Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn hóa học lớp 9

18 9 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 16:14

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU LỘC TRƯỜNG THCS LÊ HỮU LẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ CẢI TIẾN THÍ NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIẾT THỰC HÀNH MƠN HĨA HỌC LỚP Người thực hiện: Đỗ Thị Giang Chức vụ: Giáo viên thiết bị Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Hữu Lập SKKN thuộc lĩnh vực : Cải tiến thí nghiệm hóa học HẬU LỘC, NĂM 2018 I MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đổi phương pháp dạy học việc làm thường xuyên, cần thiết, mục tiêu giáo dục Kết dạy học phụ thuộc nhiều vào phát huy tính tự lực, tích cực học sinh Hóa học mơn khoa học thực nghiệm, truyền thụ kiến thức hóa học bậc học phổ thơng thường xun gắn liền với thí nghiệm hóa học (dùng thí nghiệm hóa học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) liên hệ với vật, tượng thực tế xảy xung quanh ta Trong bối cảnh ngành giáo dục đà phát triển để ngang tầm với giới, hàng loạt cải tiến chương trình, phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm để đạt đến chuẩn kiến thức, kĩ Trong cải tiến ngành giáo dục trọng cải tiến dụng cụ phương pháp tiến hành nhằm mục đích phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh trình chiếm lĩnh tri thức khoa học Thế thực tế nhà trường, việc thực tiết thực hành gặp khơng khó khăn Những khó khăn thường gặp là: - Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy mơn: Phòng thực hành có chưa quy cách, thiếu hệ thống trang thiết bị hút độc, khử mùi hóa chất độc hại… - Dụng cụ hóa chất để thực thí nghiệm: Nhiều dụng thiếu, khơng đủ để chia cho nhóm thực hành, có dụng cụ khơng sử dụng Hóa chất khơng đảm bảo chất lượng, chất … - Cán phụ trách thiết bị phải phục vụ hỗ trợ giáo viên môn tiết thực hành nhiều môn học chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên môn lên lớp giảng dạy tất môn nên công việc chồng chéo Có buổi phải chuẩn bị đồ dùng cho nhiều tiết nhiều tiết thực hành diễn đồng thời - Kĩ láp ráp thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm học sinh hạn chế nên gắp thí nghiệm khó, lắp ráp nhiều dụng cụ học sinh thường lúng túng, nhiều thời gian láp ráp tiến hành… Để góp phần nhỏ vào việc khắc phục khó khăn tiết dạy có sử dụng dụng cụ thí nghiệm nói chung thực hành Hóa học nói riêng Bản thân cán phụ trách thiết bị, trực tiếp phục vụ, hỗ trợ giáo viên giảng dạy môn học nhà trường đặc biệt mơn Hóa học Với lòng u nghề, ham mê nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, việc vận dụng phương pháp dạy học sáng tạo vào mơn Hóa học lớp để phù hợp với thực tiễn trường THCS Trong trình phục vụ giáo viên mơn Hóa học lớp tơi thấy điều đáng ý thí nghiệm thực hành – Các thí nghiệm học sinh tự làm, có nhiều thí nghiệm khó thành cơng tốn nhiều thời gian có thí nghiệm cồng kềnh nhiều chi tiết, có thí nghiệm dụng cụ chưa hồn thiện, có dụng cụ khơng sử dụng được, tủ đựng hóa chất khơng đảm bảo nên hóa chất bị hư hỏng, biến chất Vì qua q trình cơng tác, học hỏi, tơi ln trăn trở để tìm biện pháp cải tiến thí nghiệm Với lí chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành mơn Hóa học lớp 9” trường THCS MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Tạo việc thực tiết thực hành thao tác đơn giản, dễ thực hiện, đạt hiệu - Rèn luyện cho học sinh kĩ thực hành tốt hơn, khắc phục hạn chế tiết thực hành chương trình - Nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm nhà trường - Tạo hứng thú cho học sinh tham gia học mơn Hóa học, tạo đam mê sáng tạo học sinh Sự đam mê hứng thú góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn - Đề tài nhằm tìm vai trò, tác dụng thí nghiệm thực hành viêc đổi phương pháp dạy học, truyền thụ kiến thức cho học sinh, phát triển khả tư học sinh ĐỐI THƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài số thí nghiệm số thực hành hóa học lớp phạm vi trường THCS Lê Hữu Lập- Huyện Hậu Lộc - Thí nghiệm: Phản ứng canxi oxit với nước thuộc tiết 9- Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học oxit axit - thí nghiệm tiết 19- Bài 14: muối Tính chất hóa học bazơ muối - Thí nghiệm: Các bon khử đồng (II) oxit nhiệt độ cao thuộc tiết 42- Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học phi kim hợp chất chúng - Thí nghiệm: Tác dụng glucozo với bac nitrat dung dịch amoniac thuộc tiết 67- Bài 55: Thực hành: Tính chất gluxit PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu cách đọc, nghiên cứu tài liệu mơn Hóa học - Nghiên cứu lí thuyết: Tìm hiểu thí nghiệm có liên quan đến học - Tìm hiểu, phân tích tổng hợp đồ dùng thí nghiệm có nhà trường Bộ GD – ĐT sản xuất có hiệu sử dụng khơng tốt, kết thí nghiệm khơng xác, thí nghiệm kồng kềnh, tốn nhiều thời gian lắp đặt hay đồ dùng lắp đặt khó khăn Tìm cách thay thế, cải tiến phù hợp đạt hiệu - Thu thập xử lí số liệu: Xem video mạng tiết thực hành Tham khảo ý kiến, trao đổi với đồng nghiệp có chun mơn để tìm biện pháp nâng cao hiệu tiết thực hành - Đúc kết kinh nghiệm trình tổ chức học sinh làm thí nghiệm để cải tiến.Việc cải tiến dựa nhược điểm đồ dùng có mà khắc phục thay - Ứng dụng thực nghiệm để hoàn tất sáng kiến kinh nghiệm: “Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành mơn Hóa học lớp 9” II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Khoa học đề cao coi trọng kết thực nghiệm Trong trình dạy học hố học thí nghiệm hố học giữ vai trò đặc biệt quan trọng Vì nói thí nghiệm sở việc học hố học rèn luyện kỹ thực hành Xu hướng chung việc đổi chương trình dạy học mơn hố học nước giới tăng tỉ lệ thực hành thí nghiệm để hình thành kiến thức, kĩ Hóa học mơn khoa học vừa mang tính tính lí thuyết, vừa mang tính thực hành Một môn khoa học gần gũi với đời sống sản xuất Vì dạy học nay, việc sử dụng đồ dùng thí nghiệm ngày sử dụng rộng rãi có hiệu Trong dạy học Hố học thí nghiệm hố học dạng phương tiện trực quan chủ yếu sử dụng: Là nguồn cung cấp kiến thức để học sinh tìm tòi phát tri thức cần lĩnh hội Thí nghiệm giúp học sinh tích luỹ tư liệu chất tính chất chúng thí nghiệm giúp học sinh dễ hiểu hiểu sâu sắc, sở, điểm xuất phát cho trình học tập - nhận thức học sinh Cụ thể, thơng qua thí nghiệm, từ xuất phát q trình nhận thức cảm tính học sinh để sau diễn trừu tượng hoá tiến lên từ trừu tượng đến cụ thể tư Thí nghiệm học sinh thực hiện, tư để tìm tòi, khám phá chất tính chất Giúp nâng cao lòng tin học sinh vào khoa học phát triển tư học sinh Đồng thời, thí nghiệm cầu nối lý thuyết thực tiễn, tiểu chuẩn, đánh giá tính chân thực kiến thức, hỗ trợ đắc lực cho tư sáng tạo Nó phương tiện giúp hình thành học sinh kỹ năng, kỹ xảo thực hành tư sáng tạo Đối với mơn hóa học, thí nghiệm hố học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trình dạy học Vì xu hướng chung việc cải cách mơn hố học nước giới tăng tỉ lệ cho thí nghiệm nâng cao chất lượng cho thí nghiệm Thí nghiệm thực hành thí nghiệm học sinh tự làm Nhằm minh họa hay cụ thể hóa lại kiến thức học Củng cố làm xác thêm kiến thức có Rèn luyện kỹ năng, kĩ xảo thực hành thí nghiệm Bồi dưỡng khả quan sát, khả giải thích tượng thí nghiệm, nhờ có sở để giải số vấn đề thực nghiệm Thí nghiệm hóa học có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục giới quan vật biện chứng, củng cố niềm tin vào khoa học học sinh, giúp học sinh hình thành đặc tính tốt người như: Làm việc khoa học, thận trọng, ngăn nắp, gọn gàng Vì việc hướng dẫn học sinh kĩ thực hành mơn hóa học THCS em bắt đầu làm quen với mơn hóa nhiệm vụ quan trọng cần thiết THỰC TRẠNG DẠY HỌC CÁC TIẾT THỰC HÀNH HÓA HỌC 2.1 Thuận lợi: - Nhà trường có phòng học thực hành Hóa học - Đội ngũ cán giáo viên trẻ, có chun mơn tốt, tâm huyết với nghề - Giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp đổi dạy để nâng cao chất lượng dạy học - Nhà trường có cán phụ trách thiết bị đào tạo quy chuyên ngành quản lí thiết bị trường học - Học sinh có hứng thú với việc học thực hành 2.2 Khó khăn: - Nhà trường có phòng học thực hành dùng chung cho mơn học: Hóa học Sinh học Do tận dụng phòng học, cải tạo thành phòng thực hành nên diện tích cấu trúc phòng chưa đạt tiêu chuẩn như: + Diện tích phòng học hẹp, khơng gian cho nhóm tiến hành thí nghiệm chật làm cho học sinh khơng thoải mái làm thí nghiệm + Phòng đủ diện tích để tổ chức hoạt động giáo viên học sinh Kho để thiết bị, đồ dùng dạy học cách phòng thực hành nên chuẩn bị đồ dùng không thuận lợi + Hệ thống hút, khử mùi chưa đảm bảo nên tiến hành thí nghiệm có hóa chất độc hại giáo viên môn cán thiết bị hướng dẫn học sinh thực hạn chế, học sinh tiến hành thí nghiệm gặp khó khăn + Hệ thống nước rửa hạn chế, nên sau tiết thực hành việc làm vệ sinh phòng học đồ dùng thời gian vất vả - Nhà trường cấp đồ dùng – hóa chất phục vụ cho trình dạy học giáo viên, học sinh qua nhiều lần sử dụng nên số đồ dùng bị hư, hỏng khơng sử dụng có đồ dùng sử dụng chất lượng Vì dụng cụ thí nghiệm chưa đủ số lượng lẫn chất lượng để bố trí cho nhóm học sinh thực hành thí nghiệm Dụng cụ - hóa chất thiếu, khơng đồng nên việc chuẩn bị thực thí nghiệm hóa học vơ vất vả Một số hóa chất sử dụng lâu ngày nên làm thí nghiệm cho kết khơng xác - Học sinh lúng túng tiến hành thí nghiệm, em làm thí nghiệm chậm, khơng trình tự thí nghiệm dẫn đến kết thí nghiệm chưa xác, nhiều thời gian, ảnh hưởng đến dạy nên giáo viên thường ngại tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm Tóm lại: Việc sử dụng đồ dùng dạy học nhà trường nói chung, mơn Hóa học nói riêng đặc biệt tiết dạy có thí nghiệm tiết thực hành thí nghiệm trường tơi năm qua số hạn chế, có nhiều lí do: thiếu thốn sở vật chất, giáo viên ngại làm thí nghiệm phải tốn nhiều thời gian chuẩn bị, số đồ dùng bị hư không đủ để học sinh thực hành theo nhóm, lượng hóa chất cũ, đồ dùng khơng đảm bảo GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Qua nhiều năm trực tiếp phục vụ, hỗ trợ giáo viên môn giảng dạy tiết thực hành Hóa học lớp Bản thân tơi khơng ngừng tìm tòi, học hỏi để tìm biện pháp khắc phục khó khăn tiết dạy thực hành Từ có ý kiến đề xuất với giáo viên môn áp dụng biện pháp cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành 3.1: Thí nghiệm: Phản ứng canxi oxit với nước (Tiết - Bài 6: Thực hành Tính chất hóa học oxit axit) * Cách tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn SGK Hóa học ( hình 1): Cho mẫu nhỏ (bằng hạt ngơ) CaO vào ống nghiệm, sau thêm dần 1-2 ml nước Quan sát tượng xảy Thử dung dịch giấy q tím dung dịch phenolphtalein, quan sát màu thuốc thử thay đổi … ( Hình 1) ( Hình 2) * Nhận xét thí nghiệm SGK: Đây thí nghiệm giúp học sinh thực nghiệm kiểm chứng củng cố kiến thức tính chất hóa học Oxit bazơ (một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo để tạo thành dung dịch bazơ (kiềm)) - Chuẩn bị: Dụng cụ tiến hành thí nghiệm: ống nghiệm, 1ống hút nhỏ giọt, đũa thủy tinh Hóa chất: CaO (rắn), H2O - Thí nghiệm dễ thành cơng, nhiên học sinh tiến hành thí nghiệm thường gặp số khó khăn như: + Mẫu CaO dạng rắn, học sinh cho vào ống nghiệm mẫu CaO rơi mạnh làm rạn, nứt ống nghiệm + Khi học sinh cho giấy quỳ tím vào ống nghiệm để thử màu dung dịch sau phản ứng, quỳ tím thường bị dính thành ống nghiệm nên học sinh phải dùng đũa thủy tinh đẩy xuống thời gian + Khi rửa ống nghiệm, Ca(OH)2 tạo thành sau phản ứng bám chặt vào đáy ống nghiệm, rửa ống nghiệm phải dùng chổi rửa nhiều lần ống nghiệm Để khắc phục khó khăn trên, tơi tiến hành cải tiến thí nghiệm sau: * Cải tiến mới: Giáo viên cho nhóm học sinh thực lỗ đế sứ (hình 2) Cho mẫu nhỏ (bằng hạt ngô) CaO vào lỗ đế sứ, dùng ống hút nhỏ giọt cho – ml H2O vào tiếp, dùng đữa thủy tinh khuấy đều, cho tiếp mẫu giấy qùi tím vào * Ưu điểm cải tiến: - Dễ làm, dễ rửa dụng cụ khắc phục việc học sinh bỏ giấy q tím vào ống nghiệm thường bị dính thành ống nghiệm dùng đũa thủy tinh đẩy xuống thời gian - Thiết bị phục vụ tiết thực hành đơn giản, nhiều học sinh nhóm thực - Thời gian cố kiến thức giáo viên mơn nhiều 3.2 Các thí nghiệm : + Thí nghiệm : Natri hiđroxit tác dụng với muối Sắt III Clorua + Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit Clohiđric + Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với Sắt + Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối nát tri sunfat + Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit sunphuric (Tiết 99: Bài 14 Thực hành: Tính chất hóa học bazơ muối.) * Cách tiến hành thí nghiệm theo theo hướng dẫn SGK ( hình 4) - Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung ống nghiệm có chứa ml dung dịch FeCl3 Lắc nhẹ ống nghiệm Quan sat tượng giải thích - Thí nghiệm 2: Cho Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl Lắc nhẹ ống nghiệm Quan sát tượng giải thích - Thí nghiệm 3: Ngâm đinh sát nhỏ, ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát đươc sau 4-5 phút - Thí nghiệm 4: Nhỏ vài giọt BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch Na2SO4 Quan sát tượng giải thích - Thí nghiệm 5: nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa ml dung dịch H2SO4 lỗng Quan sát tượng giải thích dd NaOH dd HCl FeCl3 Fe(OH)3 Cu(OH)2 Đinh Fe dd CuCl2 dd BaCl2 dd BaCl2 dd CuSO4 d Na2SO4 dd H2SO4 (Hình 4) * Nhận xét thí nghiệm SGK: - Đây thí nghiệm giúp học sinh thực nghiệm kiểm chứng củng cố kiến thức tính chất hóa học bazơ muối - Các thí nghiệm tiến hành dễ thành công, nhiên dụng cụ thí nghiệm hóa chất chuẩn bị để tiến hành cho lớp thực hành tương đối nhiều Nên thời gian chuẩn bị lâu vất vả việc vận chuyển đồ dùng từ kho thiết bị đến nơi học sinh tiến hành thí nghiệm Sau nhóm tiến hành thí nghiệm xong khâu làm sinh dụng cụ thời gian Trường THCS Lê Hữu Lập có lớp Mỗi lớp học chia thành nhóm thực hành Chuẩn bị cho nhóm gồm: + Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, khay đựng dụng cụ, giá để ống nghiệm + Hóa chất: Đinh sắt lọ đựng dung dịch: FeCl 3, NaOH, Cu(OH) 2, HCl, CuSO4, BaCl2, Na2SO4 Nếu tiến hành theo hướng dẫn SGK nhóm phải cần có ống nghiệm, lớp chia nhóm thực hành cần 40 ống nghiệm lớp cần 120 ống nghiệm Với số lượng dụng cụ thí nghiệm nhiều vậy, giáo viên thiết bị phải chuẩn bị vất vả Việc làm vệ sinh dụng cụ sau tiết học thời gian Nhiều trường dụng cụ thí nghiệm ít, tiến hành thí nghiệm khơng có đủ ống nghiệm cho nhóm thực hành Để khắc phục khó khăn nêu trên, tơi cải tiến thí nghiệm sau: * Cải tiến mới: Cả thí nghiệm đơn giản giáo viên cho nhóm tiến hành lỗ đế sứ : Lỗ thứ cho ml dung dịch FeCl 3, lỗ thứ cho chất rắn Cu(OH) 2, lỗ thứ ba cho 1-2 ml dung dịch CuSO 4, lỗ thứ tư cho ml dung dịch Na2SO4, lỗ thứ năm cho ml dung dịch H 2SO4 loãng Dùng ống hút nhỏ giọt lấy: Dung dịch NaOH nhỏ vào lỗ thứ 1,dung dịch HCl nhỏ vào lỗ thứ 2, dung dịch BaCl2 nhỏ vào lỗ 4, lỗ Riêng lỗ thứ dùng đinh Fe nhỏ (màu trắng) thả vào ( Hình vẽ 5) … (Hình 5) * Ưu điểm cải tiến: - Giáo viên chuẩn bị cho tiết thực hành gọn, nhẹ, dụng cụ cho nhóm đế sứ ống hút nhỏ giọt đủ - Học sinh làm nhanh, dễ quan sát cho nhóm - Khi rữa dụng cụ đơn giản, nhanh, gọn, đỡ tốn thời gian - Tiết kiệm hóa chất dùng để tiến hành thí nghiệm 3.3 Thí nghiệm: Cacbon khử đồng II oxit nhiệt độ cao (Tiết 42- Bài 33:Thực hành tính chất hóa học phi kim hợp chất chúng ) * Cách tiến hành Thí nghiệm theo SGK: ( Hình 6) Lấy (bằng hạt ngơ ) hỗn hợp CuO C (bột than gỗ ) vào ống nghiệm, đun nóng đáy ống nghiệm lửa đèn cồn Quan sát thay đổi màu hỗn hợp phản ứng tượng xảy ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 (Hình 6) * Nhận xét thí nghệm SGK: - Đây thí nghiệm giúp học sinh thực nghiệm kiểm chứng củng cố kiến thức tính chất hóa học Các bon (Các bon khử CuO điều kiện nhiệt độ cao) - Dụng cụ thí nghiệm: Giá thí nghiệm, kẹp vạn năng, đèn cồn, ống nghiệm có nút cao su, ống dẫn thủy tinh chữ L, Cốc thủy tinh - Thí nghiệm sử dụng giá thí nghiệm bình thường học sinh lắp ráp cồng kềnh, thời gian tiến hành Để khắc phục khó khăn tơi cải tiến thí nghiệm sau: 10 * Cải tiến mới: Để thí nghiệm gọn nhẹ, giảm thời gian lắp ráp dụng cụ Giáo viên cho nhóm sử dụng giá thí nghiệm cải tiến ( gồm 1cặp gỗ cắm vào đế sứ) Sau tiến hành thí nghiệm: Lấy hỗn hợp CuO C (C hoạt tính sấy khơ) cho vào ống nghiệm, đậy kín ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí nhúng vào cốc đựng dung dịch Ca(OH) Dùng cặp gỗ cặp ống nghiệm đun nóng lửa đèn cồn Quan sát màu hỗn hợp tượng cốc thủy tinh * Ưu điểm cải tiến: Học sinh làm nhanh, gọn, hiệu quả, tượng rõ ràng, dụng cụ thí nghiệm * Những ý tiến hành thí nhiệm: Để thí nghiệm thành cơng, thời gian tiến hành thí nghiệm nhanh chóng, cần ý giáo viên nhắc nhở học sinh số ý sau: - Bột CuO C phải sấy thật khô, nghiền mịn trộn - Rải mỏng hỗn hợp thành, dáy ống nghiệm - Đun thật nóng hỗ hợp - Tỉ lệ CuO C 1:3 khối lượng 3.4 Thí nghiệm: Tác dụng glucozo với bạc nitrat dung dịch amoniac ( Tiết 67: Thực hành : tính chất gluxit ) * Cách tiến hành thí nghiệm theo SGK: ( Hình 9) Cho vài giọt dung dịch bạc nitrat vào dung dịch amoniac đựng ống nghiệm, lắc nhẹ Sau , cho tiếp ml dung dịch glucozo vào , lắc khẽ, đun nóng nhẹ lửa (hoặc đặt vào cốc nước nóng) Quan sát ghi chép tượng xảy ( hình 15) (Hình 9) * Nhận xét thí nghiệm SGK: Phản ứng gọi phản ứng tráng gương sau phản ứng có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm Thực tế cho học sinh thực theo hướng dẫn sách giáo khoa thường khơng thành cơng, có nhiều lí khơng thành công như: Ống nghiệm chưa sạch, 11 dung dịch NH3 để lâu bay nên nồng độ không với theo yêu cầu thí nghiệm, nhiệt độ cốc nước nóng chưa phù hợp, chưa tạo phức Ag+… Thí nghiệm khơng thành làm cho học sinh chán nản, khơng có hứng thú học tập, có học sinh ngại làm thí nghiệm Để khắc phục khó khăn, hạn chế Tơi cải tiến thí nghiệm sau: * Cải tiến mới: - Để thí nghiệm thành công giáo viên lưu ý phải dùng ống nghiệm Rửa ống nghiệm thật nước xà phòng dung dịch NaOH lỗng, đun nóng Rửa lại nước nóng nhiều lần - Dùng dung dịch NH3 mua nồng độ 3% - Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cốc nước nóng trước đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng Nhiệt độ cốc nước thích hợp để xảy phản ứng khoảng 80 – 900C - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực thí nghiệm theo cách sau cho kết nhanh dễ thành công, học sinh quan sát kết sau phản ứng dễ dàng: Cho - ml dung dịch AgNO3 2% vào ống nghiệm Cho tiếp dung dịch amoniac loãng 3% tan hết kết tủa xuất thơi (vừa cho vừa lắc) Cho tiếp – giọt NaOH loãng Rót nhẹ tay khoảng ml dung dịch glucozo vào, đặt ống ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng 80-90 0C có Ag bám thành ống nghiệm * Ưu điểm tiến: Khi áp dụng cải tiến tiến hành thí nghiệm trên, nhóm tiến hành thí nghiệm cho kết Tỉ lệ thành cơng thí nghiệm cao Học sinh hào hứng làm thí nghiệm, khích lệ tính tích cực học tập học sinh từ tạo nên khơng khí sơi tiết học HIỆU QUẢ CỦA SKKN: Qua năm thực hiện: “ Một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành Hóa học lớp 9” tơi thu kết sau: - Các tiết thực hành thực thuận lợi, kết thực nhóm học sinh đạt kết cao Học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ thực hành - Giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học dạy thực hành Việc sử dụng thường xuyên tạo học hay, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, rèn luyện cho học sinh ý thức học tập kết học tập nâng lên - Giảm thời gian chuẩn bị trước dụng cụ hóa chất phục vụ tiết dạy thực hành sau cải tiến thí nghiệm gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển từ phòng chuẩn bị đến nơi nhóm tiến hành thí nghiệm - Giảm thời gian thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau tiết thực hành - Học sinh dễ dàng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên môn cán thiết bị, tạo nên hứng thú cho học sinh tiết thực hành mơn Hóa học 12 BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ Nội dung Năm học: 2016-2017 Tốt Khá TB Thiết bị đáp ứng 20,3% 30,1% 47,2% yêu cầu tiết học Kết thực 25,1% 42,5% 22,9% thí nghiệm Hứng thú học sinh học 20,5% 30,5% 54,5% tiết thực hành Năm học : 2017-2018 Tốt Khá TB Yếu Yếu 2,4% 51,5% 48,5% 9,5% 40,1% 0% 0% 30,2 29,7% 0% 3,5% 57,1% 42,9% 0% 0% BẢNG SO SÁNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KÌ I KHỐI NĂM HỌC: 2016-2017 VÀ 2017-2018 Học kì I Học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu Năm học: 2016-2017 Số lượng Tỉ lệ 95 12,3% 95 37,1% 95 45,6% 95 5,0% Năm học : 2017-2018 Số lượng Tỉ lệ 134 17,3 % 134 42,7 % 134 38,56 % 134 1.5% 13 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN : Hóa học mơn khoa học thực nghiệm, kiến thức mơn hóa phải minh chứng qua trực quan cách rõ ràng, từ thí nghiệm nghiên cứu tính chất đến thí nghiệm mang tính chứng minh, kiểm chứng Đặc biệt thí nghiệm thực hành bắt buộc chương trình, người giáo viên dạy mơn hóa học phải khắc phục khó khăn từ sở vật chất, phòng thiết bị, dụng cụ, hóa chất để dạy đủ tiết thực hành, có tạo niềm tin vào khoa học, lòng say mê khám phá, nghiên cứu, tìm hiểu mơn hóa học học sinh Chính từ điều kiện thực tế giảng dạy nhiều năm với trăn trở thân đưa số nghiệm nhằm giúp cho việc thực thực hành hóa học dạy trường, đặc biệt trường khó khăn sở vật chất thơn q, vùng sâu, vùng xa, bãi bồi, hải đảo…thuận lợi công tác giảng dạy Việc sử dụng giải pháp sáng kiến tùy thuộc vào điều kiện trường THCS Ở trường THCS gặp phải khó khăn việc sử dụng giải pháp cải tiến đem lại nhiều kết tốt kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy Sáng kiến kinh nghiệm giúp cho giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho tiết thực hành Việc vệ sinh dụng cụ, thu gom dụng cụ, xử lí hóa chất thừa, vệ sinh phòng thực hành sau tiết dạy nhanh chóng Từ tạo thuận lợi cho giáo viên thực hành tổ chức tiết học buổi học Về phía học sinh khơng áp lực nặng nề tiết thực hành, dễ làm, thí nghiệm dễ thành cơng, dễ quan sát cho nhóm, từ em ham thích học tiết thực hành mơn hóa học Sáng kiến tiền đề cho giáo viên cán phụ trách thiết bị trường tổ chức thực tiến tới cải tiến dụng cụ thí nghiệm khơng có hiệu chưa phù hợp với thí nghiệm chương trình Từ việc nghiên cứu cải tiến thí nghiệm hóa học tơi rút học kinh nghiệm sau: * Đối với cán giáo viên - Để đạt kết trên, người giáo viên cần phải: Yêu nghề, yêu quý học sinh, tâm huyết với nghề - Có lòng kiên trì, nhẫn nại, cần mẫn, chịu khó, ham học hỏi - Có tư độc lập, sáng tạo biết lắng nghe ý kiến người khác - Thường xuyên học hỏi bạn bè, đồng nghiệp trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ thân - Trong trình giảng dạy phải lập kế hoạch dạy học trước, chuẩn bị chu đáo, làm trước thí nghiệm nhiều lần để rút kinh nghiệm đồng thời quán triệt mục tiêu cụ thể hoá mục tiêu học, thể tinh thần đổi phương pháp dạy 14 học đảm bảo tính thống nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng học sinh * Đối với học sinh Các thí nghiệm thực hành mơn hóa học lớp nội dung quan trọng, Bởi thơng qua thí nghiệm giúp học sinh phát kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ giải thích tượng thực tế xảy tự nhiên Do học sinh cần phải: - Hứng thú say mê học tập, chủ động tiến hành thí nghệm theo hướng dẫn giáo viên cán thiết bị - Tập trung quan sát thí nghiệm để phát dấu hiệu, tượng kết thí nghiệm * Đối với cán thiết bị: - Phải xây dựng kế hoạch cụ thể tháng, tuần cơng tác quản lí, bảo quản sử dụng thiết bị cách khoa học - Đối với tiết thực hành, cán thiết thiết bị phải bố trí làm thí nghiệm kiểm tra kết nhiều lần để rút kinh nghiệm trước tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm - Tăng cường cơng tác bảo quản, sử dụng đồ dùng thiết bị, giữ hóa chất tinh khiết, dụng cụ - Phải thường xuyên học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ KIẾN NGHỊ: Để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học, đặc biệt mơn học có tiết thực hành Tôi xin mạnh dạn đưa vài ý kiến sau: * Đối với phòng giáo dục đào tạo huyện Hậu Lộc: - Phòng giáo dục hàng năm cần phải thường xuyên tổ chức thi sáng tạo phong trào tự làm đồ dùng dạy học để làm đa dạng phong phú đồ dùng dạy học nhà trường - Tiếp tục mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác thiết bị để đội ngũ cán thiết bị trường học học hỏi , trao đổi kinh nghiệm với nhau, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ * Đối với nhà trường - Cần bổ sung đầy đủ dụng cụ, đồ dùng, hoá chất tiêu hao hàng năm 15 - Tạo điều kiện mặt để giáo viên có điều kiện trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sáng tạo cải tiến đồ dùng dạy học hợp lý - Cần bố trí phòng thực hành mơn để giáo viên mơn giáo viên thực hành có kế hoạch sử dụng dạy tiết thực hành mơn học có hiệu cao - Ban giám hiệu cần tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp để kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên kết học tập học sinh Những nội dung thực trường THCS Lê Hữu Lập năm học 2017-2018 tất trình suy nghĩ, trăn trở nhắm góp phần thực tốt nhiệm vụ giáo dục giai đoạn Tuy có kết cụ thể song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong góp ý đồng nghiệp cấp để sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành mơn Hóa học lớp 9” trường THCS Lê Hữu Lập đạt hiệu cao Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hậu lộc, ngày 20 tháng 03 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết khơng chép người khác Người thực Trịnh Văn Sơn Đỗ Thị Giang 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa hóa học Sách giáo viên hóa học Sách chuyên nghành thiết bị thí nghiệm THCS Một số tài liệu liên quan khác 17 MỤC LỤC I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng dạy học tiết thực hành hóa học trường THCS Lê Hữu Lập Giải pháp thực để giải vấn đề Hiệu sáng kiến kinh nghiệm .11 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13 Kết luận 13 Kiến nghị 14 18 ... cải tiến dựa nhược điểm đồ dùng có mà khắc phục thay - Ứng dụng thực nghiệm để hoàn tất sáng kiến kinh nghiệm: Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành môn Hóa học lớp 9 ... kinh nghiệm: Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành mơn Hóa học lớp 9 trường THCS MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Tạo việc thực tiết thực hành thao tác đơn giản, dễ thực hiện,... nghiệm để nâng cao chất lượng tiết thực hành Hóa học lớp 9 tơi thu kết sau: - Các tiết thực hành thực thuận lợi, kết thực nhóm học sinh đạt kết cao Học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn hóa học lớp 9 , Một số cải tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn hóa học lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay