BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC đưa TRẺ mầm NON đến TRƯỜNG ĐÚNG độ TUỔI TRÊN địa bàn HUYỆN KIẾN THỤY

53 4 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:55

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC ĐƯA TRẺ MẦM NON ĐẾN TRƯỜNG ĐÚNG ĐỘ TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Định hướng đề xuất biện pháp Giai đoạn 2015 - 2020, GD&ĐT huyện Kiến Thụy trọng phát triển chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên ngành theo hướng chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng cấu, nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi Quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, Kiến Thụy trở thành trung tâm giáo dục có chất lượng cao thành phố Hải Phòng Đối với bậc học mầm non, mục tiêu xác định cụ thể theo hướng đổi toàn diện: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán QLGD có đủ phẩm chất, lực chuyên môn lực quản lý nhằm thực tốt nhiệm vụ đổi GDMN Thứ hai, đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trường, lớp hợp lý cấu (giữa cấp học, hệ thống giáo dục cơng lập giáo dục ngồi cơng lập), đảm bảo đầy đủ tiêu chí CSVC, trang thiết bị dạy học đại đáp ứng yêu cầu dạy học đổi phương pháp dạy học nhà trường, phục vụ nhu cầu học tập nhân dân Thứ ba, tăng cường ủng hộ cấp quyền địa phương, nâng cao nhận thức người dân vai trò GDMN, thúc đẩy công tác XHH giáo dục nhà trường - Nguyên tắc xây dựng biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội, GD&ĐT địa phương, thực tiễn hoạt động trường MN Trong thực tiễn, xã hội đại tác động mạnh mẽ phát triển giáo dục nói chung nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi nói riêng Những biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi thực tế có nhiều nội dung thực tốt cần phát huy Nhiều nội dung hạn chế cần đổi mới, hoàn thiện Đây yếu tố từ thực tiễn đòi hỏi biện pháp cho cơng tác phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi giai đoạn Việc đề triển khai biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi đòi hỏi quan, tổ chức, trường mầm non cán chuyên trách phải hiểu thấu đáo, tính toán đầy đủ điều kiện người, CSVC, ngân sách nhà nước, thời gian, từ đề biện pháp vừa có sở khoa học, vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với quy luật xu phát triển chung - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Tính khả thi yếu tố quan trọng để đánh giá tính hiệu biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi đưa Để đảm bảo tính khả thi đòi hỏi sáng tạo không ngừng cán chuyên trách, giúp cho việc áp dụng biện pháp vào thực tiễn cách thuận lợi, có hiệu thiết thực Các biện pháp đề xuất cần dựa sở chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, phát huy ưu điểm sẵn có, khắc phục hạn chế, tồn công tác phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Tính khả thi yêu cầu biện pháp nâng cao phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi phải xây dựng theo quy trình khoa học, đảm bảo xác, phù hợp đối tượng, điều kiện thực tế địa phương để chắn thực thực thành công - Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Nguyên tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phù hợp, triển khai thực đồng bộ, đem lại hiệu thiết thực việc nâng cao nhận thức cấp, ngành tầm quan trọng việc phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường MN nói riêng góp phần phát triển bền vững kinh tế - văn hóa xã hội địa phương đất nước nói chung giai đoạn - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Nguyên tắc khơng đòi hỏi biện pháp nâng cao hiệu huy động các, phải xây dựng hệ thống tri thức sâu rộng, tổng kết q trình phát triển lí luận, mà phải nhận thức quy luật khách quan tự nhiên, xã hội, nghiên cứu quy luật sử dụng cho hoạt động thực tiễn phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi đảm bảo tính khoa học thể đảm bảo tính kế hoạch hoạt động huy động Kế hoạch thể chiến lược, sách lược phát triển thực hành động Nó định rõ theo thời gian mục tiêu cần đạt biện pháp thực Thực nguyên tắc tăng cường tính chủ động q trình điều hành thực nhiệm vụ chủ thể khách thể huy động, giảm bớt độ bất định trình hoạt động tạo khả thực công việc cách kinh tế Công tác phối hợp mà không đảm bảo tính kế hoạch khơng khoa học hiệu phối hợp hạn chế - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển Về mặt lí luận, đổi khơng phải xóa bỏ hồn tồn cũ để xây dựng mới, độc lập khác biệt với cũ Không thể phủ nhận thành công công tác phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi thời gian qua Chính vậy, biện pháp phối hợp cần xây dựng sở kế thừa điểm mạnh, khắc phục điểm yếu biện pháp thực hiện, tận dụng tối đa việc kết hợp biện pháp cũ áp dụng có hiệu với biện pháp có tính đột phá - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống Các biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi phải tạo đồng bộ, quán, tránh chồng chéo tổ chức thực Việc thực giải pháp phát huy tính hệ thống, đảm bảo thực có hiệu mục tiêu đề Mỗi biện pháp mắt xích chuỗi hệ thống, có mối quan hệ hỗ trợ để tạo nên tính đồng hiệu cho cơng tác nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Nếu biện pháp xem nhẹ tính hiệu biện pháp giảm không đạt mục tiêu đề - Các biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi - Mục tiêu biện pháp (1) Giúp LLCĐ nhận thức đắn ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi; đồng thời ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công tác này; (2) Giúp trường mầm non chủ động việc xây dựng kế hoạch hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi từ đầu năm học; (3) Giúp GVMN cán nhân viên trường nhận thức trách nhiệm khơng ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn - Nội dung biện pháp Quán triệt đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Nâng cao nhận thức cho toàn xã hội vấn đề có liên quan đến cơng tác phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Nâng cao nhận thức cho tồn xã hội cần thiết thực cơng tác phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Nâng cao nhận thức cho toàn thể xã hội cách thức thực phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi - Cách thức thực biện pháp Nhà trường cần tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, quyền xã, thị trấn mặt hoạt động giáo dục, thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ giáo viên, để giáo viên có biện pháp quản chế, có kế hoạch điều chỉnh nhận thức, tình cảm, trẻ Thực đúng, đủ, tốt quy chế chuyên môn ngày trẻ, quan tâm, gần gũi, thân thiện với trẻ, chịu trách nhiệm hoàn toàn trẻ thời gian trẻ trường Phân công nhiệm vụ cho thành viên nhà trường có trách nhiệm, biện pháp cụ thể, tuyên truyền vận động để quyền địa phương, ban ngành đoàn thể nhận thức giáo dục, tổ chức tốt hội nghị cán viên chức, thắt chặt mối quan hệ thành viên, tổ chức xã hội công tác giáo dục Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh, phân công giáo viên phụ trách theo dõi khối, xóm, thơn để quản lý học sinh, luôn tạo môi trường nhà trường gần gũi thân thiết với trẻ Thực tốt việc miễn giảm khoản đóng góp học sinh có hồn cảnh khó khăn, em gia đình sách Gia đình tế bào xã hội, gia đình tốt xã hội tốt, tương lai xã hội gia đình trơng chờ vào trưởng 10 ĐT Mức độ cần thiết T T Biện pháp Rất CT S L % B Cần Ít cần Không thiết thiết S L % S L % Th ứ bậc CT S L % thưởng hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Kết nghiên cứu thu bảng cho thấy: Các biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đánh giá mức cần thiết với điểm 39 trung bình dao động khoảng 3,73 - 3,79 Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính cần thiết tương đối cao Xét theo biện pháp cụ thể nhận thấy: - Biệp pháp “Huy động nguồn lực cộng đồng để thực hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” đánh giá có mức độ cần thiết cao với ĐTB 3.79 - Đứng vị trí thứ hai biện pháp “Tiến hành kiểm tra, đánh giá cách thường xuyên trình phối hợp LLCĐ hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.73 - Đứng vị trí thứ ba biện pháp “Phát huy vai trò chủ đạo Phòng GD&ĐT q trình phối hợp LLCĐ đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.63 - Đứng vị trí thứ tư biện pháp “Tăng cường đạo cấp quyền, ngành giáo dục với hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.60 40 - Cùng đứng vị trí thứ năm hai biện pháp “Nâng cao nhận thức cho LLCĐ ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” “ Xây dựng chế phối hợp LLCĐ việc đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.54 - Đứng vị trí thứ sáu biện pháp “Thực tốt công tác thi đua khen thưởng hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.40 - khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Kết nghiên cứu thu thể bảng 3.3 sau: Đánh giá tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng T Biện pháp Mức độ khả thi T 41 ĐT Th B ứ bậc Rất KT Khả thi BT S S L % S L % L Khôn g KT % S L % Nâng cao nhận thức cho LLCĐ ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ MN đến 44 55 44 55 0.0 0 0.0 0 3.4 3.4 4.5 trường độ tuổi Tăng 42 4.5 cường đạo cấp quyền, ngành giáo dục với hoạt Xây dựng 42 50 0 3.3 động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi chế phối hợp LLCĐ việc đưa trẻ 43 7.7 MN đến trường độ tuổi Phát huy vai trò chủ đạo Trường MN trình phối hợp 57 38 Huy động 73 21 nguồn 1 LLCĐ đưa trẻ MN đến 3.8 5.8 0 3.5 3.6 trường độ tuổi lực cộng 44 đồng để thực hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Tiến hành 63 30 kiểm tra, đánh giá cách thường xuyên trình phối hợp LLCĐ hoạt động đưa trẻ MN 45 5.8 0 3.5 đến trường độ tuổi Thực tốt công tác thi đua khen thưởng hoạt 30 51 động đưa trẻ 17 0 3.1 MN đến trường độ tuổi Qua kết nghiên cứu thu bảng nhận thấy rằng, biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi 46 địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đánh giá mức “ Rất khả thi” với điểm trung bình dao động khoảng 3,13 đến 3,67 Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính khả thi tương đối cao Xét theo biện pháp cụ thể nhận thấy: - Biệp pháp “Huy động nguồn lực cộng đồng để thực hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” đánh giá có tính khả thi cao với ĐTB 3.67 - Đứng vị trí thứ hai biện pháp “Tiến hành kiểm tra, đánh giá cách thường xuyên trình phối hợp LLCĐ hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.58 - Đứng vị trí thứ ba biện pháp “Phát huy vai trò chủ đạo Phòng GD&ĐT q trình phối hợp LLCĐ đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.54 - Cùng đứng vị trí thứ tư biện pháp “Tăng cường đạo cấp quyền, ngành giáo dục với hoạt 47 động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” “ Nâng cao nhận thức cho LLCĐ ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.44 - Đứng vị trí thứ năm biện pháp “Xây dựng chế phối hợp LLCĐ việc đưa trẻ MN đến trường độ tuổi” với ĐTB 3.35 Từ kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp, chúng tơi tiến hành phân tích tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 48 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp TT Đánh giá Đánh giá tính cần tính khả thiết thi Nội dung ĐT TB B ĐT TB B Nâng cao nhận thức cho LLCĐ ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ MN đến 3.54 4.5 3.44 4.5 trường độ tuổi Tăng cường đạo cấp quyền, ngành giáo dục với hoạt động đưa trẻ MN đến 3.60 3.44 4.5 4.5 3.35 trường độ tuổi Xây dựng chế phối hợp LLCĐ việc đưa trẻ MN đến 3.54 trường độ tuổi 49 Phát huy vai trò chủ đạo Trường MN trình phối 3.63 3.54 đồng để thực hoạt động đưa 3.79 3.67 3.58 3.13 hợp LLCĐ đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Huy động nguồn lực cộng trẻ MN đến trường độ tuổi Tiến hành kiểm tra, đánh giá cách thường xuyên trình phối hợp LLCĐ hoạt động 3.73 đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Thực tốt công tác thi đua khen thưởng hoạt động đưa 3.40 trẻ MN đến trường độ tuổi Theo công thức hệ số tương quan thứ bậc Spiecman: r = – 6.∑D2/N (N2-1), ta có hệ số tương quan r = + 0,56 cho phép kết 50 luận mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp tương quan thuận Có nghĩa mức độ cần thiết mức độ khả thi phù hợp Điều cho thấy biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng khẳng định tính cần thiết tính khả thi Kết luận Dựa kết nghiên cứu lí luận thực tiễn đề tài, đồng thời đảm bảo nguyên tắc: Đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương; Đảm bảo tính khả thi; Đảm bảo tính hiệu quả; Đảm bảo tính khoa học; Đảm bảo tính kế thừa phát triển; Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, tác giả đề xuất 07 biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Đó là: 51 Biện pháp Nâng cao nhận thức cho LLCĐ ý nghĩa việc tham gia hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Biện pháp Tăng cường đạo cấp quyền, ngành giáo dục với hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Biện pháp Xây dựng chế phối hợp LLCĐ việc đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Biện pháp Phát huy vai trò chủ đạo Trường MN trình phối hợp LLCĐ đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Biện pháp Huy động nguồn lực cộng đồng để thực hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Biện pháp Tiến hành kiểm tra, đánh giá cách thường xuyên trình phối hợp LLCĐ hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi 52 Biện pháp Thực tốt công tác thi đua khen thưởng hoạt động đưa trẻ MN đến trường độ tuổi Kết khảo nghiệm thu cho thấy biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng mà chúng tơi đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi 53 ... tác phối hợp lực lượng cộng đồng hoạt động đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi - Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng hoạt động đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi huyện. .. tác phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Phát huy vai trò Trường mầm non phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi - Cách thức thực biện. .. tác phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi Nâng cao nhận thức cho toàn thể xã hội cách thức thực phối hợp lực lượng cộng đồng việc đưa trẻ mầm non đến trường độ tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC đưa TRẺ mầm NON đến TRƯỜNG ĐÚNG độ TUỔI TRÊN địa bàn HUYỆN KIẾN THỤY , BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC đưa TRẺ mầm NON đến TRƯỜNG ĐÚNG độ TUỔI TRÊN địa bàn HUYỆN KIẾN THỤY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay