BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ SỞQUẬN đồ sơn, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

42 1 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞQUẬN ĐỒ SƠN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp -Đảm bảo mục tiêu giáo dục Các biện pháp quản lý, hình thức tổ chức HĐTN học sinh trường THCS đề xuất phải đáp ứng định hướng hướng đổi toàn diện giáo dục nói chung mục tiêu chương trình GD phổthông tổng thể, đáp ứng chuẩn đầu học sinh THCS Đảm bảo giáo viên có đủ sở, lực triển khai phương pháp, hình thức tổ chức nhằmgiúp học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, phát triển toàn diện lực, phẩm chất khả sáng tạo,phát triển tư lực cần thiết, rèn luyện cho HS kỹ để em tự tin, thói quen tự giác, tích cực, từ phát huy hiệu mơ hình việc nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS - Đảm bảo tính thực tiễn Khi đưa biện pháp quản lý HĐTN học sinh trường THCS quận Đồ sơn phải xuất phát từ thực trạng quản lý thực tế điều kiện cụ thể nhà trường sở vật chất, trình độ đội ngũ cán giáo viên khả trình độ HS, kinh phí dành cho hoạt động… Các HĐTN phong phú đa dạng đề xuất biện pháp cần lưu ý: Nội dung HĐTN phải cụ thể hóa mục tiêu GD phổ thông, tạo điều kiện tối đa HScó hội vận dụng kiến thức học vào thực tiễn để giúp học sinh có TN cảm xúc, ý chí, tránh gây áp lực HĐTN tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trườnớcẽ điều kiện để hình thành lực thực tiễn tiềm sáng tạo emcũng phát huy - Đảm bảo tính đồng Việc đề xuất biện pháp quản lý HĐTN học sinh trường THCS đòi hỏi biện pháp phải có mối quan hệ chặt chẽ với để tạo thành tổng thể thống Đây nguyên tắc quan trọng đề xuất biện pháp quản lý Vì quản lý ý đồng thành phần tham gia quản lý HĐTN, đồng khâu quy trình quản lý HĐTN như: xây dựng kế hoạch quản lý HĐNT, tổ chức, đạo thực KTĐG HĐTN Ban giám hiệu tổ nhóm chun mơn Ngồi cần có kết hợp chặt chẽ với biện pháp QL hoạt động khác nhà trường tạo thống định hướng quản lý để đạt mục tiêu giáo dục - Đảm bảo tính kế thừa Khi đề xuất biện pháp quản lý HĐTN học sinh trường khơng thay đổi hồn tồn cơng tác quản lý,mà cần có chọn lọc kế thừa biện pháp truyền thống để nhấn mạnh đến thay đổi nhận thức, ý thức hoạt động quản lý, tránh hiểu nhầm đơn giản hóa nội dung, mục đích hoạt động để làm rõ mục tiêu giáo dục Vì có biện pháp tăng cường CSVC trang thiết bị nâng cao lực đội ngũ GV, HS sở thực tế điều kiện nhà trường, kế thừa nghiên cứu trước để đưa biện pháp tồn diện - Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm học sinh trườngTrung học sở quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng - Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm -Mục tiêu biện pháp Giúp nhà quản lý, GV, cha mẹ HS lực lượng giáo dục khác có hiểu biết sâu sắc HĐTN (bao gồm biết khái niệm, nội dung, ý nghĩa phương pháp tổ chức HĐ…) Nâng cao trách nhiệm CBQL, GV, PHHS lực lượng giáo dục khác, tạo mối quan hệ lực lượng để họ hợp tác với việc tổ chức HĐTN cho HS đạt mục tiêu mong đợi - Nội dung hình thức thực biện pháp Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý thuyết HĐTN cho học sinh THCS bao gồm: Khái niệm, mục đích ý nghĩa nội dung, hình thức phương pháp tổ chức, điều kiện triển khai, lực lượng giáo dục tham gia trách nhiệm bên, yêu cầu đổi giáo dục, quy định việc tổ chức HĐTN trường THCS Thông qua buổi họp hội đồng giáo dục, họp phụ huynh HS đầu năm buổi họp thường kỳ triển khai quán triệt học tập Đường lối, Chủ trương Đảng, Nhà nước giáo dục, văn quy chế, quy định ngành HĐTN trường THCS để GV phụ huynh hiểu rõ khái niệm, mục đích ý nghĩa nội dung, hình thức phương pháp tổ chức điều kiện triển khai HĐTN Chỉ đạo TCM đưa nội dung HĐTN vào sinh hoạt chuyên môn hàng tháng Giao nhiệm vụ cho khối lớp xây dựng kế hoạch HĐNGLL, cho lớp cho khối Thông qua hoạt động tổ trưởng TCM đạo GV tổ đánh giá ưu điểm hoạt động dạy HĐNGLL Cung cấp tài liệu HĐTN cho GV lực lượng khác thông qua xây dựng tủ sách dùng chung đặt văn phòng nhà trường để GV tham khảo tờ rơi, pa nô tuyên truyền trường cộng đồng Tổ chức hội thảo chuyên đề hoạt động TN, thực hiện, biện pháp triển khai HĐNTcho HS có tham gia đại diện lực lượng GD, tất Cán quản lý, giáo viên, PHHS, nhà khoa học, để giúp GV lực lượng GD nâng cao nhận thức, có hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức HĐTN cho HS Kết hợp với địa phương, đoàn thể đặc biệt quan truyền thông địa bàn tuyên truyền đổi GD Trung học,về nghị 29-NQ/TW Đảng để lực lượng thấy rõ việc tổ chức HĐTN nhà trường giúp HS phát triển lực phẩm chất theo mục tiêu giáo dục Khuyến khích GV nghiên cứu khoa học, đăng ký viết sáng kiến HĐTN trường THCS Thành lập hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, phổ biến hội đồng GV sản phẩm có chất lượng cao Trao đổi kinh nghiệm tổ chức HĐTN thông qua môn học thông qua tổ chức tiết dạy minh họa có đưa ví dụ cụ thể HĐTN cho GV trường, quận dự để rút kinh nghiệm Mời phụ huynh HS đến dự tiết dạy minh họa có HĐTN, để phụ huynh hiểu biết cách hỗ trợ HS nhà trường, sẵn sàng hợp tác với nhà trường việc giúp học sinh thực HĐTN học tập hoàn thành nhiệm vụ học tập giải tập ứng dụng Tổ chức cho phụ huynh xem băng đĩa ghi lại nội dung HĐTN trongđó HS tham gia để họ hình dung hoạt động học tập, giáo dục diễn trường, từ xây dựng niềm tin với phụ huynh, huy động phối hợp CMHS tổ chức hoạt động theo hình thức TN Tranh thủ trao đổi kỳ họp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường việc tổ chức HĐTN thông qua môn học, thông qua HĐTN, nêu rõ cách thức thực hiện, nhu cầu hỗ trợ tổ chức HĐTN để - Điều kiện thực Hiệu trưởng phải hiểu rõ HĐTN văn đạo cấp HĐTN, giải thích cho GV lực lượng giáo dục khác vấn đề liên quan đến HĐTN Phải xây dựng kế hoạch tổ chức buổi họp, hội thảo khoa học chủ đề HĐTN khoa học Nắm bắt thực nhận thức GV lực lượng tham gia để lựa chọn nội dung triển khai phù hợp truyền đạt dễ hiểu -Biện pháp 2:Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh phù hợp với điều kiện thực tế - Mục tiêu biện pháp Kế hoạchđược xây dựng đạo cách qn,thống vềkhung chương trình đảm bảo tính hệ thống,tránh bị trùng lặp.Chỉ đạođúng quy định cấp việc thực nội dung chương trình HĐTN học sinh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế nhà trường địa phương Kế hoạch nội dung chương trình xây dựng vào mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu GD bậc THCS trình độ đào tạo, mục tiêu HĐTN nói riêng bảo đảm tính ổn định thống vào chương trình giáo dục phổ thông hành Kế hoạch HĐTN học sinh cần có thay đổi điều chỉnh dựa tình hình thực tế nhà trường môi trường xung quanh, giúp GV hiểu tổ chức HĐTN hiệu Giúp BGH chủ động quản lý HĐTN học sinh, hạn chế hoạt động mang tinhd tự phát ảnh hưởng đến kế hoạch chung - Nội dung hình thức thực biện pháp Trên sở văn đạo cấp xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nói chung HĐTN học sinh nói riêng BGH đạo GV xây dựng kế hoạch tổ, nhóm chun mơn, trình kế hoạch hồn thiện hướng tới mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu HĐTN nói riêng phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường để BGH xét duyệt Ban giám hiệu cần tạo cho cá nhân GV thói quen vào chương trình giáo dục chung nhà trường, tự xây dựng kế hoạch theo học kỳ, tháng, tuần năm học theo chủ đề cách khoa học, thực chất có hiệu quả, khơng mang tính đối phó Tổ chức họp với đại diện PHHS HS lớp có ý kiến đóng góp xây dựng kế HĐTN kế hoạch HĐNGLL từ đầu năm học.Trên sở lấy ý kiến đóng góp họp GV toàn trường, PHHS học sinh việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN, sau thống bàn bạc kế hoạch hoạt động năm học Phân tích rõ tình hình thực tế nhà trường năm học, sử dụng cơng cụ phân tích SWOT để xác định điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức việc tổ chức thực HĐTN HS Căn yếu tố sở cho việc lập kế hoạch dự báo, sách bản, kế hoạch thực sở giáo dục, BGH phối hợp với đội ngũ GVtiếp tục thảo luận tìm giải pháp tối ưu điều kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu Cân nhắc đến thống hệ thống yếu tố sở phục vụ trình thực thi kế hoạch giáo dục hoàn thành việc xây dựng chương trình.một cách hệ thống biện pháp để quản lý nội dung, chương trình HĐTN học sinh Trong lập kế hoạch HĐTN phải xác định rõ mục tiêu, cụ thể phải đủ nguồn lực điều kiện để thực thời gian, không giannhân lực, vật lực, tài liệuđể hoàn thành mục tiêu HĐTN Trong trình xây dựng kế hoạch phái tính đến phương án chi phí cho việc thực hiên mục tiêu, cân đối mục tiêu với nguồn lực điều kiện thực theo phương án tối ưu để chọn lựa nội dung điều chỉnh hoạt động.Kích thích tính tích cực hoạt động thầy trò, tùy theo chủ đề HĐTN tháng, đặc điểm HS hồn cảnh riêng lớp mà hình thành cho học sinh kiến thức kỹ năng, thái độ giá trị thay đổi sau tham gia hoạt động TN Kế hoạch chi tiết HĐTN học sinh thông qua hội nghị công chức viên chức đầu năm học, ban hành định kế hoạch HĐTN triển khai toàn trường sau điều chỉnh, phố biến quán triệt kế hoạch đến bên liên quan Tổ nhóm chun mơn cá nhân GV đưa vào thực năm học - Điều kiện thực Hàng năm Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng, Phòng GD&ĐT quận phải hướng dẫn kịp thời việc thực HĐTN trường THCS CBQL nhà trường phải nắm vững văn đạo cấp Hiểu văn đạo cấp HĐTN có khả giải thích cho GV văn đạo cấp xây dựng kế hoạch Hiệu trưởng phải có lực xây dựng kế hoạch, có khả tập hợp huy động lực lượng tham gia xây dựng kế hoạch có tình thực tiễn tình mơ gần giống với thực tiễn cho phép HS trải nghiệm 10 chương trình Giáo dục phổ thơng tổng thể Khi giáo viên có lực lựa chọn hình thức tổ chức HĐTN HSphong phú giúp em phát triển lực phẩm chất tốt Biện pháp 4: “Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán quản lý giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh”.Cán QL GV nhận thấy vai trò vị trí HĐTN nhà trường vị trí với yêu cầu cao nghiệp GD, có khả quản lý tổ chức tốt HĐTN đạt tới chất lượng hiệu đích thực Biện pháp 5: “Tăng cường sở vật chất nguồn kinh phí cho hoạt động trải nghiệm học sinh trường trung học sở”.Nhằm đảm bảo điều kiện cho HĐTN, tạo động lực cho GV, HS góp phần thực đổi nội dung, hình thức tổ chức HĐTN nhằmnâng cao chất lượng GD thực tế trường, tiến tớitiếp cận với nội dung chương trình GDPT tổng thể Biện pháp 6: “Huy động phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm”.Phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp gia đình cộng đồng tồn thể xã hội tham gia tổ chức HĐTNđược thuận lợi hiệu quả, hoàn thành mục tiêu giáo dục Mối quan hệ biện pháp quản lý HĐTNcủa HS trường THCS quận Đồ sơncó thể khái quát theo sơ đồ sau Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức 28 lực lượng cho tầm quan trọng Quản lý đổi hình thức tổ chức HĐTN HS theo hướng tiếp cận với chương trình giáo Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm CBQL GV tổ Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động TN HS phù Huy động phối hợp NT với PHHS lực lượng XH Tăng cường CSVC nguồn kinh phí cho HĐTN HS - Mối quan hệ biện pháp - Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp Các biện pháp đề xuất sở lý luận bám sát điều kiện thực tế trường THCS Quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng, nên khẳng định tính cần thiết khả thi Cần thiết biện pháp đề xuất để giải vấn đề đặt công tác quản lý HĐTN HS trường THCS quận nêu chương 29 Khả thi biện pháp xác định với điều kiện thực rõ ràng Các điều kiện khơng nằm ngồi khả đáp ứng trường THCS toàn quận Tuy nhiên để đánh giá tính cần thiết khả thi biện pháp khách quan hơn, tác giả sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Quy trình sau: Bước 1: xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến dành cho chuyên gia (phụ lục 3) Bước 2: Lựa chọn chuyên gia Những chuyên gia mà tác giả lựa chọn 10 CBQL (hiệu trưởng, hiệu phó) 48 giáo viên, tổng số 58 người Bước 3: Xin ý kiến chuyên gia xử lý kết khảo sát Sau xây dựng xong mẫu phiếu tác giả gặp trực tiếp chuyên gia xin ý kiến, thu kết sau: 30 - Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp TT Các biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ khả thi (%) (%) Rất Cần Không Rất Khả Không cần thiết cần khả thi khả thi thiết thiết thi Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực 96,55 lượng tầm quan trọng HĐTN Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN 98,27 HS phù hợp với điều kiện thực tế Quản lý đổi 94,82 hình thức tổ chức HĐTN HS theo hướng tiếp cận với chương 3,45 94,82 5,18 1,73 93,1 6,9 5,18 91,37 8,63 31 trình GDPT tổng thể Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán 91,37 8,63 quản lý giáo viên tổ chức HĐTN HS Tăng cường sở vật chất nguồn kinh phí cho 93,1 6,9 HĐTN HS trường THCS Huy động phối hợp nhà trường với PHHS 89,65 10,35 lực lượng xã hội tham gia tổ chức HĐTN Qua kết bảng tác giả thấy: 32 89,65 10,35 87,93 12,07 86,2 13,8 Về mức độ cần thiết: Nhìn vào bảng tác giả thấy 100% đối tượng khảo sát đánh giá 06 biện pháp biện pháp đánh giá khơng cần thiết mà đánh giá cần thiết cần thiết Về mức độ khả thi: 100% ý kiến cho 06 biện pháp đề xuất đề tài có tính khả thi, đáp ứng u cầu triển khai công tác quản lý HĐTN cho HS trường THCS quận Đồ sơn Nếu tiến hành đồng bộ, hiệu biện pháp tạo điều kiện thúc đẩy triển khai hiệu công tác quản lý HĐTN cho HS trường THCS, góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường Áp dụng công thức tính hệ thống tương quan thứ bậc Spearman, tính tương quan mức độ khả thi mức độ cần thiết biện pháp QL trình bày bảng sau: - Xét tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Mức độ Mức độ ST Các biện pháp cần khả thi D D T thiết X Th Y Th ứ ứ bậ bậ c c Tổ chức bồi dưỡng nâng 2,9 2,94 1 cao nhận thức cho lực 33 lượng tầm quan trọng HĐTN Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN HS phù hợp với điều kiện thực tế Quản lý đổi hình thức tổ chứcHĐTN HS theo hướng tiếp cận với chương trình GDPT tổng thể Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán QL GV tổ chức HĐTN HS Tăng cường sở vật chất nguồn kinh phí cho HĐTN HS trường THCS Huy động phối hợp nhà trường với cha mẹ HS lực lượng xã hội tham gia tổ chức HĐTN Theo cơng thức tính hệ Spearman: r =1 6∑ D 2,9 2,93 -1 2,9 2,91 0 2,9 2,89 1 2,9 2,87 -1 2,8 2,86 0 N ( N − 1) số tương quan thứ bậc (−1 ≤ r ≤ 1) Trong đó: r hệ số tương quan ( r < : tương quan nghịch, r > 0: tương quan thuận, giá trị r gần tới mối tương quan chặt) 34 D hiệu số thứ bậc X thứ bậc Y N số biện pháp r = 1− 6∑ D N ( N − 1) = 1− × (12 + 12 + 02 + 12 + 12 + 02 ) = 0,8 × (25 − 1) Ta có: Với hệ số tương quan r = 0,8 cho phép khẳng định bước đầu mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý HĐTN cho học sinh trường THCS quận tương quan tỷ lệ thuận chặt chẽ để phát huy hiệu Sự tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý mà tác giả đề xuất thể hình sau: - Tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý Các biện pháp trình bày cách hệ thống từ việc nâng cao nhận thức cho GV lực lượng GV HĐTN để làm tiền đề cho biện pháp Các biện pháp lại đề cập đến cách nhận thức thực hoạt động theo cách tiếp cận chức quản lý Nếu triển khai đồng có hệ thống biện pháp góp phần nâng cao chất lượng HĐTN nhà trường Đồng thời, biện pháp mà tác giả đề xuất gợi ý có giá trị định cho trường tiểu học khác trình nghiên cứu, tìm hiểu triển khai biện pháp nhằm nâng cao chất 35 lượng HĐTN góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường Từ kết nghiên cứu thực luận văn “Quản lý hoạt động trải nghiệm học sinh trường Trung học sở quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng” rút kết luận 1.1.Tổ chức HĐTN giúp HS phát triển toàn diện phẩm chất lực học sinh đồng thời phát huy tiềm sáng tạo HS, góp phần nâng cao chất lượng GD trường THCS Quản lý HĐTN HS trình tác động chủ thể quản lý nhà trường đến tập thể GV, nhân viên, HS lực lượng giáo dục khác, để tiên hành tổ chức HĐTN theo mục tiêu, nội dung, chương trình quy định, phương pháp, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương Q trình tác động chủ thể quản lý nhà trường đứng đầu hiệu trưởng thực HĐTN thông qua loạt công việc cụ thể để triển khai nội dung theo quy định chương trình giáo dục cấp học, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển lực phẩm chất, hoàn thiện nhân cách cho người học Trong trình quản lý HĐTN HS Trung học sở chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố trình độ, lực hiệu trưởng,của đội ngũ GV, đặc điểm HS trường, điều kiện nhà trường địa phương, đảm bảo yêu cầu khoa học để đạt mục tiêu GD 36 1.2 Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát phiếu hỏi, vấn trực tiếp, nghiên cứu hồ sơ nhà trường thông qua kết quản lý hoạt động chun mơn từ Phòng GD&ĐT với đối tượng liên quan nhà trường, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý HĐTN trường THCS quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng, thấy rầng: Cơng tác QL, tổ chức thực HĐTN học sinh trường THCS địa bàn quận Đồ sơn đạt số kết định.Việc lập kế hoạch hoạt động quan tâm thực với tham gia chủ yếu lưc lượng GD nhà trường Các hình thức tổ chức HĐTN thơng qua HĐGDNGLL tổ chức với tham gia tích cực HS Nhưng trình tổ chức thực kế hoạch chưa huy động đông đảo lực lượngtham gia đạo yếu lực quản lý HĐTN, việc kiểm tra đánh giá HĐTN chưa đổi thường xun mang tính chất cảm tính Vì quản lý HĐTN HS trường THCS quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng gặp nhiều khó khăn Bên cạnh khó khăn điều kiện CSVC, tham gia lực lượng GD, lực đội ngũ CBQL, GV thành phần chun trách tính thống mục tiêu, nội dung, chương trình hệ thống tiêu chí đánh giá cho HĐTNở trường THCS yếu tố tác 37 động không nhỏ đến việc triển khai HĐTN nhà trường tiếp cận với chương trình GDPT tổng thể 1.3 Để khắc bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục THCS quận Đồ sơn, luận văn đề xuất 06 biện pháp quản lý dành cho hiệu trường trường THCS Các biện pháp tập trung khắc phục khâu yếu quản lý HĐTN HS trường THCS địa bàn quận Đồ sơn là: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh phù hợp với điều kiện thực tế Quản lý đổi hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh theo hướng tiếp cận với chương trình Giáo dục phổ thơng tổng thể Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán quản lý giáo viên tổ chức HĐTN học sinh Tăng cường sở vật chất nguồn kinh phí cho HĐTN học sinh trường THCS Nhà trường huy động phối hợp PHHS lực lượng xã hội tham gia tổ chức HĐTN Qua xác định điều kiện thực biện pháp khả điều kiện nhà trường kết hợp với khảo sát xin ý kiến chuyên gia, CBQL, GV trường THCS Vạn Sơn, Ngọc Hải, Bàng La, Hợp Đức, Vạn Hương cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết, có tính khả thi Kết cho phép bước đầu 38 khẳng định mục đích nghiên cứu đạt được, giải thuyết khoa học chứng minh Tuy nhiên để phát huy tác động tích cực biện pháp, trường THCS quận Đồ sơn cần tiến hành đồng biện pháp, điều chỉnh kịp thời hạn chế huy động nguồn lực cách hợp lý để biện pháp huy hiệu góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường Để Hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Đồ sơn nói riêng trường THCS thành phố Hải Phòng nói chung thực tốt việc quản lý tổ chức HĐTN học sinh, tác giả xin có số ý kiến nghị sau đây.Với lộ trình chia thành bước trên, địa phương có đủ thời gian để chuẩn bị giáo viên, trang thiết bị dạy học sở vật chất để bước đáp ứng yêu cầu chương trình Khi thiết kế chương trình, ban soạn thảo chương trình phải nghĩ đến phù hợp với điều kiện sở vật chất, điều kiện kinh tế theo vùng miền để trường học tổ chức hoạt động TN tốn hiệu quả, tránh phát sinh khoản chi phí dẫn đến tình trạng lạm thu - Với Ủy ban nhân dân Thành phố: có chủ trương cụ thể xây dựng chế phối kết hợp lực lượng nhà trường việc tổ chức HĐTN - Với Sở GD&ĐT: 39 Chỉ đạo liệt đồng trường tăng cường tổ chức HĐTN HS phần quan trọng lộ trình đổi tồn diện GD&ĐT Giao nhiệm vụ cho số trường làm điểm mơ hình trường học gắn liền sản xuất kinh doanh mô hình phát triển chương trình nhà trường giúp HS tiếp xúc với công nhân, biết kĩ thuật trồng tham gia trực tiếp vào trình chăm sóc, thu hoạch, tạo sản phẩm.Tạo điều kiện thuận lợi chế khuyến khích trường THCS phối hợp với Trung tâm kĩ sống Thành phố tổ chức HĐTN cho HS dịp lễ, khai giảng đầu năm Tham mưu với Sở tài kế hoạch dành nguồn ngân sách cho tổ chức tập huấn, hỗ trợ kinh phí cho trường tổ chức HĐTN Thường xuyên tổ chức chuyên đề, hội thảo nhằm nâng cao lực QL HĐTN cho CBQL, lực tổ chức HĐTN cho giáo viên Lưu ý đến điều kiện để thực chương trình HĐTN, tăng biên chế giáo viên, hỗ trợ giáo viên tài liệu, tổ chức tập huấn đào tạo cấp chứng tổ chứcHĐTN Đầu năm học xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng sở văn cấp đạo liệt, đồng trường thực tổ chức HĐTN HS 40 Tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán trường theo quan điểm phát huy tính tích cực cách hệ thống Cử chuyên viên dự tư vấn việc thực HĐTN từ làm sở đánh giá việc thực nhiệm vụ trường học Tổ chức cho CBQL GV tham quan, học hỏi, trao đổi chuyên môn với trường bạn kinh nghiệm tổ chức hoạt động TN Xây dựng đội ngũ cốt cán vững chun mơn, có kỹ sư phạm, biết cách tiến hành tổ chức HĐTN để hút HS Có biện pháp đạo sát sao, thống đội ngũ GV chủ nhiệm thực nhiệm vụ chung nhà trường Khơi dậy ý thức trách nhiệm đội ngũ GV, tích cực tham gia hoạt động HS Chỉ đạo GV TCM xây dựng chương trình HĐTN với nhiều hình thức dã ngoại, tham quan thực tế để tăng cường hoạt động trải nghiệm cho HS Chủ động liên kết hợp tác trao đổi thông tin thường xuyên với tổ chức nhà trường để tạo đồng thuận tin tưởng cộng đồng hoạt động nhà trường Chủ động tích cực cập nhật thông tin, bồi dưỡng lực quản lý, bồi dưỡng giúp đỡ GV tổ chức HĐTN Tích cực tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương,huy động đến mức cao nguồn lực, 41 nguồn vốn dân cư, doanh nghiệp bổ sung kinh phí; tham mưu cấp lãnh đạo, đạo, xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với HĐTN HS tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia trường THCS Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu trang thiết bị nhà trường, gắn với trách nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu cho cán - nhân viên 42 ... giúp công tác quản lý HĐTN HS trường THCS, quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng đạt mục đích nâng cao chất lượng hiệu 26 Hoạt động GD hoạt động trung tâm nhà trường quản lý hoạt động GD cơng tác trọng... nghiệm học sinh trườngTrung học sở quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng - Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm -Mục tiêu biện pháp Giúp... để tổ chức hoạt động học tập giáo dục nhà trường - Biện pháp 4: Tập huấn nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán quản lý giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh - Mục tiêu biện pháp Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ SỞQUẬN đồ sơn, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ SỞQUẬN đồ sơn, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay