BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ, TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

56 1 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY - Các nguyên tắc đề xuất giải pháp - Đảm bảo tính pháp lý Đảm bảo tính pháp lý nguyên tắc cần trọng xây dựng giải pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ nói chung phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nói riêng Đây biểu nguyên tắc pháp chế - nguyên tắc hiến định Những biện pháp đề xuất cơng tác phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ phải phù hợp với quy định pháp luật hành bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình Những giải pháp đưa khơng tính đến ngun tắc quy định chung đạo luật hành quy định văn hướng dẫn thi hành chắn giải pháp sớm hay muộn bị loại bỏ xung đột với quy định pháp luật Trong xã hội pháp quyền giải pháp đưa cơng tác phòng chống bạo lực gia đình cần phải xem xét trước tiên tính pháp lý giải pháp xem xét đến yếu tố khác - Đảm bảo tính thực tiễn Ngun tắc đòi hỏi việc phối hợp lực lượng cộng đồng việc giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phải phù hợp với tình hình, bối cảnh cụ thể địa phương Nếu biện pháp giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ mang tính hình thức, hời hợt bên ngồi người phụ nữ khó tiếp thu hiểu chất vấn đề để bảo vệ tránh khỏi vụ bạo lực gia đình Do đó, ngun tắc đảm bảo tính thực tiễn cơng tác giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ thơng qua phối hợp lực lượng cộng đồng cần thiết để người phụ nữ địa bàn huyện Kim Thành dễ dàng tiếp cận với sách, pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; từ đó, ý thức quyền, vị gia đình có hành vi ứng xử phù hợp, biện pháp bảo vệ thân khỏi vụ bạo lực gia đình - Đảm bảo tính hiệu Ngun tắc đòi hỏi cần phải cân nhắc đến điều kiện bối cảnh thực tế địa phương, xem xét dự đốn khả thành cơng áp dụng biện pháp đề xuất tương lai Nói cách khác, xây dựng biện pháp liên quan đến giáo dục phòng chống bạo lực gia đình lực lượng cộng đồng phải đánh giá tình hình thực tế phân tích mức độ khả thi biện pháp để đưa kết luận liệu biện pháp có thực đem lại hiệu thực tế hay khơng Các biện pháp giáo dục phòng chống bạo lực gia đình nhiều địa phương áp dụng mang lại hiệu cao tham khảo như: tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu phổ thơng dạng hỏi đáp pháp luật, tình pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; đưa pháp luật phòng chống bạo lực gia đình vào giảng dạy trường học để giúp em học sinh hình thành nhận thức sách, pháp luật ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò gia đình, biết cách bảo vệ người phụ nữ chứng kiến cảnh bạo lực gia đình; xây dựng câu lạc pháp luật nơi để giao lưu, trao đổi ý kiến vướng mắc người phụ nữ gia đình vấn đề mà họ gặp phải, cách khắc phục giải xung đột gia đình mà khơng dùng đến hành vi bạo lực; tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực gia đình thơng qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… Những biện pháp quyền địa phương phối hợp lực lượng cộng đồng địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ủng hộ người dân, đặc biệt phụ nữ chắn hiệu hoạt động khẳng định nâng cao đáng kể thời gian tới Điều quan trọng biện pháp đưa phải xuất phát từ nhu cầu người phụ nữ, phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tính hiệu khả thực thi đối tượng liên quan thực tế - Đảm bảo tính kế thừa Đảm bảo tính kế thừa nguyên tắc quan trọng cần quan tâm việc phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ nói chung phụ nữ huyện Kim Thành, Hải Dương nói riêng Cơng tác phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống bạo lực gia đình lực lượng cộng đồng thường định hướng quan quản lý nhà nước với hướng kế hoạch phát triển trung dài hạn Do đó, việc kế thừa kết kinh nghiệm cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn trước quan trọng nhằm đảm bảo liên tục tính hệ thống hoạt động giai đoạn phát triển địa phương Thực nguyên tắc đảm bảo kế thừa giúp việc phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương loại bỏ biện pháp giáo dục chưa hiệu giai đoạn trước, đồng thời kế thừa, phát huy tìm biện pháp giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ hiệu quả, phù hợp với bối cảnh xã hội phát triển địa phương - Những giải pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - Giải pháp nhận thức Mục tiêu giải pháp Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, người dân cơng tác phòng ngừa ứng phó với bạo lực sở giới Đồng thời, truyền thông vận động nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi phòng, chống bạo lực gia đình Nội dung cách thức thực giải pháp + Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cán cấp Nhân dân bạo lực gia đình, tạo đồng thuận ủng hộ cấp ủy, quyền, tổ chức xã hội, người có uy tín cộng đồng dân cư cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình + Tăng cường truyền thông phương tiện thông tin đại chúng báo chí, báo mạng, đài truyền hình, đài phát thanh, mạng xã hội phương tiện truyền thông khác để người dân hàng ngày tiếp cận với thơng tin đắn bình đẳng giới; từ đó, góp phần chuyển biến nhận thức họ bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình + Tăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam, phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa đến hộ gia đình thơng qua thi, phong trào phát động địa phương để người dân nhanh chóng nắm bắt thơng tin mới, cập nhật tình hình phòng chống bạo lực gia đình tỉnh thành khác nước; đồng thời, để thân họ nhận thức thấu hiểu cần phải thay đổi nhận thức bình đẳng giới + Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động ngoại khóa hệ thống trường học huyện Kim Thành Chương trình giáo dục trường học đa dạng trước, mơn học thiên kỹ sống vấn đề xã hội trường trọng Những nội dung này, có nội dung phòng chống bạo lực gia đình trường lồng ghép vào mơn học ngồi giờ, ngoại khóa, chí mơn học chương trình mơn Giáo dục cơng dân, Lịch sử…nhằm giúp em học sinh từ ngồi ghế nhà trường có nhận thức đầy đủ đắn bình đẳng giới; đồng thời giúp cho em có kỹ để phòng tránh bạo lực gia đình xảy Điều kiện thực giải pháp Điều khoản Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định ngun tắc phòng, chống bạo lực gia đình gồm: “Kết hợp thực đồng biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa chính, trọng cơng tác tun truyền, giáo dục gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc Việt Nam” Đây nguyên tắc chủ đạo phòng, chống bạo lực gia đình nhiều lý Xuất phát từ thực tế quan hệ gia đình mang tính khép kín, với thành viên gia đình người xung quanh, việc gia đình người ngồi có hội xen vào.Vì vụ bạo lực gia đình thường khó phát hiện, bị phát khó xử lý tâm lý e ngại nạn nhân người biết chuyện, chí xử lý khả tái diễn cao để tìm biện pháp ngăn chặn phù hợp không dễ Các quy định pháp luật khó vươn tới gia đình, nhận thức người dân vấn đề hạn chế, can thiệp thơ bạo pháp luật dẫn tới phá hoại mối quan hệ thành viên gia đình Chính vậy, cơng tác tuyên truyền, giáo dục gia đình, tư vấn, hòa giải vấn đề quan trọng, góp phần định hướng hành vi người: nạn nhân trang bị kiến thức để tự bảo vệ; người có hành vi bạo lực nhận thức tính chất, hậu hành vi để tự kiềm chế tốt hơn; người xung quanh biết trách nhiệm tham gia phòng chống bạo lực gia đình có ứng xử phù hợp Do đó, việc tuyên truyền giáo dục kết hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc phát huy tốt nữa, người Việt Nam nói chung chịu tác động lớn từ tư tưởng Đặc biệt, quan niệm “phép vua thua lệ làng”, trình độ dân trí thấp việc giáo dục người dân thơng qua phong tục, tập qn phát huy hiệu lớn - Giải pháp hành chính, pháp lý Mục tiêu giải pháp Một là, triển khai văn pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình ban hành; giúp quy định pháp luật vào thực tiễn sống Hai là, tăng cường phối hợp xây dựng, ban hành văn pháp luật hướng dẫn thi hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình hình thực - Đối tượng khảo nghiệm Để kiểm chứng giải pháp nêu trên, tác giả tiến hành thăm dò ý kiến số đối tượng sau tính cần thiết khả thi giải pháp Cụ thể sau: + Người dân huyện Kim Thành + Công chức lãnh đạo, cán quản lý + Thành viên Hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh Ngoài ra, đối tượng trưng cầu ý kiến bao gồm: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng huyện… Tổng số người khảo nghiệm thu kết phiếu hợp lệ 196 phiếu - Kết khảo nghiệm cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất Đánh giá nhận thức cần thiết tính khả thi giải pháp phối hợp nhằm giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, kết khảo nghiệm thu theo Bảng 3.1 sau đây: ... việc phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ nói chung phụ nữ huyện Kim Thành, Hải Dương nói riêng Cơng tác phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống bạo lực gia đình. .. việc phối hợp lực lượng cộng đồng việc giáo dục phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phải phù hợp với tình hình, bối cảnh cụ thể địa phương Nếu biện pháp giáo dục. .. giáo dục phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương loại bỏ biện pháp giáo dục chưa hiệu giai đoạn trước, đồng thời kế thừa, phát huy tìm biện pháp giáo dục phòng chống bạo
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ, TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ, TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAY

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay