -HẠ TẦNG KỸ THUẬT: Ks Phạm Cao Cường TP Cà Mau, ngày tháng năm 2014 Công ty cổ phần Kiến trúc- Xây dựng AC Giám Đốc Nguyễn Hùng Cường Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau PHẦN MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH Giới thiệu chung - Phía bắc Huyện Ngọc Hiển giáp với huyện Năm Căn, với sông Cửa Lớn ranh giới tự nhiên hai huyện Ba phía Đông, Tây Nam giáp với biển Huyện Ngọc Hiển nơi có Mũi Cà Mau Vườn quốc gia Mũi Cà Mau - Huyện Ngọc Hiển huyện tận đất nước Việt Nam, có diện tích tự nhiên 732,24 km2, Phía Bắc giáp huyện Năm Căn, Phía Tây, Đơng Nam giáp biển, dân số năm 2010 dự kiến 81.614 người, số hộ gia đình 19.619 hộ Huyện chia thành đơn vị hành (6 xã thị trấn): Tân Ân, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An, Viên An Đông, Đất Mũi thị trấn Rạch Gốc Năm 2010 dân số Thị Trấn Rạch Gốc 11.167 người - Khu vực Đất Mũi Cà Mau điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Khu dự trữ sinh Mũi Cà Mau UNESCO công nhận khu dự trữ sinh giới - Vùng phía nam tỉnh Cà Mau trọng tâm huyện Ngọc Hiển khu vực cuối, điểm đến hành lang kinh tế phía Nam tiểu vùng kinh tế Mê Kông mở rộng - Trung tâm huyện Ngọc Hiển nằm ngã ba sông Rạch Gốc sông Đường Kéo, huyện Ngọc Hiển nằm hành lang phát triển tuyến đường Hồ Chí Minh nối dài từ Năm Căn đến Mũi Cà Mau, đồng thời huyện Ngọc Hiển nằm hành lang ven biển Đông, vùng chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Cà Mau Theo tuyến hành lang này, thị trấn Rạch Gốc đô thị ven biển Đông, liên kết với đô thị quan trọng khác dọc theo tuyến đường đê biển Tây, đường Hồ Chí Minh khu kinh tế Năm Căn Vì huyện Ngọc Hiển có điều kiện phát triển kinh tế nội địa, kinh tế biển có điều kiện liên kết phát triển với địa phương khác tỉnh Cà Mau Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị 2.1 Đồ án phê duyệt năm 2004: Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Rạch Gốc đến năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Quyết định số 47/QĐ-CTUB ngày 28/01/2004 Đồ án quy hoạch chung đô thị Rạch Gốc đến năm 2020 thực gần 10 năm, theo luật xây dựng đến thời điểm cần phải rà soát, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện tỉnh Cà Mau Thời hạn điều chỉnh quy hoạch chung lần xác định đến năm 2030 2.2 Những chủ trương, sách tác động đến định hướng chiến lược phát triển đô thị: Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 407/QĐ-CTUB ngày 12/3/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển ven biển tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2020; Thực ý kiến đạo UBND tỉnh Cà Mau công văn số 3157/UBNDXD ngày 06/7/2012 việc lập điều chỉnh quy hoạch trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển; Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển nhằm đảm bảo đáp ứng Biến đổi khí hậu có tác động đến q trình định hướng phát triển Thị trấn Rạch Gốc trở thành đô thị loại IV vào năm 2025; 2.3.Những động lực phát triển đô thị: Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Hiển đến năm 2020 Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh; Cơng văn số 6541/VPCKTN ngày 24/8/2012 văn phòng Chính phủ việc bổ sung cảng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; - Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển thay đổi chức sử dụng đất đồ án quy hoạch dự án dự kiến triển khai địa bàn phù hợp với yêu cầu phát triển như: + Dự án đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 1A) qua trung tâm Thị trấn Rạch Gốc chạy dọc theo Biển Đông Khai Long – Đất Mũi; dự án cầu qua rạch Đường Kéo Tân Ân cầu qua khu dân cư Đầu Voi Dá Tam Giang Tây + Dự án công viên tượng đài chiến thắng Vàm Lũng; nhà bia ghi danh anh hùng Liệt Sĩ; khu vực xây dựng trụ sở, quan ngành dọc; dự án khu hành Thị Trấn bố trí phía đường Hồ Chí Minh; dự án khu tiểu thủ cơng nghiệp, dự án khu dịch vụ hậu cần nghề cá; khu thương mại chợ trung tâm + Nhiều dự án đầu tư quy hoạch, cơng trình xây dựng làm thay đổi lớn bố cục không gian, định hướng phát triển đô thị so với quy hoạch chung duyệt năm 2004 - Định hướng phát triển Thị trấn Rạch Gốc trở thành đô thị loại IV vào năm 2025; - Tốc độ tăng trưởng dân số, tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh so với dự báo - Kế thừa thành đạt được, nhằm khắc phục hạn chế quản lý phát triển đô thị; - Phát triển ngành đánh bắt, công nghiệp chế biến thuỷ hải sản, cụm công nghiệp địa phương; - Phát triển thương mại dịch vụ hậu cần nghề cá - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản sinh thái, phát triển du lịch sinh thái Những nhân tố tạo cho Thị trấn Rạch Gốc có tốc độ phát triển đô thị cao, thu hút đầu tư mạnh Đồ án cũ quy hoạch trung tâm huyện Ngọc Hiển năm 2004 khơng đáp ứng nhu cầu phát triển nhiều mặt như: Quy mô dân số, yêu cầu phát triển đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, VSMT, v.v… Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu lập Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển, làm sở cho việc quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, nhân văn hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tế-xã hội thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng, góp phần thúc đẩy nhanh chóng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Ngọc Hiển Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Mục tiêu, quan điểm yêu cầu phát triển đô thị khu vực quy hoạch 3.1 Quan điểm quy hoạch: - Rà soát nội dung đồ án quy hoạch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt năm 2004 để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Ngọc Hiển - Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển phải phù hợp với đường lối sách chủ trương Đảng Nhà nước; với Quy hoạch xây dựng Vùng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Nghị Đại hội Đảng huyện Ngọc Hiển - Phát triển hạ tầng sở phát huy tổng hợp nguồn lực khu vực kinh tế, Phát triển kết cấu hạ tầng gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ quốc phòng an ninh ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nước biển dâng địa bàn theo giai đoạn phù hợp với qui mô tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành, lĩnh vực - Phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cân sinh thái, bảo tồn di sản bảo đảm an ninh, quốc phòng 3.2 Mục tiêu quy hoạch: - Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật khu vực, làm sở lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2.000 - Hình thành tổng thể phát triển phù hợp Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Ngọc Hiển đến năm 2020 - Cụ thể hóa chủ trương đạo UBND tỉnh Cà Mau thay đổi cấu phân khu chức khu trung tâm huyện Ngọc Hiển - Xác định tiền đề, động lực dự báo phát triển Thị trấn, sở điều chỉnh phương án phát triển khơng gian cảnh quan, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng nhằm khai thác hiệu nguồn tài nguyên đất đai, tối ưu hóa nguồn lực tài chính, nhân lực, thị trường, văn hóa làm sở để quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định trị, an ninh quốc phòng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện - Làm sở pháp lý để quyền địa phương tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch chi tiết khu vực, lập dự án đầu tư dịa bàn thị trấn theo quy định, cơng cụ pháp lý để quyền cấp quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; kiểm soát phát triển quản lý đô thị; đề xuất chương trình đầu tư dự án ưu tiên phát triển 3.3 Yêu cầu phát triển đô thị: - Phối hợp đồng với dự án triển khai thực khu trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển phù hợp với yêu cầu phát triển chung ngành; Đảm bảo mối liên hệ vùng gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - Xã hội đô thị bền vững; - Quy hoạch xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật trung tâm huyện theo tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025 định hướng đến năm 2030 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau - Quy hoạch điều chỉnh phải đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải - Các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu sử dụng đất hổn hợp, đảm bảo tính linh hoạt động cho nhu cầu phát triển đô thị - Đề xuất cấu trúc tổ chức không gian đô thị Các pháp lý lập quy hoạch: 4.1 Các pháp lý: Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 Quốc hội khóa XII; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý Quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 17/7/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung Thị Trấn Rạch Gốc – huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Hiển đến năm 2020; Quyết định số 47/QĐ-CTUB ngày 28/01/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể Trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển; Công văn số 3175/UBND-XD Ngày 06/7/2012 UBND tỉnh Cà Mau việc lập điều chỉnh Quy hoạch trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển; Công văn số 487/UBND Ngày 11/7/2012 UBND huyện Ngọc Hiển việc giao nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2008/BXD) Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau 4.2 Nguồn tài liệu, số liệu, đồ: - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Hiển đến năm 2020; - Các quy hoạch chuyên ngành huyện Ngọc Hiển; - Các dự án đầu tư có liên quan; - Bản đồ địa hình huyện Ngọc Hiển (1/50.000, 1/100.000); - Các đồ hành chính, mạng lưới giao thông, công nghiệp, du lịch huyện Ngọc Hiển; - Niên giám thống kê năm 2010, 2011, 2012; - Các tài liệu, số liệu điều tra điều kiện tự nhiên trạng; - Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu quy hoạch chung đô thị, tỷ lệ 1/5.000 PHẦN THỨ NHẤT PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG Phạm vi nghiên cứu vị trí khu đất 1.1 Vị trí địa lý huyện Ngọc Hiển: - Địa bàn huyện Ngọc Hiển bán đảo, có phía bắc tiếp giáp với huyện Năm Căn, Sơng cửa lớn, lại có mặt tiếp giáp biển với chiều dài bờ biển 98 km Trên vùng biển huyện có cụm đảo Hòn Khoai cách đất liền khoảng 14 km (Hòn Đá lẻ có toạ độ 8o22’8” vĩ độ Bắc 104o52’4” độ kinh Đông, toạ độ điểm chuẩn đường sở tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam) Huyện Ngọc Hiển tiếp giáp với huyện Năm Căn, thời gian tới huyện có tác động hỗ trợ phát triển nhiều mặt, liên kết phát triển theo tuyến trục quốc lộ 1A nối dài Phía bắc huyện Ngọc Hiển tiếp giáp với khu vực kinh tế động lực huyện Năm Căn thị trấn Năm Căn, cảng Năm Căn, khu công nghiệp Năm Căn, khả liên kết tuyến du lịch sinh thái từ Ngọc Hiển đến khu vực Lâm ngư trường 184 Với vị trí địa lý vậy, huyện Ngọc Hiển có khả phát triển mạnh kinh tế biển, kinh tế du lịch sinh thái, du lịch biển đảo Đồng thời huyện Ngọc Hiển có vai trò đặc biệt quan trọng nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Tổ quốc 1.2 Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: - Bao gồm toàn địa giới Thị trấn Rạch Gốc với diện tích 4.802,21 Vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch nằm quy hoạch tổng thể phát triển không gian đô thị đến năm 2030, khu đất dọc theo sông Rạch Gốc, khu Trung tâm huyện kết nối từ ngã ba kênh số đến ngã ba rạch Đường Kéo hình thành nên cực khu trung tâm với quy mô 420526 xác định ranh giới quy hoạch sau: + Hướng Đông Bắc giáp sông Rạch Gốc + Hướng Tây Nam giáp rừng phòng hộ Biển Đơng + Hướng Đơng Nam giáp sông Rạch Gốc Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau + Hướng Tây Bắc giáp Đất rừng Điều kiện tự nhiên trạng 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Khí hậu thời tiết Khí hậu thời tiết huyện mang đặc trưng khí hậu gió mùa cận xích đạo với nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình năm 26,9oC Huyện Ngọc Hiển địa bàn có lượng mưa cao tỉnh vùng đồng sông Cửu Long (lượng mưa bình quân nhiều năm trạm Năm Căn 2.176mm) Lượng mưa cao phía Tây Nam huyện khu vực Mũi Cà Mau (từ Khai Long đến Mũi Cà Mau), với lượng mưa trung bình nhiều năm 2.300mm, lượng mưa giảm dần phía Đơng Bắc huyện, khu vực tiếp giáp với huyện Năm Căn có lượng mưa trung bình 2.200mm Yếu tố khí hậu có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế xã hội huyện Ngọc Hiển phân mùa rõ rệt (mùa khô mùa mưa) với hướng gió thịnh hành khác nhau, tác động rõ nghề khai thác biển + Mùa khô, từ tháng 12 đến tháng năm sau, gió thịnh hành hướng Đơng Đơng Bắc, vận tốc trung bình từ 1,6 - 2,8m/s, mùa khơ biển tương đối lặng, thời tiết tốt, thuận lợi cho khai thác biển, nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh hoạt động du lịch… + Mùa mưa, từ tháng đến tháng 11, gió thịnh hành hướng Tây Nam, tốc độ gió trung bình từ 1,8 - 4,5m, lượng mưa lớn, mùa mưa xuất áp thấp gần bờ, giơng, lốc, gió xốy cấp 7- cấp 8, ảnh hưởng nghề khai thác biển Chế độ mưa gió thịnh hành theo mùa tác động đến cơng trình hạ tầng nghề cá, đảo, hình thành nên bến cá, bến neo đậu khác để tàu thuyền neo đậu phù hợp theo mùa 2.1.2 Địa hình, địa chất, thuỷ văn a Địa hình: Do ranh giới phía bắc huyện sông Cửa Lớn sông Bồ Đề nên địa bàn huyện Ngọc Hiển bị tách biệt cù lao Nhìn chung địa hình phẳng, bị chia cắt mạnh hệ thống sông rạch tự nhiên kênh mương chằng chịt, có nhiều sơng rộng (sơng Cửa Lớn có chiều rộng từ 400 - 1.000m) Cao trình trung bình từ 0,5 - 0,7m, thường xuyên ngập triều biển, riêng vùng ven biển Đơng có địa hình cao (từ 1,2 - 1,5m) b Địa chất: Do hình thành từ trầm tích biển trẻ nên nhìn chung đất yếu, lớp bùn hữu sét hữu dày từ 0,7 - 1,7m, lớp bùn sét dày 1,3 - 1,4m Do cơng trình xây dựng nằm trực tiếp lên lớp bùn yếu nên cần có giải pháp xử lý móng, chống lún triệt tiêu lún, suất đầu tư cao Khu vực đất rừng, bờ sơng thường có nhiều lỗ mối, đặc điểm cần ý xây dựng đầm nuôi thuỷ sản, cần có giải pháp thi cơng thích hợp để chống cạn nước đầm nuôi c Thủy văn: Vùng Mũi Cà Mau nơi có bờ biển phía Đơng phía Tây, chịu tác động trực tiếp triều biển Đông (bán nhật triều không đều) triều biển Tây (nhật triều không đều) Thuỷ triều Biển Đông lớn, vào ngày triều cường biên độ triều vào khoảng 300 - 500cm, ngày triều biên độ triều đạt từ Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau 180 - 220cm Thuỷ triều phía Vịnh Thái Lan yếu hơn, biên độ triều lớn khoảng 100cm Mực nước triều hàng năm cao trùng với mùa khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Trong thời kỳ có gió chướng gây tượng nước dâng Thuỷ triều sông Cửa Lớn Năm Căn có thời gian triều lên kéo dài 43 phút thời gian thuỷ triều xuống 40 phút (chu kỳ triều 12 23 phút) Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa, mùa khơ nước sơng có độ mặn cao hơn, nhiên khu vực huyện Ngọc Hiển gần sát biển nên chênh lệch độ mặn nước sông mùa biến đổi không lớn vùng sâu nội địa Đặc điểm địa hình, thuỷ văn huyện nói chung vùng Đất Mũi nói riêng thuận lợi cho phát triển giao thơng đường thuỷ, du lịch sông nước, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, rừng ngập mặn… Tuy nhiên, điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn có hạn chế khó khăn phát triển sở hạ tầng, giao thông đường bộ, điều kiện xây dựng cơng trình… 2.1.3 Vấn đề mơi trường: Những yếu tố mơi trường có tác động chủ yếu huyện Ngọc Hiển thời gian tới là: + Lượng phèn đất thải mơi trường nước: Trên 90% diện tích đất huyện Ngọc Hiển đất phèn nhiễm mặn dạng phèn tiềm tàng, trình đào mới, nạo vét kênh thuỷ lợi, đào kênh đắp bờ đầm ni tơm làm giải phóng ơxy hố lớp phèn tiềm tàng thành phèn hoạt động gây ô nhiễm phèn nguồn nước + Ô nhiễm dầu nhớt: Vùng biển huyện Ngọc Hiển có lượng tàu đánh bắt hải sản lớn, đồng thời thời gian tới, phương tiện giao thông thuỷ chủ yếu, chủ phương tiện sở sửa chữa máy thuỷ không ý, thải nhớt cặn sông gây ô nhiễm nguồn nước + Chất thải rắn vệ sinh thị: Q trình thị hố vừa qua năm tới huyện chậm, lượng chất thải rắn tập trung khơng lớn Nhưng cần chủ động khâu thu gom xử lý, khu trung tâm huyện Cùng với q trình thị hố khu trung tâm huyện cần đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường + Vấn đề sạt lở đất: Tình trạng sạt lở cửa sơng, sạt lở cơng trình, nhà ven sông… diễn mạnh, khu vực ven biển Mũi Cà Mau bị xói lở (do sóng biển tác động), giải pháp đầu tư vừa qua chưa mang lại hiệu + Một lưu ý quan trọng q trình biến đổi khí hậu dẫn đến mực nước biển dâng cao, Ngọc Hiển huyện chịu ảnh hưởng nặng, cần quan tâm có giải pháp quy hoạch 2.1.4 Vấn đề thiên tai: Thị trấn Rạch Gốc, nằm vùng chịu ảnh hưởng bão Loại hình thiên tai có tác động lớn đến đời sống người dân sạt lở dọc theo triền sông, triều cường biến đổi khí hậu, nước biển dâng Vấn đề sạt lở thường xuyên xảy ra, chưa có biện pháp khắc phục triệt để, biện pháp khắc phục di dân khỏi vùng có nguy sạt lở 2.1.5 Cảnh quan thiên nhiên: Có cảnh quan sơng rạch đẹp, ấn tượng, có đặc thù vùng sông rạch ngập nước, cảnh quan rừng ngập mặn ven biển, có bờ biển, đảo Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Hòn Khoai, có lộ giao thơng nối liền trung tâm huyện Rạch Gốc, hệ sinh thái ngặp mặn thích hợp phát triển du lịch sinh thái Tại khu vực thiết kế quy hoạch có mật độ dân cư thấp, xung quanh chủ yếu rừng, đất vuông tôm Tại khu vực trung tâm huyện hình thành cơng trình cơng cộng, tượng đài Tạo nên cảnh quan đặc trưng vùng sông nước 2.2 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 2.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế a) Tăng trưởng kinh tế: Thu nhập bình quân năm 2012 11,2 triệu đồng/người/năm, thấp so với bình quân khu vực nông thôn tỉnh Cà Mau (12.732.000 đồng/người/năm) b) Chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế thị trấn Rạch Gốc theo hướng Ngư - Lâm - Nông nghiệp kết hợp với tiểu thủ công nghiệp dịch vụ + Ngư - Lâm - Nông nghiệp: Thủy sản xác định mạnh phát triển kinh tế thị trấn Rạch Gốc, với tỷ trọng Ngư - Lâm - Nông nghiệp chiếm 55% tổng giá trị sản phẩm Công tác quản lý, bảo vệ rừng Đảng quan tâm, nhân dân đồng thuận Thực mơ hình trồng đa cây, ni đa con, nhân dân phát triển diện tích trồng màu, ăn trái bờ vuông tôm phát triển đàn gia súc, gia cầm tăng thu nhập cho gia đình Trong ni trồng thủy sản, thực tốt mơ hình ni tơm kết hợp với phát triển rừng làm chủ đạo, có hiệu + Tiểu thủ cơng nghiệp dịch vụ: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước phát triển đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân Điện khí hóa nơng thơn quan tâm đầu tư, có 2.613 hộ sử dụng điện chiếm 95% Hệ thống cấp nước cụm dân cư cải thiện đáng kể, có 100% hộ dân địa bàn thị trấn sử dụng nước giếng khoan nước nối mạng + Thương mại, dịch vụ: Thương mại, dịch vụ thời gian qua có nhiều bước phát triển đáng phấn khởi, ngành nghề kinh doanh đa dạng, sản phẩm mua bán ngày phong phú 2.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế a) Khu vực kinh tế nông nghiệp Khu vực kinh tế nông nghiệp năm qua đạt nhiều thành tựu bật thực đóng vai trò thúc đẩy tồn kinh tế phát triển - Thủy sản xác định mạnh phát triển kinh tế thị trấn Rạch Gốc, với tỷ trọng Ngư - Lâm - Nông nghiệp chiếm 55% tổng giá trị sản phẩm Tổng số hộ ni trồng thủy sản 624 hộ với diện tích canh tác 1223,37 Tổng sản lượng khai thác thủy sản nuôi trồng thủy sản 46.053 tấn, đạt 96% kế hoạch Trong đó, tơm đạt 10.000 tấn, đạt 90% kế hoạch 10 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Các cống bể cáp nắp bể chuẩn hố kích thước kiểu dáng theo quy chuẩn ngành Cần thống rằng: Khi dùng họ thiết bị lúc mở rộng dung lượng chuyển mạch nên dựa họ thiết bị có Khơng nên sử dụng họ thiết bị hãng khác sử dụng để giảm chi phí cho việc khai thác, bảo dưỡng quản lý thiết bị Tất tuyến cống đường trục khu vực có dung lượng ống PVC Ф 110 x 0,65 mm Cáp mạng nội khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm ống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại 2,3 nắp đan bê tông hè, 1,2 lớp ống Vị trí khoảng cách bể cáp cách 60 - 80 m Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí ngã ba, ngã tư tạo thuận lợi cho việc lắp đặt quản lý sau * Mạng di động: Khu vực thiết kế sử dụng mạng sau: Vina phone, Mobile phone, Viettel Trong tương lai có thêm nhà cung cấp dịch vụ khác Do đảm bảo nhu cầu thông tin người dân nhu cầu Khu thị * Internet: Khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ lắp thêm đường ADSL có tốc độ cao - Mở trang Web riêng cho Khu đô thị để cập nhật thông tin ngồi nước 1.7.2 Bưu Nâng cao chất lượng phục vụ mở rộng dịch vụ sẵn có nhằm phục vụ nhu cầu ngày cao người dân quan, Tele, Fax, chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện, Internet băng thông rộng Tăng số lượng báo, bưu phẩm, tem thư xây dựng ngân hàng Bưu điện theo chủ trương Bộ Bưu viễn thông trung tâm Đô thị Khi quy hoạch chi tiết thực xây dựng khu vực Khu quy hoạch, cần bố trí xây dựng quy hoạch mở rộng đài, trạm, bưu cục, để đảm bảo mạng bưu viễn thơng khai thác ổn định tạo điều kiện cho việc mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu xã hội thông tin PHẦN THỨ V QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ĐẾN NĂM 2020 Mục tiêu quy hoạch xây dựng đợt đầu Quy hoạch xây dựng đợt đầu nhằm khai thác lợi tiềm điều kiện thuận lợi để phát triển sở mang tính tiền đề, đột phá q trình phát triển Quy mô quy hoạch xây dựng đợt đầu + Quy mô dân số: 22.880 người + Quy mô đất xây dựng: khoảng 451,39 46 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Quy hoạch sử dụng đất đợt đầu Các khu vực lựa chọn xây dựng đợt đầu bao gồm: + Khu trung tâm hành huyện quan ban ngành; + Một phần khu công nghiệp; + Trung tâm hành thị trấn Rạch Gốc, trung tâm y tế trung tâm văn hố-TDTT cơng trình công cộng phục vụ khu dân cư; + Các khu dân cư trung tâm hành hai cấp phần khu dân cư khu công nghiệp Bảng 15: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đợt đầu STT LOẠI ĐẤT A ĐẤT DÂN DỤNG ĐẤT KHU Ở ĐẤT TRUNG TÂM VÀ CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG ĐẤT CÁC CƠ QUA BAN NGÀNH ĐẤT GIÁO DỤC ĐẤT Y TẾ ĐẤT GIAO THÔNG ĐẤT CÂY XANH B TIÊU CHUẨN (m²/Người) DIỆN TÍCH (HA) TỶ LỆ (%) 75 44 356,05 176,08 77,26 40,11 57,81 11,83 - 8,61 1,65 19 75 8,33 5,17 81,95 18,10 81,20 1,75 0,99 17,46 3,47 20,03 20 41,83 12,48 7,69 1,47 - 24,70 4,74 ĐẤT NGỒI DÂN DỤNG ĐẤT CƠNG GNHIỆP, TIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP ĐẤT KHO TÀNG ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI ĐẤT AO HỒ SÔNG RẠCH ĐẤT KHÁC 46 6,99 1,34 CỘNG ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐẤT DỰ TRỬ TỔNG CỘNG 150 437,25 97,29 - 14,14 451,39 2,71 100,00 C - Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu 4.1 San nền: - San ranh giới xây dựng đợt đầu với quy mơ diện tích khoảng 451,39 ha, khối lượng san khoảng 2.844.879m³ 4.2 Thoát nước mưa: - Xây dựng tuyến cống dọc trục đường dự kiến xây dựng đợt đầu - Các trục đường có mặt cắt rộng xây dựng tuyến cống bên đường - Xây tuyến cống thoát nước mưa hè để dễ tu bảo dưỡng - Tính tốn thuỷ lực cống nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn 47 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Q = µ φ F q(l/s) Trong đó: Q: Lưu lượng tính tốn (l/s) µ: Hệ số phân bố mưa rào µ = F < 200 φ: Hệ số dòng chảy φ = 0,6 F: Diện tích lưu vực Q: Cường độ mưa 4.3 Giải pháp kỹ thuật khác: - Nạo vét lòng sơng, đào hồ khu vực xây dựng đợt đầu Chi tiết khu vực cần san lấp, xây dựng tuyến cống thoát nước mưa xây kè bờ đợt đầu xem vẽ QH06: Quy hoạch giao thông đợt đầu: - Quy hoạch giao thông đợt đầu nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết khu chức giai đoạn quy hoạch xây dựng đợt đầu STT Tên đường Chiều dài (m) Mặt cắt Chiều rộng (m) Lộ Giới M.đường Vỉa hè Dải PC 01 Đường số 365 1-1 30 8x2 6x2 02 Đường số 4.390 5-5 10 3x2 - 03 Đường số 5.744 2-2 21 12 4,5 x - 205 1-1 30 8x2 6x2 Ngoài Khu HC Phạm vi Khu HC 04 Đường số 6.365 1-1 30 8x2 6x2 05 Đường số 229 1'-1' 60 8x2 6x2 32 06 Đường số 1.207 3-3 19 5x2 - 07 Đường số 410 1-1 30 8x2 6x2 08 Đường số 1.705 3-3 19 5x2 - 09 Đường số 322 1-1 30 8x2 6x2 10 Đường số 10 667 3-3 19 5x2 - 11 Đường số 11 408 3-3 19 5x2 - 12 13 Đường số 12 804 3-3 19 5x2 - Đường số 13 773 1-1 30 8x2 6x2 14 Đường số 14 895 4-4 12 3x2 - 15 Đường số 15 693 3-3 19 5x2 - 16 Đường số 16 901 3-3 19 5x2 - 17 Đường số 17 404 3-3 19 5x2 - 18 Đường số 18 899 6-6 24 12 6x2 48 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau 19 Đường số 19 542 4-4 12 3x2 - 20 Đường số 20 240 3-3 19 5x2 - 21 Đường số 21 206 1-1 30 8x2 6x2 22 Đường số 23 267 3-3 19 5x2 - 23 Đường số 25 218 3-3 19 5x2 - 24 Đường số 27 456 4-4 12 3x2 - 25 Đường số 29 521 4-4 12 3x2 - 26 Đường số 31 450 1-1 30 8x2 6x2 27 Đường số 33 1.234 4-4 12 3x2 - 24 Đường số 35 628 6-6 24 12 6x2 - 28 Đường số 37 1.396 4-4 12 3x2 - 29 2.244 969 5-5 10 3x2 - 325 3-3 19 5x2 - 950 4-4 12 3x2 - 2.028 3-3 19 5x2 - 936 1A-1A 60 (8 x 2) + (6 x 2) 6x2 9-2-9 30 8x2 6x2 32 Đường số 39 - Đoạn Kênh Ngang -rạch Tàu Hậu - Đoạn kênh Ngang đến hết chợ TT - Đoạn chợ TT đến đồn Biên Phòng Đường số 41 Đường Hồ Chí Minh Đoạn kênh ngangbến xe Đoạn kênh ngang đường số 41 Đường số 43 19 5x2 - 33 30 31 1.046 925 1-1 3-3 Đường số 45 836 7-7 26 16 6x2 - 34 Đường số 47 397 3-3 19 5x2 - 35 Các đường khu dân cư 2.025 3-3 19 5x2 - Quy hoạch cấp nước đợt đầu - Khu xử lý với quy mô 3.900m³ - Nhà máy xử lý với quy mô 1.500m³ - Mạng lưới đường ống cấp nước: + Ống cấp nước đường kính Ø200mm 5.650m + Ống cấp nước đường kính Ø300mm 10.204m Quy hoạch cấp điện đợt đầu Bảng 17: Tính tốn quy mơ xây dựng lưới điện đợt đầu TT Tên hạng mục Xây trạm hạ 220.4kV dân dụng (TT) ĐVT Số lượng KVA 9.000 49 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Xây đường dây trung 22kV (TT) km 78,1 Đường dây hạ CSCC km 64,0 Đường dây chiếu sáng ngầm km 6,2 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải VSMT đợt đầu Bảng 18: Quy mô đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải VSMT đợt đầu TT A Hạng mục Đơn vị Số lượng Đường cống tự chảy D300mm m 10.640 D400mm m 5.740 D600mm m 2.100 B Trạm xử lý m3/ngđ 2.300 C Thu gom CTR Xe thu gom đẩy tay xe 24 Xe thu gom giới xe Điểm tập trung CTR điểm D Nhà vệ sinh công cộng nhà 10 Thu gom xử lý nước bẩn, chất thải rắn công nghiệp khu cơng nghiệp đầu tư Các chương trình - dự án ưu tiên xây dựng đợt đầu - Các dự án xây dựng hệ thống sở hạ tầng chính; - Khu liên quan hành Trị trấn; - Khu quan Đảng Uỷ huyện; - Khu công nghiệp; - Khu Dịch vụ công nghiệp khoảng 50% quy mơ; - Khu trung tâm văn hố thể thao huyện; - Trường trung học sở - Mẫu giáo; - Trung tâm y tế trung tâm văn hoá -TDTT - Các khu dân cư: Nâng cấp chỉnh trang khu dân cư ven sông rạch, xây dựng khu dân cư trung tâm huyện Thị trấn sở cải tạo nâng cấp mở rộng khu dân cư hữu; Một số khu dân cư tiếp cận với tuyến đường nối từ QL1A truyến dân cư đường trung tâm CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC Bảng 19: Các tiêu kinh tế đạt STT I Thành phần tính Quy mơ dân số Đơn vị Khối lượng Người 22.880 50 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau II 2.1 2.2 2.3 2.4 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 Quy mô đất đai Tổng quy mô dất xây dựng Quy mô đất công nghiệp Quy mô đất giáo dục Quy mô đất thương mại - dịch vụ khu công nghiệp Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị khu đô thị m /người Chỉ tiêu đất đơn vị m2/người Chỉ tiêu đất cơng trình dịch vụ thị m2/người Tỷ lệ đất xanh công cộng % Chỉ tiêu đất xanh công cộng m /người Hạ tầng kỹ thuật Tỷ lệ đất giao thơng % Mật độ đường giao thơng km/km2 Chỉ tiêu cấp nước - Nước sinh hoạt l/người/ng.đ - Nước công nghiệp m3/ha-ng.đ 4.4 Chỉ tiêu cấp điện - Điện sinh hoạt 4.6 37 19 80 20 kw/người 0,4 kw/ha 140-200 Chỉ tiêu thoát nước thải - Nước thải sinh hoạt l/người/ng.đ 64 - Nước thải công nghiệp m3/ha-ng.đ 16 Chỉ tiêu tính tốn thải rác - Rác thải sinh hoạt kg/ng/ng.đ 0,9 - Rác thải công nghiệp tấn/ha/ng.đ 0,3 - Điện công nghiệp 4.5 451,39 42 8,33 3,29 10 Tổng kinh phí xây dựng đợt đầu đến năm 2020 Kinh phí đầu tư xây dựng đợt đầu bao gồm hạng mục hạ tầng thiết yếu khu vực, khơng tính chi phí đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp, khu vực có dự án riêng, Tổng hợp nhu cầu vốn đến năm 2020 cụ thể sau: Bảng 20: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết yếu đến năm 2020 TT Hạng mục Nhu cầu vốn (tỷ đồng) I Cơng trình hạ tầng xã hội thiết yếu 361,82 II Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 812,85 Hệ thống giao thơng Chuẩn bị kỹ thuật 428 102,14 51 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Hệ thống cấp điện 143,5322 Hệ thống cấp nước 72,059 Hệ thống nước thải - VSMT 67,1592 III Chi phí đền bù giải toả 300,00 IV Chi phí khác dự phòng (20%) 294,94 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.769,61 Như tổng nhu cầu vốn đầu tư cho khu đô thị rạch Gốc từ đến năm 2020 1.770 tỷ đồng PHẦN THỨ VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LỰỢC Đánh giá tác động môi trường đồ án quy hoạch 1.1 Dự báo nhân tố quy hoạch tác động đến môi trường 1.1.1 Các khu dân cư Các khu dân cư đô thị với chất lượng tốt xen kẽ với khu công viên xanh tạo cảnh quan đẹp, cải thiện môi trường đồng thời đáp ứng nhu cầu dân cư khu vực tăng lên Lưu ý khu vực dân cư ven sông rạch 1.1.2 Các khu công nghiệp Khu công nghiệp tập trung, khu tiểu thủ công nghiệp tôm giống nằm vị trí phù hợp, đảm bảo khoảng cách ly mơi trường với khu dân cư tập trung Việc góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống người dân, giảm thiểu tác động có hại với mơi trường xí nghiệp cơng nghiệp hoạt động, đồng thời việc xử lý ô nhiễm môi trường dễ dàng tốn Cùng với việc tập trung xí nghiệp cơng nghiệp việc hình thành vành đai xanh cách ly khu công nghiệp với khu chức khác góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường tạo mỹ quan * Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp động lực phát triển địa phương, nơi thu hút lao động tạo điều kiện cho việc nâng cao mức sống người dân, góp phần cải thiện mơi trường xã hội 1.1.3 Các khu chức đặc biệt: Các khu trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại nơi tập trung đông người, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, nguồn phát sinh chất thải lớn, khơng có biện pháp quản lý phù hợp gây tác động không nhỏ đến môi trường tự nhiên Tuy nhiên, khu dịch vụ tạo nguồn việc làm cho cư dân địa phương, góp phần nâng cao mức sống người dân, cải thiện điều kiện môi trường xã hội, tạo nguồn thu cho địa phương thông qua hoạt động thương mại 1.1.4 Hệ thống giao thơng cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật + Giao thông 52 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Trong giai đoạn thi công gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung phát sinh từ máy thi công phương tiện vận chuyển vật liệu Trong trường hợp lặng gió, mức độ ồn giảm Khi mật độ phương tiện giao thông tăng cao nguồn gây nhiễm khơng khí tiếng ồn Trong đồ án, hệ thống giao thơng tổ chức tốt yếu tố tích cực giúp sản xuất gắn với thị trường hoạt động khác diễn cách thông suốt + Giao thông thuỷ: Nạo vét lòng sơng, Cửa biển, kho tàng bến bãi chất thải sinh hoạt, dịch vụ hậu cần nguy ô nhiễm môi trường nước Chất thải từ tàu bao gồm chất thải lỏng chất thải rắn từ nước thải tàu, thường dầu mỡ, hoá chất, chất tẩy rửa loại rác Tràn dầu cố nghiêm trọng, khu vực nghiên cứu, điều kiện tự nhiên gió bão, sóng lớn làm cho xác suất cố tăng lên Một cố xảy lượng sinh vật vùng Cửa Rạch Gốc, Hóc Năng bị giảm Vì vậy, cần phải có biện pháp ứng phó kịp thời cố xảy + Cấp điện: Theo quy hoạch 100% dân số khu vực cấp điện với tiêu chuẩn đô thị, môi trường sống người dân cải thiện đáng kể Trạm lưới theo yêu cầu trạm kín với kiến trúc đẹp, lưới điện hạ khu vực dân cư với hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn chiếu sáng đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị Mặt khác cung cấp đủ cho khu công nghiệp vùng lân cận + Thoát nước bẩn: Trong đồ án Quy hoạch chung, kiến nghị sử dụng hệ thống nước riêng hồn tồn cho khu vực dân cư Nước bẩn thu gom đưa trạm xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường trước xả nguồn tiếp nhận Nước bẩn sinh hoạt cụm dân cư độc lập xử lý phương pháp tự làm sinh học ao hồ tận dụng để tưới nông nghiệp Nước bẩn công nghiệp phải xử lý trạm xử lý nước bẩn công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường trước xã nguồn tiếp nhận Nước bẩn xí nghiệp có mức độ độc hại cao, phải xử lý sơ đến tiêu chuẩn cho phép Như vây, toàn nước bẩn phát sinh địa bàn thu gom xử lý giúp cho tình trạng nhiễm nguồn nước mặt nước ngầm mạch nông giải + Chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt phải phân loại nguồn thành chất thải vô chất thải hữu Chất thải vô thu gom hàng tuần đưa khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng đưa chôn lấp, chất thải rắn hữu thu gom hàng ngày đưa khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu Chất thải rắn công nghiệp phân loại để tái sử dụng đem chơn lấp, trước chơn lấp cần có biện pháp khử chất độc hại Đánh giá tác động đến môi trường thực đồ án quy hoạch 2.1 Tác động đồ án đến môi trường nước 53 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Trong giai đoạn xây dựng công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thơng công trinhg hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn mặt đất gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt nước mặt Sau đồ án thực hiện, mặt phủ khu vực Thị Trấn thay đổi làm cho khả thấm đất giảm đi, bụi bẩn, rác thải phát sinh hoạt động sản xuất bị theo dòng nước mưa gây nhiễm nguồn nước mặt Hệ thống cung cấp nước đồ án thực đưa nước đến cho tồn dân số thị phần lớn dân số nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, giúp cho người dân sử dụng nước Khi đồ án quy hoạch thực dẫn đến gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều không quản lý tốt nguồn gây nhiễm lớn cho nước mặt nước ngầm khu vực Tuy nhiên nước bẩn thải thu gom xử lý tốt khơng nguy gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt nước ngầm Từ góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên Khi thị phát triển chất thải rắn vấn đề cần quan tâm Việc thu gom xử lý chất thải rắn không quy cách tác động lớn đến môi trường nước khu vực Nếu lượng chất thải rắn thu gom không hết tồn nhiều khu vực khác đô thị, vuông tôm ven rừng, sông Việc phân huỷ rác (đặc biệt chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) làm tăng mức độ ô nhiễm BOD nguồn nước mặt Tuy nhiên việc thu gom chất thải rắn thực tốt theo quy hoạch làm cho khả gây ô nhiễm nguồn nước chất thải rắn gây giảm thiểu tối đa 2.2 Tác động dự án đến môi trường đất Khu vực quy hoạch có cao độ địa hình tự nhiên thấp, khối lượng đào đắp lớn nên hoạt động đào đắp gây ảnh hưởng đến đất đai khu vực xung quanh cho khu vực dân cư trạng Trong q trình thi cơng xây dựng, nằm vùng có lượng mưa lớn nên thi công, nước mưa chảy tràn qua khu vực theo đất, cát, xi măng loại rác thải xây làm cấu lý tính đất khu vực bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả thấm nước, giữ ẩm Trong trình triển khai quy hoạch vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến mơi trường đất chất thải rắn phần nguyên vật liệu rơi vãi q trình vận chuyển sản xuất Ngồi ra, nước thải khí thải hệ thống cống, mương thoát nước mặt nước bẩn thiết kế đồ án góp phần giảm mức độ nhiễm lên môi trường đất chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, rửa trôi nước mưa Quy hoạch làm thay đổi cấu sử dụng đất khu vực, biến đất thổ cư, đất nông nghiệp đất hoang thành đất sản xuất phi nông nghiệp đô thị, làm tăng giá trị sử dụng đất 2.3 Tác động đến mơi trường khơng khí Bụi đất, cát khí thải máy móc tiến hành san gây nhiễm bụi cho mơi trường khơng khí khu vực dự án Khói bụi sinh giai đoạn chủ yếu ảnh hưởng đến cơng trình tham gia xây dựng, có ảnh hưởng đến khu vực lân cận 54 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Trong giai đoạn xây dựng cơng trình, đặc điểm cơng trình phân đợt xây dựng phát sinh thêm số tác nhân gây nhiễm khơng khí như: trình chuyên chở vật liệu, trình lắp đặt, chạy thử máy móc nên mức độ nhiễm cục mơi trường khơng khí cao giai đoạn san ảnh hưởng đến cơng nhân thiết bị máy móc tham gia sản xuất khu vực xây dựng xong Các xí nghiệp cơng nghiệp q trình hoạt động phát sinh lượng khói bụi đáng kể cần phải có biện pháp xử lý khói bụi cơng nghiệp trước xả mơi trường khơng khí Dân số tăng lên kéo theo gia tăng mạnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu ) làm gia tăng tải lượng phát thải chất ô nhiễm vào khí ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường khơng khí thị Trong hoạt động sinh hoạt, q trình đốt cháy nhiên liệu hố thạch (đun nấu) trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng chủng loại nhiên liệu sử dụng Nhưng có khả gây nhiễm khơng khí cục phòng hộ gia đình khu dân cư, ảnh hưởng đến mơi trường chung Hệ thống khu du lịch sinh thái, xanh công viên xây dựng với mật độ cao góp phần làm giảm nhễm khơng khí, giảm lượng bụi 2.4 Tác động đến môi trường tiến ồn chấn động Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn chấn động chủ yếu phương tiện vận chuyển máy móc xây dựng, nhiên tiếng ồn tác động đến cơng nhân xây dựng, có ảnh hưởng đến dân cư khu vực lân cận Sự gia tăng dân số đô thị kéo theo gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi Hệ thống đường giao thơng sau hình thành nguồn gây nhiễm khơng khí tiếng ồn lớn cho khu vực Tiếng ồn phát sinh xí nghiệp cơng nghiệp, khu TT công nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến khu vực lân cận Tuy nhiên, hệ thống xanh công viên, xanh sinh thái dải ven đường xây dựng hệ thống lưới lọc âm chấn động tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn 2.5 Tác động đến hệ sinh thái nơng nghiệp Q trình thực quy hoạch lấy đất nơng nghiệp diện tích đất nông nghiệp bị suy giảm, hệ sinh thái nông nghiệp bị ảnh hưởng Q trình thị hố sinh chất thải có hại cho hệ sinh thái nơng nghiệp đòi hỏi phải có biện pháp xử lý chất thải thích hợp trước xả nguồn tiếp nhận 2.6 Tác động đến cảnh quan thị Các cơng trình kiến trúc xây dựng, cải tạo, đặc biệt khu vực du lịch sinh thái, cơng viên xanh góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị 55 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Các hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật vào vận hành, thực theo quy hoạch (các nút giao thông hoa thị, giao thông khác mức, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện ngầm, hệ thống ga thu nước mưa, cống mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin hào kỹ thuật ) tạo mỹ quan đô thị 2.7 Tác động đến môi trường sức khoẻ cộng đồng Vì khu vực quy hoạch có tồn khu dân cư trạng, q trình triển khai quy hoạch dẫn đến ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ cộng đồng dân cư sinh sống Ngồi q trình hoạt động dự án, nguồn phát thải không quản lý tốt nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống cơng trình hạ tầng xã hội chăm sóc sức khoẻ, quy hoạch vào thực lại yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hồn chỉnh góp phần cải thiện mơi trường sống người dân yếu tố thiếu việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng Các cơng trình cơng nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch góp phần tạo cơng ăn việc làm từ cải thiện mức sống người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt sức khoẻ người dân 2.8 Tác động tới kinh tế xã hội 2.8.1 Tác động đến mơi trường văn hố, giáo dục Cùng với việc cải thiện đời sống người dân thông qua việc tạo lập công ăn việc làm từ hệ thống khu công nghiệp, cơng trình dịch du lịch, dịch vụ thị làm cho nhu cầu văn hoá giáo dục người dân nâng lên Hệ thống cơng trình hạ tầng xã hội, đặc biệt cơng trình văn hố thể thao hệ thống trường quy hoạch đồ án góp phần nâng cao đời sống văn hố cơng cộng trình độ học vấn người dân, từ góp phần cải thiện mơi trường văn hố, giáo dục 2.8.2 Tác động đến tâm lý, tín ngưỡng cộng đồng Trong q trình thực quy hoạch, có phận dân cư phải di dời, giải toả gặp bất ổn tạm thời đời sống, dẫn đến tác động tiêu cực đến tâm lý người dân Tuy nhiên, có biện pháp chuẩn bị trước sau giải phóng mặt như: bố trí tái định cư, đền bù hợp lý góp phần làm giảm bớt tác động tiêu cực nêu Khi đồ án quy hoạch thực xong, hình thành hàng loạt cơng trình phúc lợi xã hội góp phần ổn định tâm lý người dân, tạo nên tác động tích cực Đồng thời với giải pháp bảo tồn, tu cơng tình tơn giáo tín ngưỡng tạo tác động tích cực đến vấn đề tín ngưỡng cộng đồng Các khu dân cư chất lượng cao, tạo điều kiện sống tốt cho người dân ảnh hưởng tích cực đến môi trường xã hội, đặc biệt làm ổn định tâm lý cộng đồng 56 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật hình thành đảm bảo yêu cầu ngày cao cộng đồng tạo tác động tích cực đến tâm lý người dân 2.8.3 Các tác động tích cực tạo việc hình thành phát triển Khu TT cơng nghiệp: + Thúc đẩy cơng nghiệp hố, đại hố, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội huyện Ngọc Hiển +Tạo nhiều sản phẩm có gía trị cho tiêu dùng + Giải công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực lân cận + Sự phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp nâng cao trình độ dân trí ý thức văn minh đô thị cho nhân dân khu vực + Tạo sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực + Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách cho địa phương 2.8.4 Các tác động tiêu cực: Xuất số tệ nạn xã hội sức ép tăng dân số tập trung số lượng lớn cơng nhân lao động, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh khu vực xuất tệ nạn xã hội 2.9 Cơng trình di tích văn hố lịch sử Hiện khu vực quy hoạch có đài tưởng niệm chiến thắng Vàm Lũng, hoạt động quy hoạch khơng có tác động tiêu cực đến điểm di tích Mặt khác, quy hoạch tốt mạng lưới giao thông tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan chung khu vực góp phần cho khu di tích trở thành điểm du lịch có sức hấp dẫn Một số kiến nghị giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 3.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tiếng ồn Đối với khu công nghiệp phải lập Báo cáo đánh giá tác động mơi trường tồn khu trước thực dự án xây dựng, sau nhà máy khu công nghiệp phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động mơi trường nhằm kiểm sốt từ giai đoạn đầu thực dự án không để nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí Tất khu cơng nghiệp phải có vành đai xanh phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam Trong trình thi cơng xây dựng, cần thiết lập hệ thống xanh cách ly để hạn chế phát tán bụi hấp thu tiếng ồn từ công trường phương tiện vận chuyển vật liệu Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng tuyến đường tới khu vực thi công Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần phải phun nước rửa, phủ kín bạt, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng Quy định thời gian hoạt động phương tiện máy móc 3.2 Giảm thiểu nhiễm với mơi trường nước Các nhà máy phải có công nghệ xử lý nước thải phát thải vào hệ thống nước chung khu cơng nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 Hơn khu 57 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau cơng nghiệp phải thiết lập hệ thống thốt, xử lý nước thải nước mưa riêng biệt xả thải nguồn tiếp nhận Việc xây dựng khai thác khu dịch vụ hậu cần gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường nước ven bờ sinh vật biển chất thải nước thải có chứa dầu mỡ từ tàu Vì cần phải chuẩn bị hệ thống phao ngăn khơng cho dầu loang có tàu chuyên dùng để hút dầu hoạt động theo định kỳ có cố tràn dầu xả Nước thải từ sản xuất cảng phải thu gom vào bể lắng có biện pháp xử lý trước xả thải vào sông 3.3 Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Mục tiêu tối thiểu hoá phát sinh rác thải, phần tử độc hại rác thải Phân loại rác từ nguồn cần phải tối đa khả tái chế Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo an toàn loại bỏ rác thải Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom vận chuyển theo cơng nghệ Cơ giới hố thu gom vận chuyển phân rác tới khu xử lý Đối với rác thải sinh hoạt phân loại nguồn phát sinh Điều có nghĩa rác thải phân loại hộ gia đình cho vào thùng chứa khác theo loại rác Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác vô hữu 3.4 Giải pháp bảo vệ môi trường đất Với khối lượng đào đắp san khoảng 3,0 triệu m làm thay đổi hệ sinh thái thuỷ lực, ảnh hưởng tới nơi cư trú sinh vật khu vực Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển, khu vực có địa hình trũng dùng cát biển lấy đất từ khu vực có giá trị sử dụng đất khơng cao để san đắp, sau bao phủ lớp đất màu khu vực quy hoạch trồng xanh Đối với khu vực lấy đất để san lấp cần tiến hành trồng để cải tạo đất Hoạt động cải thiện chất lượng đất tương lai mà góp phần bảo vệ mơi trường khơng khí, vi khí hậu với hệ thống môi trường xanh bao phủ 3.5 Bảo vệ nguồn nước Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn phải xây dựng thành khu rừng tập trung liền vùng, tạo thành vùng chắn gió, chắn sóng, lấn biển khơng làm ảnh hưởng đến khả phòng hộ rừng Việc trì, quản lý tốt rừng phòng hộ đầu nguồn có ý nghĩa vơ quan trọng bảo vệ tài nguyên nước toàn khu vực nói chung Khu thị nói riêng 3.6 Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường Quan trắc điểm nước thải khu công nghiệp thải nguồn tiếp nhận (thông số quan trắc hàm lượng kim loại); cửa biển, sông (các thông số cần giám sát: pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốtpho, NH4+, coliorm Quan trắc chất lượng khơng khí, tiếng ồn, khí độc khu cơng nghiệp đường giao thơng, khu dân cư có nguy bị ảnh hưởng Giám sát hệ sinh thái thảm thực vật: ghi nhận phim ảnh thay đổi cảnh quan động thực vật 3.7 Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 58 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau + Về công tác y tế: Hồn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm yếu tố nguy từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, yếu tố q trình thị hố, cơng nghiệp hố khơng hồn hảo + Về vệ sinh môi trường: Giải cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm bệnh dịch, bệnh q trình thị hố gây Đảm bảo 100% hộ gai đình có hố xí hợp vệ sinh, khơng tình trạng xả thải trực tiếp sông Cần ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa nhiễm khơng khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa tệ nạn xã hội 3.8 Xây dựng kế hoạch hành động gồm chương trình, kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường dự án ưu tiên đầu tư Đẩy mạnh phát triển rộng rãi phong trào giáo dục mơi trường tồn thể nhân dân Tăng cường tun truyền giáo dục nâng cao nhận thức nhân dân vấn đề vệ sinh môi trường ý thức bảo vệ môi trường Xây dựng công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng công cụ vào việc phòng ngừa kiểm sốt nhiễm toàn khu vực Thực tốt quy định pháp quy bảo vệ môi trường Không chấp nhận sở sản xuất có cơng nghệ sản xuất lạc hậu, phát sinh nhiều chất ô nhiễm môi trường ưu tiên dự án có cơng nghệ sản xuất thải chất gây ô nhiêm chất thải phải tái sử dụng Đề xuất phương án, công nghệ xử lý chất thải tìm nguồn hỗ trợ để khuyến khích sở thực giải pháp giảm thiểu tác nhân gây nhiễm q trình hoạt động PHẦN KẾT THÚC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thị trấn Rạch Gốc trung tâm huyện lỵ Ngọc Hiển, trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội tồn huyện, có vị trí thuận lợi: Tập trung nhiều đầu mối giao thông lớn, nằm hành lang kinh tế ven biển vùng đồng Sông Cửu Long Trên sở trạng xây dựng, cập nhập dự án thực hiện, kết hợp với số đề xuất mới, đồ án Điều chỉnh quy hoạch sở quan trọng nhằm định hướng cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài bền vững, góp phần xây dựng huyện Ngọc Hiển trở thành thị đại, hồn chỉnh, xứng đáng trung tâm huyện Kiến nghị - Cơ quan chức sớm xem xét thẩm định trình UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Rạch Gốc – huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/5.000 để sớm tiếp tục triển khai quy họach phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án địa bàn, sở để công tác xây dựng, quản lý xây dựng theo quy định quản lý đô thị theo quy hoạch 59 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau - Kiến nghị quyền đô thị tranh thủ nguồn vốn trung ương tập trung đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm đường Hồ Chí Minh, đường trung tâm xã Tân Ân Tây, đường trung tâm huyện để tạo điều kiện cho giao thông khu vực thuận lợi làm tảng cho phát triển khu chức khác đô thị Kêu gọi nhà đầu tư dự án nhà nhằm giải nhu cầu nhà nhân dân địa bàn./ 60 .. .Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU. .. chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025 định hướng đến năm 2030 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau - Quy hoạch điều chỉnh phải đáp ứng yêu... thơng thủy 14 Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển gồm có 248 tuyến sơng, kênh rạch với tổng chiều dài
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030; TỶ LỆ 1/5.000, THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠCH GỐC HUYỆN NGỌC HIỂN – TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030; TỶ LỆ 1/5.000

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay