Báo cáo KĐCLtheo Thông tư 17 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

51 62 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:42

áo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đây là báo cáo viết rất chi tiết theo đúng hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. Báo cáo được viết bởi chuyên gia hàng đầu của Kiểm định chất lượng giáo dục cấp tỉnh. Minh chứng của báo cáo sẽ gửi kèm sau báo cáo này. Rất mong quý đồng nghiệp tham gia góp ý để báo cáo được đầy đủ hơn. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÂN THI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ STT 10 11 Họ tên Bùi Kim Ngân Vương Xuân Định Đặng Thị Ngọc Trần Thị Thanh Tình Đặng Thị Hương Lê Thị Nhuần Phạm Thị Lới Bùi Duy Thuấn Vũ Thị Mai Hương Phí Thị Sinh Ngơ Thị Thanh tuyết Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Thư kí hội đồng Tổ trưởng Tổ phó 2-3 Tổ trưởng 2-3 Tổ phó 4- Tổ trưởng 4-5 Phó Chủ tịch cơng đồn Tổng phụ trách Đội HƯNG YÊN- 2019 Nhiệm vụ Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Chữ kí MỤC LỤC Nội dung Mục lục Danh mục viết tắt Bảng tổng hợp kết tự đánh giá nhà trường Phần I: Cơ sở liệu Phần II: Tự đánh giá A- Đặt vấn đề B- Tự đánh giá I Tự đánh giá tiêu chí mức 1,2 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Mở đầu Trang 11 11 15 15 Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường 15 Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị trường tư thục) hội đồng khác 18 Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể tổ chức khác nhà trường 20 Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chun mơn tổ văn phòng 22 Tiêu chí 1.5: Khối lớp tổ chức lớp học 24 Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài tài sản 26 Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên 28 Tiêu chí 1.8: Quản lý hoạt động giáo dục Tiêu chí 1.9 :Thực quy chế dân chủ sở Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an tồn trường học Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 15 Mở đầu Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 15 Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 18 Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 20 Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 22 Kết luận tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học Tiêu chí 3.1: Khn viên, sân chơi, sân tập 39 40 41 Tiêu chí 3.2: Phòng học 42 Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập khối phòng hành - quản trị 44 Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước 45 Tiêu chí 3.5: Thiết bị Tiêu chí 3.6: Thư viện 47 Kết luận tiêu chuẩn 50 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 50 Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 50 Tiêu chí 4.2: Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân nhà trường 53 Kết luận tiêu chuẩn 56 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục 57 Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục nhà trường 58 Tiêu chí 5.2: Thực Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học 59 Tiêu chí 5.3: Thực hoạt động giáo dục khác 61 Tiêu chí 5.4: Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học 64 Tiêu chí 5.5: Kết giáo dục 66 48 Kết luận Tiêu chuẩn II Tự đáng giá tiêu chí mức Phần III- KÊT LUÂN CHUNG 69 71 PHẦN IV: PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KÊT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 1.Kết đánh giá ( Đánh dấu x vào kết tương ứng Đạt Khơng đạt) 1.1 Đánh giá tiêu chí mức 1, Tiêu chuẩn Kết Tiêu chí Khơng đạt Đạt Mức Mức Mức Tiêu chuẩn Tiêu chí 1.1 X Tiêu chí 1.2 X Tiêu chí 1.3 x Tiêu chí 1.4 X Tiêu chí 1.5 X Tiêu chí 1.6 X Tiêu chí 1.7 X Tiêu chí 1.8 X Tiêu chí 1.9 X Tiêu chí 1.10 x Tiêu chuẩn Tiêu chí 2.1 X Tiêu chí 2.2 X Tiêu chí 2.3 X Tiêu chí 2.4 x Tiêu chuẩn Tiêu chí 3.1 Tiêu chí 3.2 X Tiêu chí 3.3 X Tiêu chí 3.4 X Tiêu chí 3.5 X Tiêu chí 3.6 X Tiêu chuẩn Tiêu chí 4.1 X Tiêu chí 4.2 X Tiêu chuẩn Tiêu chí 5.1 X Tiêu chí 5.2 X Tiêu chí 5.3 X Tiêu chí 5.4 X Tiêu chí 5.5 X Kết quả: Đạt Mức 1.2Đánh giá tiêu chí mức 4 Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Đạt x x Kết đánh giá Không đạt x x x Kết quả: Đạt Mức 2.Kết luận: Trường đạt Mức Ghi PHẦN I CƠ SỞ DỮ LIỆU Tên trường : Trường Tiểu học Tân Phúc Tên trước đây: Trường Cấp Chiến Thắng Cơ quan chủ quản: Phòng GD & ĐT huyện Ân Thi Tỉnh Huyện Xã Đạt chuẩn quốc gia Năm thành lập Công lập Tư thục Trường chuyên biệt Hưng Yên Ân Thi Tân Phúc Mức độ II 1968 x Họ tên Hiệu trưởng Bùi Kim Ngân Điện thoại 03213.835.002 FAX Website Số điểm trường Loại hình khác Thuộc vùng khó khăn Thuộc vùng đặc biệt khó khăn Trường liên kết với nước Số lớp học Cơ cấu khối cơng trình nhà trường TT Số liệu I a b c a b c Phòng học, phòng học mơn khối phục vụ học tập Phòng học Phòng kiên cố Phòng bán kiên cố Phòng tạm Phòng học mơn Phòng kiên cố Phòng bán kiên cố Phòng tạm Khối phục vụ học tập Năm học Năm học 201420152015 2016 Năm học 20162017 Năm học 20172018 11 10 12 10 12 10 13 11 2 1 1 1 1 2 0 4 4 10 10 Năm học Ghi 2018chú 2019 a Phòng kiên cố b Phòng bán kiên cố c Phòng tạm II Khối phòng hành - quản trị Phòng kiên cố Phòng bán kiên cố Phòng tạm III Thư viện IV Các cơng trình, hhối phòng chức khác (nếu có) Cộng 4 4 6 6 6 6 6 1 1 24 24 24 24 24 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên a) Số liệu thời điểm TĐG Tổng số Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Giáo viên Nhân viên Cộng 17 23 Nữ Dân tộc Trình độ đào tạo Chưa đạt Đạt chuẩn chuẩn 1 15 20 2 Trên chuẩn 17 21 Ghi Năm học 20182019 17 1,3 b) Số liệu năm gần TT Số liệu Năm học 2014-2015 Tổng số 14 giáo viên Tỉ lệ giáo 1,4 viên/lớp Năm học 2015.2016 14 17 Năm học 20172018 17 1,27 1,41 1,41 Năm học 2016-2017 Tỉ lệ giáo viên/học sinh Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện tương đương trở lên (nếu có) Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có) Các số liệu khác (nếu có) 22,05 24,7 04 Học sinh a) Số liệu chung T T Số liệu Năm học 20142015 số 317 Tổng học sinh - Nữ - Dân tộc thiểu số - Khối lớp1 - Khối lớp2 - Khối lớp3 - Khối lớp4 - Khối lớp5 Tổng số tuyển Học buổi/ngày Bán trú Nội trú Bình quân số học sinh/lớp học Năm học 20152016 351 Năm học 20162017 365 Năm học 20172018 376 Năm học 20182019 420 146 165 177 186 200 72 70 70 53 52 72 81 75 67 74 54 81 67 82 75 67 74 67 86 66 84 74 66 86 112 84 67 83 74 112 317 351 365 376 420 31,7 31,9 30,4 31,3 32,3 Ghi Số lượng tỉ lệ % học độ tuổi - Nữ - Dân tộc thiểu số Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có) Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có) 10 Tổng số học sinh thuộc đối tượng sách - Nữ - Dân tộc thiểu số 11 Tổng số học sinh (trẻ em) có hồn cảnh đặc biệt 100% 100% 100% 100% 99,5% 100% 100% 100% 100% 99,5 ( ( ( ( ( huyện, huyện, huyện, huyện, huyện, Tỉnh) Tỉnh) Tỉnh) Tỉnh) Tỉnh) 4 21 21 2 b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học kết giáo dục (đối với tiểu học) Số liệu Năm học 20 20 100% Trong địa bàn tuyển sinh trường tỉ lệ trẻ em tuổi vào lớp Tỉ lệ học 100% sinh hồn thành chương trình lớp học Tỉ lệ học 100% sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học Tỉ lệ trẻ 100% em đến 14 tuổi hồn thành chương trình tiểu học Năm học 20 -20 Năm học 20 -20 100% 100% Năm học 20 20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Năm học 20 20 100% Ghi 3.4.1 Mô tả trạng: a) Trường có khu vệ sinh: khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có diện tích 40 m2; khu vệ sinh học sinh riêng cho học diện tích 54 m Các khu vệ sinh xây dựng dành riêng cho nam nữ, quét dọn vệ sinh sẽ, đảm bảo yêu cầu vệ sinh học đường MC: [H3.3.04.01]; [H3.3.04.02] b) Trường có hệ thống nước hợp lý, phía trước có rãnh thoát nước chảy khu vực ao sau trường đảm bảo trường không bị úng ngập Nhà trường hợp đồng với cơng ty nước Hồng Anh cung cấp nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh c) Để đảm bảo vệ sinh môi trường, trường trang bị thùng thu gom rác thải quanh khu vực trường nhằm giúp học sinh vứt rác nơi quy định Cuối ngày tuần, nhân viên bảo vệ gom đốt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường MC: [H3.3.04.05] 3.4.2 Điểm mạnh: Trường có đủ nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, riêng nam nữ theo quy định; có nhà để xe cho cán giáo viên học sinh Nhà trường có nguồn nước phục vụ sinh hoạt, hệ thống thoát nước thu gom rác đảm bảo yêu cầu 3.4.3 Điểm yếu: Nước thải sinh hoạt hộ dân khu vực giáp trường chảy sang trường 3.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Hằng ngày, tăng cường dội rửa nhà vệ sinh, sử dụng thuốc khử mùi để tránh ảnh hưởng đến lớp học Tuyên truyền vận động hộ dân gần trường không để nước thải sinh hoạt chảy sang khu vực trường 3.4.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 3.5: Thiết bị a) Có đủ thiết bị văn phòng thiết bị khác phục vụ hoạt động nhà trường; b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định; c) Hằng năm thiết bị kiểm kê, sửa chữa Mức 3: Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm khai thác, sử dụng hiệu đáp ứng yêu cầu đổi nội dung phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường MC: [H3.3.03.06]; [H1.1.05.07] 3.5.1 Mô tả trạng: a) Trường có laptop 117 máy tính bàn phục vụ công tác quản lý, giảng dạy học tập, có máy in, máy chiếu đa năng, hình Ti vi Đồng thời, nhà 37 trường nối mạng internet đến tồn máy tính để phục vụ hoạt động giáo dục MC: [H3.3.06.01]; [H3.3.06.02]; [H3.3.06.03] b) Trường đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Mỗi học sinh có đồ dùng tối thiểu để tủ đồ dùng lớp học Bên cạnh có số thiết bị dung chung máy chiếu, đài cát sét, đầu video, đàn Piano Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp thực thường xuyên nghiêm túc, giáo viên lên danh mục đồ dùng dạy học vào lịch báo giảng Ban giám hiệu tích cực kiểm tra nên nhà trường khơng có giáo viên lên lớp dạy chay MC: [H3.3.06.04]; [H3.3.06.05]; [H3.3.06.06] c) Hằng năm, nhà trường bổ sung số đồ dùng thiết yếu như: đồ dùng toán + học vần giáo viên học sinh,… Những đồ dùng bị hỏng, chất lượng chưa cao sửa chữa nâng cấp để đảm bảo cho hoạt động dạy học Cuối năm học, nhà trường kiểm kê, tổng hợp phân loại đồ dùng, xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị, đồ dùng cho năm học tới Giáo viên tích cực tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy Mỗi năm hai kì giáo viên nộp từ đến ba đồ dùng tự làm phòng đồ dùng Nhà trường có sổ theo dõi đồ dùng tự làm giáo viên Bên cạnh số đồ dùng tự làm giáo viên chất lượng chưa cao MC: [H3.3.06.07] ; [H3.3.06.08] 3.5.2 Điểm mạnh: Trwơngf trang bị đầy đủ khai thác hiệu thiết bị văn phòng Nhà trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Hằng năm, trường có kế hoạch bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học, kiểm kê, sửa chữa thiết bị dạy học.Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp thực nghiêm túc giáo viên hưởng ứng tích cực phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy 3.5.3 Điểm yếu: Chất lượng số đồ dùng tự làm giáo viên chưa cao Trường chưa có máy phơtcoppy, lớp học chưa có đủ máy chiếu/ phòng 3.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục trì hoạt động bảo quản thiết bị Tăng cường kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dung thiết bị giáo viên Giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào tự làm đồ dùng dạy học Tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường thường xuyên Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Phấn đấu năm 2020, trường có máy phôtocoppy để phục vụ cho giảng dạy giáo viên cơng tác hành nhà trường 3.5.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 3.6: Thư viện 38 a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa xuất phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động dạy học; b) Hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu hoạt động dạy học cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; c) Hằng năm thư viện kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa xuất phẩm tham khảo Mức 3: Thư viện nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến trở lên; hệ thống máy tính thư viện kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, hoạt động khác cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 3.6.1 Mô tả trạng: a) Trường có phòng thư viện, phòng đọc có bàn ghế chuyên dụng để phục vụ cho việc đọc sách giáo viên học sinh Thư viện trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, sách đạo đức pháp luật, báo, tạp chí, chuyên san… đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.Trường có tủ sách dùng chung Mỗi lớp học có thư viện thân thiện cuối lớp Mặc dù thư viện đạt tiêu chuẩn theo quy định thư viện chuẩn trường phổ thông thư viện trường tiểu học Tân Phúc chưa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo MC: [H3.3.05.01]; [H3.3.05.02 b) Trường có viên chức thư viện- thiết bị biên chế Hằng ngày, học sinh giáo viên thường xuyên đến mượn sách tài liệu tham khảo Máy tính thư viện nối mạng Internet, cập nhật mượn trả sách phần mềm Nhân viên thư viện thực tốt việc giới thiệu sách trì luân phiên sách thư viện thân thiện lớp để học sinh đọc nhiều sách Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu dạy học cán bộ,giáo viên nhân viên học sinh MC: [H3.3.05.03]; [H3.3.05.04]; [H3.3.05.05] c) Hằng năm, nhà trường bổ sung lượng sách, báo, tài liệu thao khảo cho thư viện Kinh phí hạn hẹp nên lượng sách, tài liêu bổ sung hàng năm chưa nhiều MC: [ H3.3.05.06]; [H3.3.05.07]; [ H3.3.05.08] 3.6.2 Điểm mạnh: Thư viện nhà trường trang bị theo tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Thư viện hoạt động hiệu quả, hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Hằng năm, nhà trường bổ sung lượng sách, báo, tài liệu thao khảo 3.6.3 Điểm yếu: Lượng sách, báo, tài liệu tham khảo bổ sung hàng năm chưa nhiều Chưa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 3.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 39 Tiếp tục trì hoạt động thư Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư kinh phí bổ sung sách ,báo tài liệu tham khảo hàng năm Huy động cán bộ, giáo viên học sinh xây dựng tủ sách dùng chung Tổ chức ngày hội đọc sách để huy động nguồn sách cho thư viện Tích cực tham mưu với Phòng Giáo dục Đào tạo kiểm tra công nhận, cấp giấy chứng nhận thư viện chuẩn 3.6.5 Tự đánh giá: Đạt mức KẾT LUẬN TIÊU CHUẨN Điểm mạnh bật Trường có diện tích đất tương đối rộng, có hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập Có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học theo quy định Có đầy đủ khu vệ sinh riêng cho nam nữ thầy trò Có lán để xe nguồn nước hợp vệ sinh Hằng năm, trường thường xuyên bổ sung sách thiết bị dạy học Hoạt động thư viện thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy - học cán giáo viên em học sinh Điểm yếu Trường chưa có nhà tập đa năng, phòng học ngoại ngữ, phòng ăn bán trú Lượng sách, báo, tài liệu tham khảo bổ sung hàng năm chưa nhiều Chưa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Chất lượng số đồ dùng tự làm giáo viên chưa cao Trường chưa có máy phơtcoppy, lớp học chưa có đủ máy chiếu/ phòng Kết tự đánh giá * Số lượng tiêu chí đạt: 06 * Số lượng tiêu chí khơng đạt: Tiêu ch̉n 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội Để nâng cao hiệu hoạt động giáo dục nhà trường, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng học sinh cha mẹ học sinh lực lượng vô quan trọng Trong năm học qua, nhà trường ln trì phối hợp tốt với cha mẹ học sinh mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cơng tác giáo dục học sinh Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh a) Được thành lập hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; c) Tổ chức thực kế hoạch hoạt động tiến độ Phối hợp có hiệu với nhà trường, xã hội việc thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 4.1.1 Mô tả trạng: 40 a) Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập từ đầu năm học Mỗi lớp có Ban đại diện CMHS gồm thành viên trưởng ban phó trưởng ban ủy viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm 13 thành viên đại diện cho 13 lớp gồm Trưởng ban, hai Phó Trưởng ban thành viên thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường thực đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhiệm kỳ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học Ban đại diện cha mẹ học sinh hết nhiệm kỳ bắt đầu năm học tiếp sau Riêng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ kết thúc năm học MC:[H4.4.01.01] ;[H4.4.01.02]; [H4.4.01.03] b) Hằng năm, Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể đến tháng Nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động, cụ thể triển khai điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đến cha mẹ học sinh, thơng tin đầy đủ tình hình nhà trường đến cha mẹ học sinh, phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh đơi chưa khoa học, số thành viên cha mẹ học sinh chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến MC: [H1.1.04.05]; [H1.1.04.01] c) Trong năm qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường có kế hoạch tổ chức họp định kỳ với Ban giám hiệu trường họp cha mẹ học sinh lớp lần /năm vào đầu năm học kết thúc học kì Tổ chức họp đột xuất cần thiết nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến công tác quản lý nhà trường, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh thực tốt Phối hợp có hiệu với nhà trường, xã hội việc thực nhiệm vụ giáo dục học sinh MC: [H4.4.01.02]; [H1.1.04.01] 4.1.2 Điểm mạnh: Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Đã thường xuyên phối hợp với nhà trường công tác giảng dạy giáo dục đạo đức tác phong, rèn kỹ sống cho học sinh Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trường hoạt động có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh thực theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường tạo điều kiện tốt để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Tổ chức họp định kỳ đột xuất với ban đại diện cha mẹ học sinh cha mẹ học sinh lớp 4.1.3 Điểm yếu: Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa khoa học, số thành viên cha mẹ học sinh chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến 4.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 41 Nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục phát huy ưu điểm sẵn có gắn bó mật thiết với hoạt động để đạt hiệu cao Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cụ thể khoa học Động viên Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục 4.1.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 4.2: Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân nhà trường a) Tham mưu cấp ủy Đảng, quyền để thực kế hoạch giáo dục nhà trường; b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; mục tiêu, nội dung kế hoạch giáo dục nhà trường; c) Huy động sử dụng nguồn lực hợp pháp tổ chức, cá nhân quy định Tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp có hiệu với tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục địa phương 4.2.1 Mô tả trạng: a) Căn vào nhiệm vụ năm học, nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng quyền địa phương kế hoạch giải pháp cụ thể để tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo dục nhằm phát triển nhà trườngtrở thành trung tâm văn hóa, giáo dục địa phương Tham mưu với cấp ủy đảng quyền xã đầu tư, xây dựng sở vật chất trường học đảm bảo đủ tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ II Quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời tinh thần, vật chất cho cán giáo viên, học sinh nhằm động viên khích lệ giáo viên, học sinh có thành tích cao giảng dạy, học tập MC: [H1.1 01.08]; [H4.4.02.02]; [H1.1.04.03] b) Nhà trường thường xuyên tuyên truyền đến tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an tồn lành mạnh Kết hợp với cơng an địa phương quán triệt động viên cán giáo viên, học sinh ký cam kết không đốt pháo sử dụng thuốc nổ Quán triệt nhân dân không cho bán hàng rong cổng trường Kết hợp với Đoàn niên xã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên Kếp hợp với hội Cựu chiến binh xã nói chuyện truyền thống ngày 22/12 năm Ngồi kết hợp với phụ huynh học sinh đoàn thể ,ngoài nhà trường giáo dục đạo đức học sinh nên 100% học sinh thực tốt nhiệm vụ học sinh Tiểu học Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh cộng đồng cách đánh giá học sinh theo văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học tuyên truyền đổi chương trình giáo dục phổ thơng MC: [H4.4.02.02]; [H1.1.07.03] 42 c) Hàng năm nhà trường huy động sử dụng hiệu nguồn lực tự nguyện tổ chức cá nhân để xây dựng sở vật chất tăng thêm thiết bị dạy học cụ thể: Thường xuyên có kế hoạch phối hợp với cấp uỷ Đảng, quyền tổ chức đoàn thể địa phương nhằm tăng cường nguồn lực vật chất để xây dựng trường học Ngồi huy động cha mẹ học sinh hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học Hàng năm, trường tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc học tập Việc huy động nguồn lực tự nguyện số đồn thể, cá nhân hạn chế MC: [H4.4.02.03]; 4.2.2 Điểm mạnh: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, quyền tổ chức đoàn thể để tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Các tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ xây dựng sở vật chất, tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học cho nhà trường Đã huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí tự nguyện, theo quy định tổ chức, cá nhân để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo 4.2.3 Điểm yếu: Huy động nguồn lực tự nguyện số đoàn thể,cá nhân chưa nhiều như: Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi… 4.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục phát huy ưu điểm, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, quyền đồn thể địa phương Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, … quan tâm đầu tư cho phong trào giáo dục nhà trường đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đất nước 4.2.5 Tự đánh giá: Đạt mức KẾT LUẬN TIÊU CHUẨN Điểm mạnh bật Trong năm qua nhà trường thực tốt việc phối hợp gia đình, nhà trường xã hội công tác giáo dục đạo đức học sinh Trường có liên kết chặt chẽ với phụ huynh, với Ban đại diện cha mẹ học sinh công tác giáo dục Đồng thời tăng cường hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương để xây dựng nhà trường môi trường giáo dục Phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục Điểm yếu Một số thành viên cha mẹ học sinh chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường 43 Huy động nguồn lực tự nguyện số đoàn thể,cá nhân chưa nhiều như: Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi… Kết tự đánh giá * Số lượng tiêu chí đạt: 02 * Số lượng tiêu chí khơng đạt: Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục Nhà trường thực đầy đủ chương trình giáo dục, có kế hoạch cụ thể thực nhiệm vụ năm học Tổ chức hiệu hoạt động nhằm mục đích nâng cao cải tiến phương pháp dạy học Trong năm gần đây, công tác huy động trẻ học độ tuổi đạt hiệu cao Ngồi hoạt động chun mơn, nhà trường có kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa hỗ trợ giáo dục Kết giáo dục nhà trường cấp đánh giá cao nhân dân tin tưởng Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục nhà trường a) Đảm bảo theo quy định Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học, quy định chuyên môn quan quản lý giáo dục; b) Đảm bảo mục tiêu giáo dục tồn diện thơng qua hoạt động giáo dục xây dựng kế hoạch; c) Được giải trình quan có thẩm quyền xác nhận 5.1.1 Mô tả trạng: a) Căn vào thị, công văn hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo thực chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Đồng thời vào tình hình thực tế nhà trường, địa phương, kế hoạch đạo năm học cấp để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, triển khai tới tổ chuyên môn thực Kế hoạch hoạt động chuyên môn trường tổ chuyên môn xây dựng theo năm học, học kỳ, tháng, tuần đảm bảo quy định Sau học kỳ cuối năm học sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động làm hoạt động chưa làm rút kinh nghiệm đề biện pháp thực MC:[H5.5.01.01] b) Nhà trường xây dựng thời khóa biểu hợp lí với khối lớp phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh Nội dung dạy học mang tính tồn diện: Học sinh học kiến thức, giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ sống, giáo dục An tồn giao thơng, giáo dục bảo vệ mơi trường, giáo dục quốc phòng an ninh tích hợp lồng ghép mơn học MC: [H5.5.01.02]; [H5.5.01.03]; [H5.5.01.04] c) Hàng năm, nhà trường phân cơng chun mơn cho giáo viên hợp lí; xây dựng thời khóa biểu khoa học Phòng Giáo dục Đào tạo kiểm tra phê duyệt MC: [H5.5.01.05] 5.1.2 Điểm mạnh: 44 Nhà trường nghiêm túc thực chương trình giáo dục theo quy định, xây dựng kế hoạch chun mơn sát với thực tế Có đầy đủ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học, học kỳ, tháng, tuần Dạy đủ môn học, chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh Kế hoạch giáo dục phòng Giáo dục Đào tạo phê duyệt thực 5.1.3 Điểm yếu: Trường chưa có lớp học 10 buổi/ tuần 5.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục dạy đủ môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ để đáp ứng giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học quy định Xây dựng kế hoạch giáo dục 10 buổi/ tuần cụ thể Từ tham mưu với cấp lãnh đạo bổ sung đủ số giáo viên để nâng số lớp đượ học 10 buổi/ tuần vào năm 2020 5.1.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.2: Thực Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học a) Tổ chức dạy học đúng, đủ môn học hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục; b) Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh điều kiện nhà trường; c) Thực quy định đánh giá học sinh tiểu học Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu tác động biện pháp, giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo viên, học sinh 5.2.1 Mô tả trạng: a) Hàng năm, nhà trường đạo dạy đủ môn học, chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh, đáp ứng khả nhận thức yêu cầu phát triển bền vững điều kiện thực tế địa phương Trường đạt Chuẩn quốc gia nên học sinh sớm tiếp cận môn Tin học so với mặt chung huyện b) Vào đầu năm học, nhà trường quan tâm tổ chức chuyên đề chuyên môn cho giáo viên Đặc biệt trọng chuyên đề vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy kĩ thuật khăn trải bàn, sơ đồ tư duy, phương pháp thảo luận nhóm Bên cạnh tích cực đổi hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh điều kiện nhà trường; c) Thực đổi đánh giá học sinh tiểu học theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học Học sinh đánh giá 45 tiến đáng giá toàn diện môn học, lực phẩm chất Hằng năm, rà sốt, phân tích, đánh giá hiệu tác động biện pháp, giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo viên, học sinh 5.2.2 Điểm mạnh: Trường thực dạy học đúng, đủ môn học hoạt động giáo dục theo quy định Giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Thực quy định đánh giá học sinh tiểu học Thường xuyên kiểm tra chất lượng học sinh để điều chỉnh cơng tác quản lí phương pháp dạy học 5.2.3 Điểm yếu: Việc vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến hạn chế 5.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường đạo dạy đủ môn học đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Giáo viên mạnh dạn đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học Đổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học, thường xuyên đưa pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến vào thảo luận tổ chuyên môn để áp dụng vào thực tế Quan tâm đến đối tượng học sinh, tăng cường nhận xét lời chỗ sai để học sinh sửa 5.2.5 Tự đánh giá: Đạt mức 3 Tiêu chí 5.3: Thực hoạt động giáo dục khác a) Đảm bảo theo kế hoạch; b) Nội dung hình thức tổ chức hoạt động phong phú, phù hợp điều kiện nhà trường; c) Đảm bảo cho tất học sinh tham gia Nội dung hình thức tổ chức hoạt động phân hóa theo nhu cầu, lực sở trường học sinh 5.3.1 Mô tả trạng: a) Nhà trường vào nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục khác cho học sinh theo tháng, học kì năm học Kế hoạch hoạt động ngồi lên lớp phù hợp với chủ đề, tình hình thực tế, thực tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh giáo dục kĩ sống, giáo dục an ninh quốc phòng, giáo dục môi trường, công tác Đội thiếu niên MC: [H1.1.01.15]; [H1.1.06.01] b) Trường tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp như: Tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca trò chơi dân gian, Thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đấu bóng đá, làm báo tường, báo ảnh Phối hợp với hội cựu chiến binh xã tổ chức nói chuyện chuyên đề 22/12 đồng thời tổ chức cho học sinh tham dự hoạt động 46 trải nghiệm ngồi nhà trường để tìm hiểu lịch sử dân tộc, thiên nhiên giáo dục kĩ sống Đôi tổ chức hoạt động lên lớp chưa phong phú MC: [H1.1.01.15]; [H5.5.02.01];[H1.1.05.04] c) Nhà trường phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động lên lớp Huy động tất học sinh nhà trường tham gia vào hoạt động lên lớp nhà trường tham gia múa hát tập thể sân trường, trò chơi dân gian Nội dung hình thức tổ chức hoạt động phân hóa theo nhu cầu, lực sở trường học sinh MC:[H5.5.02.03]; [H5.5.02.02] 5.3.2 Điểm mạnh: Trường xây dựng kế hoạch giáo dục lồng ghép qua mơn học hoạt động giáo dục ngồi lên lớp.Chỉ đạo phận thực theo kế hoạch đề Nội dung hình thức tổ chức hoạt động phong phú, phù hợp điều kiện nhà trường;Nội dung hình thức tổ chức hoạt động phân hóa theo nhu cầu, lực sở trường học sinh Trường có học sinh tham gia đoạt giải hội thi giao lưu cấp tổ chức Những hoạt động giáo dục tổ chức trường đảm bảo cho tất học sinh tham gia 5.3.3 Điểm yếu: Đôi việc tổ chức hoạt động lên lớp chưa phong phú 5.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh theo chủ điểm Chỉ đạo giáo viên dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục kĩ sống, bảo vệ môi trường, biển đảo, an ninh quốc phòng cách hiệu Chỉ đạo Đoàn đội tăng cường tổ chức hoạt động tập thể, trò chơi dan gian Chỉ đạo nhân viên y tế học đường tăng cường giáo dục sức khỏe, ý thức tự chăm sóc thân với nhiều nội dung phong phú đa dạng từ đầu năm học 5.2.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.4: Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học a) Thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; b) Trong địa bàn tuyển sinh trường tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 90%; c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học quy định Trong địa bàn tuyển sinh trường tỷ lệ trẻ tuổi vào lớp đạt 98% 5.4.1 Mơ tả trạng: a) Công tác phổ cập giáo dục nhà trường trọng từ công tác điều tra, kiện toàn hồ sơ phổ cập thực hợp lí, khoa học Hằng năm, trường phụ trách điều tra hai thôn Thị Tân Ninh Đạo theo phân công ban đạo 47 PCGD - XMC xã Phân công giáo viên điều tra độ tuổi từ đến 60 tuổi Hàng tháng nhà trường theo dõi sát sĩ số lớp đối tượng học sinh chuyển đi, chuyển đến, chết, đối tượng trẻ khuyết tật thuộc độ tuổi tiểu học b) Hàng năm, trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể thông báo hệ thống truyền xã để cha mẹ học sinh lớp biết đưa đến trường Vì vậy, hàng năm trường làm tốt công tác tuyển sinh huy động 100% trẻ tuổi địa bàn xã vào lớp MC: [H1.1.06.01]; [H1.1.04.03] c) Đầu năm học (tháng 8, 9) nhà trường tiến hành tập hợp thống kê trẻ độ tuổi từ đến 14 tuổi, theo quy định Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Mọi hoạt động công tác điều tra phổ cập giáo dục tiểu học nhà trường lưu trữ hồ sơ với số liệu xác, cập nhật đầy đủ phần mềm, báo cáo quy định Ban đạo PCGD- XMC huyện kiểm tra đánh giá công nhận xã Tân Phúc đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ Bên cạnh đó, cơng tác tun truyền PCGD đến cộng đồng chưa sâu MC: [H5.5.03.01]; [H1.1.05.02] 5.4.2 Điểm mạnh: Tham gia thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đạt hiệu cao Chấp hành phân công ban đạo phổ cập - XMC xã, điều tra số liệu xác, cập nhật số liệu đầy đủ Huy động 100% trẻ tuổi vào lớp 5.4.3 Điểm yếu: Công tác tuyên truyền tầm quan trọng công tác phổ cập giáo dục tới thơn, xóm hạn chế 5.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục thực tốt mục tiêu giáo dục tiểu học Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tầm quan trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học Duy trì PCGD tiểu học mức độ 5.4.5 Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.5: Kết giáo dục a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 70%; b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 65%; c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 80%, trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70% a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình lớp học đạt 95%; b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90%, trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80%; trẻ em 11 tuổi lại học lớp tiểu học 5.5.1 Mô tả trạng: 48 a) Trong năm học qua, nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy học nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục Nhà trường trọng đến đổi phương pháp giảng dạy nâng cao hiệu lên lớp Chỉ đạo giáo viên quan tâm đến đối tượng học sinh Chú trọng đến học sinh thiểu trí tuệ, học sinh có lực học tập hạn chế Từ đưa nhiều biện pháp phụ đạo học sinh có lực học tập hạn chế nhằm giảm tối đa tỉ lệ học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ tồn trường Vì vậy, 100% học sinh hồn thành chương trình lớp học MC: [H1.1.02.03]; [H1.1.04.03]; [H2.2.05.01] b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học 100% Cuối năm học tổ chuyên môn đề kiểm tra, thực bàn giao chất lượng học sinh có giám sát trường Trung học sở MC: [H1.1.02.03]; [H1.1.04.03]; c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 100% MC: [H1.1.02.03] ; [H1.1.04.03]; [H2.2.05.01] 5.5.2 Điểm mạnh: Hiệu giáo dục học sinh nhà trường cha mẹ học sinh địa phương đánh giá cao Kết xếp loại giáo dục cao đáp ứng mục tiêu giáo dục vượt tiêu đề 5.5.3 Điểm yếu: Không 5.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Trong năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục trì phát huy chất lượng giáo dục đại trà, tăng cường bồi dưỡng học sinh có khiếu phù đạo học sinh hạn chế học tập khối lớp để học sinh đạt chuẩn kiến thức kĩ 5.5.5 Tự đánh giá: Đạt mức KẾT LUẬN TIÊU CHUẨN Điểm mạnh bật Trường thực tốt chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ GD&ĐT, quy định chuyên môn quan quản lý giáo dục địa phương Các hoạt động lên lớp trường tổ chức nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn đạt hiệu giáo dục cao Thực tốt công tác PCGD địa phương Kết xếp loại giáo dục HS đáp ứng mục tiêu giáo dục Điểm yếu Trường chưa có lớp học 10 buổi/ tuần Việc vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến hạn chế Cơng tác tuyên truyền tầm quan trọng công tác phổ cập giáo dục tới thơn, xóm hạn chế Kết tự đánh giá * Số tiêu chí đạt: 05 * Số tiêu chí chưa đạt: PHẦN III KÊT LUÂN 49 Trên báo cáo Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Trong trình tự đánh giá, để hồn thành ghi nhớ quan trọng này, Hội đồng tự đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực nghiêm túc quy trình tự xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn chất lượng quy định Bộ GD&ĐT để tự đánh giá nhà trường cách khách quan, trung thực xác Qua đó, giúp cho nhà trường thấy điểm mạnh để phát huy điểm yếu để từ tập trung bàn bạc, thống cao đề kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng mặt nhà trường Căn Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, nhà trường nghiêm túc tự đánh giá theo tiêu chuẩn với 27 tiêu chí kết đạt sau: Tổng số tiêu chí đạt mức 3: 27/27=100%; Tổng số tiêu chí khơng đạt: % Căn vào Điều 34 Thông tư 17/2018/TT -BGDĐT ngày 22/8/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trường Tiểu học Tân Phúc – huyện Ân Thi đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ Căn vào Điều 37 Thông tư 17/2018/TT -BGDĐT ngày 22/8/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trường Tiểu học Tân Phúc – huyện Ân Thi đạt trường chuẩn quốc gia mức độ Trường Tiểu học Tân Phúc đề nghị đánh giá ngồi cơng nhậnđạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ công nhận lại đạt trường chuẩn quốc gia mức độ Tân Phúc, ngày 20 tháng năm 2019 TM HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHỦ TỊCH 50 D DANH MỤC VIÊT TẮT STT VIÊT TẮT GD & ĐT UBND CB-GV-NV CN-VC CBGV CMHS TĐG PCGD CỤM TỪ ĐƯỢC VIÊT TẮT Giáo dục Đào tạo Ủy ban nhân dân Cán bộ-Giáo viên- Nhân viên Công nhân – Viên chức Cán giáo viên Cha mẹ học sinh Tự đánh gá Phổ cập giáo dục 51 ... nước đánh giá, công nhận không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Bên cạnh đó, Cơng nhận đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học nhằm khuyến khích đầu tư huy động nguồn lực cho giáo dục, ... tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nhà trường với mục đích tìm biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục, tiến tới đạt Chuẩn quy định, trường Tiểu học Tân Phúc tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục. .. tiểu học Để có chất lượng giáo dục thực chất bền vững, nhà trường xác định giải pháp mang tính lâu dài công tác kiểm định chất lượng Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo KĐCLtheo Thông tư 17 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học., Báo cáo KĐCLtheo Thông tư 17 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay