BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA đoàn THANH NIÊN với các lực LƯỢNG xã hội TRONG VIỆC tổ CHỨC các HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG hải DƯƠNG

45 6 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG -Các nguyên tắc đề xuất biện pháp -Nguyên tắc đảm bảo tính thừa kế thực tiễn Trong bối cảnh thực tiễn diễn Trường Cao đẳng Hải Dương, Đoàn trường tổ chức thực hoạt động tình nguyện cho sinh viên trường Do đó, việc đề xuất biện pháp đòi hỏi phải đảm bảo tính thừa kế thực tiễn, biện pháp triển khai thực phải mang tính khả thi hiệu Cần đúc rút kinh nghiệm thực tiễn triển khai trường nhiều năm qua đưa giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Bên cạnh đó, kế thừa kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, mềm dẻo sáng tạo biện pháp việc tổ chức hoạt động tình nguyên cho sinh viên mang lại hiệu giáo dục lợi ích cộng đồng -Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu Hiệu phải coi chuẩn mực trình tổ chức hoạt động điều kiện ngày Mục tiêu biện pháp đề cần cụ thể, song đạt mục tiêu giá mà phải cân nhắc đến tính tốn kết mang lại Kết phải tương xứng với nguồn lực mà chủ thể triển khai thực phải bỏ trình tổ chức hoạt động Đánh giá hiệu tổ chức hoạt động sở quan trọng để điều chỉnh yếu tố liên quan đến trình chuẩn bị triển khai nhiệm vụ Nguyên tắc tác động ngược trở lại cho chủ thể thực làm có sở điều chỉnh nội dung, hình thức phương pháp tổ chức thực -Nguyên tắc đảm bảo tính đồng tồn diện Đảm bảo tính đồng u cầu giải vấn đề cần xem xét vấn đề từ xuống cách đồng Nguyên tắc tránh bỏ sót, đặt vật tượng tách rời hoạt động chung, giúp giải dứt điểm mặt hạn chế, khắc phục tình trạng phân tán khơng hồn thành cơng việc chọn vẹn Trong điều kiện mơi trường bên ngồi ln thay đổi, vận dụng ngun tắc giúp nhà quản lý nhìn nhận vấn đề toàn diện, đồng khách quan Điều có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh ý chí trong tổ chức thực nhiệm vụ - Nguyên tắc đảm bảo tính tự giác, tự nguyện Tự nguyện cốt sinh viên bên tổ chức hoạt động tình nguyện Những người tham gia hoạt động tình nguyện khơng lợi ích cá nhân, khơng lợi ích kinh tế, họ thực tự nguyện vài tiến bộ, phát triển cộng đồng Nguyên tắc thực đảm bảo tính tự giác góp phần nâng cao hiệu hoạt động -Đề xuất biện pháp phối hợp đoàn niên với lực lượng xã hội việc tổ chức hoạt động tình nguyện cho sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương - Xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn hoạt động đoàn niên nhà trường với lực lượng xã hội - Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Quy định rõ trách nhiệm đơn vị tham gia phối hợp sở nhiệm vụ chung phù hợp với chức chủ thê tổ chức Căn vào chức đơn vị xây dựng quy chế phối hợp chung theo giai đoạn cụ thể làm sở cho phận trực thuộc tiến hành hoạt động cụ thể - Nội dung cách thức thực biện pháp Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hải Dương đơn vị phối hợp cần tham mưu cho lãnh đạo hai đơn vị xây dựng dự thảo chương trình phối hợp làm sở thống chức năng, nhiệm vụ mục tiêu hoạt động chung hai đơn vị Xây dựng quy chế có việc xây dựng kế hoạch, cách thức tiến hành biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cho sinh viên nội dung hoạt động thường, định kỳ hoạt động đột xuất Xây dựng chương trình có việc phối hợp kiểm tra nắm tình hình địa bàn, xác định khu vực trọng điểm Trong quan hệ phối hợp này, lực lượng tham gia chủ động đặt vấn đề nắm tình hình thơng qua quyền địa phương cấp Tỉnh đoàn Hải Dương Nội dung chương trình phối hợp cần cụ thể hóa thơng qua biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, ý nghĩa hoạt động tình nguyện Trên sở thông tin cụ thể địa bàn tỉnh Hải Dương đặc điểm, đối tượng sinh viên trường, phận làm cơng tác đồn đơn vị phối hợp xây dựng dự thảo quy chương trình hợp, tham mưu trình lãnh đạo đơn vị đồng ý phê duyệt chương trình phối hợp Đồn trường lực lượng tham gia phối hợp chủ động xây dựng mục tiêu, yêu cầu ,nội dung phương pháp cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, tâm sinh lý lứa tổi sinh viên để công tác tổ chức hoạt động hiệu Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cần làm chương trình phối hợp làm sở xây dựng kế hoạch triển khai thực Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cần lưu ý số hoạt động mang tính thường xuyên sau làm sở xây dựng chương trình phối hợp: - Công tác tuyên truyền, giáo dục - Tổ chức hoạt động vui chơi, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em - Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ - Hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị - Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn - Các chiến dịch niên tình nguyện hè năm - Chương trình Tiếp sức mùa thi - Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh - Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ - Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng - Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh - Phong trào hiến máu tình nguyện Trên sở hoạt động thường xuyên tổ chức mang tính định kỳ, ổn định năm làm sở đơn vị tham mưu ký kết chương trình phối hợp với đơn vị làm nòng cốt Ngồi ra, hoạt động mang tính đột xuất sở mực tiêu chung đơn vị phối hợp triển khai thực theo kết cụ thể - Điều kiện thực biện pháp - Cơng tác tham mưu đồn niên nhà trường làm nòng cốt để xây dựng Chương trình phối hợp bên Bí thư Đồn trường chủ động kết nối, phối hợp trực tiếp với lực lượng liên quan xây dựng nội dung, dự thảo chương trình ký kết - Dự thảo chương trình phối hợp lấy ý kiến góp ý đơn vị liên quan, có ý kiến góp ý tỉnh đoàn chi đoàn sở địa bàn hoạt động -Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện sở chương trình phối hợp kết hợp với hướng dẫn Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương - Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Biện pháp nhằm giúp lãnh đạo nhà trường lãnh đạo đơn vị phối hợp chủ động công tác đạo, quản lý hoạt động tình nguyện cụ thể; xác định mục tiêu, nhiệm vụ mưu tiên; phân bố xếp hợp lý chủ động tận dụng nguồn lực để thực có hiệu tối ưu việc phối hợp lực lượng tham gia tổ chức hoạt động tình nguyện cho sinh viên vào nội dung cơng việc cụ thể địa bàn tỉnh Hải Dương - Nội dung cách thức thực biện pháp Xây dựng kế hoạch hoạt động sở chương trình phối hợp ký kết Nội dung kế hoạch cần phân định cụ thể, chi tiết nội dung cơng việc Trong đó, tập trung vào số nội dung chi tiết như: mục tiêu, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, phân công nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu sản phẩm, thời gian hoàn thành, người thực người phối hợp Đưa nội dung kế hoạch xây dựng vào chương trình cơng tác năm đơn vị để chuẩn bị điều kiện cần thiết triển khai hoạt động Kế hoạch hoạt động năm Bí thư Đồn trường triển khai, phổ biến cụ thể cho sinh viên đợt sinh hoạt tập thể, cho trưởng phận nhóm đồn viên trường tham gia hoạt động tình nguyện nhà trường Phân cơng đầu mối hai bên theo dõi công tác chuẩn bị từ đầu năm, nhà trường có tham gia theo dõi sinh viên tình nguyện Trên sở kế hoạch triển khai hoạt động, có tham gia sinh viên bám sát địa bàn hoạt động chuẩn bị yếu tố cần thiết cho hoạt động Phối hợp tốt với đoàn niên địa bàn xã phường tham gia triển khai hoạt động năm để kết triển khai hoạt động đạt kết tốt Sơ kết chỗ hoạt động cụ thể có tham gia Ban Chấp hành Đồn trường, xã đoàn địa bàn, lực lượng phối hợp tham gia, cộng đồng tình nguyện…nhằm kịp thời động viên, khuyến kích biểu dương kịp thời - Điều kiện thực biện pháp Hoạt động cụ thể kế hoạch năm có phân cơng rõ ràng, cụ thể tới trách nhiệm nhà trường đơn vị phối hợp, với tạo mơi trường tốt cho tham gia sinh viên tình nguyện - Kế hoạch năm sau xây dựng cần có tham gia góp ý, đạo Tỉnh đoàn Hải Dương Các nội dung hoạt động kế hoạch phối hợp thực lồng nghép với chủ trương hoạt động tỉnh đoàn - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện - Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp địa bàn tỉnh Hải Dương, cán đơn vị phối hợp tham gia tổ chức hoạt động tình nguyện; 143 sinh viên, đồn viên làm cơng tác tình nguyện Trường Cao đẳng Hải Dương Cụ thể sau: - Đối tượng tham gia tiến hành điều tra STT Đối tượng Giảng viên Trường CĐ Hải Dương Các cán đơn vị phối hợp (người) Tỉ lệ 50 16,67% 29 9,67% 78 26,00% Cán phòng ban, cán Đồn Số lượng Sinh viên đạng học trường 143 47,66% Tổng 300 100% Bước Tiến hành điều tra Bước Thu phiếu điều tra, xử lý phiếu phân tích kết - Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp - Kết xin ý kiến tính cần thiết 07 biện pháp Tính cần thiết TT Nội dung giải pháp Rất cần thiết Xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn hoạt động đoàn 244 Cần thiết 32 Khơng Trung Xếp bình hạng cần thiết 24 81.33% 10.67% 8.00% 2.73 trường với lực lượng xã Xây dựng kế hoạch 262 26 12 phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện chương sở trình phối hợp kết 87.33% 8.67% hợp với 2.83 2.44 4.00% hướng dẫn, đạo Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 184 65 61.33% 21.67% 51 17.00 % lực lượng tham gia động Bồi hoạtdưỡng 217 61 22 lực, kỹ tổ chức hoạt động tình cho nguyện cán 2.65 2.75 đoàn, đội ngũ 72.33% 20.33% 7.33% giáo viên cán lực lượng tham gia Đổi sáng tạo nội dung hình thức phối hợp tổ chức hoạt 245 34 21 81.67% 11.33% 7.00% động tình nguyện Lựa chọn đơn vị 193 86 21 điển hình tổ chức xây dựng mơ 64.33% 28.67% 7.00% hình hoạt động 2.57 2.62 điểm Định kỳ sơ kết, 207 73 20 tổng kết rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng 69.00% 24.33% 6.67% tham gia -.Kết tính cần thiết 07 biện pháp TT Nội dung giải pháp Tính khả thi Rất Khả Khơng Trung Xếp bình hạng Xây dựng chương trình khả thi thi khả thi 219 50 31 phối hợp giai đoạn hoạt động đoàn 73.00% 16.67% 10.33 2.63 2.83 % trường với lực lượng xã hội Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện chương sở trình phối hợp kết hợp với hướng dẫn 262 26 87.33% 8.67% 12 4.00% Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Nâng cao nhận 202 77 21 thức, ý thức trách nhiệm lực lượng tham gia 2.60 2.68 72.33% 20.33% 7.33% hoạt động tình nguyện Bồi dưỡng 227 51 22 lực, kỹ tổ chức 75.67% 17.00% 7.33% hoạt động tình cho nguyện cán đồn, đội ngũ giáo viên cán lực lượng tham gia Đổi sáng 201 80 19 tạo nội dung hình thức phối hợp tổ chức hoạt động 2.61 2.56 2.79 67.00% 26.67% 6.33% tình nguyện Lựa chọn đơn vị 189 89 22 điển hình tổ chức xây dựng mơ 63.00% 29.67% 7.33% hình hoạt động điểm Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm phối hợp lực 249 40 11 83.00% 13.33% 3.67% lượng tham gia Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng phối hợp Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Hải Dương với lực lượng xã hội để tổ chức hoạt động tình nguyện cho sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương, xin đề xuất 07 biện pháp sau: (1)Xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn cơng tác đồn trường với lực lượng xã hội (2)Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động cụ thể sở chương trình phối hợp hướng dẫn nhiệm vụ chung cơng tác đồn Tỉnh (3)Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện (4)Bồi dưỡng lực, kỹ tổ chức hoạt động tình nguyện cho cán đoàn, đội ngũ giáo viên cán lực lượng tham gia (5)Đổi sáng tạo nội dung hình thức phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện (6)Lựa chọn đơn vị điển hình tổ chức xây dựng mơ hình hoạt động điểm (7)Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng tham gia Bộ 07 giải pháp đề xuất, có giải pháp then chốt, giải pháp hỗ trợ Thông qua việc khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên lực lượng xã hội tham gia Cùng với việc phân tích rõ tưng biện pháp đề Tác giả khẳng định 07 biện pháp mà đề tài đưa có tác dụng tốt cho việc vận dụng Đoàn trường việc nâng cao hiệu hoạt động tình nguyện cho sinh Phối hợp Đồn niên Trường Cao đẳng Hải Dương lực lượng xã hội tham gia tổ chức hoạt động cho sinh viên tình nguyện cần thiết bối cảnh ngày Đặc biệt đưa chế phối hợp Đoàn trường lực lượng xã hội tham gia quan trọng để hoạt động cho sinh viên tình nguyện tổ chức có ý nghĩa, có chất lượng có tính nan tỏa cao toàn xã hội Các chủ thể tham gia hoạt động tình nguyện bao gồm: Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiều lực lượng xã hội tham gia, tùy hoạt động cụ thể Sự phối hợp chủ thể làm tăng thêm tính hiệu quả, đa dạng nhiều nội dung, chương trình hoạt động tình nguyện Nội dung phối hợp Đoàn trường lực lượng xã hội ký kết thơng qua chương trình phối hợp bên hoạt động cụ thể Có hoạt động mang tính định kỳ, thường xuyên hoạt động có tính đột xuất Cơ chế thật thúc đẩy tốt tính đa dạng hiệu cơng tác tình nguyện nhà trường Để tìm hiểu thực trạng phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện Đồn Thanh niên Trường Cao đẳng Hải Dương, đề tài tiến hành điều tra thực trạng kết hợp với vấn trực tiếp số cán bộ, giảng viên, lực lượng làm cơng tác đồn tỉnh đơn vị phối hợp Kết điều tra 103 đối tượng khảo sát xử lý phân tích thơng qua 12 bảng biểu đồ Từ kết điều tra cho thấy, cơng tác đồn nhà trường diễn ra, hoạt động tình nguyện sinh viên triển khai thực Tuy nhiên, việc triển khai chưa thực cách bản, chuyên nghiệp; công tác bồi dưỡng lực lượng tham gia hạn chế; trách nhiệm phối hợp bên không rõ ràng dẫn đến việc triển khai hoạt động tình nguyện khó khăn, khơng hiệu quả; đặc biệt cơng tác huy động nguồn lực để trì hoạt động khó khăn, chưa tạo niềm tin để thu hút doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia, hỗ trợ hoạt động Do vậy, việc đề chuỗi biện pháp để hoạt động đạt hiệu tốt cần thiết Các biện pháp hỗ trợ trực tiếp tới hoạt động tình nguyện Trường Cao đẳng Hải Dương Luận văn đề xuất 07 biện pháp là: - Xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn cơng tác đồn trường với lực lượng xã hội - Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động cụ thể sở chương trình phối hợp hướng dẫn nhiệm vụ chung công tác đoàn tỉnh - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện - Bồi dưỡng lực, kỹ tổ chức hoạt động tình nguyện cho cán đoàn, đội ngũ giáo viên cán lực lượng tham gia - Đổi sáng tạo nội dung hình thức phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện - Lựa chọn đơn vị điển hình tổ chức xây dựng mơ hình hoạt động điểm - Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng tham gia Thông qua việc khảo nghiệm 07 biện pháp đề xuất 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên lực lượng xã hội tham gia địa bàn tỉnh Hải Dương, kết thu 07 biện pháp có tính cần thiết tính khả thi cao Tương quan mức độ cần thiết khả thi biện pháp thuận chặt chẽ, khẳng định mức độ phù hợp dự cần thiết tính khả thi biện pháp cao, có giá trị thực tiễn - Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền sâu rộng hoạt động tình nguyện, quan, tổ chức có ý nghĩa quan trọng việc nan tỏa hoạt động mang tính xã hội, tính cộng đồng này; - Tăng cường phối hợp trách nhiệm tham gia tổ chức hoạt động tình nguyện Trường Cao đẳng Hải dương Quan tâm, đẩy mạnh cơng tác Đồn trường khuôn khổ chức quản lý ngành Coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện phần khâu đào tạo sinh viên Chỉ đạo, quan tâm tới cơng tác niên nói chung hoạt động tình nguyện nói riêng - Tích cực phát huy vai trò xung kích sáng tạo tuổi trẻ việc triển khai hoạt động đồn trường; tun truyền ý nghĩa cao đẹp, tính nhân văn toàn thể sinh viên trường - Phối hợp với khoa, phòng ban trường, đơn vị phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo chương trình phối hợp với lực lượng xã hội để cơng tác tổ chức hoạt động tình nguyện đạt hiệu quả, bền vững ... nhất: Các biện pháp đề xuất có thực cần thiết việc phối hợp tổ chức hoạt động cho sinh viên tình nguyện khơng? Thứ hai: Các giải pháp đề xuất có khả thi việc phối hợp tổ chức hoạt động cho sinh viên. .. hoạt động tình nguyện cho sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương - Xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn hoạt động đoàn niên nhà trường với lực lượng xã hội - Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Quy định... tiêu phối nội dung hoạt động nhà trường đơn vị phối hợp triển khai - Ln đặt cao vai trò lực lượng sinh viên tình nguyện hoạt động phối hợp nhà trường - Tích cực vận động đồn viên sinh viên trường
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA đoàn THANH NIÊN với các lực LƯỢNG xã hội TRONG VIỆC tổ CHỨC các HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA đoàn THANH NIÊN với các lực LƯỢNG xã hội TRONG VIỆC tổ CHỨC các HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG hải DƯƠNG

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay