BIỆN PHÁP QUẢN lý CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA CHO học SINH TRƯỜNG TIỂU học AN tảo, THÀNH PHỐ HƯNG yên đáp ỨNG NHU cầu xã hội

37 1 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:45

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHĨA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TẢO, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI - Nguyên tắc đề xuất biện pháp Chương trình ngoại khố cấu phần chương trình giáo dục tiểu học Nó có vai trò quan trọng bổ sung, khắc sâu kiến thức học khố, tạo mơi trường cho người học áp dụng kiến thức vào thực tế, góp phần đào tạo tồn diện học sinh Các biện pháp quản lý chương trình ngoại khố cần xác định dựa sở khoa học vững xây dựng biện pháp tổ chức cần phải tuân thủ nguyên tắc định - Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc Trong trình tổ chức thực nhà quản lý giáo viên cần phải đảm bảo tính hệ thống Trước hết cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ yếu tố, tác động yếu tố đến kết hoạt động Hoạt động HĐNK phải gắn bó với hoạt động dạy học, bổ trợ cho hoạt động góp phần thực tốt mực tiêu giáo dục cấp học Có thống cao, hợp lý mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức để HĐNK trở thành chỉnh thể thống Luôn đảm bảo cân yếu tố HĐNK để tạo hiệu cao nhất, đạt mục tiêu mà HĐNK đề - Đảm bảo tính thực tiễn Hoạt động HĐNK phải xây dựng hướng đổi để đáp ứng mục tiêu giáo dục, nhiên hoạt động phải dựa thực tiễn xã hội, đặc điểm vùng dân cư, thực tiễn điều kiện trường biện pháp mang tính khả thi Nếu khơng đảm bảo tính thực tiễn, hoạt động đề thấp mức điều kiện trường làm kết hoạt động khơng cao, vượt điều kiện khơng có tính khả thi hoạt động - Đảm bảo tính hiệu Trong q trình xây dựng kế hoạch, đạo thực nội dung hoạt động HĐNK, nhà quản lý cần phải đưa biện pháp cụ thể, hợp lý, để đạt hiệu công việc cách cao Nếu nhà quản lý khơng tính đến tính hiệu cơng việc dẫn đến lãng phí sức người sức Do tính hiệu nguyên tắc nhà quản lý cần xây dựng hoạt động HĐNK - Những biện pháp quản lý chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường Tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên - Tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh tổ chức xã hội để xây dựng chương trình ngoại khố - Mục tiêu biện pháp HS chủ thể CTNK CTNK có hiệu hay khơng thể tiến học tập, kiến thức xã hội, đạo đức, cách cư xử em học sinh Vì vậy, xem phản hồi từ phia chủ thể hoạt động - em học sinh then chốt cho việc xây dựng chương trình ngoại khóa hiệu Cha mẹ học sinh đối tượng gần gũi kỳ vọng vào em Họ lực lượng quan trọng đủ lực quyền hạn để đánh giá chất lượng hoạt động ngoại khóa trường Giáo viên người trực tiếp giảng dạy em, người trực tiếp thực chương trình ngoại khóa, họ đào tạo chun mơn, nghiệp vụ người hiểu rõ yếu tố cần, đủ để xây dựng chương trình ngoại khóa hợp lý, khoa học hiệu nội dung lẫn hình thức thực Chính vậy, thu thập thông tin giáo viên việc thiếu trước tiến hành xây dựng CTNK, đặc biệt với HSTH Biện pháp nhằm có phản hồi xác mục tiêu, kỳ vọng, hoạt động ngoại khóa, ngồi phản hồi chất lượng hoạt động ngoại khóa nhà trường phản hồi sở quan trọng để đưa biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý CTNK trường Tiểu học An Tảo - Nội dung cách thức thực Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trường tổ chức xã hội khác Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm lớp phải chịu trách nhiệm việc liên lạc với phụ huynh lớp Gắn kết với phụ huynh học sinh, nhà trường nắm bắt yêu cầu gia đình với nhà trường, nhà trường có hội nhiều việc tìm hiểu tâm tư, thái độ, cách hành xử em học sinh thông qua trao đổi thường kỳ với cha mẹ học sinh Từ đó, thầy giáo hiểu đối tượng giáo dục Có quan điểm lấy người học làm trọng tâm trở thành quan điểm có sở thực tế thực Khi đó, nhà trường đưa cách quản lý học tập lớp hoạt động ngoại khóa tốt nhất, hiệu phù hợp với đối tượng học sinh khác nhà trường Đồng thời, cha mẹ có hội nắm bắt hoạt động nhà trường, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt ngoại khóa em Từ đó, khơng phối hợp với nhà trường, uốn nắn bé, cha mẹ hỗ trợ nhà trường việc quản lý việc học tập, CTNK học sinh Để lấy ý kiến phụ huynh, học sinh, hiệu trưởng nhà trường đạo giáo viên chịu trách nhiệm gọi điện trực tiếp để vấn gửi phiếu điều tra, thăm dò cho cha mẹ học sinh học sinh Nội dung vấn, điều tra xoay quanh kỳ vọng, mục tiêu học sinh tham gia CTNK, thái độ học sinh phụ huynh hoạt động ngoại khóa Các CTNK nhà trường tổ chức tác động tới kết học tập, kết rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ khác Việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh tổ chức xã hội theo định kỳ: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý dài hàng năm Cũng theo lần, nghĩa sau hoạt động ngoại khóa em phụ huynh tham gia, thầy hiệu trưởng yêu cầu cha mẹ cho ý kiến ln Nếu có thể, phối kết hợp tất hình thức để có ý kiến cụ thể khách quan khái quát nhiều mặt trường, lớp Sau thống kê ý kiến phụ huynh học sinh em học sinh, hiệu trưởng thầy giáo, cán phụ trách Đồn, Đội tổng hợp lại, rút kinh nghiệm điểm chưa làm được, phát huy điểm đánh giá cao - Điều kiện thực biện pháp Nhà trường phải xây dựng hệ thống thông tin liệu quản lý nhà trường đầy đủ, phục vụ cho việc đánh giá (thông tin HS, phụ huynh học sinh, quy định ) Các giáo viên cần có mối quan hệ tốt với phụ huynh học sinh Nhà trường cần nhận hợp tác tích cực từ phía phụ huynh học sinh học sinh trường Nhà trường thường xuyên liên lạc, giao lưu với tổ chức xã hội để chủ động điều tra, thu thập số liệu Đội ngũ thực việc tiếp nhận ý kiến hiệu trưởng nhà trường phải có tinh thần cầu tiến, tự phê bình phê bình, tiếp nhận ý kiến cách minh bạc, sẵn sàng lắng nghe - Huy động tham gia nhiều bên xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa - Mục tiêu biện pháp Để kế hoạch chương trình ngoại khố có nội dung phong phú, hợp khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội có tính khả thi cao từ khâu lập kế hoạch, thiết kế nội dung cần có tham gia nhiều bên Không bao gồm cán quản lý mà cần có phối hợp lực lượng khác như: khối trưởng chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, phụ trách đội… - Nội dung cách thức thực Để chương trình ngoại khố đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu nhiều bên liên quan từ khâu xây dựng chương trình, hiệu trưởng nhà trường cần đạo huy động tham gia nhiều thành phần nhà trường Hiệu trưởng trực tiếp phân cơng phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn có trách nhiệm mời bên tham gia xây dựng toàn kế hoạch CTNK cho nhà trường cho năm học, GVCN người xây dựng kế hoạch hoạt động cho lớp Xây dựng tồn chương trình trường phải vào chương trình sở đề sách giáo viên CTNK Xây dựng chương trình tập huấn kỹ tổ chức CTNK cho GVCN cán lớp Thu thập tài liệu, thông tin liên quan, cung cấp cho giáo viên học sinh kịp thời Khảo sát nguyện vọng, tâm tư đối tượng tham gia, ý đến đối tượng học sinh Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, vật chất đảm bảo, ủng hộ lực lượng nhà trường Yêu cầu xây dựng kế hoạch cần chi tiết, cụ thể có phân cơng cơng việc, theo dõi, kiểm tra đánh giá Quản lý việc xây dựng kế hoạch năm giúp cho người quản lý có nhìn bao quát HĐNK diễn năm, từ dễ nhận thấy điểm khiếm khuyết kế hoạch Cần đạo tiểu ban lấy ý kiến phụ huynh, học sinh nội dung, hình thức tổ chức chương trình ngoại khố để xác định nội dung kế hoạch Bản kế hoạch cần nêu rõ tính khả thi, cụ thể phân cơng cơng việc, nhân thay thế, cách tiến hành lực lượng cần thiết phối hợp Quản lý việc xây dựng kế hoạch theo tháng, phù hợp với chương trình, chủ đề chương trình HĐNK trường tiểu học Theo phân phối chương trình, lớp cần thực tiết bắt buộc tuần chào cờ sinh hoạt lớp Tùy theo đặc điểm tháng bố trí từ đến tiết tháng xây dựng thực HĐNK Việc xây dựng kế hoạch tháng cần cụ thể chủ đề, gợi mở hình thức tổ chức GVCN cần nắm triển khai cho lớp Cần phải xây dựng thành nếp, hàng tuần Một điều thực tế GVCN thường ngại làm kế hoạch nên số giáo viên giao sách giáo viên cho học sinh lựa chọn xây dựng tổ chức.Để tránh điều này, việc xây dựng kế hoạch tiểu ban cần có quan tâm, định hướng sát từ lãnh đạo nhà trường để đảm bảo hiệu giáo dục HĐNK Tiểu ban cần định kế hoạch năm sau kế hoạch tháng theo chủ đề hiệu trưởng phê duyệt GVCN vào kế hoạch tiểu ban, tình hình cụ thể lớp mà xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung, phương pháp, mặt công tác đảm bảo cho HĐNK phù hợp với lớp mình, đảm bảo tính khoa học, hệ thống, tính thực tiễn cao Trong trình quản lý việc xây dựng kế hoạch HĐNK GVCN, nhà quản lý cần ý thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án HĐNK GVCN họp GVCN hàng tháng Trong kiểm tra cần ý tính phù hợp hoạt động với điều kiện cụ thể lớp mình, chủ đề có phù hợp, có bám sát chương trình hay khơng Kiểm tra giáo án HĐNK, phải thể mục tiêu giáo dục HĐNK, thể nội dung hoạt động, khâu chuẩn bị, tiến trình hoạt động, vật chất đảm bảo Quản lý xem GVCN xây dựng kế hoạch năm chưa? Kế hoạch thơng báo tới học sinh chưa, có bám sát kế hoạch mà nhà trường xây dựng gửi xuống không? Các nhà quản lý cần phân công người tiểu ban giám sát, dự giờ, đánh giá kết quả, coi tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành công việc GVCN - Điều kiện thực biện pháp Lãnh đạo nhà trường thực tốt công tác tham mưu - Cán quản lý, tổ trưởng chun mơn có tinh thần tích cực tự học, tự bồi dưỡng - Có tinh thần trách nhiệm với cơng việc, với ngành, chủ động đề xuất biện pháp - Năng lực quản lý, đạo Ban giám hiệu nhà trường - Kinh phí hỗ trợ từ chun mơn cho hoạt động tập huấn, kiểm tra Nâng cao lực lập kế hoạch cho tổ trưởng môn việc làm cần thiết cơng tác quản lý hoạt động ngoại khố mơn nhà trường tiểu học Công việc không khiến cho hoạt động ngoại khoá nhà trường vào nếp mà giúp người hiệu trưởng hồn tồn chủ động cơng tác điều hành - Tăng cường liên kết với tổ chức bên nhà trường để tổ chức CTNK cho học sinh 10 cho cán Đồn - Đội, GVCN có sổ sách ghi chép theo dõi trang thiết bị tài sản cũ mua sắm mới, cuối năm học phải có ban kiểm kê tài sản phục vụ HĐNKđể quản lý tốt CSVC trang thiết bị, đồng thời gắn trách nhiệm cán Đoàn - Đội GVCN cán thiết bị cất giữ tổ chức hoạt động xong cần thu dọn bảo quản trang thiết bị bền Khuyến khích, phát động tổ chức, lực lượng giáo dục khác xã hội tặng quà, vật, tiền…làm tặng phẩm giải thưởng cho đợt tổng kết học kỳ, năm học Phát động phong trào thi làm đồ dùng sử dụng HĐNK để toàn thể giáo viên nhà trường tham gia Có sách khuyến khích động viên kịp thời tập thể, cá nhân làm đồ dùng phục vụ hoạt động có hiệu Đồng thời tranh thủ ủng hộ cha mẹ học sinh việc huy động giúp đỡ cộng đồng tổ chức hoạt động cho em Ví dụ cha mẹ học sinh mời giúp người nói chuyện chuyên đề cho học sinh, nhờ địa điểm tham quan hướng dẫn học sinh tham quan, thực tế… Yêu cầu giáo viên đưa mạnh dạn đưa yêu cầu tài liệu, thiết bị phục vụ HĐNK theo môn học để trường có sở đề nghị cấp quan tâm Thường xuyên bồi dưỡng kỹ thuật khai thác sử dụng trang thiết bị phục vụ hoạt động chun mơn, HĐNK cho giáo viên qua nhiều hình thức: bồi dưỡng chỗ gửi tập huấn lớp cấp tổ chức Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất việc sử dụng, bảo quản 23 CSVC, thiết bị phục vụ HĐNK.Thường xuyên động viên, khen thưởng giáo viên sử dụng có hiệu trang thiết bị nhắc nhở giáo viên không sử dụng sử dụng không hiệu trang thiết bị có - Điều kiện thực Để nâng cao khả mua sắm trang thiết bị, tài liệu phục vụ hoạt động ngoại khóa cần tăng cường xã hội hóa giáo dục trường tiểu học địa bàn thành phố Bắc Ninh Có ý thức tiết kiệm khai thác sử dụng hiệu có Gắn việc trang bị sở vật chất cho hoạt động ngoại khóa với hoạt động chun mơn nói chung trường tiểu học Tránh tình trạng mua sắm trang thiết bị mà dung lần gây lãng phí khơng hiệu Cần cập nhật thiết bị đại phổ thông thư viện điện, mạng Internet để giáo viên học sinh không bị lạc hậu với tiến khoa học công nghệ Cần cho giáo viên học cách sử dụng trang thiết bị, có ý thức việc khai thác sử dụng, bảo vệ tốt thiết bị Tăng cường công tác quản lý tránh để tình trạng hư hỏng, thất tài liệu, trang thiết bị xác định nguyên nhân trách nhiệm người phân công quản lý - Mối quan hệ biện pháp đề xuất Năm biện pháp quản lý chương trình ngoại khố mà tác giả nêu chương có vai trò quan trọng nhằm nâng cao 24 chất lượng hiệu quản lý chương trình NK trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên Các biện pháp mà tác giả nêu yếu tố khách quan có tác dụng lớn để tăng cường quản lý chương trình NK nhà trường Các biện pháp quản lý giải khó khăn bất cập thực trạng, thúc đẩy chương trình NK học sinh Nó hệ thống đường, cách thức quản lý có mối liên hệ biện chứng với ràng buộc lẫn Biện pháp quản lý HĐNK hệ thống biện pháp có mối liên hệ giàng buộc mật thiết hữu với Thực biện pháp điều kiện để thực BPQL khác, biện pháp bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tuỳ điều kiện, thời gian hoàn cảnh định mà lựa chọn biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho quản lý HĐNK đạt mục tiêu đề Các biện pháp nêu cần tiến hành đồng để phát huy tác dụng tổng hợp chúng Tóm lại: biện pháp quản lý hoạt động quản lý HĐNK vừa nêu có vai trò qua trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu HĐNK học sinh trường Tiểu học An Tảo Hưng n Mỗi biện pháp có vai trò riêng, chúng có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ bổ sung cho Nếu thiếu biện pháp việc quản lý HĐNK hiệu Các biện pháp nêu cần thực cách đồng để tăng cường tính hiệu chương trình ngoại khố Việc 25 xây dự kế hoạch chương trình ngoại khóa yếu tố đầu tiên, có vai trò định đên thành cơng hoạt động ngoại khóa Bởi lẽ chương trình có hợp lý, logic, trình thực đạt hiểu cao Chính vậy, từ khâu xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa cần ý, đặc biệt phải tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh tổ chức xã hội để xây dựng chương trình ngoại khóa Và q trình xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa nên huy đống ự tham gia nhiều bên liên quan để đảm bảo tính khách quan, chủ động đa chiều Tăng cường trách nhiệm lực lượng giáo dục trường chương trình hoạt động ngoại khóa Ngồi việc làm tốt cơng tác xây dụng kế hoạch, việc tăng cường kiểm tra trình thực hoạt động ngoại khóa tác động trở lại việc tổ chức hoạt động; kích thích giáo viên thực đổi nội dung phương pháp tổ chức hoạt động Khi có lực lượng tổ chức hoạt động ngoại hóa tốt, họ biết cần phải làm để tăng cường liên kế với tổ chức bên nhà trường việc tổ chức HĐNK cho học sinh Ngoài ra, để tất biện pháp góp phần làm hồn thiện nâng cao chất lượng cho HĐNK trường Tiểu học An Tảo Hưng n thành tố khơng thể thiếu việc đảm bảo tài CSVC cho hoạt động Vì thế, nhà trường cần đầu tư thêm trang thiết bị cần thiết phụ vụ cho HĐNK 26 Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp - Sơ đồ mối liên quan biện pháp Chú thích: Tác động trực tiếp Tác động gián tiếp⅓ Chú thích: Như vậy, qua biểu đồ qua thực tế chứng minh, biện pháp biện pháp nòng cốt, trung tâm có vai trò tiên Nó 27 định tới biện pháp lại biện pháp lại tác động gián tiếp trở lại để việc quản lý HĐNK trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên ngày hoàn thiện Tóm chung lại, biện pháp mà tác giả nêu có vai trò ý nghĩa riêng chúng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại thúc đẩy lẫn Hoạt động quản lý HĐNK đạt hiệu biết vận dụng biện pháp linh hoạt, mềm dẻo Để thăm dò mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐNK trường Tiểu học An Tảo nhóm biện pháp trên, tác giả tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp Mỗi biện pháp khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi Tính cấp thiết mức độ: cần thiết điểm, cần thiết điểm, khơng cần thiết điểm; Tính khả thi mức độ: khả thi điểm, khả thi điểm, khơng khả thi điểm Kết thu bàng - Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản lý HĐNK trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên TT Biện pháp quản lý Mức độ cần thiết (phiếu) Rất Cần Khô cần thiết ng thiết cần 28 thiết Tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh tổ 50 - - 3,0 44 - 2,88 50 - - 3,0 45 - 2,9 50 - - 3,0 chức xã hội để xây dựng chương trình ngoại khoá Huyđộng tham gia nhiều bên liên quan xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa Tăng cường liên kế với tổ chức bên nhà trường để tổ chức HĐNK cho học sinh Kiểm tra, điều chỉnh cải thiện chương trình ngoại khóa để đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Tận dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc thực chương trình 29 ngoại khố - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý HĐNK trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên Tính khả thi (%) TT Biện pháp quản lý Rất khả thi Khô Khả ng thi khả thi Tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh tổ 39 11 - 2,78 40 10 - 2,8 40 10 - 2,7 chức xã hội để xây dựng chương trình ngoại khố Huyđộng tham gia nhiều bên liên quan xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa Tăng cường liên kế với 30 tổ chức bên nhà trường để tổ chức HĐNK cho học sinh Kiểm tra, điều chỉnh cải thiện chương trình ngoại khóa để đáp ứng tốt 39 11 - 2,78 46 - 2,92 nhu cầu xã hội Tận dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc thực chương trình ngoại khố Từ kết khảo nghiệm điểm trung bình cộng nhận xét sau: Các biện pháp quản lý HĐNK hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên đề xuất cần thiết với điều kiện thực tế trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên Các biện pháp đề xuất mang tính khả thi, điều kiện quan tâm đạo tổ chức đồng bộ, dập khuôn máy móc mà vào điều kiện cụ thể, sử dụng phối hợp đồng biện pháp Kết cho thấy điểm trung bình cộng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp có mức độ điểm trung bình cộng 2,5 Điều cho 31 thấy biện pháp tác giả đưa có tính khả thi tính cấp thiết mức độ cao, phù hợp áp dụng cho trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên giai đoạn đổi giáo dục Như vậy, lý luận thực tế khảo sát chứng minh, bước đầu biện pháp có sở vững để tiến hành áp dụng thực đồng biện pháp cách khoa học thực tiễn cơng tác quản lý chương trình NK nhằm nâng cao chất lược học tập học sinh hiệu đào tạo trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý chương trình NK trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên, đề biện pháp quản lý chương trình NK trường tiểu học thành phố Các biện pháp có quan hệ chặt chẽ với nên đòi hỏi phải thực đồng Kết thăm dò ý kiến chuyên gia dã khẳng định biện pháp biện pháp có tính cấp thiết khả thi cao Kết thử nghiệm biện pháp cho kết khả quan lần khẳng định biện pháp sát thực khả thi, hồn tồn vận dụng vào trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên để đạo tổ chức HĐNK ngày hiệu Chương trình ngoại khố phận chương trình giáo dục tiểu học, song hành chương trình khố hình thành phát triển nhân cách học sinh, góp phần nâng cao chất 32 lượng giáo dục toàn diện phù hợp với xu phát triển chung thời đại Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng HĐNK người cán quản lý cần phải sử dụng nhiều biện pháp để đạt hiệu cao công tác quản lý Các biện pháp quản lý HĐNK góp phần khơng nhỏ việc hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho học sinh nhà trường Qua nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý chương trình ngoại khóa trường Tiểu học An Tảo TP Hưng Yên đạt kết định: Về lý luận: vấn đề quản lý, quản lý giáo dục quản lý nhà trường, hoạt động nói chung chương trình ngoại khóa nhìn nhận cách cụ thể, khách quan tổng thể vấn đề lý luận Đề tài làm rõ nội dung hoạt động quản lý chương trình ngoại khóa trường tiểu học, quy trình, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu chương trình ngoại khóa trường tiểu học Đặc biệt đề tài làm rõ vai trò lực lượng giáo dục tham gia vào chương trình ngoại khóa trường tiểu học Về thực trạng: đặc điểm tình hình thực trạng kết HĐNK trường Tiểu học An Tảo nhiều vấn đề Nhận thức ban giám hiệu, GVCN, CBĐ tiểu ban mục tiêu, nhiệm vụ, tác dụng CTNK phát triển toàn diện học sinh tốt Tuy nhiên phận nhỏ giáo 33 viên, học sinh chưa hiểu chất chưa nhận thức vai trò HĐNK phát triển tồn diện học sinh Chính vậy, HĐNK trường Tiểu học An Tảo năm qua đánh giá nhiều hạn chế Việc quản lý chưa tồn diện bước xây dựng thực kế hoạch HĐNK, tác dụng hoạt động chưa rõ rệt q trình giáo dục tồn diện học sinh Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngoại khóa, nhận đồng tình hầu hết cán giáo viên chủ chốt trường đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp nêu Các biện pháp có vị trí riêng song phát triển mối tổng hòa nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngoại khóa trường Tiểu học An Tảo Các biện pháp là: + Tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh + Huy động tham gia nhiều bên liên quan xây dựng kế hoạch chương trình ngoại khóa + Tăng cường liên kế với tổ chức bên nhà trường để tổ chức HĐNK cho học sinh + Kiểm tra, điều chỉnh cải thiện chương trình ngoại khóa để đáp ứng tốt nhu cầu xã hội + Tận dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc thực chương trình ngoại khố 34 Cần chủ động thống đạo chương trình HĐNK tất trường tiểu học Cung cấp tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo hình thức, nội dung HĐNK Nên tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo điển hình HĐNK hàng năm.Thành lập quĩ riêng cho HĐNK để giúp đỡ trường tiểu học có khó khăn mặt sở vật chất Huy động tối đa, sử dụng hợp lý nguồn lực có, tạo động thúc đẩy lực lượng giáo dục nhà trường phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực đổi nội dung phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngoại khóa Tạo điều kiện sở vật chất, ưu tiên kinh phí tổ chức HĐNK để tổ chức có hiệu hoạt động Cần tăng cường giao lưu trường bạn, tham quan trường có phong trào HĐNK tốt để cải tiến phương pháp nội dung chương trình ngoại khóa phù hợp với trường Giáo viên nhà trường phải thường xuyên tự học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lý, kỹ tổ chức HĐNK Cần nhận thức đắn vị trí, vai trò người giáo viên giai đoạn nay, góp phần chiến lược đào tạo hệ học sinh phát triển toàn diện Học sinh cần xác định đắn động học tập, tích cực chủ động học tập, rèn luyện tính tự giác, tính kỷ luật Tích cực tham gia hoạt động học, rèn luyện phát triển kỹ ứng xử, giao tiếp, tổ chức, giải tình huống, lãnh đạo nhóm, làm việc theo nhóm 35 Phụ huynh học sinh nâng cao hiểu biết vai trò HĐNK để tạo điều kiện thời gian vật chất cho em tham gia đầy đủ HĐNK Kết hợp với nhà trường xã hội giáo dục, định hướng cho em trở thành người có ích cho xã hội Tăng cường tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức chương trình ngoại khóa để tổ chức tốt HĐNK cho học sinh Nâng cao nhận thức chương trình ngoai khóa, vai trò hoạt động giáo dục nhân cách người học sinh Thường xuyên trau dồi kĩ tổ chức HĐNK, lựa chọn hình thức tổ chức phong phú, phương pháp tổ chức phù hợp… nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Nhiệt tình tổ chức, bồi dưỡng kĩ tổ chức cho học sinh Tạo điều kiện cho học sinh tự khẳng định trình tham gia HĐNK Trong tổ chức chương trình ngoại khóa, việc đổi phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức khơng ngừng tiến hành thường xuyên cho phù hợp để hiệu hoạt động không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục Ngoài ra, nắm vững quy trình tổ chức chương trình ngoại khóa khơng ngừng đổi công tác kiểm tra đánh giá hoạt động công tác quan trọng tạo động lực thúc đẩy hoạt động phát triển Hướng dẫn cho cán lớp, cán đội nội dung, hình thức tổ chức chương trình ngoại khóa để tăng thêm lòng tự tin cho 36 đội ngũ Tạo điều kiện để em phát huy khả tổ chức hoạt động cho lớp Giáo viên phải ý thức người cố vấn không làm thay nhiệm vụ học sinh Giáo viên cần giúp HS tự giác, tích cực tham gia vào chương trình ngoại khóa 37 ... Những biện pháp quản lý chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường Tiểu học An Tảo, thành phố Hưng Yên - Tổ chức điều tra nhu cầu, lấy ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh tổ chức xã. .. hiệu quản lý chương trình NK trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên Các biện pháp mà tác giả nêu yếu tố khách quan có tác dụng lớn để tăng cường quản lý chương trình NK nhà trường Các biện pháp quản lý. .. xuyên bền vững chu trình vận động khép kín q trình QLGD Đối với cơng tác quản lý chương trình ngoại khóa đáp ứng nhu cầu xã hội trường tiểu học, việc kiểm tra đánh mang tính tất yếu lực lượng phối
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA CHO học SINH TRƯỜNG TIỂU học AN tảo, THÀNH PHỐ HƯNG yên đáp ỨNG NHU cầu xã hội , BIỆN PHÁP QUẢN lý CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA CHO học SINH TRƯỜNG TIỂU học AN tảo, THÀNH PHỐ HƯNG yên đáp ỨNG NHU cầu xã hội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay