BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực LƯỢNG xã hội TRONG PHÒNG CHỐNG tệ nạn xã hội CHO học SINH TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

64 6 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống Thực nguyên tắc có nghĩa đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh Trường THCS huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng phải đảm bảo mối quan hệ với thành tố phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội nhằm phòng chống TNXH cho học sinh mục đích, nội dung, phương pháp,… Đồng thời, phải tuân thủ mối quan hệ biện chứng với biện pháp khác việc thực nhiệm vụ phòng chống TNXH cho học sinh Trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh Trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải dựa sở nội dung phương pháp biện pháp trước thực có hiệu Biện pháp đề xuất khơng phủ định tồn có, mà phủ định tính lỗi thời, lạc hậu không phù hợp biện pháp trước cách biện chứng Các giải pháp kế thừa đầy đủ tinh hoa chọn lọc để đề xuất giải pháp hoàn thiện thực đem lại nhiều hiệu bối cảnh môi trường triển khai biện pháp bối cảnh đổi giáo dục Trên thực tế trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh Trường THCS cấp, trường quan tâm Trong trình phát triển kinh tế, xã hội diễn mạnh mẽ, TNXH diễn biến ngày phức tạp có nguy xâm nhập vào nhà trường nhà trường phải ln đổi phương pháp phòng chống TNXH cho học sinh có biện pháp phối hợp với lực lượng xã hội để hoạt động đạt hiệu cao - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Để biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS đến thành công biện pháp phải xây dựng sở thực tiễn hoạt phòng chống TNXH cho học sinh trường THCS Tiền An thành phố Bắc Ninh Công tác phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh trường THCS huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòngcần phải trọng đến tình hình, điều kiện cụ thể đơn vị, địa phương, phải thiết thực, trọng tâm, đầy đủ, toàn diện Phải phát huy tiềm lực mạnh, khắc phục yếu kém, bất cập, ý trân trọng tốt đẹp có, khơi dậy chưa có, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực thành công mục tiêu đề ra; phải bám sát nhu cầu thực tiễn ngành giáo dục, nhà trường; đảm bảo hài hòa nhu cầu, mong muốn nhà trường, học sinh với thực tế triển khai hoạt động phòng chống TNXH nhà trưởng thực tế điều kiện kinh tế, xã hội địa phương Các biện pháp phải xuất phát từ thực tiễn, thực trạng quản lí giáo dục phòng chống tệ nạn cho học sinh, từ hạn chế, tồn đọng qn trình quản lí; tránh tình trạng biện pháp đề xa rời thực tiễn Các biện pháp phải nằm khuôn khổ điều kiện thực tế trường; địa phương, khắc phục hạn chế tồn cơng tác quản lí hoạt động có Các biện pháp phải phù hợp với quy định đường lối Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương Có đề xuất vừa đảm bảo theo đường lối sách Đảng, Nhà nước; đồng thời mang tính cụ thể, phù hợp biện pháp mang tình khả thi có ý nghĩa thực tiễn - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Các biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS đề xuất phát huy hiệu có phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương đặc điểm học sinh THCS địa bàn nghiên cứu Do nguyên tắc quan trọng xây dựng thực biện pháp biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh phải tính đến điều kiện thực tế nhà trường vật chất, số lượng, chất lượng đội ngũ cán giáo viên đội ngũ cấp, cha mẹ học sinh,… Để thực yêu cầu này, đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh, nhà trường cần xác định nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp thiết thực cho phù hợp với điều kiện địa phương phù hợp với đặc điểm học sinh mang lại hiệu cao - Nguyên tắc dựa vào cộng đồng phát triển cộng đồng Phát triển cộng đồng phương pháp giải số vấn đề khó khăn, đáp ứng nhu cầu cộng đồng, hướng tới phát triển không ngừng đời sống vật chất tinh thần người dân thông qua việc nâng cao lực, tăng cường tham gia, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ người dân với nhau, người dân với tổ chức tổ chức với phạm vi cộng đồng Những nguyên tắc dựa vào cộng đồng phát triển cộng đồng tham gia tự nhân dân; tin vào khả người dân phát huy nội lực cộng đồng Phương pháp ln đánh giá cao vai trò người dân coi nhân tố định tới thành công việc phát triển cộng đồng nghèo Ở nguyên tắc này, cần trọng vấn đề sau: Một là, lập kế hoạch phát triển cộng đồng có tham gia người dân Theo đó, lập kế hoạch phát triển cộng đồng có tham gia nhằm giúp người dân tiếp cận tiềm năng, khó khăn, cản trở tìm kiếm giải pháp phù hợp thông qua phương pháp có tham gia dựa vào kiến thức người dân Từ xây dựng kế hoạch phát triển, kế hoạch giúp đỡ trẻ, kế hoạch phối kết hợp với nhà trường cơng tác quản lí, giáo dục, thực giám sát hoạt động giáo dục với hỗ trợ tích cực hiệu quan nhà nước tổ chức đoàn thể, cá nhân dựa phương pháp giám sát đánh giá có tham gia người dân cách trực tiếp thông qua người đại diện Hai là, tăng lực cộng đồng thông qua tăng nội lực giúp cộng đồng tự lực phát triển mặt: - Cơ sở vật chất, kĩ thuật sở hạ tầng: dành khu đất trống, khu vui chơi, cơng viên, cơng trình công cộng, tạo sân chơi cho trẻ khám phá, trải nghiệm - Tài chính: Để cộng đồng phát triển, ngồi nhân tố quan trọng đây, việc tổ chức, huy động nguồn tài đáng kể lập lên từ người dân cộng đồng có ý nghĩa quan trọng Và để giúp cộng đồng tự lực phát triển lãnh đạo cộng đồng (chính quyền xã, phường, thị trấn, quận huyện) cần nhận thức rõ: giúp đỡ từ bên ngoài, cá nhân hay tổ chức xã hội chất xúc tác, điều quan trọng để thân người dân cộng đồng phát huy nguồn nội lực nêu Nếu người dân không tự cố gắng vươn lên mà trông chờ, ỷ lại vào giúp đỡ Nhà nước cộng đồng khác vấn đề đói nghèo khơng thể giải cách triệt để bền vững - Các biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh trường Trung học sở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo việc phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh - Mục tiêu, ý nghĩa của biện pháp Nhận thức khâu đầu tiên, có ý nghĩa định đến thành cơng hay thất bại q trình hoạt động Do đó, việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho GV, công nhân viên nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, cha mẹ học sinh, cán đồn thể, quyền cơng tác phòng chống TNXH cho học sinh yếu tố vô quan trọng, góp phần hình thành kĩ sống lành mạnh cho em Thực biện pháp nhằm giúp cho toàn thể cán giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh, tổ chức, đồn thể quyền địa phương có hiểu biết TNXH, loại hình TNXH, ảnh hưởng TNXH đến sống cá nhân, gia đình cộng đồng; cần thiết phải phối hợp nhà trường, với gia đình lực lượng xã hội phòng chống TNXH xâm nhập vào HS; biện pháp phòng chống TNXH cho học sinh v.v Nhà trường cha mẹ học sinh, tổ chức, đồn thể quyền địa phương có hiểu biết tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, nguy tiềm ẩn mà TNXH rình rập xâm nhập vào học sinh Nhà trường (mà đại diện người giáo viên chủ nhiệm lớp) cha mẹ học sinh, tổ chức, đồn thể quyền địa phương cần nhận thức tầm quan trọng, vị trí, mức độ ảnh hưởng lực lượng giáo dục tới cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung, cơng tác phòng chống TNXH xâm nhập vào học sinh nói riêng Qua thấy tầm quan trọng trách nhiệm việc xây dựng mối liên hệ nhà trường - gia đình - xã hội việc phòng chống TNXH học sinh - Nội dung và cách thực hiện biện pháp Ngay từ đầu năm học, dựa quy định Bộ, Sở Phòng GD&ĐT cơng tác giáo dục đạo đức nói chung cơng tác ngăn chặn TNXH cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường cần tổ chức quán triệt kế hoạch văn liên quan đến cơng tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đến tất thành viên hội đồng sư phạm, học sinh phụ huynh học sinh Cần xác định cơng tác phòng chống TNXH cho học sinh công tác giáo dục pháp luật nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Nội dung công tác phải đưa vào kế hoạch nhà trường nội & ngoại khoá, chương trình cơng tác tổ chức đồn thể trị, xã hội trường - Thống nhà trường – gia đình – xã hội nhằm phát huy tiềm vật chất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác phòng chống TNXH học sinh Bởi CSVC như: đầu đĩa, ti vi, loa đài, máy projector, máy chiếu, máy vi tính nối mạng, tập san chuyên đề, luật, pano áp phích, truyện sách báo, phòng truyền thống v.v điều kiện quan trọng để hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phòng chống TNXH - Điều kiện thực hiện biện pháp - Nhà trường với tư cách tổ chức chuyên trách, giáo dục hệ trẻ phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao tích cực, chủ động, sáng tạc hoạt động liên kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó với gia đình đồn thể địa phương - Phải thực phương thức xã hội hóa giáo dục với đóng góp nguồn lực tổ chức, cá nhân địa phương - Nhà trường thường xuyên trọng công tác tuyên truyền vận động tổ chức tham gia tác phòng chống ngăn chặn TNXH xâm nhập vào học đường theo kế hoạch hoạt động chung trường nhân ngày: Ngày giới, tồn dân phòng chống ma túy 26/6, ngày giới phòng chống HIV/AIDS 1/12, ngày giới khơng hút thuốc 31/5, tháng an tồn giao thơng (tháng 9), ngày dân số giới 11/7, ngày dân số Việt Nam 26/12 v.v - Biện pháp 7: Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh trung học sở - Mục tiêu, ý nghĩa của biện pháp Thực biện pháp nhằm đánh giá kết thực tế trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội Đánh giá số lượng chất lượng hoạt động nhà trường lực lượng xã hội, cha mẹ học sinh cơng tác phòng chống TNXH cho học sinh THCS Đồng thời, rút kinh nghiệm hay, bổ ích hạn chế cần khắc phục - Nội dung và cách thực hiện biện pháp Ban giám hiệu nhà trường cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương khen thưởng trình phối hợp nhà trường mà đại diện giáo viên chủ nhiệm với gia đình, lực lượng xã hội cơng tác phòng chống TNXH thâm vào học sinh Trong kế hoạch cần thể rõ: Mục tiêu,nội dung công việc, thời gian, tiêu chí đánh giá, phân cơng người phụ trách, tiêu tiêu chuẩn khen thưởng v.v Việc kiểm tra, giám sát phải mang tính thời sự, tức thường xuyên, liên tục, kịp thời từ thực trạng ban đầu đến tiến độ thực hoạt động, có điều chỉnh kịp thời sai sót, lệch lạc Việc đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm nên quy định theo học kỳ năm học năm học để có học cho học kỳ năm học tiếp Trong tổng kết, đánh giá cần có thái độ khách quan, cơng bằng, tránh bới móc hạ thấp uy tín lẫn Nội dung đánh giá, tổng kết: Đánh giá nhận thức, lực, tổ chức dạy học, tổ chức hình thức hoạt động giáo dục CBGV, nhân viên, đánh giá chương trình, đánh giá việc phối hợp lực lượng giáo dục, đánh CSVC, đánh giá kết giáo dục đạt chưa đạt v.v Hình thức tổ chức tổng kết, đánh giá: Tổ chức hội nghị lực lượng giáo dục nhà trường Trong tổng kết cần phải cụ thể hóa kết cá nhân,tập thể đạt thành tích.Trên sở cần có so sánh,đối chiếu nhằm tuyên dương, khen thưởng cá nhân điển hình Thi đua khen thưởng: Thi đua khen thưởng hình thức động viên mặt tinh thần có ý nghĩa giáo dục lớn Tuy nhiên sử dụng khen thưởng không có tác dụng ngược lại với mong muốn chủ thể quản lý: Tuyên dương trường,các tổ chức Đoàn niên, lớp, chi Đoàn, tuyên dương địa phương qua họp tổ dân phố, phường loa truyền Thi đua khen thưởng qua dòng họ, gia đình - Điều kiện để thực hiện Cần xây dựng đội ngũ CBGV, NV có kinh nghiệm phụ trách kiểm tra, đánh giá v.v Xây dựng tiêu chí, nội dung làm để đánh giá mức độ đạt tập thể, cá nhân việc phối hợp với cộng đồng, xã hội phòng chống TNXH cho học sinh - Mối quan hệ biện pháp đề xuất Trên đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội nhằm phòng chống TNXH cho học sinh THCS địa bàn huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng Mỗi biện pháp có mục tiêu, nội dung cách thức thực khác nhằm mục đích chung nâng cao chất lượng hiệu phối hợp nhà trường gia đình cơng tác phòng chống TNXH xâm nhập vào học sinh Các biện pháp khác có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại, đòi hỏi nhà quản lý cần phối hợp thực đồng bộ, không nên bỏ qua biện pháp Mối quan hệ biểu cụ thể sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng mối quan hệ nhà trường với lực lượng xã hội nhằm phòng chống TNXH học sinh THCS Biện pháp coi kim nam xuyên suốt biện pháp khác Bởi đối tượng không nhận thức khơng thể có hành động tự giác cao việc thực biện pháp Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Đây biện pháp nhằm nâng cao trình độ giáo dục kĩ ngăn chặn TNXH cho đội ngũ giáo viên, lực lượng xã hội cha mẹ học sinh việc giáo dục học sinh Do đó, biện pháp bổ trợ, hữu ích cho biện pháp khác Biện pháp 3: Thống mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức Biện pháp 5: Thống xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh hai biện pháp quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn luyện kĩ phòng chống TNXH cho học sinh Mặt khác biện pháp nhằm tránh tình trạng: “ trống đánh xuôi kèn thổi ngược” việc giáo dục học sinh Biện pháp 4: Xây dựng tổ chức thực kế hoạch Đây biện pháp thiếu việc thiết lập mối quan hệ nhà trường với gia đình nhằm ngăn chặn TNXH học sinh Kế hoạch thiết kế, khung dựng lên để người thực hình dung cơng việc phải làm Có kế hoạch tay,người thực chủ động , bố trí , xếp công việc thực kế hoạch khác Biện pháp 6: Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Biện pháp tổng hợp tất hoạt động biện pháp kể trên, liên quan chi phối tất biện pháp khác kể từ bắt đầu đến kết thúc nhằm đánh giá kết biện pháp, tìm ưu nhược điểm để phát huy khắc phục - Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh trung học sở huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng - Mục đích khảo nghiệm Nhằm khẳng định mức độ cần thiết khả thi biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nội dung khảo nghiệm Các biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - Phương pháp khảo nghiệm Trên sở xác định biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng chúng tơi tiến hành thăm dò bằng phiếu hỏi 50 CBQL giáo viên THCS, 50 cha mẹ học sinh cán cá tổ chức, đoàn thể địa phương nhằm đánh giá xác mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Mức đánh giá biện pháp xác định sau: - Rất cần thiết (RCT)/ Rất khả thi (RKT): điểm; - Cần thiết (CT)/ Khả thi (KT): điểm; - Không cần thiết (KCT)/ Không khả thi (KKT): điểm - Kết khảo nghiệm Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, đề xuất 06 biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Để đảm bảo tính khách quan biện pháp đưa ra, tiến hành khảo nghiệm lấy ý kiến cán quản lý giáo viên, CMHS quyền tính cần thiết tính khả thi biện pháp Kết khảo nghiệm thu bảng sau: T T MỨC ĐỘ ĐT BIỆN PHÁP RC T Biện pháp 1: Nâng cao S nhận thức lực L 94 CT KC T ứ bậc lượng giáo dục việc phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội cho B Th % 94% 6% học sinh Biện pháp 2: Tổ chức S bồi dưỡng kiến thức L cơng tác phòng chống 89 % 89% 11 11 TNXH học sinh cho cán giáo viên, lực % lượng xã hội phụ huynh học sinh Biện pháp 3: Thống S mục tiêu, nội dung, L 83 17 phương pháp giáo dục nhà trường với lực lượng cộng đồng phòng chống % 83% 17 % TNXH học sinh THCS Biện pháp 4: Xây dựng S kế hoạch tổ chức L 92 thực kế hoạch phối hợp nhà trường lực lượng xã hội % 92% 8% 0 việc phòng tránh TNXH cho học sinh Biện pháp 5: Thống S xây dựng môi trường L 100 giáo dục lành mạnh học đường, gia đình ngồi xã hội nhằm phòng chống % 100 % 0% 25 TNXH cho học sinh Biện pháp 6: Chỉ đạo S việc kiểm tra, giám sát, L 75 tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình phối hợp nhà trường với lực lượng % xã hội phòng 7% 25 % % chống TNXH cho học sinh THCS - Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Kết bảng cho thấy, ý kiến hỏi cho rằng, biện pháp đề xuất cần thiế, khơng có ý kiến cho rằng biện pháp không cần thiết Trong biện pháp biện pháp ý kiến cho rằng cần thiết “Biện pháp 5: Thống xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh học đường, gia đình ngồi xã hội nhằm phòng chống TNXH cho học sinh” 100% ý kiến cho rằng cần thiết Về tính khả thi, xem xét bảng T T MỨC ĐỘ ĐT BIỆN PHÁP RC T Biện pháp 1: Nâng cao S 92 nhận thức lực L lượng giáo dục việc 92% phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội cho CT 8% KC T B Th ứ bậc 0 % học sinh Biện pháp 2: Tổ chức S 95 bồi dưỡng kiến thức L cơng tác phòng chống 95% 5% TNXH học sinh cho cán giáo viên, lực 0 % lượng xã hội CMHS Biện pháp 3: Thống S 87 mục tiêu, nội dung, L 13 phương pháp giáo dục nhà trường với gia đình phòng chống 87% 13% % TNXH học sinh THCS Biện pháp 4: Xây dựng S 85 15 kế hoạch tổ chức thực L kế hoạch phối hợp 85% 15% nhà trường lực lượng xã hội % việc phòng tránh TNXH cho học sinh Biện pháp 5: Thống S 83 xây dựng môi trường L giáo dục lành mạnh 83% 17% học đường, gia đình ngồi xã hội 17 % nhằm phòng chống TNXH cho học sinh Biện pháp 6: Chỉ đạo S 75 việc kiểm tra, giám sát, L tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình 25 % 65.8 34.1 phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Theo khảo nghiệm kết cho thấy, biện pháp đề xuất khả thi với điểm trung bình … Mặc dù vậy, vài ý kiến cho rằng biện pháp không khả thi Biện pháp ý kiến đánh giá khả thi “Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơng tác phòng chống TNXH học sinh cho cán giáo viên, lực lượng xã hội CMHS khơng có ý kiến đánh giá không khả thi” với 95 % “Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục việc phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh” với 92% cho rằng khả thi Trên sở kết nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn, đề xuất 06 biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS, biện pháp: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục phối hợp lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơng tác phòng chống TNXH học sinh cho cán giáo viên, lực lượng xã hội CMHS; Thống mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường với gia đình phòng chống TNXH học sinh THCS; Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch phối hợp nhà trường lực lượng xã hội việc phòng tránh TNXH cho học sinh; Thống xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh học đường, gia đình ngồi xã hội nhằm phòng chống TNXH cho học sinh; Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS ... lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh trường Trung học sở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo việc phối hợp phòng chống tệ. .. biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh THCS đến thành cơng biện pháp phải xây dựng sở thực tiễn hoạt phòng chống TNXH cho học sinh trường THCS Tiền An thành. .. Phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống TNXH cho học sinh Trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải dựa sở nội dung phương pháp biện pháp trước thực có hiệu Biện pháp đề
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực LƯỢNG xã hội TRONG PHÒNG CHỐNG tệ nạn xã hội CHO học SINH TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực LƯỢNG xã hội TRONG PHÒNG CHỐNG tệ nạn xã hội CHO học SINH TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay