MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

191 0 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Tài liệu tập huấn hiệu trưởng trường phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, giám đốc trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - CHƯA PHỔ BIẾN Hà Nội, tháng năm 2015 DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN Trưởng ban NGUYỄN VINH HIỂN Ủy viên VŨ ĐÌNH CHUẨN PHẠM NGỌC ĐỊNH NGUYỄN CƠNG HINH HỒNG ĐỨC MINH MAI VĂN TRINH ĐOÀN VĂN NINH NGUYỄN XUÂN THÀNH NGUYỄN THÚY HỒNG NGUYỄN HỒNG HẢI ĐỖ NGỌC THỐNG PHẠM SỸ BỈNH MỤC LỤC STT Nội dung Trang 01 Lời nói đầu 02 Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 03 Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng 22 04 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 27 05 Chuyên đề 1: Những vấn đề chung đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 38 06 Chuyên đề 2: Đổi quản lí chất lượng giáo dục 63 07 Chuyên đề 3: Một số vấn đề đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lí sở giáo dục phổ thông 93 08 Chuyên đề 4: Một số vấn đề đổi giáo dục tiểu học 108 09 Chuyên đề 5: Một số vấn đề đổi giáo dục trung học 127 10 Chuyên đề 6: Một số vấn đề đổi giáo dục thường xuyên 152 11 Chuyên đề 7: Một số vấn đề thực Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên 178 LỜI NÓI ĐẦU Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ tám biểu thông qua nghị Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng (Nghị số 88/2014/QH13) Ngày 27 tháng năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Quyết định số 404/QĐ-TTg) Nhằm triển khai kịp thời Nghị Đảng, Quốc hội Quyết định số 404/QĐ-TTg cho đối tượng hiệu trưởng trường phổ thông, giám đốc trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn tài liệu “Một số vấn đề đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông” Cùng với việc đăng tải Nghị Đảng, Quốc hội Quyết định số 404/QĐ-TTg đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nội dung tài liệu gồm chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề chung đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng Chun đề 2: Đổi quản lý chất lượng giáo dục Chuyên đề 3: Một số vấn đề đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý sở giáo dục phổ thông Chuyên đề 4: Một số vấn đề đổi giáo dục tiểu học Chuyên đề 5: Một số vấn đề đổi giáo dục trung học Chuyên đề 6: Một số vấn đề đổi giáo dục thường xuyên Chuyên đề 7: Một số vấn đề thực Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 Do hạn chế thời gian biên soạn nên tài liệu không tránh khỏi thiếu sót, tất quan tâm đến đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng tìm thấy tài liệu thơng tin bổ ích Ban biên soạn tài liệu mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, chuyên gia giáo dục đặc biệt nhà quản lý giáo dục để tài liệu hoàn thiện thêm Mọi ý kiến đóng góp xin gửi Bộ Giáo dục Đào tạo (thông qua Vụ Giáo dục Trung học); địa chỉ: Số 35, đường Đại Cồ Việt, Thành phố Hà Nội theo Email: vugdtrh@moet.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn./ BAN BIÊN SOẠN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG U CẦU CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" A - Tình hình nguyên nhân 1- Thực Nghị Trung ương khóa VIII chủ trương Đảng, Nhà nước định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đạt thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cụ thể là: Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo cải thiện rõ rệt bước đại hóa Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục phát triển số lượng chất lượng, với cấu ngày hợp lý Chi ngân sách cho giáo dục đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước Xã hội hóa giáo dục đẩy mạnh; hệ thống giáo dục đào tạo ngồi cơng lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục đào tạo chung tồn xã hội Cơng tác quản lý giáo dục đào tạo có bước chuyển biến định Cả nước hồn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học sở vào năm 2010; tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi; củng cố nâng cao kết xóa mù chữ cho người lớn Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng sách; bảo đảm bình đẳng giới giáo dục đào tạo Những thành tựu kết nói trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học dân tộc; quan tâm, chăm lo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, gia đình tồn xã hội; tận tụy đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; ổn định trị với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đất nước 2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Hệ thống giáo dục đào tạo thiếu liên thơng trình độ phương thức giáo dục, đào tạo; nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động; chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra đánh giá kết lạc hậu, thiếu thực chất Quản lý giáo dục đào tạo nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu; phận chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đầu tư cho giáo dục đào tạo chưa hiệu Chính sách, chế tài cho giáo dục đào tạo chưa phù hợp Cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu lạc hậu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 3- Những hạn chế, yếu nói nguyên nhân chủ yếu sau: - Việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển giáo dục đào tạo, quan điểm "giáo dục quốc sách hàng đầu" chậm lúng túng Việc xây dựng, tổ chức thực chiến lược, kế hoạch chương trình phát triển giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu xã hội - Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa hiểu thực Bệnh hình thức, hư danh, chạy theo cấp chậm khắc phục, có mặt nghiêm trọng Tư bao cấp nặng, làm hạn chế khả huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo - Việc phân định quản lý nhà nước với hoạt động quản trị sở giáo dục, đào tạo chưa rõ Công tác quản lý chất lượng, tra, kiểm tra, giám sát chưa coi trọng mức Sự phối hợp quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình chưa chặt chẽ Nguồn lực quốc gia khả phần đơng gia đình đầu tư cho giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu B- Định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo I- Quan điểm đạo 1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2- Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục-đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp 3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội 4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng 5- Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thơng bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa giáo dục đào tạo 6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục cơng lập ngồi cơng lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục đào tạo 7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước II- Mục tiêu 1- Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực 2- Mục tiêu cụ thể - Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm miễn học phí trước năm 2020 Từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non Phát triển giáo dục mầm non tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện địa phương sở giáo dục - Đối với giáo dục phổ thơng, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Hồn thành việc xây dựng chương trình giáo 10 ... lượng giáo dục Chuyên đề 3: Một số vấn đề đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý sở giáo dục phổ thông Chuyên đề 4: Một số vấn đề đổi giáo dục tiểu học Chuyên đề 5: Một số vấn đề đổi giáo dục. .. án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 27 05 Chuyên đề 1: Những vấn đề chung đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 38 06 Chuyên đề 2: Đổi quản lí chất lượng giáo dục. .. 404/QĐ-TTg đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nội dung tài liệu gồm chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề chung đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Chuyên đề 2: Đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay