HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

43 1 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI PHỊNG CƠNG TÁC SINH VIÊN HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HÀ NỘI, NĂM 2014 MỤC LỤC TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NỘI DUNG Đơn xin xác nhận Sinh viên học trường Giấy xác nhận vay vốn ưu đãi Giấy giới thiệu Đơn xin phép nghỉ học Đơn xin học Giấy xác nhận không nợ Mẫu đăng ký làm thẻ vé tháng xe Buýt Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội Đơn đề nghị miễn giảm học phí Phiếu đánh giá kết rèn luyện sinh viên Biên họp lớp xét đánh giá điểm rèn luyện Biên họp hội đồng xét đánh gía điểm rèn luyện sinh viên Bảng tổng hợp đánh giá kết rèn luyện sinh viên (học kỳ) Bảng tổng hợp đánh giá kết rèn luyện sinh viên (năm học) Bảng tổng hợp đánh giá kết rèn luyện sinh viên (tồn khóa) Danh sách đề nghị khen thưởng năm học Báo cáo thành tích cá nhân sinh viên Báo cáo thành tích tập thể lớp sinh viên Bản kiểm điểm cá nhân Biên họp lớp việc xét kỳ luật sinh viên Biên họp hội đồng xét kỷ luật sinh viên cấp khoa Danh sách đề nghị xét, cấp HBKKHT học kỳ lớp (sinh viên học theo hệ thống niên chế) Danh sách đề nghị xét, cấp HBKKHT học kỳ lớp (sinh viên học theo hệ thống tín chỉ) Danh sách đề nghị cấp HBKKHT học kỳ khoa/ môn (sinh viên học theo hệ thống niên chế) Danh sách đề nghị cấp HBKKHT học kỳ khoa/ môn (sinh viên học theo hệ thống tín chỉ) Bảng tổng hợp đề nghị cấp HBKKHT học kỳ khoa/ môn Biên họp xét HBKKHT học kỳ lớp Biên họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ khoa/bộ môn Đơn xin đăng ký tạm trú ngoại trú Sổ theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú Giấy đề nghị nộp học phí tự động Bản cam kết thực văn hóa học đường vệ sinh mơi trường CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRANG 3,4 5,6 7,8 9, 10 11, 12 13 14 15 16 17 - 18 19 - 20 21 222 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41 42 Mẫu 01 Kính gửi: Phòng Cơng tác sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Em tên là: Đỗ Văn Tú Ngày sinh: 08/8/1985 Hiện học lớp: LCD10TĐ3 Mã số sinh viên: CL01000291 Hộ thường trú: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình Hệ đào tạo: Liên thông cao đẳng Ngành: Kỹ thuật trắc địa đồ Khoa: Trắc địa đồ Loại hình tạo: Chính quy Nay em làm đơn gửi đến Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, xin xác nhận em theo học trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội Em xin xác nhận để: hỗ trợ chi phí học tập đối tượng sách thương binh địa phương Em xin trân trọng cảm ơn./ Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Xác nhận: anh (chị): Đỗ Văn Tú Là SV lớp: LCD10TĐ3 Trường Hà Nội, ngày….tháng…….năm 20…… TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN (Về việc sinh viên học Trường) Mẫu 01 Kính gửi: Phòng Cơng tác sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Em tên là: Mã số sinh viên: Ngày sinh: Hộ thường trú: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hiện học lớp: Ngành: Khoa: Hệ đào tạo: Khóa học: Loại hình tạo: Chính quy Nay em làm đơn gửi đến Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, xin xác nhận em theo học trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội Em xin xác nhận để: Em xin trân trọng cảm ơn Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Xác nhận: anh (chị):………………………………… Là SV lớp: …………….của Trường Hà Nội, ngày…… tháng…….năm 20…… TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN (Về việc học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi) Mẫu 02 Họ tên sinh viên: Cao Thị Bích Ngọc Mã sinh viên: ĐH00300126 Ngày sinh: 15 tháng năm 1989 CMND số: 021357526 Giới tính: Nam  Nữ  Ngày cấp 12/01/2001 Nơi cấp: CA Hà Nội Mã trường theo học (mã quy ước tuyển sinh ĐH, CĐ): DMT Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Ngành học: Khí tượng Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng): Khố: ĐH3 Đại học Khóa học: 2013- 2017 Đại học Cao Đẳng TCCN Loại hình đào tạo: Chính quy Lớp: ĐH3K1, Khoa: Khí tượng Thủy văn Ngày nhập học: /09/2013 Thời gian trường (tháng/năm):10/2017 (Thời gian học trường: 40 tháng) Đại học 40 tháng Cao đẳng 30 tháng LTCĐ 15 tháng LTĐH 15 Tháng - Số tiền học phí hàng tháng: …………… đồng Thuộc diện: Thuộc đối tượng: - Khơng miễn giảm  - Giảm học phí  - Miễn học phí  - Mồ cơi  - Không mồ côi  - Trong thời gian theo học trường, anh (chị) Cao Thị Bích Ngọc khơng bị xử phạt hành trở lên hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu - Sinh viên sau nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội vào tài khoản trường: Số tài khoản 3712 , Kho bạc Nhà nước chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2013 TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV BỘ TÀI NGUN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu 02 GIẤY XÁC NHẬN (Về việc học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi) Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Ngày sinh: tháng .năm Giới tính: Nam  Nữ  CMND số: Ngày cấp: .Nơi cấp: Mã trường theo học (mã quy ước tuyển sinh ĐH, CĐ): DMT Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Ngành học: Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng): Khố: Loại hình đào tạo: Lớp: Khoa: Ngày nhập học: /………/Thời gian trường (tháng/năm): ……… / (Thời gian học trường: …………tháng) - Số tiền học phí hàng tháng: …………….đồng Thuộc diện: Thuộc đối tượng: - Không miễn giảm  - Giảm học phí  - Miễn học phí  - Mồ côi  - Không mồ côi  - Trong thời gian theo học trường, anh (chị) khơng bị xử phạt hành trở lên hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu - Sinh viên sau nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội vào tài khoản Trường: Số tài khoản 3712 , Kho bạc Nhà nước chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội, ngày……tháng……năm …… TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV BỘ TÀI NGUN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày …… tháng ……năm 20… Công an Quận Bắc Từ Liêm,… GIẤY GIỚI THIỆU Mẫu 03 Kính gửi:……………………………………………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI GIỚI THIỆU Sinh viên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 16/11/1989 Mã số sinh viên: DC01234567 Nơi sinh: Tam Đảo, Vĩnh Phúc Số CMTND: 0123956789 Ngày cấp: 10/10/2016 Nơi cấp: Công an Hà Nội Là sinh viên năm thứ: Lớp: DH2KE1 Khoa: Kinh tế TNMT Hệ đào tạo: Đại học qui Khóa học: ĐH4 (2014 – 2018) Được cử đến: Đăng ký xe Về việc: máy,… Đề nghị Quí quan tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên Nguyễn Văn A hoàn thành thủ tục Giấy có giá trị đến hết ngày:……/……./ 20… Đại học: ĐH2 (2012-2016) ĐH3 (2013-2017) ĐH4 (2014-2018) Cao đẳng: CĐ11( 2012-2015) CĐ12 (2013-2016) CĐ13 (2014-2017) TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi:………………………………………………………………… Mẫu 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI GIỚI THIỆU Sinh viên: Mã số sinh viên Ngày sinh: .Nơi sinh: Số CMTND: ………….Ngày cấp: Nơi cấp: Là sinh viên năm thứ:………… Lớp: Khoa: Hệ đào tạo: Khóa học: Được cử đến: Về việc: Đề nghị Quí quan tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên: hoàn thành thủ tục Giấy có giá trị đến hết ngày:…… /………/20…… Hà Nội, ngày……tháng……năm …… TL HIỆU TRƯỞNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG CTSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Mẫu 04 - Thầy (cô) Cố vấn học tập lớp: - Khoa: Mơi trường - Phòng Cơng tác sinh viên Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn A Mã sinh viên: ĐC0123456789 Ngày sinh: Quê quán: Hà Nội 20/10/1988 Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng): Đại học quy Khóa học: (2003- 2017) Lớp: ĐH3M1 Ngành đào tạo: Công nghệ KT môi trường Em xin phép nghỉ học: Từ ngày 12/ 10/ 2013 đến ngày 22/ 10/ 2013 Lý do: Nơi nghỉ: Vậy em làm đơn kính mong Thầy (cơ), Khoa Phòng Công tác SV, giải Em xin hứa trả phép hạn thực qui chế đào tạo Em xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013 Người làm đơn (ký ghi rõ họ tên) Ốm đau, điều trị bệnh tật… A Nguyễn Văn A Ý kiến Cố vấn học tập Ý kiến Khoa TL.Hiệu trưởng Phòng Cơng tác SV * Ghi chú: SV nghỉ học phải làm đơn xin phép theo mẫu trên, nghỉ ốm ≤ ngày phải có giấy y tế Nhà trường, từ ngày trở lên phải có giấy Bệnh viện (Nộp đơn trước nghỉ học) Nếu SV nghỉ ≤ tiết giáo viên môn định ≤ ngày Cố vấn học tập định Khi SV muốn nghỉ học ốm đau ≥ ngày Phòng Cơng tác sinh viên giải Khi SV phép nghỉ học, tiếp tục học phải nộp hồ sơ xác nhận bệnh án bệnh viên phòng Cơng tác sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc KHOA………………………………… Mẫu 04 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Thầy (cơ) Cố vấn học tập lớp: - Khoa: - Phòng Công tác sinh viên Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Ngày sinh: .Quê quán: Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng): Khóa học: Lớp: Ngành đào tạo: Em xin phép nghỉ học: Từ ngày: đến ngày: Lý do: Nơi nghỉ: Vậy em làm đơn kính mong Thầy (cơ), Khoa Phòng Cơng tác SV, giải Em xin hứa trả phép hạn thực qui chế đào tạo Em xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm Người làm đơn (ký ghi rõ họ tên) Ý kiến Khoa Ý kiến Cố vấn học tập TL.Hiệu trưởng Phòng Cơng tác SV * Ghi chú: SV nghỉ học phải làm đơn xin phép theo mẫu trên, nghỉ ốm ≤ ngày phải có giấy y tế Nhà trường, từ ngày trở lên phải có giấy Bệnh viện (Nộp đơn trước nghỉ học) Nếu SV nghỉ ≤ tiết giáo viên môn định ≤ ngày Cố vấn học tập định Khi SV muốn nghỉ học ốm đau ≥ ngày Phòng Cơng tác sinh viên giải Khi SV phép nghỉ học, tiếp tục học phải nộp hồ sơ xác nhận bệnh án bệnh viên phòng Cơng tác sinh viên CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN THƠI HỌC Mẫu 05 Kính gửi: Thầy (cô) Cố vấn học tập Lớp: ĐH4M Khoa: Mơi trường Đồng kính gửi: Phòng Cơng tác sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Tên em là: Nguyễn Văn A Mã sinh viên: DC0123456789 Ngày sinh: 10/10/1988 Nam/Nữ: Nam Hộ thường trú: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Hiện học lớp: ĐH2M1 Hệ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Cơng nghệ kỹ thuật Mơi trường Khóa học: (2012- 2016) Khoa: Môi trường Lý xin học: .Do gia đình hồn cảnh khó khăn, sức khỏe10 kém,… I-Thời gian, địa điểm họp Thời gian: Địa điểm: II- Thành phần dự họp Cố vấn học tập: Thư ký hội đồng: Tổng số sinh viên: …….Số sinh viên có mặt:…… Số sinh viên vắng:…………… III Nội dung họp IV Kết luận Tập thể lớp đề nghị Hội đồng kỷ luật cấp Khoa, Nhà trường kỷ luật sinh viên : STT Mã SV Họ tên Lý kỷ luật Hình thức - Kết biểu đồng ý nội dung trên……………………………….% - Các ý kiến khác không đồng ý: Cuộc họp kết thúc vào hồi…………………… ngày CỐ VẤN HỌC TẬP ( Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA………………… THƯ KÝ ( Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng…….năm 201… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT SINH VIÊN Mẫu 21 I - Thời gian, địa điểm Thời gian: 29 Địa điểm: II - Thành phần dự họp Chủ tịch Hội đồng: Thư ký hội đồng: Ủy viên Hội đồng: Các thành phần khác dự họp: III - Nội dung họp IV - Kết luận: - Hội đồng kỷ luật khoa đồng ý với nội dung họp thống danh sách kỷ luật sinh viên, đề nghị Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét định (có danh sách đính kèm)………………% - Các ý kiến khác không đồng ý: - Cuộc họp kết thúc vào hồi………… ngày CHỦ TỊCH HĐ KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 22 Hà Nội, ngày tháng năm DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ NĂM HỌC 20 -20 LỚP: (Sinh viên học theo hệ thống niên chế) STT Mã SV Họ tên Kết học tập (thang điểm 10) Điềm TBCHT Xếp loại Kết rèn luyện (thang điềm 100) Điểm RL Xếp loại Xếp loại học bổng Ghi CỐ VẤN HỌC TẬP (ký, ghi rõ họ tên) LỚP TRƯỞNG (ký, ghi rõ họ tên) 31 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 23 Hà Nội, ngày tháng năm DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ NĂM HỌC 20 -20 LỚP: (Sinh viên học theo hệ thống tín chỉ) STT Mã SV Họ tên Kết học tập (thang điểm 4) Điềm TBCHT Xếp loại Kết rèn luyện (thang điềm 100) Điểm RL Xếp loại Xếp loại học bổng Số tín (đăng ký kỳ) CỐ VẤN HỌC TẬP (ký, ghi rõ họ tên) LỚP TRƯỞNG (ký, ghi rõ họ tên) 32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA:……………………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 24 Hà Nội, ngày … tháng … năm … DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ … NĂM HỌC 20… -20… (Sinh viên học theo hệ thống niên chế) Stt Mã Sinh viên Họ tên ĐTBCHT Điểm RL Xếp loại học bổng Số tiền/ tháng Số tiền/ kỳ Ghi A HỆ ĐẠI HỌC Lớp ĐH1… 2 Lớp ĐH2… B HỆ CAO ĐẲNG Lớp CĐ10… 2 Lớp CĐ11… TRƯỞNG KHOA (ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BẢNG (ký ghi rõ họ tên) 33 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA:………………………… Mẫu 25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm…… DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ … NĂM HỌC 20… - 20… (Sinh viên học theo hệ thống tín chỉ) Stt Mã SV Họ tên ĐTBC Điểm rèn luyện Xếp loại học bổng Số tín (đã học kỳ) Số tiền/ tín Số tiền/kỳ (Số tín chỉ* số tiền/1 tín chỉ) A HỆ ĐẠI HỌC Lớp: ĐH3… 2 Lớp: ĐH4… B HỆ CAO ĐẲNG Lớp: CĐ12… 2 Lớp: CĐ13… TRƯỞNG KHOA (ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGƯỜI LẬP BẢNG (ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 34 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA:………………………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 26 Hà Nội, ngày … tháng …… năm…… BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Học kỳ .năm học 20….- 20… STT Khoá TRƯỞNG KHOA (ký ghi rõ họ tên) Xuất sắc Số lượng Số tiền sinh viên Loại học bổng Giỏi Số lượng sinh viên Số tiền NGƯỜI LẬP BẢNG (ký ghi rõ họ tên) Tổng tiền Khá Số lượng Số tiền sinh viên Ghi A HỆ ĐẠI HỌC Đại học … Đại học … Đại học … B HỆ CAO ĐẲNG Cao đẳng … Cao đẳng … Tổng cộng 35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA:…………………………… ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN HỌP XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ ……… NĂM HỌC 20……….-20……… LỚP: ………………………………….……………………… Mẫu 27 I- Thời gian địa điểm 1.Thời gian: 2.Địa điểm: II-Thành phần tham dự Tập thể lớp: Sĩ số: Vắng: Chủ trì họp: Cố vấn học tập: 3.Thư ký: Chức vụ: III-Nội dung họp IV- Kết luận (Kèm theo bảng tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên danh sách đề nghị khoa xét cấp học bổng KKHT) CỐ VẤN HỌC TẬP (ký, ghi rõ họ tên) THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) 36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA:…………………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ……… NĂM HỌC 20……… -20………… Mẫu 28 I- Thời gian địa điểm 1.Thời gian: 2.Địa điểm: II- Thành phần tham dự Chủ tịch Hội đồng: Ủy viên Hội đồng: Thư ký Hội đồng: Cùng toàn thể Cố vấn học tập lớp III- Nội dung họp IV Kết luận (Kèm theo danh sách sinh viên dự kiến đề nghị cấp học bổng KKHT) CHỦ TICH HỘI ĐỒNG (ký, ghi rõ họ tên) THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) 37 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 29 GIẤY XIN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Ở NGOẠI TRÚ Kính gửi: Công an Phường (xã, thị trấn)… Tên là: Ảnh (4 x6) Sinh ngày: Mã SV: Số CMTND: Cấp ngày: tại: Hiện học lớp: Bậc đào tạo: Khoa đào tạo: Thuộc Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Hộ thường trú Xã (Phường, Thị Trấn): Quận (Huyện, Thành phố): Tôi đề nghị Công an Phường (Xã, Thị trấn): Cho phép làm thủ tục đăng ký tạm trú ngoại trú: Tại nhà Ông (Bà): Số điện thoại: Địa chỉ: Số nhà đường phố Thơn, xóm, phường, xã: Quận (Huyện, Thành phố): Quan hệ với chủ hộ ở: Thời gian xin đăng ký tạm trú từ ngày……….…tháng………….năm 20 Tôi xin cam kết thực tốt quy định địa phương Quy chế công tác HSSV ngoại trú Hà Nội, ngày tháng năm .… Xác nhận Công an (Ký tên,ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký tên,ghi rõ họ tên) 38 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 30 SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ Lớp: ………………… Khoa đào tạo: ………………………………… TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Dân tộc Tôn giáo Họ tên nhà trọ Địa nhà trọ Ngày đăng ký Số ĐT nhà trọ ( số nhà, ngõ, ngách, thơn, xóm…) cư trú 10 11 12 13 14 Hà Nội, ngày tháng năm 201… Xác nhận khoa Cố vấn học tập ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) 39 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHI NHÁNH CẦU GIẤY Hà Nội , ngày 20 tháng 11 năm 2013 GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP HỌC PHÍ TỰ ĐỘNG Mẫu 31 Kính gửi: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - Họ tên khách hàng: Nguyễn Thị Vui - Số CMTND/ Hộ chiếu số: 012345678 Công an Hà Nội cấp cấp ngày 20/10/2006 - Điện thoại: 0989740087 Fax: ……………… - Email: vui123@gmail.com - Tài khoản số: 00002150001222222 tại: BIDV CẦU GIẤY Bằng văn này, ủy quyền cho BIDV tự động trích Nợ Tài khoản nêu để tốn tiền học phí với nội dung cụ thể sau:  Tên Nhà trường: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Số tài khoản: 21510001305882 BIDV CẦU GIẤY  Tên Học viên: Nguyễn Thị Vui Khóa/Lớp: DH2T Mã Học viên: DC01234567 Số tiền học phí: theo yêu cầu Nhà trường gửi tới BIDV tương ứng với Mã Học viên nêu  Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 20/11/2013 đến ngày 20/11/2016  Đăng ký dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động BIDV để biết thông tin tài khoản Số điện thoại nhận tin nhắn: 0989740087 (Q khách hàng đánh dấu “x” vào trống đồng ý liên hệ GDV để đăng ký dịch vụ) CHỦ TÀI KHOẢN Vui Nguyễn Thị vui Phê duyệt Ngân hàng: - Chấp thuận cung cấp dịch vụ theo đề nghị khách hàng kể từ ngày …/…/20… đến ngày …./…/20… Ngày tháng năm 20… GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SỐT VIÊN (Ký tên, đóng dấu) 40 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội , ngày GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP HỌC PHÍ TỰ ĐỘNG tháng năm 201… Mẫu 31 Kính gửi: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - Họ tên khách hàng: ……………….…………………………………… - Số CMTND/ Hộ chiếu số ………… ………… …………………… cấp ngày …./ …./… - Điện thoại: …… …………… Fax: ……………… - Email: …….….…… - Tài khoản số: ………………………… tại: BIDV CẦU GIẤY Bằng văn này, ủy quyền cho BIDV tự động trích Nợ Tài khoản nêu để tốn tiền học phí với nội dung cụ thể sau:  Tên Nhà trường: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Số tài khoản: …………………………… BIDV CẦU GIẤY  Tên Học viên: …………………………………………….………… Khóa/Lớp: ………………… Mã Học viên: ……………………… Số tiền học phí: theo yêu cầu Nhà trường gửi tới BIDV tương ứng với Mã Học viên nêu  Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày … /… /….… đến ngày… /… /… … Đăng ký dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động BIDV để biết thông tin tài khoản Số điện thoại nhận tin nhắn: ……………… (Khách hàng đánh dấu “x” vào ô trống đồng ý liên hệ GDV để đăng ký dịch vụ) CHỦ TÀI KHOẢN Phê duyệt Ngân hàng: - Chấp thuận cung cấp dịch vụ theo đề nghị khách hàng kể từ ngày …/…/20… đến ngày …./…/20… Ngày tháng năm 20… GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN (Ký tên, đóng dấu) 41 BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu 32 BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN VĂN HÓA, VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG; VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Chúng em tập thể HSSV lớp:… .…….Khoa Thuộc Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Xin cam kết thực quy chế, quy định văn minh học đường vệ sinh môi trường Nhà trường quy định, cụ thể là: 1, Thực tốt nội dung qui định quyền nghĩa vụ HSSV; Chấp hành quy định văn minh học đường, vệ sinh môi trường lớp học khu vực công cộng khác nhà trường 3, Thực tiết kiệm qui định sử dụng điện, nước, bảo quản trang thiết bị lớp học, giảng đường trang bị; 4, Thực qui định sau đến trường, vào lớp học, cụ thể là: a Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường HSSV khác b Không gian lận học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập nhờ người khác học, thi, thực tập, chép, nhờ làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức tham gia tổ chức thi hộ hành vi gian lận khác c Không hút thuốc, uống rượu, bia học; say rượu, bia đến lớp d Không tiếp, rủ bạn bè bên trường vào trường, lớp vào gây rối an ninh, trật tự trường nơi công cộng e Không đánh bạc hình thức f Khơng vứt, xả loại rác bừa bãi lớp học, ngồi hàng lang nơi cơng cộng; i, Không dán quảng cáo, viết vẽ lên bàn, lớp học nơi công cộng sai qui định; j Không thành lập, tham gia hoạt động mang tính chất trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường chưa Hiệu trưởng cho phép Tập thể lớp …………………………… Xin cam kết với Nhà trường thực tốt qui định Nếu lớp chúng em vi phạm quy định trên, lớp em bị lập biên bản, phải làm kiểm điểm xét kỷ luật theo quy chế, nội quy quy định hành Nhà trường bồi hoàn thiệt hại sở vật chất lớp gây thất thoát, làm hỏng, làm mất./ ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG PHÒNG CTSV Hà Nội, ngày…… tháng ……năm 201 ĐẠI DIỆN BAN CÁN SỰ LỚP 42 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu 33 BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN VĂN HĨA, VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG; VỆ SINH MƠI TRƯỜNG Họ tên: Nam (Nữ) Mã sinh viên: Sinh ngày: tháng năm…… ….Nơi sinh: Quê quán: Số CMTND: cấp ngày: Nơi cấp: Hộ thường trú: Hiện học lớp: .Hệ đào tạo: Khóa đào tạo: Em xin cam kết thực quy chế, quy định văn minh học đường vệ sinh môi trường nhà trường quy định, cụ thể là: 1, Thực tốt nội dung qui định quyền nghĩa vụ HSSV; Chấp hành quy định văn minh học đường, vệ sinh môi trường lớp học khu vực công công khác nhà trường 3, Thực tiết kiệm qui định sử dụng điện, nước, bảo quản trang thiết bị lớp học, giảng đường trang bị; 4, Thực qui định sau đến trường, vào lớp học, cụ thể là: a Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường HSSV khác b Không gian lận học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập nhờ người khác học, thi, thực tập, chép, nhờ làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức tham gia tổ chức thi hộ hành vi gian lận khác c Không hút thuốc, uống rượu, bia học; say rượu, bia đến lớp d Khơng tiếp, rủ bạn bè bên ngồi trường vào trường, lớp vào gây rối an ninh, trật tự trường nơi công cộng e Khơng đánh bạc hình thức f Khơng vứt, xả loại rác bừa bãi lớp học, hàng lang nơi công cộng; i, Không dán quảng cáo, viết vẽ lên bàn, lớp học nơi cơng cộng sai qui định; Nếu cố tình vi phạm quy định trên, em bị lập biên bản, phải làm kiểm điểm xét kỷ luật theo quy chế nội quy quy định hành Nhà trường ban hành./ Hà nội, ngày…… tháng ……năm 201 SV viết cam kết (Ký ghi rõ họ tên) 43 ... luyện sinh viên (năm học) Bảng tổng hợp đánh giá kết rèn luyện sinh viên (tồn khóa) Danh sách đề nghị khen thưởng năm học Báo cáo thành tích cá nhân sinh viên Báo cáo thành tích tập thể lớp sinh viên. .. luật sinh viên Biên họp hội đồng xét kỷ luật sinh viên cấp khoa Danh sách đề nghị xét, cấp HBKKHT học kỳ lớp (sinh viên học theo hệ thống niên chế) Danh sách đề nghị xét, cấp HBKKHT học kỳ lớp (sinh. .. VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN (Về việc học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi) Mẫu 02 Họ tên sinh viên: Cao Thị Bích Ngọc Mã sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay