Pháp luật về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh đắk nông

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………… /…………… …………/……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ THỊ ÁI DUYÊN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………… /…………… …………/……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ THỊ ÁI DUYÊN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 6038.0102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ CÚC ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Đề tài Luận văn nghiên cứu cách độc lập hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Cúc Các số liệu, trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, kết luận khoa học Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Thị Ái Duyên LỜI CẢM ƠN Để có kết học tập nghiên cứu hồn thành Luận văn ngày hơm nay, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo sư, Tiến sĩ, thầy giáo, cô giáo giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức phương pháp luận luật hiến pháp luật hành suốt thời gian học cao học Học viện Hành Quốc gia, Phân viện khu vực Tây Nguyên Học viên trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Thị Cúc tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình thực nghiên cứu đề tài hoàn thành Luận văn Xin cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp tài liệu đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành Luận văn Cảm ơn gia đình chỗ dựa vững cho tơi suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Mặc dù có cố gắng, nỗ lực hạn chế cơng tác nghiên cứu yếu lý luận nên tránh khỏi thiếu sót, học viên mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, q thầy cơ, anh chị bạn bè, đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn./ Học viên Vũ Thị Ái Duyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH………………………………………………………………… ……8 1.1 Quan niệm hộ tịch đăng ký hộ tịch …………………………… 1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò pháp luật hộ tịch 15 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng điều kiện bảo đảm thực ………32 Kết luận chương ………………………………………………… 42 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG………………………………….………………………………… 43 2.1 Quá trình hình thành, phát triển pháp luật hộ tịch ………….……43 2.2 Thực tiễn thực pháp luật hộ tịch địa bàn tỉnh Đắk Nông … 51 2.3 Đánh giá chung pháp luật hộ tịch ………………………… … 72 Kết luận Chương ……………………………………………… …… 83 Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG ……………………….……… 84 3.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật hộ tịch …………………… 84 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch …………… 89 Kết luận Chương ……………………………………………… … 102 KẾT LUẬN………………… ……………………………………………103 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 105 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chất lượng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 61 Bảng 2.2 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tư pháp hộ tịch cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Nông 62 Bảng Tình hình đăng ký hộ tịch tỉnh Đắk Nông năm 2013-2016 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hộ tịch kiện xác định tình trạng nhân thân cá nhân từ sinh dến lúc chết Một nhà nước hoạt động có hiệu khơng thể không nắm cập nhật thường xuyên, liên tục thơng tin, liệu dân cư có từ hoạt động quản lý hộ tịch Quản lý hộ tịch nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên quan nhà nước có thẩm quyền nhằm theo dõi thực trạng biến động hộ tịch, sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân gia đình Thực tốt cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch giúp xác định thông tin nhân thân người, đồng thời giúp cho quan chức phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi chỉnh sửa giấy tờ hộ tịch để trốn tránh nghĩa vụ trốn tránh trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm pháp luật gây Những số liệu có từ đăng ký, quản lý hộ tịch liệu làm sở cho việc hoạch định sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng Mặt khác, hoạt động thể tập trung, sinh động mối quan hệ Nhà nước công dân Trên sở nhằm bảo đảm thực thi quyền người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Ngay từ đời, Nhà nước ta quan tâm đến việc bảo đảm cho người dân thực quyền nghĩa vụ hộ tịch thông qua quy định pháp luật Ngày 10/10/1945, bối cảnh thù giặc ngoài, độc lập tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh tạm thời quản lý hộ tịch không trái với độc lập nước Việt Nam thể dân chủ cộng hòa Trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung pháp luật hộ tịch, ngày 27/12/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ1 CP đăng ký quản lý hộ tịch, quản lý nhà nước hộ tịch thực theo Luật hộ tịch số 60/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Luật Hộ tich văn hướng dẫn thi hành tạo bước chuyển mạnh mẽ tiến trình cải cách hành quốc gia, thể đổi tư quản lý Nhà nước quản lý dân cư; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực quyền nghĩa vụ mình, phân cấp mạnh mẽ cho sở, đơn giản hố, cơng khai hố thủ tục, rút ngắn thời hạn giải vấn đề hộ tịch, quy định văn hố cơng vụ cơng chức giải thủ tục cho người dân, bổ sung quy định cụ thể giải vấn đề hộ tịch; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch vào nếp, ổn định; ý thức chấp hành pháp luật nhân dân nâng lên; tình trạng sinh khơng khai, tử khơng báo, kết hôn không đăng ký dần khắc phục; tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức thực nhiệm vụ khơng ngừng kiện tồn củng cố;hiệu lực quản lý Nhà nước hộ tịch bước đầu nâng cao; góp phần phát triển kinh tế xã hội quyền người, quyền công dân pháp luật bảo vệ Tuy vậy, trình áp dụng triển khai thực Luật hộ tịch văn hướng dẫn thi hành qua thời gian đầu thực có khó khăn vướng mắc định, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, đặc biệt tỉnh thiếu thốn nhiều điều kiện sở vật chất, trình độ dân trí thấp địa bàn tỉnh Đắk Nơng việc quản lý cách đầy đủ, xác, kịp thời kiện hộ tịch mục tiêu đầy thử thách đặt quan quản lý Nhà nước hộ tịch Ngồi ra, có bất cập thực tiễn quản lý hộ tịch nhận thức hoạt động, tổ chức máy, lực, trình độ, thủ tục điều hành phương pháp quản lý Trước thực trạng trước tác động chế thị trường, xu hội nhập kinh tế quốc tế, tồn cầu hóa, phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, tác động cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0, trước yêu cầu, đòi hỏi tình hình mới, u cầu nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành cần thiết phải có giải pháp hữu hiệu, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tồn để thực tốt pháp luật hộ tịch Từ lý nêu trên, đề tài “Pháp luật hộ tịch - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông” tác giả lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu Đề tài hộ tịch pháp luật hộ tịch từ lâu thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, như: - Bài “Bước đột phá công tác quản lý nhà nước hộ tịch” theo baobacninh.com.vn năm 2011; - Bài “Vị trí, vai trò cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch giải pháp thực hiện” theo donghoi.gov.vn năm 2012; - Bài “Nâng cao hiệu quản lý hộ tịch phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” theo duthaoonline.quochoi.vn năm 2013; - Bài “Cần ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký quản lý hộ tịch” theo baoyenbai.com.vn năm 2013; - Tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp sở địa bàn thành phố Hà Nội” Trung tâm tư vấn pháp luật – Học viện tư pháp năm 2013; - Thông tin chuyên đề “Một số vấn đề lý luận so sánh pháp luật hộ tịch”, Trung tâm Thông tin khoa học – Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tháng 5/2013 - Bài “Địa vị pháp lý công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã”, tác giả ThS Trần Thị Mai, Tạp chí Dân chủ Pháp luật ngày 27/03/2017; -Luận văn Thạc sĩ “Quản lý nhà nước hộ tịch – lý luận, thực tiễn phương hướng đổi mới”, Đại học Quốc gia Hà Nội 2003; - Luận văn Thạc sĩ “Quản lý nhà nước hộ tịch cấp xã, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội”, Học viện Hành Quốc gia 2011; - Luận văn Thạc sĩ “Quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội”, Học viện Hành Quốc gia 2013 Các cơng trình nêu sâu nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội dung hộ tịch; phân tích nhiều khía cạnh khác liên quan đến pháp luật hộ tịch quản lý nhà nước hộ tịch; phương hướng giải pháp định nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước hộ tịch Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu pháp luật hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn Luật hộ tịch ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu dân, đáp ứng mục tiêu Đề án 896 mà Thủ tướng Chính phủ đề Đồng thời, việc triển khai Phần mềm bảo đảm tính xác, kịp thời việc đăng ký, khai thác liệu, bảo đảm quyền người, quyền, lợi ích cơng dân phục vụ công tác quản lý nhà nước Phần mềm hộ tịch dùng chung tập trung quản lý Bộ Tư pháp Còn mặt địa phương, tới đây, Bộ phân cấp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quản lý tồn thơng tin hộ tịch tỉnh, huyện Theo Đề án giai đoạn thí điểm thực đến hết tháng 6/2017 Từ tháng 7/2017 trở đến hết tháng 12/2019 giai đoạn triển khai toàn quốc quan đại diện nước Tuy nhiên, phần mềm hộ tịch dùng chung Bộ Tư pháp triển khai chậm so với địa phương, đa phần địa phương hầu hết có phần mềm hộ tịch riêng Điều thách thức lớn cho địa phương Bộ Tư pháp việc tích hợp thành cơng liệu phần mềm hộ tịch có địa phương với phần mềm hộ tịch dùng chung Bộ Tư pháp Điều quan trọng đáng quan tâm hạ tầng công nghệ thông tin Bộ Tư pháp 3.2.2 Giải pháp bảo đảm thực pháp luật hộ tịch 3.2.2.1 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực đăng ký quản lý hộ tịch Trong xây dựng đội ngũ cán nói chung xây dựng đội ngũ cán công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã nói riêng phải ln nắm vững quan điểm, nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, sách Đảng, quan điểm xây dựng đội ngũ cán xác định Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban chấp 93 hành Trung ương khoá VIII, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá IX “Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn”, theo cần: Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quản lý hộ tịch hệ thống quản lý nhà nước sở, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp tổ chức lãnh đạo Đảng bộ, chi sở; đổi nội dung phương thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát với dân, dân tin cậy Hai là, thực hành dân chủ thực tổ chức quản lý hộ tịch hệ thống hành địa phương, theo nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy quyền làm chủ dân sở thực quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân chủ đại diện; Quy định cụ thể việc thực quyền dân giám sát tổ chức cán công chức Tư pháp - hộ tịch sở thay người khơng đủ tín nhiệm Phát huy dân chủ phải liền với củng cố nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật Ba là, xây dựng đội ngũ cán công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, khơng ức hiếp dân; Trẻ hố đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán hộ tịch cấp xã Trong công tác quy hoạch cán bộ, chưa có quy hoạch cán hồn chỉnh nhiều lúng túng, bị động, vào thời kỳ 94 bầu cử Nguồn cán bổ sung cho đội ngũ cán quản lý hộ tịch quyền cấp xã thiếu không ổn định, đặc biệt thiếu cán trẻ có trình độ, uy tín nhân dân Cơng tác tổ chức cán tư pháp nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, việc xây dựng quy hoạch, đào tạo cán thiếu đồng bộ, chưa tạo nguồn cán trẻ, cán quản lý giỏi, cán nữ… Trình độ đội ngũ cán hộ tịch nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ tình hình Qua thực trạng đội ngũ cán công chức Tư pháp - hộ tịch cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh cho thấy: Nhìn chung trình độ lực nhiều hạn chế, bất cập so với đòi hỏi nhiệm vụ Cần đổi quan điểm đánh giá cán bộ, tránh hình thức, vào q trình cơng tác, tuổi tác, cấp; khơng hẹp hòi, định kiến lý lịch gia đình thành phần xuất thân cán bộ; phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; lấy kết thực nhiệm vụ giao chức danh làm nhận xét, đánh giá lấy tiêu chuẩn cán làm chuẩn mực Có vậy, khắc phục tình trạng cảm tính “thích” hay “khơng thích” số cá nhân có thẩm quyền đánh giá, nhận xét cán bộ, hạn chế tình trạng “yêu nên tốt, ghét nên xấu” thường xảy trước Chính vậy, để nâng cao hiệu thực pháp luật hộ tịch địa bàn tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức tư pháp, hộ tịch cấp, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ; trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tư pháp hộ tịch, bảo ổn định theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường giáo dục, rèn luyện trị, tư tưởng, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ đạo 95 đức nghề nghiệp Đối với vùng điều kiện lại khó khăn lý khách quan khác, cơng chức Tư pháp hộ tịch phải chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực quyền nói chung lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng 3.2.2.2 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cải cách thủ tục hành nhiệm vụ trọng tâm mục tiêu cải cách hành nước nói chung, đặc biệt nước ta cải cách thủ tục hành Đảng Nhà nước ta coi trọng Tại văn kiện quan trọng Đảng Nhà nước nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến năm 2020 trọng đến cải cách hành chính, Chính phủ xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 cải cách thủ tục hành nội dung then chốt Cải cách thủ tục hành nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch công giải công việc hành Loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân Mẫu hoá thống loại giấy tờ mà cơng dân cần phải làm có u cầu giải công việc sản xuất, kinh doanh đời sống… Từ mục tiêu quan trọng Chương trình Tổng thể cải cách hành chính, việc cải cách thủ tục hành hộ tịch Quốc hội quan quản lý Nhà nước hộ tịch đặc biệt quan tâm, việc ban hành Luật Hộ tịch theo hướng cải cách thủ tục hành cần thiết Kế thừa điểm Nghị định quản lý hộ tịch trước đây, Thông tư hướng dẫn thi hành bổ sung quy định cụ thể trình tự, 96 thủ tục giải việc hộ tịch, nhằm cải cách thủ tục, cơng khai, minh bạch hố trình tự, thủ tục, quy định thời gian giải hồ sơ giai đoạn quy trình, tương ứng với trách nhiệm tính chất cơng việc phải giải quan, rút ngắn đáng kể thời gian giải việc hộ tịch, tạo điều kiện cho người dân có sở pháp lý yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền giải kịp thời, pháp luật việc hộ tịch Tuy nhiên để cải cách thủ tục hành vấn đề hộ tịch cần giải pháp sau: Một là, tiếp tục triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020 cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực địa phương Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực Cơ chế cửa, Cơ chế cửa liên thơng Đơn giản hóa cơng khai thủ tục hành chính, thủ tục hành liên quan trực tiếp đến người dân Gắn cải cách thủ tục hành với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị 36a/NQ-CP Chính phủ Đồng thời, niêm yết thủ tục hành lĩnh vực Bộ phận tiếp nhận trả kết Thực việc xin lỗi công dân trường hợp hồ sơ trễ hẹn lỗi quan hành nhà nước giải thích cụ thể trường hợp trả lại hồ sơ Ba là, nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cung cấp đầy đủ thông tin Cổng thông tin điện tử theo quy định Bốn là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức Thực tinh giảm biên chế theo Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị Nghị định 97 108/2014/NĐ-CP Chính phủ Nâng cao chất lượng tinh thần trách nhiệm, kỹ tác nghiệp thái độ ứng xử cán bộ, công chức, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ Thực nghiêm quy định Chính phủ tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực; tạo điều kiện bình đẳng cho công dân thi tuyển vào quan nhà nước Năm là, khắc phục nhược điểm, hạn chế thực cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, kỹ tác nghiệp thái độ ứng xử cán bộ, công chức phận cửa, cửa liên thông; xử lý kịp thời vi phạm pháp luật Bên cạnh đó, mục tiêu Đề án 896 đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giải thủ tục hành Trong bối cảnh ngành, cấp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước, việc tin học hóa cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch cần thiết cần ưu tiên thực hiện, thông tin hộ tịch cá nhân (thông tin khai sinh) liệu đầu vào Cơ sở liệu quốc gia dân cư Cơ sở liệu hộ tịch điện tử sở liệu ngành lập sở tin học hóa cơng tác đăng ký hộ tịch, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cá nhân cho Cơ sở liệu quốc gia dân cư, bảo đảm cập nhật kịp thời thay đổi thông tin hộ tịch khác cơng dân Ngồi việc cung cấp trường thông tin cho Cơ sở liệu quốc gia dân cư (Họ tên; Số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; dân tộc; quốc tịch, tình trạng nhân; ngày tháng năm chết), Cơ sở liệu hộ tịch điện tử lưu giữ gần trăm thơng tin khác 98 liên quan đến tình trạng hộ tịch cá nhân, cụ thể sau: - Về khai sinh: Họ tên, dân tộc, quốc tịch, năm sinh, nơi thường trú cha, mẹ; nơi đăng ký khai sinh; ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh; họ, tên người khai sinh quan hệ với người khai sinh; họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực việc đăng ký khai sinh (20 trường) - Về kết hôn: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; Số chứng minh nhân dân Hộ chiếu người chồng (vợ); nơi đăng ký kết hôn; ngày, tháng năm đăng ký kết hôn; họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực việc đăng ký kết hôn (8 trường) - Về thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: nhóm việc (căn + nơi thực + họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện) = 12 trường - Về nhận cha, mẹ, con: họ tên người nhận; họ tên người nhận; nơi đăng ký nhận cha, mẹ, con; họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực việc đăng ký nhận cha, mẹ, = trường - Về giám hộ, chấm dứt giám hộ: nhóm việc (căn đăng ký + họ tên + ngày, tháng, năm sinh + dân tộc + quốc tịch + số CMND/hộ chiếu + nơi thường trú người giám hộ + họ tên người đăng ký giám hộ + quan hệ với người giám hộ + nơi đăng ký giám hộ + họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực = 22 trường - Về khai tử: chết + nơi chết + nguyên nhân chết + khai tử (giấy báo tử giấy tờ thay khác theo quy định) + quan cấp + ngày, tháng, năm cấp + nơi đăng ký khai tử + ngày tháng năm đăng ký + họ tên công chức Tư pháp – Hộ tịch thực = trường 99 - Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi quốc tịch, nuôi nuôi, chấm dứt việc nuôi nuôi, ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật; tuyên bố hủy tuyên bố người tích, chết, bị hạn chế lực hành vi dân (10 trường)… Đây thông tin không đưa vào/lưu giữ Cơ sở liệu quốc gia dân cư Những thông tin phục vụ cho công tác thống kê, dự báo, xây dựng hoạch định sách phát triển kinh tế, dân số, giáo dục, y tế, quốc phòng mà đáp ứng yêu cầu tra cứu, đăng ký hộ tịch, xác minh thông tin hộ tịch cá nhân; cấp trích lục hộ tịch; bảo đảm quyền nghĩa vụ giao dịch dân người dân xác định trách nhiệm công chức Tư pháp – hộ tịch Bên cạnh đó, Cơ sở liệu hộ tịch điện tử vào vận hành với Cơ sở liệu quốc gia dân cư, thay cho việc tổng điều tra dân số theo định kỳ, đỡ tốn chi phí Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác đăng ký quản lý hộ tịch giải pháp đột phá cần áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng hiệu công tác đăng ký quản lý hộ tịch địa phương, nhằm đảm bảo cho việc đăng ký quản lý hộ tịch thực cách khoa học, xác, kịp thời, quản lý liệu tập trung thống nhất, dễ khai thác sử dụng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân cán công chức việc thực thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước 3.2.2.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hộ tịch cho cán nhân dân Trong điều kiện nhiệm vụ tư pháp cấp xã ngày mở rộng tăng cường, việc bố trí kinh phí, sở vật chất để đội ngũ cán tư pháp cấp 100 xã triển khai thực hiệu nhiệm vụ giao cần thiết Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, việc bố trí kinh phí sở vật chất cho việc thực nhiệm vụ tư pháp cấp xã hạn chế, ảnh hưởng tới việc triển khai thực nhiệm vụ giao, đặc biệt kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động quản lý hoà giải cấp xã Để khắc phục tình trạng này, xã cần quan tâm, tăng cường kinh phí tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức hoạt động tư pháp cấp xã như: bố trí kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị máy tính phục vụ cho việc đăng ký, quản lý hộ tịch; bố trí kinh phí tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cung cấp tài liệu cho hoạt động hoà giải… Tiếp tục phát huy cao thành đạt thời gian qua học kinh nghiệm đúc kết, đồng thời tiếp tục triển khai thực Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân; Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt sách hỗ trợ dịch vụ cải tiến đời sống nhân dân trợ giúp pháp lý cho người nghèo; Kế hoạch Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải sở chuẩn tiếp cận pháp luật người dân sở hàng năm Đổi công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng mở rộng quy mô, phối kết hợp với nhiều cấp, nhiều ngành, sử dụng nhiều hình thức phổ biến sinh động, phong phú, thiết thực, liên tục bền bỉ thơng qua hình thức tun truyền miệng, hội thi, thi, buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật, thông qua tủ sách pháp luật lưu động, thông qua xét xử án lưu động, hoà giải sở, giải vụ việc… 101 Trong điều kiện xây dựng xã hội, dân chủ cơng văn minh điều kiện quan trọng để người dân tham gia tích cực vào hoạt động quản lý xã hội pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng việc thúc đẩy lớn mạnh tính tích cực, đảm bảo hành trang kiến thức quản lý cần thiết cho tham gia vào hoạt động xây dựng thực thi pháp luật nước nói chung tỉnh Đắk Nơng nói riêng Để Luật Hộ tịch văn quy phạm pháp luật có liên quan sau có hiệu lực vào thực tiễn sống, hệ thống trị nói chung với vai trò quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; quan Tư pháp từ cấp tỉnh đến sở phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, quyền cấp tập trung đạo kịp thời công tác địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, gắn kết với việc tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trì trật tự, an tồn xã hội, tạo mơi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương Kết luận Chương Trên sở vấn đề lý luận chung pháp luật hộ tịch, thực trạng pháp luật hộ tịch thực tiễn thực địa bàn tỉnh Đắk Nông; xuất phát từ định hướng Đảng Nhà nước công tác hộ tịch, Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật hộ tịch Trong đó, có đề cập đến yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Đắk Nơng, đề xuất 02 nhóm giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật hộ tịch thời gian tới 102 KẾT LUẬN Đăng ký quản lý hộ tịch nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên quyền cấp, nhằm theo dõi thực trạng biến động hộ tịch, sở bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân gia đình, đồng thời góp phần xây dựng sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng dân số, kế hoạch hóa gia đình Phương thức để nhà nước quản lý, nắm giữ kiện hộ tịch cá nhân thông qua đăng ký hộ tịch Bất kỳ kiện hộ tịch phát sinh phải đăng ký quan Nhà nước có thẩm quyền Cá nhân có quyền nghĩa vụ đăng ký hộ tịch Người có trách nhiệm thực nghĩa vụ đăng ký hộ tịch phải tự giác đăng ký kiện hộ tịch theo quy định pháp luật Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm tạo điều kiện thuận tiện để cá nhân thực quyền nghĩa vụ đăng ký hộ tịch Việc thực nghĩa vụ đảm bảo cho cá nhân thực quyền nghĩa vụ lĩnh vực hộ tịch hoạt động khó khăn, phức tạp nhạy cảm thường xun diễn ra, gắn với nhân thân người Nó bị ràng buộc lợi ích nhu cầu đa dạng người dân cần thiết phải đảm bảo tính ổn định công tác đăng ký, quản lý nhà nước hộ tịch Hoạt động hộ tịch sinh động nhất, phổ biến phát sinh liên tục, hàng ngày, hàng giờ, gắn với nhu cầu đa dạng người dân lứa tuổi Bất kỳ sinh ra, tồn quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký khai sinh để xác lập cho thân tên gọi riêng, xác định ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, sinh đâu, bố mẹ? Khi trưởng thành, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điều kiện khác theo pháp luật quy định đăng ký kết hôn Đến lúc chết 103 gia đình, bạn bè người thân đăng ký tử Hộ tịch quản lý hộ tịch xuất từ lâu Tuy nhiên, thời kỳ, giai đoạn phát triển quốc gia tùy quốc gia khác có quan niệm khác hộ tịch, có hình thức, phương pháp quản lý hộ khác Nhưng tất có điểm chung thừa nhận vai trò quan trọng quản lý hộ tịch Quản lý nhà nước hộ tịch đảm bảo quyền lực Nhà nước thực thi xã hội mà biện pháp đảm bảo quyền nghĩa vụ công dân có hiệu Quản lý nhà nước hộ tịch thời gian qua, nước nói chung tỉnh Đắk Nơng nói riêng đạt số kết quan trọng Tuy nhiên việc thực pháp luât hộ tịch nhiều tồn tại, bất cập, kết đạt chưa mang tính bền vững Khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời cần tạo bước đột phá nhằm hướng đến mô hình, phương thức quản lý hộ tịch khoa học, đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày cao nhân dân hành nói chung hoạt động quản lý nhà nước hộ tịch nói riêng; thích ứng với xu phát triển tất yếu, cần phải có giải pháp, lộ trình bước thích hợp, có tính đến yếu tố đặc thù miền, địa bàn cụ thể Thực tiễn thực pháp luật hộ tịch tỉnh Đắk Nơng cho thấy, ngồi yếu tố có tính chất hỗ trợ, phải cần đến yếu tố cốt lõi là: tổ chức máy, người làm việc tổ chức thủ tục điều hành Mặt khác, hiệu thực pháp luât hộ tịch nâng cao đặt mối quan hệ chặt chẽ lĩnh vực khác quản lý hộ khẩu, quản lý hồ sơ cán bộ, bảo hiểm… mối quan hệ với hoạt động quan tiến hành tố tụng Toàn vấn đề nêu cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức lẫn thể chế./ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (1992), Giản yếu Hán – Việt từ điển, thượng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Bộ Tư pháp (2012), Báo cáo Tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch việc thực văn quy phạm pháp luật hộ tịch, Hà Nội Bộ Tư pháp (2015), Đề cương giới thiệu Luật hộ tịch, Hà Nội Bộ Tư pháp (2006), Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký quản lý hộ tịch, Nxb Bộ Tư pháp, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016), Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật hộ tịch, Bình Thuận Phạm Trọng Cường (2003),Quản lý nhà nước hộ tịch – lý luận, thực tiễn phương hướng đổi mới, Luận văn Thạc sĩ Lý luận nhà nước pháp quyền, Đại học Quốc gia Hà Nội Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2009), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội Học viện Hành Quốc gia (2007), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hiến – Chủ biên (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bửu Kế (1999), Từ điển Hán – Việt từ nguyên, Nxb Thuận Hóa, Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Văn Khơn (1960), Hán – Việt từ điển, Nxb Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn 105 12 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân năm 2005, Nxb Lao động, Hà Nội 13 Quốc hội (2015), Bộ luật dân năm 2015, Nxb Lao động, Hà Nội 14 Quốc hội (2014), Luật hôn nhân gia đình năm 2014, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Quốc hội (2014), Luật hộ tịch năm 2014, Nxb Lao động, Hà Nội 16 Quốc hội (2016), Luật trẻ em năm 2016, Nxb Lao động, Hà Nội 17 Trung tâm Thông tin khoa học – Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (2013), Thông tin chuyên đề “Một số vấn đề lý luận so sánh pháp luật hộ tịch”, Hà Nội 18 Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng (2010), Địa chí Đắk Nơng, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 19 Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (2013, 2014, 2015 2016), Báo cáo thống kê công tác tư pháp, Gia Nghĩa 20 Sở Tư pháp (2016), Báo cáo thống kê tình hình công chức tư pháp hộ tịch – hộ tịch cấp xã, Gia Nghĩa 21 Sở Tư pháp (2016), Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức tư pháp hộ tịch – hộ tịch cấp xã, Gia Nghĩa 22 Sở Tư pháp (2016), Báo cáo kết triển khai thực Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010, việc ban hành Quy định ghi tên họ dân tộc M’Nông (cho đối tượng chưa ghi ghi tên họ) ở tỉnh Đắk Nông, Gia Nghĩa 23 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt phổ thơng, Nxb Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 106 24 Website Dự thảo online (duthaoonline.quochoi.vn), vị trí vai trò cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch giải pháp thực hiện, tác giả Phan Thanh Tâm 25 Website Tạp chí dân chủ pháp luật (tcdcpl.moj.gov.vn), số vấn đề triển khai Luật hộ tịch, tác giả Uyên Nhi 26 Website Thư viện pháp luật (thuvienphapluat.vn), truy cập Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan./ 107 ... dung, vai trò pháp luật hộ tịch - Đánh giá thực trạng quy định pháp luật hộ tịch thực tiễn thực pháp luật hộ tịch địa bàn tỉnh Đắk Nông, sở rút nhận xét ưu điểm hạn chế pháp luật hộ tịch - Đề xuất... Chương 2: Thực trạng pháp luật hộ tịch tỉnh Đắk Nơng Chương 3: Quan điểm, giải pháp hồn thiện háp luật hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH 1.1... ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG ……………………….……… 84 3.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật hộ tịch …………………… 84 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch ……………
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh đắk nông , Pháp luật về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh đắk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay