BIỆN PHÁP GIÁO dục LỊCH sử địa PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở TRÊN địa bàn QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội THEO TIẾP cận CỘNG ĐỒNG

40 1 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp Việc đề xuất biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội theo tiếp cận cộng đồng cần phải tn thủ vấn đề có tính ngun tắc Việc tuân thủ nguyên tắc bảo đảm cho biện pháp có tính đắn, tính khả thi -Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Theo nguyên tắc này, sở vận dụng lý luận giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS, nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc thực giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS địa bàn quận Long Biên thực thời gian qua, sở đó, tìm ưu điểm, hạn chế việc thực nội dung, hình thức phương pháp giáo dục lịch sử địa phương từ có kế thừa khắc phục Những nội dung, biện pháp thực tốt đem lại hiệu cao tiếp tục trì phát triển, biện pháp chưa hồn thiện, chưa đầy đủ tiếp tục đề xuất cho hoàn thiện, đầy đủ hơn, biện pháp khơng phù hợp cần nghiên cứu ngun nhân để từ điều chỉnh cho phù hợp, biện pháp khó thực hiện, khơng đem lại hiệu cần xem xét cải tiến loại bỏ, đề xuất biện pháp hiệu có tính khả thi cao - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Tính thực tiễn đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phù hợp với xu thời đại, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, khoa học giáo dục giai đoạn Mặt khác, biện pháp phải phù hợp với phát triển, với điều kiện thực tiễn địa phương Có thực nội dung giáo dục - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện Thực trạng giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiện cho học sinh THCS địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội có bất cập Tình hình có nhiều ngun nhân Vì vậy, biện pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo tính đồng từ việc nhận thức đến thực nội dung, phương pháp giáo dục lịch sử địa phương theo tiếp cận cộng đồng Bên cạnh đó, tính tồn diện thể biện pháp đề xuất phải đạt yêu cầu giáo dục học sinh toàn diện vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng yêu cầu giáo dục tình hình - Nguyên tắc đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm Trong tất biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS, cần thực cách có hệ thống, đồng bộ, không nên coi nhẹ biện pháp Trên sở đánh giá thực trạng giáo dục lịch sử địa phương thông qua trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng, cần xem xét, phân tích điểm mạnh, điểm yếu xác định nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục lịch sử địa phương Trường THCS địa bàn quận Long Biên để từ có biện pháp phù hợp phát huy ưu điểm, khắc phục yếu tạo nên phát triển cách đồng bộ, vững - Các biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên theo tiếp cận cộng đồng - Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cách rõ ràng Mục đích Việc xác định mục tiêu quan trọng mục tiêu chuẩn đích mà hoạt động phải hướng tới Mục tiêu cần xác định diễn đạt cách cụ thể, dễ hiểu, đo lường được, chấp nhận với tất đối tượng để đạt mục tiêu, thực tế, kịp thời, mở rộng khả người làm việc để đạt mục tiêu, đảm bảo lợi ích cho cá nhân thực nhiệm vụ đạt mục tiêu Nội dung cách thức thực Căn vào Luật giáo dục 2005, Luật giáo dục sử đổi 2009; Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ban hành ngày 5/5/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường hiệu số hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên sở giáo dục, đào tạo; hoạt động giáo dục lịch sử địa phương trường THCS nhằm thực mục tiêu sau: Thực nguyên lý giáo dục gắn nhà trường với thực tiễn sống, học đơi với hành Góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, trị, lao động, đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh cho giáo viên góp phần gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, truyền thống cách mạng học sinh, từ khơi dậy hệ trẻ lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước ngày giàu đẹp, văn minh Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương nhằm định hướng trình thực chương trình giáo dục lịch sử địa phương giúp cho việc giáo dục lịch sử địa phương đạt chất lượng hiệu quả, thực theo mục tiêu đổi giáo dục, không chệch hướng Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương xác định “Chuẩn” để thực đánh giá sản phẩm việc giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoat động trải nghiệm theo tiếp cận động đồng địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội Để xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cách rõ ràng, hiệu cần: Trước hết, cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức CBQL, GV, học sinh vai trò cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận động đồng Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương cần vào hướng dẫn, đạo quan quản lý cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Long Biên đồng thời cần xây dựng sở phân tích yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương Thứ là, thơng qua hoạt động trải nghiệm, hình thành tự ý thức học sinh Tự ý thức tự đánh giá so sánh với người khác để từ học sinh biết tự điều chỉnh ý thức hành vi thân Tự giáo dục: Tự giáo dục, rèn luyện thân, tự giáo dục biểu việc phân tích giới nội tâm Ý nghĩa định để phát triển tự ý thức, tự giáo dục cho học sinh THCS hoạt động tập thể, nơi có nhiều mối quan hệ có giá trị đắn Thứ hai là, thông qua hoạt động trải nghiệm, hình thành đạo đức: Sự mở rộng quan hệ xã hội kết hợp với phát triển ý thức dẫn đến phát triển đạo đức Trong công tác giáo dục cần giúp cho học sinh hiểu giá trị đạo đức cách xác, tế nhị, khéo léo … Giáo dục LSĐP thơng qua HĐTN phản ánh tính thời đại tính dân tộc mơ hình nhân cách học sinh địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương cần tính tới hồn cảnh điều kiện phát triển giáo dục địa phương đất nước, có tính hiệu khả thi cao Điều kiện thực biện pháp: Cần có hệ thống văn đạo đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THCS Việc nhận thức đắn cấp lãnh đạo, giáo viên, học sinh bên liên quan ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh THCS địa bàn - Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao Mục đích Lựa chọn nội dung giáo dục thời gian địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh giáo dục lịch sử địa phương việc làm quan trọng Việc lựa chọn nội dung, thời gian, địa điểm kết hợp với phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm hợp lý phát huy tối đa tác dụng mối quan hệ tương tác giáo viên với học sinh nâng cao hiệu giáo dục Nội dung cách thức thực Căn vào chương trình Lịch sử cấp THCS có chương trình giáo dục LSĐP, giáo viên dạy môn Lịch sử nhà trường biên soạn nội dung giảng dạy gắn liền với thực tiễn lịch sử địa phương cho phù hợp với khả tiếp nhận đối tượng học sinh THCS thời lượng chương trình Ngồi chương trình giáo dục khóa, nhà trường tổ chức giáo dục LSĐP chương trình ngoại khóa như: tham quan dã ngoại, cắm trại, thi tìm hiểu lịch sử địa phương, hội chợ quê, giới thiệu sách, xây dựng Tủ sách lịch sử, buổi tọa đàm, sinh hoạt cờ, mời nhân chứng cựu chiến binh tới trường nói chuyện lịch sử Địa điểm tổ chức phong phú, đa dạng, lựa chọn cho phù hợp với chủ đề lịch sử viện bảo tàng, di tích lịch sử địa phương, đài tưởng niệm, phòng truyền thống, làng nghề, nhà hàng địa bàn, thư viện, nhà thể chất, sân trường, lớp học, nhà văn hóa phường Ví dụ 1: Khái quát lịch sử TP Hà Nội lịch sử hình thành phát triển Quận Long Biên: Đối tượng tham quan trải nghiệm: Toàn HS khối Học sinh THCS bắt đầu tựu trường vào tháng 8, thời gian em cần tìm hiểu lịch sử địa phương truyền thống nhà trường Đây thời gian thích hợp để thực công tác giáo dục LSĐP rèn nề nếp, đạo đức HS Nhà trường xếp lịch tham quan phòng truyền thống nhà trường vào tiết sinh hoạt tuần 3,4 tháng Tại HS nghe thuyết minh khái quát lịch sử Hà Nội, lịch sử hình thành phát triển quận Long Biên, truyền thống nhà trường Địa điểm thực tổ chức: Tổ chức phòng truyền thơng nhà trường tham quan Hồng Thành Thăng Long, Hà Nội; Các khu di tích lịch sử địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội Lựa chọn nội dung: Lựa chọn di tích tiêu biểu xếp hạng quốc gia di tích đình Bắc Biên phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thờ Lý Thường Kiệt; di tích lịch sử đình Lê Mật nằm truyền thuyết Thập Tam trại; di tích đình Thanh Am, đình Quán Tình thờ vị thần Nguyễn Nộn, danh tướng tiếng thời Lý Đây di tích lịch sử bắt buộc tham quan học sinh THCS quận Long Biên Tổ chức thực hiện: Các trường THCS địa bàn quận Long Biên chủ động xếp thời gian đăng kí lịch tham quan với phòng Văn hóa thơng tin quận, lần/năm học, chia thành đợt theo học kì Lịch tham quan xếp để tránh bị chồng chéo trường Nguồn kinh phí: trích từ nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục hàng năm; ngồi có đóng góp cha mẹ học sinh, tài trợ đơn vị doanh nghiệp đóng địa bàn sở tự nguyện, công khai, minh bạch Tranh thủ ủng hộ lực lượng nhà trường ban ngành đoàn thể địa phương, cha mẹ học sinh, cơng an phường, Ban quản lý di tích, doanh nghiệp đóng địa bàn cơng tác tun truyền, phát tờ rơi, pa nô, bảo vệ an ninh trật tự chuyến tham quan, thuyết minh di tích, tham gia làm Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu lịch sử, ủng hộ kinh phí tham quan xe đưa đón học sinh, kinh phí cắm trại, mua đồ dùng dụng cụ học tập, vẽ tranh, tổ chức trò chơi, quay phim, chụp ảnh, liên hoan Điều kiện để thực biện pháp: Xây dựng kế hoạch cần khoa học, cụ thể, có tính khả thi tính thuyết phục; phân cơng nhiệm vụ rõ ràng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác tổ chức điều hành đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao Đảm bảo ngun tắc thu chi tài chính, cơng khai minh bạch; tơn trọng tính tự nguyện, tự giác tham gia lực lượng Sau hoạt động có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp hiệu - Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên theo tiếp cận cộng đồng trình bày trên, biện pháp có vai trò, vị trí tầm quan trọng định từ việc xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng cách rõ ràng, hiệu đến việc lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương, lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao; đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm; huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm; tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường THCS địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội Mỗi biện pháp có vị trí, chức mạnh riêng, thực biện pháp tác động đến khía cạnh q trình giáo dục lịch sử địa phương trường THCS; Nhưng biện pháp có mối quan hệ chỉnh thể thống nhất, theo hướng thúc đẩy lẫn nhau, làm tiền đề, điều kiện cho trình thực giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục “giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập” mà chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đặt Vì vậy, trình thực giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh cần thực cách đồng biện pháp, nhiên vào điều kiện, thời gian cụ thể Hiệu trưởng xem xét, lựa chọn cần tập trung ưu tiên thực biện pháp cho phù hợp đem lại hiệu cao Trong điều kiện nay, cần tập trung thực biện pháp xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng cách rõ ràng, hiệu quả; ưu tiên tập trung cho biện pháp lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương, lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao biện pháp coi trọng tâm trình giáo dục Bên cạnh đó, để đảm bảo tạo hứng thú cho học sinh trình học tập trải nghiệm cần đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương; tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường THCS đảm bảo cho công tác giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm thực cách bản, hiệu đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Bên cạnh đó, biện pháp huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm cần phải tiến hành đồng thời trình giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Nhà trường Tuy nhiên, trình thực biện pháp giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS thơng qua hoạt động trải nghiệm xảy kìm hãm, hạn chế lẫn đòi hỏi Hiệu trưởng cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết, xem xét thời điểm thực biện pháp với mức độ khác biện pháp để nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực biện pháp, phát huy cao độ tính cộng hưởng, tương trợ lẫn biện pháp trình triển khai, thực biện pháp giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội - Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất - Mục đích khảo nghiệm Nhằm đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội - Các bước khảo nghiệm - Xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia - Lựa chọn chuyên gia: Là người hiểu biết chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, có kinh nghiệm công tác giáo dục, kinh nghiệm quản lý khu di tích lịch sử địa phương, lãnh đạo nhà trường, số nhà nghiên cứu lịch sử: 17 người - Phân tích kết khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất Số T Biện pháp Cần Ít cần thiết thiết Khơng cần thiết ∑ X bậc T (3) (2) (1) 14 Thứ Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải 47 nghiệm cách rõ 2.7 ràng Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải 17 51 3.0 nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm 13 46 2.7 Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương 15 15 2.8 49 cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động 2.8 48 trải nghiệm X = 2.84 Nhận xét: Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất cho thấy, đạt mức cần thiết với điểm chung bình chung biện pháp X = 2.84 (Min = 1, Max = 3), độ chênh lệch biện pháp không cao ∆ = 0,29; điều khẳng định biện pháp để xuất luận văn cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Quận Long Biên, TP Hà Nội theo tiếp cận cộng đồng Trong biện pháp đề xuất, biện pháp “Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao” đánh giá cần thiết nhất, với điểm trung bình X = 3.00 (100% ý kiến) xếp thứ 1/5 biện pháp Điều nói lên, để giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm đạt kết cao Nhà trường cần lựa chọn nội dung đảm bảo tính giáo dục cao, xác định thời gian, địa điểm cho học sinh tham quan trải nghiệm nhằm phát huy tác dụng biện pháp, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội cần thiết, khẳng định thêm vai trò nội dung giáo dục định chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Biện pháp “Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm” đánh giá cần thiết cả, điểm trung bình đạt X = 2.71 đạt mức độ cần thiết Hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm tạo hứng thú cho học sinh tham gia hoạt động, giúp cho em tiếp thu truyền thống lịch sử cách sâu sắc, tự nhiên Vì vậy, giáo dục lịch sử địa phương, điều kiện đổi nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận lực cần thiết phải đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục, song song với việc đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục cần có kết hợp hài hòa hình thức phương pháp giáo dục đảm bảo nâng cao hiệu - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất T Biện pháp T Khả Ít khả Không thi thi khả thi (3) (2) (1) 11 3 42 2.47 14 47 2.76 13 2 45 2.65 Th ∑ X ứ bậc Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cách rõ ràng Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương cho 13 15 46 2.71 49 2.88 học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm X = 2.69 Nhận xét Khảo nghiệm 17 ý kiến cán quản lý, chuyên gia tính khả thi biện pháp đề xuất luận văn cho thấy, điểm trung bình X = 2.69 > X (Min = 1, Max = 3) ∆ = 0,41, điều chứng tỏ ý kiến chuyên gia đánh giá biện pháp đề xuất luận văn có tính khả thi cao Trong biện pháp đề xuất, biện pháp “Tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm” đánh giá khả thi Với điểm trung bình X = 2.88 xếp thứ 1/5 biện pháp Biện pháp “Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cách rõ ràng” chuyên gia đánh giá mức độ khả thi thấp biện pháp, nhiên đạt số điểm trung bình X = 2.47 xếp thứ 5/5 biện pháp đề xuất Giáo dục lịch sử địa phương nội dung trương trình giáo dục học sinh trường phổ thơng Tuy nhiên địa phương có đặc thù riêng truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, làng nghề, lễ hội … vậy, việc xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh cần nghiên cứu có phối hợp quan văn hóa địa phương nhằm đảm bảo xác định mục tiêu rõ ràng, sát thực với thực tế địa phương, mang tính giáo dục cao Mức độ khả thi biện pháp đánh giá không đồng đều, so sánh biện pháp xếp thứ biện pháp xếp thứ có điểm chênh lệch ∆ = 0,41 Các biện pháp giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng đề xuất luận văn, biện pháp có vị trí, chức riêng trình giáo dục Vì vậy, thời điểm khác nhau, biện pháp phát huy tác dụng mức độ khác - Kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tính cần thiết TT Biện pháp ∑ X Thứ Tính khả thi ∑ X bậc Thứ bậc Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải 47 2.76 42 2.47 51 3.00 47 2.76 46 2.71 45 2.65 49 2.88 46 2.71 nghiệm cách rõ ràng Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch 48 2.82 49 2.88 sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm X = 2.84 X = 2.69 Xác đinh tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, tác giả sử dụng cơng thức tính hệ số tương quan thứ bậc R.Speciman sau: r = 1− 6∑ D N ( N − 1) = 1− x4 = − 0,20 = 0,80 x 24 Với hệ số tương quan r= 0.80, cho phép kết luận tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên TP Hà Nội thuận chặt chẽ Có nghĩa mức độ cần thiết mức độ khả thi phù hợp Trên phân tích lý luận, đánh giá thực trạng giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội theo tiếp cận cộng đồng Đề tài đề xuất biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm theo tiếp cận cộng đồng bao gồm: Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cách rõ ràng; Lựa chọn nội dung giáo dục lịch sử địa phương thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp mang tính giáo dục cao; Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm; Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm; Tăng cường sở vật chất, điều kiện cần thiết giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm ... việc giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoat động trải nghiệm theo tiếp cận động đồng địa bàn Quận Long Biên, TP Hà Nội Để xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải. .. lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn Quận Long Biên theo tiếp cận cộng đồng - Xác định mục tiêu giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm. .. Nguyên tắc đề xuất biện pháp Việc đề xuất biện pháp giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội theo tiếp cận cộng đồng cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục LỊCH sử địa PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở TRÊN địa bàn QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội THEO TIẾP cận CỘNG ĐỒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục LỊCH sử địa PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở TRÊN địa bàn QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội THEO TIẾP cận CỘNG ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay