BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHPT HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG Cơ sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệmHĐTN Cơ sở pháp lý Trên sở phân tích bối cảnh nước quốc tế, xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) thông qua Nghị số 29NQ/TW đổi bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hố điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Chương trình phổ thơng mới, HĐTN hoạt động giáo dục thực bắt buộc từ lớp1 đến lớp 12 Ở tiểu học hoạt động gọi Hoạt động trải nghiệm, THCS THPT gọi Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Quan điểm đạo đổi giáo dục Nghị là: “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đơi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội.” Tư tưởng hồn toàn phù hợp với xu phát triển giáo dục giới Đổi nội dung GDPT theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao lớp học phân hoá dần lớp học trên; Đổi phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất lực học sinh Các định hướng cụ thể hoá mục 2, điều 24 Luật giáo dục: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/ 8/ 2017 Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 2018 ngành giáo dục Văn số 1688/SGDĐT- GDTrH ngày 07/9/2017 Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng việc hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018 Cơ sở giáo dục Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) hoạt động giáo dục (HĐGD) tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trường phổ thông HĐTN phận trình giáo dục, tổ chức ngồi học mơn văn hóa lớp có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học, nhằm phát triển, nâng cao tố chất tiềm thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới người xung quanh Thông qua việc tham gia vào HĐTN, học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo thân Các em chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi khả thân Các em trải nghiệm, bày tỏ quan điểm lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện, tự khẳng định mình, tự đánh giá đánh giá kết hoạt động thân, nhóm bạn bè,… Từ đó, hình thành phát triển cho em giá trị sống lực cần thiết Nội dung giáo dục HĐTN thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động học sinh, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi, học sinh tham gia nhiều có nhiều khả hình thành, phát triển lực HĐTN có khả thu hút tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên mơn, cán Đồn, ban giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, quyền địa phương, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương, nhà hoạt động xã hội, người lao động tiêu biểu địa phương Nhận định việc tổ chức HĐTN trường phổ thông hướng phần quan trọng lộ trình đổi tồn diện giáo dục đào tạo, vai trò, chức tầm quan trọng HĐTN nhà trường nay, chương trình hữu khơng có thuật ngữ HĐTN song ngành giáo dục đào tạo triển khai thực HĐTN nhà trường từ cấp Tiểu học trở lên thông qua hoạt động GDNGLL, tích hợp liên mơn, thực hành, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề nảy sinh đời sống thực tiễn, hình thức giúp HS học từ trải nghiệm, sở đúc rút kinh nghiệm quản lý, lựa chọn hình thức tổ chức HĐTN phù hợp với đơn vị mình, đồng thời nâng cao kỹ tổ chức GV, kỹ tham gia hoạt động HS, làm tảng để tổ chức HĐTN chương trình GDPT tổng thể sau này, đáp ứng yêu cầu đổi GD Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệmHĐTN Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích Bất hoạt động giáo dục phải đạt mục đích định Trong nhà trường phải xác định mục đích HĐTN cho năm học, học kỳ, hoạt động; cần định hướng đa dạng mục tiêu giáo dục nhằm thực mục tiêu giáo dục tồn diện Ngun tắc đảm bảo tính pháp chế Các biện pháp phải đảm bảo việc thực chương trình hoạt động theo phân phối chương trình mơn học Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Các biện pháp phải phù hợp với văn quy định quản lý tổ chức HĐTN Đồng thời phải thiết thực phục vụ cho đổi giáo dục nhà trường phổ thông Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh: Trong trình hình thành phát triển nhân cách học sinh, lứa tuổi có đặc điểm tâm lý khác Nhà trường - giáo viên phải hiểu nét đặc trưng phát triển để tổ chức hoạt động có nội dung hình thức đáp ứng nhu cầu phù hợp với khả lứa tuổi học sinh Nguyên tắc đảm bảo tính kế hoạch Để định hướng giúp cho việc tổ chức hoạt động có chất lượng hiệu Tính kế hoạch HĐTN đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống tính hướng đích, khơng gây hỗn loạn tuỳ tiện tổ chức hoạt động nhà trường Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngHĐTN Nâng cao nhận thức thái độ cho lực lượng giáo dục vị trí, vai trò hoạt động trải nghiệmHĐTN việc giáo dục toàn diện cho học sinh a) Mhối với việc giáo dục toàn diện c Mục đích Biện pháp nhằm nâng cao nhận thực tầm quan trọng HĐTN cho học sinh trường THPT, để lực lượng giáo dục ngồi nhà trường có thái độ hành động đắn, góp phân nâng cao chất lượng HĐTN trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Nhận thức hành động có mối quan hệ biện chứng với nhau, nhận thức dẫn đến hành động Khi tổ chức hoạt động, vị trí vai trò trách nhiệm lực lượng tham gia có ý nghĩa định đến thành bại hoạt động Vì việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo đội ngũ CBQL, GV, HS, CMHS lực lượng giáo dục cộng đồng xã hội điều kiện đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu HĐTN 10 Nhận xét: Nhìn vào bảng kết tính khả thi trung bình bảy biện pháp 2.47, cho phép khẳng định mức độ khả thi biện pháp đánh giá mức độ có tính khả thi cao Trong đó, biện pháp có tính khả thi cao Y Y = 2.63 = 2.55 , xếp thứ Biện pháp CBQL GV đánh giá tính khả thi khơng cao Y = 2.33, cho việc huy động xã hội hóa giáo dục khó khăn, địa phương kinh tế chưa phát triển Các biện pháp lại đánh giá tương đối đồng tính khả thi 71 - Mức độ tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 72 ST T Nội dung biện pháp Tính cần Tính khả Hiệu số thiết thi thứ bậc Điể m TB Th ứ bậc Điể m TB Th ứ bậc D Xi D -Yi X Xi Y Yi 2.85 2.63 0 2.78 2.55 1 2.73 2.45 -1 2.65 2.48 1 Nâng cao nhận thức thái độ cho lực lượng giáo dục Bồi dưỡng nâng cao lực tổ chức cho đội ngũ giáo viên Tăng cường vai trò Hiệu trưởng đạo tổ chức quản lý Đa dạng hóa loại 73 hình tổ chức Đổi công tác kiểm tra, đánh giá 2.53 2.35 1 2.83 2.50 -1 đầu tư sở vật chất, 2.60 2.33 -1 phản hồi thông tin để cải tiến Phối hợp nhà trường – gia đình – cộng đồng Quản lý tăng cường trang thiết bị X 2.71 74 2.47 Sử dụng hệ số tương quan thứ bậc Spearman: r  1 6�D N ( N  1) Trong đó: r hệ số so sánh thứ bậc Spearman D hiệu số thứ bậc đại lượng đem so sánh N số đơn vị nghiên cứu ta có: 6�D N ( N  1)  6�D  6*6  36 ; N ( N  1)  * (49  1)  336 ; 36  0,11 336 Từ suy ra: r  1 6�D N ( N  1)  0,89 Nhận xét: 75 Với hệ số tương quan r = 0,89 cho phép kết luận mối tương quan mặt nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp nêu mối tương quan thuận chặt chẽ Điều chứng tỏ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐTN cho học sinh hiệu trưởng trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có tính tương quan thuận, chặt chẽ, thống với Nghĩa bảy biện pháp quản lý HĐTN cho học sinh hiệu trưởng trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đưa vừa có tính cần thiết vừa tính khả thi cao - Mối quan hệ Mức độ tương quan tính cần thiết tính khả thi biện phápquản lý HĐTN 76 Trước yêu cầu đổi giáo dục đất nước hội nhập quốc tế ngày sâu, rộng lĩnh vực đời sống xã hội, HĐTN đòi hỏi tất yếu xã hội phát triển Để thực tốt phát huy hiệu HĐTN, CBQL trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm đến biện pháp mà đề tài nghiên cứu đề xuất Mỗi biện pháp quản lý có ý nghĩa, vai trò, mục đích riêng lại tổng hòa mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại lẫn nhằm hỗ trợ cho trình quản lý HĐTN Tuy vậy, điều kiện để thực biện pháp quản lý HĐTN trường có điểm khác Các biện pháp quản lý HĐTN đề xuất tiến hành khảo sát khẳng định có tính cần thiết tính khả thi cao đưa vào thực Điều đảm bảo tính khoa học, tính đắn, phù hợp với thực tiễn công tác quản lý HĐTN Đây thuận lợi quan trọng để nhà trường quan tâm phát huy, áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý đạo tổ chức thực HĐTN Từ kết nghiên cứu thực luận văn “Quản lý HĐTN cho học sinh trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng” tác giả rút kết luận: 77 HĐTN đường quan trọng để hình thành phẩm chất lực thực tiễn, phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo HS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện HÐTN có ưu vượt trội so với hoạt động giáo dục khác việc gắn kết nhà trường với đời sống thực tế xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng việc đổi giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng người phù hợp với phát triển chung kinh tế tri thức 78 Quản lý HĐTN cho HS trình tác động chủ thể quản lý nhà trường đến tập thể GV, nhân viên, HS lực lượng giáo dục khác, để tiến hành tổ chức HĐTN theo mục tiêu, nội dung, chương trình quy định, phương pháp, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương Q trình tác động chủ thể quản lý nhà trường đứng đầu hiệu trưởng thực chức năng: Lập kế hoạch, tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá việc thực thông qua hoạt động cụ thể để triển khai nội dung theo qui định chương trình giáo dục cấp học Trong quản lý HĐTN cho HS hiệu trưởng phải lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện nhà trường địa phương, đảm bảo yêu cầu khoa học để đạt mục tiêu giáo dục 79 Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát phiếu hỏi, vấn trực tiếp, nghiên cứu hồ sơ nhà trường thông qua kết quản lý hoạt động tác giả phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý HĐTN trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho thấy rằng: Công tác quản lý, tổ chức thực HĐTN trường đạt số kết định.Việc lập kế hoạch hoạt động quan tâm thực với tham gia chủ yếu lực lượng giáo dục nhà trường Các hình thức tổ chức HĐTN thơng qua hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức với tham gia tích cực học sinh 80 Tuy nhiên trình tổ chức thực kế hoạch có số khó khăn hạn chế định như: Một phận lực lượng tham gia Ban đạo yếu lực quản lý HĐTN; Chưa huy động đông đảo lực lượng giáo dục nhà trường tham gia; Chưa đổi kiểm tra đánh giá HĐTN mà mang nặng tính hình thức đối phó CBQL đa số có nhận thức đúng, song nhận thức cần thiết đầu tư cho hoạt động chưa cao trường chưa quan tâm đầu tư thích đáng cho hoạt động nên nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, lực lượng tham gia tổ chức chủ yếu GV, điều kiện CSVC thiếu thốn, hoạt động chưa phát huy tính tích cực HS Bên cạnh CMHS, HS số GV chưa nhận thức đầy đủ vai trò HĐTN phát triển nhân cách HS Từ nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng quản lý HĐTN cho học sinh trường THPT, để khắc phục hạn chế bất cập nhằm nâng cao chất lượng HĐTN luận văn đề xuất 07 biện pháp quản lý dành cho CBQL trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Đó là: 81 - Nâng cao nhận thức thái độ cho lực lượng giáo dục vị trí, vai trò HĐTN việc giáo dục toàn diện cho học sinh - Bồi dưỡng nâng cao lực tổ chức HĐTN cho đội ngũ giáo viên - Tăng cường vai trò hiệu trưởng đạo, tổ chức quản lý HĐTN - Đa dạng hóa loại hình tổ chức HĐTN - Đổi cơng tác kiểm tra, đánh giá phản hồi thông tin để cải tiến - Phối hợp “Nhà trường – Gia đình – Cộng đồng” tổ chức HĐTN - Quản lý tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị điều kiện cho HĐTN 82 Các biện pháp nói khảo nghiệm qua ý kiến CBQL, GV trường THPT, hầu kiến đồng ý biện pháp đưa cần thiết có tính khả thi Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ bổ sung cho Để tổ chức thực có hiệu HĐTN, biện pháp phải sử dụng đồng bộ, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhà trường, địa phương mà xem xét vận dụng cách hợp lý Tổ chức lớp tập huấn HĐTN cho CBQL, GV nhà trường để nâng cao kiến thức, kỹ tổ chức HĐTN, tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ GV, đáp ứng yêu cầu chuyên môn - nghiệp vụ Xây dựng nội dung, chương trình HĐTN phù hợp với thực tế địa phương Cần quan tâm đến công tác quản lý HĐTN theo hướng XHH nhà trường Đầu tư CSVC cho nhà trường, cải thiện điều kiện giảng dạy giáo viên, tăng cường trang bị thiết bị dạy học 83 Cần có động viên, khen thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt công tác quản lý HĐTN; tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng đơn vị làm tốt Chủ động xây dựng kế hoạch, phương pháp chuẩn bị phương tiện cần thiết, phối hợp đồng với tổ chức nhà trường để tổ chức có hiệu hoạt động TNST cho HS Tăng cường nâng cao nhận thức, xác định vai trò trách nhiệm tham gia, tổ chức thực HĐTN nhà trường GV Chủ động tuyên truyền đến lực lượng xã hội, xây dựng mối quan hệ tích cực cộng đồng để tạo đực đồng thuận tin tưởng cộng đồng hoạt động nhà trường Cử cán tham gia lớp tập huấn cấp trên, bồi dưỡng giúp đỡ GV tổ chức HĐTN; triển khai hoạt động tập huấn cấp trường, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giáo viên trường, đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động 84 Cần xây dựng đội ngũ cốt cán nhà trường đảm bảo có đủ lực, quản lý, đạo thực tốt HĐTN Phân công giáo viên, nhân viên phụ trách công việc nhà trường HĐTN cần phải quan tâm đến lực, nguyện vọng người Những vấn đề nghiên cứu trình bày luận văn chắn nhiều thiếu sót so với yêu cầu đổi giáo dục Tác giả mong vấn đề lại tiếp tục nghiên cứu góp ý, dẫn để hồn thiện 85 ... tiện tổ chức hoạt động nhà trường Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngHĐTN Nâng cao nhận thức thái độ cho lực lượng... quốc tế Chương trình phổ thơng mới, HĐTN hoạt động giáo dục thực bắt buộc từ lớp1 đến lớp 12 Ở tiểu học hoạt động gọi Hoạt động trải nghiệm, THCS THPT gọi Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp... vai trò hoạt động trải nghiệmHĐTN việc giáo dục toàn di n cho học sinh a) Mhối với việc giáo dục tồn di n c Mục đích Biện pháp nhằm nâng cao nhận thực tầm quan trọng HĐTN cho học sinh trường THPT,
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG , BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay