Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non

24 14 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 15:27

MỤC LỤC Nội dung Trang Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung sánh kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên tuổi, lựa chọn nội dung lập kế hoạch, tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo chủ đề đạt hiệu cao 2.3.2 Chỉ đạo giáo viên xây dựng góc tuyên truyền phối hợp với phụ huynh làm mơ hình, đồ dùng đồ chơi để gây hứng thúc, kích thích trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khắc sâu kiến thức bảo vệ môi trường biển, đảo 2.3.3 Chỉ đạo giáo viên dùng thủ thuật trò chuyện gợi mở tạo cho trẻ thực hành trải nghiệm sử dụng số trò chơi để thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo 2.3.4 Chỉ đạo giáo viên sưu tầm, sáng tác hát, thơ, vè, câu truyện có nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo 2.3.5 Chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp hài hòa nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường biển, hải đảo lúc, nơi, hoạt động ngày trường mầm non 2.4 Hiệu sáng kiến 11 13 14 18 Kết luận, kiến nghị 19 3.1 Kết luận 19 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta biết tài nguyên thiên nhiên Biển đại dương nhà khoa học gọi “Lục địa xanh”, phủ kín 70,8% bề mặt trái đất “Cất giấu” kho nguyên liệu, khoáng vật khổng lồ dạng hòa tan nước, lắng đọng đáy vùi kín lòng đại dương Chính vậy, “vấn đề khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo nhiều khu vực giới đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, cản trở phát triển kinh tế - Xã hội nhiều quốc gia” [1] Đứng trước sức ép tốc độ gia tăng dân số ngày nhanh, nhu cầu phát triển kinh tế ngày cao bối cảnh nguồn tài nguyên đất liền ngày cạn kiệt đẩy mạnh khuynh hướng tiến biển, khai thác biển, làm giàu từ biển, thường kèm phương thức khai thác thiếu tính bền vững; Các hoạt động khai thác chủ yếu tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế để đạt mong muốn tối đa, xem nhẹ công tác bảo vệ mơi trường, khơng có thiếu qui hoạch, kế hoạch chi tiết, cụ thể, đặc biệt bối cảnh tác động biến đổi khí hậu với biểu gia tăng mực nước biển nhiệt độ trái đất Vấn đề khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo nhiều khu vực, quốc gia ngày đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động.“Khắc phục tình trạng ô nhiễm suy thối mơi trường nghiêm trọng tăng cường kiểm sốt, ngăn ngừa nguồn nhiễm biển Để giải vấn đề nhiễm biển có nguồn gốc từ biển từ đất liền, nhiều chương trình hành động nhằm khắc phục tình trạng nhiễm suy thối mơi trường nghiêm trọng với điểm, khu vực, vùng bị nhiễm suy thối nặng triển khai” [2] Đất nước Việt Nam có diện tích cong cong hình chữ S với đường bờ biển trải dài khắp miền đất nước với nhiều quần đảo lớn nhỏ rải rác biển mang lại giá trị kinh tế tiềm du lịch to lớn cho đất nước nên ví “Rừng vàng, biển bạc” Biển, hải đảo Tổ quốc Việt Nam vấn đề lớn xã hội quan tâm Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, biển, hải đảo có vai trò, vị trí quan trọng, gắn bó mật thiết, ảnh hưởng to lớn có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vì vậy, bảo vệ biển đảo chủ quyền biển đảo nhiệm vụ thiêng liêng người dân Việt Nam Do đó, đưa nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình học cần thiết, khơng cấp học phổ thông, sinh viên đại học, cao đẳng mà bậc học mầm non Với nội dung GD tài nguyên môi trường biển đảo vào chương trình GDMN bước đầu giúp trẻ nhận biết vị trí, tài ngun mơi trường biển đảo Việt Nam Hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việt Nam Trường mầm non trường học đầu tiên, nơi viên gạch ni lớn lên đường học vấn Chính kiến thức mà nhà sư phạm đưa tới cho trẻ dù kiến thức, tri thức sơ đẳng, đơn giản song vô quan trọng đời đứa trẻ sau Tất hoạt động trường mầm non góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể lực lao động Đối với trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo nói riêng, đặc biệt trẻ tuổi Là lứa tuổi mà trẻ muốn khẳng định “Cái tơi” giống người lớn Trẻ tuổi tò mò, khám phá vật tượng xung quanh để mở rộng nhận thức vào cấp học phổ thơng Vì vậy, việc đưa giáo dục biển, hải đảo vào cấp học mầm non tạo hội cho trẻ làm quen, nhận biết biển, hải đảo Việt Nam Trên sở hình thành cho trẻ thói quen, hành vi bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Những thói quen cần phải bắt đầu hình thành từ lứa tuổi mầm non Nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường, biển hải đảo trẻ tuổi mầm non, tơi tìm tòi, học hỏi, suy nghĩ mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo tuổi trường Mầm non Nga Thạch Nga Sơn” 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển,hải đảo để tích hợp vào hoạt động Giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt tình u biển, đảo; biết cơng lao to lớn đội ngày đêm canh giữ đất, trời, biển, đảo xa, giữ hòa bình cho q hương, đất nước để cháu vui chơi, học tập 1.3 Đối tượng nghiên cứu Giáo viên, phụ huynh, trẻ mẫu giáo tuổi trường Mầm Non Nga Thạch Nga Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp trực quan Phương pháp quan sát sư phạm Phương pháp đàm thoại Phương pháp thực hành Phương pháp tuyên truyền NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Nước ta có vùng biển đặc quyền kinh tế nước ta có diện tích biển khoảng triệu km2, gấp lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích Biển Đơng (cả Biển Đông gần 3,5 triệu km2), bờ biển dài 3.260 km [3] Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc biển có vai trò, vị trí quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội Vì vậy, việc giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi vô cần thiết Thực nhiệm vụ năm học hướng dẫn đạo giáo viên thực chun mơn năm học 2017 - 2018 phòng Giáo dục đào tạo huyện Nga Sơn, chương trình giáo dục cho trẻ mẫu giáo - tuổi tiếp tục trì, củng cố, nâng cao chất lượng tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ Bản thân tơi nhận thấy nội dung tích hợp cần thiết bối cảnh tài nguyên môi trường biển, đảo ngày cạn kiệt ô nhiễm nghiêm trọng, bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mang tính thời cao Bộ Giáo dục Đào tạo đạo tích hợp giáo dục “Bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo” vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo – tuổi Với mục đích giáo dục cho trẻ tình u q hương, đất nước, đặc biệt lòng tự hào, tình yêu ý thức bảo vệ, giữ gìn biển, đảo q hương; Biết cơng lao to lớn đội ngày đêm canh giữ đất, trời, biển, đảo xa, giữ hòa bình cho q hương, đất nước để cháu vui chơi, học tập; bước đầu hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việt Nam, hướng đến thực mục tiêu giáo dục Mầm non, phát triển nhân cách tồn diện, hài hòa trẻ Đã đến lúc cần nhìn lại vấn đề cách toàn diện khoa học để định hướng thúc đẩy công tác giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cho trẻ mầm non cách hệ thống, thiết thực, nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết phát triển bền vững đất nước Đối với lứa tuổi mầm non, trẻ mẫu giáo – tuổi, giáo viên cần cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu tài nguyên, mơi trường biển, hải đảo Từ hình thành cho trẻ thói quen, kỹ hành động hành vi phù hợp với tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Qua giúp cho trẻ hình thành thói quen, kỹ hành động hành vi phù hợp với tài ngun, mơi trường góp phần hình thành nhân cách trẻ từ nhỏ “Trẻ em hơm nay, giới ngày mai” Tôi tin tưởng tương lai mai sau môi trường biển, hải đảo Việt Nam ngày tươi đẹp 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi Trường mầm non xã Nga Thạch quan tâm cấp ngành xã quan tâm đầu tư xây dựng cho nhà trường trường tương đối khang trang Nên nhà trường sớm trường chuẩn Quốc gia mức độI Trường có đội ngũ cán giáo viên trẻ có nhiều tâm huyết với nghề đạt trình độ chuẩn, có lòng nhiệt huyết u nghề mếm trẻ ln quan tâm đến nghiệp trồng người xã nhà lớp học đối đầy đủ loại đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động trẻ Nhà trường thân tiếp thu ứng dụng nhanh chuyên đề chương trình giáo dục mầm non Tích cực học hỏi trao đổi đồng nghiệp đề tài nghiên cứu, sưu tầm loại sách báo nên tích lũy nhiều kinh nghiệm để cung cấp đáp ứng nhu cầu tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ Nắm vững nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ – tuổi Phần lớn cháu qua lớp từ tuổi đến tuổi, nên cháu lên lớp mẫu giáo tuổi cháu khỏe mạnh, mạnh dạn tự tin Trẻ phát âm ngôn ngữ trẻ rõ ràng, chuẩn tiếng phổ thơng * Khó khăn: Đồ dùng, đồ chơi có thiếu nhiều đồ dùng đại như: Máy vi tính đồ chơi trời chưa đủ chủng loại theo yêu cầu Kiến thức tài nguyên môi trường biển, hải đảo giáo viên chưa sâu Tài liệu hỗ trợ dạy học vấn đề sơ sài Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng giáo dục biển, hải đảo cho em nên thường "Phó mặc" cho giáo viên nhà trường Một số phụ huynh nhận thức bảo vệ tài ngun mơi trường, biển đảo hạn chế * Kết thực trạng ban đầu qua khảo sát Phụ lục 1,Bảng khảo sát chất lượng giáo viên dạy lớp tuổi đầu năm: 2.Bảng2 Khảo sát chất lượng trẻ: 82 cháu Qua kết khảo sát tơi nhận thấy trẻ có kiến thức việc bảo vệ mơi trường chưa đồng đều, chất lượng chưa cao Giáo viên tổ chức tích hợp nội dung nhiều hạn chế như: Nội dung tích hợp gượng ép, hời hợt thiếu logic lượng kiến thức đưa vào tích hợp nhiều, xa lạ với trẻ, vượt nội dung Từ thực tế trên, đạo giáo viên dạy lớp tuổi để thống phương pháp đưa nhiều biện pháp thực tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho trẻ đạt hiệu 2.3 Giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên tuổi, lựa chọn nội dung lập kế hoạch, tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo chủ đề đạt hiệu Bồi dưỡng kiến thức, kỹ lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho cho đội ngũ giáo viên tuổi nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực chuyên đề đạt hiệu cao Việc bồi dưỡng cho giáo viên tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo vào chương trình mẫu giáo tuổi có tầm quan trọng đặc biệt Bởi vì, giáo viên lực lượng trực tiếp thực hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Hơn hết giáo viên phải người nắm vững kiến thức, kỹ nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi, để truyền thụ kiến thức đến cho trẻ Bản thân tơi phó hiệu trưởng, phụ trách chuyên môn nhà trường Tôi thực áp dụng bồi dưỡng biện pháp cho giáo viên tuổi kiến thức tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho giáo viên trường từ đầu năm học song song với việc thực chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Tôi lựa chọn nội dung bồi dưỡng gồm: - Giúp giáo viên hiểu biết tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việt Nam Giáo dục ý thức tài nguyên môi trường biển, hảo đảo cho giáo viên - Lựa chọn nội dung phù hợp giáo dục biển, hải đảo để lồng ghép, tích hợp vào số chủ đề hoạt động cho trẻ mẫu giáo tuổi Tôi đạo hướng dẫn giáo viên hiểu rõ vấn đề lồng ghép nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình dạy trẻ mẫu giáo tuổi cách phù hợp, có hiệu Tơi nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo để đạo giáo viên dạy lớp 56 tuổi lồng ghép vào số chủ đề theo hướng tích hợp sau: 1.Ví dụ chủ đề gia đình Tơi đạo giáo viên lựa chọn nơi dung lồng ghép tích hợp cho phù hợp với trẻ * Nhận biết người thân gia đình ( Bố, mẹ, cơ, chú, bác…trong họ) Làm nghề đội hải quân.Biết yêu thương, quí mến, tơn trọng người thân gia đình - Khám phá xã hội: Trò chuyện cơng việc người thân gia đình làm nghề đội hải quân - Hát, vận động“ Ba em đội hải quân” Nghe hát “ Thân thương trường xa” Nghề nghiệp * Nhận biết tên gọi, dụng cụ, sản phẩm ý nghĩa số nghề: Đối với Nghề đội hải quân - Khám phá khoa học: Trò chuyện về: Chú đội hải quân + Đọc thơ: Chú đội hành quân mưa, Chú giải phóng quân - Âm nhạc:dạy hát“ Cháu thương bội đội Nghe hát “ Màu áo bội đội’ - Tạo Hình: Vẽ quà tặng đội Hay tìm hiểu nhận biết tên gọi, dụng cụ, sản phẩm ý nghĩa số nghề: Đối với Nghề nuôi hải sản, Nghề đánh bắt hải sản, Nghề làm muối - Khám phá khoa học: + Trò chuyện nghề ni tơm,cua, cá, + Nghề đánh bắt hải sản + Nghề chế biến hải sản thành nước mắm tơm cá đơng lạnh + Trò chuyện nghề chế biến hải sản thành nước mắm tơm cá đơng lạnh + Trò chơi chọn hình ảnh sai hành động bảo vệ môi trường biển * Tìm hiểu nhận biết, số nguyên nhân gây ô nhiễm biển, hải đảo - Do người khai thác cạn kiệt tài nguyên biển: Đánh bắt cá tùy tiện, khai thác loại tảo, rong biển mức… - Do rác thải từ hoạt động nghề đánh, bắt cá, nuôi tôm, chế biến hải hải thành nướcmắm, khơng xử lí đổ thẳng biển * Có thái độ quan tâm đến bảo vệ mơi trường biển, hải đảo như: Nhận xét tỏ thái độ hành vi “ Đúng”, “Sai”, “ Tốt”,“ Xấu” Thế giới động vật, thực vật * Một số động vật, thực vật sống biển: ( Cá, tôm, cua, rong, tảo) * Lợi ích động vật, thực vật biển: - Cung cấp thức ăn giàu chất dinh dưỡng: Cá thu, tôm, cua… - Cung cấp nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh: Rong, tảo… - Ý thức giữ gìn môi trường biển, đảo Giao thông * Nhận biết số phương tiện giao thông biển: Tàu thủy, ca nơ, thuyền, xuồng… * Ích lợi giao thơng biển: Đường giao thông biển, giúp mội người lại vùng, nước vận chuyển hàng hóa… * Ý thức trẻ tham gia giao thông biển - Khám phá khoa học: + Trò chuyện nghề làm muối + Trò chơi: Xếp tranh qui trình ngề làm muối + Cho trẻ xem hình ảnh số ngun nhân mơi trường biển + Trò chuyện gợi ý cho trẻ nêu nhận xét hành vi đúng, sai + Tổ chức chơi trò chơi: Thi xem đội nhanh “Chọn hành vi đúng”, hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, hải đảo - Khám phá khoa học + Du lịch lòng đại dương - Văn học: + Đọc thơ: Rong cá + Kể chuyện: Lồi cá thơng minh – Âm nhạc: + Hát vận động bài: “Cá ơi”, “ Tơm cua cá thi tài”, - Tạo hình: Vẽ, xé dán, nặn vật sống nước - Trò chơi “Ai nhanh nhất” chọn hình ảnh động vật, thực vật có từ biển - Làm đồ chơi từ vỏ ốc, vỏ sò biển - Ghép hình vật biển bé thích - Tạo thảm có, vườn hoa bờ biển - Khám phá khoa học + Trò chuyện phương tiện giao thơng đường thủy - Âm nhạc: Hát “ Em chơi thuyền”, “ Bạn có biết” - Văn học: + Kể chuyện: Một chuyến tham quan + Đọc thơ: Cô dạy - LQVT: Đếm loại phương tiện giao thông biển - Tạo hình: + Vẽ, cắt dán, tranh ảnh giao thông trể biển, đảo + Làm sưu tập ( cắt, dán) Phương tiện giao thông biển + Tạo hình thuyền cách gấp, nguyên liệu từ cây, bẹ chuối… - Trò chơi: Chọn hành vi đúng, sai tham gia giao thông biển Nước tượng tự nhiên * Nhận biết số tượng tự nhiên như: cát, nước, sóng biển, bão biển * Ý thức hành vi gữi gìn bãi biển, nước biển sạch, lành - Khám phá khoa học + Trò chuyện nước biển, cát, sóng biển - Văn học; + Nghe kể chuyện: Mùa hè thú vị, nước biển lại mặn, tích sóng biển + Đọc thơ: Mùa hè vui, sóng biển – Tạo hình: + Vẽ, xé dán tranh biển + Làm sưu tập (Cắt dán tranh ảnh biển đảo) - Trò chơi: “Tai tinh” phân biệt âm tự nhiên: Mưa, gió, sóng biển - Trò chơi tạo sóng biển tay Quê hương, đất nước * Nhận biết biển, đảo Việt Nam - Tên gọi, vị trí địa lí và đặc điểm bật số vùng biển (Khu du lịch biển) tiếng Việt Nam * Ích lợi biển, hải đảo - Cung cấp thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho người: Cá thu, tôm cua - Cung cấp nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh cho người: Rong, tảo - Khu du lịch tiếng để tham quan nghỉ ngơi, tắm mát - Phát triển nghề - Giao thông biển - Cung cấp nguồn lượng - Cung cấp mỏ dầu * Nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển, hải đảo - Do rác thải: Rác thải người du lịch xả xuống biển, rác thải khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt người dân không xử lý đổ thẳng biển - Do tràn dầu: tàu bè lại biển làm tràn dầu, đắm tàu bão, lốc - Do chặt phá cây: Con người chặt phá ven biển - Do khai thác cạn kiệt tài nguyên biển: Đánh bắt cá tùy tiện, khai thác loài rong, tảo biển mức * Tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo - Không vứt rác thải xuống biển, đảo du lịch sinh hoạt ngày - không bẻ cành, phá trồng ven biển - Tham gia thu gom rác thải - Khám phá khoa học: + Nhận biết biển, đảo Việt Nam + Du lịch biển Việt Nam + Trò chuyện mơi trường biển bị nhiễm + Xem phim tài liệu (Tranh, ảnh, mơ hình) biển đảo Việt Nam + Xem hình ảnh hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo - Âm nhạc: + Hát, múa “Bé yêu biển”, nghe hát “Biển hát chiều nay”, “Đảo chân mây”… - Văn học: + Đọc thơ: Quê em + Kể chuyện: Bé vỏ bao ny lon - Tạo hình: + Tơ màu, cắt dán làm sách tranh du lịch quê em + Tổ chức chơi trò chơi: Thi xem đội nhanh “Chọn hành vi đúng”, hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, hải đảo Từ việc đạo hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung lồng ghép tích hợp vào chủ đề để dạy trẻ đạt hiệu Tôi nhận thấy cần phải xây dựng, lựa chọn hình thức bồi dưỡng cụ thể bồi dưỡng qua mở lớp tập huấn chuyên đề, qua tài liệu, qua sách báo, tập san, tạp chí, qua hệ thống thông tin truyền thông, qua mạng internet, qua dự thăm lớp trường xuyên… - Tôi tham mưu với hiệu trưởng nhà trường mua tài liệu có liên quan đến việc hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi Trang bị cho 100% giáo viên dạy lớp tuổi tự nghiên cứu học tập Bồi dưỡng cho giáo viên cách truy cập hình ảnh mạng internet - Tạo điều kiện cho đồng chí giáo viên tuổi tham gia đầy đủ thành phần lớp tập huấn hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo đoàn xã tổ chức - Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tọa đàm nội dung hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi vào hoạt động ngày Đưa ví dụ cụ thể để giáo viên nghiên cứu, suy nghĩ, trao đổi rút kinh nghiệm - Xây dựng dạy mẫu có lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ vào tiết học phù hợp Tổ chức kiến tập cho giáo viên học tập - Tổ chức hội thảo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lồng với hội thảo khoa học ứng dụng đề tài “Tích hợp nội dung môi trường biển hải đảo cho học sinh mẫu giáo tuổi trường Mầm non Nga Thạch đồng chí Mai Thị Sen tổ trưởng chun mơn nhà trường viết đạt loại C cấp tỉnh năm học 2014- 2015”[4] Phụ lục Hình ảnh minh hoạ hội thảo ứng dụng khoa học Trong buổi hội thảo đồng chí giáo viên thoải mái thảo luận hỏi đáp đưa nọi dung bổ ích thiết thực xoay quanh đề tài mà đồng chí Sen trình bày thống nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có ứng dung đề tài để xây dựng góc mở lớp góc tuyên truyền, góc thiên nhiên, làm đồ dùng tự tạo biển đảo… * Kết đạt được: - Nhà trường mua phô tô nhiều tài liệu liên quan đến nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi để giáo viên, nhân viên nghiên cứu học tập, 100% giáo viên biết cách truy cập tài liệu hình ảnh mạng ….Đã tổ chức buổi tọa đàm nội dung hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi vào hoạt động ngày - Tổ chức 15 tiết dạy hoạt động có lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho 100% giáo viên tuổi trường học tập rút kinh nghiệm - 100% giáo viên hưởng ứng tham gia học tập tích cực rút nhiều kinh nghiệm giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi Bắt đầu giáo viên biết cách xây dựng lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình dạy trẻ tuổi - 100% giáo viên nhận thức cần phải giáo dục lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi - 100% giáo viên nắm kiến thức, kỹ tổ chức hoạt động lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho - 100% Giáo viên tham gia buổi hội thảo ứng dụng khoa học tích hợp nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo tuổi cách phù hợp nhẹ nhàng có nghệ thuật, khơng gò bó áp đặt trẻ 2.3.2 Chỉ đạo giáo viên xây dựng góc tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh làm mơ hình, đồ dùng đồ chơi để gây hứng thú kích thích trẻ tích cực tham gia vào hoạt độngvà khắc sâu kiến thức bảo vệ môi trường biển đảo - Xây dựng góc tuyên truyền biển, đảo: Đây nội dung thiếu biện pháp hữu hiệu để khắc sâu kiến thức cho trẻ biết biển đảo quê hương, đất nước Vì đặc điểm trẻ dễ nhớ lại mau quên, song trẻ trực quan hình ảnh khắc sâu Ở góc tun truyền tơi đạo giáo viên cần xây dựng đồ Việt Nam có gắn tên Tỉnh/ Thành phố đồ từ Bắc vào Nam, giới thiệu với trẻ Tỉnh/Thành phố có bãi biển quần đảo tiếng Tôi đạo giáo viên đặc biệt nhấn mạnh vào bãi biển tiếng quê hương Thanh Hóa quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa Ví dụ: Tỉnh Thanh Hóa có bãi biển: Sầm Sơn thành phố Sầm Sơn, Hải Tiến Huyện Hoằng Hóa; Hải hòa, Nghi Sơn huyện Tỉnh Gia Từ đó, trẻ dễ dàng nhớ tên số bãi biển, đảo tiếng nước ta Tơi đạo giáo viên sưu tầm tranh ảnh có nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển đảo dán góc tuyên truyền cho trẻ xem, kèm theo thơ hay, nội dung phù hợp với hình ảnh Tranh phong cảnh vùng biển đẹp, sạch, khơng có rác bên treo thơ "Quê em vùng biển" Thời gian rãnh tơi cho trẻ đến xem trò chuyện đàm thoại với trẻ hành vi văn minh Hàng tháng đạo giáo viên thay tranh ảnh, thơ có nội dung hình ảnh phù hợp với chủ đề tháng góc tuyên truyền để thu hút ý trẻ vào hoạt động, tránh nhàm chán Đối với góc tuyên truyền đạo giáo viên thiết kế dành góc để tuyên truyền giáo dục tài nguyên, môi trường biển đảo cho phụ huynh nắm, từ phụ huynh trọng đến việc giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cho trẻ lúc nhà Phụ lục Hình ảnh góc tuyên truyền phụ huynh - Chỉ đạo giáo viên phối kết hợp phụ huynh: Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục vai trò phụ huynh không nhỏ việc giáo dục trẻ Vì vậy, buổi họp đầu năm tơi đạo giáo viên mạnh dạn trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng giáo dục bảo vệ môi trường biển, hải đảo, tình hình thời như: Trong lúc biển Hồng Sa sóng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 Nhưng thấy, cờ Tổ quốc tung bay tấc biển quốc gia.Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc không để khoan thăm dò dầu khí mà chủ yếu “khoan thăm dò” sức chịu đựng lòng yêu nước người Việt Nam Từ phụ huynh biết giáo dục tài nguyên, môi trường biển đảo bước đầu giáo dục tình yêu ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo từ bậc học mầm non Chỉ đạo giáo viên phát động phong trào thu gom phế liệu sau dịp tết ngun đán để làm mơ hình, đồ dùng, đồ chơi Phụ huynh học sinh ủng hộ, trò làm nhiều đồ dùng, đồ chơi bổ xung vào góc, đặc biệt mơ hình quần đảo Trường Sa, Hồng Sa để giúp trẻ biết đảo có ai? Các làm đảo? sống ngày yên bình đến lớp, đến trường nhờ có ngày đêm canh giữ biển trời Phụ lục Hình ảnh mơ hình đồ dùng đồ chơi cơ, phụ huynh trẻ làm từ nguyên vật liệu thu gom phế thải Qua thời gian áp dụng biện pháp đạo giáo viên xây dựng góc tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh giáo dục trẻ ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ, 90 % phụ huynh hai lớp - tuổi tham gia nhiệt tình, làm nhiều đồ dùng đồ chơi xây dựng góc tun truyền Tơi nhận thấy hầu hết cháu tuổi có tiến nhiều kiến thức, kỹ thái độ việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo Cụ thể, trẻ biết kể tên số bãi biển, đảo tiếng Việt Nam, biết nguồn tài nguyên động thực vật khoáng sản có từ biển, biết tàu thuyền phương tiện giao thơng đường thủy có tầm quan đặc biệt phát triển đất nước, trẻ biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển, hải đảo phân biệt tốt hành vi sai tài nguyên môi trường biển, hải đảo Biết cô tạo số đồ dùng đồ chơi từ phế thải mang ý nghĩa giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển hải đảo 2.3.3 Chỉ đạo giáo viên dùng thủ thuật, trò chuyện gợi mở, tạo hội cho trẻ thực hành trải nghiệm sử dụng số trò chơi để thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo cho trẻ mẫu giáo, trẻ - tuổi Tuy nhiên vấn đề đặt làm để trẻ dễ nhận biết tiếp thu hiệu học tài nguyên, môi trường biển, hải đảo? Băn khoăn trước câu hỏi tơi nghiên cứu thật kỹ nội dung để đạo giáo viên lựa chọn sử dụng cách hợp lý thủ thuật việc giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ để trẻ từ chỗ làm quen, nhận biết đến hình thành ý thức tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Sau vài ví dụ cách dùng thủ thuật, trò chuyện gợi mở, tạo hội cho trẻ thực hành trải nghiệm sử dựng số trò chơi để thu hút trẻ tích cực tham gia giáo dục môi trường biển, hải đảo cho trẻ mà đạo giáo viên áp dụng năm học 2017 - 2018 sau: *Dùng thủ thuật trò chuyện, gợi mở Tận dụng thời điểm để trò chuyện với trẻ như: Giờ đón, trả trẻ; thời điểm chuyển tiếp hoạt động; chăm sóc trẻ hay làm số công việc hàng ngày lớp Tôi đạo giáo viên cho trẻ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi qua rặng phi lao trò chuyện, gợi mở nhằm truyền đạt thơng tin, thu thập thơng tin từ trẻ Đồng thời khích lệ trẻ suy nghĩ, chia sẻ ý tưởng, bộc lộ cảm xúc Để thực phương pháp này, tgiáo viên đàm thoại, trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ, giải thích cho trẻ Các câu hỏi đưa cần xác, rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu với trẻ Nếu trẻ nêu câu hỏi, giáo viên cần kiên nhẫn trả lời, giải thích thắc mắc trẻ cách nhẹ nhàng, rõ ràng, dễ hiểu, từ, câu Ví dụ: Giáo viên trò chuyện hỏi trẻ: + Con vừa nghe âm gì? + Âm có từ đâu + Con du lịch bãi biển, đảo nào? + Biển đảo tỉnh / thành phố nào? + Ở biển có ? + Con nhìn thấy phương tiện giao thông lại biển ? + Con có tắm biển khơng? + Con thấy sóng biển nào? + Mọi người làm biển? Ngoài ra, để giúp trẻ nhận việc làm tốt, việc làm không tốt, việc nên khơng nên làm, kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, giáo viên cần kể câu chuyện như: Những công dân nhỏ tuổi, Chú đội Trường Sa Khi kể,giáo viên cần giải thích chậm rãi cho trẻ cần phải rõ ràng, xác; kiên nhẫn lắng nghe trẻ nói, khơng tỏ khó chịu trẻ nói khơng hỏi nhiều Khơng nhắc lại câu, từ trẻ nói sai gợi ý để trẻ nói lên suy nghĩ trước điều trẻ nghe nhìn thấy Mục đích để thơng qua câu chuyện đó, trẻ hiểu thêm đặc điểm vật, cối đảo công việc đội canh giữ biển đảo thiêng liêng Tổ quốc *Tạo hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm Giáo viên cần đưa tình có vấn đề giúp kích thích tính sáng tạo trẻ, tạo hội để trẻ sử dụng kinh nghiệm có vào việc giải vấn đề nảy sinh sống trẻ Ví dụ: Trong trò chuyện với trẻ, giáo viên đưa tình giả định: Điều xảy mơi trường biển, đảo bị ô nhiễm ngày nặng? Khi biển chơi thấy có nhiều rác làm gì? Nếu thấy bạn nhỏ vứt rác biển, nói với bạn? Điều xẩy nguồn nước biển bị ô nhiễm? Cô cháu thực hành trải nghiệm qua thí nghiệm nguồn nước bị ô nhiễm vết dầu loang nguồn nước Giáo viên chuẩn bị bể nước bể nước bị nhiễm bẩn vết giàu loang Cho trẻ thả cá, tôm vào bể nước Cùng suy ngẫm, thảo luận, nhận xét sau 30 phút điều xảy Trẻ quan sát tượng cá, tôm bị chết lên mặt nước thả vào bể nước bị nhiễm bẩn vết giàu loang Trong cá, tơm bể nước khơng bị nhiễm bẩn sống bơi nước Qua thí nghiệm thực tế trẻ có phản ứng với hành vi làm ô nhiễm nguồn nước, xả rác thải bừa bãi, hủy hoại mơi trường biển Đồng thời, có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi môi trường, du lịch tắm biển có ý thức giữ gìn vệ sinh chung Trên sở câu trả lời trẻ, giáo viên cần trò chuyện giải thích để trẻ hiểu cần tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo Vì biển, hải đảo sạch, đẹp khơng bị nhiễm, người đến nhiều khu du lịch để tham quan, nghỉ ngơi, tắm mát mà không sợ bị bẩn, loại động thực vật biển không bị chết mà sinh sôi, phát triển cung cấp nhiều thức ăn dưỡng chất nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người * Sử dụng trò chơi để thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động Trò chơi xem phương tiện giáo dục giúp trẻ dễ tiếp thu đồng thời giúp trẻ củng cố, xác hố biểu tượng, phát triển ngơn ngữ hình thành biểu tượng mới, rèn luyện người nâng cao phẩm chất hình thành nhân cách, xây dựng đức tính tốt Trong q trình dạy trẻ, giáo viên cần ý sử dụng phương pháp trò chơi để kích thích trẻ phát huy tính tích cực, sáng tạo nhờ tình chơi hấp dẫn Ví dụ: Trò chơi “tinh mắt, nhanh tay” Mục đích giúp trẻ nhận biết tên gọi, vị trí địa lý số bãi biển, đảo số tỉnh, thành Với trò chơi này, tơi đạo giáo viên chuẩn bị đồ Việt Nam; màu nước màu xanh (tượng trưng cho biển), màu nâu (tượng trưng cho đảo, quần đảo), v.v… Cách chơi: Có đội chơi đứng trước nối tiếp trước đồ cô trẻ thiết kế sân Cô giáo bật nhạc, trẻ bắt đầu chơi Từng trẻ hai đội bật nhảy liên tiếp qua ô, lên chọn màu xanh nước biển tơ vào vị trí tỉnh có biển màu nâu tơ vào vị trí tỉnh có đảo quần đảo Tô xong để trẻ vị trí để bạn khác đội tiếp tục lên chơi Hết nhạc hai đội dừng lại Sau đó, trẻ kiểm tra kết cách: Cô vào tỉnh/thành phố trẻ tô đồ, trẻ nói tên biển tên đảo/quần đảo tỉnh Ví dụ: Cơ vào thành phố Đà Nẵng, trẻ đọc Đà Nẵng có bãi biển Đà Nẵng quần đảo Hồng Sa Ví dụ: Trò chơi “Chọn hành vi - sai” Qua trò chơi giúp trẻ củng cố khả nhận biết phân biệt hành động - sai bảo vệ môi trường biển Có ý thức khơng vứt rác bẻ cành bờ biển du lịch biển, hải đảo, tham quan 82/82 trẻ (tỉ lệ 100%) trẻ hứng tham gia vào tất hoạt động tích hợp giáo dục tài ngun, mơi trường biển, hải đảo 2.3.4 Chỉ đạo giáo viên sưu tầm, sáng tác hát, thơ, vè, câu truyện có nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việc sưu tầm, sáng tác hát, thơ, vè, câu truyện có tác dụng lớn để giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ Tuy nhiên, giáo viên cần lựa chọn hát, thơ, câu truyện có nội dung giáo dục trẻ tài nguyên môi trường biển, hải đảo đưa vào chủ đề dạy trẻ cách phù hợp Nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo giáo viên tính chủ động trẻ hoạt động Vì từ đầu năm học tơi đãphát động phong trào thi đua, khích lệ giáo viên giáo viên sưu tầm, sáng tác hát, thơ, vè, câu truyện có nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ phù hợp với lứa tuổi Các hát thơ, hát, câu truyện giáo viên sáng tác đưa buổi sinh hoạt chuyên môn thảo luận, đánh giá nhận xét Tôi giáo viên lựa chọn hát, thơ, câu truyện giáo viên sưu tầm, sáng tác, xếp đưa vào chủ đề hoạt động dạy trẻ chủ đề cho phù hợp có hiệu Sau số hát, thơ, câu chuyện đạo giáo viên sáng tác, sưu tầm với nội dung giáo dục trẻ phù hợp Phụ lục Các thơ, câu chuyện sưu tầm sáng tác * Kết đạt được: - Giáo viên sưu tầm 10 thơ, 13 hát, câu truyện có nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo vào dạy trẻ tuổi 2.3.5 Chỉ đạo giáo viên lồng ghép tích hợp hài hòa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường biển, hải đảo lúc, nơi, hoạt động ngày trường mầm non Các hoạt động giáo dục trẻ diễn ngày trường mầm non đón trẻ đến trả trẻ với gia đình Trong thời điểm diễn hoạt động, tơi ln có ý thức lồng ghép hoạt động có nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cách hợp lý, tự nhiên * Tích hợp thời gian hoạt động đón, trả trẻ Tơi đạo giáo viên vào điều kiện, nội dung hoạt động cụ thể để lựa chọn nội dung giáo dục tài ngun, mơi trường biển, hải đảo phù hợp để tích hợp - Trò chuyện với trẻ cho trẻ xem phim tài liệu (tranh, ảnh, mơ hình) biển, đảo Việt Nam - Cho trẻ xem tranh, ảnh biển, đảo, hải đảo Việt Nam Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” cho trẻ xem hình ảnh, trò chuyện lồi cây: rong, tảo, dừa, đước, phi lao Giáo viên trẻ trò chuyện chủ đề học, tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cách nhẹ nhàng, phù hợp Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới động vật: Bạn giỏi kể tên động vật sống biển nào? (các lồi tơm, cua, cá, chim biển, san hơ), ích lợi động vật biển nào? (Cung cấp thức ăn giàu chất dinh dưỡng: cá thu, tơm, cua, sò, tổ yến) Cung cấp nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh: rong, tảo, cá ngựa, Chúng ta phải làm để bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo? Tổ chức cho trẻ đọc lại thơ : Hải quân, biển * Tích hợp hoạt động học Để việc giáo dục nội dung bảo vệ môi trường biển, hải đảo phù hợp diễn cách nhẹ nhàng, thoải mái, không gây áp lực trẻ tiến hành tổ chức hoạt động học lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào hoạt động học không cứng nhắc, gây nhàm chán cho trẻ Ví dụ 1: Thơng qua hoạt động học Tạo hình “Vẽ theo đề tài biển quê em” Thời gian : 30 – 35 phút Tôi đạo giáo viên dạy mẫu hoạt động tạo hình có tích hợp nội dung sau : - Trẻ biết số địa danh biển đảo: Đảo Trường Sa, Biển Sầm Sơn - Trẻ biết tài nguyên biển như: nước, động vật, cát, Các hoạt động người động vật biển (Nhặt rác, tắm biển, canh gác biển ) - Trẻ cảm nhận vẻ đẹp biển đảo, biết nguồn tài nguyên biển phong phú, giáo dục trẻ giữ gìn bảo vệ tài ngun, mơi trường, biển, đảo Với đề tài giáo viên cần tiến hành hoạt động sau: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Cho trẻ chơi trò chơi: “Tiếng sóng vỗ”: - Trẻ chơi trò chơi Hoạt động 2: Giíi thiƯu bµi míi - Hay hôm cô đưa thăm biển qua ảnh nhỏ(cho trẻ xem Vidieo Clip động vật biển, biển Sầm Sơn) - Trẻ kể + Qua đoạn băng nhìn thấy gì? + Các vật biển nào? + Các tắm biển chưa? + Biển làm ấn tượng gì? -Trẻ kể nội dung • Tranh 1: tranh Cho trẻ xem tranh: Các bạn nhặt rác biển,có -Trẻ tự đưa nhận thuyền, mặt trời,cây dừa ) Đàm thoại tranh: xét + Trong tranh có hình ảnh gì? -Nhiều mầu sắc + Các thấy tranh nào? - Vẽ, cắt, xé dán + Màu sắc tranh sao? + Cô sử dụng kĩ tạo hình để tạo thành tranh này? + Bức tranh làm từ nguyên liệu gì? Giáo dục: Từ nguyên vật liệu dùng không vứt bừa bãi, mà tận dụng để tạo thành tranh đẹp, hình thức bảo vệ mơi trường, khơng? -Trẻ kể • Tranh 2: -Trẻ kể Cho trẻ xem tranh “ Đảo Trường Sa”: Chú đội canh -Trẻ đưa nhận xét gác biển, có núi, thuyền, chim hải âu Đàm thoại theo -Trẻ nêu cách làm nội dung tranh: + Các nhìn thấy hình ảnh tranh? + Các có nhận xét tranh này? + Bố cục tranh sao? (Độ xa gần) + Bức tranh làm nào? Khơng vứt rác bừa + Ngun liệu sử dụng tranh này? bãi Giáo dục: trẻ tình yêu đảo, con, làm gĩ để bảo vệ biển đảo mình? * Làm tranh môi trường biển đảo Hôm nay, cô cho lớp xé, xếp dán, vẽ tạo thành tranh với chủ đề: Môi trường biển đảo Bây chia làm đội đội có 30 giây để suy nghĩ, hết 30 giây đội phải đưa đề tài tranh đội * Hỏi ý tưởng đội gợi ý số cách làm tranh: + Nhóm làm tranh có đề tài gì? + Lựa chọn nội dung để thể tranh? + Nhóm làm nào? Dùng kĩ để tạo thành tranh? Và sử dụng nguyên vật liệu gì? (Cho trẻ nhắc lại số kĩ vẽ,tô mầu ) + Đội 1: Tranh động vật biển + Đội 2: Tranh đoàn thuyền đánh cá + Đội 3: Tranh đội hải quân + Đội 4: Tranh biển Sầm Sơn quê em Cho nhóm trẻ lấy đồ dùng nguyên vật liệu cô chuẩn bị sẵn nhóm phối hợp với tạo thành tranh chung * Trẻ thực Cô quan sát, động viên khích lệ nhóm tích cực hồn thành tranh với thời gian 15 phút * Triển lãm tranh Bé yêu biển đảo - Cho trẻ đặt tên cho tranh đội Cơ viết tên tranh trẻ vừa đặt - Cho trẻ giới thiệu nội dung tranh đội - Cho trẻ lớp nhận xét tranh Củng cố: Bức tranh cô thấy đẹp, nêu lên ý nghĩa môi trường biển đảo Và sau buổi học cô mang tranh treo lên bảng tuyên truyền lớp để bố mẹ xem tác phẩm ngày hôm Qua tranh cô muốn gửi tới người thông điệp: Hãy giữ gìn bảo vệ biển đảo để quê hương ta ngày thêm giu p Hoạt động : Kết thúc Cho trẻ hát hát: Bé yêu biển Vớ d 2: Hay hoạt đông học LQV Văn học Đề tài: Thơ “ Quê em vùng biển” Thời gian : 30 – 35 phút Tơi đạo giáo viên tích hợp nội dung sau : - Trẻ biết bảo vệ môi trường Trẻ hội ý đưa ý tưởng đội Trẻ treo tranh nhận xét tranh đội Trẻ hát vận động - Khi du lịch người thân biết giữ gìn mơi trường biển, hải đảo ln sẽ, khơng vứt rác bừa bãi, thu nhặt rác thải bỏ vào thùng - Trẻ tự hào quê hương vùng biển Phụ lục Phụ lục 5.1.Hình ảnh minh họa hoạt động tạo hình vẽ biển quê em Phụ lục 5.2.Hình ảnh minh họa hoạt động làm quen với tác phẩm văn học * Tích hợp hoạt động ngồi trời Tơi đạo giáo viên cho trẻ nhặt rụng rác sân trường, phân loại rác tham gia dọn vệ sinh sân trường Ngoài tổ chức hoạt động tập thể dọn vệ sinh bảo, nhặt rác vệ môi trường Phụ lục 5.3.Hình ảnh minh họa trẻ dọn vệ sinh, nhặt rác trường bãi biển Cho trẻ ghép hình vật biển từ cây, vỏ sò, vỏ ốc, tạo thảm cỏ, vườn hoa bãi biển, Chơi với cát, nước, sỏi, gió, Chơi với vỏ ốc, vỏ sò biển Chơi trò chơi : “Tạo sóng biển tay” Sau hoạt động lao động, hoạt động trời tổ chức cho trẻ rửa tay, trước rửa tay cần hỏi trẻ cách làm để tiết kiệm nước: vặn vòi vừa phải, rửa xong vặn chặt vòi nước, rửa gọn gàng khơng làm nước vung bẩn ngồi bồn, sử dụng vừa đủ xà phòng… Giáo viên nhắc nhở trẻ vùng hải đảo xa xôi thiếu nguồn nước sinh hoạt Nên thực vệ sinh cá nhân phải chỗ biết sử dụng nước vừa đủ, tiết kiệm, tránh lãng phí * Tích hợp hoạt động góc Đối với trẻ lứa tuổi này, học mà chơi, chơi mà học Hoạt động góc trẻ thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác sống người lớn, nên hướng dẫn trẻ chơi trò chơi tập thể qua tơi tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo cho trẻ như: - Xem tranh, ảnh, mơ hình biển, đảo - Trò chơi: chọn hành động bảo vệ môi trường biển: “xếp tranh quy trình làm muối”; “Tai tinh”, “phân biệt âm biển” - Vẽ, tô màu, cắt dán tranh, ảnh phương tiện giao thông biển “Chọn động vật, thực vật có biển” - Làm sách tranh (cắt, dán trảnh ảnh) biển, đảo Việt Nam - Làm đồ chơi từ vỏ ốc, sò biển Với đề tài giáo viên cần tiến hành hoạt động sau: a Góc xây dựng: Trẻ xây dựng bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa b.Góc phân vai: Trẻ chế biến ăn hải sản từ biển c Góc nghệ thuật: Gấp thuyền giấy, thả thuyền giấy Phụ lục 5.4 Hình ảnh minh họa hoạt động gấp thả thuyền giấy hoạt động góc Như vậy, tùy theo chủ đề mà giáo viên lựa chọn nội dung góc chơi để lồng ghép giáo trẻ cho trẻ biết bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ thật phù hợp, nhẹ nhàng thực tế * Tích hợp hoạt động chiều: Đối với hoạt động chiều hoạt động củng cố lại kiến thức trẻ học buổi sáng làm quen kiến thức cho ngày học hôm sau, nên giáo viên cần phải chắt lọc kiến thức bản, ngắn gọn lồng ghép buổi sáng để củng cố lại cho trẻ hiểu nắm rõ như: Làm đồ chơi từ vỏ ốc, sò biển Làm sách tranh (Cắt, dán trảnh ảnh) biển, đảo Việt Nam Củng cố hát, múa, vận động theo nhạc hát biển, đảo quê hương Ví dụ: Hoạt động học buổi sáng với đề tài “Vẽ thuyền biển” giáo viên cho trẻ xem hình ảnh kiểu thuyền khác Sau cho trẻ vẽ thuyền biển lồng ghép giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo đến hoạt động chiều cô gợi hỏi cho trẻ: Buổi sáng dạy cho gì? Các xem hình ảnh đâu? Các bác ngư dân làm gì? Các làm để giúp bác ngư dân? (làm nhiều thuyền tặng bác ngư dân khơi đánh cá) Cho trẻ xếp kiểu thuyền khác từ vỏ ốc, sò biển Nhờ đó, trẻ khắc sâu kiến thức bước đầu hình thành trẻ tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước, yêu người dân lao động biển 2.4 Hiệu sáng kiến Qua công việc thường xuyên hàng ngày, với kinh nghiệm đúc rút tơi thấy cháu tuổi trường chuyển biến rõ rệt cụ thể kết sau: Phụ lục Bảng khảo sát cuối năm Bảng Khảo sát chất lượng giáo viên dạy lớp tuổi cuối năm Bảng2 Khảo sát chất lượng trẻ: 82 cháu * Đối với hoạt động giáo dục: Khích lệ trí tưởng tượng, tò mò trẻ, trẻ có hứng thú học, tiếp thu kiến thức nhanh tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Trẻ thích tham gia làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu ngao, sò, yêu lao động, yêu quê hương, đất nước, thích tạo đẹp Bước đầu trẻ có khái niệm tài ngun, mơi trường biển, hải đảo nước ta Góp phần phát triển tồn diện mặt giáo dục: Đức, trí, thể, mỹ lao động cho trẻ Đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày cao q trình đổi giáo dục yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ trường mầm non * Đối với thân: Có nhiều kinh nghiệm, vững vàng, tự tin, trình đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ Đặc biệt đạo giáo viên nâng cao chất lượng lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo đạt hiệu cao * Đối với đồng nghiệp: Thành công sáng kiến kinh nghiệm hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao, đồng nghiệp trường áp dụng rộng rãi trình tổ chức thực chuyên đề thu kết tốt Giáo viên có kiến thức sâu cơng tác tích hợp nội dung giảng dạy nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.Lồng ghép thơ, hát, câu chuyện, trò chơi học tập để giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung vào chủ đề, hoạt động phù hợp, lô gic * Đối với nhà trường: Chất lượng thực chuyên đề có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, khơng ngừng củng cố, nâng cao trì thường xun Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường ngày vững KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 3.1 Kết luận Hơn lúc hết, cần khơi dậy nguồn sức mạnh bao hệ người Việt Nam nghiệp giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc để vươn biển lớn, khai thác phát huy tiềm biển đảo Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu công tác tuyên truyền biển đảo, nội dung hình thức tuyên truyền đổi phù hợp với đối tượng thời điểm; phối hợp chặt chẽ cấp, ngành địa phương, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, thị Đảng, Nhà nước biển, đảo Hơn nữa, thành công sáng kiến bước đầu thực thắng lợi Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đặc biệt chủ trương, quan điểm Đảng thể Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm tầng lớp nhân dân tỉnh hướng đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo… Chính qua lần khảo sát thứ hai nội dung rút kết luận học kinh nghiệm: Thật dễ để có kết tốt, mà giáo có vai trò quan trọng q trình giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cho trẻ Từ biện pháp áp dụng rút nhiều học bổ ích: Bản thân giáo phải kiên trì chịu khó học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, ln tìm tòi cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng, thường xuyên dự giáo viên dạy giỏi để rút kinh nghiện cho thân Phải nắm vững nguyên tắc xây dựng nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi đảm bảo nguyên tắc như: Tính mục tiêu, tính khoa học tính phát triển Nội dung phải góp phần giáo dục trẻ tình u q hương, đất nước, lòng tự hào ý thức bảo vệ, giữ gìn biển đảo quê hương Việt Nam Nên xây dựng giảng theo hướng tích hợp nhẹ nhàng, hợp lý chủ đề, hoạt động, không gây tải, nặng nề thực chương trình giáo dục mầm non Ngồi ra, nội dung giáo dục nên mở rộng theo hướng đồng tâm, phát triển từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, gắn với thực tiễn nơi trẻ sống Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ để có phương pháp biện pháp giáo dục cụ thể Xác định nhiệm vụ đem tình thương, lòng u trẻ trách nhiệm Tình u thương thể lòng nhiệt tình say mê cơng việc lòng u nghề, u trẻ, u trẻ Ln sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, thơ ca, hò vè để góc tuyên truyền biển, đảo thư viện bé ngày phong phú hơn, thay đổi theo chủ đề để tạo lạ hấp dẫn trẻ Phải thường xuyên thực nêu gương hàng ngày Cô giáo phải thật gương sáng để trẻ noi theo, ln giàu tình u thương, ln thận trọng hành vi mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoả mái cho trẻ thực tốt hành vi hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ bước hình thành nhân cách cho trẻ Bên cạnh mơi trường cảnh quan sư phạm góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn! Nga Thạch, ngày 10 tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA Tôi xin cam đoan SKKN viết, THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Phạm Thị Hồng Hoàng Thị Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài nguyên môi trường biển vấn đề số giải pháp - Ths.Nguyễn Văn Huy -Viện Chiến lược, Chính sách tài ngun mơi trường [2] QĐ số 373/QĐ - TTg việc phê duyệt “ Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ phát triển bến vững biển hải đảo Việt Nam” [3] Khái quát biển, đảo Việt Nam - Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa [4] Sáng kiến kinh nghiệm “Tích hợp nội dung mơi trường biển hải đảo cho học sinh mẫu giáo tuổi trường Mầm non Nga Thạch đồng chí Mai Thị Sen tổ trưởng chuyên môn nhà trường viết đạt lạo C cấp tỉnh năm học 2014- 2015” DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Hồng Thị Thanh Chức vụ đơn vị cơng tác: Trường Mầm non Nga Thạch TT 1 Tên đề tài SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cách tìm sử dụng ngun vật liệu sẵn có địa phương để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mẫu giáo Một số biện pháp tổ Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh…) Kết đánh giá xếp loại (A,B C) Năm học đánh giá xếp loại PGD&ĐT C 2009-2010 PGD&ĐT B 2010-2011 caqchs tìm sử dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm đồ dùng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-5 tuôi thông qua câu chuyện cổ tích Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ cho trẻ mẫu giáo Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ cho trẻ mẫu giáo Một số biện pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo hoạt động khám phá khoa học trẻ mấu giáo 5-6 tuổi PGD&ĐT B 2011-2012 SGD&ĐT C 2012-2013 PGD&ĐT A 2012-2013 PGD&ĐT B 2015-2016 ... mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo tuổi trường Mầm non Nga Thạch Nga... ghép nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình dạy trẻ mẫu giáo tuổi cách phù hợp, có hiệu Tơi nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo. .. trường biển, hải đảo vào chương trình dạy trẻ tuổi - 100% giáo viên nhận thức cần phải giáo dục lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo tuổi - 100% giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non , Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay