ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT GIAO THỨC IEEE 1609 4 CHO MẠNG tùy BIẾN GIAO THÔNG sử DỤNG MARKOV CHAIN (có code)

47 1 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 20:31

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT GIAO THỨC IEEE 1609.4 CHO MẠNG TÙY BIẾN GIAO THÔNG SỬ DỤNG MARKOV CHAIN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACK AP ATIM CSMA/CA CTS CW DBPSK DCF DIFS DQPSK DSSS FHSS GFSK H-MMAC IEEE ISM MAC MANET MMAC MN NAV OFDM PCF WLAN Acknowledgement Access Point Ad hoc Traffic Indication Message Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance Clear to Send Contention Window Differential Binary Pulse Shift Keying Distributed Coordination Function Distributed Inter-Frame Space Differential Quadrature Phase Shift Keying Direct Sequence Spread Spectrum Frequency Hopping Spread Spectrum Gaussian Frequency Shift Keying Hybrid - Multi-channel Medium Access Control Institute of Electrical and Electronics Engineers Industrial Scientific and Medical Medium Access Control Mobile Ad hoc Network Multi-channel Medium Access Control Mobile Node Network Allocation Vector Orthogonal Frequency Division Multiplexing Point Coordination Function Wireless Local Area Network ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 3/45 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG VANET 1.1 Sự đời mạng Vanet Hiện giới phát triển cách chống mặt khoa học công nghệ kèm theo inernet tảng để trao đổi thơng tin tồn giới cách nhanh chóng Ngày internet ứng dụng rộng rãi đời sống người việc trao đổi thông tin, mua sắm online, kinh doanh, nghiên cứu học tập trực tuyến,… Ứng dụng khoa học kỹ thuật quản lý điều khiển thiết bị từ xa cách chủ động giúp cao khả vận hành điều khiển lên tầm cao Với ứng dụng giúp cho người gần trao đổi vấn đề cách nhanh chóng dễ dàng thuận tiện xóa bỏ khoảng cách địa lý Trong năm gần ngành cơng nghiệp vận tải phát triển cách mạnh mẽ chiếm giữ vị trí quan trọng đời sống người giúp người tiết kiệm thời gian sức lực vận chuyển Tuy nhiên kèm theo phát triển vấn đề tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng người việc vận chuyển bị trì trệ ảnh hưởng đến kinh tế Do cần có để giải vấn đề cần có hệ thống thiết bị gắn phương tiện giao thông thiết bị hoạt động cách tự động liên lạc với để thông báo thông tin cần thiết để phương tiện hoạt động cách tốt Từ ý tưởng hệ thống Vanet đời để giải nhiều vấn đề cách hiệu nhanh chóng 1.2 Tổng quát mạng Vanet Mạng tùy biến giao thong VANET (Vehicle Adhoc NETwork) thiết kế cho ITS dựa nguyên lý mạng di động tùy biến MANET (Mobile Adhoc NETwork) So với mạng di động tùy biến MANET, phương tiện tham gia vào giao thông gọi node, mạng VANET có độ di dộng cao, nên cấu hình mạng thay đổi liên tục VANET công nghệ sử dụng xe di chuyển để làm nút mạng tạo nên mạng di động VANET xe tham gia giao thông router nút không dây, nên xe mạng giao thơng kết nối với Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 4/45 phạm vi bán kính tương đói nhỏ, từ xe kết hợp với tạo nên mạng có vùng phủ sóng rộng Do xe di chuyển khỏi vùng phủ sóng khỏi mạng, xe khác tham gia, kết nối với phương tiện khác nên mạng Internet di động tạo thành Trên thực tế, hệ thống tích hợp công nghệ xe cảnh sát lính cứu hỏa để liên lạc trao đổi thơng tin với nhằm phục vụ công tác cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự Thông tin trao đổi VANET gồm thơng tin lưu lượng xe, tình trạng kẹt xe, thơng tin tai nạn giao thơng, tình nguy hiểm cần tránh dịch vụ thông thường đa phương tiện, Internet,… Các xe liên lạc với (Carto-Car Communication) hay M2M (Machine-to-Machiner Comnunication) để chia sẻ thơng tin VANET mạng có đặc tính riêng, khơng u cầu sở hạ tầng hệ thống vô tuyến khác: không cần Base Station giống hệ thống di động khác, không cần Access Point để hỗ trợ Wifi Wimax Yếu tố khoảng cách, VANET khắc phục giới hạn việc truyền dẫn sóng vơ tuyến dựa vào nút trung gian Tuy nhiên, giao tiếp không cần sở hạ tầng, lại biến đổi định tuyến nhiều tầng nên nhiều khả dễ bị “nghe lén” thơng tin truyền bị sai Trong mạng VANET việc truyền tin tức giao thông phương tiện giao thông với quan trọng, điều có tác dụng tốt thơng tin truyền thể tình hình giao thơng cố tai nạn đường đi, gây tác động xấu nguy hiểm khôn lường thông tin xe truyền khơng xác sai lệch Sở dĩ xảy trường hợp thiết kế mạng này, thơng thường thơng tin phát quảng bá truyền qua nhiều nút điều gây ảnh hưởng khác “phản ứng dây truyền” 1.3 Cấu trúc hệ thống mạng VANET Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 5/45 Hình 1 Cấu trúc hệ thống mạng VANET Một kiến trúc hệ thống mạng VANET gồm domain nhiều thành phần riêng lẻ Hình 1.1 Hình 1.1 cho thấy domain gồm xe, Adhoc, sở hạ tầng thành phần riêng lẻ đơn vị ứng dụng, đơn vị xe đơn vị bên đường giao thơng • Trong xe: Gồm có OBU AU bên xe tham gia giao thơng AU có nhiệm vụ tập hợp ứng dụng nhằm sử dụng khả giao tiếp OBU Một OBU trang bị thiết bị truyền thơng tầm gần, có khả nhận biết lựa chọn thiết bị liên lạc giao tiếp an tồn hay khơng an tồn Sự khác AU OBU logic, chúng có khả đơn vị vật lý • Adhoc: Miền Adhoc gồm phương tiện tham gia giao thông trang bị OBU đường có gắn sẵn RSU để tạo thành mạng VANET OBU tạo thành mạng lưới để có giao tiếp nút Nếu có kết nối khơng dây OBU trực tiếp giao tiếp sử dụng đa hop để chuyển tiếp liệu Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/45 • Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng gồm RSU điểm nóng khơng dây HT, xe tham gia giao thơng truy cập ứng dụng an tồn khơng an tồn RSU truy cập Internet thiết lập sẵn quản trị viên quan Hai loại truy nhập sở hạ tầng RSU HT, tương ứng với loại ứng dụng khác RSU HT dùng để truy cập Internet, mà OBU có khả giao tiếp với mạng di động tích hợp sẵn OBU, đặc biệt ứng dụng an toàn On Board Unit (OBU) OBU đặt xe tham gia giao thơng để đáp ứng giao tiếp V2V V2I Và cung cấp dịch vụ truyền thông cho AU thực chuyển tiếp liệu thay cho OBU khác mạng Một OBU trang bị giao tiếp không dây tầm gần tiêu chuẩn IEEE 802.11p OBU thiết bị mạng dùng để gửi, nhận chuyển tiếp liệu liên quan mạng OBU trang bị nhiều thiết bị mạng, ví dụ: truyền khơng an tồn có rũi ro, dựa công nghệ vô tuyến không dây theo tiêu chuẩn IEEE 802.11a/b/g/n Chức OBU thủ tục thực bao gồm truy cập mạng vô tuyến không dây, định tuyến đường dựa vào vị trí địa lý, truyền liệu quan trọng… Road – Side Unit (RSU) RSU thiết bị vật lý có vị trí cố định đường vị trí chuyên dụng trạm xăng, bãi đỗ xe hay nhà hàng RSU trang bị tối thiểu thiết bị mạng không dây tầm gần dựa tiêu chuẩn IEEE 802.11p RSU trang bị thiết bị mạng khác để liên lạc với mạng lưới sở hạ tầng Tổng quan RSU : • Mở rộng phạm vi giao tiếp mạng nghĩa phân phối lại thơng tin để OBU RSU chuyển tiếp để phân phối thơng tin an tồn • Chạy ứng dụng an tồn, ví dụ cảnh báo cho V2I cảnh báo cầu thấp, công trường ,… hoạt động cung cấp nguồn nhận • Cung cấp kết nối Internet cho OBU Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/45 Hình RSU mở rộng khoảng giao tiếp Hình RSU nguồn thông tin CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN IEEE 802.11 1.4 Tiêu chuẩn IEEE 802.11 1.1.1 Giới thiệu IEEE 802.11 tập chuẩn tổ chức IEEE gồm kỹ thuật liên quan đến hệ thống mạng không dây Mục đích chuẩn IEEE 802.11 IEEE định nghĩa để cung cấp kết nối không dây đến thiết bị, trạm di động mà Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/45 yêu cầu phải triển khai nhanh cho dù xách tay hay gắn lên phương tiện chuyển động bên vùng Chuẩn 802.11 cung cấp lớp vật lý với kỹ thuật cho sóng vơ tuyến, sử dụng băng tần 2400 MHz - 2483.5 MHz, 902 MHz – 928 MHz, 5.725 MHz – 5.85 MHz Chuẩn IEEE 802.11 thông tin phạm vi hoạt động node, số định nghĩa: • Phạm vi truyền tin (Transmission Range – TR): có trể truyền phạm vi 250m quanh node phát,trong pham vi node nằm nhận giải mã gói liệu gửi từ node phát • Phạm vi cảm biến sóng mang (Carrier Sensing Range – CS): phạm vi 500 m quanh node phát, node nằm bên phạm vi cảm nhận thơng tin gửi từ node phát • Vùng cảm biến sóng mang (Carrier Sensing Zone – CSZ): vùng có phạm vi khoảng cách từ 250 m - 500 m, node nằm vùng cảm nhận node gửi thông tin mà khơng thể giãi mã xác thơng tin gửi Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/45 Hình Phạm vi hoạt động node IEEE 802.11 1.1.2 Lịch sử phát triển Quá trình hình thành phát triển IEEE 802.11 Hình IEEE 802.11 qua thời kỳ • Chuẩn 802.11: chuẩn giới thiệu vào năm 1997, có tốc độ truyền 1Mbps 2Mbps, sử dụng băng tần 2.4 GHz tốc độ chậm nên không sử dụng phổ biến • Chuẩn 802.11b: chuẩn giới thiệu vào năm 1999, với tốc độ truyền 11Mbps hoạt động băng tần 2.4 GHz, có nhược điểm dễ bị nhiễu thiết bị không dây khác Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 10/45 • Chuẩn 802.11a: phát triển với chuẩn 802.11b, hỗ trợ tốc độ 54 Mbps hoạt động băng tần GHz, chuẩn cải thiện tốc độ, khó bị nhiễu thiết bị khác giá thành đắt, phạm vi hoạt động hẹp • Chuẩn 802.11g: chuẩn giới thiệu vào năm 2003, hỗ trợ tốc độ 54 Mbps băng tần 2.4 GHz, ưu điểm tốc độ cực nhanh, phạm vi tín hiệu tốt, bị cản trở nhược điểm giá thành đắt • Chuẩn 802.11n: thiết kế vào năm 2009 cải tiến chuẩn 802.11g thông qua tận dụng nhiều tín hiệu khơng dây anten ( công nghệ MIMO), cho phép hỗ trợ tốc độ 600 Mbps sử dụng băng tần hoạt động 2.4 GHz GHz, có tốc độ nhanh phạm vi tín hiệu tốt hơn, khả chống nhiễu tốt giá thành đắt 802.11g • Chuẩn 802.11ac: chuẩn sử dụng phổ biến rộng rãi nhất, hỗ trợ tốc độ 1.300 Mbps sử dụng băng tần GHz 450 Mbps sử dụng băng tần 2.4 GHz 1.1.3 Các thành phần mạng Mạng WLAN 802.11 gồm bốn thành phần vật lý hình 2.2 đây: Hình 2 Các thành phần mạng WLAN 802.11 • Điểm truy cập (Access Point) Điểm truy cập thiết bị phần cứng đặt cố định thực chức kết nối thiết bị mạng không dây có dây Vùng phủ sóng cho phép trạm tham gia trao đổi thông tin với cách trực tiếp Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 33/45 • Thòi lượng trung bình khe thời gian Zone mà kênh truyền bận: ( ) E [ transmission _Zone 2] = Qe,1Te, suc + Qe,2Ts, suc + − q2 − ( Qe,2 + Qs ,2 − Pe,col ) Ts,col + Pe,colTe ,col Từ phương trình ta tính thời gian trung bình chu kỳ truyền Gói tin đến buffer se theo phân bố Poisson với tốc độ gói đến λe λs cho gói tin khẩn gói tin dịch vụ Xác xuất truyền gói tin khẩn xác suâts gói tin bắt tay cho việc truyền gói tin dịch vụ xấp xỉ sau:  qe = − e− λe E[ TC ]  − λ E [ TC ]  qs = − e s Vì vậy, sử dụng phương trình tìm xắc suất truyền gói tin τe, τs xác suất va chạm gói tin Re, Rs • Trong phạm vi node ln có its nhât MF phía trước phía sau hướng di chuyển, gói tin khẩn cần truyền từ node nguồn đến MF chắn việc chuyển tiếp gói tin khơng xảy va chạm, Vì vậy, tỷ số tuyền gói tin thành cơng tính sau:  Z Q + Z Qe,2  PDRe = − 1 − i e,1 ÷ N τ e   • Thơng lượng gói tin dịch vụ tính thơng qua số lượng bắt tay đặt chỗ khe SerSlot thành công Nếu số lượng bắt tay thành công vượt số lượng khe SerSlot, thơng lượng tính dựa số khe SerSlot tối đa có sáu kênh SCH:  T  S s =  CP Z Qs ,2 N s ÷ ÷  E [ TC ]  1.10 Mô đánh giá hiệu suất Điều kiện để mô giao thức IEEE1609.4, hiệu suất giao thức qua kết mô tỷ số truyền gói tin khẩn thành cơng PDR giá trị thơng lượng gói dịch vụ Ngồi việc so sánh kết q trình mơ phân tích trình bày Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 34/45 1.1.13 Điều kiện mô Mô thực MATLAB xử lý theo kiện diễn Mơ hình diễn theo sở sau: • Trong khơng gian chiều, vị trí node phân bố theo phân phối ngẫu nhiên chuẩn khơng gian • Xét với trường hợp mơ đường cao tốc chiều với vận tốc trung bình phương tiện di chuyển 112.654 km/h Theo đó, vòng 100 ms phương tiện di chuyển gần m Và khoản cách truyền hop 250 m, topology mạng không thay đổi, mơ thực với topology tĩnh • Với λe λs tốc độ gói tin khẩn gói tin dịch vụ, gói tin tới phân bố theo phân bố Poisson Gói tin khẩn ưu tiên thơng qua việc CW có giá trị nhỏ giá trị CW gói tin dịch vụ • Với chuẩn IEEE 1609.4, có thời gian tranh chấp kênh điều khiên CCH 50 ms thời gian kênh dịch vụ SCH 50 ms Thời gian tranh chấp kênh điều khiển CCH số lượng MF hope node chiều dai khe EmgSlot định • Phân tích hiệu suất mơ hình giao thức có điều kiện tương đương với điều kiện trường hợp mô để đánh giá mức độ xác mơ hình phân tích hiệu suất áp dụng Số liệu để thực q trình phân tích thơng qua phần mền mathematica Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 35/45 Bảng Thông số thực mô Thông số Chiều dài SI 100 ms Chiều dài khe EmgSlot ms Số lượng khe EmgSlot 10 SI Chiều dài khe thời gian DIFT SIFT Thời gian lan truyền gói tin Tốc độ truyền Tốc độ truyền gói tin khẩn Giới hạn truyền lại gói tin dịch vụ M+f Số lượng kênh SCH Thông số RTS/WSA CTS/RTS ACK µs 20/100 Byte 14 Byte 14 Byte Gói tin khẩn Chiều dài buffer 34 µs 16 µs CWe µs CWs,min Mbps CWs,max 18 Mbps Bán kính phủ sóng AIFSN[gói khẩn] 100 Byte 30 15 1023 250 m AIFSN[Gói dịch vụ] 1.1.14 Kết mơ hiệu suất • Hiệu suất giao thức thơng lượng gói tin dịch vụ PDR gói tin khẩn giao thức 1609.4 Mơ hình phân tích sử dụng hope với bán kính phủ sóng 250 m PDR gói tin khẩn với gói tin đến buffer λe = 20 gói/giây tốc độ gói tin dịch vụ λs = 100 gói/giây Khi tăng số node lên PDR gói tin khẩn chuẩn IEEE 1609.4 có xu hướng giảm sai lệch phân tích mà mô nhỏ 10% Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 36/45 Hình PDR gói tin khẩn λe =20 gói/giây λs =100 gói/giây • Trong bán kính 250 m có phân bố 20 node có tốc độ gói tin khẩn tới buffer λe = 20 gói/giây, PDR gói tin khẩn chuẩn IEEE 1609.4 cho thấy có xu hướng giảm nhẹ tăng tốc độ gói tin dịch vụ tới buffer đảm bảo sai số phân tích mơ 5% Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 37/45 Hình 4 Tỷ lệ PDR gói tin khẩn có 20 node λe =20 gói/giây • Với số lượng bắt tay WSA 100 ms ta tính thơng lượng gói tin dịch vụ Với kết phân tích mơ thấy số lượng bắt tay WSA thành cơng 100 ms với λe =20 gói/giây λs =100 gói/giây Chuẩn IEEE 1609.4 đạt 50% chuẩn sử dụng 50 ms khoảng thời gian SCHI Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 38/45 Hình Thơng lương tin dịch vụ λe =20 gói/giây λs =100 gói/giây • Gói tin dịch vụ đến buffer 20 gói/giây với mạng có 20 node ta thay đổi tốc độ đến gói tin dịch vụ thơng lượng chuẩn IEEE 1609.4 đạt 50% node nằm chung miền nên va chạm với nên sử dụng chung SerSlot để truyện tin dịch vụ Nếu tốc độ gói tin dịch vụ đến buffer số WSA thành cơng tăng tốc độ gói tin dịch vụ đến buffer khơng đủ SerSlot SCH sử dụng SerSlot Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 39/45 Hình Thơng lượng gói tin dịch vụ λe =20 gói/giây 20 node • PDR gói tin khẩn có tốc độ tới buffer 20 gói/giây thay đổi tốc độ gói tin dich vụ đến buffer trường hợp 20 node phạm vi 750 m tốc độ gói tin dịch vụ đến buffer gần 30 gói/giây, với trường hợp 50 node tốc độ bị giảm mạnh Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 40/45 Hình PDR gói tin khẩn thay đổi tốc gói tin dịch vụ đến buffer thay đổi số node Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 41/45 Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 42/45 CHƯƠNG KẾT LUẬN 1.11 Kết luận Qua trình tìm hiểu đề tài giúp em hiểu sâu nhiều VANET tiêu chuẩn IEEE 1609.4, em có thêm hướng để lên phát triển cho tương lai Đồng thời bên cạnh có tích lũy nhiều kiến thức kỹ bổ ích Đặc biệt, qua việc tìm hiểu đề tài em trao dồi thêm khả đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành điện tử- viễn thông Em cảm thấy đề tài thực hay em tiếp tục tìm hiểu nhiều Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 43/45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] “Phân tích Markov ứng dụng” Đặng Hùng Thắng (2007), NXB Đại học quốc gia Hà Nội [2] “Các chuẩn Wifi 802.11” Thegioididong Trần Văn Thịnh, 11/2015 Web Tiếng anh: [3] Duc Ngoc Minh Dang, Quynh Tu Ngo, Hanh Ngoc Dang and Phuong Luu Vo (2017) “Analytical Study of the IEEE 1609.4 MAC in Vehicular Ad hoc Networks” [4] Zhe Wang and Mahbub Hassan “How Much of DSRC is Available for Non-Safety Use?” [5] Ali J Ghandoura, Marco Di Felice, Hassan Artail, Luciano Bononi “Dissemination of safety messages in IEEE 802.11p/WAVE vehicular network: Analytical study and protocol enhancements” Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 44/45 PHỤ LỤC Consult function constant = constant(EmgRate,SerRate,TotalNode) buffer = 30; RTS = 20*8; %20 bytes CTS = 14*8; %14 bytes ACK = 14*8; %14 bytes Emgdata = 100*8; %100 bytes TimeSlot = 13; %13us EmgSlot = 100; %100us Nemg = 100; %number of emgslot in a VF SIFS = 32; %32us DIFS = SIFS + 2*TimeSlot; AIFS_1 = 2; %safety message AIFS_2 = 9; %service message NumberNode = TotalNode; VF = 100000; %100ms BasicRate = 6; %6Mbps; Tx_RTS = RTS/BasicRate; Tx_CTS = CTS/BasicRate; Tx_ACK = ACK/BasicRate; Tx_Emgdata = Emgdata/BasicRate; Prog = 1; %propagation time usec Retry = 7; %retry limit eCWmin = 7; eCWmax=7; sCWmin = 15; sCWmax=1023; save constant.mat * Backoff16 function [nodewin end_backoff]=backoff16(stamp) %this function does backoff for group of node that sense channel idle only load constant.mat load Status.mat load pkt.mat %load nodewin.mat nodewin = []; end_backoff = stamp; %find the index of node has packet to send temp=Packet(:,2)'; index=find(temp=(startofSI+50000-Tx_Emgdata-ProgeCWmax*TimeSlot)%end of a CCHI break end %for ser packet elseif not(NodeStatus(6,12)==0)%node wins backoff is ser node if NodeStatus(1,12)(pointer+Tx_RTS+Tx_CTS+Tx_ACK+Prog+NodeStatus(2,12)*Time Slot) pointer=NodeStatus(1,12);%update pointer to current event, and change status of transmitting nodes if (NodeStatus(6,12)==0)&&(not(NodeStatus(5,12)==0)) %check if node win backoff in the previous round is emgnode enode=NodeStatus(5,12); NodeStatus(enode,1)=0;%change status of node just done transmiting elseif (NodeStatus(5,12)==0)&&(not(NodeStatus(6,12)==0)) %check if node win backoff in the previous round is emgnode snode=NodeStatus(6,12); NodeStatus(snode,1)=0;%;%change status of node just done transmiting end end if NodeStatus(1,12)>=(startofSI+50000-(Tx_RTS+Tx_CTS+Tx_ACK)-ProgeCWmax*TimeSlot)%end of a CCHI break end end end end Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609.4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ... (PDR- Packet Delivery Ratio) sử dụng chủ yếu để đánh giá hiệu suất giao thức Thông Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609. 4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ... Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609. 4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 19 /45 CHƯƠNG TIÊU CHUẨN IEEE 1609. 4 1.7 Sự đời IEEE 1069 .4 Mạng VANET sử dụng. .. đó, IEEE 1609. 4 đề xuất để nhằm cải thiện khả phân biệt dịch vụ tiêu chuẩn 802.11p 1.8 Chuẩn IEEE 1609. 4 Đánh giá hiệu suất giao thức IEEE 1609. 4 cho mạng thùy biến giao thông sử dụng Markov Chain
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT GIAO THỨC IEEE 1609 4 CHO MẠNG tùy BIẾN GIAO THÔNG sử DỤNG MARKOV CHAIN (có code) , ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT GIAO THỨC IEEE 1609 4 CHO MẠNG tùy BIẾN GIAO THÔNG sử DỤNG MARKOV CHAIN (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay