BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

41 9 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÒA NINH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển văn hóa giáo dục xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Quan điểm phát triển giáo dục Phát triển giáo dục theo hướng toàn diện vững chắc, thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển GD & ĐT, xây dựng xã Hòa Ninh trở thành xã hội học tập - Mục tiêu + Mục tiêu chung Phát triển sở vật chất theo hướng đại hóa, chuẩn hóa, đồng hóa xã hội hóa, triển khai thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ cácđề án phát triển giáo dục phê duyệt, đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp Đáp ứng đủ yêu cầu kinh phí, sở vật chất cho việc phát triển giáo dục, đào tạo mức độ cao Đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo có đủ nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thành phố + Mục tiêu cụ thể Ổn định trường công lập có cấp học, tiếp tục phát triển hệ thống trường học Mỗi xã có trường Tiểu học chất lượng cao Thực Nghị trên, huyện ủy, HĐND, UBND xã Hòa Ninh xác định quan điểm mục tiêu GD & ĐT, mục tiêu, biện pháp phối hợp lực lượng xã hội công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh sát với tình hình cụ thể xã nhà Mục tiêu phối hợp nguồn lực cộng đồng xã hội địa bàn xã Hòa Ninh là: Tiếp tục làm cho cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, tập thể, cá nhân cộng đồng nhận thức sâu sắc vị trí vai trò giáo dục bước phát triển xã Hòa Ninh, từ đó, nâng cao trách nhiệm thành viên tổ chức việc học tập, đóng góp cho hoạt động GD & ĐT Mở rộng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thơng qua phối hợp nguồn lực cộng đồng xã hội góp phần thực thắng lợi mục tiêu định hướng phát triển nghiệp GD & ĐT xã Căn vào quan điểm đạo phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Căn vào văn Đảng Nhà nước như: Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng năm 2007 Bộ trị tăng cường lãnh đạo đạo Đảng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thị số 02/2008/CTTTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ… Phải đảm bảo lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, đồng thời coi trọng tính chất phong trào quần chúng để vận động tổ chức tham gia rộng rãi toàn xã hội, nhân dân vào nghiệp phát triển giáo dục xã Hòa Ninh Phải tạo hội thuận lợi cho thành viên xã hội thụ hưởng quyền lợi giáo dục đồng thời đóng góp cho hoạt động giáo dục Phát huy sử dụng có hiệu nguồn nhân lực xã hội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Phải xem phương châm lâu dài nhằm giải vấn đề quan điểm Đảng nhà nước ta Phải gắn xã hội hóa giáo dục với dân chủ hóa giáo dục, giải pháp quan trọng thực sách cơng xã hội giáo dục Cơng hưởng thụ đóng góp, cống hiến, có ưu tiên đối tượng xã hội, khó khăn, khơng bình qn nhằm bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa sở thể chế hóa để thực quyền lợi nghĩa vụ cách bền vững Căn cứvào chiến lược phát triển giáo dục xã Hòa Ninh Ngày 05 tháng năm 2015 Ban chấp hànhĐảng xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án số 03/ĐA-HU việc nhằm đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng giáo dục KNS cho HS trường tiểu học địa bàn xã, giai đoạn 2015 - 2020 Nghị đại hội xã Hòa Ninh xác định rõ mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020 xã sau: Tiếp tục thực sâu rộng việc phối hợp lực lượng xã hội nâng cao đầu tư sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy học KNS nhà trường, thu hút đông đảo lực lượng tham gia công tác giáo dục KNS, đồng thời cần làm tốt công tác quản lý nguồn lực cộng đồng xã hội để tạo niềm tin cán nhân dân - Đảm bảo mục tiêu giáo dục Tiểu học Mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở - Đảm bảo tính hệ thống Cần đảm bảo biện pháp không mâu thuẫn nhau, không tách rời, riêng rẽ mà phải tạo điều kiện hỗ trợ lẫn mối quan hệ biện chứng chặt chẽ tạo thành hệ thống chỉnh thể nhằm tác động tới nhiều mặt khác Do vậy, biện pháp huy động phải đảm bảo tính đồng đem lại tính khả thi tính hiệu Điều quan trọng xác định vai trò biện pháp mối quan hệ với biện pháp khác, đồng thời phải ưu tiên việc thực biện pháp giai đoạn cho hợp lý Mỗi biện pháp có ưu định Việc đề cao mức biện pháp lạm dụng dẫn đến hiệu phối hợp - Đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đề xuất phải tính đến điều kiện, hồn cảnh, mơi trường khách quan, chủ quan xã Hòa Ninh nói chung trường tiểu học địa bàn tỉnh nói riêng tương lai Yêu cầu đòi hỏi biện pháp đề xuất có khả áp dụng vào thực tiễn phối hợp lực lượng xã hội nhà trường thuận lợi, đòi hỏi đề biện pháp phối hợp lực lượng xã hội phải dựa điều kiện thực tế kinh phí, điều kiện tình hình đội ngũ Các biện pháp phải có khả thực thi, khơng khó cán quản lý nhà trường Tiểu học, không tốn đến sức người, sức q trình thực hiện, chủ yếu đòi hỏi cán quản lý giáo viên phát huy hết nội lực, phối hợp tốt với ngành, kiên trì, ham học hỏi, khơng ngừng vươn lên Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội phải phù hợp với mục tiêu, với chương trình, nội dung - Đảm bảo tính hiệu Ngun tắc đòi hỏi biện pháp phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh huyện Long Hồ đề xuất phải phù hợp với hiệu quản lý giáo dục, hiệu xã hội hiệu thân hoạt động phối hợp Thực chất nguyên tắc làm để điều kiện nguồn lực định, với thời gian cho phép, nhà quản lý đạt mục tiêu giáo dục mục tiêu quản lý mong muốn - Một số biện pháp phối hợp lực lượng xã hội công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long - Biện pháp 1: Tuyêntruyền nângcao nhậnthứcchocáclựclượngtrongvà ngồi ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm quan trọng công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học - Mục tiêu biện pháp: Tập trung tuyên truyền để tạo chuyển biến mạnh nữa, sâu vai trò, vị trí nội dung công tác phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh Làm cho cấp, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội, người dân thấy nghiệp Đảng, Nhà nước nhân dân Mọi tổ chức kinh tế xã hội, người có trách nhiệm chăm lo, xây dựng Mặt khác, cần khắc phục nhận thức chưa phận cấp uỷ Đảng quyền địa phương, coi việc phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học làm thay cho quyền, từ có tư tưởng khốn trắng, "ban ơn." - Nội dung & cách thức thực biện pháp: Để thực tốt công tác tuyên truyền, hiệu trưởng nhà trường tiểu học địa bàn xã cần phối hợp lực lượng tham gia tuyên truyền vận động Chi bộ, Cơng đồn, Chi đồn, Đội Thiếu niên Tiền phong, Hội Cha mẹ HS,… * Về trách nhiệm nhà trường Cần tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, quyền phường mặt hoạt động giáo dục KNS cho HS, thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên chun trách để thầy có biện pháp quản chế, có kế hoạch kiểm tra chặt chẽ việc học tập rèn luyện KNS em Thực đúng, đủ, tốt quy chế chuyên môn, quan tâm quản lý, giáo dục KNS có hiệu HS, chịu trách nhiệm hoàn toàn HS thời gian HS trường Phân công nhiệm vụ cho thành viên nhà trường có trách nhiệm, biện pháp cụ thể, tuyên truyền vận động để 10 Ủy ban nhân dân xã đóng vai trò quan trọng đạo, điều hành, phối hợp với lực lượng xã hội để thực phối hợp nguồn lực cộng đồng xã hội theo chủ trương Đảng, Nhà nước Đề án số 03 Ban chấp hành Đảng xã Hòa Ninh, Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị Đại hội Đảng xã khóa XXI Để làm điều này, phải quán triệt chế Đảng lãnh đạo, quyền quản lý, nhân dân làm chủ - Điều kiện thực biện pháp: + Xã Hòa Ninh phải ban hành nghị lãnh đạo, đạo, phân công nêu rõ trách nhiệm cấp ủy Đảng, việc đạo thực công tác phối hợp lực lượng xã hội cho công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Trên sở nghị này, cấp quyền, tổ chức xã hội chủ động triển khai thực công tác phối hợp lực lượng xã hội + Thực chủ trương Đảng Nhà nước coi giáo dục nghiệp toàn Đảng toàn dân, cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước công tác GD & ĐT nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cấp tầng 27 lớp nhân dân GD & ĐT, tạo nên "cách mạng", phối hợp toàn dân làm giáo dục, toàn xã hội làm giáo dục - Biện pháp 4: Phối hợp với lực lượng xã hội việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS cho HS tiểu học Mục tiêu biện pháp - Nâng cao nhận thức sâu sắc đầy đủ tầm quan trọng cần thiết đánh giá kết giáo dục KNS Trong đánh giá cần xác định tiêu chí phương pháp đánh giá cho phù hợp - Xác định sở khoa học việc đánh giá mặt: lý luận - thực tiễn, từ đánh giá đạt mục đích đáp ứng tiêu chí, nguyên tắc bước đánh giá trình thực Nội dung biện pháp - Đánh giá đánh giá kết giáo dục KNS không đánh giá kết cuối mà ý trình rèn luyện KNS HS 28 - Để đạo công tác đổi kiểm tra đánh giá thành công, người cán quản lý phải có uy tín thực với tập thể giáo viên, học sinh lực lượng xã hội Người cán quản lý cần có trí tuệ thơng suốt, hiểu biết rộng, có kinh nghiệm sư phạm trải nghiệm sống, lòng nhân ái, khoan dung, động sáng tạo cơng việc Biết đồn kết, thuyết phục cảm hóa người Xây dựng tập thể nhà trường thành khối thống tạo nên sức mạnh tổng hợp hoạt động giáo dục nhà trường - Đổi việc đánh giá đôi với việc đổi nội dung chương trình giáo dục KNS, giúp GV đánh giá xác kết giáo dục KNS cho HS, có thơng tin xác, giúp GV có thay đổi hợp lý hoạt động giáo dục KNS đối tượng người học - Gắn với đổi chương trình giáo dục KNS đổi đánh giá Tăng làm tập tình huống, thực hành, giải tình thực tiễn nhằm tạo hội cho HS trao đổi, thảo luận trải nghiệm nhiều Cách thức thực biện pháp 29 - Bước 1: Xây dựng kế hoạch + Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS theo giai đoạn + Thành lập hội đồng đánh giá kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS với tham gia chuyên gia giỏi, người có uy tín cộng đồng - Bước 2: Tổ chức đạo thực hiện: + Xây dựng tình giáo dục KNS để kiểm tra sát với thực tế + Các thi thực hành gắn sản phẩm cụ thể để tăng hứng thú hoạt động HS + Tập huấn cho giáo viên nhà trường kết hợp với người có uy tín lực lượng cộng đồng việc đổi đánh giá kết giáo dục KN - Bước 3: Kiểm tra, đánh giá + Hội đồng đánh giá kết kết giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệmphải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực kế hoạch đề 30 + Sau đánh giá kết giáo dục KNS định phải thông qua hội đồng đánh giá kết giáo dục KNS để thống ý kiến đánh giá Điều kiện thực biện pháp - Lực lượng xã hội tạo điều kiện cho HS nhà trường tham gia khám phá tình thực tế sống - Hai bên cử giáo viên người có uy tín lực lượng cộng đồng đại diện tham gia trình thực đánh giá kết giáo dục KNS theo yêu cầu mục tiêu nhà trường lực lượng xã hội - Mối quan hệ biện pháp Để phát triển hoạt động phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longcần phải thực đồng biện pháp đề xuất Mặc dù biện pháp nhằm mục tiêu xác định biện pháp lại có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, sở tiền đề cho hướng đến mục tiêu cuối phát triển bền vững hoạt động phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác 31 giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượngtrongvà ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm quan trọng cơng tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học việc phối hợp lực lượng xã hội cho công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long quan trọng tác động đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm người dân cộng đồng làm thay đổi tư tưởng họ, người trực tiếp thực hoạt động phối hợp lực lượng xã hội Từ việc nhận thức tầm quan trọng phối hợp lực lượng xãhội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Phòng GD & ĐT, lãnh đạo trường Tiểu học chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền từ xã đến sở xây dựng chế đạo phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phù hợp Nhận thức đầy đủ, ban ngành, đồn thể từ xã đến sở tích cực tham 32 gia tuyên truyền vận động, chủ động thực công tác phối hợp nguồn lực xã hội phối hợp tham gia quản lý nguồn lực cộng đồng xã hội địa bàn Biện pháp 2: Tăng cường phối hợp sức mạnh tổng hợp Ngành GD & ĐT; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương cáctổ chức xã hội xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longđối với công tác phối hợp lực lượng xã hộitrong giáo dục KNS cho HS trường tiểu học tạo thống đạo tổ chức thực Từ chỗ huy động sức mạnh tổng hợp nguồn lực xã hội, ngành GD & ĐT, trường Tiểu học tổ chức trị xã hội tồn thể nhân dân có chủ trương, có kế hoạch, có nội dung để tuyên truyền vận động, đồng thời chủ động thực công tác phối hợp, quyền tham gia kiểm tra, giám sát thực công tác phối hợp lực lượng xã hội Biện pháp 3: Tăng cường thể chế hoá xây dựng chế sách phối hợp lực lượng xã hội để phát triển công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long công tác phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học 33 xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tạo tiền đề pháp lý vững để nhà trường thực có hiệu cơng tác phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS Biện pháp 4: Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS cho HS tiểu học Biện pháp giúp nhà quản lý nắm việc tổ chức hoạt động phối hợp lực lượng xã hội biết kết tổ chức hoạt động mức độ để phát huy mặt tích cực bổ khuyết mặt thiếu sót nhằm làm cho hoạt động phối hợp lực lượng xã hội ngày có chất lượng cao Thơng tin cơng khai, xác, minh bạch kết thực phối hợp lực lượng xã hội tạo thêm niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân trường, điều đó, góp phần thúc đẩy công tác phối hợp tham gia giáo dục KNS có kết Như vậy, biện pháp có vai trò vị trí khác lại có mối quan hệ biện chứng với nên tách rời muốn thực tốt phối hợp xã hội tham gia giáo dục KNS cho HS tiểu học Trong thực tiễn nhà trường, 34 cấp thực có lúc có biện pháp trội sử dụng nhiều có lúc có biện pháp khác lại chủ đạo Tuy vậy, để phối hợp phát triển bền vững hoạt động phối hợp lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longcần thực đồng biện pháp nêu - Khảo nghiệm tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất - Mục đích khảo nghiệm Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất - Đối tượng xin ý kiến Là lãnh đạo cấp (Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, trưởng, phó Phòng GD & ĐT; Chủ tịch Hội khuyến học xã…), Ban Giám hiệu trường tiểu học, tổ trưởng, tổ phó, tổ chuyên môn số giáo viên trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ,tỉnh Vĩnh Long với tổng số 80 nghiệm thể - Quy trình lấy ý kiến 35 Lập phiếu, nêu câu hỏi gửi phiếu tới đối tượng xin kiến, sau thu lại để xử lý ý kiến đánh giá cách cho điểm mức độ: Rất cần thiết: điểm, cần thiết: điểm: Không cần thiết: điểm: khả thi: điểm,khả thi: điểm; không khả khi: điểm Tổng điểm tính trung bình xếp theo thứ bậc mức độ cần thiếu tính khả thi biện pháp - Kết khảo nghiệm Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp thể bảng 3.1 biểu đồ 3.1 - Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp ĐTB TB 1.79 36 1.90 1.82 1.87 Ghi chú: Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượngtrongvà ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm quan trọng cơng tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học việc phối hợp lực lượng xã hội cho công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Biện pháp 2: Tăng cường phối hợp sức mạnh tổng hợp Ngành GD & ĐT; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương cáctổ chức xã hội xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longđối với công tác phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Biện pháp 3: Tăng cường thể chế hoá xây dựng chế sách phối hợp lực lượng xã hội để phát triển công tác 37 giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Biện pháp 4: Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS cho HS tiểu học Nhìn vào kết thu bảng 3.1 biểu đồ 3.1 thấy biện pháp đề xuất luận văn mức cần thiết cần thiết khả thi khả thi Trong biện pháp cho cần thiết khả thi Điều hồn tồn muốn hoạt động giáo dục KNS cho HS tiểu học đạt kết cao cần phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường lực lượng giáo dục nhà trường để huy động tổng lực sức mạnh tất lực lượng xã hội Biện pháp khả thi nhìn chung khảo sát thực trạng nhận thức tầm quan trọng phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS tiểu học đa số nghiệm thể nhận thức rõ mức độ quan trọng hoạt động Biện pháp “Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS cho HS tiểu học” có vị trí cần 38 thiết thứ khâu kiểm tra đánh giá hoạt động quan trọng Biện pháp giúp cho chủ thể hoạt động biết kết tổ chức hoạt động mức độ để phát huy mặt tích cực bổ khuyết mặt thiếu sót nhằm làm cho hoạt động phối hợp lực lượng xã hội ngày có chất lượng cao Thơng tin cơng khai, xác, minh bạch kết thực phối hợp lực lượng xã hội tạo thêm niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân trường, điều đó, góp phần thúc đẩy cơng tác phối hợp tham gia GD KNS cho HS tiểu học đạt kết cao Tương tự biện pháp khác đánh giá cao mức độ cần thiết Về mức độ khả thi biện pháp đánh giá mức độ cao, biện pháp cho khả thi xếp vị trí số 1, biện pháp “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượngtrongvà ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm quan trọng công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học việc phối hợp lực lượng xã hội cho công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long” mức độ cần thiết 39 vị trí số mức độ khả thi lại vị trí số Điều dễ hiểu tun truyền hoạt động khơng nhiều kinh phí dễ thực lẽ mà biện pháp mang tính khả thi cao Các biện pháp lại đánh giá mức độ khả thi khả thi, khơng có biện pháp đánh giá không khả thi * Như vậy, qua kết khảo sát khẳng định biện pháp đề xuất luận văn hồn tồn có sở khoa học, có tính thực tiễn có tính khả thi cao Tuy nhiên muốn hoạt động giáo dục KNS cho HS đạt hiệu cần phải thực đồng tất biện pháp Căn vào đường lối sách Đảng nhà nước công tác phối hợp lực lượng xã hội cho giáo dục, xuất phát từ nguyên tắc mang tính kế thừa, tính thực tiễn, tính hiệu đồng bộ, đề tài đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh Đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hộitrong ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm quan trọng cơng tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học; 40 Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành GD & ĐT cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương tổ chức xã hội xã Hòa Ninh công tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học; Tăng cường thể chế hoá xây dựng chế sách phối hợp lực lượng để phát triển công tác giáo dụcKNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh Qua việc xin ý kiến lãnh đạo cấp, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn số giáo viên trường tiểu học xã Hòa Ninh mức độ cần thiết khả thi biện pháp, ý kiến trí khẳng định biện pháp hỏi cần thiết phải tích cực triển khai thực công tác quản lý hiệu trưởng Như vậy, với biện pháp nêu trên, thực tích cực, đồng chắn thu nhiều kết thiết thực đóng góp đáng kể vào việc phối hợp lực lượng xã hội giáo dụcKNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 41 ... hội công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long - Biện pháp 1: Tuyêntruyền nângcao nhậnthứcchocáclựclượngtrongvà ngành giáo dục xã Hòa Ninh tầm... cho nghiệp giáo dục" Phối hợp cộng đồng tham giacông tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thực chất phối hợp toàn xã hội tham gia Nếu khơng có phối. .. tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải đảm bảo tính hiệu bảo đảm pháp lý Tính hiệu việc phối hợp lực lượng xã hội vào công tác giáo dục KNS cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay