Báo Cáo Môn Phương Pháp Nghiên Cứu đề tài: “Nghiên cứu nhân tố quyết định lựa chọn chuyên ngành của sinh viên đại học Thương Mại”

34 1 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:16

Chúng em xin cam đoan đề tài: “Nghiên cứu nhân tố quyết định lựa chọn chuyên ngành của sinh viên đại học Thương Mại” là một công trình nghiên cứu độc lập không có sự sao chép của người khác, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài là một sản phẩm mà nhóm chúng em đã nỗ lực nghiên cứu trong quá trình học tập môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học. Để hoàn thành bài thảo luận này, chúng em có tham khảo giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và một số tài liệu liên quan. Những thông tin tham khảo trong bài thảo luận đề được trích dẫn cụ thể nguồn sử dụng. Trường Đại học Thương Mại MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………….3 LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Tính cấp thiết để tài…………………………………………………… Mục tiêu đề tài………………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………………… Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… … Bảng câu hỏi khảo sát (Có đính kém) …………………………………… Ý nghĩa đề tài nghiên cứu………………………………………….… CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………… I Cơ sở lý thuyết………………………………………… …………… II Ngành học hành vi chọn ngành…………………………………… 10 III Mơ hình tổng quát việc lựa chọn trường đại học học sinh David.W.Chapman ……………………………………………….…….12 IV Lý thuyết chọn nghề John Holland……………………………… 14 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU………………… 15 Các cơng trình nghiên cứu giới…………………………… 15 Nghiên cứu Việt Nam……………………………………………………17 CHƯƠNG III: KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU………………………………….…20 Ảnh hưởng giới tính tới định chọn ngành……………………….20 Các yếu tố ảnh hưởng tới định chọn ngành sinh viên………… 21 Ảnh hưởng yếu tố nhà trường………………………………………….22 Ảnh hưởng yếu tố khác……………………………………………24 Cách thức tìm hiểu chuyên ngành sinh viên…………………….….25 Những khó khăn chọn ngành……………………………………….….26 Ảnh hưởng hội tìm kiếm việc làm tới định chọn ngành…… 28 Mức độ hài lòng sinh viên chuyên ngành theo học………… 29 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………30 I Giải pháp……………………………………………………………… 30 II Kiến nghị……………………………………………………………… 33 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, chúng em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Trong trình nghiên cứu, chúng em tiếp thu, học hỏi nội dung giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Xuân Nhàn, PGS.TS Phạm Đức Hiếu, PGS.TS Bùi Đức Thọ, PGS.TS Hà Văn Sự, TS Lương Minh Huân, TS.Phan Thanh Tú, PGS.TS Vũ Mạnh Chiến, GT.TS Đinh Văn Sơn biên soạn giáo trình Chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên TS Lê Tiến Đạt tận tâm bảo hướng dẫn chúng em qua buổi học, thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo đó, thảo luận chúng em hồn thành cách xuất sắc Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Xin kính chúc thầy sức khỏe thành cơng nghiệp đào tạo hệ tri thức tương lai Bài thảo luận thực tháng chúng em bỡ ngỡ vốn kiến thức hạn hẹp, khơng thể tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong thầy bạn góp ý để thảo luận hồn Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại LỜI CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan đề tài: “Nghiên cứu nhân tố định lựa chọn chuyên ngành sinh viên đại học Thương Mại” cơng trình nghiên cứu độc lập khơng có chép người khác, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực Đề tài sản phẩm mà nhóm chúng em nỗ lực nghiên cứu trình học tập mơn học Phương pháp nghiên cứu khoa học Để hoàn thành thảo luận này, chúng em có tham khảo giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học số tài liệu liên quan Những thông tin tham khảo thảo luận đề trích dẫn cụ thể nguồn sử dụng Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ cách mạng công nghệp 4.0 hứa hẹn “đổi đời” doanh nghiệp Việt Nam để đưa định lựa chọn chuyên ngành học sinh thi vào đại học việc đáng để suy nghĩ nghiên cứu Với phát triển kinh tế ngành nghề Việt Nam phong phú đa dạng điều vừa tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước lựa chọn cho ngành nghề phù hợp đồng thời đặtra thách thức khơng nhỏ đứng trước nhiều ngành nghề thìlàm chọn cho ngành nghề hợp lý Thực tế Việt Nam đa số sinh viên chưa có hiểu biết rõ ràng ngành học, sinh viên chọn ngành học theo cảm tính, theo trào lưu hay theo định hướng gia đình mà chưa cân nhắc kỹ xem ngành lựa chọn có phù hợp với thân khơng Nhiều thực tế nghiên cứu trước cho thấy đa số sinh viên sau vào trường biết thân không phù hợp với ngành, học không theo kịp nhanh thấy chóng nản việc học, nhiều trường hợp bỏ học làm, lại chọn ngành khác Điều chứng tỏ rằng, khâu định hướng cho học sinh, sinh viên chưa tốt, gây nên hậu lãng phí cơng sức, thời gian, tiền bạc cho gia đình, nhà trường xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến thân sinh viên Để làm rõ vấn đề nhóm chúng tơi xin lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố định đến lựa chọn chuyên ngành sinh viên trường Đại học Thương Mại” làm báo cáo khoa học nhằm mục đích tìm hiểu xem nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành sinh viên trường Đại học Thương Mại việc chọn ngành có ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khơng từ đưa giải pháp, khuyến nghị giúp nâng cao hiệu việc chọn ngành cho sinh viên trường Đại học Thương Mại nói riêng sinh viên nước nói chung nhằm giúp cho sinh viên có lựa chọn chuyên ngành học để phù hợp với yêu cầu đặt kinh tế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xã hội ngày phát triển kèm theo ngày có nhiều trường đại học thành lập đa dạng ngành học Có thể nhận thấy thực tế em học sinh không tư vấn định hướng cách việc lựa chọn trường, ngành học Theo khảo sát phản ánh phương tiện truyền thông phần lớn học sinh chọn ngành học dựa theo tiêu chí: Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại Ngành “hot” thị trường lao động, nhàn nhã , kiếm nhiều tiền dựa vào danh tiếng trường để chọn ngành mà quan tâm đến lực trình độ thực tế thân Một số khác nghe theo định hướng gia đình, có bạn chọn ngành dựa theo cảm tính mà khơng có tìm hiểu quan tâm nắm bắt thơng tin ngành học Để đưa đến tình trạng chán nản việc học, bỏ học chừng, trường khơng có việc làm làm trái nghề, không đam mê với công việc Đứng trước thực tế cấp, ban ngành có quan tâm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận thông tin thi tuyển nhiều hình thức khác như: Đưa thơng tin tuyển sinh lên phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức hoạt động tư vấn giải đáp thắc mắc cho học sinh, nhiều trường đại học cử cán trường phổ thông để tư vấn cho em học sinh Tuy nhiên nhiều yếu tố khác mà số hoạt động phổ biến với học sinh thành phố vùng sâu vùng xa chưa biết rộng rãi Thậm chí nhiều bạn mơ hồ thơng tin mà biết qua sách tư vấn chọn trường chọn ngành cách khái quát Có thể thấy việc chọn ngành học trường đại học nhiều bất cập, nhóm chúng tơi mong nghiên cứu tìm hiểu rõ thực trạng vấn đề đưa đề xuất để góp phần khắc phục bất cập Mục tiêu đề tài Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: • Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành nghề sinh • • • • a viên Tìm hiểu nhu cầu thơng tin kiến thức sinh viên chọn ngành nghề Đưa giải pháp, kiến nghị nhầm nâng cao công tác hướng nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân tố định đến lựa chọn chuyên ngành sinh viên Trường Đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu: Sinh viên Trường Đại học Thương Mại Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu Tiến hành thu thập xử lý tài liệu từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau: giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, báo, tạp chí,… từ khái qt lý thuyết từ rút sở khoa học cho đề tài Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại b Điều tra, khảo sát phiếu hỏi Bảng câu hỏi xây dựng theo sát mục tiêu nghiên cứu đề tài, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho trình phân tích, nghiên cứu đề tài c Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý liệu cách xác làm sở cho đề tài nghiên cứu d Phân tích định tính • Tham khảo đề tài nghiên cứu có liên quan ý kiến số đối tượng để xác định biến định tính phù hợp • Thiết kế câu hỏi thích hợp để thu thập liệu e Phân tích định lượng Thực điều tra chọn mẫu Kích thước mẫu tính theo cơng thức sau: n= Trong đó: n: Cỡ mẫu N: Quy mô tổng thể : Z phân phối tương ứng với độ tin cậy e: Mức sai số mong đợi S: Giao động tổng thể Bảng câu hỏi khảo sát (Có đính kém) Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu nhân tố định định lựa chọn chuyên ngành sinh viên đại học Thương Mại có ý nghĩa quan trọng Đối với sinh viên: Việc nghiên cứu nhân tố định đến việc lựa chọn chuyên ngành sinh viên Thương Mại cho biết yếu tố, lý làm ảnh hưởng trực tiếp đến định lựa chọn chuyên ngành sinh viên từ tìm giải pháp, định hướng đắn để sinh viên đưa định đắn cho việc lựa chọn chuyên ngành Bởi thật u thích sinh viên theo đuổi hồn thành tốt nhiệm vụ mang lại hiểu tốt cho sinh viên, nhà trường toàn xã hội tránh trường hợp đáng tiếc chọn chuyên ngành bố mẹ thích, hay ảnh Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại hưởng bạn bè để theo học bỏ chừng thi lại cảm thấy khơng phù hợp tệ theo học đến năm cuối rơi khơng phải chun ngành u thích nên từ bỏ khơng theo học hay học xong khơng thể xin việc khơng phải chun ngành u thích tất nhiên khơng có kinh nghiệm đam mê để làm mà lại làm cơng việc nói khơng liên quan đến chuyên ngành theo học Như để tránh trường hợp đâng tiếc xảy việc tìm hiểu định ảnh hưởng đến việc lựa chọn chuyên ngành đưa giải pháp, định hướng đắn cho sinh viên vô cần thiết quan trọng để sinh viên chọn chun ngành mà u thích Đối với thực tế: Hiện có nhiều bạn trẻ sau học xong trung học phổ thông thời điểm bạn bước sang cánh cửa với điều lạ việc chọn ngành học công việc phù hợp với khả năng, lực, sở thích vấn đề mà bạn phải trải qua việc góp phần cơng sức nhỏ bé nghiên cứu nhân tố định đến việc lựa chọn chuyên ngành sinh viên góp phần cơng sức cho nghiên cứu giáo dục nước ta nay, biết tình hình chung sinh viên Việt Nam từ định hướng, nâng cao kiến thức hiểu biết ngành nghề đào tạo trường từ đáp ứng tốc độ phát triển giáo dục giới Điển hình năm vừa qua thơng qua việc nghiên cứu cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chuyên ngành học sinh, sinh viên nắm nhu cầu mong muốn em trường có định hướng chọn ngành nghề cách phù hợp ngồi ghế nhà trường kết quả hai năm qua tỉ lệ sĩ tử đăng ký thi đại học giảm đáng kể so với năm trước thay vào em đăng ký vào trường đào tạo nghề để mong muốn có cơng việc ổn định Thơng qua thấy tư tưởng có đường đại học dẫn ta đến thành công khơng phù hợp với tình hình Việt Nam ta lúc tình trang “ thừa thầy, thiếu thợ” việc lựa chọn học trường nghề phù hợp với lực thân giúp nước ta khỏi tình trang “ thừa thầy, thiếu thợ” mà giúp nước ta giải vấn đề cấp bách giải vấn đề việc làm sinh viên sau trường Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại Như : Việc nghiên cứu nhân tố định đến lựa chon chuyên ngành sinh viên vô quan không với sinh viên mà với thực tế nước ta I CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cơ sở lý thuyết D.W.Chapman đề nghị mơ hình tổng qt việc lựa chọn trường đại học học sinh Dựa vào kết thống kê mơ tả, ơng cho thấy có nhóm yếu tố ảnh hưởng nhiều đến định chọn trường đại học học sinh Thứ đặc điểm gia đình cá nhân học sinh Thứ hai số yếu tố bên ảnh hưởng cụ thể cá nhân ảnh hưởng, đặc điểm cố định trường đại Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại học nỗ lực giao tiếp trường đại học với học sinh Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu khác sử dụng kết nghiên cứu D.W Chapman phát triển mơ hình khác để nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn trường đại học học sinh: Yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến định học sinh Theo D.W.Chapman, việc lựa chọn trƣờng đại học, học sinh bị tác động mạnh mẽ thuyết phục, khuyên nhủ bạn bè gia đình họ Sự ảnh hƣởng cá nhân đến học sinh đƣợc thực theo cách sau: (1) Ý kiến họ ảnh hƣởng đến mong đợi trƣờng đại học cụ thể nhƣ (2) Họ khuyên trực tiếp nơi mà học sinh nên tham dự thi (3) Trong trƣờng hợp bạn thân, nơi mà bạn thân dự thi ảnh hƣởng đến định chọn trƣờng học sinh Theo Hossler Gallagher lần khẳng định ảnh hưởng mạnh mẽ bố mẹ, ảnh hưởng bạn bè ảnh hưởng mạnh đến định chọn trường học sinh Bên cạnh đó, Hossler Gallagher cho ngồi bố mẹ, anh chị bạn bè, cá nhân trường học có ảnh hưởng khơng nhỏ đến định chọn trường học sinh Xét điều kiện giáo dục Việt Nam, cá nhân có ảnh hưởng lớn đến định chọn trường học sinh thầy học sinh Do vậy, gia đình, bố mẹ, anh chị, bạn thân thầy cô phổ thơng nhân tố ảnh hưởng đến định học sinh Yếu tố đặc điểm trường đại học Trong nghiên cứu mình, D.W.Chapman cho yếu tố cố định trường đại học học phí, vị trí địa lý, sách hỗ trợ chi phí hay mơi trường ký túc xá có ảnh hưởng đến định chọn trường học sinh M.J Burns cộng bổ sung thêm số M.J Burns cộng bổ sung thêm số yếu tố đặc điểm trường đại học có ảnh hưởng đến định chọn trường học sinh Cụ thể hơn, yếu tố học bổng, an toàn điều kiện ký túc xá, chất lượng sinh viên trường, mức độ tiếng uy tín trường, tỉ lệ chọi đầu vào, điểm chuẩn trường mức độ hấp dẫn nghành học yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường học sinh Yếu tố thân cá nhân học sinh Nhóm Page Trường Đại học Thương Mại D.W.Chapman cho yếu tố tự thân cá nhân học sinh nhóm yếu tố ảnh hưởng lớn đến định chọn trường thân họ Trong yếu tố đó, yếu tố lực sở thích thân học sinh hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến định chọn trường đại học rõ Yếu tố hội học tập cao tương lai D.W.Chpman Cabrera La Nasa khảo sát ảnh hưởng mong đợi học tập tương lai đến định chọn trường học sinh 5.Yếu tố hội việc làm tương lai Theo Cabrera La Nasa, mong đợi việc học tập tương lai mong đợi công việc tương lai yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường học sinh S.G.Wadhburn cộng cho sẵn sàng thân cho công việc hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường học sinh Yếu tố đặc trưng giới tính học sinh Mơ hình nghiên cứu Ruth E Kallio cho thấy giới tính có tác động đến định chọn trường Mức độ tác động nhóm yếu tố trực tiếp bị ảnh hưởng không nhỏ đặc trưng giới tính học sinh Ruth E Kallio cho giới tính khác có mức độ tác động gián tiếp khác lên định lựa chọn trường đại học học sinh II Ngành học hành vi chọn ngành Ngành Ngành tập hợp nghề, ngành nghề có đối tượng cơng việc, yêu cầu người lao động giống có chung mục đích hoạt động Ví dụ: – Trong ngành Y có nghề bác sĩ, nghề y tá, nghề hộ lý…Những nghề có yêu cầu chung người lao động khỏe mạnh, giàu tình thương, giỏi quan sát, tư logic, phán đốn…và hướng tới mục đích phòng bệnh, chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ cho người dân – Ngành cơng nghệ thơng tin có nghề lập trình viên, thiết kế WEB, kỹ thuật viên… Những nghề yêu cầu người lao động khỏe mạnh, ưa hoạt Nhóm Page 10 Trường Đại học Thương Mại số 44.7% lại thuộc vào ngành khơng quan trọng giới tính nhiều ví dụ như: quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, marketing, thương mại điện tử, Có thể nói việc lựa chọn ngành học bị ảnh hưởng giới tính có từ nhiều năm nay, nên giới trẻ ý thức sâu sắc vấn đề Và hầu hết người cho biết họ phải cân nhắc kỹ trước đưa định chọn ngành theo học Các yếu tố ảnh hưởng tới định chọn ngành sinh viên Biểu đồ III.2 thể yếu tố ảnh hưởng tới định chọn ngành sinh viên Trong thời đại trình độ lao động ngày nâng cao nay, việc cạnh tranh phát triển thân việc vô quan trọng, với người có mong muốn có cơng việc tốt tương lai Chính dựa dẫm nhiều vào cấp trước nên việc lựa chọn ngành học để đầu tư thân vào điều quan trọng Và hết, thân bạn người biết bạn: muốn gì? cần gì? Và làm gì? Nhóm Page 20 Trường Đại học Thương Mại Theo khảo sát Đại học Thương Mại, có tới 65.30% nói tự thân người định ngành học cho Điều cho thấy sinh viên Đại học Thương mại có ý thức với thân Với sinh viên kinh tế, việc xác định chuẩn xác chuyên ngành học điều quan trọng Xác định ngành học, họ biết học nên đầu tư vào kiến thức từ phát triển thân cách nhanh Từ thấy sinh viên Đại học thương mại có ý thức trách nhiệm với thân Bên cạnh có 16.04% bị ảnh hưởng gia đình, việc đảm bảo cơng việc ổn định sau trường hay có quan hệ quen biết họ hàng, gia đình Con số 12% bị ảnh hưởng nhà trường danh tiếng, môi trường học tập hay điểm đầu vào trường Đại học Thương mại Và số 6.66% ảnh hưởng xã hội chủ yếu nhu cầu lao động xã hội Ảnh hưởng yếu tố nhà trường Biểu đồ III.3 thể ảnh hưởng yếu tố nhà trường tới định chọn ngành sinh viên Sự ảnh hưởng yếu tố nhà trường đến việc chọn ngành sinh viên gồm yếu tố: Thời gian học, Danh tiếng, Điểm đầu vào, Học phí, Vị trí địa lí, Chính sách hộ trợ Số lượng kết thu thập trình nghiên cứu sau: Yếu tố Thời gian học nhà trường có: 55 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 36,67% Yếu tố Danh tiếng nhà trường có: 66 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 44% Yếu tố Điểm đầu vào nhà trường có 85 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 56,67% Yếu tố Học phí nhà trường có 36 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 24% Yếu tố Vị trí địa lý nhà trường có 13 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 8,67% Nhóm Page 21 Trường Đại học Thương Mại Yếu tố Chính sách hỗ trợ nhà trường có 14 lựa chọn tương ứng với tỉ lệ 9,30% Nhìn vào biểu đồ thể số liệu ta thấy yếu tố nhà trường ảnh hưởng đến định chọn ngành sinh viên : Yếu tố Điểm đầu vào lựa chọn có số lượng nhiều nhất: 85( chiếm 56,67%) , sau với số lượng thấp có yếu tố Danh tiếng: 66 (chiếm 44%), Yếu tố Thời gian học 55( chiếm 36,67%), Yếu tố Học phí:36 (chiếm 24%), có số lượng lựa chọn thấp Yếu tố Chính sách hộ trợ: 14 (chiếm 9,30%) Qua số lượng thể biểu đồ thu thập trình nghiên cứu ta thấy: Phần lớn sinh viên tìm hiểu Điểm đầu vào trường mà có ý định theo học Vì yếu tố định sinh viên có theo học ngành trường mà mong muốn hay không Theo sau yếu tố Điểm đầu vào, Yếu tố Danh tiếng: Một trường Đại học có danh tiếng tốt chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên sinh viên chăn ảnh hưởng lớn đến định sinh viên Yếu tố thời gian học (chiếm 36,67%) , phần lớn sinh viên lựa chọn trường học có thời gian đào tạo mức trung bình năm Những yếu tố lại như: Học phí, Chính sách hỗ trợ, Vị trí địa lí ảnh hưởng đến định chọn ngành sinh viên Điều cho thấy sinh viên thường trọng nhiều đến uy tín, chất lượng, cách thức thời gian nhà trường mà dự định theo học Ảnh hưởng yếu tố khác Biểu đồ III.4 thể ảnh hưởng yếu tố khác tới định chọn ngành sinh viên Nhìn vào biểu đồ ta thấy ngồi yếu tố như: nhà trường, xã hội, gia đình,… yếu tố như: nhu cầu việc làm, tiềm thu nhập, hội thăng tiến, linh hoạt chọn nghề mối quan hệ định lớn đến định chọn ngành nghề sinh viên Cụ thể thông qua biểu đồ ta thấy Nhóm Page 22 Trường Đại học Thương Mại yếu tố quan trọng định không nhỏ đến định chọn ngành sinh viên nhu cầu việc làm muốn có cơng việc ổn định lâu dài phù hợp với thân Thứ hai tiềm thu nhập Có nói thời đại ngày đồng tiền có sức mạnh to lớn kỳ vọng mức lương cao yếu tố quan trọng việc lưa chọn chuyên ngành sinh viên Chẳng hạn người muốn làm giàu khơng thể chọn ngành giáo viên để chở thành tỉ phú hay triệu phú công việc cố định mang tính chất gò bó khơng thích hợp với người thích mạo hiểm hay muốn làm giàu nhanh chóng Khi làm khơng mong muốn lương nhu cầu việc làm mà việc linh hoạt chọn nghề điều mà mong muốn chẳng muốn làm việc mà khơng u thích hay làm việc mà linh hoạt chọn ngành nghề điều nhiều người quan tâm Tiếp đến làm để giúp người dần hồn thiện khơng kỹ mà tâm hồn, đạo đức nơi làm việc mong muốn có nhiều mối quan hệ có hội thăng tiến tương lai Đi làm có ước mơ hồi bão riêng cho thân mà yếu tố nêu điều mà tất mong muốn công việc tương lai sau Qua cho ta thấy có nhiều yếu tố định chi phối đên định lựa chọn chuyên ngành sinh viên nên việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp mà với khả thân vơ quan trọng Cũng thơng qua việc tìm hiểu biểu đồ ta thấy yếu tố yếu tố chính, sinh viên quan tâm nhất, yếu tố yếu tố sinh viên quan tâm chọn ngành từ tìm giải pháp, cách khắc phục định hướng cho sinh viên việc chọn ngành nghề sau Cách thức tìm hiểu chuyên ngành sinh viên Nhóm Page 23 Trường Đại học Thương Mại Biểu đồ III.5 thể cách thức tìm hiểu chuyên ngành sinh viên Mỗi năm có đợt tuyển sinh đại học,các em học sinh cuối cấp phải định hướng thân nào? Việc đa số học sinh thực tìm hiểu ngành thân muốn học Nghiên cứu cho thấy có hướng để tìm hiểu ngành thơng qua hoạt động hướng nghiệp, người tư vấn, qua tivi-internet, tìm hiểu website trường.Tổng hợp 150 ý kiến từ khảo sát thực tế nhóm cho thấy 81 ý kiến chịu ảnh hưởng qua tivi-Internet (54%), 40 ý kiến nói chịu ảnh hưởng từ người tư vấn (26,6%), 20 ý kiến chịu ảnh hưởng hoạt động hướng nghiệp (13,3%),số lại (9 ý kiến) chủ động tìm hiểu website trường (6%) Kết thu sát với thực tiễn từ gần đến xa Gần học sinh liên tục tiếp xúc bỏ nhiều thời gian với mạng internet, tiếp đến người thần (bố, mẹ, anh, chị,…) mà tỉ lệ chiếm đa số so với yếu tố (xa) lại hoạt động hướng nghiệp (mỗi năm tổ chức với tần suất ít) tìm hiểu website trường (với số liệu tổng quát) Những khó khăn chọn ngành Biểu đồ III.6 thể khó khăn lựa chọn chuyên ngành Nhóm Page 24 Trường Đại học Thương Mại sinh viên Sau khảo sát thể biểu đồ cho thấy lựa chọn chuyên ngành sinh viên gặp vài khó khăn sau: thiếu thơng tin ngành; chưa hiểu rõ thân; áp lực gia đình, xã hội; khơng có nhiều khó khăn Qua biểu đồ, thấy với yếu tố khác ảnh hưởng khác Nhóm khảo sát 150 phiếu tương đương với 150 người đưa nhận xét: • Thiếu thơng tin ngành: với yếu tố có 46 phiếu chọn cho khó khăn việc chọn ngành Nhìn biểu đồ ta thấy yếu tố chiếm 30.67% • Chưa hiểu rõ thân: yếu tố nhiều người chọn với 60 phiếu chiếm tỷ lệ nhiều 40% Dựa biểu đồ ta có thấy sinh viên ĐHTM gặp khó khăn việc chọn ngành khơng hiểu rõ thân muốn để lựa chọn ngành cho phù hợp • Áp lực gia đình, xã hội: yếu tố chiếm tỷ lệ 10% với 15 phiếu chọn Đây yếu tố lựa chọn • Khơng có nhiều khó khăn: với yếu tố chiếm tỷ lệ 19.33% 29 người lựa chọn Trên nhận xét qua biểu đồ khảo sát nhóm Qua thể đồ nhóm nhận thấy với yếu tố cho ảnh hưởng khác theo phiếu chọn tỷ lệ Và với yếu tố nhóm mong muốn bạn sinh viên lựa chọn ngành để hối hận định chọn ngành thân Ảnh hưởng hội tìm kiếm việc làm tới định chọn ngành Nhóm Page 25 Trường Đại học Thương Mại Biểu đồ III.7 thể ảnh hưởng hội tìm kiếm việc làm tới định chọn ngành Cơ hội tìm việc làm khả xin việc sau tốt nghiệp gồm có lựa chọn sau đây: Chắc chắn, Không chắn, Không thể Tổng số lượng kết nghiên cứu 150 tương ứng với tỉ lệ 100% lựa chọn - Khả xin việc sau tốt nghiệp chắn: gồm có 32/150 lựa chọn, tương ứng với tỉ lệ 21,30% - Khả xin việc sau tốt nghiệp không chắn: gồm có 104/150 lựa chọn, tương ứng với tỉ lệ 69,30% - Khả xin việc sau tốt nghiệp khơng thể: gồm có 14/150 lựa chọn, tương ứng với tỉ lệ 9,40% Nhìn vào biểu đồ thể số liệu ta thấy lựa chọn khả xin việc sau tốt nghiệp kết “Khơng chắn” có số lượng lớn nhất: 104 (chiếm 69,30%), kết “Chắc chắn” có số lượng hơn: 32 (chiếm 21,30%) kết “Khơng thể” có số lượng nhất: 14 ( chiếm 9,40%) Nhóm Page 26 Trường Đại học Thương Mại Qua số lượng thể biểu đồ thu thập trình nghiên cứu, ta thấy phần lớn sinh viên lựa chọn kết “Không chắn” hỏi Khả xin việc sau tốt nghiệp thân Trong trình học ngành lựa chọn, sinh viên mơ hồ, khó xác định hội việc làm ngành theo học Kết “Chắc chắn” thuộc bạn sinh viên: xác định rõ đảm bảo có cơng việc sau tốt nghiệp (phần lớn có từ gia đình, người thân mối quan hệ có q trình học tập) Kết “Không thể” thuộc bạn sinh viên tự ti kiến thức, thân hội việc làm mình, họ gần khơng có kế hoạch hay mục tiêu rõ ràng ngành theo học công việc sau Mức độ hài lòng sinh viên chuyên ngành theo học Biểu đồ III.8 thể mức độ hài lòng sinh viên chuyên ngành theo học Thực khảo sát mẫu nhỏ 150 bạn học sinh học đại học thời gian mức độ hài lòng theo thang: hài lòng, hài lòng, bình thường, khơng hài lòng Có 68 ý kiến cho bình thường (chiếm 45,4%), 64 ý kiến nói hài lòng ( chiếm 42,6%), hài lòng khơng hài lòng có chung số lượng ý kiến ( chiếm 6%) Nhóm Page 27 Trường Đại học Thương Mại Bình thường hài lòng chiếm tỉ lệ cao nằm điểm an toàn, hài lòng khơng hài lòng lại thấp điều cho thấy niềm tin sinh viên ngành theo học không tự tin trường kịp xu hướng ngành nghề hay không không bi quan lo sợ khơng có việc làm trường Bên cạnh mức độ hài lòng bị ảnh hưởng môi trường giáo dục học, với kiến thức áp dụng vào thực tế, giúp thân học sinh đột phá thân khả sáng tạo, xác định rõ khả thân để tìm cơng việc phù hợp Ngược lại, môi trường giáo dục không chất lượng làm giảm hài lòng.Từ cho thấy hệ đào tạo giáo dục Đại Học Thương Mại môi trường tốt đáng để bạn học sinh hướng đến theo học CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ I Giải pháp Yếu tố trường đại học -Các trường Đại học trước kì tuyền sinh cần chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cố vấn, sinh viên …để tư vấn hướng nghiệp cho bạn học sinh cần tìm hiểu , có ý định mong muốn vào trường ngành định theo học - Tổ chức chương trình, buổi tư vấn nhà trường, chương trình đào tạo, giảo viên giảng dạy, chất lượng sinh viên,… - Tổ chức chương trình học thử ví dụ : “Một ngày làm sinh viên trường Đại Học Thương Mại” để bạn học sinh trải nghiệm, hiểu rõ môi trường, cách dạy học trường Đại học,… Yếu tố cá nhân - Mỗi bạn học sinh cần chủ động tìm hiểu ngành mà muốn lựa chọn theo học.Xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng cho ngành đó, vạch ưu nhược điểm chọn ngành ngành - Tìm hiểu nhiều phương diện: Internet, gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội, … - Xác định rõ sở thích, đam mê, điểm mạnh, điểm yếu thận Bên cạnh cần cân nhắc kĩ đến lời khuyên người- người hiểu : bố mẹ, thầy cơ, bạn bè, …dành cho Nhóm Page 28 Trường Đại học Thương Mại - Thường xuyên tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp để thân hiểu rõ nhiều ngành nghề, nhiều trường với cách đào tạo riêng Yếu tố gia đình, người thân - Gia đình, người thân nên dành quan tâm đặc biệt với bạn học sinh trình chọn ngành nghề - Tìm hiểu sở thích, đam mê, điểm mạnh ,điểm yếu để đưa lời khuyên tốt - Tìm hiểu thêm yếu tố bên : Các trường Đại học, Nhu cầu xã hội, Các điều kiện không gian, thời gian,…để tư vấn, tránh tình trạng bạn trẻ chọn ngành, nghề, chọn trường theo sở thích, cảm tính thời - Giúp đỡ, đồng hành bạn trẻ thời gian khó khăn việc chọn ngành nghề nhiều thông tin, ý kiến ,quá nhiều lựa chọn,…tránh tình trạng ép buộc, cho theo định hướng bố mẹ mà khơng có đồng tình chịnh bạn trẻ theo học ngành Yếu tố xã hội - Xã hội quan tâm đến bạn trẻ trình chọn ngành nghề, chọn trường Bằng cách tổ chức nhiều hoạt động, chương trình xoay quanh chủ đề để bạn trẻ chọn ngành nghề cho riêng - Tuyên truyền qua báo đài, truyền hình, internet,…về cách thức để tìm hiểu, thơng tin cần thiết hữu để sinh viên trang bị cho thân kiến thức chọn ngành nghề cách tốt - Xây dựng chương trình thực tế xoay quanh vấn đề để bạn trẻ có nhìn thực tế,chân thực ngành định học, cơng việc sau có liên quan đến ngành học  Tăng cường nguồn thơng tin hướng nghiệp Ngành giáo dục nói riêng tồn xã hội nói chung, cần quan tâm nhiều đến cơng tác hướng nghiệp học đường, nhằm giúp cho học sinh có đầy đủ thơng tin trước ngã rẽ đời Các em cần giới thiệu ngành nghề khác xã hội từ năm đầu học phổ thơng, đặc biệt nghề có vị trí then chốt kinh tế quốc dân, nghề cần thiết phải phát triển Nhóm Page 29 Trường Đại học Thương Mại địa phương Người làm hướng nghiệp cần hướng dẫn phát triển hứng thú em sở phân tích đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh riêng em để từ đó, học sinh tìm nghề phù hợp với khả cá nhân thỏa mãn nhu cầu nhân lực cho tất lĩnh vực nghề nghiệp (thị trường lao động) Cá nhân cần thông tin đầy đủ yêu cầu, thỏa mãn, khó khăn ngành mà người quan tâm cách khác nhau: tham quan địa điểm môi trường lao động nghề nghiệp, nghiên cứu tài liệu có liên quan tới ngành, tạo hội để làm quen, mơ ngành nghề dự báo thành đạt lĩnh vực nghề họ tham gia vào ngành nghề  Nâng cao kỹ kiến thức chuyên môn cho cán hướng nghiệp Muốn làm tốt vấn đề nêu điều quan trọng đào tạo giáo viên chuyên hướng nghiệp, cần xếp lại đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng kiến thức hướng nghiệp, đào tạo giáo viên vừa dạy văn hóa vừa làm cơng tác hướng nghiệp Mỗi trường nên thành lập ban tư vấn Ban chịu trách nhiệm cập nhật thông tin tuyển sinh để giới thiệu cho học sinh  Phối hợp với trường đại học tổ chức giao lưu hướng nghiệp Nhà trường phải kết hợp với Đoàn, hội phụ huynh…tổ chức diễn đàn, hội nghị nhà trường vấn đề hướng nghiệp Những buổi vậy, phụ huynh biết nguyện vọng em, từ giúp em việc chọn ngành nghề Hoặc trường đại học thường tổ chức đợt giao lưu hướng nghiệp cho học sinh vùng xa Những chuyến giúp em thiếu thơng tin có nhìn đắn nhóm ngành học trường đại học nay; để em khơng lúng túng mơ hồ việc lựa chọn ngành học, cấp học phù hợp Ngồi thầy giáo mang lại cho em thông tin ngành nghề đào tạo, điều quan trọng em cần cung cấp nhìn tầm quan trọng việc học đại học - cao đẳng - trung học chuyên nghiệp; ý thức khác biệt ba bậc học xác định cấp học phù hợp với Nhóm Page 30 Trường Đại học Thương Mại II Kiến nghị Sai lầm việc chọn ngành dẫn đến hậu mà sinh viên khơng mong muốn Đó lãng phí thời gian, cơng sức, tiền bạc chí dẫn đến tình trạng sinh viên bỏ học khơng có đam mê với ngành mà thân học Do vậy, việc lựa chọn chuyên ngành quan trọng Vì vậy, nhóm chúng tơi xin phép nêu lên mộtsố kiến nghị sau: Thứ nhất, cần phải giúp học sinh trung học phổ thông tiếp cận sớm với môi trường đại học Nhà trường nên tổ chức thường xuyên lớp giới thiệu, tìm hiểu sơ lược nội dung chương trình đại học Ví dụ: bạn thích học ngành quản trị- kinh doanh- tài nhà trường giới thiệu cho bạn biết phải học môn như: quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, kinh doanh quốc tế, tài ngân hàng, để người tìm hiểu sâu cần chuẩn bị cho hành trang tương lai Nhà trường cần tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học phổ thơng Gia đình người xung quanh cần định hướng hướng đắn cho em mình, khơng nên lợi ích cá nhân bắt học ngành chúng không muốn Bản thân bạn cần phải xác định rõ mục tiêu để chọn ngành nghề sau phục vụ cho nhu cầu thân đóng góp cho xã hội Thứ hai, Bộ giáo dục cần đào tạo lực lượng tư vấn viên chuyên nghiệp, có tâm huyết với nghề, có hiểu biết tâm lí nội dung sơ lược ngành học, nắm bắt tâm tư nguyện vọng bạn học sinh để đáp ứng tốt nhu cầu thơng tin Cần phải thắt chặt quản lí, thực thường xuyên khảo sát chất lượng học tập sinh viên trường đại học Đặc biêt, cần có điều tra tổng thể chất lượng sinh viên sư phạm, đảm bảo đội ngũ giáo viên tương lai Ngoài ra, cần phải không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy giảng viên, tham khảo chương trình giảng dạy nước có giáo dục tiên tiến giới nhằm thu hút sinh viên theo học Nhóm Page 31 Trường Đại học Thương Mại Chúng mong muốn với vài kiến nghị bạn đưa lựa chọn chuyên ngành để sau hối hận định Nhóm Page 32 Trường Đại học Thương Mại KẾT LUẬN Lựa chọn chuyên ngành theo học xã hội sinh viên có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực người, làm động lực định phát triển kinh tế –xã hội Nhất thời đại ngày với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa định hướng làm gì, đâu, nào, hợp lý hay không, phù hợp điều kiện thân xã hội không vô cần thiết sinh viên Việc nghiên cứu nhân tố định lựa chọn chuyên ngành sinh viên giúp hiểu rõ thị trường lao động hiểu rõ tâm lí chọn chuyên ngành sinh viên Kết việc nghiên cứu để giúp học sinh sinh viên đưa định tương lai cách đắn phù hợp Qua điều tra khảo sát thực tế nhân tố định chọn ngành sinh viên Đại học Thương Mại kết luận đa số sinh viên lựa chọn chuyên ngành theo sở thích cá nhân, gia đình yếu tố khác ảnh hưởng phần nhỏ đến định lựa chọn sinh viên Tuy nhiên bên cạnh có nhiều sinh viên chưa hiểu rõ thân thiếu thông tin chuyên ngành lựa chọn Do nhà trường tổ chức giáo dục cần tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên xác định đường lối, mục tiêu đắn cho nghề nghiệp nội dung quan trọng chiến lược xây dựng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhóm Page 33 Trường Đại học Thương Mại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -http://en.wikipedia.org/wiki/john_L._Holland -http://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes -www.careerkey.orghttp://careerkey.blogspot.com -http://toilaai.vn/trac-nghiem/trac-nghiem-huong-nghiep-john-holland/281/co-soly-luancua-Dr-John-Holland.html -https://www.slideshare.net/anbcde5/yu-t-quyt-nh-chn-trng-htg-ca-hc-sinh-trunghc-ph-thng-trn-a-bn-tnh-tin-giang http://wiki.commres.org/pds/AjouWebResearchquestionnaire/A%20Model%20of %20Student%20College%20Choice.pdf Nhóm Page 34 ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân tố định đến lựa chọn chuyên ngành sinh viên Trường Đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu: Sinh viên Trường Đại học Thương Mại Phương pháp nghiên cứu. .. nghĩa đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu nhân tố định định lựa chọn chuyên ngành sinh viên đại học Thương Mại có ý nghĩa quan trọng Đối với sinh viên: Việc nghiên cứu nhân tố định đến việc lựa chọn. .. lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố định đến lựa chọn chuyên ngành sinh viên trường Đại học Thương Mại” làm báo cáo khoa học nhằm mục đích tìm hiểu xem nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Môn Phương Pháp Nghiên Cứu đề tài: “Nghiên cứu nhân tố quyết định lựa chọn chuyên ngành của sinh viên đại học Thương Mại”, Báo Cáo Môn Phương Pháp Nghiên Cứu đề tài: “Nghiên cứu nhân tố quyết định lựa chọn chuyên ngành của sinh viên đại học Thương Mại”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay