Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

613 1 0
  • Loading ...
1/613 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:48

Ar ch iv es g ov v n Ar ch iv es g ov v n Ar ch iv es g ov v n LỜI NHÀ XUẤT BẢN Tài liệu Mộc triều Nguyễn bảo quản Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV gồm khắc gỗ phong phú nội dung, đặc sắc Ar ch iv es g ov v n phương thức chế tác, phản ánh đời sống xã hội Việt Nam thời phong kiến lĩnh vực: văn hóa, trị, quân sự, giáo dục Đây tài liệu có giá trị lịch sử văn hóa, UNESCO cơng nhận Di sản tư liệu giới Nhằm mục đích phát huy tiếp tục quảng bá giá trị tài liệu Mộc triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật xuất sách Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Nội dung sách cung cấp cho bạn đọc thông tin quan trọng nhà khoa bảng tỉnh: Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình Đây thơng tin gốc khắc Mộc triều Nguyễn lần công bố Cuốn sách biên soạn cẩn trọng công phu, thể rõ cống hiến to lớn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình việc đào tạo nhân tài, phục vụ đất nước Xin trân trọng giới thiệu sách với bạn đọc! Tháng năm 2012 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn V PUBLISHER’S FOREWORD The Woodblock records of Nguyen dynasty which has been preserved at the National Archives Center No.4 are carved wooden plates with abundant Ar ch iv es g ov v n contents, special way of making reflecting all aspects of the society in Vietnam feudalism such as culture, politics, military, education etc These records have historical and cultural value and have been recognized as the World Documentary Heritage For further promotion and popularization of the Woodblock records of Nguyen dynasty’s value, the National Archives Center No.4 in cooperation with the National Political Publishing House - Su that publish the book titled Competition examination of Nghe An - Ha Tinh - Quang Binh through the Woodblock records of Nguyen dynasty This book will provide readers with important information on the laureates passed in competition examinations of several provinces such as Nghe An - Ha Tinh - Quang Binh It is the first time to promulgate the original information engraved on the Woodblock records under Nguyen dynasty This book is quite carefully and meticulously compiled showing clearly the great contribution of the Nghe An - Ha Tinh - Quang Binh provinces in educating talents to serve the country We would like to introduce the book to readers! July 2012 THE NATIONAL POLITICAL PUBLISHING HOUSE - SU THAT VI Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Ar ch iv es g ov v n Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn VII FOREWORD To present a book titled “Competition examination of Nghe An - Ha Tinh - Quang Binh through Woodblock records of Nguyen dynasty” to Ar ch iv es g ov v n readers inside and outside of the archival industry on the occasion of summarizing five years to implement the Direction No 05/2007/CT-TTg issued March 2nd, 2007 by the Prime Minister on enhancing to protect and promote archival records’ value, this book has a great contribution to improve the public’s understanding and awareness of the World Documentary Heritage of UNESCO’s Memory of the World Programme in general and value of the archival records, which have been preserved in the National Archives Center No.4 under the State and Archives Department of Vietnam, for the national construction and protection of Socialist of Vietnam in particular To continue to promote archival records’ value in sprit of the Direction No 05/2007/CT-TTg by the Prime Minister, archivists of the National Archives Center No.4 have a thorough research in tens of thousands of the Woodblock plates to select the Woodblocks relating to competition examinations in Nghe An, Ha Tinh and Quang Binh provinces for translating, compiling and present for the first time It is our great honor to introduce the valuable book to Vietnamese and oversea researchers and readers! Hanoi, 1st June 2012 VU THI MINH HUONG Ph.D Director General State Records and Archives Department of Vietnam VIII Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn LỜI GIỚI THIỆU Dải đất thuộc phần phía Bắc miền Trung, từ Nghệ An qua Hà Tĩnh Ar ch iv es g ov v n đến Quảng Bình - nắng gió đổ lửa, mưa bão lũ lụt - triều đại nhà Nguyễn, từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX - vị vua từ Gia Long tới Khải Định cho mở khoa thi Nho học - miền đất người bền bỉ, kiên trì tận tâm tận lực, đèn sách bút nghiên học hành, lều chõng ống thi Vượt qua kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình khắc nghiệt, hàng nghìn người trở thành nhà khoa bảng, không đắc lực phục vụ cho triều đại nhà Nguyễn, mà ích dân giúp nước, đặc biệt phong trào Văn Thân, Cần Vương chống ngoại xâm, chí có phần đóng góp vào nghiệp dựng nước giữ nước thời kỳ cách mạng đại Sách Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn cung cấp 167 hồ sơ vị đỗ khoa thi Hội, hồ sơ vị đỗ khoa thi Đình, 742 hồ sơ vị đỗ khoa thi Hương (tại trường thi Nghệ An), số hàng nghìn nhà khoa bảng, quê quán Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Đây cơng trình xuất thứ ba, sách tổng tập Khoa bảng Việt Nam qua tài liệu Mộc triều Nguyễn, nhà nghiên cứu quản lý Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV chủ trì Ở cơng trình xuất thứ nhất: - Khoa bảng Thăng Long - Hà Nội qua tài liệu Mộc triều Nguyễn - mắt dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tơi có dịp hân hạnh giới thiệu Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn IX đánh giá hai điểm - tập sách công cụ đích thực, đích đáng; mẫu mực cho việc khai thác, phát huy trữ lượng giá trị kho tài liệu mà UNESCO công nhận Di sản tư liệu giới: Mộc triều Nguyễn - đạt tập sách Đến tập thứ ba Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn - tác giả cho đọc trước xuất bản, vui mừng nhận thấy: hai đặc điểm tập thứ nhất, Ar ch iv es g ov v n trì, có phần phát huy đáng kể Vẫn với tinh thần phương pháp làm việc cẩn trọng công phu, hệ thống rành mạch tác giả, sách Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn đích đáng đích thực tập sách cơng cụ tốt cho việc tìm hiểu vấn đề Khoa bảng Việt Nam nói chung, Khoa bảng thời Nguyễn, đặc biệt Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh Quảng Bình nói riêng Về phương diện mẫu mực cho việc khai thác, phát huy trữ lượng giá trị kho tàng Mộc triều Nguyễn - Di sản tư liệu giới, chúng tơi xin có ví dụ sau đây: Trước đây, tìm hiểu, giới thiệu Các nhà khoa bảng Việt Nam - chủ yếu dịch nguồn tư liệu thư tịch - nhà nghiên cứu phải phàn nàn rằng, lịch sử khoa cử Nho học đến năm 1919 kết thúc (với khoa thi Hội cuối vào niên hiệu Khải Định thứ - 1919), họ lại có tay sách Quốc triều khoa bảng lục hoàn tất vào năm Thành Thái Giáp Ngọ 1894, bổ biên hai khoa Thành Thái thứ (1895) Thành Thái thứ 10 (1898) làm “tài liệu để tra cứu nhân vật đỗ Đại khoa triều Nguyễn” thơi Còn Cử nhân triều Nguyễn, có Quốc triều Hương khoa lục, khắc in thành sách vào năm Thành Thái Quý Tỵ (1893) Có nghĩa khoa thi nữa, “tài liệu chưa khắc in” X Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Nhưng bây giờ, đọc Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn, ta thấy rành rẽ: không khoa thi Hội, mà tất khoa thi Hương, từ cuối đời Thành Thái, qua đời Duy Tân, đến đời Khải Định, có tài liệu đầy đủ! Chẳng hạn, khoa thi Hội cuối (Niên hiệu Khải Định thứ - 1919), Nghệ An: đỗ Tiến sĩ; Hà Tĩnh: đỗ Tiến sĩ; Quảng Bình: đỗ Tiến sĩ! Còn, trước năm, khoa thi Hương cuối (Niên hiệu Khải Định thứ - 1918), trường thi Hương Nghệ An, Ar ch iv es g ov v n đỗ 15 Cử nhân người Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình! Tất vào tài liệu Mộc triều Nguyễn Một mẫu mực cho việc khai thác, phát huy trữ lượng giá trị kho tàng Mộc triều Nguyễn, sách Khoa bảng Nghệ An Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc! Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2011 LÊ VĂN LAN Nhà Sử học Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn XI ... trường thi Nghệ An - Phần III: Bản dập Mộc triều Nguyễn Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình XX Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn - Phụ lục - Sách tài liệu. .. cần thiết nhà Khoa bảng XXIV Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Tổng cộng có bảng tra: Bảng tra tên nhà Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình đỗ khoa thi... HOUSE - SU THAT VI Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn Ar ch iv es g ov v n Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc triều Nguyễn VII FOREWORD
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay