BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục TRUYỀN THỐNG văn hóa dân tộc CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

50 11 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Biện pháp cách làm, cách giải vấn đề cụ thể Biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học cách thức tiến hành, giải vấn đề để đạt mục tiêu giáo dục nhắm giữ gìn phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học sở đảm bảo phù hợp với yếu tố khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương Biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học cần phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi biện pháp đề phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, có khả áp dụng thành thực đưa công tác phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học đạt hiệu cao, vì: Tất vấn đề nghiên cứu mặt lý luận nói chung vấn đề nghiên cứu phối hợp giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học nói riêng tổ chức cá nhân nghiên cứu, đúc kết áp dụng vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế khác Cho nên, áp dụng vào trường tiểu học cần phải dựa phân tích xác, khoa học điều kiện tình hình thực tiễn như: Tình hình đội ngũ cán giáo viên tại, học sinh trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc điểm quyền tổ chức đồn thể địa phương, tình hình sở vật chất,… Mặt khác, đưa biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long phải có đồng thuận, trí cao cấp quản lý, giáo viên, tổ chức đoàn thể nhà trường, quyền tổ chức đồn thể địa phương, gia đình, ban diện cha mẹ học sinh, toàn thể học sinh nhà trường để đảm bảo thực mang lại hiệu cao Phải ý đến việc hướng dẫn hoạt động chủ đạo phù hợp với đối tượng phối hợp - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa GDTTVHDT cho học sinh phổ thơng nói chung học sinh trường tiểu học nói riêng vấn đề có tính truyền thống, cấp quản lý, nhà trường cơng trình nghiên cứu quan tâm từ lâu Trong trình nghiên cứu tổ chức thực việc phối hợp lực lượng GDTTVHDT cho học sinh tiểu học có nhiều giải pháp đề xuất vận dụng vào thực tiễn quản lý, qua có giải pháp thể tính hiệu Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giải pháp cho việc phối hợp lực lượng GDTTVHDT cho học sinh tiểu học, tác giả luận văn có kế thừa giải pháp phối hợp lực lượng GDTTVHDT cho học sinh tổ chức cá nhân nghiên cứu trước áp dụng nhằm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhà trường để đảm bảo thực hiệu công tác GDTTVHDT cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng hệ thống Tính đồng yêu cầu biện pháp phải tiến hành đồng thời, biện pháp tác động vào xã hội phải thực song song với biện pháp tác động vào nhà trường Tính hệ thống đặt yêu cầu sử dụng biện pháp mối quan hệ gắn bó với trình phối hợp lực lượng xã hội nhằm vào mục tiêu trì hoạt động giáo dục TTVHDT Vì vậy, giải pháp đưa phải đồng có hệ thống, phải tác động vào yếu tố trình phối hợp lược lượng xã hội để GDTTVHDT cho học sinh Quá trình phối hợp lực lượng xã hội nhằm GDTTVHDT cho học sinh chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố chủ quan khách quan Do đó, việc đưa giải pháp nhằm phối hợp lược lượng xã hội để GDTTVHDT cho học sinh phải có tính thống nhất, có tính khoa học có hệ thống với mục đích phát huy tốt mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực yếu tố Trong q trình xây dựng giải pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long hệ thống nguyên tắc nêu phải quán triệt thực cách nghiêm túc để đạt hiệu cao đưa vào vận dụng thực tiễn - Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động GDTTVHDT cho học sinh tiểu học - Mục tiêu biện pháp Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học với mục tiêu đưa yêu cầu giải pháp cho công tác phối hợp lực lượng tham gia công tác GDTTVHDT Đồng thời đảm bảo vừa có tính hợp lý, cụ thể vừa có tính khả thi, nhằm đáp ứng định hướng nội dung điều kiện hỗ trợ thực kế hoạch tổ chức hoạt động GTTTVHDT cho học sinh trường tiểu học Với mục đích phối hợp lực lượng để tạo thống mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục học sinh cách liên tục, tồn vẹn, phát huy vai trò chủ đạo nhà trường việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến lối sống văn hóa học sinh Dựa việc xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học việc giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia lực lượng nhà trường huy động tối đa tiềm lực đóng góp nguồn lực vật chất, tài chính,…của lực lượng xã hội quan tâm vào công tác GDTTVHDT cho học sinh - Nội dung cách thức thực Kế hoạch phối hợp lực lượng cần phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đạt, nội dung hoạt động cần thực trường tiểu học, điều kiện đảm bảo nhân lực, vật lực, tài lực, có phân công rõ ràng trách nhiệm lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên, tổ chức đoàn thể, lực lượng nhà trường tham gia Trong ý đến điều kiện để thực hiện, đồng thời dự kiến kết đạt Trên sở kế hoạch lãnh đạo trường xây dựng, phận chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho tổ chức, tập thể triển khai thực nghiêm túc kế hoạch Trong kế hoạch cần cụ thể chi tiết phân công nhiệm vụ, kiểm tra đánh giá kết thực có điều chỉnh kế hoạch cần thiết Trong cần ý đến dự kiến thời gian tổ chức huy động lực lượng tham gia cho phù hợp với nội dung, chủ điểm, loại hình tổ chức Quan tâm đến nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng sở vật chất, nguồn tài cho phù hợp Tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo dục, ủng hộ lực lượng nhà trường vật chất tinh thần Khi xây dựng kế hoạch GDTTVHDT cần ý đến tổng thể hoạt động giáo dục khác năm học, tránh trùng lặp dẫn đến có kế hoạch song khơng thực Kế hoạch xây dựng tổng thể thực xuyên suốt năm học có cụ thể hóa theo thời điểm, q trình triển khai thực ln cần có giám sát xem có cần điều chỉnh, bổ sung Tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến HS cách thức tổ chức, nội dung triển khai để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời cần Song song cần tăng cường việc kiểm tra đánh giá hiệu thực lực lượng giáo dục ngồi nhà trường theo kế hoạch đề Có thể nói bước quan trọng bỏ qua bước kiểm tra đánh giá người quản lý không nắm bắt hiệu kế hoạch triển khai Có thực việc kiểm tra đánh giá giúp cho lãnh đạo nhà trường nhìn nhận ngun nhân thành cơng hạn chế thực từ giúp cho phận chủ động công việc - Các điều kiện để thực Cần có hệ thống văn đạo đổi nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học, đặc biệt văn có liên quan đến công tác giáo dục TTVHDT cho học sinh Đồng thời, có quan tâm đạo từ phía lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, cấp ủy Đảng, quyền đồn thể địa phương Cán quản lý trường tiểu học phải nắm vững văn đạo cấp có liên quan cơng tác giáo dục TTVHDT có khả giải thích cho giáo viên lực Không Rất Cần cần thiết thiết thiết T SL cần Tỷ S lệ L (%) thứ bậc Tỷ Tỷ S lệ L lệ (% (%) ) Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng động hoạt giáo dục truyền thống văn 10 58,7 69 41, 0 0 hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Đẩy mạnh công tác 13 75,6 42 24, tuyên truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Xác định nội dung hình thức phối hợp nhà trường lực lượng động hoạt 87 50,1 85 giáo dục 49, 0 truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Tăng cường công 96 55,8 63 36, 13 7,6 tác kiểm tra đánh giá hiệu phối hợp lực lượng giáo hoạt dục động truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Xác định rõ trách nhiệm lực lượng giáo dục, chế phối hợp đảm bảo tính bền vững có lợi 75 43.6 80 46, 17 9,9 hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Qua bảng số liệu 3.1 kết khảo sát mức độ cần thiết biện pháp cho thấy đa số biện pháp đánh giá cần thiết cho việc nâng cao thực trạng quản lý công tác giáo dục TTVHDT cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long Trong đó, biện pháp đẩy mạnh cơng tác tun truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học đánh giá cần thiết Điều cho thấy vai trò tầm quan trọng việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán quản lý toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh lực lượng cộng đồng tổ chức thực giáo dục TTVHDT Vì nhận thức hành động mang lại hiệu Biện pháp xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học đánh cao xếp mức cần thiết thứ bảng xếp hạng điều cho thấy việc xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng có tầm quan trọng với mục tiêu đưa yêu cầu giải pháp cho công tác phối hợp lực lượng tham gia công tác GDTTVHDT Đồng thời đảm bảo vừa có tính hợp lý, cụ thể vừa có tính khả thi, nhằm đáp ứng định hướng nội dung điều kiện hỗ trợ thực kế hoạch tổ chức hoạt động GTTTVHDT cho học sinh trường tiểu học Ngồi biện phối hợp lại đánh giá cần thiết cho việc phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Đánh giá mức độ khả thi biện pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thu T- Phó chủ tịch Hội khuyến học Phường nhận xét: “Trong biện pháp phối hợp lực lượng xã hội để giáo dục truyền thống cho HS, thấy biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học có khả thi làm thay đổi nhận thức lực lượng giáo dục theo hướng tích cực” - Kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long S Tên biện pháp Mức độ khả thi biện pháp T T Rất p Không Khả thi khả thi SL Tỷ lệ khả thi SL SL Xế Tỷ lệ SL thứ bậc (% (%) ) Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục 50 truyền thống văn 29, 10 63, 22, 11 68, 71 41, 13 7,5 15 8,7 2,9 hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục 39 truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Xác định nội 96 55, dung hình thức phối hợp nhà trường lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá hiệu phối hợp lực lượng giáo hoạt dục động 45 truyền 26, 11 65, 11 68 14 8,1 22 12, thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Xác định rõ trách 33 19, nhiệm lực lượng giáo dục, chế phối hợp đảm bảo tính bền vững có lợi hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Qua bảng số liệu 3.2 kết khảo sát tính khả thi biện pháp cho thấy gần tất biện pháp đề xuất đánh giá mức độ khả thi Biện pháp xác định nội dung hình thức phối hợp nhà trường lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học đánh giá khả thi biện pháp giúp xác định rõ nội dung lẫn hình thức phối hợp cho thiết thực có hiệu Xếp vị trí thứ hai biện pháp Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Thứ ba biện pháp tăng cường công tác kiểm tra đánh giá hiệu phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Thứ tư biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Cuối biện pháp xác định rõ trách nhiệm lực lượng giáo dục, chế phối hợp đảm bảo tính bền vững có lợi hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Nhìn chung ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp không đa số mức độ cần thiết có khả thực Tất biện pháp có 80% ý kiến đánh giá khả thi khả thi Vì tất biện pháp nhằm mục đích phối hợp lực lượng xã hội hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Qua kết nghiên cứu lý luận thực tiễn, rút số kết luận khuyến nghị sau: Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học trình tác động có ý thức, có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch để góp phần bồi dưỡng phẩm chất, lực, tri thức cần thiết giá trị vật chất tinh thần, kinh nghiệm ứng xử, lối sống, ngôn ngữ,…của dân tộc nhằm hướng đến phát triển toàn diện HS tiểu học Phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học trình vận động tổ chức lực lượng giáo dục nhà trường tham gia vào việc giáo dục giá trị truyền thống cốt lõi văn hóa Việt Nam, góp phần gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, từ hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho HS tiểu học” Hoạt động GDTTVHDT hoạt động có vai trò quan trọng nhằm giáo dục giá trị truyền thống, cốt lõi TTVHDT góp phần giữ gìn phát huy TTVHDT, từ hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục nhà trường ý nghĩa, tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, từ tạo đồng thuận, trí cao nhà trường với CMHS việc triển khai thực giáo dục học sinh lòng tự hào văn hóa dân tộc, tạo động học tập tích cực Mặt khác, qua hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc giúp cho HS thay đổi cách nhìn nhận cần thiết việc giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Cơng tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc thực qua nội dung như: Giáo dục tình yêu gia đình, quê hương đất nước; giáo dục tính khiêm tốn, thật thà, có ý thức tự lực tự cường, có ý chí vươn lên; thể tinh thần đồn kết có ý thức cộng đồng; tìm hiểu giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp dân tộc; nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, bảo vệ mơi trường góp phần ngăn chặn, đẩy lùi trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan khỏi đời sống xã hội; thể nét đẹp văn hóa ứng xử giao tiếp Việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho HS thực nhiều hình thức khác như: Thông qua môn học lớp; buổi sinh hoạt lớp sinh hoạt Đội; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, hội thi; quyên góp, từ thiện; hoạt động tham quan dã ngoại tìm hiểu truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc; hoạt động khác,… Phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho học sinh trường tiểu học nhằm thực nội dung: Thống mục tiêu phối hợp GDTTVHDT nhà trường với phụ huynh quyền ban ngành đồn thể địa phuơng Cùng theo dõi, đánh giá kết đạt để không ngừng nâng cao hiệu công tác GDTTVHDT Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tạo động lực điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực tốt mục tiêu giáo dục nói chung Việc GDTTVHDT cho HS tiến hành với nhiều hình thức nhiều giải pháp khác nhau, tất mục đích giáo dục HS có đủ hiểu biết, trân trọng, giữ gìn phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Đây nhiệm vụ, cơng việc tồn xã hội, đòi hỏi lực lượng tham gia phải phát huy tinh thần trách nhiệm phải chủ động thực hiệu mục tiêu, nội dung chương trình phối hợp GDTTVHDT Công tác phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho học sinh trường tiểu học địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động GDTTVHDT cho học sinh Việc phối kết hợp giáo dục nhà trường lực lượng giáo dục đặc biệt quan tâm Chính mà hoạt động phối hợp lực lượng GDTTVHDT cho HS thành phố Vĩnh Long thu kết đáng khích lệ Trên sở lý luận thực tiễn, thân đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long Đó biện pháp: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Biện pháp 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Biện pháp 3: Xác định nội dung hình thức phối hợp nhà trường lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá hiệu phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Biện pháp 5: Xác định rõ trách nhiệm lực lượng giáo dục, chế phối hợp đảm bảo tính bền vững có lợi hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học Tất biện pháp nhận đánh giá cao đồng tình ủng hộ từ phía cán lý giáo viên trường, bậc phụ huynh, quyền ban ngành đồn thể địa phương HS Qua khảo nghiệm mức độ tính khả thi biện pháp cho thấy biện pháp có ưu điểm hạn chế riêng thực đồng biện pháp phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long Chun viên phụ trách cơng tác giáo dục trị tư tưởng: Tham mưu với lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo công tác đạo, triển khai công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán quản lý, giáo viên tăng cường hoạt động phối hợp GDTTVHDT cho HS nói chung HS tiểu học nói riêng Với trường tiểu học: Với lãnh đạo nhà trường, giáo viên, tổ chức đoàn thể nhà trường cần có nhận thức đầy đủ vai trò tầm quan trọng cơng tác GDTTVHDT, từ xây dụng kế hoạch cụ thể phù hợp, đạo, triển khai, thực hiện, kiểm tra đánh giá đạt hiệu Tổ chức hội nghị, hội thảo, có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng khác giáo viên chủ nhiệm, chi đoàn giáo viên, Liên Đội, quyền tổ chức đồn thể xã hội địa phương để thực - Chính quyền địa phương cần chủ động quan tâm nhiều việc phối hợp với nhà trường địa bàn quản lý việc phối hợp GDTTVHDT cho HS Mặt khác, cần động viên tất người dân thực tốt phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh mơi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín đị đoan trái với phong mĩ tục… Ông bà cha mẹ cần làm gương mẫu mực cháu noi theo ...- Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Biện pháp cách làm, cách giải vấn đề cụ thể Biện pháp phối hợp lực lượng. .. Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDTTVHDT cho HS tiểu học thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng hoạt động GDTTVHDT cho học sinh tiểu học - Mục tiêu biện. .. chất,… Mặt khác, đưa biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố Vĩnh Long phải có đồng thuận, trí cao cấp quản lý, giáo viên, tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục TRUYỀN THỐNG văn hóa dân tộc CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục TRUYỀN THỐNG văn hóa dân tộc CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay