Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học nga tiến thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

28 1 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:49

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA TIẾN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Người thực hiện: Mai Thị Quản Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga Tiến SKKN thuộc lĩnh vực: Hoạt động lên lớp 1 MỞ ĐẦU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiện nay, nội dung giáo dục kĩ sống nhiều quốc gia giới đưa vào dạy cho học sinh trường phổ thơng, nhiều hình thức khác Ở Việt Nam để nâng cao chất lương toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ theo bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI, mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống là: “Học để biết, học để làm, học để khẳng định học để chung sống” Mục tiêu giáo dục phổ thông chuyển hướng từ chủ yếu trang bị kiến thức sang trang bị lực cần thiết cho em học sinh Phương pháp giáo dục phổ thông đổi theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học, phù hợp với đặc điểm lớp học, tăng cường khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Nội dung giáo dục kĩ sống tích hợp mơn học hoạt động ngoại khóa trường Trong năm học vừa qua, trường học trọng rèn kĩ sống cho học sinh Kĩ sống hình thành cách tự nhiên hiệu môi trường hoạt động cụ thể Nếu từ giảng, em khơng thể tự hình thành kĩ sống cho mà hình dung chung chung Hơn giáo dục kĩ sống khơng phải áp đặt mà giáo viên dạy phải có kiến thức tâm lí, kĩ sống Và quan hết phải có phối hợp gia đình, nhà trường tổ chức xã hội Đặc biệt, rèn luyện kĩ sống cho học sinh xác định nội dung phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, yêu cầu rèn kĩ sống cho học sinh ngày trọng từ năm học 2010-2011 đến Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương đưa việc giáo dục kĩ sống vào giảng dạy đại trà cho tất cấp học Sau năm triển khai nhà trường có nhiều hoạt động ngoại khóa tổ chức tạo mơi trường để giáo dục đạo đức, lối sống cho em, rèn luyện cho em kĩ sống cần thiết Là giáo viên phụ trách lớp, qua nhiỊu năm thực hiện, tơi tổ chức thực nhiều hoạt động lên lớp để giáo dục kĩ sống cho học sinh bước đầu đạt hiệu định Đồng thời với yêu cầu Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017 - 2018, "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu thực vận động, phong trào thi đua ngành, có tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ sống cho học sinh Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình cộng đồng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức kĩ sống cho học sinh", thể rõ công văn số 4323 /BGDĐT-GDTH Để thực tốt nhiệm vụ giáo dục năm học thân trăn trở phải làm để học sinh có kĩ tốt nhất, năm học vừa qua tơi thực có kinh nghiệm nhỏ “ Một số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh lớp trường TH Nga TiÕn thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp” Xin đưa mong đồng nghiệp góp ý để cơng tác giảng dạy ngày tốt 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Tìm số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động lên lớp - Giúp học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội; giúp học sinh hiểu biết thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… - Giúp học sinh có đủ khả tự thích ứng với mơi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đem lại cho em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho em kĩ cần thiết làm hành trang bước vào đời 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Một số biểu kĩ sống học sinh lớp 4A -Trường Tiểu học Nga TiÕn - Biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 4A- Trường Tiểu học Nga TiÕn thông qua hoạt động giáo dục lên lớp 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Nghiên cứu lí luận Tìm đọc tài liệu có liên quan đến việc rèn kĩ sống cho học sinh 1.4.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: - Khảo sát thực tế học sinh: Qua hai đợt ( đầu năm cuối học kì 1) 1.4.3 Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học tập (Xem em có tích cực tham gia vào hoạt động hay khơng? Có kĩ giao tiếp hay khơng? ) Quan sát hoạt động vui chơi (Thích trò chơi nào, thái độ trung thực hay gian lận tham gia trò chơi…) Quan sát hoạt động giao tiếp với người xung quanh (Thái độ nói chuyện với bạn bè, cách xưng hô với thầy cô giáo, với người lớn tuổi, hành vi tốt xấu với người…) 1.4.4 Sử dụng phương pháp thực hành: Giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kĩ năng; thực phối hợp nhà trường, làm tốt cơng tác xã hội hóa việc giáo dục kĩ sống 1.4.5 Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm giáo dục: Phân tích nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ sống Tổng hợp biện pháp giáo dục giáo viên NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN cđa s¸ng kiÕn kinh nghiƯm : 2.1.1 Khái niệm Kĩ sống: Kĩ sống khái niệm nhắc đến nhiều thời đại ngày Có nhiều quan niệm kĩ sống Theo Tổ chức Y tế giới, kĩ sống khả tâm lí - xã hội để tương tác với người khác giải vấn đề, tình sống hàng ngày cách có hiệu Có quan niệm cho kĩ sống lực tâm lí - xã hội người cho hành vi thích hợp tícrh cực, giúp cho thân giải có hiệu với đòi hỏi thử thách sống Như vậy, kĩ sống tập hợp kĩ giúp người làm chủ thân ứng phó tích cực trước tình sống Bản chất kĩ sống kĩ tự quản lý thân kĩ xã hội cần thiết để cá nhân tự lực sống, học tập làm việc hiệu Kĩ sống trải nghiệm có hiệu nhất, giúp giải đáp ứng nhu cầu cụ thể suốt trình tồn phát triển người Là kĩ giúp cho cá nhân vững vàng trước sống có nhiều thách thức, nhiều hội thực tương lai Hay nói ngắn gọn Kĩ sống đơn giản tất điều cần thiết phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Kĩ sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người Nó hình thành cách tự nhiên, thơng qua giáo dục rèn luyện người 2.1.2 Phân loại kĩ sống: Theo UNESCO, ta phân loại kĩ sống sau: a Dựa vào mơi trường sống: Gồm có nhóm sau: * Kĩ sống trường học * Kĩ sống gia đình * Kĩ sống nơi làm việc b Dựa vào lĩnh vực tâm lý, sức khoẻ: Dựa vào lĩnh vực tâm lý, sức khoẻ, ta phân kỹ sống thành nhóm: * Kĩ nhận thức: Gồm có Kĩ kĩ nâng cao - Kĩ gồm: Kĩ nghe, nói, đọc, viết, múa, hát, đi, đứng, chạy, nhảy, v.v… - Kĩ nâng cao kế thừa phát triển kĩ dạng thức lớn Nó bao gồm: Các kĩ tư logic, tư phê phán, giải vấn đề, sáng tạo, suy nghĩ nhiều chiều, phân tích, tổng hợp, so sánh, nêu khái niệm, đặt câu hỏi, xác định giá trị, v.v… * Kĩ đương đầu với cảm xúc: Bao gồm động cơ, ý thức trách nhiệm, cam kết, kiềm chế căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự quản lý, tự giám sát tự điều chỉnh * Kĩ xã hội hay kĩ tương tác: Bao gồm kĩ giao tiếp; tính đốn, kĩ thương thuyết/từ chối, lắng nghe tích cực, hợp tác, thơng cảm, nhận biết thiện cảm người khác v.v… Ở Tiểu học, lớp đầu cấp (lớp 1,2, 3), kĩ xem trọng, lớp cuối cấp (lớp 4, 5) nâng dần cho em kĩ nâng cao Theo đó, cần tập trung rèn luyện cho em nhóm kĩ sống sau đây: + Nhóm kĩ giao tiếp – hòa nhập sống + Nhóm kĩ học tập, lao động – vui chơi, giải trí Như vậy, kĩ sống bao gồm loạt kĩ cụ thể, cần thiết cho sống hàng ngày người Bản chất kĩ sống kĩ tự quản lý thân kĩ xã hội cần thiết để cá nhân tự lực sống, học tập làm việc hiệu Nói cách khác, kĩ sống khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó trước tình sống 2.1.3 Hoạt động giáo dục lên lớp: Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi trình đào tạo học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng đời sống xã hội Hoạt động nhà trường quản lý, tiến hành ngồi dạy học lớp (theo chương trình, kế hoạch dạy học) Nó tiến hành xen kẽ nối tiếp chương trình dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội, diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè, khép kín q trình giáo dục, làm cho q trình thực nơi, lúc Nội dung giáo dục lên lớp phong phú đa dạng thể qua hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên cứu khoa học….chủ yếu thể thơng qua hình thức như: Tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt tập thể; dạy tích hợp mơn học; hoạt động giáo dục theo chủ điểm, tham quan, du lịch nhờ kiến thức tiếp thu lớp có hội bổ sung, áp dụng, mở rộng thêm thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.2.1 Thực trạng: 2.2.1.1 Về nhà trường: Năm học 2017-2018, tơi phân cơng chủ nhiƯm giảng dạy lớp 4A gồm 29 học sinh, trường có 10 lớp Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu trng tiờn tin ến trờng ã ạt Trờng chuÈn Quèc gia møc đé II Trong hoạt động chuyên môn dạy học, Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, khơng ngừng đổi PPDH phù hợp với nội dung chương trình Và đặc biệt trọng đến việc "Giáo dục kỹ sống" cho học sinh Nhà trường coi yếu tố quan trọng hàng đầu việc thực mục tiêu giáo dục Đẩy mạnh thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” Mỗi thầy giáo tâm huyết, trách nhiệm việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh Mỗi giáo viên nhà trường không nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, mà thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm học sinh 2.2.1.2.Về giáo viên: - Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh mà trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa nên chưa chịu khó tìm tòi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động nên cha tạo hứng thú học sinh 2.2.1.3 Về học sinh: - Học sinh học tập thụ động, chủ yếu nghe làm theo thầy cô giáo, sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động - Học sinh có học kiến thức, khả ứng phó với tình sống kém, tính tự tin ít, tự ti nhiều, thường nóng nảy, gây gổ lẫn - Kỹ giao tiếp hạn chế, hay nói tục, chửi bậy - Phần lớn học sinh lớp chưa tự tin, nhút nhát trình bầy ý kiến trước lớp, hay trước đơng người - Các em khơng có kĩ tự phục vụ, tự chăm sóc thân - Các em khơng có thói quen hợp tác với bạn - Một số học sinh lại hiếu động dễ bị q khích khơng tự kiểm sốt hành động thân dẫn đến gây lộn với bạn như: em Linh, TuÊn, Trêng, Hiếu, 2.2.1.4 Về phụ huynh: Nguyên nhân khiến đa phần học sinh khó tiếp cận hoạt động kỹ thực hành xã hội phụ huynh không cho phép Đa số phụ huynh cho em cần học giỏi kiến thức Phụ huynh học sinh khuyến khích tìm kiến thức mà quên hướng cho em làm tốt hoạt động đồn thể, hoạt động xã hội cách ứng xử gia đình Phần lớn gia đình phụ huynh giao tiếp gia đình nhiều hạn chế, xưng hơ chưa chuẩn mực nên em bắt chước xưng hô thiếu thiện cảm 2.2.2 Nguyên nhân thực trạng: - Học sinh chưa trọng rèn kĩ sống sống trình học tập rèn luyện trường - Các em tham gia hoạt động tập thể, có hội giao tiếp trước đám đông - Người lớn như: bố mẹ, ông bà, dành phần chăm sóc em, khơng cho em tự chăm sóc thân như: vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang phục, đồ dùng học tập, làm hộ em thấy em làm chậm, làm không sạch, không ưng ý 2.2.3 Kết thực trạng Qua khảo sát học sinh tháng năm học 2017 – 2018 với 29 học sinh lớp: Các kĩ Kĩ hợp tác Kĩ tự kiểm soát, tự tin, tự lập Kĩ thấu hiểu Kĩ giao tiếp SL 14 12 % 48,2 41,4 Mức độ đạt Đạt SL % 10 34,5 31 10 10 34,5 34,5 10 10 Tốt 34,5 34,5 Chưa đạt SL % 17,3 27,6 9 31 31 Từ kết thực trang mạnh dạn đưa giải pháp thực 2.3 CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 2.3.1 Giải pháp 1: Tự đinh hướng việc dạy trẻ kĩ sống cho học sinh Đầu năm học, tiếp tục học tập nghiên cứu chuyên đề Rèn kĩ sống cho học sinh Tiểu học, thực trạng giải pháp nhà trường việc rèn kĩ sống cho học sinh bậc Tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo phát động; Qua giúp tơi hiểu chương trình học khóa thường cho trẻ tiếp xúc từ từ kiến thức văn hóa suốt năm học, thực tế trẻ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kĩ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu kĩ giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học cách tốt Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo học sinh gắn với thực tiễn, có tài liệu bổ trợ phong phú, sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng CNTT dạy học, ln tạo cho em tính chủ động, tích cực, hứng thú học tập; phát huy tính sáng tạo, tạo bầu khơng khí cởi mở thân thiện lớp trường Trong học, giáo viên cần tạo hội cho em nói, trình bày trước nhóm bạn, trước tập thể, em hay rụt rè, khả giao tiếp qua góp phần tích lũy KNS cho em - Quán triệt mục tiêu giảng dạy môn Đạo đức, hình thành hành vi đạo đức tiết Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác kiểm tra đánh giá phân loại hạnh kiểm học sinh, rèn cho học sinh khả tự học, tự chăm sóc thân, biết lễ phép, hiếu thảo, tự phục vụ bữa ăn vệ sinh cá nhân - Tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa, “diễn đàn” phạm vi lớp khối Mỗi năm học có số chủ đề rèn luyện KNS triển khai Phối hợp với tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Sao nhi đồng theo chủ điểm hàng tháng Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian vào hoạt động ngồi giờ, qua mà rèn luyện KNS cho học sinh - Giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác chủ nhiệm mà nhà trường phân cơng, thường xun thay đổi hình thức sinh hoạt lớp, luân phiên cho em làm lớp trưởng, tổ trưởng, không nên năm học để em làm lớp trưởng Với học sinh tiêu học, thày cô giáo người mẹ hiền thứ hai em, em luôn nghe lời dạy bảo làm theo thầy dạy, thầy cô giáo phải gương sáng đạo đức, gương ứng xử văn hóa, chuẩn mực lời nói việc làm Giáo dục KNS cho học sinh khó thầy cô gương - Tham mưu với nhà trường cần tổ chức tốt buổi chào cờ đầu tuần Theo mục tiêu buổi chào cờ không đánh giá xếp loại nếp, học tập, hoạt động giáo dục tuần qua giáo viên trực, triển khai kế hoạch tuần tới Ban giám hiệu nhà trường mà cần thay đổi hình thức buổi lễ chào cờ cách sáng tạo, rèn luyện kỹ cho học sinh Chẳng hạn để em thay mặt lớp trực đánh giá, nhận xét thêm phần giao lưu với toàn trường qua tiết mục văn nghệ, kể chuyện, câu đố, trò chơi… em đứng tổ chức giúp đỡ hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm - Xây dựng trường, lớp an toàn – xanh - - đẹp Trong cần trọng tạo môi trường tự nhiên gần gũi với sống trồng vườn thuốc nam, câu hiệu xanh, bồn hoa để thơng qua mà giáo dục ý thức bảo vệ môi trường em Ngồi ra, cần phối hợp với gia đình, tổ chức xã hội nhà trường để góp phần giáo dục KNS cho em 2.3.2 Giải pháp 2: Xác định kĩ sống cần dạy cho học sinh: Đối với tâm sinh lí trẻ em bậc Tiểu học có nhiều kĩ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước tập trung vào học văn hóa Qua thực tế cho thấy kĩ quan trọng trẻ phải học là: - Kĩ hợp tác - Kĩ tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập - Khả thấu hiểu - Kĩ giao tiếp Việc xác định kĩ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy học sinh Nội dung kĩ mà giáo viên cần dạy cho học sinh là: Kĩ sống tự tin: Một kĩ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ, cần giúp trẻ cảm nhận mối quan hệ với người khác Kĩ sống hợp tác: Bằng trò chơi, câu truyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ em học sinh lứa tuổi Khả hợp tác giúp em biết cảm thông, chia sẻ làm việc với bạn Các em thể mình, tâm sự, bày tỏ suy nghĩ, băn khoăn, lo sợ, nỗi buồn với người thân, bạn bè Kĩ ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kĩ quan trọng cần có em vào giai đoạn khát khao học; tìm hiểu, khám phá giới xung quanh Kĩ giao tiếp: giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, học sinh cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kĩ quan trọng trẻ Ngoài ra, giáo viên cần dạy cho học sinh nghi thức văn hóa ăn uống, kĩ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập, biết sử dụng đồ dùng vật dụng thông thường, biết giúp gia đình cơng việc phù hợp, v.v… 2.3.3 Giải pháp 3: Xác định nội dung, nhiệm vụ việc dạy học sinh kĩ sống Giáo viên cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh Thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục chăm sóc em cách thích hợp như: Giúp em phát triển đồng lĩnh vực thể chất, ngơn ngữ, nhận thức, tình cảm,…Phát huy tính tích cực em, giúp em hứng thú, chủ động khám phá, tìm tòi, biết vận dụng vốn kiên thức, kĩ vào việc giải tình khác Cần giúp em có mối liên kết cần thiết với bạn khác lớp, em biết chia sẻ chăm sóc lẫn nhau, biết lắng nghe, trình bày diễn đạt ý mình, giúp em ln cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Giáo viên cần chuẩn bị cho học sinh tự tin thoải mái trường hợp Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình em, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc, giáo dục em nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải Trong chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cho học sinh lớp 4, việc cung cấp cho học sinh kiến thức sống, chương trình giáo dục kỹ sống cho HS bản, tỉ mỉ cụ thể Vì vậy, giáo viên trực tiếp dạy lớp 4, tơi nắm bắt nội dung, hình thức, kỹ sống cần dạy cho học sinh chương trình GDNGLL Cụ thể sau: THỜI GIAN - Tháng - Tháng 10 CHỦ ĐIỂM - Nghe nói chuyện ý nghĩa tên trường Mái - Phát động phong trào quyên góp trường sách GK, tặng bạn có hồn thân u cảnh khó khăn em - Tổ chức thi “ An tồn giao thơng” Vòng tay bạn bè Tháng 11 Tơn sư trọng đạo Tháng 12 Tháng GỢI Ý NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG Uống nước nhớ nguồn Ngày Tết quê em - Tổ chức câu lạc bộ: “Học mà vui, vui mà học” - Kể chuyện gương bạn tốt - Phát động phong trào Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Tập văn nghệ, biểu diễn văn nghệ - Sinh hoạt tập thể kỉ niệm ngày 20/11 - Tổ chức hội thi văn nghệ: Tiếng hát mừng thầy - Tìm hiểu truyền thống qn đội, nghe nói chuyện anh đội Cụ Hồ - Tập hát hát anh đội - Tiểu phẩm “Lì xì” - Kể chuyện ăn ngày tết quê em Mừng Đảng Tháng mừng xuân - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu truyền thống địa phương - Sinh hoạt tập thể kỉ niệm ngày 3/2, nghe nói chuyện vị anh hùng dân tộc Tháng Biết ơn - Thi kể chuyện bà, mẹ, vị CHỦ ĐỀ GDKNS - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ thể cảm thông - Kĩ làm chủ thân - Kỹ thể tự tin - Kỹ đảm nhận trách nhiệm - Kĩ hoạt động đội, nhóm - Kĩ hợp tác - Kỹ đảm nhận trách nhiệm - Kĩ hoạt động đội, nhóm - Kĩ hợp tác - Kỹ sáng tạo - Kỹ giao tiếp - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ văn nghệ - Kỹ giao tiếp - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ quan tâm đến người khác - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ giao tiếp - Kỹ điều khiển hoạt động tập thể - Kĩ xác định 10 Quyên góp tặng quà cho bạn nghèo Tết Nguyên Đán 2018 * Nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng, hành vi: Thói quen hành vi kĩ hình thành thuận lợi em có điều kiện tham gia hoạt động Trong tham gia hoạt động em gặp tình cụ thể sống buộc phải tự tìm cách giải trí tuệ sức lực Từ giúp em hiểu, biết cách làm cách tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực + Khi thực yêu cầu này, tổ chức cho em tham gia xử lý tình cho trước chọn cách xử lý tốt nhất, hay để giới thiệu cho lớp tham khảo sinh hoạt Những tình tơi đưa tình đời thường, diễn sống hàng ngày làm ảnh hưởng đến trẻ em không làm quen, khơng trang bị Ví dụ: * Để rèn kĩ tránh bị xâm hại tơi đưa tình sau: 1- Em nhà mình, có người lạ đến nhà, nói bạn mẹ rủ em chơi Khi em làm gì? 2- Trên đường học về, trời nắng nóng, có người lạ rủ em vào quán uống nước Khi em trả lời nào? 3- Chủ chật, em bạn chơi, không may gặp nguy hiểm ( bị bắt cóc, ngã gãy tay, ) em làm gì? 4- Một người quen lớn tuổi hơn, rủ xem phim “người lớn” điện thoại di động Em làm gì? 5- Một hôm em bạn đường học có người chiều rủ em bạn lên xe máy để đưa tới trường Bạn em liền nhảy lên xe người ngồi Trong tình hống em xử lí nào? 14 *Để rèn kĩ xử lí tình xảy sống hàng ngày, tơi đưa ví dụ sau: 1- Trên đường học khơng may gặp trời mưa to có sấm chớp, em làm nào? 2- Trong lớp em có số bạn học xe đạp Em thấy bạn thường đèo hai, ba bạn thành hai, ba hàng cho đường làng khơng nguy hiểm Khi em nói với bạn (hoặc em làm gì?) Theo em phải để đảm bảo an toàn tham gia giao thơng? 3- Vào trưa hè, nóng bức, bạn rủ em sơng tắm Em làm gì? Em cần làm để tránh bị đuối nước? 4- Khơng may gặp hỏa hoạn em làm gì? Trong tình này, học sinh nhà trờng, ặc biệt học sinh lớp 4A ã ợc tập huấn với Hội chữ thập ỏ nhà trờng từ ầu năm học cách phòng cháy, xử lý số tình xảy 5- Mt ngi nh em chuyển gói hàng đến tận tay ơng A cách khoảng số trả tiền cơng cho em đến Hai trăm nghìn đồng Em cảm thấy gói hàng có khơng minh bạch khơng? Em làm gì? Trong thực tế khơng lần em gặp phải tình tương tự vậy, khơng biết xử lý nào, có em làm thinh bỏ đi, khơng quan tâm, có em lại khóc, có em xơng lên làm ầm ĩ, có bạn giữ kín lòng, âm thầm chịu đựng… biểu việc thiếu kĩ sống Nhưng qua thi, rèn cho em kĩ giao tiếp, tự tin trước đông người mà em đưa nhiều cách xử lý, có cách xử lý hay sáng tạo Từ giúp em có kĩ xử lí, giải tình sống hàng ngày + Chúng ta cần nhắc nhở học sinh phải nhớ số điện thoại bố mẹ, người thân số điện thoại khẩn cần thiết (cứu thương -115, cứu hỏa - 114, cảnh sát113, ) Vì thực tế, tơi hỏi học sinh lớp có nhiều em khơng nhớ số điện thoại bố mẹ Để khắc phục nhược điểm em, tổ chức cho học sinh thi viết số điện thoại người thân, số điện thoại khẩn Việc nhớ số điện thoại cần thiết Nó giúp cho em tìm giúp đỡ kịp thời không may gặp nguy hiểm + Tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ để giáo dục việc chấp hành Pháp luật Đầu năm học, cho em kí cam kết chấp hành thực nội quy nhà trường, lớp Từ đó, tơi rèn cho em kĩ sống có quy tắc, có kỉ luật, có trách nhiệm với thân, gia đình xã hội + Tổ chức hình thức giao lưu với Cựu chiến binh xã vào dịp 22/12 Qua hoạt động không rèn kĩ sống quy củ, nề nếp, ý thức tổ chức , kỷ luật theo tác phong anh đội cho học sinh mà giáo dục cho em lòng tự hào dân tộc 15 Cùng với nhiệm vụ hình thành hệ thống kĩ năng, hành vi nhiệm vụ rèn cho học sinh kĩ thực công việc lao động đơn giản, kĩ sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội biết tự thể thân trước tập thể Một số hoạt động cụ thể tổ chức cho học sinh tham gia tổ, nhóm lớp như: - Tổ chức vẽ tranh (vào tháng 9, tháng 10) - Thi trò chơi dân gian(tháng 1, tháng 2) - Thi Tiếng hát họa mi (tháng 11) - Trưng bày sản phẩm khéo tay (tháng 4) - Tổ chức Thi buộc tóc, tết tóc cho em bé để rèn kĩ phục vụ, tự phục vụ Đây việc làm đơn giản thực tế nhiều học sinh chưa biết làm chưa làm người lớn thường làm thay, gia đình khó khăn bố mẹ mải lo làm ăn quan tâm cái, nhiều học sinh để đầu bù tóc rối học Với hoạt động giúp em tự lo cho thân mà biết giúp bố mẹ lo cho em nhỏ - Tạo điều kiện cho em tự thể với vai trò người lĩnh xướng, điều hành hoạt động như: người quản trò, thay làm làm lớp trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng để rèn cho học sinh mạnh dạn trước tập thể, tập cho học sinh lên kế hoạch hoạt động cho nhóm, tổ, cho lớp -Tổ chức cho học sinh tham gia đầy đủ phong trào nhà trường, Liên đội tổ chức như: Thể dục- Thể thao, tìm hiểu An tồn giao thơng; Liên hoan văn nghệ, câu l¹c bé “Häc vui- vui häc”, 16 Häc sinh líp 4A häc câu l¹c bé - Thường xuyên tổ chức trò chơi dân gian: nhảy dây, đá cầu, chơi ô ăn quan, nhảy bao bố,… Trũ chi: Bịt mắt bắt dê Trũ chi: Trồng nụ, trång hoa - Tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động thực tế để rèn kĩ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ thân cách hướng dẫn em cách rửa tay 17 quy định tổ chức cho em tự rửa tay hàng ngày, mang trang để phòng chống dịch bệnh đường hơ hấp, ngủ để đề phòng bệnh muỗi đốt, ăn chín uống sơi để đề phòng bệnh đường tiêu hóa, - Tổ chức cho em trang rtí lớp học tham gia lao động dọn vệ sinh lớp học, sân trường hàng ngày, hàng tuần khu vực phân công cho lớp; tự làm gắn biển tên cho cây; trồng chăm sóc bồn lớp; đồng thời lớp phát động phong trào “Trường học khơng rác, lớp học không rác” hay phong trào "Trường lớp xanh, sạch, đẹp" để rèn em thói quen giữ vệ sinh trường lớp môi trường sống xung quanh em Từ hình thành cho em lòng u lao động biết quý người lao động Học sinh lớp 4A trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa, cảnh Thông qua hoạt động trên, học sinh không rèn luyện nhanh nhẹn, hoạt bát qua trò chơi, biết tự chăm sóc thân, biết kĩ lao động đơn giản phù hợp với lứa tuổi mà rèn kĩ tham gia hoạt động tập thể, kĩ tổ chức hoạt động chung, biết phối hợp với bạn thực hoạt động chung, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự chủ, tự tin, chủ động công việc giao tiếp với ngườ 18 Học sinh lớp 4A quét dọn sân trường, cổng trường Học sinh lớp 4A chăm sóc vườn thuốc nam Giải pháp 5: Giáo viên chủ nhiệm vận dụng linh hoạt loại hình hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp để thực mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh Để đa dạng hóa hình thức hoạt động NGLL thực tốt mục tiêu giáo dục kỹ sống cho HS "làm mới" hình thức thực chủ đề hoạt động giáo dục lên lớp Đa dạng hố loại 19 hình hoạt động hoạt động GD lên lớp Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp để thu hút học sinh tích cực tham gia - Sự lạ có sức hấp dẫn học sinh khiến em say mê khám phá Các hoạt động mà nội dung đơn điệu, hình thức khơng phong phú học sinh dễ chán nản thờ Vì cần sử dụng linh hoạt loại hình hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp để thực mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh *Sau đưa hình thức tổ chức hoạt động ngồi lên lớp lồng ghép giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải xây dựng hoạt động theo chủ đề, chủ điểm tháng có kịch cho hoạt động có chuẩn bị chu đáo hình thức tổ chức điều kiện phục vụ cho hoạt động Khi tiến hành tổ chức HĐNGLL cần phải tiến hành theo bước sau: Bước 1: Đặt tên chủ đề hoạt động xác định yêu cầu giáo dục phải đạt Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm cần vạch kế hoạch, thời gian tiến hành Chuẩn bị nội dung, hình thức hoạt động, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động Phân công công việc cụ thể, dự kiến tình xảy Thường xun đơn đốc, kiểm tra chuẩn bị Bước 3: Tiến hành hoạt động Đối với hoạt động lớp, cần cố gắng tạo điều kiện để học sinh tự quản, tự điều khiển, giáo viên nên đóng vai trò người hỗ trợ, người giúp đỡ em Bước 4: Rút kinh nghiệm đánh giá kết Cần phải rút kinh nghiệm để hoạt động tốt hơn, hiệu Khi rút kinh nghiệm đánh giá kết cần tập trung vào hình thức tổ chức hoạt động, nội dung hoạt động, trình tự quản, tự điều khiển học sinh để bước chuẩn bị cho hoạt động đạt yêu cầu mục tiêu đề Ví dụ: Tổ chức hoạt động: Rung chuông vàng Chủ đề: An tồn giao thơng Học sinh lớp a) Mục đích: Giúp em hiểu thực tốt luật giao thông, tuyên truyền người thân thực tốt luật giao thơng Hình thành rèn luyện cho học sinh kỹ tham gia giao thơng, mạnh dạn, thích giao tiếp, độc lập suy nghĩ, sáng tạo, đồng thời rèn luyện cho nhiều em khả tổ chức, điều khiển hoạt động tập thể Tạo cho học sinh lớp khơng khí phấn khởi, tin tưởng “Vui mà học, học mà vui”, làm cho em luôn sẵn sàng tham gia hoạt động lớp b) Chuẩn bị: * Học sinh: Bảng con, phấn, khăn lau bảng * Giáo viên: - Chuẩn bị nội dung câu hỏi, đáp án - Phân cơng học sinh dẫn chương trình c) Nội dung: 20 Câu 1: Em nêu đặc điểm biển báo nguy hiểm? Đáp án: Đặc điểm biển báo nguy hiểm là: - Hình tam giác - Viền màu đỏ vàng - Ở có vẽ màu đen biểu thị nội dung nguy hiểm cần biết Câu 2: Đường sắt đường dành cho phương tiện giao thông nào? Đáp án: Đường sắt đường dành cho tàu hỏa Câu 3: Em hiểu đường xã? Đáp án: Đường xã đường nối thôn xã Câu 4: Khi ngồi sau xe máy em cần nhớ điều gì? Đáp án: Khi ngồi sau xe máy em cần đội mũ bảo hiểm nhắc người lớn đội mũ bảo hiểm Câu 5: Khi ô tô khách, ô tô buýt em cần nhớ điều gì? Đáp án: - Chỉ lên, xuống xe xe dừng hẳn, đỗ hẳn lên người, không chen lấn - Khơng thò đầu, thò tay ngồi cửa xe - Khơng ném vật bỏ ngồi Câu 6: Khi đường có đường sắt cắt ngang ta cần ý điều gì? Đáp án: - Nơi khơng có rào chắn,phải đứng cách đường ray ngồi 5m - Nơi có rào chắn,đứng cách rào chắn 1m để phòng tai nạn - Khơng cố ý vượt qua đường sắt tàu chạy đến rào chắn đóng - Khơng chạy chơi tren đường sắt - Không ném đá lên tàu Câu 7: Bạn kể tên loai đường giao thông? Đáp án:Các loại đường giao thông - Đường - Đường sắt - Đường thủy - Đường hàng không Câu 8: Đường hàng không dành cho phương tiện giao thông nào? Đáp án: Máy bay Câu 9: Khi qua đường ta cần ý gì? Đáp án: Khi phải vỉa hè sát mép đường bên phải nơi khơng có vỉa hè - Khi qua đường phải vào vạch qua đường Nếu khơng có vạch qua đường phải chọn nơi an toàn quan sát kĩ xe đường Trên hình thức tổ chức hoạt động ngồi lên lớp mà thường xuyên tổ chức lớp sinh hoạt, hoạt động thu hút 100% em tồn lớp tham gia, tạo cho em thoải mái, không nhàm chán mà giúp em chăm chỉ, hăng say, phấn đấu, rèn luyện học tập trở thành người phát triển toàn diện xứng đáng chủ nhân tương lai đất nước 21 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Từ cố gắng thực sáng kiến kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác đồng nghiệp, ủng hộ tích cực bậc phụ huynh giúp đạt số kết việc dạy kĩ sống cho học sinh là: - Tất học sinh giáo viên tạo điều kiện khuyến khích, khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, rèn luyện khả tự học, tự phục vụ, rèn luyện kĩ tự lập, tự nhận thức; kĩ vận động thông qua hoạt động hàng ngày sống học sinh - Học sinh hào hứng với hoạt động Nó thu hút em; khuyến khích em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất học sinh tham gia có hội trình bày, trao đổi nhận xét lẫn Từ giúp em hình thành có kĩ sống khả nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin tạo khơng khí thi đua lành mạnh - Thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, giúp em tự điều chỉnh, bổ sung, trao đổi, hợp tác tốt Qua đó, giáo dục em kĩ thực công việc lao động đơn giản, kĩ sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử với người gia đình, nhà trường xã hội Những kĩ tham gia hoạt động tập thể, kĩ tổ chức hoạt động chung nhau, biết phối hợp với người thực hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, chủ động giao tiếp với người, sống hòa đồng với bạn bè - Giáo dục kĩ sống giúp học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kĩ năng, học sinh sống có trách nhiệm biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó sức ép, thách thức sống, thúc đẩy hành vi mang tính xã hội Học sinh tỏ cởi mở mối quan hệ thầy - trò, hứng thú, tự tin, chủ động sáng tạo học tập Sau quan tâm giáo dục kĩ sống học sinh xác định bổn phận nghĩa vụ thân, gia đình xã hội - Học sinh rèn kĩ kiểm sốt thân, tính tự tin thơng qua hoạt động hát, múa, thể dục thể thao,… - Các em giáo dục, chăm sóc, ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, đảm bào an toàn, phòng bệnh, theo dõi cân đo thường xuyên * Kết cụ thể T«i đ· khảo sát học sinh tháng năm học 2017 – 2018 với 29 học sinh lớp: Các kĩ Mức độ đạt Tốt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % Kĩ hợp tác 28 96,6 3,4 0 Kĩ tự kiểm 27 93,1 6,9 0 soát, tự tin, tự lập Kĩ thấu hiểu 25 86,2 13,8 0 22 Kĩ giao tiếp 26 89,7 10,3 0 Về phía học sinh: - 100% Học sinh học đều, giờ, biết yêu thương bạn bè, biết giúp đỡ , chia xẻ với bạn, lớp học đoàn kết, học sinh cảm thấy "Mỗi ngày đến trường ngày vui" - Hầu hết em tự tin trình bày ý kiến nhóm, tổ, hay trước lớp - 100% em thích tham gia hoạt động tập thể - 100% em biết tự chăm sóc thân - Lớp đạt giải Nhì Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Về phía giáo viên: - Giáo viên gần gũi trò chuyện với học sinh, sẵn sàng trả lời câu hỏi vụn vặt em, giải hợp lí, cơng với tình xảy học sinh lớp - Mạnh dạn, tự tin điều khiển hoạt động - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động riêng cho lớp - Hiệu lớn huy động tham gia cha mẹ em, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 3.1 KẾT LUẬN: Trong công đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Giáo dục Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam, có đề cao vài trò giáo dục kĩ sống Việc trang bị kĩ sống cho học sinh chuyện đơn giản, ngày một, ngày hai thành công, mà phải thực xuyên suốt, liên tục trình ln đổi hình thức tổ chức để lơi em tham gia vào hoạt động Qua kinh nghiệm tổ chức hoạt động lên lớp, thấy để thực thành công việc rèn kĩ sống cho học sinh, cần: - Tạo hội cho em nói lên suy nghĩ thơng qua hoạt động chung lớp - Khơng tạo cho em thói quen kiêu ngạo., khơng dọa nạt, hay bắt em hứa hẹn: Vì lần dọa nạt làm cho trẻ sợ hãi, điều có hại cho đứa trẻ mà không giúp cho hành vi trẻ tốt Sự hứa hẹn hay dọa nạt khơng có ý nghĩa trẻ em em ln cảm thấy cắn rứt không làm hứa - Ngoài việc thực đầy đủ hoạt động đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần có sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động phù hợp cho lớp phụ trách, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động để gây hứng thú cho học sinh - Cần phối hợp tốt với phụ huynh việc giáo dục học sinh 23 - Mỗi giáo viên cần có kiên trì áp dụng biện pháp dạy học tích cực, với lòng u thương học sinh, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc đặc biệt có tinh thần trách nhiệm với "sản phẩm" làm ra, học sinh tơi tin đạt kết mong muốn 3.2 KIẾN NGHỊ: 3.2.1 Đối với giáo viên: - Mỗi giáo viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng việc rèn kĩ sống - Quan tâm đến việc giáo dục kĩ sống cho học sinh - Trong trình dạy giáo viên nên lồng ghép dạy kĩ sống mơn học hoạt động ngồi lên lớp - Tích cực học hỏi để nâng cao khả tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 3.2.2 Đối với nhà trường: Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến rèn kĩ sống cho học sinh - Tăng cường hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao 3.2.3 Đối với địa phương: - Cần quan tâm đầu tư sở vật chất, khuôn viên để nhà trường tổ chức tốt buổi sinh hoạt ngoại khóa - Các tổ chức đồn thể địa bàn xã cần chung tay phối hợp với nhà trường việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Ðây sáng kiến thân đúc rút qua trình giáo dục học sinh Phạm vi đề tài khiêm tốn, áp dụng cho học sinh lớp tơi phụ trách Do trình độ hạn chế, khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong giúp đỡ, tham gia đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp để sáng kiến tơi hồn thiện hơn, thành cơng vào thực tế giáo dục học sinh Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Mai Thị Quản 24 MC LC Mc 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 Nội dung Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Trang 2 3 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận cđa s¸ng kiÕn kinh nghiƯm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp thực Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục SKKN Hội đồng SKKN ngành GD&ĐT Huyện xếp loại từ C trở lên 18 19 19 20 21 22 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ sách giáo dục kĩ sống Tiểu học Nhà xuất giáo dục Việt Nam Bộ sách hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp dành cho học sinh Tiểu học Nhà xuất giáo dục Việt Nam Chuyên đề Rèn kĩ sống cho học sinh Tiểu học Bài tập thực hành Kỹ sống lớp 4- Lưu Thu Thủy (chủ biên)- NXB Đại học sư phạm- năm 2012 SGK Kỹ sống Poki- tập 1, tập 2- Dành cho lứa tuổi 8+ - NXB Dân trí- 2016 Nhóm tác giả: Nguyễn Trí Thanh, Phạm Thị Vui Trịnh Thắng Lợi; Phạm Hồng Anh, Hoàng Báo Hoa, Nguyễn Thu Hà Kế hoạch giảng dạy KNS Poki (Phiên 2.0- Dùng kèm theo phần mềm Poki Teachers kit 3.1)- Tổ chức GD& ĐT Poki Tân Á Châu 26 Mẫu (2) DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LấN H v tờn tỏc gi: Mai Thị Quản Chc vụ đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga TiÕn TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Một số biện pháp gióp học sinh lớp giải toán C 2008- 2009 B 2013- 2014 Ngành GD cấp Huyện C 2011- 2012 Ngành GD cấp Huyện B Ngành GD cấp TØnh cã lời văn lớp trng Tiu hc Nga TiÕn Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh trng Tiu hc Nga Tiến Rèn kỹ chia sè thËp Ngành GD cấp Huyện phân cho häc sinh líp ë Trêng Tiểu học Nga TiÕn Hướng dẫn cho học sinh lớp -Trêng TiÓu häc Nga TiÕn ,giải c¸c to¸n thuộc dạng tÝnh nhanh" 2016- 2017 27 28 ... CỨU: - Một số biểu kĩ sống học sinh lớp 4A -Trường Tiểu học Nga TiÕn - Biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 4A- Trường Tiểu học Nga TiÕn thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 1 .4 PHƯƠNG... giáo dục kĩ sống Tiểu học Nhà xuất giáo dục Việt Nam Bộ sách hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp dành cho học sinh Tiểu học Nhà xuất giáo dục Việt Nam Chuyên đề Rèn kĩ sống cho học sinh. .. mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh *Sau tơi đưa hình thức tổ chức hoạt động lên lớp lồng ghép giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải xây dựng hoạt động theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học nga tiến thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học nga tiến thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay