BIỆN PHÁP QUẢN lý dạy THÊM học THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG của HIỆU TRƯỞNG các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn, TỈNH hải DƯƠNG

64 1 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:45

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Mơn - Đảm bảo tính khả thi - Biện pháp đưa phải đảm bảo thực cách thuận lợi Những điều kiện để thực biện pháp khơng khó khăn Mặt khác q trình tổ chức thực hiện, vấn đề phát sinh xử lý khơng gây trở ngại vượt qua Nguyên tắc cần ý xây dựng biện pháp quản lý - Biện pháp phải hấp dẫn phù hợp với điều kiện người học, tâm lý người học - Phải phù hợp với điều kiện sở giáo dục-đào tạo, sở vật chất, đội ngũ GV - Biện pháp khơng nằm ngồi quy định ngành, văn quy định Nhà nước - Biện pháp phải tạo thuận lợi chế quan hệ Nội với đơn vị, cá nhân liên quan - Đảm bảo tính bền vững Biện pháp xây dựng phải phát triển không ngừng, hiệu ngày cao trình triển khai đơn vị trường THCS Để thực biện pháp cần ý yêu cầu sau: - Phải có lý luận khoa học, chất - Phải điều tra thực tiễn đầy đủ - Phải dự báo xác - Phải đưa đồng thuận phối hợp, giúp đỡ xã hội - Đảm bảo không gây xáo trộn Nguyên tắc yêu cầu biện pháp không làm ổn định hệ thống giáo dục tồn Bởi mơ hình đưa sở tơn trọng thành cơng, ưu điểm hình thức tổ chức giáo dục có Nguyên tắc yêu cầu: - Biện pháp không gây ảnh hưởng xấu đến biện pháp tồn - Biện pháp kế thừa ưu điểm biện pháp - Biện pháp phối hợp với biện pháp tại, tạo điều kiện cho biện pháp phát triển mạnh - Đảm bảo tính tự nguyện, tơn trọng tính tự học học sinh Việc đề xuất biện pháp phải nằm khn khổ đảm bảo tính tự nguyện, tự học HS Biện pháp đề xuất phải có tính mở, dân chủ, không ép buộc HS phải thực nhà trường đề kế hoạch DTHT, mà phải đảm bảo tính tự nguyện học thêm HS tính tự học HS HS khơng học thêm - Đảm bảo tính kế thừa phát triển Các biện pháp đưa cần phải bảo đảm tính kế thừa nghĩa biện pháp tiền đề, sở biện pháp Thực nguyên tắc có nghĩa đảm bảo việc thừa hưởng, phát triển cho biện pháp quản lý DTHT trường mang lại hiệu cao, chất lượng DTHT dạy học nâng lên Trên thực tế, biện pháp quản lý DTHT trường THCS không thực cách tuần tự, mà đan xen, thay đổi trật tự vậy, đòi hỏi người HT phải nắm ưu điểm, nhược điểm biện pháp sử dụng trước kia, để từ xây dựng biện pháp quản lý nhằm khắc phục hạn chế đó, giúp đẩy mạnh hiệu việc quản lý DTHT trường - Đảm bảo tính kinh tế Các biện pháp đưa phải đảm bảo chi phí thấp nhất, tỉ lệ nghịch với hiệu Chi phí bao gồm chi phí người học, chi phí sở GD-ĐT Bên cạnh chi phí vật chất chi phí thời gian học tập, thời gian giảng dạy Với nguyên tắc này, biện pháp cần phải phát huy tối đa nguồn lực có, hạn chế việc đầu tư, mua sắm mới, đồng thời phải bảo đảm mức độ cân tài người tham gia giảng dạy - Đảm bảo chất lượng hiệu Chất lượng hiệu tính đến q trình Đây thước đo lực nhà quản lý Thực chất nguyên tắc với nguồn nhân lực, tài lực điều kiện định, thời gian cho phép, nhà quản lý tạo kết cao nhất, có chất lượng Nguyên tắc đảm bảo chất lượng hiệu có liên hệ chặt chẽ với kết đích thực quản lý Một hoạt động quản lý đạt kết chưa có hiệu Bởi vì, sử dụng lãng phí, khơng hợp lý nguồn nhân lực, tài lực… Từ đó, thấy biện pháp đề xuất quản lý DTHT trường phải tính đến hiệu Tính hiệu phải xác định từ việc đầu tư trang bị CSVC, mục tiêu, kế hoạch DTHT, đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ GV Từ đó, GV tích cực hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn bảo tínhgây tự nguyện tơn trọng tínhĐảm tự Đảm bảoĐảm tính bảo khả thiĐảm Đảm bảo tính kếĐảm thừa bảo vàhọc phát bảo tínhtriển chất kinhlượng tế hiệu Đảm tính bảo bền khơng vững xáo trộn Đảm bảo thống với kế hoạch dạy - Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn - Đề xuất biện pháp - Đổi cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức dạy thêm học thêm nhà trường cho cán quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh địa bàn huyện Kinh Môn - Mục tiêu biện pháp - Quán triệt sâu sắc nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc DTHT trường nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, GV, HS PHHS từ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng ý thức, trách nhiệm việc quản lý DTHT trường - Tạo trí, đồng thuận cao tập thể sư phạm nhà trường từ huy động tối đa sức mạnh tập thể nhà trường vào việc quản lý, giảng dạy công tác dạy thêm trường - Góp phần đổi tư quản lý, đổi nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học - Tạo đồng thuận nhân dân phụ huynh HS quy định Nhà nước, chủ trương ngành dạy thêm, học thêm - Nội dung cách thực Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo DTHT nói chung DTHT trường nói riêng, tuyên truyền chất lượng đội ngũ GV nhà trường Triển khai phổ biến văn hướng dẫn DTHT cấp chức năng, cụ thể hoá nhà trường vấn đề Việc triển khai, phổ biến văn DTHT nhiều hình thức phổ biến trực tiếp buổi sinh hoạt trị, sinh hoạt chun mơn tập trung tồn trường, sinh hoạt chun đề, ngoại khóa cho GV HS; phổ biến qua hệ thống quản lý hành Nhà nước theo ngành dọc từ cấp quản lý Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo tới đơn vị trường; hướng dẫn GV, HS, PHHS xem văn phương tiện truyền thông trang website trường, Phòng, Sở Giáo dục hay kênh hình khác; gửi văn kế hoạch, mục tiêu DTHT trường cho PHHS thông qua gặp mặt, trao đổi qua họp phụ huynh nhà trường đại diện Hội cha mẹ HS trường; HS tuyên truyền trao đổi trực tiếp với HS nhà trường thông qua tiết sinh hoạt trường Trong việc quản lý DTHT trường, trước hết phải làm thay đổi nhận thức, tư GV làm cho họ thấy vai trò, lợi ích tầm quan trọng việc DTHT GV cần biết việc DTHT gồm việc bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu để tiến lên HS theo kịp chương trình, hay ơn luyện cho HS để thi vào THPT xu thế, phương thức dạy học phát huy phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học hay phát huy chun mơn sâu Tiếp sau triển khai cách thức, nội dung việc DTHT trường Cần phải làm cho GV thấy vai trò với u cầu phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời xác định nhiệm vụ việc nâng cao trình độ chun mơn để đáp ứng đòi hỏi chất lượng đội ngũ GV ngày cao Qua đó, GV nhận thức việc phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực việc quản lý thực Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định Nhà nước DTHT có số phiếu tán thành tính hợp lý chiếm 91,3%, số phiếu tán thành mức độ khả thi 95,6% Biện pháp 6: Tổ chức đội ngũ, đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng DTHT, có số phiếu tán thành tính hợp lý 95,6%, số phiếu tán thành mức độ khả thi 95,6% Biện pháp 7: Tăng cường phối hợp với PHHS việc quản lý DTHT, có số phiếu tán thành tính hợp lý 91,3%, số phiếu tán thành mức độ khả thi 91,3% Biện pháp 8: Đảm bảo điều kiện, sở vật chất – kỹ thuật phục vụ việc DTHT, có số phiếu tán thành tính hợp lý chiếm 86,9%, số phiếu tán thành mức độ khả thi 95,6% Tất biện pháp hợp lý có tính khả thi cao mức độ số phiếu khẳng định khác Trong thực tế, vận dụng, đòi hỏi người cán quản lý, đặc biệt HT phải biết cách vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn đạt kết - Mối tương quan tính hợp lý tính khả thi số biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở - Mối tương quan tính hợp lý tính khả thi biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở Tính Biện pháp quản lý dạy TT thêm học thêm hợp lý X bậc Hiệu khả thi số thứ bậc Thứ trường Hiệu trưởng trường trung học sở Tính X x Thứ bậc y D2 D=x –y Đổi cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức DTHT nhà 2,40 2,60 1 Nâng cao chất lượng xây 2,74 2,73 -1 trường cho CBQL, GV, PHHS, HS địa bàn huyện Kinh Môn dựng kế hoạch dạy học làm sở cho việc xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch 2,82 2,87 0 2,43 2,60 0 2,70 2,82 2 phương pháp dạy học, nâng 2,78 2,78 -1 dạy thêm, học thêm Nâng cao chất lượng dạy học khóa, khắc phục tình trạng DTHT thay khóa Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định Nhà nước DTHT Xây dựng kỉ cương, nếp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tổ chức đội ngũ, đổi cao chất lượng DTHT Tăng cường phối hợp với PHHS việc quản lý 2,65 2,65 -1 2,70 1 DTHT Đảm bảo điều kiện, sở vật chất – kỹ thuật phục 2,56 vụ việc DTHT ∑D2 Để kiểm chứng đắn, chặt chẽ tính hợp lý khả thi biện pháp đề xuất, sử dụng công thức tương quan thứ bậc Spiecman: r = 1− 6∑ D N ( N − 1) Theo kết bảng ta có: r = 1− 6×9 ≈ +0,90 × (82 − 1) Với hệ số tương quan thứ bậc r ≈+ 0,90 cho phép kết luận mối tương quan thuận chặt chẽ; có nghĩa tính hợp lý số biện pháp quản lý DTHT trường HT trường THCS đề xuất tính khả thi biện pháp quản lý phù hợp Các biện quản lý đưa nhận định cần thiết mức độ (rất hợp lý, hợp lý hay khơng hợp lý) thực tế mang tính khả thi mức độ Ví dụ: Ở biện pháp 3: Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch DTHT, ý kiến cho biện pháp hợp lý (xếp thứ với điểm trung bình cao: đạt X = 2,82 điểm), đối tượng khảo sát cho với thực tế biện pháp mang tính khả thi cao (đạt X = 2,87 điểm) Bởi mà tất xếp biện pháp mức thứ Qua phân tích cho thấy số biện pháp mà đề tài đưa hợp lý khả thi thực tế Thông qua việc nghiên cứu đề xuất biện pháp, đề tài khẳng định biện pháp quản lý DTHT trường HT trường THCS huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hợp lý thể tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý việc DTHT trường nhà trường THCS theo chủ trương ngành Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, việc tuân theo nguyên tắc chung, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc quản lý DTHT trường HT trường THCS huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương, biện pháp: Đổi cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức DTHT nhà trường cho CBQL, GV, PHHS, HS địa bàn huyện Kinh Môn Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch dạy học làm sở cho việc xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm Tăng cường tổ chức đạo kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch DTHT Nâng cao chất lượng dạy học khóa, khắc phục tình trạng DTHT thay khóa Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định Nhà nước DTHT Xây dựng kỉ cương, nếp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tổ chức đội ngũ, đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng DTHT Tăng cường phối hợp với PHHS việc quản lý DTHT Đảm bảo điều kiện, sở vật chất – kỹ thuật phục vụ việc DTHT Khảo sát mức độ hợp lý tính khả thi biện pháp đề xuất cách vận dụng cách tính hệ số tương quan thứ bậc Spiecman kết r ≈ +0,90 Điều cho phép khẳng định, biện pháp quản lý DTHT trường HT trường THCS huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hợp lý, chặt chẽ có tính khả thi cao Những biện pháp đề xuất sở để trường bước triển khai thực chủ trương Bộ GD-ĐT, Sở, Phòng GD-ĐT, việc thực quản lý DTHT trường, bước nâng cao chất lượng quản lý việc dạy học nói chung, DTHT trường nói riêng - Do phát triển khơng đồng HS trí tuệ, sức khỏe, điều kiện học tập thân gia đình; trình giáo dục nhà trường có khác giáo viên, tập thể lớp, môi trường giáo dục; nhu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực, phẩm chất HS khác nhau; điều kiện kinh tế, phát triển nhu cầu xã hội, đòi hỏi kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT… dẫn đến việc DTHT tất yếu khách quan Dạy thêm nhà trường trường THCS địa bàn huyện Kinh Mơn tổ chức, quản lí, cấp giấy phép theo qui định Nhà nước Tuy nhiên, việc DTHT không qui định tràn lan, chất lượng dạy học có điểm chưa tốt Trong số nguyên nhân tình trạng có ngun nhân từ phía quản lý HT Nếu đề xuất số biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót quản lý DTHT trường góp phần khắc phục thiếu sót nâng cao chất lượng DTHT Với lý tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý dạy thêm học thêm nhà trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương” để nghiên cứu làm luận văn Thạc sĩ Để đề xuất biện pháp quản lý DTHT nhà trường HT trường THCS huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tác giả hệ thống hóa sở lý luận, bao gồm khái niệm như: Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý DTHT… Đồng thời tác giả tổng hợp phân tích yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý DTHT trường HT trường THCS Tác giả xác định DTHT phận hoạt động dạy hoạt động học sở giáo dục HT người chịu trách nhiệm cao nhất, chủ yếu trực tiếp chất lượng DTHT HT quản lý DTHT thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra đánh giá, đồng thời HT tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng trình thực kế hoạch DTHT - Cùng với sở lý luận trên, tác giả tổng hợp nghiên cứu thực trạng việc DTHT địa bàn huyện Kinh Môn Tác giả bắt đầu từ việc đánh giá khái quát tình hình kinh tế xã hội có liên quan đến giáo dục đào tạo, sau tác giả sâu vào đánh giá thực trạng giáo dục, đặc biệt đánh giá thực trạng DTHT Trong thực trạng DTHT tác giả vào nguyên nhân hạn chế quản lý DTHT HT, tác giả nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý HT Kết nghiên cứu cho thấy lĩnh vực hoạt động phương pháp quản lý, với biện pháp xử lý khảo sát thực trạng tốn thống kê cho thấy biện pháp quản lý HT DTHT đạt mức trung bình, có vài biện pháp đạt trung bình - Từ phần nghiên cứu lý luận thực trạng, tác giả đề xuất số biện pháp, bao gồm biện pháp sau đây: Biện pháp 1: Đổi cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức DTHT nhà trường cho CBQL, GV, PHHS, HS địa bàn huyện Kinh Môn Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch dạy học làm sở cho việc xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức đạo kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch DTHT Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng dạy học khóa, khắc phục tình trạng DTHT thay khóa Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định Nhà nước DTHT Xây dựng kỉ cương, nếp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Biện pháp 6: Tổ chức đội ngũ, đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng DTHT Biện pháp 7: Tăng cường phối hợp với PHHS việc quản lý DTHT Biện pháp 8: Đảm bảo điều kiện, sở vật chất – kỹ thuật phục vụ việc DTHT Trong số biện pháp trên, có số biện pháp HT sử dụng Tuy nhiên mức độ thực chưa tốt có số nội dung cần phải đổi mới, tác giả đề xuất số biện pháp với nội dung bổ sung, với cách thức tổ chức nội dung đổi để thực mục tiêu Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với biện pháp hỗ trợ biện pháp Những biện pháp khảo sát đánh giá có tính cần thiết, hợp lý khả thi cao, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng DTHT trường nói riêng Để biện pháp quản lý DTHT trường HT trường THCS huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mang lại hiệu cao, tơi xin có vài kiến nghị sau - Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Chuẩn hóa chương trình sách giáo khoa tất môn, đồng thời ban hành quy chuẩn đề thi cho đối tượng HS - Cần làm rõ yêu cầu DTHT cho đối tượng HS có học lực giỏi, khá, yếu, Từ giúp nhà trường có kế hoạch cụ thể việc dạy thêm, bồi dưỡng cho đối tượng HS - Tăng quyền chủ động cho nhà trường việc tổ chức đạo quản lý DTHT sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc thù địa phương, điều kiện trường đối tượng HS - Đối với Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo - Tăng cường mối quan hệ với Sở Ban ngành tỉnh, huyện để phát triển nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh, huyện - Tăng cường tổ chức hội thảo theo chuyên đề chuyên môn, quản lý DTHT CBQL, GV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý dạy học trường bạn - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên đề, chuyên đề đổi phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng DTHT - Phổ biến rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm, đề tài quản lý giáo dục đặc biệt đề tài quản lý DTHT xếp loại qua hình thức sinh hoạt câu lạc HT - Tham mưu cho UBND tỉnh, huyện sớm ban hành, điều chỉnh qui định DTHT tỉnh, huyện theo năm học, đồng thời ban hành hướng dẫn việc DTHT cấp Sở, Phòng để đơn vị trường học lấy làm để lập kế hoạch DTHT trường vào đầu năm học - Tăng cường tra, kiểm tra việc thực qui định Nhà nước ngành DTHT trường THCS - Khen thưởng, động viên kịp thời cho tập thể, cá nhân đạt kết cao công tác hoạt động DTHT, đồng thời có hình thức kỉ luật phù hợp trường hợp làm trái với qui định ban hành - Đối với Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn, trình độ quản lý, rèn luyện để nâng cao tầm quản lý, xứng đáng người dẫn dắt tập thể nhà trường - Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống GV, ln tận tâm, chu đáo nhiệt tình công tác, thương yêu HS biết trân trọng ngành nghề theo đuổi Luôn gương sáng cho HS noi theo - Tăng cường đạo, giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá cá nhân, tổ, nhóm chun mơn Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm thực tốt, hiệu việc DTHT trường mà HT đề - Tạo điều kiện để GV tham gia hoạt động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức hoạt động chuyên mơn nhà trường nhằm khuyến khích tính tích cực, tự tìm tòi, sáng tạo GV hoạt động giảng dạy - Nắm bắt sát tình hình thực tế đội ngũ GV HS trường nhằm cụ thể hóa mục tiêu DTHT trường đạt hiệu quản lý cao ...- Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn - Đảm bảo tính khả thi - Biện pháp đưa phải đảm bảo thực cách thuận... động dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý dạy thêm học thêm trường Hiệu trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn bảo tínhgây tự nguyện tơn trọng... trưởng trường trung học sở huyện Kinh Môn - Đề xuất biện pháp - Đổi cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức dạy thêm học thêm nhà trường cho cán quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh, học
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý dạy THÊM học THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG của HIỆU TRƯỞNG các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn, TỈNH hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP QUẢN lý dạy THÊM học THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG của HIỆU TRƯỞNG các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn, TỈNH hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay