BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục sức KHỎE SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS THÀNH PHỐ QUY NHƠN

50 1 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS THÀNH PHỐ QUY NHƠN - Định hướng nguyên tắc đề xuất biện pháp - Định hướng đề xuất biện pháp Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”, ban hành ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Đổi bản, tồn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam Căn vào Điều 27, Luật giáo dục quy định mục tiêu giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kết giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp học nghề vào sống lao động Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ vị thành niên niên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025 Số: 68/2015/QĐ-UBND thành phố Quy Nhơn Với định hướng sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông sức khỏe vị thành niên niên Triển khai rộng mơ hình xây dựng, làm điểm, rút kinh nghiệm hồn chỉnh mơ hình giai đoạn 20202025 Tăng số lượng, nâng cao chất lượng điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho VTN niên Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe vị thành niên niên Với mục tiêu Mục tiêu chung (đến năm 2020): Cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần, nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ thực hành nhóm tuổi VTN niên chăm sóc sức khỏe khả tiếp cận dịch vụ có chất lượng SKSS, SKTD, phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng chất gây nghiện sức khỏe tâm thần, giảm tỷ lệ có thai ngồi ý muốn Mục tiêu cụ thể (đến năm 2025) Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức kỹ thực hành sức khỏe sinh sản, SKTD, phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng chất gây nghiện sức khỏe tâm thần cho vị thành niên niên để tự bảo vệ nâng cao sức khỏe thân Các tiêu phấn đấu: 80% vị thành niên niên tiếp cận địa điểm cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe 70% vị thành niên niên biết cách phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản bệnh lây truyền qua đường tình dục (kể HIV/AIDS) 70% vị thành niên niên có hiểu biết chế thụ thai biện pháp tránh thai 80% vị thành niên niên có hiểu biết chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường 60% vị thành niên niên biết cách tránh hành vi có nguy gây hại cho sức khỏe (bao gồm việc sử dụng lạm dụng chất gây nghiện) Mục tiêu 2: Các cấp quyền, ban, ngành, đồn thể, nhà trường gia đình thể rõ trách nhiệm việc bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe vị thành niên niên; thực xã hội hóa cơng tác - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Nguyên tắc đòi hỏi biện pháp quản lý phải thống với nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau, phát huy sức mạnh tổng hợp biện pháp Tính đồng biện pháp yêu cầu tính tồn diện thực GDSKSS cho VTN trường THCS Tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà thực GDSKSS VTN trường THCS lựa chọn ưu tiên mặt giáo dục, hoạt động song khơng thể tách rời mặt, hoạt động giáo dục khác Nguyên tắc yêu cầu gắn chặt hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục, phương tiện giáo dục để hỗ trợ cho nhằm phát huy mặt tích cực chúng Các biện pháp tiến hành đồng bộ, hệ thống hỗ trợ, bổ sung, cộng hưởng lẫn nhau, tăng sức mạnh biện pháp, giúp việc thực giáo dục có hiệu - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Nguyên tắc xuất phát từ chất GDSKSS VTN trường THCS Việc đề xuất biện pháp phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS phải đồng khâu trình giáo dục: Mục tiêu phối hợp, nội dung phối hợp, phương pháp, hình thức phối hợp Sự đồng biện pháp phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS đòi hỏi ý tồn diện đến đối tượng tham gia vào trình giáo dục như: CBQL, GV đến cán Đồn, PHHS, Chính quyền địa phương, cán y tế cán Đoàn Trong biện pháp mạnh riêng cần phối hợp vận dụng cách linh hoạt, phối hợp Nhà trường cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS để đạt hiệu - Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Dù giáo dục THCS hay giáo dục phổ thông, hoạt động giáo dục nói chung phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS nói riêng cần phải đảm bảo tính hiệu giáo dục Giáo dục phát triển phải đảm bảo tính hiệu Đảm bảo tính hiệu phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS ngoại lệ Nguyên tắc đòi hỏi phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS phải có sở lý luận rõ ràng, khoa học chặt chẽ Nguyên tắc đòi hỏi phải có linh hoạt điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức tùy theo đối tượng học sinh THCS tình hình điều kiện địa phương, nhà trường gia đình học sinh - Biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Tổ chức tuyên truyền cộng đồng tầm quan trọng phối hợp nhà trường gia đình để giáo dục sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh THCS (a) Mục đích biện pháp Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao tầm quan trọng, trách nhiệm lực lượng giáo dục lợi ích việc phối hợp nhà trường với lực lượng cộng đồng GDSKSS VTN để huy động chung tay giáo dục học sinh theo mục tiêu phát triển toàn diện lực, phẩm chất theo yêu cầu đổi giáo dục Làm sở để lực lượng giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tích cực tham gia hoạt động phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS cho học sinh (b) Nội dung cách tổ chức thực Tổ chức tốt họp, hội nghị phụ huynh học sinh, tổ chức quyền địa phương làm rõ thực có hiệu nội dung phối hợp thầy/cô với gia đình học sinh Đặc biệt, mối liên hệ GVCN với phụ huynh học sinh chất kết dính tốt để trì nội dung, hình thức liên lạc nhà trường với gia đình học sinh Ứng dụng, sử dụng khai thác có hiệu cơng nghệ thông tin, phương tiện truyền thông như: Hệ thống giám sát, trang Web, điện thoại, máy nhắn tin, hộp thư góp ý nhà trường, hoạt động tư vấn trường học, phương tiện thông tin đại chúng, vv phương tiện hữu hiệu hoạt động phối hợp Áp dụng công nghệ thông tin vào xây dựng mối quan hệ nhà trường cộng đồng GDSKSS cho học sinh Hiệu trưởng tích cực tham mưu với cấp, quan chuyên môn việc biên chế, bồi dưỡng đội ngũ, bổ sung kinh phí hoạt động đầu tư sở vật chất cho dạy học nhà trường Cần tranh thủ ý kiến kỳ họp hội đồng nhân dân địa phương (xã/huyện/tỉnh) ủng hộ cho chương trình phát triển giáo dục Tranh thủ đồng thuận cấp, ngành, ủng hộ cán người thân gia đình học sinh, gia đình cán ngành (Chồng, cha, mẹ, anh chị em người thân…) có chức vụ số quan địa phương (huyện/xã); huy động người có uy tín cộng đồng để làm tốt công tác truyền thông tuyên truyền giáo dục Thông qua dịp tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày tổng kết, khai giảng năm học, như: Ngày khai giảng, tổng kết năm học, Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày dân số gia đình Việt Nam (26/12), Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày dân số giới 11/7… để tơn vinh cá nhân tập thể có thành tích giáo dục học sinh, tuyên truyền để lực lượng giáo dục thấy rõ đóng góp họ giáo dục hệ trẻ, từ nâng cao ý thức trách nhiệm nhà trường, gia đình lực lượng giáo dục khác Mời đại diện cha mẹ học sinh, hội phụ nữ, cán tuyên truyền y tế tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường (c) Điều kiện thực biện pháp Các trường phải giữ vai trò chủ đạo hoạt động phối hợp nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, gia đình học sinh lực lượng giáo dục mục tiêu giáo dục, kế hoạch, nội dung chương trình hành động nhà trường nói chung mục tiêu, phương pháp, nội dung GDSKSS cho học sinh nói riêng Gia đình học sinh, quyền địa phương, cán y tế cần có thiện chí, chủ động tìm hiểu hoạt động giáo dục nhà trường giáo dục học sinh, dành thời gian chủ động, tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh nói chung GDSKSS cho VTN nói riêng - Nhà trường đạo giáo viên tổ chức hoạt động GDSKSS VTN cho học sinh THCS Mục tiêu biện pháp VTN lực lượng to lớn nòng cốt xã hội Ở nước phát triển có cấu trúc dân số trẻ lực lượng thiếu niên chiếm phần nửa dân số Đây nguồn nhân lực chủ yếu đất nước tương lai Trong gia đình, thiếu niên có vai trò quan trọng lực lượng lao động thay cha mẹ để bảo đảm đời sống cho thành viên gia đình tồn tại, phát triển gia đình, thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh nhà trường, gia đình khắp nơi ngồi xã hội Phối hợp nhà trường với gia đình kết hợp, tác động qua lại cách biện chứng hai lực lượng giáo dục nhà trường gia đình Trong nhà trường đóng vai trò chủ đạo việc giáo dục học sinh; Mặt khác nhà trường cần giúp đỡ hỗ trợ cụ thể cho bậc phụ huynh việc giáo dục Với tư cách chủ thể giáo dục, gia đình có trách nhiệm chủ động hợp tác với nhà trường việc giáo dục em trình phát triển sinh, tâm lý thể lứa tuổi có nhiều biến động lứa tuổi VTN Nâng cao vai trò, vị trí trách nhiệm gia đình cộng đồng: Vận động gia đình tích cực chủ động tham gia GDSKSS VTN; huy động nguồn lực cộng đồng, tạo ủng hộ, chia sẻ phân cơng trách nhiệm quyền địa phương nhân dân Nhà nước nhân dân thực kế hoạch bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho VTN SKSSVTN thực chất sức khỏe liên quan trực tiếp đến phát triển người từ lúc tuổi VTN liên quan đến tương lai trì nòi giống họ sau Tuổi trẻ tương lai dân tộc Vấn đề SKSSVTN có tác động đến tồn vong dân tộc Trách nhiệm GDSKSS VTN người, cấp, ngành tỉnh Đặc biệt huy động nguồn lực từ gia đình tham gia vào công tác GDSKSS VTN tạo mạnh tổng hợp, tạo dư luận xã hội ý cộng đồng, dựng thời tận dụng dược nguồn lực từ chương trình khác Việc thống gia đình, nhà trường nhận thức, thái độ, hành vi giáo dục chăm sóc SKSS VTN biện pháp lâu dài, cần phải thống từ cấp vĩ mô đến nội trường học, nhà giáo dục, nhà chun mơn, thành viên gia đình cộng đồng lương việc giáo dục trẻ VTN Nhà trường đóng vai trò trung gian quan trọng việc tập hợp phát huy mạnh yếu tố xã hội, phối hợp đoàn thể xã hội để tổ chức hoạt động GDSKSS VTN Nhà trường chủ động kết hợp với gia đình nhằm phát huy vai trò gia đình việc phối hợp tham gia công tác giáo dục Thông qua hoạt động thực tiễn, sau có thời gian tổng kết kinh nghiệm, đánh giá, tìm ngun nhân, thiếu sót để từ có đề xuất kiến nghị tới quan chức năng, tăng cường công tác đạo, phối hợp nguồn lực giáo dục đảm bảo hiệu giáo dục cho VTN Mở vận động trị, lồng ghép nội dung GDSKSS vào họp PHSS, hoạt động xã hội cung cấp thông tin để thu hút quan tâm trách nhiệm giáo dục, chăm sóc SKSS, SKSS VTN Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có tham gia lãnh đạo tỉnh, nhà chuyên môn, bậc cha mẹ học sinh Phối hợp với gia đình để ngăn chặn tình trạng sách báo, băng hình xấu lưu hành trơi xã hội, quản lý chặt chẽ hoạt động sở thuê truyện, thuê băng hình, nhà trọ, nhà hàng Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt nạn mại dâm, tạo môi trường sống lành mạnh Một yếu tố đem lại thành cơng cho giáo dục giới tính tôn trọng khác biệt lứa tuổi Khi em nhỏ chưa q 10 tuổi nội dung giáo dục giới tính nhằm giúp chúng khám phá giới bên ngoài, nhận thức thân chung sống với cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, bạn bè Ở lứa tuổi em mải mê với trò chơi tuổi thơ, với truyện tranh li kỳ dường xa lạ với nhu cầu tình dục Nhưng lứa tuổi này, em sẵn sàng cởi mở điều với cha mẹ, thầy cô trước bước vào giai đoạn (sau 10 tuổi), em bắt đầu sống riêng chúng với đặc thù tuổi dậy Cha mẹ cần thường xuyên liên lạc, trao đổi với thầy cô giáo thay đổi thể chất, trí tuệ tình cảm Cần thống phương pháp giải gia đình nhà trường tình Có việc giáo dục VTN có hiệu Kết hợp nhà trường, gia đình tổ chức xã hội tạo thành "chân kiềng" hệ thống giáo dục VTN Yếu tố gia đình đóng vai trò quan trọng nghiệp giáo dục VTN Chính vậy, bậc phụ huynh phải quan tâm đến đời sống tâm sinh lý em, tạo cho em môi trường sống lành mạnh (c) Điều kiện thực biện pháp Nhà trường phải tổ chức tốt công tác phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên PHHS hiểu biết, nắm bắt mục tiêu, thay đổi, phát triển tâm sinh lý lứa tuổi VTN Theo đó, tổ chức, cá nhân nhà trường gia đình học sinh chủ động phối hợp để thực Ban giám hiệu cần phối hợp với phụ huynh xây dựng kế hoạch, quy chế, chương trình hành động phối hợp nhà trường với gia đình giáo dục học sinh theo Điều lệ trường trung học văn quy phạm pháp luật, định, quy định hành cấp có thẩm quyền Hội đồng trường làm tốt cơng tác tư vấn cho PHHS kiến thức liên quan đến tâm sinh lý học sinh, phương pháp phối hợp giáo dục hoạt động giáo dục khác nhà trường - Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS thành phố Quy Nhơn đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ thống với Các biện pháp quản lý có tính độc lập tương đối có mối liên hệ biện chứng gắn bó chặt chẽ bổ sung cho để tạo nên chỉnh thể thống biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN Trong hệ thống 07 biện pháp quản lý đề xuất biện pháp giữ vị trí quan trọng riêng khơng có biện pháp coi quan trọng cốt lõi tuyệt đối, biện pháp khác thứ yếu không quan trọng Vì vậy, sử dụng biện pháp mà luận văn đề xuất cần ý: Sử dụng đồng biện pháp, tránh tình trạng tuyệt đối hóa biện pháp đề xuất Tùy theo giai đoạn, hoàn cảnh điều kiện cụ thể mà xác định biện pháp chủ đạo Các trường THCS thành phố Quy Nhơn thỏa mãn điều kiện cụ thể xác định biện pháp sử dụng biện pháp hoàn cảnh cụ thể trường - Tổ chức khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp - Khái quát khảo nghiệm - Mục đích khảo nghiệm: Thăm dò ý kiến CBQL, GV, PHHS, quyền địa phương, cán y tế xã, phường, cán Đoàn tiêu chí biện pháp đề xuất xác định tính hiệu biện pháp đề xuất - Nội dung khảo nghiệm: Để tiến hành đánh giá cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất trên, tác giả tiến hành điều tra thông qua phiếu trưng cầu ý kiến dành cho CBQL, GV, PHHS, quyền địa phương, cán y tế xã, phường, cán Đoàn trường THCS thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Đối tượng khảo cứu Để khảo sát, đánh giá tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất, chúng tơi gửi phiếu thăm dò ý kiến cho đối tượng (Theo mẫu chọn) Nhóm đối tượng CBQL, GV 100 người Nhóm đối tượng PHHS có 200 người Nhóm đối tượng quyền địa phương, cán y tế phường, xã : 30 người - Kết khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp Tính cần thiết St t CBQL, Biện pháp GV X T B PHHS X T B Cộng đồng X T B Chung X T B Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền cộng đồng tầm quan trọng phối hợp 3.6 nhà trường gia 3.4 3.6 3.5 đình để giáo dục sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh THCS Biện pháp 2: Nhà trường đạo giáo viên tổ chức hoạt động 3.1 3.2 3.3 3.2 GDSKSS VTN Biện pháp 3: Nhà 3.3 trường phối hợp với lực lượng cộng đồng để bồi dưỡng giáo viên thành đội ngũ 3.3 3.3 3.3 tuyên truyền viên hướng dẫn vị thành niên sức khỏe sinh sản Biện pháp 4: Nhà trường phối hợp với đoàn niên việc tổ chức hoạt động giáo 3.2 dục ngoại khóa, 3.3 3.5 3.3 xây dựng câu lạc để GDSKSS VTN cho học sinh THCS Biện pháp 5: Phối hợp nhà trường với quyền địa phương tổ chức đoàn, hội GDSKSS VTN cho học sinh 2.9 3.2 3.1 3.1 Biện pháp 6: Phối hợp nhà trường với trạm y tế phường, trung tâm y tế 3.3 thành phố Quy Nhơn 3.2 3.3 3.3 GDSKSS VTN cho học sinh Biện pháp 7: Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh GDSKSS 3.4 3.1 3.2 3.2 VTN cho học sinh Các biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS cho học sinh trường THCS thành phố Quy Nhơn, Bình Định CBQL, GV, PHHS lực lượng cộng đồng đánh giá mức độ cấp thiết cao thể điểm trung bình chung biện pháp có X từ 3.11 đến 3.55 - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Tính khả thi C S Biện pháp tt P BQL, HHS GV T X Cộ B ng đồng T X Ch T X B ung T X B B Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền cộng đồng tầm quan trọng phối hợp nhà trường 29 95 37 20 gia đình để giáo dục sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh THCS Biện pháp 2: Nhà trường đạo 10 giáo viên tổ chức hoạt động 07 2 59 92 GDSKSS VTN Biện pháp 3: Nhà trường phối hợp với lực lượng cộng đồng để bồi dưỡng giáo viên thành đội 08 88 2 88 ngũ tuyên truyền viên hướng dẫn vị thành niên sức khỏe sinh sản Biện pháp 4: Nhà trường phối hợp với đoàn niên việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoại 11 khóa, xây dựng câu lạc để GDSKSS VTN cho học sinh THCS 3 00 67 93 Biện pháp 5: Phối hợp nhà trường với quyền địa phương tổ chức 11 đoàn, hội 32 43 95 GDSKSS VTN cho học sinh Biện pháp 6: Phối hợp nhà trường với trạm y tế phường, trung tâm y tế thành phố 82 00 37 73 Quy Nhơn GDSKSS VTN cho học sinh Biện pháp 7: Phối hợp nhà 06 trường với phụ huynh học sinh GDSKSS 88 67 87 VTN cho học sinh Các biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng GDSKSS cho học sinh THCS thành phố Quy Nhơn, Bình Định CBQL, GV, PHHS lực lượng cộng đồng đánh giá mức độ khả thi khả thi thể điểm trung bình chung biện pháp đề xuất có X từ 2.73 đến 3.20 Số liệu bảng cho thấy, biện pháp nêu nhà quản lý, CBQL, GV, PHHS lực lượng cộng đồng đánh giá tán thành đánh giá có khả thi Các biện pháp cần thiết, để tổ chức thực tức mức độ khả thi lại đòi hỏi, u cầu góc độ khác, cần nỗ lực không yếu tố nội lực mà ngoại lực ngành giáo dục Điều chứng tỏ 07 biện pháp đưa cần thiết có khả vận dụng vào thực tế phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS cho học sinh THCS thành phố Quy Nhơn, Bình Định Để hình thành phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại, việc xây dựng tổ chức phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS cho học sinh trường THCS cấp thiết Qua nghiên cứu khảo sát thực tế, đề tài đưa 07 biện pháp Kết khảo nghiệm cho thấy tất, biện pháp đưa có tính cần thiết tính khả thi cao Mỗi biện pháp có vai trò riêng, song chúng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, trình giáo dục nói chung GDSKSS cho học sinh trường Trong trình giáo dục, phải vận dụng phối hợp đồng bộ, sáng tạo biện pháp nêu tùy theo điều kiện thực tế nhà trường đạt hiệu phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS cho học sinh trường THCS thành phố Quy Nhơn lực lượng cộng đồng đánh giá cho học sinh mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường THCS thành phố Quy Nhơn, Bình Định ... VTN trường THCS Việc đề xuất biện pháp phối hợp Nhà trường với cộng đồng GDSKSS VTN trường THCS phải đồng khâu trình giáo dục: Mục tiêu phối hợp, nội dung phối hợp, phương pháp, hình thức phối hợp. .. GDSKSS VTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Tổ chức tuyên truyền cộng đồng tầm quan trọng phối hợp nhà trường gia đình để giáo dục sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh THCS (a)... chương trình giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức tùy theo đối tượng học sinh THCS tình hình điều kiện địa phương, nhà trường gia đình học sinh - Biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng GDSKSS
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục sức KHỎE SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS THÀNH PHỐ QUY NHƠN , BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục sức KHỎE SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay