CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn THEO HƯỚNG TIẾP cận GIÁ TRỊ CHIA sẻ và hợp tác tại TRƯỜNG THCS NGŨ lão HUYỆN THỦY NGUYÊN

58 1 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁ TRỊ CHIA SẺ VÀ HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO HUYỆN THỦY NGUYÊN - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Việc đề xuất biện pháp phải vào thực tế nhà trường, phải dựa tảng thành tích đạt để xây dựng biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn cho đảm bảo kế thừa liên tiếp phát triển Ngoài biện pháp quản lý dạy học phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện có chất lượng dạy học -Nguyên tắc đảm bảo tính đồng Nguyên tắc đòi hỏi giải pháp đề xuất phải tác động lên nhận thức lẫn hành vi thành viên tất mặt hoạt động nhà trường Các biện pháp đề xuất sở nghiên cứu lý luận quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; quản lý HĐCM; đặc điểm lao động sư phạm giáo viên THCS trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Các biện pháp đề xuất sở nghiên cứu, khảo sát thực tế HĐCM quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Các biện pháp đưa xem xét điều kiện thực hiện, phù hợp với khả thực tế nhà trường, địa phương nói chung - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa học quy trình quản lý với bước tiến hành cụ thể, xác Các biện pháp phải kiểm chứng, khảo nghiệm cách có cứ, khách quan có khả thực cao Các biện pháp áp dụng cách rộng rãi điều chỉnh để ngày hồn thiện u cầu đòi hỏi biện pháp đề xuất có khả áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý ban giám hiệu nhà trường cách thuận lợi, trở thành thực đem lai hiệu cao việc thực chức người quản lý Để đạt điều xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa học, xác với bước tiến hành cụ thể, dễ làm, dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tiễn có tính khả thi - Nội dung biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo tiếp cận giá trị chia sẻ hợp tác trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên -Mục tiêu nội dung cách thực lý hoạt động chuyên môn theo tiếp cận - Mục tiêu Nhằm tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng TTSP tích cực - Nội dung Trách nhiệm điều phải làm, phải gánh vác phải nhận lấy Ai có trách nhiệm người có vị trí định mối quan hệ xã hội, gia đình, địa phương, tập thể, tổ chức trị - xã hội, công dân nước, thành viên cộng đồng dân tộc rộng nhân loại trách, nhiệm vụ, quyền hạn mình; chấp hành tổ chức thực nghiêm túc đạo cấp Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; tơn trọng, cơng tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn giải cơng việc - Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến họp, sinh hoạt chuyên mơn, tổ chức Đảng, quyền, đồn thể Tích cực tự giác tham gia hoạt động phong trào Cần thiết: (1) Bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức tư tưởng, trị phẩm chất người giáo viên giai đoạn cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Cần có tập thể sư phạm vững mạnh chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng trị, đồn kết trí cao công việc (2) Hiệu trưởng phân công người, việc, khen thưởng GV-NV có thành tích, trách nhiệm cao công việc - Cách thực - Giác ngộ ý thức trách nhiệm cho giáo viên để họ có ý thức phấn đấu vươn lên, phấn đấu nâng cao tay nghề - Tuyên truyền, giác ngộ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, phấn đấu giáo viên phải đảng viên - Ngoài việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, giáo viên trường cần tu dưỡng hồn thiện mặt - Tham gia cơng tác xã hội hóa giáo dục, tun truyền cho xã hội học tập, toàn dân học tập, toàn xã hội xây dựng cho ngành giáo dục… - Hiệu trưởng cần: + Làm tốt công tác nâng cao nhận thức tư tưởng vai trò trách nhiệm nhà giáo lực chuyên môn, khả sư phạm, đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghề nghiệp để giáo viên hiểu ý thức việc phải thực cơng việc sống Có thể điều chỉnh số tiêu chí chuẩn cho phù hợp với thực tiễn đổi giáo dục + Đánh giá thực trạng đội ngũ với mạnh yếu, ưu điểm nhược điểm trước yêu cầu nhiệm vụ đổi giáo dục để xây dựng chiến lược nhà trường, mục tiêu kế hoạch, tổ chức nhân đội ngũ hợp lí cho việc dạy học, xây dựng điều kiện phục vụ nâng cao chất lượng + Cần động viên khuyến khích người tích cực tự học tự bồi dưỡng, làm thay đổi tư thụ động trì trệ cho đào tạo trường sư phạm đủ cho dạy lâu lên lão làng + Tổ chức thường xuyên định kì lớp học tập, bồi dưỡng chuyên đề giáo dục để đội ngũ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn, phương pháp quản lí, giáo dục hiệu giúp người nâng cao chuyên môn + Mời chuyên gia, giáo viên giỏi có kinh nghiệm hợp tác hoạt động giảng dạy bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng chuyên môn, thường xuyên cải tiến, đổi phương pháp dạy học cho đạt hiệu tốt Thứ 6: phát huy tinh thần dân chủ hoạt động nhà trường để giáo viên bàn bạc trao đổi thống hoạt động nhà trường phân công chuyên môn, chi tiêu nội bộ, qui trình quản lí dạy học, quản lí nhà trường, Giáo viên tơn trọng, đề xuất kiến nghị, tham gia kiểm tra, kiểm sốt đánh giá hoạt động cách cơng khai rõ ràng tinh thần dân chủ, theo qui chế dân chủ trường học thông hội nghị cán giáo viên định kì + Để xây dựng đội ngũ nhà giáo có nề nếp kỉ cương, tình thương, trách nhiệm khối đoàn kết thống nhất, có sức mạnh sáng tạo khắc phục khó khăn hồn thành nhiệm vụ, cần phát huy vai trò hoạt động tích cực tổ chức đồn thể nhà trường: Chi Đảng, cơng đồn, chi đồn niên, thiếu niên, cha mẹ hs + Xây dựng điều kiện làm việc giảng dạy học tập thật tốt đáp ứng với nhu cầu phục vụ đổi Càng khó khăn sáng tạo, nghĩ cách tiết kiệm để tạo sở vật chất đáp ứng yêu cầu + Kết hợp với lực lượng phối hợp chăm lo đội ngũ giáo dục, thực xã hội hóa giáo dục để có thêm nguồn lực hỗ trợ, nâng cấp giáo dục + Đẩy mạnh phong trào thi đua giáo viên (kết hợp thi đua học sinh); động viên khen chê kịp thời, khen thưởng tôn vinh xứng đáng người có thành tích, có hiệu giảng dạy tốt Cần phải xây dựng quĩ khen thưởng cho thầy trò, tránh cào giáo dục + Chọn lựa, bồi dưỡng cán chủ chốt giao nhiệm vụ bước đột phá xây dựng đội ngũ giáo viên, khâu xây dựng mục tiêu tổ chức nhân Để có đội ngũ cán quản lí tốt phải có phát bồi dưỡng, tín nhiệm, đánh giá đội ngũ gv tập thể sư phạm cấp lãnh đạo + Cán QLGD phải bồi dưỡng học tập chun mơn nghiệp vụ quản lí, vững vàng chun mơn theo Chuẩn (nên rà sốt đổi số tiêu chí Chuẩn cho phù hợp với công đổi ) Nên mở rộng tầm nhìn hiểu biết đội ngũ quản lí việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lí, tham quan học tập mơ hình giáo dục tiêu biểu điển hình ngồi nước + Đánh giá giáo viên, CBQL hàng năm diễn để xếp loại mang tính thi đua chủ yếu, có tiêu chuẩn chung chung khó phân định mức độ, thiếu xác, khách quan - Điều kiện thực Nhà trường phối hợp tốt với cấp lãnh đạo Đảng, quyền địa phương, chi nhà trường để tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên cơng nhân viên, đồn viên ưu tú dự lớp bồi dưỡng trị kịp thời - Xây dựng bầu khơng khí tích cực, tạo dư luận lành mạnh tập thể sư phạm - Mục tiêu Nhằm tạo bầu khơng khí thoải mái, thành viên TTSP hòa đồng, gắn kết với xây dựng TTSP tích cực, từ tạo điều kiện thành viên chia sẻ, hợp tác chuyên môn - Nội dung (1) Thực dân chủ hóa trường học; cơng khai hóa hoạt động nhà trường (2) Tăng cường sở vật chất tạo cảnh quang môi trường (3) Tăng cường công tác dối thoại hội đồng sư phạm (4) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ dựng bầu khơng khí tích cực, tạo dư luận 6 lành mạnh tập thể sư phạm Tăng 49 89 cường chia sẻ hợp tác bồi dưỡng tự bồi 5.5 156 2.8 dưỡng để nâng cao trình độ, lực chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Chỉ đạo 46 83 đổi sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn theo hướng 6 10 153 2.7 phát huy giá trị hợp tác chia sẻ Trung bình 85 2.8 Nhận xét: Bảng cho thấy: biện pháp đề xuất đảm bảo có tính cần thiết Trong biện pháp đề xuất biện pháp 3;1 đánh giá cao với x 2.78; 2.82 xếp thứ bậc 1;2 Trong biện pháp đánh giá thấp mức độ xếp hạng đứng thứ 4, biện pháp có điểm trung bình tương đối cao Nội dung biện pháp đánh giá mức độ cao là: (1) Biện pháp 3: Tăng cường vai trò tổ trưởng chun mơn quản lý hoạt động dạy học (2) Biện pháp 1: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ tích cực CBQL, GV công việc cá nhân tập thể Tất 04 biện pháp đề xuất đánh giá mức độ cần thiết cao từ 83.6% đến 89.1% Từ thấy CBQL GV xem trọng đánh giá cao biện pháp này, xem biện pháp tiên quyết định nâng cao hiệu quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Mặc khác, biện pháp khảo sát mức độ cần thiết trung bình 85.9%, x = 2.80 điều chứng tỏ biện pháp cần thiết - Về tính khả thi Kết khảo sát tính khả thi thu sau - Kết khảo sát tính khả thi biện pháp T Biện Tính khả thi Th Rất khả thi T Khả thi Không khả thi pháp S L % S L % S L � x ứ bậc % Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ tích cực 51 CBQL, 92 15 2.8 0.0 7.3 12 7.3 15 GV công việc cá nhân tập thể Xây 44 80 2.7 dựng bầu khơng khí tích cực, tạo dư luận lành mạnh tập thể sư phạm Tăng 45 81 cường chia sẻ hợp tác bồi dưỡng tự 14 3.6 15 2.7 bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Chỉ đạo 49 89 đổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo 5.5 5.5 15 2.8 hướng phát huy giá trị hợp tác chia sẻ Trung bình 85 2.8 Qua bảng ta nhận thấy: Các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đề tài đề xuất đa số CBQL, giáo viên đánh giá có tính khả thi cao Trong biện pháp (Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ tích cực CBQL, GV công việc cá nhân tập thể) cho khả thi thực xếp thứ bậc Bên cạnh đó, biện pháp (Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn theo hướng phát huy giá trị hợp tác chia sẻ) xếp thứ Mức độ trung bình biện pháp 85.9% x = 2.80, điều chứng tỏ áp dụng vào thực tế biện pháp có tính ứng dụng cao đa số CBQL, GV đồng tình, ủng hộ Biện pháp 1: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ tích cực CBQL, GV công việc cá nhân tập thể Biện pháp 2: Xây dựng bầu khơng khí tích cực, tạo dư luận lành mạnh tập thể sư phạm Biện pháp 3: Tăng cường chia sẻ hợp tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Biện pháp 4: Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn theo hướng phát huy giá trị hợp tác chia sẻ Đề tài tiến hành khảo nghiệm mặt nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất cho kết dương Kết khảo nghiệm bước đầu cho phép khẳng định tính cần thiết khả thi 04 biện pháp mà đề tài đề xuất; đồng thời khẳng định tính tính đắn giả thuyết khoa học đề ban đầu Các biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với Nếu trọng thực đồng biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS Sự nghiệp giáo dục xác định "Quốc sách hàng đầu" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước, GV đóng vai trò quan trọng, GV cần tăng cường bồi dưỡng, hợp tác chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn lẫn Mặc khác, chăm lo nghiệp giáo dục, Đảng, Nhà nước ta coi trọng đặt cao vai trò người cán quản lý Qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, nhận thấy quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng gặp nhiều khó khăn Từ tác giả đề xuất biện pháp, cụ thể sau: Biện pháp 1: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ tích cực CBQL, GV cơng việc cá nhân tập thể Biện pháp 2: Xây dựng bầu khơng khí tích cực, tạo dư luận lành mạnh tập thể sư phạm Biện pháp 3: Tăng cường chia sẻ hợp tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Biện pháp 4: Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn theo hướng phát huy giá trị hợp tác chia sẻ Trong biện pháp nói trên, tác giả thấy biện pháp 2: “Xây dựng bầu không khí tích cực, tạo dư luận lành mạnh tập thể sư phạm” cần ưu tiên thực trước biện pháp để tạo nên bầu khơng khí tích cực tập thể sư phạm tiến hành biện pháp khác mang lại hiệu Tuy nhiên để thực biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cần phải tiến hành đồng thời nhiều biện pháp Sau đề xuất biện pháp, người nghiên cứu khảo sát thăm dò CBQL, GV, đa số đối tượng hỏi ủng hộ, tán thành biện pháp tác giả đề xuất Như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết, mục đích nghiên cứu đạt Đề tài có ý nghĩa lí luận thực tiễn rõ rệt Bên cạnh đó, luận văn nêu bật lên việc quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý nhà trường Hiệu trưởng Từ đó, tạo điều kiện đào tạo hệ học sinh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội, tạo uy tín, thương hiệu cho nhà trường đòi hỏi hiệu trưởng phải xác định rõ vai trò, vị trí, chức nhiệm vụ mình, hướng trọng tâm vào việc quản lý hoạt động dạy học * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thủy Nguyên - Tham mưu với thành phố để có chế chế tài cho giáo dục, có ngân sách phù hợp để đầu tư chuyên môn, lớp tập huấn đáp ứng với số lượng giáo viên số trường học - Tăng cường xây dựng trường chuẩn quốc gia để có phòng sinh hoạt chun mơn đáp ứng với đổi giáo dục - Tăng cường nguồn kinh phí cho nhà trường tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ tổ chun mơn nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc cho đội ngũ cán quản lý giáo viên - Tăng cường kiểm tra việc sinh hoạt tổ nhóm chun mơn theo hướng theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ, đánh giá thực chất hiệu sinh hoạt tổ nhóm chun mơn qua việc nâng cao chất lượng mũi nhọn đại trà * Đối với trường THCS - Chú trọng quản lý công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi tích cực phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động hợp tác chia sẻ tổ chuyên môn để đảm bảo chất lượng hoạt động - Chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế sinh hoạt chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ nhà trường từ đầu năm học công khai kế hoạch, quy chế đến toàn thể giáo viên nhà trường Thường xuyên phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến - Tổ chức cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn giáo viên cốt cán học tập kinh nghiệm trường tổ chức thành công hoạt động theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ tổ chuyên môn - Có nguồn ngân sách hợp lý cho tổ nhóm sinh hoạt chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ hiệu thiết thực Đề xuất giáo viên có thành tích tốt để cấp khen thưởng động viên kịp thời * Đối với tổ chun mơn - Chủ động, tích cực việc xây dựng thực kế hoạch SHCM theo theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ - Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn đầy đủ, chi tiết từ đầu năm học, tổ chức triển khai thường xuyên đến tổ viên - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ tổ viên - Đánh giá kiến nghị kịp thời với Ban Giám hiệu để có biện pháp điều chỉnh - Khuyến khích GV tổ thực đổi SHCM theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ; * Đối với đội ngũ giáo viên - Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nội dung kiến thức phương pháp dạy học qua nhiều kênh dự - Tích cực, chủ động đổi dạy, tham dự dạy đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi lẫn - Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ để đáp ứng yêu cầu giáo dục thời gian tới - Quán triệt tinh thần đạo Ban Giám hiệu, Tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, tăng cường hứng thứ nhận thức cho học sinh ... pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo tiếp cận giá trị chia sẻ hợp tác trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên -Mục tiêu nội dung cách thực lý hoạt động chuyên môn theo tiếp cận - Mục tiêu Nhằm... lao động sư phạm giáo viên THCS trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Các biện pháp đề xuất sở nghiên cứu, khảo sát thực tế HĐCM quản lý hoạt động chuyên môn theo hướng tiếp. .. theo hướng tiếp cận giá trị hợp tác chia sẻ trường THCS Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Các biện pháp đưa xem xét điều kiện thực hiện, phù hợp với khả thực tế nhà trường, địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn THEO HƯỚNG TIẾP cận GIÁ TRỊ CHIA sẻ và hợp tác tại TRƯỜNG THCS NGŨ lão HUYỆN THỦY NGUYÊN , CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn THEO HƯỚNG TIẾP cận GIÁ TRỊ CHIA sẻ và hợp tác tại TRƯỜNG THCS NGŨ lão HUYỆN THỦY NGUYÊN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay