CÁC BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG nạn tảo hôn CHO ĐỒNG bào dân tộc ít NGƯỜI tại xã THANH KIM HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI dựa vào tổ CHỨC hội, đoàn THỂ

42 12 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:33

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG NẠN TẢO HƠN CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI TẠI XÃ THANH KIM HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI DỰA VÀO TỔ CHỨC HỘI, ĐOÀN THỂ - Các nguyên tắc xây dựng biện pháp Để quản lý có hiệu biện pháp đề xuất phải đảm bảo yêu cầu sau: Biện pháp phải có hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức người dân tộc để từ họ chấp hành tuân thủ nghiêm Luật hôn nhân Gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng nhân lành mạnh nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển mặt đời sống xã hội Biện pháp phải có tính khả thi phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội huyện Biện pháp phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người dân tộc người Bên cạnh biện pháp phải thỏa mãn yêu cầu phương pháp luận cơng trình nghiên cứu khoa học như: - Đảm bảo tính cần thiết Trong bối cảnh nay, người nhân tố quan trọng định đến tiến xã hội loài người Chính chất lượng dân số có vai trò quan trọng, mà tảo ngun nhân làm suy thối nòi giống ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số Vì vấn đề thiết ngăn chặn vấn nạn kết cận huyết thống tồn đọng số phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, vùng sâu, vùng sa đảm bảo cho phát triển chung xã hội - Đảm bảo tính pháp lý Giáo dục ngăn chặn đầy lùi tảo cho người dân tộc người phải dựa sở pháp lý như: Các thị, Nghị Đảng, Nhà nước, kế oạch chung tỉnh Ngoài phải tuân theo Luật nhân Gia đình Việt Nam, văn quy phạm pháp luật có liên quan - Đảm bảo tính đồng Hệ thống biện pháp phải đồng bộ, cân đối, phải xác định yếu tố trọng tâm thể ưu tiên hợp lý, có cân nhắc, tính tốn để biện pháp hỗ trợ lẫn tạo nên sức mạnh tổng hợp đem lại kết tốt công tác giáo dục ngăn chặn đẩy lùi tảo hôn Như biện pháp phải đảm bảo tính đồng bộ, tính thống từ việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tổ chức đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá - Đảm bảo tính thực tiễn Hệ thống biện pháp đưa phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với khả điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc người sinh sống Việc đề triển khai biện pháp giáo dục phòng ngừa tảo đòi hỏi cán quản lí phải hiểu thấu đáo, tính tốn, cân nhắc đầy đủ yếu tố người, sở vật chất, thời gian để từ đề biện pháp giáo dục vừa có sở khoa học, vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với tâm sinh lý người dân tộc, với quy luật xu phát triển chung Những biện pháp mang tính khả thi cao áp dụng thực tiễn - Các biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo cho đồng bào dân tộc người xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai dựa vào tổ chức hội, đoàn thể - Biện pháp 1: Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp a Mục tiêu biện pháp Biện pháp nhằm xác định đối tượng cần giáo dục tảo hôn nội dung giáo dục phù hợp với đối tượng Đây việc làm cần thiết để giúp cho cơng tác giáo dục phòng chống tảo địa phương mang lại hiệu thiết thực, nội dung đối tượng Trên sở xác định nhóm đối tượng cần tác động xây dựng nội dung giáo dục tương ứng với nhóm tuổi, trình độ nhận thức họ b Nội dung cách thực biện pháp Tiến hành tìm hiểu thu thập số liệu thống kê từ ban dân tộc tỉnh, phòng dân tộc huyện, liên đồn lao động, đồn niên, Trạm y tế địa phương; điều tra mẫu 10% số thơn bản, dòng họ (thuộc nội dung chương trình cơng tác hàng năm Ban dân tộc, phòng dân tộc); Phân loại nhóm đối tượng cần giáo dục theo tiêu chí khác như: Giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, dân tộc Xây dựng hệ thống nội dung giáo dục phòng chống tảo gia đình đồng bào dân tộc người xã Chẳng hạn như: Tác hại hậu tảo hôn gia đình xã hội; quy định pháp luật tảo hôn; việc cần làm để hạn chế tình trạng tảo làng, bản, xã c Các điều kiện thực biện pháp - Đảm bảo xác, khách quan việc thực thu thập số liệu phòng, ban liên quan địa bàn xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Các mẫu điều tra phải lựa chọn với tỉ lệ phù hợp thơn, bản, dòng họ địa bàn khảo sát - Thành lập nhóm khảo sát, thống kê, điều tra, bao gồm có trưởng (phó) phòng đơn vị như: Phòng dân tộc, liên đồn lao động, chi hội chữ thập đỏ, trưởng bản, già làng - Việc phân loại nhóm đối tượng cần đảm bảo tính xác, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương - Việc xác định nội dung giáo dục phòng chống tảo triển khai tới người dân tiến hành sau phân nhóm đối tượng cần giáo dục tác động - Việc xác định nội dung giáo dục phòng chống tảo hôn phải dựa nhiều nguồn tham khảo khác nhau, cần phải có cơng cụ xây dựng cụ thể dựa đặc tính nhóm đối tượng cần giáo dục để đưa kết luận chi tiết đặc trưng tâm lý, sinh lý nhóm đối tượng Các cơng cụ cần liên tục hồn thiện, thay đổi để phù hợp với đặc trưng tâm, sinh lý đối tượng nhằm có cách nhìn tổng quát đối tượng cần giáo dục - Hệ thống nội dung giáo dục tảo xây dựng dựa tài liệu thống, có kèm tư liệu hình ảnh, phim tài liệu minh họa Các nội dung giáo dục cần cụ thể hóa, gắn liền với thực tế, trực tiếp vào vấn đề Đặc biệt với đối tượng giáo dục đồng bào dân tộc người nội dung giáo dục cần phải rõ ràng dễ hiểu -Biện pháp 2: Xác định rõ phong tục, tập quán lạc hậu liên quan đến hôn nhân cần thay đổi a Mục tiêu biện pháp Do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhiều hạn chế, tồn nên nhận thức nhân dân chưa có chuyển biến nhiều, nặng hủ tục lạc hậu dẫn đến tỷ lệ tảo hôn cao Tuyên truyền, phổ biến phong tục, tập quán tốt đẹp, đồng thời phê phán, vận động đồng bào bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, trái với quy định pháp luật lĩnh vực nhân gia đình Xác định phong tục, tập quán có ảnh hưởng đến tình trạng tảo địa phương b Nội dung cách thực biện pháp Hiểu rõ phong tục, tập quán đồng bào sinh sống địa bàn, cần phân biệt phong tục tập quán đồng bào dân tộc người khác chẳng hạn người Mông người Dao, việc kết hôn đồng bào dân tộc Tày hay Dáy khác Điểm khác phong tục đón dâu, hồi mơn, tục thách cưới họ nhà trai Chính đa dạng phong tục dân tộc mặt tạo nên sắc văn hóa riêng, mặt khác điểm trì hủ tục lạc hậu dẫn đến tảo hôn Cần phân biệt rõ ràng cho đồng bào hiểu hủ tục lạc hậu cần phải thay đổi, nét đẹp văn hóa đặc trưng dân tộc cần bảo lưu thừa kế Cụ thể: Xác định rõ phong tục tập quán tiến trì lợi ích cộng đồng Chẳng hạn: hôn nhân nam nữ đồng bào dân tộc Thái phong tục tập quán mang tính tích cực thể nét văn hóa độc đáo như: Tục rể; "tẳng cẩu" cô dâu Ngày thủ tục lễ cưới tiết giảm nhiều tập trung giữ nét truyền thống ấn tượng Xác định rõ phong tục tập qn khơng phù hợp, tập quán lạc hậu, phản khoa học Đối với dân tộc người, hôn nhân họ thông qua mua bán có phần tin vào tín ngưỡng Trong lễ ăn hỏi, người Dao tin đơi trai gái có hợp hay không lễ cúng "xem chân gà" Người gái định giá thông qua giá trị vật chất thịt, rượu, lễ nạp tài Mỗi đám cưới thường nhà gái yêu cầu từ 20 - 50 đồng bạc trắng, từ 60-120 kg thịt lợn, từ 60 lít - 150 lít rượu Giá trị vật chất nhà gái yêu cầu nhiều nhà trai người gái hồn hảo tài sắc Phân biệt tượng lạc hậu chưa phải phonh tục, tập qn mà hình thành có tính chất tự phát nhóm dân cư đơn lẻ Một số tượng lạc hậu liên quan đến khả nhận thức phận đồng bào sinh sống địa phương như: Việc phân chia tài sản quy định hồi môn, tiền thách cưới dân tộc vùng miền có khác Nhiều nơi có khác biệt đơi phát triển tự phát theo phong trào, cần hủy bỏ để xây dựng phát huy phong tục phù hợp, tạo nên nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc khác c Các điều kiện thực biện pháp - Việc xác định phong tục tập quán tốt đẹp, tích cực cần phát huy phải dựa tài liệu văn hóa trình tìm hiểu địa phương - Việc xác định hủ tục tập quán lạc hậu, vi phạm quy định pháp luật cần vào điều, khoản quy định Luật hôn nhân gia đình phổ biến - Cần tham khảo ý kiến chuyên gia nghiên cứu văn hóa vùng đồng bào dân tộc miền núi để có đánh giá Tiếp tục công tác gây nguồn cán bộ, người có uy tín lực cộng đồng dân cư sinh sống xã Đây lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng q trình tun truyền, vận động nhân dân nghe theo làm theo nội dung giáo dục phòng chống tảo xác định Các già làng, trưởng người có uy tín cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đội, cán cộng tác viên dân số việc phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm luật hôn nhân gia đình Các già làng, trưởng người có uy tín cộng đồng tham gia hỗ trợ biên soạn tài liệu, tờ rơi, nội dung phát ngơn ngữ dân tộc Đây việc làm cần thiết hỗ trợ tích cực tài liệu , tờ rơi theo hình thức song ngữ để người dân lứa tuổi hiểu nâng cao dần nhận thức họ tảo hôn c Các điều kiện thực biện pháp Ngày 07/10/2013, thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 56/2013/QĐ - TTg việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 18/2011/QĐ - TTg ngày 18/3/2011 thủ tướng phủ sách người có uy tín điều kiện Tuy để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cần thiết hoạt động người có uy tín, cần có thêm sửa đổi, bổ sung số nội dung để đảm bảo hiệu hoạt động người có uy tín địa bàn sở vùng dân tộc, miền núi như: Quy chế hoạt động, nghĩa vụ trách nhiệm người có uy tín nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc - Về chế độ, sách người có uy tín, nghiên cứu bổ sung sách phụ cấp hàng tháng cho người có uy tín 0.5% mức lương tối thiểu chung/01tháng/người có uy tín nhằm động viên, khuyến khích; tăng cường phát huy vai trò người có uy tín đồng bào dân tộc người - Một đối tượng người có uy tín nên có 01 tên gọi hưởng sách Tránh trường hợp đối tượng người có uy tín đồng bào dân tộc người lại áp dụng sách khác nhau, gây hiểu lầm, nghi kỵ, thắc mắc đồng bào dân tộc người thân người có uy tín - Để tiếp tục phát huy vai trò, đồng thời động viên, khen thưởng người có uy tín, hàng năm ban cơng tác MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã nên mở hội nghị người có uy tín đưa đại biểu thăm quan số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh, tạo điều kiện để họ gặp vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trong ngày lễ tết, lãnh đạo cần quan tâm đạo phân công cán thăm hỏi, tặng quà động viên người có uy tín, người có cơng, già làng, trưởng địa bàn - Chính quyền cần tích cực hỗ trợ già làng, trưởng trình tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng việc nâng cao nhận thức cho người dân tảo - Chính quyền cần có chế độ quan tâm, thăm hỏi bà phát huy vai trò già làng, trưởng người có uy tín cộng đồng Bởi đa phần người gặp nhiều khó khăn kinh tế, sức khỏe, điều kiện lại trình thực buổi tuyên truyền sinh hoạt cộng đồng - Cần tổ chức gặp gỡ định kỳ lãnh đạo địa phương với người có uy tín, tiêu biểu; tạo điều kiện để người có uy tín tham gia vào máy quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có uy tín - Chính quyền cần thường xuyên biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu xuất sắc tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo địa phương Chính việc làm thiết thực tạo động lực mạnh mẽ, động viên người có uy tín, già làng, trưởng ban thêm gắn bó, nhiệt tình phối hợp giúp đỡ quyền địa phương công tác chăm lo phát triển kinh tế, xã hội xây dựng thơn, làng văn hóa, văn minh đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo - Mối quan hệ biện pháp đề xuất Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận tảo hôn, khảo sát tình trạng tảo địa bàn xã Thanh Kim, vào nguyên nhân thực trạng hệ thống biện pháp mà quyền nơi sử dụng, mạnh dạn đề xuất biện pháp Mỗi biện pháp hướng tới mục tiêu khác nhau, có nội dung cách thực khác hướng tới mục đích chung giáo dục phòng, chống tảo cho đồng bào dân tộc người địa bàn xã Chính q trình thực cần phải phối hợp đồng biện pháp, không nên tuyệt đối hóa biện pháp Mối quan hệ biện pháp thể sau: Biện pháp 1: Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp Biện pháp thực giúp cho công tác giáo dục, tuyên truyền tảo hai khía cạnh: Một sát đối tượng, hai sát nội dung Biện pháp đóng vai trò định thành cơng cơng tác tuyên truyền, giáo dục Biện pháp 2: Xác định rõ phong tục, tập quán lạc hậu liên quan đến hôn nhân cần thay đổi Trên sở xác định đối tượng nội dung cần giáo dục, cần xác định rõ ràng phong tục tập quán tiêu cực có ảnh hưởng đến tảo để tác động vào nhận thức người dân Biện pháp 3: Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo hôn Muốn nâng cao nhận thức cho người dân cần phải thực biện pháp mày Đây biện pháp thực tiêu chí sát đối tượng, sát nội dung đặt thực biện pháp Biện pháp 4: Xây dựng mô hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn nhân cộng đồng Biện pháp tập trung khai thác hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung kiến thức tảo hôn cách sâu rộng tới người dân Nếu hình thức biện pháp đề cập đến triển khai nhân rộng góp phần nâng cao hiệu cơng tác giáo dục phòng, chống tảo hôn địa bàn Biện pháp 5: Huy động nguồn lực từ cộng đồng để phục vụ cho hoạt động giáo dục phòng chống tảo Biện pháp đề cập đến nguồn lực quan trọng phục vụ cho cơng tác giáo dục phòng, chống tảo Trong ý hai nguồn lực: Vật chất người Biện pháp 6: Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn Biện pháp tập trung ý tới nguồn lực người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư, già làng, trưởng người có uy tín - Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Để khảo sát 32 cán xã Thanh Kim hỏi ý kiến 11 chuyên gia có kinh nghiệm liên quan đến nội dung nghiên cứu để thực khảo sát Về tính cần thiết biện pháp khảo sát mức độ: Khơng cần thiết, cần thiết, bình thường, cần thiết, cần thiết Về tính khả thi biện pháp khảo sát mức độ: Không khả thi, khả thi, bình thường, khả thi, khả thi Kết khảo sát cụ thể sau: - Kết khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp qua ý kiến cán quản lý ST T Tính cần Tính khả thiết thi Các biện pháp X TB Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp 3.55 X 3.8 TB Xác định rõ phong tục tập quán lạc hậu liên quan đến hôn 2.95 3.7 nhân cần thay đổi Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng 4.67 3.55 chống tảo hôn 4.2 Xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn nhân 4.1 cộng đồng Huy động nguồn lực từ cộng đồng để phục vụ cho hoạt động giáo dục phòng 2.31 2.67 3.1 chống tảo Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động phòng chống 3.5 5 tảo hôn Kết khảo sát CBQL cho thấy: * Về mức độ cần thiết biện pháp: Đa số ý kiến cho rằng: Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo hôn biện pháp cần thiết ( X =4.67) Tiếp theo hai biện pháp điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp ( X = 3.55) xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mô hình tư vấn nhân cộng đồng ( X = 3.55) * Về mức độ khả thi biện pháp: Cụ thể có biện pháp đánh giá mức độ khả thi là: Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo biện cần thiết ( X = 4.24) Tiếp theo hai biện pháp Xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mô hình tư vấn nhân cộng đồng ( X = 4.1) điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp ( X = 3.82) Để tăng tính thuyết phục, chúng tơi tiến hành tham khảo ý kiến chuyên gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu khác như: Tâm lí học, giáo dục học, công tác xã hội, dân số học mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đưa Kết thể sau: - Kết khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp qua ý kiến chuyên gia ST T Tính cần Tính khả thiết thi Các biện pháp X TB Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định 3.76 nội dung giáo dục phù hợp Xác định rõ phong tục tập 2.87 quán lạc hậu liên quan đến hôn X 3.8 3.6 TB nhân cần thay đổi Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng 4.81 chống tảo 4.3 Xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn hôn nhân 4.53 2.51 3.6 cộng đồng Huy động nguồn lực từ cộng đồng để phục vụ cho hoạt động giáo dục phòng 3.1 chống tảo Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng tham gia tuyên 2.65 truyền, vận động phòng chống tảo * Về mức độ cần thiết biện pháp: 3.3 5 Các chuyên gia cho rằng: Các biện pháp đề xuất cần thiết phù hợp thực trạng Tuy nhiên, ý kiến tập trung vào biện pháp cụ thể là: Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo ( X = 4.81) xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn hôn nhân cộng đồng ( X = 4.53) Điều tra đển hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp ( X = 3.76) * Về tính khả thi biện pháp Kết khảo sát cho thấy, biện pháp đánh giá mức độ khả thi bao gồm: Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo ( X = 4.32), điều tra hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp ( X = 3.82), xác định rõ phong tục tập quán lạc hậu liên quan đến hôn nhân cần thay đổi ( X = 3.65) Riêng biện pháp Xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn hôn nhân cộng đồng đánh giá cần thiết mức độ khả thi lại chưa lớn Việc xây dựng triển khai nhân rộng mơ hình tư vấn nhân cộng đồng gặp phải khó khăn định Cụ thể khó khăn cán tư vấn, tài hỗ trợ thời gian tiến hành Có mơ hình tư vấn thực trì khơng lâu Do điều ảnh hưởng lớn tới hiệu cơng tác giáo dục phòng chống tảo hôn cách sâu, rộng cộng đồng Sau có kết khảo sát mang tính thăm dò từ đối tượng khác nhau, kết hợp với ghi nhận từ thực trạng áp dụng biện pháp đánh giá cần thiết mang tính khả thi địa bàn nghiên cứu Kết bước đầu ghi nhận định, đặc biệt mặt nhận thức thái độ người dân sinh sống nơi Cụ thể: Có tới 73.5% ý kiến hiểu xác tảo hôn hôn nhân nam nữ họ hàng thân thuộc chưa hệ Họ phân biệt quan hệ trực hệ, xác định rõ quan hệ họ hàng hệ, hôn nhân coi vi phạm quy định pháp luật, kiểu hôn nhân pháp luật thừa nhận Bên cạnh đó, nhận thức người dân tác hại cụ thể hậu lâu dài tảo hôn người dân hiểu rõ đầy đủ Những hậu mang tính lâu dài họ ý thức nhận biết rõ ràng Đây dấu hiệu tích cực trình thay đổi nhận thức đồng bào nơi tảo Ngồi ra, đồng bào địa bàn nghiên cứu hiểu biết đầy đủ quy định pháp luật hôn nhân tảo hôn Số người cho rằng: Tảo hôn không bị xử lý giảm, hầu hết người dân khảo sát lấy ý kiến cho tảo hôn vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy ước địa phương quy định pháp luật Trên sở lý luận kết khảo sát thực trạng tảo hôn biện pháp giáo dục phòng chống tảo xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đề xuất biện pháp nêu để giáo dục phòng chống tảo cho thành viên cộng đồng dân tộc người Các biện pháp đề xuất mục tiêu, nội dung cách thực giáo dục phòng chống tảo địa bàn nghiên cứu Các biện pháp chuyên gia đánh giá cần thiết khả thi Trong số biện pháp đó, có biện pháp chuyên gia đánh giá cần thiết khả thực cao Đó là: - Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp - Xác định rõ phong tục tập quán lạc hậu liên quan đến hôn nhân cần thay đổi - Đa dạng hóa hình thức tun truyền, vận động phòng chống tảo - Xây dựng mơ hình hoạt động tư vấn triển khai nhân rộng mô hình tư vấn nhân cộng đồng ... người dân tộc, với quy luật xu phát triển chung Những biện pháp mang tính khả thi cao áp dụng thực tiễn - Các biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo cho đồng bào dân tộc người xã Thanh Kim, huyện. .. Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai dựa vào tổ chức hội, đoàn thể - Biện pháp 1: Điều tra để hiểu rõ đối tượng cần giáo dục xác định nội dung giáo dục phù hợp a Mục tiêu biện pháp Biện pháp nhằm xác... đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, vùng sâu, vùng sa đảm bảo cho phát triển chung xã hội - Đảm bảo tính pháp lý Giáo dục ngăn chặn đầy lùi tảo cho người dân tộc người phải dựa sở pháp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG nạn tảo hôn CHO ĐỒNG bào dân tộc ít NGƯỜI tại xã THANH KIM HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI dựa vào tổ CHỨC hội, đoàn THỂ , CÁC BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG nạn tảo hôn CHO ĐỒNG bào dân tộc ít NGƯỜI tại xã THANH KIM HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI dựa vào tổ CHỨC hội, đoàn THỂ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay