Một số biện pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường ở trường tiểu học

19 1 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:55

MỤC LỤC Nội dung I Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Nội dung Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề III Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị Trang 1 2 2 16 16 17 I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Năm học 2017 – 2018, thực Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT nhiệm vụ chủ yếu ngành Giáo dục Theo đó, tồn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai nhóm nhiệm vụ chủ yếu nhóm giải pháp với nội dung cụ thể Trong có nội dung , tăng cường nếp, kỷ cương, dân chủ nhà trường; xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, lực người học; trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên Xây dựng “ văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc mục tiêu chung mà toàn thể dân tộc Việt Nam hướng đến Trong đó, việc xây dựng “ văn hoá học đường” nhiệm vụ trọng yếu trình xây dựng văn hoá chung dân tộc ta Dân tộc Việt Nam có văn hóa đặc thù, truyền thống văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa Việt Nam văn hóa mở, ln tiếp thu nhiều văn hóa tiến khác giới, với việc nghiên cứu toàn đời sống vật chất tinh thần toàn xã hội, văn hóa đóng vai trò quan trọng người Văn hóa tiếp cận hầu hết lĩnh vực, môi trường giáo dục, người ta thường nhắc đến "văn hóa học đường", văn hóa gắn liền với học sinh, giáo viên, chí bậc cha mẹ Việc xây dựng văn hóa học đường vấn đề cấp bách Thời đại ngày thời đại phát triển khoa học công nghệ, đời sống vật chất tinh thần người ngày nâng cao Thế hệ trẻ ngày phát triên toàn diện thân, trình độ, tri thức, thơng minh sáng tạo Song, vấn đề lối sống văn hóa, ứng xử giới trẻ tồn xã hội quan tâm có xuống cấp trầm trọng số phận, đặc biệt học sinh, chí giáo viên trường học Hiện đất nước ta đường phát triển, hội nhập, xã hội có nhiều phức tạp, khơng luồng văn hóa phẩm độc hại du nhập vào nước ta làm ảnh hưởng không đến đạo đức, tác phong, lối sống học sinh, đặc biệt học sinh tiểu học Chính mà việc xây dựng “văn hóa học đường” lại có ý nghĩa hết Nhà trường nơi ươm mầm cho phát triển toàn diện người, cội nguồn văn hoá học đường,học sinh, giáo viên người đem lại văn hoá lớn dân tộc Tuy nhiên bên cạnh vẫn xảy tượng bạo lực học đường hay suy thối đạo đức nhà giáo…Chính vậy, giai đoạn việc nghiên cứu thực trạng tìm giải pháp tăng cường xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học việc làm cần thiết người, đặc biệt người quản lý Qua thực tổ chức hoạt động xây dựng văn hoá học đường nhà trường, rút số kinh nghiệm chọn đề tài: “ Một số biện pháp tăng cường xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học Tiểu học Nga Thạch” Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm giải pháp tốt để nhà trường tự xem xét, kiểm tra từ xây dựng kế hoạch thực đáp ứng tiêu chí việc xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp để thực tốt việc tăng cường xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học - Biện pháp để thực tốt việc xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học Nga Thạch năm học 2017-2018 Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm - Phương pháp mơ tả - Phương pháp phân tích II NỢI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận: Văn hóa học đường hệ thống chuẩn mực, giá trị giúp cán quản lý nhà trường, thầy cô, vị phụ huynh em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm hành động tốt đẹp Nội dung văn hóa học đường phong phú, song tóm tắt thành ba vấn đề là: xây dựng sở vật chất trường học khang trang, đạt chuẩn; xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình, nơi cơng cộng; xây dựng "văn hóa ứng xử", "văn hóa giao tiếp" Khi phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nói rõ: phong trào nhằm "thiết lập lại môi trường sư phạm với đặc trưng trật tự kỷ cương, trung thực, khách quan, cơng bằng, tình thương khuyến khích sáng tạo, hiệu quả" Đây nội dung văn hóa học đường Tác dụng tích cực văn hóa học đường xây dựng nhân cách cho học sinh, sinh viên chống lại lối sống tiêu cực Chính thế, nhà trường cần phải xây dựng văn hóa học đường cho trường học - Bản chất của văn hố học đường: Về chất, văn hóa học đường mơi trường Mơi trường văn hoá học đường nơi mà cá nhân hoạt động có đủ điều kiện thể cách tồn vẹn mục tiêu chung cộng đồng Mơi trường văn hóa học đường phải bao gồm môi trường địa lý tự nhiên, môi trường vật lý, môi trường tâm lý, ứng xử, giao tiếp… mà thành viên có nhiều hoạt động thể Mơi trường nơi chốn ( thời gian, không gian) với đối tượng mà người xã hội khách quan nhìn thấy, đánh giá cảm nhận - Nội dung văn hóa học đường Từ chất vấn đề trên, nội dung văn hóa học đường nhìn nhận từ ba góc độ sau: - Văn hóa học đường văn hóa mơi trường Học đường nơi để tiến hành dạy học với tham gia sở vật chất trường học, cán quản lý giáo dục, thầy, trò, chương trình, nội dung giáo dục… để thực mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo trường học Do vậy, nói đến văn hóa học đường trước hết phải nói đến mơi trường, cảnh quang sư phạm, xanh, nơi chỗ vui chơi, giải trí, sinh hoạt, hội họp, học tập, thực hành thí nghiệm, vệ sinh an toàn…như Tổng quan toàn cảnh nhà trường từ cổng, hàng rào, bảng tên trường, bàn ghế học sinh, nhà làm việc, nhà vệ sinh… toát lên nét văn hóa trường học Nhưng điều khơng cổng trường to hay nhỏ, xanh nhiều hay ít…mà quan trọng cách sắp xếp, bố cục vật thể nhà trường nào? nói lên điều gì? Văn hóa học đường khơng phải vật thể văn hoá học đường thể qua vật thể - Văn hóa học đường văn hóa tổ chức Trường học tổ chức, văn hóa học đường văn hóa tổ chức Một tổ chức sau hình thành, tồn phát triển tự khắc hình thành nên nề nếp, chuẩn mực, lễ nghi, niềm tin giá trị Đó sợi dây vơ hình gắn kết thành viên tổ chức lại với phấn đấu cho giá trị chung tổ chức Đó nghi lễ, đồng phục, khơng khí học tập trật tự, sinh hoạt nề nếp, học giờ, hiểu biết, tơn trọng, đồn kết nhau, bảo vệ không làm thiệt hại danh dự uy tín chung nhà trường… - Có thể nói, văn hóa tổ chức yếu tố văn hóa học đường, diện khắp hoạt động nhà trường - Văn hóa học đường văn hóa ứng xử: Xét nhiều khía cạnh, văn hóa ứng xử tương đồng với văn hóa giao tiếp, văn hóa hành vi (trong mơi trường học đường) Văn hóa học đường hành vi ứng xử chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường, lối sống văn minh trường học thể như: + Ứng xử thầy, cô giáo với học sinh: Được thể quan tâm đến học sinh, biết tôn trọng người học, biết phát ưu điểm, nhược điểm người học để bảo… Thầy, cô gương mẫu trước học sinh, đồng nghiệp + Ứng xử học sinh, với thầy, giáo thể kính trọng, u q người học với thầy, giáo Hiểu bảo giáo dục thầy, cô thực điều tự giác, có trách nhiệm + Ứng xử lãnh đạo với giáo viên, nhân viên thể người lãnh đạo phải có lực tổ chức hoạt động giáo dục Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng, tơn trọng giáo viên, nhân viên xây dựng bầu khơng khí lành mạnh tập thể nhà trường + Ứng xử đồng nghiệp, học sinh với phải thể qua cách đối xử mang tính tơn trọng, thân thiện, giúp đỡ lẫn + Tất ứng xử nhà trường nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, lịch Ngày nay, với biến động mạnh mẽ xã hội, giá trị chuẩn mực, nếp sống văn hóa học đường học sinh có thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi thói quen ứng xử hàng ngày Những tác động tiêu cực đa chiều dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, vi phạm pháp luật Tác động kinh tế thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến thiếu niên, học sinh trường tiểu học Vì vậy, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học phải nhà trường, gia đình tồn xã hội quan tâm hàng đầu Trường học môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách giáo dục hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai đất nước, trở thành người sống có hồi bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri thức để trở thành cơng dân tốt, đóng góp vào nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh Vì vấn đề xây dựng văn hóa học đường phải coi có tính sống còn, tính cấp bách thiết thực nhà trường Vì nhà trường mà thiếu văn hóa học đường khơng thể làm tốt chức chuyển tải giá trị kiến thức nhân văn cho hệ trẻ Như vậy, văn hóa học đường có tầm quan trọng lớn giai đoạn Thực trạng cơng tác xây dựng văn hố học đường trường Tiểu học Nga Thạch Trường tiểu học Nga Thạch - Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 21 Trong đó: + Ban giám hiệu: 02 + Hành chính: 02 + Giáo viên đứng lớp : 17 + GV chuyên trách: 05 + Học sinh: 303 em / 11 lớp Thuận lợi Trong triển khai cơng tác xây dựng văn hố học đường, nhà trường có thuận lợi là: - Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đồn kết trí, nhiệt tình, trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng thành viên Hội đồng xây dựng văn hoá học đường nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục nhà trường - Học sinh xã Nga Thạch có truyền thống hiếu học, ngoan ngỗn, biết u q bạn bè, kính trọng thầy cơ… Khó khăn Bên cạnh mặt thuận lợi, nhà trường vẫn nhiều khó khăn: - Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học tập tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh gặp nhiều khó khăn - Một số phụ huynh chưa quan tâm mức đến vấn đề giáo dục đạo đức cho em mà khốn trắng cho nhà trường - Một điều quan trọng vẫn tự giác, nỗ lực, tích cực thành viên nhà trường chưa cao * Cơ sở vật chất trường lớp, trình độ giáo viên Năm học Số lớp Số HS 2016-2017 11 292 Phòng học văn hóa 11 Phòng học môn 01 * Kết xếp loại giáo dục đạo đức học sinh Thực đầy đủ nhiệm Năm học vụ học sinh 2016-2017 SL TL 285 97.7% GV Trên chuẩn 100% GV GV Đạt Chưa đạt Chuẩn chuẩn 100% Thực chưa đầy đủ nhiệm vụ học sinh SL TL 2.3% * Nguyên nhân: - Nhận thức số cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tầm quan trọng văn hóa học đường hạn chế - Cơng tác phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường để tăng cường xây dựng kỷ cương, nếp học tập phối hợp với Hội cha mẹ học sinh đặc biệt quan tâm… - Gia đình học sinh coi trọng việc học văn hóa kỹ sống - Tổ chức hoạt động, chuyên đề, hội thi văn hóa học đường chưa phong phú Các giải pháp thực hiện Xuất phát từ thực trạng trên, năm học 2017-2018, thân Chủ tịch cơng đồn, phó trưởng ban vận động xây dựng quan đạt chuẩn văn hóa tơi nghiên cứu đề xuất giải pháp thực sau: Biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên học sinh tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hố nhà trường Muốn xây văn hóa học đường nhà trường cần phải làm cho cán quản lý, giáo viên, học sinh thấy rõ vai trò ý nghĩa tốt đẹp, tầm quan trọng công tác xây dựng, sở người, phận xác định rõ ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia cơng tác này; tạo trí cao phối hợp đồng tổ chức, lực lượng công tác xây dựng văn hóa học đường Để làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với Ban vận động xây dựng quan đạt chuẩn văn hóa thực số công việc cụ thể như: - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác xây dựng văn hóa học đường cán bộ, giáo viên học sinh; đến cha mẹ học sinh - Đưa nội dung cơng tác xây dựng văn hóa học đường vào kế hoạch hoạt động nhà trường, tổ chuyên môn, tổ giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TNCSHCM, lớp học sinh tiêu chí xếp loại thi đua tập thể, cá nhân nhà trường - Tổ chức lớp tập huấn nội dung, phương pháp, kỹ xây dựng văn hóa học đường cho giáo viên học sinh - Định kỳ hàng năm lần hội nghị, hội thảo, nói chuyên chuyên sâu vấn đề xây dựng văn hóa học đường (thường vào đầu năm học); Lực lượng chủ trì tổ chức, triển khai lãnh đạo nhà trường tổ trưởng chuyên mơn, Bí thư Đồn TNCS Hồ Chí Minh; mời chuyên gia tham gia hội nghị, hội thảo chuyên đề tập huấn - Hàng tháng (vào tiết chào cờ tuần đầu) tiết sinh hoạt lớp có nội dung nêu gương người tốt việc tốt xây dựng văn hóa học đường kết hợp với phong trào “Mỗi tuần câu chuyên Bác”, đồng thời phê bình nhắc nhở biểu thiếu văn hóa, vi phạm nội quy, quy chế, quy định, chuẩn mực mà nhà trường, lớp xây dựng Biện pháp 2: Tạo điều kiện cho cán bợ giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình đợ chun mơn nghiệp vụ, kinh nghiệm ứng xử tình h́ng sư phạm Trong đơn vị giáo viên có điều kiện học tập thuận lợi, giáo viên muốn học nâng cao Hơn nữa, việc tạo điều kiện cho giáo viên học dài hạn ảnh hướng tới suất cơng việc, khó khăn việc sắp xếp, phân công Tuy nhiên xác định tầm quan trọng đội ngũ có trình độ chun mơn tay nghề cao để xây dựng văn hóa học đường nên tơi ln tìm biện pháp để động viên tạo điều kiện cho giáo viên học sau: - Phối hợp Cơng đồn tun truyền quyền lợi việc học nâng cao trình độ tay nghề nâng ngạch, đánh giá chuẩn, xét thi đua, thông tin giới thiệu kịp thời trường có tuyển sinh - Sắp xếp, phân cơng, thời khóa biểu thuận lợi cho giáo viên học Vận động giáo viên dạy thay cho giáo viên trường hợp lớp học tập trung đột xuất - Giải chế độ, sách cho giáo viên cách kịp thời - Cùng công đồn vận động xây dựng quỹ xoay vòng để giúp đỡ lúc giáo viên khó khăn kinh tế tham gia học tập - Biểu dương có giáo viên học đạt thành tích cao học tập Đẩy mạnh bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, khuyến khích giáo viên tích cực bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ, trao đổi chia kinh nghiệm chun mơn, thiết lập quy trình cơng cụ giám sát, đánh giá khen thưởng hợp lý, nhằm thúc đẩy giáo viên cải thiện, nâng cao chuyên môn Ban giám hiệu tạo điều kiện để 100% giáo viên tham gia học tập, tham dự lớp tập huấn, buổi chuyên đề ngành tổ chức Sau dự chuyên đề xong, buổi họp khối, giáo viên phân tích chuyên đề áp dụng cho phù hợp với tình hình nhà trường, đặc điểm học sinh lớp, tránh trường hợp vận dụng cách rập khn, máy móc Qua thăm dò ý kiến giáo viên, chịu khó lắng nghe nhu cầu thật họ, thân đạo, trao đổi kịp thời với Hiệu trưởng để tạo nhịp nhàng trình thực nhiệm vụ Nhà trường trang bị đầy đủ phương tiện đại, kết nối mạng Internet, cung cấp loại sách báo giáo dục có liên quan đến công tác giảng dạy để họ tham khảo nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng Công việc giúp cho giáo viên có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời làm cho giảng ngày trở nên thiết thực phong phú Hàng tháng nhà trường tổ chức buổi chuyên đề, quan tâm với chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ( soạn giáo án vi tính, dạy chương trình PowerPoint ) hay trì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với ba vòng: SKKN, kiểm tra lực thực hành ( dạy tiết khối phụ trách bốc thăm dạy tiết khối khác) tạo điếu kiện để giáo viên có hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với hình thức tổ chức phương pháp dạy học tích cực Sau tiết dạy thường ngồi lại với để chia sẻ, rút kinh nghiệm để tiết dạy hồn thiện Điều quan trọng thơng qua hội thi, giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm đồng thời sở để xây dựng tâm lý vững vàng, lĩnh sư phạm cho thân Ban giám hiệu thường xuyên dự thăm lớp giúp đỡ giáo viên( có báo trước, đột xuất) tạo tâm lý ổn định cho giáo viên đồng thời giải vướng mắc, khó khăn mà giáo viên gặp phải dạy cụ thể Đây hội để thúc đẩy giáo viên đổi phương pháp giảng dạy, biết phối hợp linh hoạt hợp lý kinh nghiệm q trình giảng dạy giáo viên nhằm tích cực hóa hoạt động dạy học khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo nhằm khai thác triệt để khả giáo viên giúp giáo viên tự tin, chủ động trình giảng dạy Nhà trường nhân rộng tiết dạy hiệu quả, đảm bảo tiêu chí “ Dạy thật – Học thật.” Bồi dưỡng sử dụng đồ dùng dạy học: Ban giám hiệu phối hợp với phận thiết bị ln động viên, khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học, thiết kế giáo án có ứng dụng cơng nghệ thơng tin, hội để giáo viên thể ý tưởng Hoạt động giúp giáo viên nâng cao hiệu việc tổ chức hoạt động dạy học Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học môn, cụ thể Qua buổi dự giờ, tư vấn cho giáo viên cách làm sử dụng đồ dùng dạy học cho triệt để đạt hiệu cao * Tất giáo viên chuyển từ thiết kế dạy theo phương pháp truyền thống sang thiết kế dạy theo phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh Hầu hết giáo viên soạn giảng máy vi tính Giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có nhà trường, ngồi giáo viên nhà trường tích cực làm thêm nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy làm đồ dùng hỗ trợ cho hội thi đạt kết tốt Biện pháp 3: Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa học đường, thực hiện tốt công tác tư vấn, rèn kỹ sống cho học sinh a) Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa học đường: Ứng xử văn hóa truyền thống q báu khơng nhà trường mà truyền thống dân tộc ta Khi gặp tình khó đến đâu, giữ vững ngun tắc ứng xử có văn hóa dù việc kết tốt đẹp Đối với trường học, nhiều trường hợp học sinh có hạnh kiểm chưa tốt nguyên nhân cách ứng xử với bạn bè, thầy cô chưa tốt, chưa thể văn hóa, nét đẹp tính cách người * Định hình hệ thống giá trị cốt lõi để tập trung xây dựng - Lòng nhân - Sự hợp tác - Tình đồn kết - Tính trung thực - Lòng tự trọng - Khát vọng vươn lên - Xanh đẹp - Chất lượng hiệu - Hoặc quy định như: thứ 2, thứ 4, thứ tất học sinh ăn mặc đồng phục có gắn logo trường Đối với giáo viên, vào sáng thứ đầu tuần, mặc áo trắng, quần đen… * Nội dung quy tắc ứng xử văn hóa trường TH Nga Thạch có phần: Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH ỨNG XỬ VĂN HÓA ĐỐI VỚI HỌC SINH Gồm mục quy định ứng xử như: Ứng xử với thầy cô, cán nhân viên nhà trường Ứng xử với bạn bè Ứng xử việc học tập rèn luyện Ứng xử gia đình Ứng xử nhà trường nơi công cộng Phần thứ NHỮNG QUY ĐỊNH ỨNG XỬ VĂN HÓA ĐỐI VỚI CB.GV.CNV Gồm mục quy định ứng xử như: Ứng xử với công việc giao Ứng xử với đồng nghiệp cán quản lý Ứng xử với học sinh Ứng xử với phụ huynh học sinh nhân dân Ứng xử gia đình Ứng xử nhà trường nơi công cộng * Cách thức phát triển văn hoá nhà trường - Biểu dương thành tích dù nhỏ, cơng nhận cơng khai thành tích giáo viên, nhân viên học sinh trường - Phát triển kỹ hợp tác, làm việc nhóm ( GV-GV ) khuyến khích giáo viên tham gia hoạt động nhà trường - Công khai minh bạch hoạt động, đặc biệt hoạt động tài - Khuyến khích phận, tổ chuyên môn trường đề phong cách làm việc ( Đi giờ, chuẩn bị tài liệu đầy đủ trước họp…) b) Công tác tư vấn, rèn kỹ sống cho học sinh Trong bối cảnh xã hội có q nhiều tác động xấu ảnh hưởng khơng nhỏ đến tâm lý HS, làm tốt công tác tư vấn tâm lý góp phần quan trọng việc ngăn ngừa nguy HS bị lôi kéo, bị sa vào hành vi tiêu cực, sống ích kỷ dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách, không xác định phương hướng sống mình,… Do đó, cơng tác tư vấn tâm lý học đường làm tốt giúp HS có "khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hòa lành mạnh" Theo điều lệ nhà trường hiệu trưởng phân công giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học sinh Tuy nhiên thực lại gặp khó khăn chưa có chế độ cụ thể chưa có giáo viên đào tạo cụ thể tư vấn tâm lý Do đó, để thực công tác tư vấn tâm lý học sinh đề xuất với hiệu trưởng thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh gồm có BGH, GVCN, GV có kinh nghiệm giáo dục học sinh trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Sau thành lập xong, hiệu trưởng tổ chức họp để xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chuyên đề nhiệm vụ hoạt động tổ công tác tư vấn, phân chia nhiệm vụ thành viên tổ, phối hợp giáo viên thư viện giới thiệu số sách, tài liệu như: tâm lý lứa tuổi sư phạm, tâm lý trẻ vị thành niên, kĩ sống, tình sư phạm, giáo dục học sinh biện pháp kĩ luật thích hợp,… Về hoạt động tùy vào nội dung học sinh cần tư vấn chọn giáo viên phù hợp để tư vấn giúp đỡ em Qua thời gian hoạt động tơi rút có nhóm khó khăn tâm lý mà học sinh tiểu học thường gặp là: 10 + Nhóm khó khăn từ thân: khó khăn giao tiếp, mặc cảm tự ti thân, đánh giá thấp thân, … + Khó khăn tâm lý học tập: khó tập trung nghe giảng, khó tiếp thu bài, khó khăn việc ghi nhớ, khó khăn việc vận dụng kiến thức học… + Khó khăn tâm lý mối quan hệ: khó khăn mối quan hệ cá nhân với bạn bè, với thầy/cô giáo, với cha mẹ… Khi hiểu rõ em cần tư vấn thuộc nhóm giáo viên dễ đồng cảm, chia sẽ, giúp đỡ em Một điều cần ý cần bố trí nơi tư vấn cho phù hợp, linh hoạt để giúp học sinh tự tin, tự nhiên gần gũi Biện pháp 4: Phối hợp với các lực lượng giáo dục nhà trường, tổ chức các buổi hôi thảo, chuyên đề các cuộc thi văn hóa học đường và các hoạt đợng xã hợi thiết thực, hiệu Các tổ chức Đoàn, Đội nhà trường tổ chức hoạt động mang nhiều ý nghĩa giáo dục như: Hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 11 Hội thi thể thao học đường, nghi thức Đội, Sao nhi đồng, chương trình qun góp ủng hộ trẻ em khuyết tật, vùng sâu vùng xa, chương trình “ Ngày chủ nhật xanh” Đặc biệt chương trình nguồn: Chăm sóc tượng đài, thăm viếng… Gắn nội dung vận động “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào xây dựng văn hố học đường Tăng cường tham gia học sinh cách hứng thú với hoạt động giáo dục nhà trường với thái độ tự giác, chủ động, sáng tạo Ban Giám hiệu theo dõi, kiểm tra kịp thời phát mặt tốt để động viên, phát huy; mặt lệch lạc để uốn nắn, sửa chữa, từ có điều chỉnh phù hợp Kiểm tra, đánh giá việc thực nhiệm vụ thành viên nhà trường, chất lượng hoạt động tập thể sư phạm nhà trường đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cơng tác xây dựng văn hố học đường Kiểm tra chất lượng tự giáo dục thành viên nhà trường công tác xây dựng Văn hố học đường, cán giáo viên thực gương sáng cho học sinh noi theo Giáo viên phối hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường thường xuyên báo cáo cung cấp tình hình học sinh với lãnh đạo trường Nhà trường tổ chức học, tổng kết giúp kinh nghiệm công tác xây dựng văn 12 hoá học đường thành viên nhà trường theo học kỳ đề phương hướng học kỳ tới Đưa quy định văn hoá học đường làm số tiêu chí đánh giá kết rèn luyện xét kết thi đua cuối năm cán giáo viên học sinh Tổ chức sơ kết hoạt động xây dựng văn hoá học đường thành viên trường Khi tổ chức họp mời đại diện Hội cha mẹ học sinh dự họp để tranh thủ ý kiến thực tốt việc xây dựng văn hoá học đường trường học * Qua biện pháp trên, hình thành em tinh thần đoàn kết, “thương người thể thương thân”, khơi dậy cho em tình yêu quê hương đất nước biết ơn anh hùng liệt sĩ hi sinh Tổ quốc để có hồ bình, ấm no, hạnh phúc Đồng thời giáo dục văn hoá học đường theo chủ điểm triển khai tiết chào đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp sinh hoạt tập thể Các chương trình Hội diễn văn nghệ, TDTT, trình diễn thời trang, câu lạc võ thuật, giúp em tự tin, khỏe mạnh nâng cao kiến thức, kỹ sống, kỹ hòa nhập, rời xa tệ nạn, thói quen xấu em biết sống yêu thương hơn… Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ nhà trường – gia đình xã hội việc xây dựng văn hoá học đường Gia đình nơi sinh thành, dưỡng dục, nơi định hướng giá trị đạo đức, nhân cách học sinh Gia đình nơi gìn giữ giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc Sự kết hợp gia đình với nhà trường thể việc thường xuyên có trao đổi từ hai phía Nhà trường thơng báo kết học tập, văn hóa đạo đức trường học học sinh cho gia đình Gia đình cung cấp đầy đủ thơng tin cá nhân, trình bày rõ tính cách, lực học sinh, tạo điều kiện để nhà trường có biện pháp giáo dục, quản lý Gia đình phải chu cấp đầy đủ vật chất, quan tâm, động viên em cố gắng học tập, rèn luyện Thực tế cho thấy, nhiều gia đình bận mà bỏ bê không quan tâm đến cái, phó mặc cho nhà trường Cần khẳng định trách nhiệm giáo dục phải bắt đầu từ gia đình khơng sách giáo dục thay chăm lo, săn sóc bố mẹ em Nhà trường cần huy động nguồn lực trường vào cơng tác xây dựng văn hố học đường Đồng thời tạo mối quan hệ tốt với cá nhân tập thể nhà trường Nhà trường với Hội cha mẹ học sinh tổ chức họp bàn biện pháp, chế phối hợp với tổ chức trường, lập kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh Tổ chức thực giao nhiệm vụ cho thành viên nhà trường cho phù hợp với khả lực người Định kỳ học kỳ lần tổng kết thông báo kết học tập rèn luyện học sinh cho gia đình học sinh biết 13 Tăng cường mối liên hệ gia đình nhà trường Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề giáo dục mời phụ huynh học sinh tham gia Nói chung mơi trường văn hóa học đường tạo dựng từ kết hợp gia đình, nhà trường xã hội có sức đề kháng với mầm bệnh, loại trừ biểu văn hóa khơng lành mạnh nảy sinh từ bên trong, góp phần xây dựng mơi trường văn hóa học đường ngày hoàn thiện, sáng Đây vấn đề đáng suy ngẫm, lúc hết, văn hóa học đường phải nhận quan tâm gia đình, nhà trường toàn xã hội Ngay đầu năm BGH nhà trường phối hợp với đoàn thể nhà trường xây dựng kế hoạch liên tịch Trong kế hoạch cần nêu rõ nội dung phối hợp kết việc phối hợp Chẳng hạn: - Đối với tổ chức Đoàn – Đội: gắn với tiêu rèn luyện đạo đức, giúp học sinh học tập tiến bộ,… - Ban đại diện CMHS: vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp đỡ HS khó khăn, phối hợp giáo dục đạo đức học sinh nhà trường, tham gia hoạt động giáo dục giờ,… - Cơng an: phối hợp an tồn giao thơng, tệ nạn xã hội, - Y tế - dân số: Khám sức khỏe định kỳ, chuyên đề y tế, sức khỏe sinh sản vị thành niên,… Các kế hoạch cần thực tốt việc sơ kết đánh giá công tác phối hợp kết thực định kỳ kết thúc HKI cuối năm học Việc thực sơ kết, tổng kết công tác phối hợp thơng thường trường trọng nên cơng tác phối hợp thường hiệu chưa cao Do đó, hàng năm vào cuối năm học tổ chức họp đánh giá kết công tác phối hợp năm nhằm rút kinh nghiệm định hướng cho năm học Biện pháp 6: Xây dựng mơi trường cảnh quan văn hóa, khn viên xanh, sạch, đẹp kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học: * Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương - Chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp nhiên, việc tham mưu phải có kế hoạch chuẩn bị, không tham mưu lặt vặt theo vụ việc, lần bố trí làm việc phải chuẩn bị kỹ nội dung để trình bày cách tồn diện, trọng tâm Sau lãnh đạo chấp thuận, thực xong phải báo cáo lại liền Tạo nhiều hội để cấp ủy, quyền địa phương đến thăm sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường Định kỳ làm việc với cấp ủy quyền địa phương để kịp thời báo cáo diễn biến nhà trường xin ý kiến đạo hỗ trợ vấn đế ngồi tầm tay hiệu trưởng Ln chủ động tranh thủ quan tâm cấp ủy, quyền, khơng ngồi chờ đổ lỗi cho quan tâm nhà trường gặp khó khăn Kết quả: Năm học 2017-2018, nhà trường tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng khu nhà hiệu khang trang đầy đủ phòng chức năng, chuẩn bị khánh thành đưa vào hoạt động 14 * Xây dựng kế hoạch phân phối nguồn nhân lực - Năng động, sáng tạo quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục, uy tín thương hiệu nhà trường khẳng định Phân phối nguồn lực, hay sử dụng nguồn lực tốt chất lượng tốt Muốn vậy, trước hết phải phân công người việc, chẳng hạn việc phân công giáo viên chủ nhiệm để chất lượng học sinh ngày tốt hơn, phụ huynh yên tâm giao tương lai em họ cho nhà trường, học sinh yêu trường hơn, có nhiều vui đến trường điều cần đặc biệt lưu tâm - Ngay từ đầu năm học, dựa vào kết thực nhiệm vụ chuyên môn năm trước, dựa vào độ tin cậy phụ huynh với giáo viên khối lớp nhà trường lựa chọn sàng lọc đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tận tâm, tận lực với học sinh để phụ huynh học sinh tin tưởng nhà trường Thường xuyên hỗ trợ sư phạm cho giáo viên tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt hoạt động giáo dục thông qua dự giờ, thăm lớp * Xây dựng cảnh quan sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp"ở trường tiểu học việc làm đòi hỏi phải có quan tâm, thực đồng từ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh lớp nhà trường phải thực thường xuyên liên tục đạt hiệu cao 15 + Muốn kế hoạch xây dựng cảnh quan sư phạm "Xanh – Sạch – Đẹp"được khả thi, hiệu cần có tìm hiểu sáng tạo Phải biết tìm hiểu xem đâu nguyên nhân gây vệ sinh cảnh quan mơi trường ? từ có giải pháp khắc phục hợp lý nguyên nhân Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, chỉnh, biểu Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp cán nhà trường xanh hóa lớp học phòng làm việc Tổ chức sắp xếp trang trí lớp học cho khoa học, thẩm mĩ, trang trí xanh lớp từ bàn ngồi giáo viên, tường …… Bên cạnh giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh sở vật chất, cảnh quan đẹp trường Xây dựng nề nếp lớp khn viên nhà trường Ngồi tập thể giáo viên nhà trường tổ chức buổi lao động em học sinh để trồng vườn thuốc nam, ( Cây giáo viên dặn học sinh đem theo ) thuốc nam nhà trường phân tên loại cơng dụng nó, nhằm giúp học sinh bước đầu biết ích lợi số thơng dụng mà em thường gặp ngày * Cho đến thời điểm này, nhà trường có đủ phòng học, phòng chức khn viên nhà trường thực khang trang, đẹp, môi trường cảnh quan sư phạm thực thân thiện gần gũi Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với bản thân nhà trường Qua năm áp dụng giải pháp năm học 2017-2018 tơi nhận thấy có nhiều chuyển biến tích cực thể nét văn hóa trường học, cụ thể sau: * Cơ sở vật chất trường lớp, trình độ giáo viên GV Phòng học Phòng học GV Trên GV Đạt Chưa Năm học Số lớp Số HS văn hóa mơn chuẩn Chuẩn đạt chuẩn 2017-2018 11 303 11 100% 0 * Kết giáo dục đạo đức học sinh học kỳ Năm học Thực đầy đủ nhiệm Thực chưa đầy đủ vụ học sinh nhiệm vụ học sinh 2017-2018 SL TL SL TL 303 100% 0 Qua bảng kết ta nhận thấy sở vật chất nhà trường cải thiện rõ rệt Số phòng mơn, phòng chức tăng lên đáp ứng nhu cầu nhà trường Đồng thời việc bố trí hệ thống cơng trình nhà trường đẹp, khoa học thể nét đặc trưng trường 16 Chất lượng đội ngũ nâng lên, trình độ chun mơn tay nghề giáo viên nâng lên rõ rệt Tỉ lệ học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh ngày tăng so với năm học trước Có nhiều học sinh ngoan, lễ phép, khơng có học sinh thực không đầy đủ Một kết quan trọng thể thành công nhà trường việc áp dụng giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường Trường Tiểu hoc Nga Thạch phấn đấu công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ tiêu chí quan kiểu mẫu vào năm 2019 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Văn hoá học đường có tầm quan trọng, ảnh hưởng nhiều chiều tới chất lượng hiệu trình giáo dục nhà trường theo hướng phát triển người tồn diện Nó ảnh hưởng rõ rệt đến cách suy nghĩ, cảm nhận hành động thành viên nhà trường Khi nhà trường có văn hố học đường tích cực mang tính chun mơn cao có phát triển chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ngày nâng cao Văn hoá học đường lành mạnh giúp thành viên chia sẻ với lĩnh vực nhà trường Văn hoá học đường tốt tạo niềm tin cho xã hội việc thực chức giáo dục, đặc biệt việc tạo nguồn nhân lực Xây dựng văn hoá học đường yếu tố đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần quan trọng chấn hưng, cải cách giáo dục nước nhà, phục vụ đắc lực cho công đổi kinh tế – xã hội đất nước Qua thực tế tổ chức thực xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học Nga Thạch, quản lý nhà trường rút học kinh nghiệm: Trước hết, người quản lý phải làm cho giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng văn hoá học đường trường tiểu học điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn nay, tạo đồng thuận tập thể giáo viên để đánh giá cách khách quan việc thực thời gian qua để đề giải pháp phù hợp công tác giáo dục nhà trường Công tác xây dựng văn hoá học đường nhằm nâng cao nhận thức người quàn lý, để chất lượng giáo dục ngày thay đổi đáp ứng nghiệp đổi giáo dục Người quản lý phải thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực quyền dân chủ nhóm qua việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp tập thể giáo viên trình thực 17 Người quản lý quan tâm đạo thành viên tổ chức đoàn thể nhà trường thực cách đồng theo kế hoạch đề ra, tiêu chí đánh giá thực thời gian quy định Động viên, khen thưởng kịp thời cán giáo viên học sinh hoàn thành tốt công việc giao Kiến nghị: không XÁC NHẬN Nga Thạch, ngày 20 tháng năm 2018 CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Dương Văn Hảo 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000 2.TS Nguyễn Thị Tính, Xây dựng văn hố học đường bối cảnh đất nước đổi hội nhập GS Phạm Minh Hạc, Xây dựng văn hoá học đường phải mối quan tâm nhà trường Trịnh Minh Loan, Văn hoá học đường yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, viện nghiên cứu sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Chí Bằng Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường - Năm học: 2013-2014 Pháp lệnh công chức, quy chế thực dân chủ hoạt động quan Chỉ thị liên tịch số: 11/GD-ĐT – CĐGDVN, ngày 01 tháng năm 1995 đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình nhà giáo văn hố cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Quyết định số: 1204/GD-TCCB, ngày 19 tháng năm 2005 việc ban hành quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán công chức, viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo 19 ... thể nhà trường nào? nói lên điều gì? Văn hóa học đường khơng phải vật thể văn hoá học đường thể qua vật thể - Văn hóa học đường văn hóa tổ chức Trường học tổ chức, văn hóa học đường văn hóa tổ... dung văn hóa học đường Tác dụng tích cực văn hóa học đường xây dựng nhân cách cho học sinh, sinh viên chống lại lối sống tiêu cực Chính thế, nhà trường cần phải xây dựng văn hóa học đường cho trường. .. hoạt động nhà trường - Văn hóa học đường văn hóa ứng xử: Xét nhiều khía cạnh, văn hóa ứng xử tương đồng với văn hóa giao tiếp, văn hóa hành vi (trong mơi trường học đường) Văn hóa học đường hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường ở trường tiểu học , Một số biện pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay